zdroj: http://i.sme.sk/cdata/5/59/5905375/pasteka.jpg

Milan Paštéka

* 20. 5. 1931, Trenčín (Trenčín), Česká republika (Czech Republic)
† 23. 9. 1998, Voznica, Slovensko (Slovakia)
painter, graphic artist

 

nationality: Slovak
sex: male

NK AUT: xx0014055
WIKIDATA: Q13449873
VIAF: 5813573

notes:
katalog uvádí *1921

Milan Paštéka
Krajina II.
1955-1957
malba
olej, plátno
51 x 67 cm
Milan Paštéka
Krajina
1959
malba
olej, sololit
70 x 99 cm
Milan Paštéka
Krajina
1960
barevná litografie
papír
341 x 470
Milan Paštéka
Krajina
1960
malba
akvarel, papír
24 x 39 cm
Milan Paštéka
Žena
1963
kresba
papír, tuš, křída
290 x 203
 

Milan Paštéka

Patrí k citlivým kresliarom a je jedným z najvýraznejších a najkultivovanejších slovenských koloristov. Vzácny zmysel pre hodnotu tónu a odtieňa sa prejavuje aj v jeho čierno-bielych kresbách, leptoch a litografiách Príznačnými črtami jeho tvorby sú humor a irónia. Celý svoj tvorivý život hľadal svoju odpoveď na otázku: Čo je to maliarstvo? Jeho odpoveďou bolo hľadanie takého výrazu zmyslu výtvarného posolstva, ktorý by dokázal vyvolať komunikáciu medzi maliarom a jeho divákom, kde sa vždy mení kód a divák je ochotný túto zmenu akceptovať a vstúpiť do dialógu, kde sa mení nielen zmysel posolstva, ale aj divák sám. Kurátor takmer všetkých jeho výstav Peter Michalovič konštatuje, že Paštéka nikomu nič nevnucoval a prázdnymi frázami nič nepropagoval, len bez slov ponúkal divákovi svoj pohľad, teda svoju interpretáciu sveta. Ponúkal malé príbehy, ponúkal svoje svedectvo o stave vecí, ponúkal obrazy afektov. Veľká časť jeho kresieb zostáva skrytá v archíve, a iba pomaly sa dostáva na svetlo, aby umožnila začať dialóg medzi Milanom Paštékom a jeho divákmi. V ostatných rokoch sa venoval aj práci v oblasti keramiky.
Hlavnou témou jeho tvorby v maľbe, kresbe aj grafike je človek a jeho vzťah k priestoru. V 60. rokoch smeroval k expresívnej deformácii obrazu ľudskej bytosti ako súhrnu psychofyzických energií, v 70. rokoch prevažoval sklon k lyrickej meditatívnosti.
osobnosti.sk, 25.6.2017

Milan Paštéka

zdroj: http://i.sme.sk/cdata/5/59/5905375/pasteka.jpg
 

Milan Paštéka

Milan Paštéka
Krajina II.
1955-1957
malba
olej, plátno
51 x 67 cm
Milan Paštéka
Krajina
1959
malba
olej, sololit
70 x 99 cm
Milan Paštéka
Krajina
1960
barevná litografie
papír
341 x 470
Milan Paštéka
Krajina
1960
malba
akvarel, papír
24 x 39 cm
Milan Paštéka
Žena
1963
kresba
papír, tuš, křída
290 x 203
Milan Paštéka
Žena
1967
litografie (L)
papír
305 x 450
Milan Paštéka
Z cyklu Kráľ Ubu
1968
kresba
pastel, tužka, papír
300 x 470
Milan Paštéka
Radosti
1968
suchá jehla (C 4), lept (C 3)
papír
360 x 530
Milan Paštéka
Znamenie
1968
malba
olej, plátno
100 x 150 cm
Milan Paštéka
Rozhovor
1968
malba
olej, plátno
130,5 x 200 cm
Milan Paštéka
Hostia
1969
malba
olej, plátno
152 x 100 cm
Milan Paštéka
Návšteva
1973
kombinovaná technika
papír
31,5 x 45 cm
Milan Paštéka
Sediaca
1974
malba
akvarel, papír, tuš
30 x 40 cm
Milan Paštéka
V izbe
1975
kresba
tužka, papír
170 x 240
Milan Paštéka
Žena
1975
kresba
akvarel, papír, tuš
298 x 425
Milan Paštéka
Rozhovor
1979
malba
akvarel, tužka, papír, tuš
30 x 40,6 cm
Milan Paštéka
Rozhovor I.
1979
malba
akvarel, tužka, papír, tuš
29 x 43,6 cm
Milan Paštéka
Štyri figúry
1987
malba
olej, karton
70 x 50 cm
Milan Paštéka
Znamenie
1988
kombinovaná technika
papír
90 x 65 cm
Milan Paštéka
Bez názvu
1998
malba
olej, plátno
67 x 55 cm
 

Milan Paštéka

from - to   school, city, faculty, specialization, professor
1950 - 1955   Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava), Želibský Ján, *1907

Milan Paštéka

from - to   institution, city, notes
???? - ????   Francie
???? - ????   Itálie
???? - ????   Jugoslávie
???? - ????   Maďarsko
???? - ????   Rakousko
???? - ????   Svaz sovětských socialistických republik

Milan Paštéka

from - to   group, *creation, notes
???? - ????   Skupina Mikuláša Galandy, *1957

