zdroj: https://www.webumenia.sk/cs/autor/3192

Anna Goliášová Drobná

* 17. 1. 1931, Cuisy-Chambre-fontaine, Francie (France)
† 2007
Sculptor

 

nationality: Slovak
sex: female

notes:
NK ne - 2020/02 ne

Anna Goliášová Drobná

zdroj: https://www.webumenia.sk/cs/autor/3192
 

Anna Goliášová Drobná

from - to   school, city, faculty, specialization, professor
1957 - 1962   Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava), figurální sochařství, Kostka Jozef, *1912

Anna Goliášová Drobná

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1968   Anna Goliášová - Drobná, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1971/05/22 - 1971/06/13   Anna Goliašová - Drobná: Kresby, plastiky, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1978/12 - 1979/01   Anna Goliašová Drobná: Sochy a kresby 1973-1978, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1965/04/29 - 1965/07   Výtvarní umělci k výročí 20 let ČSSR, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1969/09/28 - 1969/10/28   Maľba, plastika, grafika 1969, Východoslovenská galéria (1961-1992), Košice (Košice)
1973   Socha Piešťanských parkov 1973, Piešťany, Piešťany (Piešťany)
1973/05/18 - 1973/06/24   25 víťazných rokov, Východoslovenská galéria (1961-1992), Košice (Košice)
1974/10 - 1974/11   Slovenské národní povstání v dílech českých a slovenských výtvarných umělců, Mánes, Praha
1975/05 - 1975/07   Výtvarní umělci k 30. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou, Praha, Praha
1975/10/31 - 1975/11/23   Českí a slovenskí umelci k 30. výročiu oslobodenia, Dom kultúry, Bratislava (Bratislava)
1975/12/27 - 1976/01/27   Žena vo svete dneška a zajtrajška, Oblastná galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1978/02/22 - 1978/05/28   Umění vítězného lidu. Přehlídka současného československého výtvarného umění k 30. výročí Vítězného února, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1979/06/03 - 1979/07/11   Dítě ve výtvarném umění, Dům umění, Bratislava (Bratislava)
1979/09/01 - 1979/09/30   Celoslovenská výstava kresby, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1980/06 - 1980/10   Výtvarní umělci k 35. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou, Praha, Praha
1982   Portrét v súčasnom slovenskom výtvarnom umění, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
1982/02 - 1982/04   Slovenské výtvarné umenie medzi XIV. a XVI. zjazdom KSČ, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
1983/04 - 1983/05   Monumentálna tvorba na Slovensku, Dom kultúry, Bratislava (Bratislava)
1983/09/09 - 1983/10/09   Výber z českosloslovenskej komornej plastiky (1970-1983), Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
1985/05 - 1985/09   Vyznání životu a míru: Přehlídka československého výtvarného umění k 40. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou, Praha, Praha
1985/07 - 1985/09   Socha piešťanských parkov 1985, Piešťany, Piešťany (Piešťany)
1985/07/04 - 1985/08/04   A mai csehszlovák szobrászat, Műcsarnok (Kunsthalle Budapest), Budapešť (Budapest)
1985/10   Súčasná československá komorná plastika, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
1985/10/16 -   Vyznání životu a míru: Přehlídka československého výtvarného umění k 40. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou, Dom kultúry, Bratislava (Bratislava)
1987/11   Výber zo súčasnej československej komornej plastiky, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
1988/02/17 - 1988/03/27   Sochárská škola Jozefa Kostku, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1988/04/21 - 1988/05/29   Sochařská škola Jozefa Kostku, Záhorská galéria Jána Mudrocha, Senica (Senica)
1988/12/08 - 1989/02/20   2. Trienále portrétnej tvorby, Galéria Petra Michala Bohúňa, Liptovský Mikuláš (Liptovský Mikuláš)
2015/04/09 - 2015/08/09   Sochárky (Výber osobností česko-slovenského sochárstva), Esterházyho palác, Bratislava (Bratislava)

Anna Goliášová Drobná

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1971   Anna Goliašová - Drobná: Kresby, plastiky
  1978   Anna Goliašová Drobná: Sochy a kresby 1973-1978, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1965   Výtvarní umělci k výročí 20 let ČSSR, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1973   Sochár a príroda (Socha Piešťanských parkov 1973), Kultúrne a spoločenské stredisko v Piešťanoch, Piešťany (Piešťany)
  1974   Slovenské národní povstání v dílech českých a slovenských výtvarných umělců
  1975   Českí a slovenskí umelci k 30. výročiu oslobodenia
  1975   Výtvarní umělci k 30. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1978   Umění vítězného lidu (Přehlídka současného československého výtvarného umění k 30. výročí Vítězného února), Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1979   Celoslovenská výstava kresby, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
  1980   Výtvarní umělci k 35. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou (Přehlídka československého výtvarného umění 1980), Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1982   Slovenské výtvarné umenie medzi XIV. a XVI. zjazdom KSČ, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  1983   Monumentálna tvorba na Slovensku, Vydavateľstvo Tatran, Bratislava (Bratislava)
  1983   Výber z českosloslovenskej komornej plastiky (1970-1983), Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
  1984   Súčasný portrét a zátišie, Zväz slovenských výtvarných umelcov, Mestská organizácia, Bratislava (Bratislava)
  1985   A mai csehszlovák szobrászat
  1985   Súčasná československá komorná plastika, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
  1985   Vyznání životu a míru (Přehlídka Československého výtvarného umění k 40. Výročí osvobození Československa Sovětskou armádou), Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1985/08   18. Socha piešťanských parkov (Venovaná 40. výročiu oslobodenia Československa sovietskou armádou), Mestské kulturné stredisko, Piešťany (Piešťany)
  1987   Sochárská škola Jozefa Kostku, Záhorská galéria Jána Mudrocha, Senica (Senica)
  1987   Výber zo súčasnej československej komornej plastiky, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
  1988   2. Trienále portrétnej tvorby
  2010   Galéria Cypriána Majerníka 1957 - 2000, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
  2015   Sochárky (Výber osobností česko-slovenského sochárstva), Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  nedat. (1982)   Portrét v súčasnom slovenskom výtvarnom umění, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1983   Oblastná galéria Banská Bystrica 1976-1980, Osveta, Martin (Martin)
  2021   Sochy Piešťan (Mesto ako galéria), Čierne diery, Bratislava (Bratislava)
antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  2009   Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave 1949-2009: Šesťdesiat rokov / Academy of Fine Arts 1949-2009: Sixty Years, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava)
encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1998   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–1998 (II. D – G), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1963   Pražské výstavy v červenci, Výtvarná práce, 11.ročník, 11-12.číslo, 2
pozvánka autorská
  published   title (subtitle), publisher, city
  1971   Anna Goliašová - Drobná: Kresby, plastiky, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)

Anna Goliášová Drobná

podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1965   Výsledky umělecké soutěže k 20. výročí ČSSR, Výtvarná práce, 9