Anton Jasusch (Jaszusch)

* 25. 4. 1882, Košice (Košice), Slovensko (Slovakia)
† 3. 7. 1965, Košice (Košice), Slovensko (Slovakia)
painter

 

nationality: Slovak
sex: male

NK AUT: xx0073628
VIAF: 38105743

notes:
Slovenský malíř, představitel košické avantgardy.

Anton Jasusch (Jaszusch)
Rozhovor
1907
malba
olej, plátno
49 x 60 cm
Anton Jasusch (Jaszusch)
Les
1910
malba
olej, lepenka
61 x 77 cm
Anton Jasusch (Jaszusch)
Zasnežený strom
1910
malba
olej, lepenka
62 x 77 cm
Anton Jasusch (Jaszusch)
Symfónia
1920-1925
malba
olej, plátno
110 x 130 cm
Anton Jasusch (Jaszusch)
Symfónia
1922
malba
olej, lepenka
61 x 75 cm
 

Anton Jasusch (Jaszusch)

Anton Jasusch (* 25. apríl 1882, Košice – † 3. júl 1965, Košice) bol slovenský maliar. Jeho viac ako polstoročná tvorba patrí medzi vrcholné výtvarné prejavy moderného umenia 20. storočia na Slovensku. Vychádzal z postimpresionistických premís a charakter tvorby pred 1. svetovou vojnou určil predovšetkým maliarov záujem o čisto výtvarné problémy, najmä o vzťah plochy a línie, ako aj o nezvyčajnú, nie prirodzenú farebnosť v maľbe. Anton Jasusch vytvoril svojsky chápaný maliarsky prejav, ktorý sa skladal zo secesných prvkov, čerpal v prvom rade z plošného dekorativizmu a z reminiscencií pleneristickej a impresionistickej maľby. Anton Jasusch bol maliar, ktorý vytvoril vlastný expresívny spôsob podania svojich vízií. V rokoch 1920-1924 vytvoril obsiahly súbor tematických obrazov týkajúcich sa existenčných otázok človeka, zmyslu života a miesta človeka na zemi i v kozme, ako aj povahy i etického poslania človeka. Začiatkom tridsiatych rokov 20. storočia sa vrátil k tvorbe, ktorú charakterizovala menšia ideová výbojnosť, rôznorodosť v štýle i spôsobe maľby. Z neskoršej, kvalitatívne premenlivej tvorby Antona Jasuscha je pozoruhodná perióda na prelome 20-tych a 30-tych rokov 20.storočia, keď vytvoril neobyčajnú kolekciu malieb s metaforickým motívom masiek, a to v rôznych podobách. Posledný rozmach jeho tvorby nastal po autorovej výstave roku 1958 v Košiciach a v roku 1962 v Bratislave. Svoje uplatnenie si tu našiel Jasuschov cit pre rytmus a kompozíciu, ale aj jeho zmysel pre dekorativizmus, farebnosť a výtvarnú monumentalizáciu. V poslednej fáze Jasuschovej tvorby nájdeme súbor pastelov, ktoré si vyžadovali komornejší výtvarný prejav a zvnútornené poňatie jednotlivých kompozícii a tém. Vznikol rad vynikajúcich pastelov, farebných i bielych, väčšinou na čiernom papieri. V harmonickej kompozícii sa objavujú témy rodiny, materstva, takisto hudby, muzikantov. Jeho košická maľba mala zostupný kvalitatívny priebeh: vrchol dosiahla hneď po príchode zo štúdií do Košíc (Rozhovor, 1908; Na poli, 1908). V obrazoch s námetom roľníckej práce jasne deklaroval nekompromisnú, secesne špekulatívnu, priznane skonštruovanú obrazovú kompozíciu. S pointilistickou pravidelnosťou kládol do súvislých pásov farebné plôšky vytvárajúce symbolický podtext kompozície. Jasuschovho rané dielo je zachované iba zlomkovito. Jednou z jeho záhad je aj existencia niekoľkých diel z obdobia tesne predchádzajúceho svetovú vojnu (Starci, 1913-14; Krajina so stromom, 1913-14). Oproti tatranským plenérom vynikajú tieto kompozície symbolickosťou farby, vírivou kresebnou kompozíciou, predpovedajúcou celkom poznateľne znakovú reč jeho vrcholných diel zo začiatku 20-tych rokov.
sk.wikipedia.org, 19.7.2017