Milan Paštéka

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1959/04/12 -   Milan Paštéka, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1965/09 - 1965/10   Milan Paštéka: Obrazy, Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
1966   Milan Paštéka: výběr z kreseb, Galéria mladých, Bratislava (Bratislava)
1981/09/25 - 1981/11/01   Milan Paštéka: 1964-1981, Okresní vlastivědné muzeum, Frýdek-Místek (Frýdek-Místek)
1981/10   Milan Paštéka 1964-1981, Mesto Čadca, Čadca (Čadca)
1982   Milan Paštéka, Vlastivědný ústav, Frýdek-Místek (Frýdek-Místek)
1986/06/12 - 1986/07   Milan Paštéka: Z tvorby, Mestské kultúrne stredisko, Trstená (Tvrdošín)
1988/09/13 -   Milan Paštéka, Výstaviště, Brno (Brno-město)
1989/03/02 - 1989/03/24   Milan Paštéka: Výber 1964 - 1988, Výstavná sieň ZSVU (Dostojevského rad), Bratislava (Bratislava)
1990/01/12 - 1990/02/11   Milan Paštéka: Monológy, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
1990/12/18 - 1991/01   Milan Paštéka: Sondy, Slovenská národná galéria, Vodné kasárne, Rázusovo nábrežie, Bratislava (Bratislava)
1992/11/10 - 1992/11/29   Milan Paštéka: Keramické obrazy, Galéria Nova, Bratislava (Bratislava)
1993/11/20 - 1994/01/15   Milan Paštéka: Malerei, Keramik, Grafik, Galerie im Hof, Essen
1994/03/15 - 1994/04/08   Milan Paštéka: Grafika, Galéria Palisády, Bratislava (Bratislava)
1997/04/03 - 1997/05/11   Milan Paštéka: Nové obrazy, Kopplova vila (Kopplov kaštiel), Trnava (Trnava)
1998/10/22 - 1998/11/15   Milan Paštéka: In memoriam, Esterházyho palác, Bratislava (Bratislava)
2001/04/06 - 2001/05/20   Milan Paštéka: Modré čakanie, Oravská galéria, Dolný Kubín (Dolný Kubín)
2001/05/30 - 2001/06/19   Milan Paštéka: I N A K, Priestor for Contemporary Arts, Bratislava (Bratislava)
2001/09/21 - 2001/10/19   Maliar Milan Paštéka, Mestský dom, Čadca (Čadca)
2004/06/29 - 2004/08/29   Milan Paštéka: Kresby na bielom papieri, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
2005/02/15 - 2005/03/29   Milan Paštéka: 1931 - 1998, Tatranská galéria, Poprad (Poprad)
2007/10/11 -   Milan Paštéka: Medzičas - Unikajúca skutočnosť, Galéria Slovenského inštitútu, Praha
2010/07/30 - 2010/09/03   Milan Paštéka: Grafika, Galerie Langův dům, Frýdek-Místek (Frýdek-Místek)
2011/11/11 - 2011/12/03   Milan Paštéka: Z tvorby, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
2013/07/10 - 2013/09/09   Milan Paštéka: Uhol odvahy, Galéria Nedbalka, Bratislava (Bratislava)
2015/03/20 - 2015/06/28   Milan Paštéka: Maľba, Pálffyho palác, Bratislava (Bratislava)
2017/05/04 - 2017/06/17   Milan Paštéka: Tajomstvo kresby, Roman Fecik Gallery, Bratislava (Bratislava)
kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1957/03   Mladé slovenské umění, Výstavní síň Lidové demokracie, Praha
1957/04   Výstava skupiny M. Galandu, Krajská správa lesov, Žilina (Žilina)
1958   Skupina Mikuláša Galandu, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1958 - 1959   Umění mladých výtvarníků Československa 1958. Obrazy a plastiky, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1958/01/23 - 1958/02/20   Výstava skupiny Mikuláša Galandu, Galéria mladých, Bratislava (Bratislava)
1958/05/18 - 1958/06/29   Umění mladých výtvarníků Československa 1958. Obrazy a plastiky, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1960   Mladí výtvarníci Bratislavy, Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
1960/05 -1960/08   15 rokov slovenského výtvarného úsilia v oslobodenom Československu, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
1961/03/31 - 1961/04/23   Současná slovenská grafika 1945-1960, Galerie Hollar, Praha
1962/10 - 1962/11   Tschechoslowakische Graphik, Düsseldorf, Düsseldorf
1963/09/06 - 1963/11   Súčasné slovenské výtvarné umenie, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1963/09/28 - 1963/11/03   III. Biennale de Paris, Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris (ARC), Paříž (Paris)
1964   Současné československé umění, Выставочный зал Союза художников СССР / Výstavní síň Svazu výtvarných umělců SSSR, Moskva (Moscow)
1965/02/16 - 1965/03/20   Plakate aus der Tschechoslowakei, Münchner Stadtmuseum, Mnichov (München)
1965/05   IV. výstava Skupiny Mikuláša Galandu, Výstavná sieň ZSVU (Dostojevského rad), Bratislava (Bratislava)
1965/05 - 1965/08   Prírastky slovenského umenia za roky 1959-1964, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
1965/06/15 - 1965/08/17   Slovenské výtvarné umenie 1918 - 1965, Východoslovenská galéria (1961-1992), Košice (Košice)
1965/07/02 - 1965/07/25   IV. výstava Skupiny Mikuláša Galandu, Galerie Václava Špály, Praha
1965/09/04 - 1965/11/28   VIII Bienal de São Paulo, Museu de Arte Moderna de São Paulo (MAM), São Paulo
1966   Tvorba strednej a mladej generácie, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
1966/02/27 - 1966/03/27   Výstava mladých slovenských výtvarníkov, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1966/06/12 - 1966/09/04   Nové cesty: Přehlídka současné avantgardy, Dům umění, Zlín (Zlín)
1966/06/18 - 1966/10/16   XXXIII. Esposizione Biennale Internazionale d'Arte (La Biennale di Venezia 1966), Pavilon České a Slovenské republiky, Benátky (Venezia)
1966/07/17 - 1966/08/21   Tschechoslowakische Kunst der Gegenwart, Akademie der Künste, Berlín (Berlin)
1966/09   Arte actual Checoslovaco, Museo de Arte Moderno, Ciudad de México (Mexico City)
1966/10/14 - 1966/11/05   Zeitgenössische slowakische Kunst, Forum Stadtpark, Štýrský Hradec (Graz)
1967/02/12 - 1967/03/11   Súčasné slovenské výtvarné umenie, Východoslovenská galéria (1961-1992), Košice (Košice)
1967/09/08 - 1967/10/15   Obraz 67. Celostátní výstava současné malířské tvorby, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
1967/12/03 - 1968/02/18   Obrazy ´65 - ´67. Súčasné slovenské maliarstvo, Východoslovenská galéria (1961-1992), Košice (Košice)
1968/01/13 - 1968/02/21   Moderne slowakische Kunst, Bergisch Gladbach, Bergisch Gladbach
1968/03/31 - 1968/04/10   Tschechoslowakische zeitgenössische Kunst, Frankfurt nad Mohanem / Frankfurt am Main, Frankfurt nad Mohanem (Frankfurt am Main)
1968/05 - 1968/06   50 rokov československého maliarstva zo zbierok galerií, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
