Oblastná galéria Banská Bystrica 1976-1980

type of document: kniha
imprint date: 1983
number of page: 235, (5), vazba, přebal (24 s barevná příloha, 64 s černobílá příloha)
the number of reproductions: 28 b, 71 čb
other photos: 23 čb
dimensions [mm]: 302 x 217
language: anglický, francouzský, německý, slovenský, ruský, španělský
version: 1.
prints: 1 000

notes:
Monografie; obsah:
I - O podmienkach a stave rozvoja výtvarnej kultúry v Stredoslovenskom kraji v 6. pätročnici
II - O správnom, hospodárskom a personálnom vývoji galérie
III - O zbierkach umeleckých výtvarných hodnôt
IV - O výstavnej činnosti (Prehĺad výstavnej činnosti v rokoch 1976-1980)
V - O medzinárodnom sympóziu vo voĺnej grafike
VI - Résumé (jazyk ruský, německý, anglický, francouzský, španělský)
VII - Menný register výtvarných umelcov, teoretikov a historikov výtvarného umenia, interiérových architektov a iných odborných pracovníkov (z textovej časti) - 1027 položek
- tabulky, fotografie z archivu galerie;
Pozn. Oblastná galéria Banská bystrica - dnes Stredoslovenská galéria Banská Bystrica

Oblastná galéria Banská Bystrica 1976-1980

 

