Východoslovenská galéria (1996-)

type: galerie
city: Košice (Košice)
address: Hlavná 27
zip code: 040 18
state: Slovensko (Slovakia)

web: vsg.sk
birth year: 1996

Východoslovenská galéria (1996-)

 

Východoslovenská galéria (1996-)

institution, city, address
Galéria Júliusa Jakobyho, Košice (Košice), Hlavná 27

Východoslovenská galéria (1996-)

date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
???? - ????   Maliarstvo 19. storočia na východnom Slovensku, Východoslovenská galéria (1996-), Košice (Košice)
1996 - 1996/11/17   Kreslený humor 13 x VS, Východoslovenská galéria (1996-), Košice (Košice)
1996/09/19 - 1996/10/20   Lýdia Jergušová - Vydarená: Graf - agres, Graf - ivity, Východoslovenská galéria (1996-), Košice (Košice)
1996/10/08 - 1996/11/03   Anna Hausová: Paličkované plastiky, Východoslovenská galéria, Košice (Košice)
1996/10/31 - 1996/12/08   Generácia '60, Východoslovenská galéria (1996-), Košice (Košice)
1996/11/21 - 1997/01/05   Jozef Haščák, Východoslovenská galéria (1996-), Košice (Košice)
1996/11/22 - 1996/11/24   Dni Poľskej kultúry v Košiciach, Východoslovenská galéria (1996-), Košice (Košice)
1997/03/06 - 1997/03/30   Michal Kern, Východoslovenská galéria (1996-), Košice (Košice)
1997/03/07 - 1997/03/30   Štefan Siváň: Stretnutia, Východoslovenská galéria, Košice (Košice)
1997/03/26 - 1997/04/27   Štefan Bubán: Výber z tvorby, Východoslovenská galéria (1996-), Košice (Košice)
1997/04/04 - 1997/05/11   Jakobyho Košice /5/: Výstava vývarných prác žiakov košických škôl, Východoslovenská galéria (1996-), Košice (Košice)
1997/04/08 - 1997/05/07   Michal Kern: 1938 - 1994, Galéria umelcov Spiša, Spišská Nová Ves (Spišská Nová Ves)
1997/04/10 - 1997/05/18   Rudolf Krivoš: Obrazy, Východoslovenská galéria (1996-), Košice (Košice)
1997/04/22 - 1997/05/31   Ivan Popovič: 100 + jeden deň, Východoslovenská galéria (1996-), Košice (Košice)
1997/06/05 - 1997/09/14   Ľudovít Čordák (Csordák) 1864 - 1937, Východoslovenská galéria (1996-), Košice (Košice)
1997/07/29 - 1997/09/07   Juraj Collinásy, Východoslovenská galéria (1996-), Košice (Košice)
1997/09/11 - 1997/09/30   Irena Stanislavová - Riháková: Dotyky tonov, Východoslovenská galéria (1996-), Košice (Košice)
1997/09/18 - 1997/10/19   Zlata Reištetterová: Farebné ozveny (Dialóg profesora a žiaka), Východoslovenská galéria (1996-), Košice (Košice)
1997/09/25 - 1997/11/09   Július Szabó: Dialog s mesiacom, Východoslovenská galéria (1996-), Košice (Košice)
1997/10/03 - 1997/11/03   Jurij Gorbačov: Obrazy, Východoslovenská galéria (1996-), Košice (Košice)
1997/10/09 - 1997/11/30   Ján Mathé: Retrospektíva, Východoslovenská galéria (1996-), Košice (Košice)
1997/11/20 - 1998/01/11   Dušan Pončák: Kresba - socha, Východoslovenská galéria (1996-), Košice (Košice)
1997/12/18 - 1998/01/25   Zbigniew Rychlicki: Ilustrácie, Východoslovenská galéria (1996-), Košice (Košice)
1997/12/31 - 1998/02/28   Štefan Bubán: Výber z tvorby, Zemplínske múzeum, Michalovce (Michalovce)