1968/07/07 - 1968/08   50 let československého malířství 1918–1968, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1968/10/24 - 1968/12/26   50 let československého malířství 1918–1968, Praha, Praha
1968/12 - 1969/01   50 let československého malířství 1918–1968, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
1969/02 - 1969/03   50 let československého malířství 1918–1968, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
1969/06 - 1969/07   Súčasné tendencie v slovenskom maliarstve, Dom kultúry, Bratislava (Bratislava)
1969/09/28 - 1969/10/28   Maľba, plastika, grafika 1969, Východoslovenská galéria (1961-1992), Košice (Košice)
1969/11/28 - 1969/12   Výstava českého a slovenského moderního umění, Teherán, Irán
1970/12 - 1971/01   Slovenské výtvarné umenie 1945 - 1970, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
1971/01   Konfrontace III., Galerie Nova, Praha
1972/11/29 - 1973/01/30   I. Medzinárodné bienále maľby košice 1972, Východoslovenská galéria (1961-1992), Košice (Košice)
1977/06/14 - 1977/07/15   Obraz krajiny v premene čias 1948-1977, Oblastná galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1978/05/26 - 1978/07/02   Slovenská maľba a grafika, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1978/11 - 1979/01   Česká a slovenská tapiserie - VI. výstava průmyslového návrhu, Dům umění, Zlín (Zlín)
1978/11/28   VI. bienále průmyslového návrhu - Česká a slovenská tapiserie, Dům umění, Zlín (Zlín)
1978/12 - 1979/01   Celoslovenská výstava malby, grafiky a plastiky, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
1979/04/06 - 1979/05/02   Maĺba, plastika, grafika, Oblastná galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1979/08/16 - 1979/09/07   Zeitgenössische Slowakische Malerei, Kultur- und Informationszentrum der ČSSR, Berlín (Berlin)
1979/09/01 - 1979/09/30   Celoslovenská výstava kresby, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1980   35 slobodných rokov, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
1982   Portrét v súčasnom slovenskom výtvarnom umění, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
1982/01/16 - 1982/03/15   2. celoslovenská výstava kresby, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1982/03/23 - 1982/05/10   Poslanie ženy (téma ženy v slovenskom výtvarnom umení 20. storočia), Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1983/01 - 1983/03   Prírastky GMB z rokov 1970-1982, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
1983/08   Archeologické pamiatky a súčasnosť, Hlavné mesto Bratislava, Bratislava (Bratislava)
1983/09/29 - 1983/12/31   Z nových zisků galerie 1973/1983, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1983/10/26 - 1984/02/15   3. celoslovenská výstava kresby, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1983/11/19 - 1984/04/15   Nové kresby, Výběr z přírůstků Galerie umění, Karlovy Vary 1973-1983, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1985/01/11 - 1985/02/10   Tapiserie: umění a řemeslo, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1985/05 - 1985/06   Maliarsky portrét socialistickej epochy, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
1985/07   Výber zo súčasnej slovenskej grafiky. Zo zbierok Východoslovenskej galérie v Košiciach, Východoslovenská galéria (1961-1992), Košice (Košice)
1985/10/04 - 1986/01/20   4. celoslovenská výstava kresby, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1987/05/30 - 1987/05/31   Dotyky a spojenia 5, Obvodné kultúrne a spoločenské stredisko, Bratislava (Bratislava)
1987/07/10 - 1987/08/31   Malarstwo czeskie i słowackie 1947–1987, Zachęta - Narodowa Galeria Sztuki (The Zachęta Gallery of Contemporary Art), Varšava (Warszawa)
1987/09/24 - 1987/11/15   5. celoslovenská výstava kresby, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1988/02   Nový slovenský obraz, Československý rozhlas, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1988/08/05 - 1988/09/11   Prírastky zbierkového fondu OGMAB 1968-1988 (obrazy, sochy, grafiky, kresby), Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
1989/01/12 - 1989/01/29   Suvreme Čehoslovačko slikarstvo, Galerija Karas, Záhřeb (Zagreb)
1989/03 - 1989/04   XX. rokov slovenskej grafiky, Stredoslovenská galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1989/04 - 1989/05   XX. rokov slovenskej grafiky, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
1989/05 - 1989/06   XX. rokov slovenskej grafiky, Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
1989/06/29 - 1989/07/28   Úsměv, vtip a škleb, Palác kultury, Praha
1989/07/06 - 1989/09/24   Slovenské malířství 20. století, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
1989/08/17 - 1989/09/24   40 let slovenského malířství 1949-1989, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
1989/09 - 1989/10   40 let slovenského malířství 1949-1989, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
1989/11 - 1989/12   XX. rokov slovenskej grafiky, Galerie G 4 - Modrý pavilón, Praha
1989/12/15 - 1990/02/28   6. celoslovenská výstava kresby, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1990   40 Artistes Tchèques et Slovaques 1960-1990, Coupole du Printemps, Paříž (Paris)
1990   Umenie proti totalite, Bratislavský hrad, Bratislava (Bratislava)
1990/01/15 - 1990/01/28   Pocta umělců Jindřichovi Chalupeckému, Městská knihovna Praha, Praha
1990/07 - 1990/08   Přírůstky 1980 - 1990, Severomoravská galerie výtvarného umění (1982-1989), Ostrava (Ostrava-město)
1990/09 - 1990/10   Jubilejná výstava zo zbierok Tatranskej galérie v Poprade pri príležitosti 30. výročia vzniku, Tatranská galéria, Horný Smokovec, Vysoké Tatry (Poprad)
1990/09/14 - 1990/10/21   Slowakische Kunst heute, Galerie der Stadt Esslingen, Esslingen am Neckar
1990/09/14 - 1990/10/21   Zeitgenössische slowakische bildende Kunst, Villa Merkel, Esslingen am Neckar
1990/11/08 - 1991/01/13   Slowakische Kunst heute, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
1990/11/08 - 1991/01/13   Súčasné slovenské výtvarné umenie, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
1990/12/07 - 1991/01/27   Pohľad kresby, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1991/01/19 - 1991/03/10   Sen o múzeu, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1991/06/26 - 1991/08/18   40 Artistes Tchèques et Slovaques 1960-1990, Museé des beaux-arts de la Ville de Reims, Remeš (Reims)