Oblastná galéria Banská Bystrica 1976-1980

person   born
Alberty Július   19. 8. 1925

Oblastná galéria Banská Bystrica 1976-1980

person   born
Adlerová Magda   14. 5. 1923
Alexy Janko   25. 1. 1894
Altrichter Rudolf   10. 7. 1916
Ambróz Peter   1947
Ambrušová Edita   30. 10. 1920
Angyal Gejza   24. 12. 1888
Antal Eduard   18. 5. 1929
Antalová Elvíra   21. 10. 1924
Augusta Jaroslav   4. 9. 1878
Augustínová Božena   17. 1. 1939
Bacskai Jozef    
Bachratá Linhartová Eva   26. 12. 1943
Bakardžieva Hložníková Agneša   1. 12. 1942
Baláž Jozef   14. 3. 1923
Balažovjech-Klincová Zlatica   13. 11. 1920
Balko Stanislav   29. 9. 1943
Balogh Július   5. 5. 1921
Baník Teodor   28. 11. 1929
Barčiaková Zita   17. 8. 1945
Barinka Jozef   15. 1. 1944
Baron Karol   13. 9. 1939
Barta Július   23. 11. 1922
Bártfay Tibor   12. 5. 1922
Bartošíková Oľga   18. 8. 1922
Bartošová Anna   1. 12. 1938
Bauer Konštantín   24. 11. 1893
Bauernfreund Jakub   25. 10. 1904
Bazovský Miloš   11. 1. 1899
Bednár Štefan   15. 5. 1909
Bekényiová Ol'ga   2. 10. 1939
Bendík Jozef   14. 2. 1903
Benka Martin   21. 9. 1888
Berák Ladislav   7. 6. 1938
Beráková Javorová Drahomíra   10. 4. 1938
Berger Ladislav   1. 11. 1942
Bíroš Stanislav   12. 11. 1901
Blaško František   13. 6. 1951
Blažová Tekeľová Katarina   30. 12. 1945
Bódi Ladislav   22. 10. 1944
Bohúň Peter   29. 9. 1822
Bombová Viera   14. 4. 1932
Bôrik Jozef   2. 4. 1933
Brezány Jozef   23. 3. 1943
Brezina Slavomír   28. 7. 1944
Brož Róbert   10. 8. 1939
Brun Róbert   2. 11. 1948
Brunovský Albín   25. 12. 1935
Bubán Štefan   29. 7. 1932
Buková Júlia   18. 1. 1946
Bukovinský Július   11. 10. 1903
Cepková Jana   7. 11. 1939
Cibula Peter   23. 5. 1947
Ciller Jozef   8. 2. 1942
Cisárová Mináriková Eva   16. 12. 1945
Cvengrošová Ľudmila   17. 6. 1937
Čabala Michal   4. 2. 1941
Čalovka Ján   21. 12. 1936
Čapka Marián   14. 8. 1950
Čapka Štefan   20. 8. 1921
Čechová Matilda   21. 3. 1908
Čemický Ladislav   24. 3. 1909
Čerňan Jozef   11. 12. 1946
Čihánková Jarmila   26. 6. 1925
Činovský Martin   8. 3. 1953
Čutek Anton   6. 7. 1928
Dobiš Peter   4. 4. 1950
Doboš Andrej   4. 11. 1911
Dorica Jozef   5. 9. 1949
Drexler Karol   18. 1. 1923
Dubay Orest   15. 8. 1919
Dúbravec Marcel   24. 10. 1948
Dúbravec Róbert   15. 8. 1919
Dúbravková-Lehotská Magdalena   12. 5. 1946
Dúbravský Karol   5. 11. 1913
Dulanský Ivan   15. 12. 1941
Dusík Stano   6. 6. 1946