1998/01/29 - 1998/03/08   Stano Bubán: Skutočná maľba, Východoslovenská galéria (1996-), Košice (Košice)
1998/02/12 - 1998/03/22   Július Hegyesy: Kresby, Východoslovenská galéria (1996-), Košice (Košice)
1998/03/09 - 1998/04/26   Tibor Honty: Neznámy, Východoslovenská galéria (1996-), Košice (Košice)
1998/03/26 - 1998/04/26   Dušan Pončák: Kresba - socha, Šarišská galéria, Prešov (Prešov)
1998/03/26 - 1998/04/26   Július Hegyesy: Kresby, Šarišská galéria, Prešov (Prešov)
1998/03/26 - 1998/04/26   Výstava prác detí ZUŠ-VO, Kováčska, Východoslovenská galéria (1996-), Košice (Košice)
1998/04/02 - 1998/05/24   VŠVU-KUU: Sklo, keramika, šperk, Východoslovenská galéria (1996-), Košice (Košice)
1998/04/03 - 1998/05/17   Darina Kopková: Moje obrazy, Východoslovenská galéria (1996-), Košice (Košice)
1998/05/05 - 1998/06/14   Ján Mathé: Retrospektíva sochárskej tvorby, Slovenská národná galéria, Vodné kasárne, Rázusovo nábrežie, Bratislava (Bratislava)
1998/05/14 - 1998/06/05   Karol Ľudovít Libay (1814-1888): Cesty a návraty na Slovensko, Východoslovenská galéria (1996-), Košice (Košice)
1998/05/19 - 1998/06/14   Ondrej Ivan: Krajina, Salón Rembrandt, Košice (Košice)
1998/05/21 - 1998/06/21   Oliver Solga: Definicie humoru, Východoslovenská galéria (1996-), Košice (Košice)
1998/06/04 - 1998/09/27   Elemír Halász-Hradil: 1873 - 1948, Východoslovenská galéria (1996-), Košice (Košice)
1998/06/24 - 1998/08/23   Vojtech Seliga: Jubilejná výstava, Východoslovenská galéria (1996-), Košice (Košice)
1998/09/08 - 1998/11/29   Michal Jakabčic: Imagianatívny svet, Východoslovenská galéria (1996-), Košice (Košice)
1998/09/23 -   Peter Pásztor: 50, Východoslovenská galéria (1996-), Košice (Košice)
1998/12/17 - 1999/01/10   Ján Ilavský: Z tvorby, Východoslovenská galéria (1996-), Košice (Košice)
1999/03/18 - 1999/04/25   Dušan Pončák: Piety - kresba, socha, Tatranská galéria, Poprad (Poprad)
1999/05/04 - 1999/05/30   Michal Hajnal: Reminiscencie, Východoslovenská galéria (1996-), Košice (Košice)
2000/05 - 2000/06   Ján Berger, Východoslovenská galéria (1996-), Košice (Košice)
2000/09/14 - 2000/1/15   Mária Balážová: Tucet (1988 - 2000), Východoslovenská galéria (1996-), Košice (Košice)
2002/02/21 - 2002/03/28   Adam Szentpétery: Štruktúry a iné geometrizmy, Štátna galéria v Banskej Bystrici, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
2002/09/10 - 2002/10/13   Ján Šmok: Fotografia, Šarišská galéria, Prešov (Prešov)
2003/03/06 - 2003/04/13   Súčasné slovenské výtvarné umenie zo zbierky Prvej slovenskej investičnej skupiny, a.s., Východoslovenská galéria (1996-), Košice (Košice)
2003/07/03 - 2003/09/07   Július Jakoby 1958 - 1965, Turčianska galéria, Martin (Martin)
2003/10/16 - 2003/11/17   Laco Torma: Humor v galérii, Šarišská galéria, Prešov (Prešov)
2005/03/11 - 2005/04/10   Júlia Zelená: Hodváb, Šarišská galéria, Prešov (Prešov)
2005/04/07 - 2005/05/08   Aqua naturata - Aqua naturans, Východoslovenská galéria (1996-), Košice (Košice)