1991/10/20 - 1992/01/20   Slovenské výtvarné umenie 20. storočia zo zbierok PGU, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1991/10/26 - 1991/11/24   Situace 1970-1989. České a slovenské výtvarné umění v 70. a 80. letech na Ostravsku, Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, Frýdek-Místek (Frýdek-Místek)
1992/02/11 - 1992/03/29   Situace 1970-1989. České a slovenské výtvarné umění v 70. a 80. letech na Ostravsku, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
1992/03/28 - 1992/09/30   Arte contemporanea ceca e slovacca 1950 - 1992, Palazzo del Broletto, Novara
1992/05/12 - 1992/06/02   Apelación: De la Ideollogía a las Ideas, Pabellón de las Artes, Sevilla
1992/05/21 - 1992/06/30   Einblicke - Tschechische un Slowakische Kunst der Gegenwart, Deutschlandfunk, Kolín nad Rýnem (Köln)
1992/12/17 - 1993/02/28   Česká a slovenská kresba 1982 - 1992, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1993/06/11 - 1993/07/25   Synergia, Zvolenský zámok, Zvolen (Zvolen)
1995/11/10 - 1996/02/25   Šesťdesiate roky v slovenskom výtvarnom umení, Slovenská národná galéria, Vodné kasárne, Rázusovo nábrežie, Bratislava (Bratislava)
1996/05/28 - 1996/08/11   Povážská galéria umenia Žilina 1976-1996, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
2001   Zeitgenössische slowakische Kunst in Passau aus der Samlung der Ersten slowakischen Investitionsgruppe AG / Contemporary Slovak Fine Art 1960 - 2000 from the First Slovak Investment Group´s Collection, Slovenský inštitút / Slowakisches Institut, Vídeň (Wien)
2001/04/24 - 2001/06/20   Súčasné slovenské výtvarné umenie 1960 - 2000, Danubiana Meulensteen Art Museum, Bratislava (Bratislava)
2001/09/06 - 2001/10/14   Pocta kubizmu: Kubizmus a kubománia v Čechách a na Slovensku / Homage to Cubism: Cubism & Cubomania in Bohemia and Slovakia, Esterházyho palác, Bratislava (Bratislava)
2001/10/06 - 2001/11/23   Zeitgenössische slowakische Kunst in Passau aus der Samlung der Ersten slowakischen Investitionsgruppe AG / Contemporary Slovak Fine Art 1960 - 2000 from the First Slovak Investment Group´s Collection, St. Anna Kapelle, Pasov (Passau)
2002/12/13 - 2003/01/31   Súčasné slovenské výtvarné umenie 1960-2000: Zo sbírky Prvej slovenskej investičnej skupiny, Gallery Art Factory, Praha
2002/12/17 - 2003/05/25   Slovenské vizuálne umenie 1970-1985, Esterházyho palác, Bratislava (Bratislava)
2002/12/19 - 2003/02/16   Christmas, Pálffyho palác, Bratislava (Bratislava)
2003/03/06 - 2003/04/13   Súčasné slovenské výtvarné umenie zo zbierky Prvej slovenskej investičnej skupiny, a.s., Východoslovenská galéria (1996-), Košice (Košice)
2003/04/17 - 2003/05/16   Súčasné slovenské výtvarné umenie zo zbierky Prvej slovenskej investičnej skupiny, a.s., Šarišská galéria, Prešov (Prešov)
2003/06/05 - 2003/07/13   Súčasné slovenské výtvarné umenie zo zbierky Prvej slovenskej investičnej skupiny, a.s., Štátna galéria v Banskej Bystrici, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
2003/07/17 - 2003/09/14   Súčasné slovenské výtvarné umenie zo zbierky Prvej slovenskej investičnej skupiny, a.s., Nitrianska galéria (1999- ), Nitra (Nitra)
2003/10/09 - 2003/11/02   Súčasné slovenské výtvarné umenie zo zbierky Prvej slovenskej investičnej skupiny, a.s., Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
2003/10/29 - 2003/11/30   Súčasné slovenské výtvarné umenie zo zbierky Prvej slovenskej investičnej skupiny, a.s., Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (2001-), Trenčín (Trenčín)
2003/11/14 - 2003/12/19   Těš*ba 70/80 (Výstavní aktivita slovenských výtvarníků na severu Moravy v časech reálného socialismu), Galerie Půda, Český Těšín (Karviná)
2004/01/24 - 2004/03/14   Pocta Leoši Janáčkovi - Hommage à Leoš Janáček, Dům pánů z Kunštátu, Brno (Brno-město)
2004/10/11 - 2004/11/28   Współczesna sztuka słowacka 1960-2000: Ze zbiorów Pierwszej Słowackiej Grupy Inwestycyjnej / Contemporary Slovak Fine Art 1960-2000 from the First Slovak Investment Group's Collection, Międzynarodowe Centrum Kultury (International Cultural Centre), Krakov (Kraków)
2005/08/10 - 2005/09/21   Kortárs szlovák müvészet 1960-2000. Válogatás az Elsö Szlovák Befektetési Társaság gyüjteményéböl / Contemporary Slovak Fine Art 1960 - 2000 from the First Slovak Investment Group´s Collection, Ernst Múzeum, Budapešť (Budapest)
2005/09/29 - 2006/05/03   Slovenský mýtus, Esterházyho palác, Bratislava (Bratislava)
2007   Contemporary Slovak Fine Art 1960 - 2000 from the First Slovak Investment Group´s Collection, Primǎria Municipiului, Sibiu
2007   Contemporary Slovak Fine Art 1960 - 2000 from the First Slovak Investment Group´s Collection, Muzeul Național de Artă al României - MNAR (National Museum of Art of Romania), Bukurešť (Bucureşti)
2007/01/23 - 2007/04/15   Zberateľská vášeň - Slovenské výtvarné umenie 1957 - 1970, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
2007/03/26 - 2007/04/15   Contemporary Slovak Fine Art 1960 - 2000 from the First Slovak Investment Group´s Collection, Mestna galerija Ljubljana, Lublaň (Ljubljana)
2007/05/12 - 2007/06/30   Kortárs Szlovák Müvészet 1960-2000 Válogatás az Elsö Szlovák Befektetési Társaság Gyüjteményéböl / Contemporary Slovak Fine Art 1960 - 2000 from the First Slovak Investment Group´s Collection, Varosi Müveszeti Muzeum (Městské muzeum umění), Györ
2007/05/29 - 2007/06/24   Príbeh skupiny A-R, Nitrianska galéria (1999- ), Nitra (Nitra)
2007/12/06 - 2008/03/02   Slovenská grafika 20. storočia, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
2008/06/27 - 2008/10/05   111 diel zo zbierok / Works of Art from Collection, Esterházyho palác, Bratislava (Bratislava)
2008/07/11 - 2008/09/14   České a slovenské výtvarné umenie šesťdesiatych rokov 20. storočia, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (2001-), Trenčín (Trenčín)
2008/09/25 - 2008/11/30   České a slovenské výtvarné umenie šesťdesiatych rokov 20. storočia, Galéria Petra Michala Bohúňa, Liptovský Mikuláš (Liptovský Mikuláš)
2008/10/23 - 2009/02/22   1960 → Súčasnosť/ Slovenské umění + čeští hosté., Dům U Zlatého prstenu, Praha
2008/10/27 - 2009/03/01   Slovenský obraz (anti-obraz): 20. storočie v slovenskom výtvarnom umení, Jízdárna Pražského hradu, Praha
2008/12/09 - 2009/02/15   České a slovenské výtvarné umění šedesátých let 20. století, Zlín (Zlín), Zlín (Zlín)
