Výtvarná práce

subtitle: 11-12
imprint date: 1963/07/19
publisher: Svaz československých výtvarných umělců
type of document: Periodical
year's volume: 11
number: 11-12
number of pages: 16
language: czech
dimensions: 477 x 315