2007/06/21 - 2007/07/22   Blažej Baláž: Texty 1988 - 2007, Východoslovenská galéria (1996-), Košice (Košice)
2007/09/13 - 2007/10/21   Katarína Tekeľová Blažová: Obrazy & tapisérie / Paintings & Tapestries, DNA 1990 - 2006, Východoslovenská galéria (1996-), Košice (Košice)
2008   Yuri Dojc: Cez oceán 2 / Across the Ocean 2, Východoslovenská galéria (1996-), Košice (Košice)
2008/02/21 - 2008/04/13   Július Hegyesy: Výber z tvorby, Východoslovenská galéria (1996-), Košice (Košice)
2008/09/11 - 2008/10/19   Alexander Eckerdt (1932 - 1992), Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
2008/09/18 - 2008/10/19   Štefan Hudák: Návraty, Šarišská galéria, Prešov (Prešov)
2008/09/18 - 2008/10/19   Tibor Gáll: Cesty hl'adania a nachádzania, Šarišská galéria, Prešov (Prešov)
2008/09/25 - 2008/10/26   Peter Sceranka: Retrospektíva, Východoslovenská galéria (1996-), Košice (Košice)
2009/04/07 - 2009/05/10   Vojtech Šipoš (1888-1969): Kresby, Šarišská galéria, Prešov (Prešov)
2009/11/19 - 2009/12/13   Darina Gladišová: Kontemplácie, Východoslovenská galéria, Košice (Košice)
2009/12/16 - 2010/02/14   Juraj Bartusz: Jakoby, Bondy, časový limit, indigo, Východoslovenská galéria (1996-), Košice (Košice)
2010/03/24 - 2010/04/18   Attila Duncsák: Moja cesta, Východoslovenská galéria (1996-), Košice (Košice)
2012/03/06 - 2012/04/15   Ilona Németh: Priestor identity, Východoslovenská galéria (1996-), Košice (Košice)
2013/12/13 - 2014/05/18   Košická moderna a jej presahy, Východoslovenská galéria (1996-), Košice (Košice)
2013/12/19 - 2014/02/27   Albrecht Dürer a jeho současníci, Ostravské muzeum, Ostrava (Ostrava-město)
2014/11/25 - 2015/01/05   Hommage / Album to Jozef Haščák, Východoslovenská galéria (1996-), Košice (Košice)
2016/02/04 - 2016/03/06   Gyula Kosice: Hydrokinetik, Východoslovenská galéria (1996-), Košice (Košice)
2017/09/14 - 2017/11/26   Odměk - Šedesátá léta ze sbírek Galerie Klatovy / Klenová, Východoslovenská galéria (1996-), Košice (Košice)
2018/03/18 - 2018/05/27   Košická moderna: Kontexty meziválečného umění, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
2019/05/17 - 2019/09/15   Mark Ther: Jesus Maria, hoří, Východoslovenská galéria (1996-), Košice (Košice)
2019/06/27 - 2019/10/20   František Foltýn (1891–1976): Od košickej moderny k parížskej abstrakcii, Východoslovenská galéria (1996-), Košice (Košice)
2020/05/20 - 2020/08/16   Ivan Šafranko – Krištof Kintera: Všetky cesty, Východoslovenská galéria (1996-), Košice (Košice)
2020/09/18 - 2021/05/02   Sú dané: Park, Fontána..., Východoslovenská galéria (1996-), Košice (Košice)
2021/09/22 - 2022/01/02   Kvantové polia, Východoslovenská galéria (1996-), Košice (Košice)
2023/05/14 - 2023/12/03   Igor Ďurišin 1947 – 2021: Umelec bez hraníc / Grenzenloser Künstler, Východoslovenská galéria (1996-), Košice (Košice)
neuvedeno   Eva Bachratá-Linhartová: Modrý čas, Východoslovenská galéria (1996-), Košice (Košice)
neuvedeno   Jozef Czauczik a jeho okruh, Východoslovenská galéria (1961-1992), Košice (Košice)