2009/03/17 - 2009/04/26   České a slovenské umění 60. let 20. století, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2009/09/06 - 2009/11/29   Milan Paštéka, Rudolf Uher: Les messages, Danubiana Meulensteen Art Museum, Bratislava (Bratislava)
2012   Zbierka Bohumila Hanzela 1990 - 2012, Q-EX, Trenčín (Trenčín)
2012/01/31 - 2012/04/08   Zbierka Bohumila Hanzela 1990 - 2012, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
2012/03/01 -   Independent Scene (A Segment of Slovak Visual Art 1960-2000), Veľvyslanectvo Slovenskej republiky, Londýn (London)
2012/12/07 - 2013/03/03   Zbierka Bohumila Hanzela 1990 - 2012, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (2001-), Trenčín (Trenčín)
2015/01/06 - 2015/02/08   Diela z depozitu: Nové diela v Nedbalke, Galéria Nedbalka, Bratislava (Bratislava)
2015/05/11 - 2015/05/22   Galandovci: Legendy slovenského výtvarného umenia, Galéria Art Capital, Bratislava (Bratislava)
2015/11/10 - 2016/01/10   Nové diela v Nedbalke, Galéria Nedbalka, Bratislava (Bratislava)
2016/06/26 - 2016/10/23   XXL pohledů na současné slovenské výtvarné umění, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2017/01/18 - 2017/03/05   Album 76, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2018/05/21 - 2018/07/20   Od Sokola po Gažoviča: Slovenská grafika zo súkromnej zbierky, Roman Fecik Gallery, Bratislava (Bratislava)
2018/07/21 - 2018/09/30   Hommage à Peter Vajda, Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových, Praha
2018/09/28 - 2019/01/06   Plus minus, Oblastní galerie Liberec (Lázně), Liberec (Liberec)
2019/03/22 - 2019/06/16   Ááách: Československý filmový plakát 60.-70. let, Dům umění, Opava (Opava)
2021/11/20 - 2022/01/30   Milan Paštéka a priatelia, Danubiana Meulensteen Art Museum, Bratislava (Bratislava)
2022/11/24 - 2023/03/19   Světy Jindřicha Chalupeckého, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
2023/12/06 - 2024/03/01   PF nielen ako pozdrav, Slovenský rozhlas, Bratislava (Bratislava)
dražba/aukce/bazar
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2004/11/14   Aukcia súčasného umenia, Galéria umenia Incheba, Bratislava (Bratislava)
2005/10/30   Aukcia súčasného umenia, Bonjour, Apollo Business Center, Bratislava (Bratislava)
2006/01/29   Mistrovská díla starého a nového umění 18.-19. století / Elita českého a slovenského moderního umění, avantgarda z let 1950-2005 (28. aukce), Palác Žofín, Praha
2007/11/18   Súčasné umenie / Contemporary Art, aukcia, EA ART Hotel William, Bratislava (Bratislava)
2009/05/24   Súčasné umenie - Woxart & Weiss, Hotel Crowne (Crown) Plaza, Bratislava (Bratislava)
2011/12/04   Aukce obrazů vybraných mistrovských děl (Day Sale Prague IV), Topičův salon (2007-), Praha
2012/04/19   25. aukce výtvarného umění, Topičův salon (2007-), Praha
2012/06/13   26. aukce, Topičův salon (2007-), Praha
2012/11/22   White & Weiss, Contemporary art auction, Zoya Gallery, Bratislava (Bratislava)
2012/12/13   28. aukce, Topičův salon (2007-), Praha
2015/05/28   Aukce - Výtvarné umění, starožitnosti, design 15. - 21. století z evropských sbírek, Arthouse Hejtmánek, Praha
2016/06/14   129. Letná aukcia výtvarných diel a starožitností SOGA, SOGA, aukčná sieň, Bratislava (Bratislava)
2016/10/11   130. Jesenná aukcia výtvarných diel SOGA, SOGA, aukčná sieň, Bratislava (Bratislava)
2016/12/13   132. Zimná aukcia výtvarných diel a starožitností SOGA, SOGA, aukčná sieň, Bratislava (Bratislava)
2017/04/25   134. Večerná aukcia SOGA, SOGA, aukčná sieň, Bratislava (Bratislava)
2017/06/13   135. Letná aukcia výtvarných diel a starožitností SOGA, SOGA, aukčná sieň, Bratislava (Bratislava)
2017/10/01   Výtvarné umění (Prague Auctions), Galerie Nová síň, Praha
předaukční výstava
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2004/11/05 - 2004/11/13   Aukcia súčasného umenia: Výstava dražených umeleckých diel, Galéria umenia Incheba, Bratislava (Bratislava)
2005/10/18 - 2005/10/29   Aukcia súčasného umenia: Výstava dražených umeleckých diel, Múzeum mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
2006/01/09 - 2006/01/15   Mistrovská díla starého a nového umění 18.-19. století / Elita českého a slovenského moderního umění, avantgarda z let 1950-2005: Předaukční výstava, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
2006/01/21 - 2006/01/28   Mistrovská díla starého a nového umění 18.-19. století / Elita českého a slovenského moderního umění, avantgarda z let 1950-2005: Předaukční výstava, 1. Art Consulting Praha, Praha
2007/11/15 - 2007/11/18   Súčasné umenie / Contemporary Art, predaukčná výstava, EA ART Hotel William, Bratislava (Bratislava)
2009/05/20 - 2009/05/24   Súčasné umenie, Hotel Crowne (Crown) Plaza, Bratislava (Bratislava)
2011/11/24 - 2011/12/04   Vybraná mistrovská díla (Předaukční výstava), Topičův salon (2007-), Praha
2012/04/16 - 2012/04/19   25. aukce výtvarného umění - předaukční výstava, Galerie Dolmen, Praha
2012/06/11 - 2012/06/13   26. aukce, předaukční výstava, Galerie Dolmen, Praha
2012/11/17 - 2012/11/22   White & Weiss, Contemporary art auction - výstava, Zoya Gallery, Bratislava (Bratislava)
2012/12/10 - 2012/12/13   28. aukce, předaukční výstava, Galerie Dolmen, Praha
2015/05/18 - 2015/05/27   Výtvarné umění, starožitnosti, design 15. - 21. století z evropských sbírek, Arthouse Hejtmánek, Praha
2016/06/08 - 2016/06/13   129. Letná aukcia výtvarných diel a starožitností SOGA, SOGA, aukčná sieň, Bratislava (Bratislava)
2016/10/05 - 2016/10/10   130. Jesenná aukcia výtvarných diel SOGA, SOGA, aukčná sieň, Bratislava (Bratislava)
2016/12/07 - 2016/12/12   132. Zimná aukcia výtvarných diel a starožitností SOGA, SOGA, aukčná sieň, Bratislava (Bratislava)
2017/04/18 - 2017/04/24   134. Večerná aukcia SOGA, SOGA, aukčná sieň, Bratislava (Bratislava)
2017/06/07 - 2017/06/12   135. Letná aukcia výtvarných diel a starožitností SOGA, SOGA, aukčná sieň, Bratislava (Bratislava)
2017/09/26 - 2017/09/30   Výtvarné umění (Prague Auctions), Galerie Nová síň, Praha
sraz/setkání/oslava
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2002/04 - 2002/06/16   Dotyky a spojenia, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
stálá/dlouhodobá expozice
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2012/10 -   Slovenské moderné umenie: Stálá expozícia, Galéria Nedbalka, Bratislava (Bratislava)