Anton Jasusch (Jaszusch)

 

Anton Jasusch (Jaszusch)

Anton Jasusch (Jaszusch)
Rozhovor
1907
malba
olej, plátno
49 x 60 cm
Anton Jasusch (Jaszusch)
Les
1910
malba
olej, lepenka
61 x 77 cm
Anton Jasusch (Jaszusch)
Zasnežený strom
1910
malba
olej, lepenka
62 x 77 cm
Anton Jasusch (Jaszusch)
Symfónia
1920-1925
malba
olej, plátno
110 x 130 cm
Anton Jasusch (Jaszusch)
Symfónia
1922
malba
olej, lepenka
61 x 75 cm
Anton Jasusch (Jaszusch)
Žltý mlyn
1922
malba
olej, plátno
148 x 172 cm
Anton Jasusch (Jaszusch)
Moc slnka
1922-1924
malba
olej, plátno
149 x 172 cm
Anton Jasusch (Jaszusch)
Muzikanti
1930-1935
malba
olej, plátno
80 x 95 cm
Anton Jasusch (Jaszusch)
Zber zemiakov
1930-1935
malba
olej, plátno
75 x 90 cm
Anton Jasusch (Jaszusch)
Po bále
1932
malba
olej, plátno
78 x 105 cm
Anton Jasusch (Jaszusch)
Zbieranie zemiakov
1950-1960
malba
olej, papír
49 x 60 cm
Anton Jasusch (Jaszusch)
Výkrik
1960
malba
olej, karton
63 x 50 cm
Anton Jasusch (Jaszusch)
Figurálna kompozícia v modrom
1960
malba
olej, karton
49 x 61 cm
Anton Jasusch (Jaszusch)
Posledný súd
1960
malba
olej, karton
50 x 63 cm
Anton Jasusch (Jaszusch)
Bezmenné hviezdy
1960-1965
malba
olej, karton
49 x 62 cm
Anton Jasusch (Jaszusch)
Pred kostolom
1960-1965
malba
olej, karton
49 x 61 cm
Anton Jasusch (Jaszusch)
Vojna
1960-1965
malba
olej, plátno
141 x 160 cm
Anton Jasusch (Jaszusch)
Nočný motýľ
1961
malba
olej, plátno
50 x 62 cm
Anton Jasusch (Jaszusch)
Nočný partizánsky presun
1962
malba
olej, lepenka
60 x 70 cm
Anton Jasusch (Jaszusch)
Oráč
1962
malba
olej, karton
50 x 62 cm
 

Anton Jasusch (Jaszusch)

from - to   school, city, faculty, specialization, professor
???? - 1907   Académie Julian, Paříž (Paris)
???? - ????   Mnichov (München), Mnichov (München)
1904 - ????   Magyar Képzőművészeti Egyetem (Hungarian University of Fine Arts), Budapešť (Budapest)

Anton Jasusch (Jaszusch)

from - to   institution, city, notes
1908 - 1914   Košice (Košice), Košice (Košice), tvorba
1920 - 1965   Košice (Košice), Košice (Košice), bydliště

Anton Jasusch (Jaszusch)