Eckerdt Alexander   6. 7. 1932
Fabini Jozef   10. 10. 1908
Fedora Jozef   8. 3. 1910
Fedorová Silvia   27. 8. 1945
Feňveš Karol   29. 12. 1921
Filo Julián   10. 5. 1921
Filová Mária   27. 12. 1927
Fischer Daniel   11. 4. 1950
Fišerová Dolejšová Eva   19. 8. 1947
Flaché Július   7. 11. 1892
Fodor Czaba   1. 11. 1941
Fulierová Kveta   26. 2. 1932
Fulla Ľudovít   27. 2. 1902
Gaj Michal    
Gajdoš Ladislav   4. 6. 1940
Galanda Mikuláš   4. 5. 1895
Galková Anna   2. 2. 1929
Gáll Tibor   2. 8. 1930
Galvánek Peter   15. 6. 1953
Gandl Ladislav   8. 12. 1919
Gandlová Kveta   27. 5. 1926
Gašpar Milan   3. 6. 1926
Gavula Juraj   15. 4. 1942
Gažovič Vladimír   9. 11. 1939
Gergeľová Viera   3. 11. 1930
Gerö Gustav   12. 12. 1889
Goliášová Drobná Anna   17. 1. 1931
Grečner Dušan   21. 8. 1944
Greguš Milan   19. 9. 1934
Greinerová Sibylla   27. 9. 1919
Gwerk Edmund   15. 2. 1895
Haberernová Trančíková Mira   22. 1. 1939
Habererová Bellušová Elena   8. 8. 1908
Halász-Hradil Elemír   18. 4. 1873
Hanák Ľudovít   27. 10. 1940
Hanáková Horváthová Ivona   18. 7. 1932
Hanula Jozef   6. 4. 1863
Harangozó Stanislav   19. 11. 1946
Haščák Jozef   18. 2. 1948
Haverlová Elena   2. 12. 1948
Havrila Ján   3. 6. 1933
Hložník Ferdinand   18. 11. 1921
Hložník Vincent   22. 10. 1919
Hoffstädter Bedrich   15. 11. 1910
Holéczyová Elena   23. 1. 1906
Holešovský Ilja   24. 7. 1941
Hollá Emília   19. 5. 1948
Hollý Antonín (Anton)   6. 11. 1915
Holý Antonín   1. 9. 1936
Horecký Zdeno   27. 11. 1930
Hornák Rudolf   3. 6. 1911
Horváth Jozef   18. 4. 1940
Horyna Jaroslav   13. 1. 1913
Hovorka Juraj   17. 5. 1926
Hrčka Milan   24. 4. 1947
Hudcovič Igor   14. 3. 1949
Hulík Viktor   13. 8. 1949
Chabadová Marta   2. 3. 1950
Chmel Viliam   14. 10. 1917
Choma Pavol   18. 5. 1950
Chovan Jozef   11. 5. 1911
Chovancová Ondreičková Anna   9. 8. 1943
Chovanec Milan   9. 1. 1943
Ilavský Ján   15. 12. 1924
Ilavský Jozef   28. 10. 1940
Ilečko Ľudovít   14. 10. 1910
Jakabčic Michal   14. 9. 1930
Jakabová Adela   7. 10. 1945
Jakoby Július   28. 3. 1903
Jakubíková Lýdia   28. 1. 1926
Jaňák Jozef   4. 5. 1947
Jankovič Jozef   8. 11. 1937
Jánoška Ján   24. 9. 1923
Jasusch (Jaszusch) Anton   25. 4. 1882
Jelínek Bohdan   2. 9. 1948
Jergušová Vydarená Lýdia   20. 7. 1940
Johanides Milan   25. 11. 1946
Johanidesová Gruberová Oľga   23. 4. 1942
Jordán Rudolf   12. 3. 1933
Jurík František   10. 7. 1923