Východoslovenská galéria (1996-)

date of exhibition   exhibition title
???? - ????   Maliarstvo 19. storočia na východnom Slovensku
1990/12/21 - 1991/01/20   Florian Zapletal: Drevené chrámy juhokarpatských rusínov
1996 - 1996/11/17   Kreslený humor 13 x VS
1996/09/19 - 1996/10/20   Lýdia Jergušová - Vydarená: Graf - agres, Graf - ivity
1996/10/31 - 1996/12/08   Generácia '60
1996/11/21 - 1997/01/05   Jozef Haščák
1996/11/22 - 1996/11/24   Dni Poľskej kultúry v Košiciach
1997/03/06 - 1997/03/30   Michal Kern
1997/03/26 - 1997/04/27   Štefan Bubán: Výber z tvorby
1997/04/04 - 1997/05/11   Jakobyho Košice /5/: Výstava vývarných prác žiakov košických škôl
1997/04/10 - 1997/05/18   Rudolf Krivoš: Obrazy
1997/04/22 - 1997/05/31   Ivan Popovič: 100 + jeden deň
1997/06/05 - 1997/09/14   Ľudovít Čordák (Csordák) 1864 - 1937
1997/07/29 - 1997/09/07   Juraj Collinásy
1997/09/11 - 1997/09/30   Irena Stanislavová - Riháková: Dotyky tonov
1997/09/18 - 1997/10/19   Zlata Reištetterová: Farebné ozveny (Dialóg profesora a žiaka)
1997/09/25 - 1997/11/09   Július Szabó: Dialog s mesiacom
1997/10/03 - 1997/11/03   Jurij Gorbačov: Obrazy
1997/10/09 - 1997/11/30   Ján Mathé: Retrospektíva
1997/11/20 - 1998/01/11   Dušan Pončák: Kresba - socha
1997/12/18 - 1998/01/25   Zbigniew Rychlicki: Ilustrácie
1998/01/29 - 1998/03/08   Stano Bubán: Skutočná maľba
1998/02/12 - 1998/03/22   Július Hegyesy: Kresby
1998/03/09 - 1998/04/26   Tibor Honty: Neznámy
1998/03/26 - 1998/04/26   Výstava prác detí ZUŠ-VO, Kováčska
1998/04/02 - 1998/05/24   VŠVU-KUU: Sklo, keramika, šperk
1998/04/03 - 1998/05/17   Darina Kopková: Moje obrazy
1998/05/14 - 1998/06/05   Karol Ľudovít Libay (1814-1888): Cesty a návraty na Slovensko
1998/05/21 - 1998/06/21   Oliver Solga: Definicie humoru
1998/06/04 - 1998/09/27   Elemír Halász-Hradil: 1873 - 1948
1998/06/24 - 1998/08/23   Vojtech Seliga: Jubilejná výstava
1998/09/08 - 1998/11/29   Michal Jakabčic: Imagianatívny svet
1998/09/23 -   Peter Pásztor: 50
1998/12/17 - 1999/01/10   Ján Ilavský: Z tvorby
1999/05/04 - 1999/05/30   Michal Hajnal: Reminiscencie
1999/07/16 - 1999/08/16   Lýdia Jergušová - Vydarená: Valorizácia časom
2000/05 - 2000/06   Ján Berger
2000/09/14 - 2000/1/15   Mária Balážová: Tucet (1988 - 2000)
2003/03/06 - 2003/04/13   Súčasné slovenské výtvarné umenie zo zbierky Prvej slovenskej investičnej skupiny, a.s.
2005/04/07 - 2005/05/08   Aqua naturata - Aqua naturans
2007/06/21 - 2007/07/22   Blažej Baláž: Texty 1988 - 2007
2007/09/13 - 2007/10/21   Katarína Tekeľová Blažová: Obrazy & tapisérie / Paintings & Tapestries, DNA 1990 - 2006
2008   Yuri Dojc: Cez oceán 2 / Across the Ocean 2
2008/02/21 - 2008/04/13   Július Hegyesy: Výber z tvorby
2008/09/25 - 2008/10/26   Peter Sceranka: Retrospektíva
2009/10/01 - 2009/11/01   Martin Račko: Jubilejná výstava
2009/12/16 - 2010/02/14   Juraj Bartusz: Jakoby, Bondy, časový limit, indigo
2010/03/24 - 2010/04/18   Attila Duncsák: Moja cesta
2011/06/28 - 2011/07/31   Po Skú3
2012/03/06 - 2012/04/15   Ilona Németh: Priestor identity
2013/12/13 - 2014/05/18   Košická moderna a jej presahy
2014/11/25 - 2015/01/05   Hommage / Album to Jozef Haščák
2016/02/04 - 2016/03/06   Gyula Kosice: Hydrokinetik
2017/09/14 - 2017/11/26   Odměk - Šedesátá léta ze sbírek Galerie Klatovy / Klenová
2019/05/17 - 2019/09/15   Mark Ther: Jesus Maria, hoří
2019/06/27 - 2019/10/20   František Foltýn (1891–1976): Od košickej moderny k parížskej abstrakcii
2020/05/20 - 2020/08/16   Ivan Šafranko – Krištof Kintera: Všetky cesty
2020/09/18 - 2021/05/02   Sú dané: Park, Fontána...
2021/09/22 - 2022/01/02   Kvantové polia
2023/05/14 - 2023/12/03   Igor Ďurišin 1947 – 2021: Umelec bez hraníc / Grenzenloser Künstler
neuvedeno   Eva Bachratá-Linhartová: Modrý čas