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
----/09/24 -   Anton Jaszusch (1882 - 1965), Slovenská národná galéria, Vodné kasárne, Rázusovo nábrežie, Bratislava (Bratislava)
1958/04/13 - 1958/05/05   Anton Jasusch: Súborné dielo, Krajská galéria, Košice (Košice)
1962/03/31 - 1962/04/26   Anton Jasusch: Súborné dielo, Výstavná sieň ZSVU (Dostojevského rad), Bratislava (Bratislava)
1962/08/24 - 1962/10/01   Anton Jasusch: Súborné dielo, Východoslovenská galéria (1961-1992), Košice (Košice)
1972/10/13 - 1972/11/12   Anton Jaszusch: Záverečné dielo, Východoslovenská galéria (1961-1992), Košice (Košice)
1983/04/29 - 1983/05/29   Anton Jasusch: Súborné dielo, Východoslovenská galéria (1961-1992), Košice (Košice)
1995/10/12 - 1995/12/10   Anton Jaszusch (1882 - 1965), Galéria Júliusa Jakobyho, Košice (Košice)
1997/02/07 - 1997/03/23   Anton Jaszusch (1882 - 1965), Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
1997/04/10 - 1997/05/11   Anton Jaszusch (1882 - 1965), Šarišská galéria, Prešov (Prešov)
1997/09/04 - 1997/10/04   Anton Jaszusch (1882 - 1965), CK Nábrežie (Centrum kultúry Nábrežie), Nové Zámky (Nové Zámky)
2007/12/13 - 2008/01/27   Anton Jasusch: Maliar a vizionár, Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1947/10/09 - 1947/11/16   II. celoslovenská výstava 1947, Pavilon Umelecké besedy slovenskej, Bratislava (Bratislava)
1952/09/28 - 1952/10/31   III. Krajská výstava, Krajská galéria, Košice (Košice)
1954/02/28 - 1954/04/01   Tvorba východoslovenských výtvarných umelcov 1900 - 1954, Krajská galéria, Košice (Košice)
1955/02/27 - 1955/ 05/30   Zo zbierok Krajskej galérie v Košiciach, Krajská galéria, Košice (Košice)
1955/12/11 - 1956/01/12   VII. Krajská výstava, Krajská galéria, Košice (Košice)
1956/11/25 - 1956/12/31   VIII. členská výstava, Krajská galéria, Košice (Košice)
1957/03/03 - 1957/07/07   Umenie XIX. a XX. storočia na východnom Slovensku, Krajská galéria, Košice (Košice)
1957/11/15 -   Výtvarníci Veľkému októbru, Krajská galéria, Košice (Košice)
1958/12/14 - 1959/01/12   10. Členská výstava, Krajská galéria, Košice (Košice)
1959/04/30 - 1959/08/16   Zo zbierok Krajskej galérie v Košiciach. Umenie XIX. a XX. storočia, Krajská galéria, Košice (Košice)
1959/08/25 - 1959/10/12   Výtvarníci k 15. výročiu SNP, Krajská galéria, Košice (Košice)
1960/05/08 - 1960/07/18   Z tvorby východoslovenských výtvarníkov 1945 - 1960, Krajská galéria, Košice (Košice)
1961/04/12 - 1961/05/14   Zo zbierok Východoslovenskej galérie, Východoslovenská galéria (1961-1992), Košice (Košice)
1961/05/21 - 1961/07/30   Umenie v boji o dnešok, Východoslovenská galéria (1961-1992), Košice (Košice)
1962/02/25 - 1962/03/25   Zo zbierok Východoslovenskej galérie v Košiciach, Východoslovenská galéria (1961-1992), Košice (Košice)
1962/10/14 - 1962/12/17   Zo zbierok Východoslovenskej galérie v Košiciach, Východoslovenská galéria (1961-1992), Košice (Košice)
1963/09/06 - 1963/11   Súčasné slovenské výtvarné umenie, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1963/12/08 - 1964/01/13   12. Členská výstava, Východoslovenská galéria (1961-1992), Košice (Košice)
1965/05 - 1965/08   Prírastky slovenského umenia za roky 1959-1964, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
1965/05/08 - 1965/06/07   XIII. Členská výstava, Východoslovenská galéria, Košice (Košice)
1968/05 - 1968/06   50 rokov československého maliarstva zo zbierok galerií, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
1968/07/07 - 1968/08   50 let československého malířství 1918–1968, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1968/10/24 - 1968/12/26   50 let československého malířství 1918–1968, Praha, Praha
1968/12 - 1969/01   50 let československého malířství 1918–1968, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