Kállay Dušan   19. 6. 1948
Kalman Peter   30. 8. 1945
Kavecký Tibor   23. 2. 1930
Kern Peter   31. 1. 1881
Kiselová Siteková Jana   24. 5. 1942
Kišáková Anna   29. 9. 1943
Klaudíny Peter   26. 9. 1952
Klemens Jozef   8. 3. 1817
Klimo Alojz   8. 3. 1922
Knil Jaroslav   14. 1. 1929
Kočišová Dagmar   23. 6. 1932
Kolčák Ignác   16. 5. 1931
Kolčáková Vavrdová Běla   27. 9. 1937
Kolenčíková Klimová Tamara   24. 6. 1955
Kolesárová Světla   12. 2. 1931
Kollár Jozef   8. 3. 1899
Koller Július   28. 5. 1939
Kompánek Vladimír   28. 10. 1927
Končeková Eva   16. 3. 1947
Koniarek Ján   30. 1. 1878
Korčian Miroslav   26. 10. 1920
Koreň Cyril   31. 5. 1943
Koreszka Julius   24. 2. 1895
Korkoš Ján   6. 4. 1944
Korkoš Ľudovít   17. 1. 1928
Kostka Jozef   29. 1. 1912
Košťál Dušan   14. 5. 1948
Kotrha Ľubomír   5. 4. 1950
Kováč Vladimír (Vlado)   12. 9. 1948
Kožuch Milan   25. 8. 1944
Kraicová Viera   5. 7. 1920
Krakovský Jozef   18. 4. 1948
Kráľ Fero   12. 5. 1919
Krivoš Rudolf   16. 11. 1933
Križan Ľudo   3. 6. 1900
Kružlicová Brezányová Terézia   5. 10. 1941
Krýslová Oľga   15. 2. 1931
Ksandr Miroslav   11. 7. 1931
Kubal Viktor   20. 3. 1923
Kubička Jaroslav   20. 12. 1930
Kudláč František   22. 7. 1909
Kudlička Ján   28. 5. 1948
Kuľhavý Záboj   9. 2. 1937
Kulich Ján   31. 12. 1930
Kurth Maximilián   23. 2. 1869
Kuzma Dušan   17. 3. 1927
Kyselicová Szabová Eva   3. 10. 1945
Laluha Milan   11. 11. 1930
Lazinovská Elena   31. 12. 1902
Lehotská Eugénia   24. 9. 1943
Lehotský Eugen   3. 8. 1909
Lehotský Karol   16. 11. 1879
Lengyel Ján   15. 5. 1947
Lenhart Jindřich   6. 4. 1878
Lipták Ivan   28. 9. 1945
Lipták Ondrej   23. 11. 1949
Lišaník Ján   28. 3. 1947
Löffler Vojtech   16. 4. 1906
Lörincz Július   16. 1. 1910
Lugsová Eugénia   1. 10. 1923
Lukáč Ľudovít   1941
Luknár Vladimír (Vlado)   30. 5. 1933
Ľupták Otto   22. 4. 1935
Majerník Cyprian   24. 11. 1909
Majkut Jozef   30. 1. 1909
Mallý Gustáv   21. 5. 1879
Marček Miroslav   11. 7. 1929
Martinček Martin   30. 1. 1913
Matejka Peter   26. 6. 1913
Matisová Gita   14. 9. 1932
Medňanský (Mednyánszky) Ladislav   30. 4. 1852
Medvecká Mária   11. 10. 1914
Medveďová Zuzka   5. 10. 1897
Melčáková Juneková Věruna   20. 2. 1945
Melišková Jana   7. 1. 1942
Mensatoris Vojtech   23. 11. 1916
Mezan Jozef    
Miertušová Anastázia   15. 4. 1927
Mihaľko Milan   24. 9. 1938
Mikuš Viktor   10. 12. 1948
Milly Dezider   7. 8. 1906