Milan Paštéka

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1965   Milan Paštéka: Obrazy, Dielo - podnik Slovenského fondu výtvarných umení, Bratislava (Bratislava)
  1981   Milan Paštéka: 1964-1981
  1990   Milan Paštéka: Monológy, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
  1990   Milan Paštéka: Sondy, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  2010   Milan Paštéka: Grafika, Galerie Langův dům, Frýdek-Místek (Frýdek-Místek)
  2013   Milan Paštéka: Uhol odvahy, Galéria Nedbalka, Bratislava (Bratislava)
  2017   Milan Paštéka: Tajomstvo kresby, Roman Fecik Gallery, Bratislava (Bratislava)
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  (1996)   Povážská galéria umenia Žilina / Museum of Art Žilina 1976-1996
  1957   Výstava skupiny M. Galandu, Zväz slovenských výtvarných umelcov, _
  1958   Umění mladých výtvarníků Československa 1958, Ústřední výbor Československého svazu mládeže (ÚV ČSM), Praha
  1960   15 rokov slovenského výtvarného úsilia v oslobodenom Československu
  1961   Súčasná slovenská grafika (1945 1960), Český fond výtvarných umění, Praha
  1962   Tschechoslowakische Graphik
  1963   Súčasné slovenské výtvarné umenie, Zväz slovenských výtvarných umelcov (ZSVU), Bratislava (Bratislava)
  1965   Plakate aus der Tschechoslowakei
  1965   Prírastky slovenského umenia za roky 1959-1964, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  1965   Skupina Mikuláša Galandu, Dielo - podnik Slovenského fondu výtvarných umení, Bratislava (Bratislava)
  1965   VIII Bienal de São Paulo, Fundação Bienal de São Paulo, São Paulo
  1966   Arte actual Checoslovaco, Instituto Nacional de Bellas Artes, Ciudad de México (Mexico City)
  1966   Nové cesty (Přehlídka současné avantgardy), Oblastní galerie výtvarného umění, Gottwaldov (Zlín)
  1966   Tschechoslowakische Kunst der Gegenwart, Akademie der Künste, Berlín (Berlin)
  1966   Výstava mladých slovenských výtvarníkov, Fond výtvarných umení (FVU), Bratislava (Bratislava)
  1966   Zeitgenössische slowakische Kunst, Forum Stadtpark, Štýrský Hradec (Graz)
  1967   Obraz 67, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1968   50 let československé malby (Z fondů československých galerií), Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  1968   50 let československého malířství 1918–1968, Národní galerie v Praze, Praha
  1968   50 rokov československého maliarstva zo zbierok galerií, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  1968   Moderne slowakische Kunst
  1968   Tschechoslowakische Tage
  1969   Súčasné tendencie v slovenskom maliarstve
  1970   Slovenské výtvarné umenie 1945-1970 (Boje a zápasdy o socialistické umenie), Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  1978   Česká a slovenská tapiserie (VI. výstava průmyslového návrhu), Oblastní galerie výtvarného umění, Gottwaldov (Zlín)
  1978   Česká a slovenská tapiserie (VI. výstava průmyslového návrhu), Oblastní galerie výtvarného umění, Gottwaldov (Zlín)
  1978   Slovenská maľba a grafika, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1979   Celoslovenská výstava kresby, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
  1979   Zeitgenössische slowakische Malerei, Kultur- und Informationszentrum der ČSSR, Berlín (Berlin)
  1980   35 slobodných rokov, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  1982   2. celoslovenská výstava kresby, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
  1982   Poslanie ženy (Téma ženy v slovenskom výtvarnom umení 20. storočia), Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
  1983   3. celoslovenská výstava kresby, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
  1983   Archeologické pamiatky a súčasnosť (august 1983), Mestská správa pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody, Bratislava (Bratislava)
  1983   Nové kresby ve sbírkách Galerie umění Karlovy Vary (1973-1983), Galerie umění, Bydhošť
  1983   Prírastky GMB z rokov 1970-1982 (Slovenské maliarstvo 20. storočia), Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
  1983   Z nových zisků galerie 1973/1983, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  1985   4. celoslovenská výstava kresby, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
  1985   Maliarsky portrét socialistickej epochy, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  1985   Tapiserie - umění a řemeslo, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1985   Výber zo súčasnej slovenskej grafiky (Zo zbierok Východoslovenskej galérie v Košiciach), Východoslovenská galéria (1961-1992), Košice (Košice)
  1987   5. celoslovenská výstava kresby, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
  1987   Dotyky a spojenia 5, Obvodné kultúrne a spoločenské stredisko, Bratislava (Bratislava)
  1987   Malarstwo czeskie i słowackie 1947–1987, Zachęta - Narodowa Galeria Sztuki (The Zachęta Gallery of Contemporary Art), Varšava (Warszawa)
  1988   Nový slovenský obraz, Zväz slovenských výtvarných umelcov, Mestská organizácia, Bratislava (Bratislava)
  1988   Prírastky zbierkového fondu OGMAB 1968-1988 (Obrazy, sochy, grafiky, kresby), Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