1969/02 - 1969/03   50 let československého malířství 1918–1968, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
1969/08/03 - 1969/09/25   Umenie XX. storočia na Východnom Slovensku, Východoslovenská galéria (1961-1992), Košice (Košice)
1971/04 - 1971/05   Obrazy pěti století, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1971/05   Na slávu týchto dní, Galéria výtvarného umenia, Prešov (Prešov)
1972/01/22 - 1972/02/13   Zo zbierok Východoslovenskej galérie. Prírastky za roky 1965-1971 (I. časť), Východoslovenská galéria (1961-1992), Košice (Košice)
1972/05/23 - 1972/07/12   Zo zbierok Východoslovenskej galérie. Prírastky za roky 1965-1971 (II. časť), Východoslovenská galéria (1961-1992), Košice (Košice)
1973/09/29 -   Maliarstvo 19. a 20. storočia na východnom Slovensku. Stálá expozícia, Východoslovenská galéria (1961-1992), Košice (Košice)
1974/08/28 - 1974/09/24   Východoslovenskí výtvarní umelci k 30. výročiu SNP, Východoslovenská galéria (1961-1992), Košice (Košice)
1975/02/05 - 1975/03/05   Zo slovenskej maľby 20. storočia, Východoslovenská galéria (1961-1992), Košice (Košice)
1975/03/18 - 1975/04/13   Žena vo výtvarnom umení, Východoslovenská galéria (1961-1992), Košice (Košice)
1975/06/28 - 1975/07/06   Ľudové motívy v tvorbe východoslovenských výtvarných umelcov, Východoslovenská galéria (1961-1992), Košice (Košice)
1975/07/04 - 1975/07/31   Expoziţia de Pictură Cehă şi Slovacă din Secolul al XX-lea, Muzeul Național de Artă al României - MNAR (National Museum of Art of Romania), Bukurešť (Bucureşti)
1976/07/01 - 1976/08/10   Košice očami výtvarníkov, Východoslovenská galéria (1961-1992), Košice (Košice)
1977/06/14 - 1977/07/15   Obraz krajiny v premene čias 1948-1977, Oblastná galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1978/07/21 - 1978/08/20   Storočie zápasov, Oblastná galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1982/03/23 - 1982/05/10   Poslanie ženy (téma ženy v slovenskom výtvarnom umení 20. storočia), Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1983/01 - 1983/03   Prírastky GMB z rokov 1970-1982, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
1983/11 - 1984/01   Autoportrét v slovenskom maliarstve 20. storočia, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
1990/09 - 1990/10   Jubilejná výstava zo zbierok Tatranskej galérie v Poprade pri príležitosti 30. výročia vzniku, Tatranská galéria, Horný Smokovec, Vysoké Tatry (Poprad)
1996/02/17 - 1996/04/08   Apokalypsa XX, České muzeum výtvarných umění, Praha
2004/09/21 - 2004/11/20   Na periférii avantgárd či na križovatke kultúr? (Slovenské výtvarné umenie dvadsiatych a tridsiatych rokov 20. storočia zo zbierok Slovenskej národnej galérie), Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2005/11/29 - 2006/03/05   Klenoty slovenského moderního malířství 1910 - 1949, Dům umění, Zlín (Zlín)
2006/04/05 - 2006/06/04   Klenoty Slovenského moderního malířství 1910 - 1949 / Gems of Slovak Modern Painting 1910 - 1949, České muzeum výtvarných umění, Praha
2006/12 - 2007/03   Tatry v umění / Tatras in Arts, Paços de Concelho, Sintra
2007/03/22 - 2007/04/29   Tatry v umění, Praha, Praha
2007/12/18 - 2008/02/03   Příběhy slovenskej moderny / Slovenské výtvarné umění 1900 - 1948 (Ze sbírek Galérie mesta Bratislavy), Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
2008/06/27 - 2008/10/05   111 diel zo zbierok / Works of Art from Collection, Esterházyho palác, Bratislava (Bratislava)
2008/06/27 - 2008/10/05   60 rokov otvorené, Esterházyho palác, Bratislava (Bratislava)
2008/10/27 - 2009/03/01   Slovenský obraz (anti-obraz): 20. storočie v slovenskom výtvarnom umení, Jízdárna Pražského hradu, Praha
2010/02/04 - 2010/04/11   Slovenská moderna očami zberateľov, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