Minarovič Marián   28. 5. 1946
Mišík Peter   16. 4. 1946
Moravec Milan   9. 11. 1933
Moško Rudolf   22. 9. 1926
Moťovský Vladimír   20. 10. 1928
Mravec Milan   6. 1. 1938
Mrázová Lea   8. 11. 1906
Mudroch Ján   28. 3. 1909
Mudroch Marián   25. 6. 1945
Muška Pavol   21. 6. 1949
Nahálka Vladimír   10. 6. 1943
Nemčík Július   12. 11. 1909
Nevan Eugen   18. 1. 1914
Nikšová Margarita   12. 1. 1900
Nosko Rudolf    
Novák Ján   21. 4. 1921
Ondreička Karol   23. 4. 1944
Ondriska Ján   26. 3. 1943
Ondro František   1. 1. 1941
Ondrušová Victorínová Herta   19. 10. 1912
Opršal Oto (Otto)   9. 2. 1926
Ormandík Milan   23. 3. 1943
Ossovskij Petr   18. 5. 1925
Oškvarek Jozef   31. 7. 1926
Palko Mikuláš   11. 1. 1941
Paľo Ján   1. 8. 1924
Palugyay Zoltán (Zolo)   9. 11. 1898
Paštéka Milan   20. 5. 1931
Pataki Klára   14. 5. 1930
Pavlíčková Jarmila   14. 7. 1929
Pelikán Štefan   16. 2. 1935
Peter Andrej   13. 12. 1912
Petráš Pavol   5. 6. 1931
Petrikovichová (Petrikovičová) Jitka   19. 5. 1926
Podhradská Mária   6. 11. 1943
Polakovič Imrich   19. 9. 1923
Pollák Ladislav   16. 11. 1912
Popelka Peter   29. 6. 1955
Porubovičová (Gábrišová) Anna   16. 11. 1947
Pribiš Rudolf   19. 3. 1913
Prokop Štefan   25. 9. 1941
Prukner-Bartůšek Štefan   28. 10. 1931
Púček Ever   21. 12. 1931
Pulík Milan   22. 5. 1943
Račko Arpád   17. 7. 1930
Rapoš Ľubomír   26. 2. 1934
Rappensbergerová Jankovičová Naďa   24. 1. 1936
Rašla Milan   21. 11. 1946
Redlinger Leopold   22. 2. 1941
Reichentál František   6. 5. 1895
Remeň Vojtech   7. 3. 1928
Rohrböck Mikuláš   1947
Roller Peter   7. 7. 1948
Romaňák Peter   17. 8. 1932
Ronaiová Filová Veronika   21. 5. 1951
Roskovanyi Štefan   4. 12. 1946
Rosůlková Kubiková Dagmar   21. 3. 1909
Rudavská Mária   10. 10. 1941
Rudavský Andrej   29. 11. 1933
Rumanský Igor   13. 3. 1946
Rumanský Ivan   21. 3. 1944
Rusková Bellušová Zuzana   6. 7. 1932
Ruttkay (Rutkay-Nedecký) Viliam   14. 1. 1892
Sabol Jozef   25. 2. 1936
Schillerová Gabriela   30. 3. 1924
Schurmann Ivan   28. 6. 1935
Schurmann Maxmilián   29. 8. 1890
Smažil Antonín   22. 11. 1923
Snopek Ladislav   10. 12. 1919
Snopková Ladislava   10. 5. 1948
Sokol Koloman   12. 12. 1902
Sokol Milan   30. 5. 1952
Spál Milan   12. 3. 1931
Spannerová Nemčíková Edita   7. 6. 1919
Srna Jozef   9. 3. 1930
Srvátka Dušan   21. 8. 1946
Stano Milan   20. 1. 1949
Studená Zuzana   17. 6. 1950
Studený František   2. 7. 1911