  1989   40 let slovenského malířství 1949-1989 (Obrazy a kresby ze sbírek Slovenské národní galerie v Bratislavě ke 45. výročí SNP), Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
  1989   6. celoslovenská výstava kresby, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
  1989   Slovenské malířství 20. století (ze sbírek Slovenské národní galerie), Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  1989   Suvreme Čehoslovačko slikarstvo, Galerije grada Zagreba, Záhřeb (Zagreb)
  1989   XX. rokov slovenskej grafiky, Stredoslovenská galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
  1990   30 rokov Tatranskej galérie, Tatranská galéria, Poprad (Poprad)
  1990   40 Artistes Tcheques et Slovaques 1960-1990, Flammarion editions, Paříž (Paris)
  1990   Přírůstky 1980 - 1990
  1990   Slowakische Kunst heute, Galerie der Stadt Esslingen, Esslingen am Neckar
  1990   Súčasné slovenské výtvarné umenie, Verlag Beatrix Wilhelm, Stuttgart
  1990   Úsměv, vtip a škleb
  1992   Apelación / Challenge / Výzva (De la Ideollogía a las Ideas / From Ideology to Ideas / Od ideológie k ideám), Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  1992   Arte contemporanea ceca e slovacca 1950 - 1992
  1992   Česká a slovenská kresba (1989 - 1992), Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
  1992   Einblicke - Tschechische und Slowakische Kunst der Gegenwart
  1993   Synergia, Slovenská výtvarná únia, Bratislava (Bratislava)
  1994   Galanda a galandovci (Zbierka Ivana Melicherčíka), Rabbit and Solution - BTB, Bratislava (Bratislava)
  1995   Šesťdesiate roky v slovenskom výtvarnom umení, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  1998   Moravská gobelínová manufaktura ve Valašské Meziříčí 1898-1998 (Dokumenty, texty, realizace), Moravská gobelínová manufaktura, s.r.o., Valašské Meziříčí (Vsetín)
  2001   Pocta kubizmu (Kubizmus a kubománia v Čechách a na Slovensku), Borgis - René Arnold, _
  2001   Súčasné slovenské výtvarné umenie zo zbierky Prvej slovenskej investičnej skupiny, Danubiana Meulensteen Art Museum, Bratislava (Bratislava)
  2001   Zeitgenössische slowakische Kunst in Passau aus der Samlung der Ersten slowakischen Investitionsgruppe AG, Verlagsgruppe Passau, Pasov (Passau)
  2002   Dotyky a spojenia (9. december 1985 - 17. november 1989), Orman, Bratislava (Bratislava)
  2002   Christmas (Výročná cena Združenia A-R), Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
  2002   Slovak Contemporary Art (Ze sbírky První slovenské investiční skupiny), Gallery Art Factory, Praha
  2002   Slovenské vizuálne umenie 1970-1985, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  2003   Súčasné slovenské výtvarné umenie zo zbierky Prvej slovenskej investičnej skupiny (Druhá časť), Prvá slovenská investičná skupina, a.s., Bratislava (Bratislava)
  2004   Pocta Leoši Janáčkovi / Hommage à Leoš Janáček, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  2005   Kortárs szlovák müvészet 1960-2000 (Válogatás az Elsö Szlovák Befektetési Társaság gyüjteményéböl), Vydavateľstvo Petrus, Bratislava (Bratislava)
  2007   Contemporary Slovak Fine Art 1960 - 2000 (From the First Slovak Investment Group´s Collection), Vydavateľstvo Petrus, Bratislava (Bratislava)
  2007   Príbeh skupiny A-R, Nitrianska galéria (1999- ), Nitra (Nitra)
  2007   Slovenská grafika 20. storočia / Slovak Graphics of the 20th Century, Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
  2007   Zberateľská vášeň (Slovenské výtvarné umenie 1957 - 1970), borgis, s.r.o., _
  2008   111 diel zo zbierok / works of art from collections (Slovenská národná galéria / Slovak National Gallery), Vydavateľstvo Slovart, s.r.o., Bratislava (Bratislava)
  2008   1960 -> Súčasnosť / 1960 -> Present (Slovenské umění + čeští hosté / Slovak art + Czech guests), Galerie hlavního města Prahy, Praha
  2008   České a slovenské výtvarné umenie šesťdesiatych rokov 20. storočia / České a slovenské umění šedesátých let 20. století, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (2001-), Trenčín (Trenčín)
  2008   Slovenský obraz (anti-obraz) / Slovak Picture (anti-picture) (20. storočie v slovenskom výtvarnom umení / 20th Century in the Slovak Visual Art), Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  2008   Súčasné slovenské výtvarné umenie 1960–2000 zo zbierky Prvej slovenskej investičnej skupiny, Orman, Bratislava (Bratislava)
  2009   Milan Paštéka, Rudolf Uher: Les messages, Danubiana Meulensteen Art Museum, Bratislava (Bratislava)
  2011   Galéria NOVA 1991-2011 (20 rokov galéria Nova), Galéria Nova, Bratislava (Bratislava)
  2012   50 rokov Galérie mesta Bratislavy (1961 - 2011), Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
  2012   Independent Scene (A Segment of Slovak Visual Art 1960-2000), Orman, Bratislava (Bratislava)
  2012   Zbierka Bohumila Hanzela 1990–2012, Q-EX, Trenčín (Trenčín)
  2014   Galandovci, Danubiana Meulensteen Art Museum, Bratislava (Bratislava)
  2014   Slovenské moderné umenie (Stála expozícia), Galéria Nedbalka, Bratislava (Bratislava)
  2015   Galéria 19 = 5 rokov / Gallery 19 = 5 years, Mária Čorejová