2013/12/13 - 2014/05/18   Košická moderna a jej presahy, Východoslovenská galéria (1996-), Košice (Košice)
2014/01/18 - 2014/04/20   1914, Arsenals (The Arsenāls Exhibition Hall, Latvian National Museum of Art), Riga
2015/03/05 - 2015/05/31   Tekutá múza: Alkohol a vizuálna kultúra, Esterházyho palác, Bratislava (Bratislava)
2016/06/30 - 2016/09/04   Medzi realistickou dogmou a slobodným výrazom: Od starej krásy po nové umenie II. (1950–2000), Múzeum Vojtecha Löfflera, Košice (Košice)
2018/03/18 - 2018/05/27   Košická moderna: Kontexty meziválečného umění, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
2018/03/23 - 2018/08/26   Klimt ist nicht das Ende: Aufbruch in Mitteleuropa / Beyond Klimt: New Horizons in Central Europe, Belvedere (Österreichische Galerie Belvedere), Vídeň (Wien)
2018/09/21 - 2019/01/21   Beyond Klimt: New Horizons in Central Europe, BOZAR - Palais des Beaux-Art / Paleis voor Schone Kunsten / Centre for Fine Arts, Brusel (Brussels)
2018/09/21 - 2019/01/27   Rozlomená doba 1908-1928: Avantgardy ve střední Evropě / Years of Disarray 1908-1928: Avant-gardes in the Central Europe, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2019/03/08 - 2019/06/09   Czas przełomu 1908–1928: Sztuka awangardy w Europie Środkowej / Years of Disarray 1908–1928: Art of the Avant-Garde in Central Europe, Międzynarodowe Centrum Kultury (International Cultural Centre), Krakov (Kraków)
2019/06/28 - 2019/10/27   Rozlomená doba 1908-1928: Avantgardy v strednej Európe, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
2019/12/13 - 2020/03/31   Törésvonalak 1908-1928: Avantgárd művészet Közép-Európában / Years of Disarray 1908-1928: Avant-gardes in Central-Europe, Janus Pannonius Museum, Pécs
2020/10/06 - 2021/02/07   Ó, šaty!, Esterházyho palác, Bratislava (Bratislava)
dražba/aukce/bazar
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2012/11/22   White & Weiss, Contemporary art auction, Zoya Gallery, Bratislava (Bratislava)
2016/06/14   129. Letná aukcia výtvarných diel a starožitností SOGA, SOGA, aukčná sieň, Bratislava (Bratislava)
2016/12/13   132. Zimná aukcia výtvarných diel a starožitností SOGA, SOGA, aukčná sieň, Bratislava (Bratislava)
2017/04/25   134. Večerná aukcia SOGA, SOGA, aukčná sieň, Bratislava (Bratislava)
2017/06/13   135. Letná aukcia výtvarných diel a starožitností SOGA, SOGA, aukčná sieň, Bratislava (Bratislava)
2018/03/06   139. Jarná aukcia výtvarných diel SOGA, SOGA, aukčná sieň, Bratislava (Bratislava)
2018/03/10   Výtvarné umění, Radisson Blu Alcron Hotel, Praha
2020/07/29   176. aukce: Letní aukce (Mince a výtvarné umění), Rezidence Ostrovní, Praha
předaukční výstava
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2012/11/17 - 2012/11/22   White & Weiss, Contemporary art auction - výstava, Zoya Gallery, Bratislava (Bratislava)
2016/06/08 - 2016/06/13   129. Letná aukcia výtvarných diel a starožitností SOGA, SOGA, aukčná sieň, Bratislava (Bratislava)
2016/12/07 - 2016/12/12   132. Zimná aukcia výtvarných diel a starožitností SOGA, SOGA, aukčná sieň, Bratislava (Bratislava)
2017/04/18 - 2017/04/24   134. Večerná aukcia SOGA, SOGA, aukčná sieň, Bratislava (Bratislava)
2017/06/07 - 2017/06/12   135. Letná aukcia výtvarných diel a starožitností SOGA, SOGA, aukčná sieň, Bratislava (Bratislava)
2018/02/28 - 2018/03/05   139. Jarná aukcia výtvarných diel SOGA, SOGA, aukčná sieň, Bratislava (Bratislava)
2018/03/03 - 2018/03/10   Výtvarné umění - předaukční výstava, Dorotheum, Praha 1
2020/07/20 - 2020/07/29   176. aukce: Letní aukce (Mince a výtvarné umění), Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
stálá/dlouhodobá expozice
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2012/10 -   Slovenské moderné umenie: Stálá expozícia, Galéria Nedbalka, Bratislava (Bratislava)
2018/10/24 -   1918-1938: První republika, Veletržní palác, Praha