Studený Michal   12. 1. 1939
Svetlík Jaroslav   27. 8. 1952
Szabó Alexander   19. 12. 1921
Szabó Július (Gyula)   8. 6. 1907
Šafařík Jindřich   5. 8. 1941
Šafranko Ivan   26. 5. 1931
Šándorová (Macejková) Ľubica   3. 1. 1947
Šavellová Katarina    
Ševcová Patrícia   21. 12. 1950
Šicko Ján   8. 2. 1948
Šicková-Fabrici Jaroslava   22. 10. 1950
Šimerová Martinčeková Ester   23. 1. 1909
Šimko Dušan   1. 1. 1920
Šimko Ivan   25. 3. 1914
Šimková Pekarovičová Hermína   17. 12. 1914
Šimurda Miloš   5. 6. 1924
Šipkovský Rudolf   17. 2. 1933
Špitz Ernest   16. 7. 1927
Štanclová Kamila   26. 3. 1945
Štefka Štepán (Štefan)   12. 11. 1928
Štefunko Fraňo   4. 8. 1903
Štefunková-Szabová Alžběta   27. 3. 1941
Štolcová Lýdia   5. 6. 1942
Štollmannová Alžběta   9. 11. 1937
Štrba Gabriel   6. 4. 1932
Štrbíková Margita   7. 10. 1937
Štubňa Ivan   6. 6. 1926
Šturdík Jozef   13. 3. 1920
Šujanová Katarína   23. 8. 1942
Šulo Jozef   7. 9. 1948
Šútovský Juraj   17. 5. 1939
Švec Ján   1. 2. 1930
Taraba Jaroslav   18. 1. 1932
Thold Eduard   10. 1. 1925
Tillner Michal   25. 5. 1895
Tóth Paľo   31. 12. 1928
Trizuljak Alexander   15. 5. 1921
Trizuljaková Eva   25. 9. 1926
Tropp Stanislav   24. 9. 1950
Turzo Jozef   14. 10. 1930
Tvrdoň Martin   12. 3. 1914
Uher Rudolf   19. 7. 1913
Uhrík Pavol   1. 2. 1940
Urbanová Emília   1. 3. 1952
Urbásek Miloš   28. 7. 1932
Urblík Ján   24. 2. 1935
Vachálek Jozef   10. 3. 1944
Valocký Dušan   18. 10. 1928
Vančo Ján   8. 1. 1947
Vaníčková Stanislava   13. 1. 1927
Vavro Milan   21. 9. 1933
Velba Marián   3. 7. 1930
Venkov Emil   22. 8. 1937
Veselý František   16. 8. 1938
Vestenický Vladimír   14. 12. 1919
Vika Alexander   10. 5. 1933
Vodrážka Jaroslav   29. 11. 1894
Vongrej Jozef   26. 3. 1933
Vopršal Jiří   28. 10. 1912
Votavová Buková Blanka   5. 4. 1933
Vrtiak Jozef   4. 8. 1920
Vrtílek Ján   12. 12. 1906
Weiner Kráľ Imro   26. 10. 1901
Weisz-Kubínčan Arnold   3. 3. 1898
Záborský Ladislav   22. 1. 1921
Záborský Vladimír   18. 2. 1946
Zábrady Karol   28. 5. 1931
Záhorová Marcela   22. 6. 1954
Zacharová Jarunková Dana (Daniela)   21. 6. 1947
Zapletal Dušan   29. 11. 1931
Zavarská Sabinská Katarína   28. 8. 1948
Zelný Jozef   18. 4. 1922
Zemplényi Teodor   31. 10. 1864
Zimka Ondrej   29. 11. 1937
Zmeták Ernest   12. 1. 1919
Želibská Shejbalová Jana   3. 5. 1941
Želibský Ján   24. 11. 1907
Žilík Marián   13. 6. 1948
Žilinčanová Viera   10. 7. 1932