Východoslovenská galéria (1996-)

katalog autorský
  published   title (subtitle)
  1998   Darina Kopková: Moje obrazy
  2008   Yuri Dojc: Cez oceán 2 / Across the Ocean 2
  2009   Bartusz: Jakoby, Bondy, časový limit, indigo
  2010   Attila Duncsák: Moja cesta
  2019   František Foltýn (1891–1976) (Od košickej moderny k parížskej abstrakcii / From Košice Modernism to Paris Abstraction)
  nedat. (2007)   Katarína Tekeľová Blažová: Obrazy & tapisérie / Paintings & Tapestries (DNA 1990–2006)
katalog kolektivní
  published   title (subtitle)
  2013   Košická moderna / Košice Modernism (Umenie Košíc v dvadsiatych rokoch 20. storočia / Košice Art in the nineteen-twenties)
  2013   Košická moderna a jej presahy
pozvánka autorská
  published   title (subtitle)
  1990   Florian Zapletal: Drevené chrámy juhokarpatských rusínov
  1996   Anna Hausová: Paličkované plastiky
  1996   Lýdia Jergušová - Vydarená: Graf - agres, Graf - ivity
  1997   100 + jeden deň Ivana Popoviča (kreslený humor, grafika, anomovaný fil)
  1997   Dušan Pončák: Kresba - socha (v rámci Festivalu sakrálneho umenia)
  1997   Irena Stanislavová - Riháková: Dotyky tonov (malba, grafika)
  1997   Ján Mathé: Retrospektíva
  1997   Július Szabó: Dialog s mesiacom
  1997   Juraj Collinásy (1907-1963)
  1997   Michal Kern (1938 - 1994)
  1997   Rudolf Krivoš: Obrazy
  1997   Štefan Bubán: Výber z tvorby (1969 - 1997)
  1997   Štefan Siváň: Stretnutia
  1997   Zbigniew Rychlicki: Ilustrácie
  1997   Zlata Reištetterová: Farebné ozveny (Dialóg profesora a žiaka)
  1998   Darina Kopková: Moje obrazy
  1998   Karol Ľudovít Libay (1814-1888): Cesty a návraty na Slovensko
  1998   Oliver Solga: Definicie humoru
  1998   Ondrej Ivan: Krajina
  1998   Peter Pásztor: 50
  1998   Tibor Honty: Neznámy
  1998   Vojtech Seliga: Jubilejná výstava
  1999   Lýdia Jergušová - Vydarená: Valorizácia časom (grafika)
  2005   Júlia Zelená: Hodváb
  2007   Blažej Baláž: Texty 1988 - 2007
  2007   Katarína Tekeľová Blažová: Obrazy & tapisérie / Paintings & Tapestries, DNA 1990 - 2006
  2008   Július Hegyesy: Výber z tvorby