Anton Jasusch (Jaszusch)

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1958   Anton Jasusch: Súborné dielo, Krajská galéria, Košice (Košice)
  1962   Anton Jasusch: Súborné dielo, Dielo - podnik Slovenského fondu výtvarných umení, Bratislava (Bratislava)
  1983   Anton Jasusch: Súborné dielo, Východoslovenská galéria (1961-1992), Košice (Košice)
  1995   Anton Jaszusch (1882 - 1965), Galéria Júliusa Jakobyho, Košice (Košice)
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1947   II. celoslovenská výstava 1947, Blok slovenských výtvarníkov, Bratislava (Bratislava)
  1963   Súčasné slovenské výtvarné umenie, Zväz slovenských výtvarných umelcov (ZSVU), Bratislava (Bratislava)
  1965   Prírastky slovenského umenia za roky 1959-1964, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  1965   XIII. členská výstava, Zväz slovenských výtvarných umelcov, krajská organizácia, Košice (Košice)
  1968   50 let československého malířství 1918–1968, Národní galerie v Praze, Praha
  1968   50 rokov československého maliarstva zo zbierok galerií, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  1971   Na slávu týchto dní (Výstava zo zbierok východoslovenských galérií na počesť 50 rokov KSČ), Galéria výtvarného umenia, Prešov (Prešov)
  1971   Obrazy pěti století, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
  1975   Expoziţia de Pictură Cehă şi Slovacă din Secolul al XX-lea
  1982   Poslanie ženy (Téma ženy v slovenskom výtvarnom umení 20. storočia), Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
  1983   Autoportrét v slovenskom maliarstve 20. storočia, Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
  1983   Prírastky GMB z rokov 1970-1982 (Slovenské maliarstvo 20. storočia), Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
  1990   30 rokov Tatranskej galérie, Tatranská galéria, Poprad (Poprad)
  1992   Apokalypsa XX (Východoslovenská moderna 20. rokov), Galéria Júliusa Jakobyho, Košice (Košice)
  2004   Na periférii avantgárd či na križovatke kultúr? (Slovenské výtvarné umenie dvadsiatych a tridsiatych rokov 20. storočia zo zbierok Slovenskej národnej galérie), Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
  2004   New Frontiers: art from new EU member states, National Gallery of Ireland, Dublin
  2005   Klenoty slovenského moderného maliarstva 1910 - 1949 / Gems of Modern Slovak Painting 1910 - 1949, České muzeum výtvarných umění, Praha
  2006   Tatry v umení / Tatras in Arts, Tatranská galéria, Poprad (Poprad)
  2008   111 diel zo zbierok / works of art from collections (Slovenská národná galéria / Slovak National Gallery), Vydavateľstvo Slovart, s.r.o., Bratislava (Bratislava)
  2008   Slovenský obraz (anti-obraz) / Slovak Picture (anti-picture) (20. storočie v slovenskom výtvarnom umení / 20th Century in the Slovak Visual Art), Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  2010   Slovenská moderna očami zberateľov, Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
  2012   50 rokov Galérie mesta Bratislavy (1961 - 2011), Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
  2013   Košická moderna / Košice Modernism (Umenie Košíc v dvadsiatych rokoch 20. storočia / Košice Art in the nineteen-twenties), Východoslovenská galéria (1996-), Košice (Košice)
  2013   Košická moderna a jej presahy, Východoslovenská galéria (1996-), Košice (Košice)
  2014   1914, Latvijas Nacionālais mākslas muzejs (Latvian National Museum of Art), Riga
  2014   Slovenské moderné umenie (Stála expozícia), Galéria Nedbalka, Bratislava (Bratislava)
  2015   Tekutá múza (Alkohol a vizuálna kultúra), Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  2016   Medzi realistickou dogmou a slobodným výrazom (Od starej krásy po nové umenie II. (1950–2000)), Múzeum Vojtecha Löfflera, Košice (Košice)
  2018   Beyond Klimt (New Horizons in Central Europe), Belvedere (Österreichische Galerie Belvedere), Vídeň (Wien)
  2018   Klimt ist nicht das Ende (Aufbruch in Mitteleuropa), Belvedere (Österreichische Galerie Belvedere), Vídeň (Wien)
  2018   První republika 1918-1938, Národní galerie v Praze, Praha