Oblastná galéria Banská Bystrica 1976-1980

institution, city
Oblastná galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)

Oblastná galéria Banská Bystrica 1976-1980

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1976/02/04 - 1976/03/01   Rudolf Altrichter: Z tvorby 1945 - 1975, Oblastná galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1976/03/09 -1976/04/07   Jozef Baláž: Súborné dielo, Oblastná galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1976/04/11 - 1976/05/09   Obrazy - kresby nár. umelca RSFSR Petra P. Ossovského, Oblastná galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1976/05/14 - 1976/06/13   Jozef Šturdík - Obrazy, Oblastná galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1976/06/19 - 1976/08/16   Oto Opršal - Výber z tvorby, Oblastná galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1976/08/29 - 1976/10/31   Orest Dubay, Oblastná galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1976/11/05 - 1976/12/05   Vojtech Mensatoris: Maliarske dielo, Oblastná galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1976/12/10 - 1977/01/16   Ladislav Snopek: Sochárska tvorba 1970 - 1976, Oblastná galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1977/03/31 - 1977/04/26   Dezider Milly, Oblastná galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1977/04/30 - 1977/05/15   Architektonická a výtvarná tvorba Dušana Kuzmu, Oblastná galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1977/05/19 - 1977/06/09   Anton Hollý: Kresby - grafika - akvarely, Oblastná galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1978/01/06 - 1978/02/05   Viliam Chmel (1917-1977), Oblastná galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1978/03/10 - 1978/04/02   Karol Dúbravský - Sochárske dielo, Oblastná galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1978/05/12 - 1978/06/11   Jozef Zelný - Obrazy, Oblastná galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1978/09/03 - 1978/12/17   Vincent Hložník, Oblastná galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1978/11/10 - 1978/12/03   Andrej Peter: Život v kove, Oblastná galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1978/12/08 - 1979/01/17   Farebný svet - Lea Mrázová, Oblastná galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1979/01/12 - 1979/02/12   Edmund Gwerk, Oblastná galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1979/01/26 - 1979/02/25   Ernest Zmeták: Talianska krajina. Akvarel - kresba, Oblastná galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1979/02/21 - 1979/03/31   Koloman Sokol, Oblastná galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1979/03/02 - 1979/04/02   Ester Šimerová Martinčeková: Súborné dielo, Oblastná galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1979/04 - 1979/05   Robert Brož: Knižná grafika, ilustrácia, plagát, Oblastná galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1979/06/15 - 1979/07/15   Běla Kolčáková: Výtvarné dielo, Oblastná galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1979/07/29 - 1979/08/13   Ladislav Čemický, Oblastná galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1979/12/14 - 1980/01/30   Vladimír Vestenický, Oblastná galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1979/12/14 - 1980/02/08   Jaroslav Vodrážka, Oblastná galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1980/02/26 - 1980/03/31   Ladislav Gandl - Z komornej tvorby, Oblastná galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1980/04/10 - 1980/05/11   Dušan Šimko - Z tvorby, Oblastná galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1980/05/16 - 1980/06/12   Elena Bellušová - Tvorba v interiéri, Oblastná galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1980/06/20 - 1980/07/10   Jozef Šturdík - Rekapitulácie, Oblastná galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1980/06/27 - 1980/07/11   Hrdinom Povstania - Elena Lazinovská, Oblastná galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1980/08/24 - 1980/10/31   Ernest Zmeták, Oblastná galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1980/11/06 - 1980/11/30   Jozef Kostka - Odkaz SNP v sochárskej tvorbe, Oblastná galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1980/11/13 - 1980/11/30   Jindřich Lenhart 1880 - 1955: Vysoké Tatry, Oblastná galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1980/12/09 - 1981/01/31   Jozef Fedora, Oblastná galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1980/12/11 - 1981/01/18   Sibylla Greinerová, Oblastná galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1975/12/27 - 1976/01/27   Žena vo svete dneška a zajtrajška, Oblastná galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1976/08/29 - 1976/10/31   IV. medzinárodné bienále drevorezu a drevorytu, Oblastná galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1977/01/24 - 1977/02/06   Život a práca v socialistickom Československu, Oblastná galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1977/02/11 - 1977/03/24   Výtvarné umenie pre tvorbu a ochranu životného prostredia, Oblastná galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1977/06/14 - 1977/07/15   Obraz krajiny v premene čias 1948-1977, Oblastná galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1977/07/22 - 1977/08/20   Užitkové umenie výtvarníkov Stredoslovenského kraja, Oblastná galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1977/08/28 - 1977/10/16   II. medzinárodné quadrienále malé grafické formy, Oblastná galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1977/10/23 - 1977/12/15   IV. bienále Súčasná slovenská grafika, Oblastná galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1978/02/10 - 1978/03/05   Kresba stredoslovenských a severomaďarských výtvarných umelcov, Oblastná galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1978/04/07 - 1978/05/05   České umenie XX. storočia zo sbierok GVU Olomouc (malířství a sochařství), Oblastná galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1978/06/16 - 1978/07/16   Maĺba, plastika, grafika stredoslovenských výtvarných umelcov, Oblastná galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1978/07/21 - 1978/08/20   Storočie zápasov, Oblastná galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1978/09/03 - 1978/10/31   V. medzinárodné bienále drevorezu a drevorytu, Oblastná galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1979/04/06 - 1979/05/02   Maĺba, plastika, grafika, Oblastná galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1979/05/15 - 1979/06/12   Deti deťom, Oblastná galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1979/08/23 - 1979/10/14   Obraz Povstania, Oblastná galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1979/10/28 - 1979/12/03   V. bienále Súčasná slovenská grafika, Oblastná galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1980/02/08 - 1980/04/12   Sociálne motivy v dielach stredoslovenských výtvarných umelcov, Oblastná galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1980/04/21 - 1980/06/15   České umenie 20. storočia zo zbierok Stredočeskej galérie, Oblastná galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1980/07/17 - 1980/08/10   Výtvarní umelci severomoravského kraja k 35. výročiu oslobodenia, Oblastná galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1980/08/24 - 1980/10/30   VI. medzinárodné bienále drevorezu a drevorytu, Oblastná galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)

Oblastná galéria Banská Bystrica 1976-1980

person   born
Brož Róbert   10. 8. 1939

Oblastná galéria Banská Bystrica 1976-1980

person   born
Lumtzer Ján    
Šulhan Jozef   1928
Timofejev Jevgenij    
Tkáč Peter    
Trnka Miloslav    

Oblastná galéria Banská Bystrica 1976-1980

institution, city
Osveta, Martin (Martin)

Oblastná galéria Banská Bystrica 1976-1980

institution, city
Neografia, a.s., Martin (Martin)

Oblastná galéria Banská Bystrica 1976-1980

  institution, city, signature, notes  
  Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, knihovna, Praha
  G 219911, v letech 1976-1980 Oblastná galéria banská Bystrica