  2008   Peter Sceranka 1955-1999: Retrospektiva
  2009   Darina Gladišová: Kontemplácie (v rámci 20.ročníku Festivalu sakrálného umenia)
  2009   Martin Račko: Jubilejná výstava
pozvánka kolektivní
  published   title (subtitle)
  1997   Jakobyho Košice /5/ (Výstava vývarných prác žiakov košických škôl)
  1998   ZUŠ-VO Kováčska 43: Výstava prác detí
  2005   Aqua naturata - Aqua naturans
  2014   Hommage / Album to Jozef Haščák (Album z diel 40 slovenských výtvarníkov, venovaný pamiatke Jozefa Haščáka)
katalogová pozvánka autorská
  published   title (subtitle)
  1998   Július Hegyesy: Kresby
  1998   Michal Jakabčic: Imagianatívny svet
program
  published   title (subtitle)
  1996   Východoslovenská galéria: November 1996
  1998   Východoslovenská galéria, Košické kultúrne centrum: Apríl 1998

Východoslovenská galéria (1996-)

periodikum
  published   title (subtitle)
  2017   365° (Magazín o umení)

Východoslovenská galéria (1996-)

person   born from - to, notes
Hrebčíková Marta   1952     1985 - 1986
Jasaň Viktor   1954     ???? - ????
Kvočáková Lucia   1984     ???? - ????
Sabol Eugen   1914     ???? - ????
Spoločníková Margová Mária   25. 10. 1926     1953 - 1959
Zozuľák Ladislav   18. 11. 1942     1972 - ????, ředitel

Východoslovenská galéria (1996-)

person   born
Bauer Konštantín   24. 11. 1893    
Bubán Stanislav   5. 5. 1961    
Eckerdt Alexander   6. 7. 1932    
Jasusch (Jaszusch) Anton   25. 4. 1882    
Jiroušek Alexander   24. 11. 1934    
Kraicová Viera   5. 7. 1920    
Kříž Ivan   30. 11. 1941    
Lakomá-Krausová Ľudmila   4. 3. 1940    
Laluha Milan   11. 11. 1930    
Lazinovská Elena   31. 12. 1902    
Lešková Bubánová Lena   15. 7. 1963    
Machaj Július   11. 10. 1931    
Mallý Gustáv   21. 5. 1879    
Muška Pavol   21. 6. 1949    
Ondrušová Victorínová Herta   19. 10. 1912    
Oravec (Oravecz) Imrich   15. 12. 1894    
Račko Arpád   17. 7. 1930    
Rákosi (Rákossi) Ernest   16. 5. 1881    
Rudavský Andrej   29. 11. 1933    
Rusková Bellušová Zuzana   6. 7. 1932    
Sainer Ilja   15. 10. 1947    
Szabó Alexander   19. 12. 1921    
Vik Karel   4. 11. 1883