  2021   Slovensko v dielach Slovenskej národnej galérie / Slovakia in the Artworks of the Slovak National Gallery, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  nedatováno   Rozlomená doba / Years of Disarray (Mezi úzkostí a slastí: Zrod soudobého Středoevropana 1908-1928 / Between Anxiety and Delight: The Birth of the Modern Central European Citizen 1908-1928), Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1966   Anton Jasusch a zrod východoslovenskej avantgardy dvadsiatych rokov, Fond výtvarných umení (FVU), Bratislava (Bratislava)
  1983   Oblastná galéria Banská Bystrica 1976-1980, Osveta, Martin (Martin)
  1997   Výtvarná moderna Slovenska (Maliarstvo a sochárstvo 1890-1949), Vydavateľstvo Slovart, s.r.o., Bratislava (Bratislava)
  2000   Dějiny slovenského výtvarného umenia: 20. storočie, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  2009   Po stopách umenia, Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
  2018   Rozlomená doba 1908-1928: Avantgardy ve střední Evropě, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2018   Years of Disarray 1908-1928: Avant-gardes in Central-Europe, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2019   Prerušená pieseň (Výtvarné umenie v časoch stalinskej kultúrnej praxe 1948–1956), Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  nedatováno   Čas v súvislostiach: Slovenské výtvarné umenie dvoch storočí / Time in Relations: Slovak Visual Art of Two Centuries (Absolventi a poslucháči vysokých umeleckých škôl v Bratislave, Viedni a Budapešti / The Graduates and Students of the Universities of Fine Arts in Bratislava, Vienna and Budapest), Slovensko-český klub, Praha
antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1969   50 let československého malířství 1918-1968 (Sborník v výstavě, pořádané v letech 1968 - 1969 českými a slovenskými galeriemi), Národní galerie v Praze, Praha
encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1993   Nový slovník československých výtvarných umělců (I. díl; A - K), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  1999   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–1999 (IV. CH – J), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1961   Z východoslovenských výstav, Výtvarná práce, 11
  2007   Svet podla Jasuscha, Prostor Zlín, 6-9
  2012   Přehled nejdražších děl vydražených v roce 2011 (Slovensko), Ročenka ART+, 98-102
  2013   Anton Jaszusch (Osobnosti-umelci-udalosti), Košická moderna / Košice Modernism, 98-125
  2013   Mestský charakter, Košická moderna / Košice Modernism, 66-83
  2013   Od klasickej moderny k avantgarde, Košická moderna / Košice Modernism, 14-31
  2013   Reštaurovanie diel Antona Jaszuscha (V roku 2012 boli reštaurované dve diela Antona Jaszuscha: Voľná kompozícia V a Revolúcia), Košická moderna / Košice Modernism, 364-365
  2013   Slovenští autoři, Ročenka ART+, 76-77
  2014   Slovenští umělci, Ročenka ART+, 64-65
  2018   Anton Jaszusch (Umělec jako nástroj mocenských vztahů), Umění / Art, 66.ročník, 1-2.číslo, 43-59
  2020   Anton Jaszusch a konštrukcia identity "slovenskej" moderny, Tvůrce jako předmět dějin umění, 222-230
  2022   Psychedelické umenie (?) na Slovensku (O vybraných aspektov tvorby Antona Jasuscha, Stana Filka a Erika Bindera), Profil súčasného výtvarneho umenia / contemporary art magazine, 3.číslo, 140-159
www
  published   title (subtitle), publisher, city
  ????   Anton Jasusch (sk.wikipedia.org), sk.wikipedia.org
pozvánka autorská
  published   title (subtitle), publisher, city
  1958   Anton Jasusch: Súborné dielo, Krajská galéria, Košice (Košice)
  1983   Anton Jasusch: Súborné dielo, Východoslovenská galéria (1961-1992), Košice (Košice)
  1995   Anton Jaszusch (1882 - 1965), Galéria Júliusa Jakobyho, Košice (Košice)
  1997   Anton Jaszusch (1882 - 1965), Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
  1997   Anton Jaszusch (1882 - 1965) (maľba a kresba zo zbierok), Požitavská galéria, Nové Zámky (Nové Zámky)
  1997   Anton Jaszusch (1882 - 1965), Šarišská galéria, Prešov (Prešov)
  neuveden   Anton Jaszusch (1882 - 1965), Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
pozvánka kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  2007   Príbehy slovenskej moderny (Slovenské výtvarné umenie 1900-1948 zo zbierok Galérie mesta Bratislavy), Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
aukční katalog
  published   title (subtitle), publisher, city
  2012   Contemporary art auction (White & Weiss), White & Weiss, Bratislava (Bratislava)
  2016   129. Letná aukcia výtvarných diel a starožitností - SOGA, Aukčná spoločnosť Soga,s.r.o., Bratislava (Bratislava)
  2016   132. Zimná aukcia výtvarných diel a starožitností - SOGA, Aukčná spoločnosť Soga,s.r.o., Bratislava (Bratislava)
  2017   134. Večerná aukcia SOGA, Aukčná spoločnosť Soga,s.r.o., Bratislava (Bratislava)
  2017   135. Letná aukcia výtvarných diel a starožitností - SOGA, Aukčná spoločnosť Soga,s.r.o., Bratislava (Bratislava)
  2018   139. Jarná aukcia výtvarných diel - SOGA, Aukčná spoločnosť Soga,s.r.o., Bratislava (Bratislava)
  2018   Výtvarné umění, Dorotheum, Praha 1
  2020   Aukční síň Vltavín: 176. aukce (Letní aukce: Mince a výtvarné umění), Aukční síň Vltavín, Praha
informační leták / informace kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  2019   Czas przełomu 1908–1928: Sztuka awangardy w Europie Środkowej, Międzynarodowe Centrum Kultury (International Cultural Centre), Krakov (Kraków)
  2019   Rozlomená doba 1908-1928 (Avantgardy v strednej Európe), Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
  2019   Törésvonalak 1908-1928: Avantgárd művészet Közép-Európában, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2019   Years of Disarray 1908-1928 (Avant-gardes in Central Europe), Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
  2019   Years of Disarray 1908–1928: Art of the Avant-Garde in Central Europe, Międzynarodowe Centrum Kultury (International Cultural Centre), Krakov (Kraków)
  2019   Years of Disarray 1908-1928: Avant-gardes in Central-Europe, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  nedat.   Galéria Nedbalka (Slovenské moderné umenie), Galéria Nedbalka, Bratislava (Bratislava)
obraz
  published   title (subtitle), publisher, city
  1907   Rozhovor
  1910   Les
  1910   Zasnežený strom
  1920-1925   Symfónia
  1922   Symfónia
  1922   Žltý mlyn
  1922-1924   Moc slnka
  1930-1935   Muzikanti
  1930-1935   Zber zemiakov
  1932   Po bále
  1950-1960   Zbieranie zemiakov
  1960   Figurálna kompozícia v modrom
  1960   Posledný súd
  1960   Výkrik
  1960-1965   Bezmenné hviezdy
  1960-1965   Pred kostolom
  1960-1965   Vojna
  1961   Nočný motýľ
  1962   Nočný partizánsky presun
  1962   Oráč
průvodce
  published   title (subtitle), publisher, city
  2018   Rozlomená doba 1908-1928 / Years of Disarray 1908-1928 (Avantgardy ve střední Evropě / Avant-gardes in Central Europe), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2019   Czas przełomu 1908–1928 / Years of Disarray 1908–1928 (Sztuka awangardy w Europie Środkowej / Art of the Avant-Garde in Central Europe), Międzynarodowe Centrum Kultury (International Cultural Centre), Krakov (Kraków)
  2019   Rozlomená doba 1908-1928 / Years of Disarray 1908-1928 (Avantgardy v strednej Európe / Avant-gardes in Central Europe), Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
  2019   Törésvonalak 1908-1928 / Years of Disarray 1908-1928 (Avantgárd művészet Közép-Európában / Avant-gardes in Central-Europe), Janus Pannonius Museum, Pécs
tisková zpráva
  published   title (subtitle), publisher, city
  2006   Tisková zpráva (Klenoty slovenského moderního malířství 1910 - 1949)

Anton Jasusch (Jaszusch)

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  2001   Mikuláš Galanda (1895-1938), Pallas, vydavateľstvo Slovenského fondu výtvarných umeni, Bratislava (Bratislava)

Anton Jasusch (Jaszusch)

podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  2010   Rekordy z Košic, Art + Antiques, 21-21
  2011   Náš člověk v Bratislavě, Art + Antiques, 17-18
  2013   Rekordní Mucha, Art + Antiques, 17-17

Anton Jasusch (Jaszusch)

institution, city  
Národní galerie v Praze, Praha
Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
Východoslovenská galéria (1996-), Košice (Košice)

Anton Jasusch (Jaszusch)

year of award   award name, type, notes
1962   Za vynikající práci