  2018   Hommage à Peter Vajda (Výber zo zbierky Prvej slovenskej investičnej skupiny, a.s. v Bratislave / Selection from the Collection of Prvá slovenská investičná skupina, a.s. in Bratislava), Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových, Praha
  2023   Péefka (Československý fenomén nielen ako pozdrav), Intuície Mariána Mudrocha, o.z., Bratislava (Bratislava)
  nedat. (1982)   Portrét v súčasnom slovenskom výtvarnom umění, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1965   Moderné slovenské maliarstvo (1945-1963), Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry (SVKL), Bratislava (Bratislava)
  1967   Moderná slovenská kresba, Vydavateľstvo Tatran, Bratislava (Bratislava)
  1969   Nová figurácia, Pallas, vydavateľstvo Slovenského fondu výtvarných umeni, Bratislava (Bratislava)
  1969   Nové slovenské výtvarné umenie (Nástup 1957, Nástup 1961), Pallas, vydavateľstvo Slovenského fondu výtvarných umeni, Bratislava (Bratislava)
  1979   L'art aujourd'hui en Tchecoslovaquie, Geneviève Bénamou, Paříž (Paris)
  1983   Oblastná galéria Banská Bystrica 1976-1980, Osveta, Martin (Martin)
  1985   Moderná slovenská grafika (1918-1983), Vydavateľstvo Tatran, Bratislava (Bratislava)
  1999   Umelec v klietke, Sorosovo centrum súčasného umenia, Bratislava (Bratislava)
  2000   Dějiny slovenského výtvarného umenia: 20. storočie, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  2001   Milan Paštéka, Koloman Kertézs Bagala / KK Bagala, _
  2003   Galandovci (Skupina Mikuláša Galandu), Q-EX, Trenčín (Trenčín)
  2005   Čeští a slovenští umělci na Bienále v Benátkách 1920–1970, Univerzita Palackého, Olomouc (Olomouc)
  2006   Slovenská grafika 20. storočia / Slovak graphic art of the 20th century, Štátna galéria v Banskej Bystrici, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
  2009   Po stopách umenia, Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
  2011   Kritika porozuměním, Malovaný kraj, Praha
  nedatováno   Čas v súvislostiach: Slovenské výtvarné umenie dvoch storočí / Time in Relations: Slovak Visual Art of Two Centuries (Absolventi a poslucháči vysokých umeleckých škôl v Bratislave, Viedni a Budapešti / The Graduates and Students of the Universities of Fine Arts in Bratislava, Vienna and Budapest), Slovensko-český klub, Praha
antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1969   50 let československého malířství 1918-1968 (Sborník v výstavě, pořádané v letech 1968 - 1969 českými a slovenskými galeriemi), Národní galerie v Praze, Praha
  1990   Etika a politika (Umenie proti totalite), Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  1995   Galéria Palisády (Škola úžitkového výtvarnictva Josefa Vydru, Palisády 51, Bratislava), Vydavateĺstvo SAPAC, spol. s. r. o., Bratislava (Bratislava)
  2009   Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave 1949-2009: Šesťdesiat rokov / Academy of Fine Arts 1949-2009: Sixty Years, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava)
encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1999   Slovník svetového a slovenského výtvarného umenia druhej polovice 20. storočia (Od abstraktného umenia k virtuálnej realite, idey - pojmy - hnutia), Kruh súčasného umenia Profil, Bratislava (Bratislava)
  2002   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–2002 (X. Nov – Pat), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1957   Chceš-li vidět sympatickou výstavu..., Mladá fronta, 13, 63
  1959   Skupina Mikuláše Galandy, Výtvarná práce, 11-12
  1960   Bratislavské výstavy v září a říjnu, Výtvarná práce, 10
  1963   K výstavě současného slovenského výtvarného umění v Jízdárně Pražského hradu, Plamen, 5, 11, 79-81
  1965   Milan Paštéka, Výtvarná práce, 13-14
  1966   Die westliche Moderne wird nachgeholt (Tschechoslowakische Gegenwartskunst in der Akademie), Der Kurier, 22, 163
  1966   Milan Paštéka, Výtvarná práce
  1966   Mladí slovenští výtvarníci, Výtvarná práce
  1966   Slováci ve Št. Hradci, Výtvarná práce
  1966   V západoberlínském zrcadle (Ohlas československé výstavy), Výtvarná práce
  1966   Zwei Generationen tschechoslowakischer Kunst, Kunst unserer Zeit, 217-225
  1979   Milan Paštéka est l´un des représentants..., L'art aujourd'hui en Tchecoslovaquie, 99-100
  1989   Úsměv, vtip a škleb, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců
  1992   Die tschechoslowakische Kultur..., Einblicke - Tschechische und Slowakische Kunst der Gegenwart
  1992   Milan Paštéka, Arte contemporanea ceca e slovacca 1950 - 1992, 100-101
  1995   Milan Paštéka - Grafika (15. 3. - 8. 4. 1994), Galéria Palisády, 96-96
  2010   Milan Paštéka - Kresby zo 60. rokov / Drawings from 60 ´s, 25-26
  2012   Přehled nejdražších děl vydražených v roce 2011 (Slovensko), Ročenka ART+, 98-102
  2013   Mednyánszký a spol., Ročenka ART+, 124-126
  2013   Přehled nejdražších děl vydražených v roce 2012 (Slovensko), Ročenka ART+, 129-131
pozvánka autorská
  published   title (subtitle), publisher, city
  1981   Milan Paštéka: 1964-1981, Okresní vlastivědné muzeum, Frýdek-Místek (Frýdek-Místek)
  1986   Milan Paštéka: Z tvorby, Mestské kultúrne stredisko, Trstená (Tvrdošín)
  1988   Milan Paštéka (akademický malíř, obrazy, kresby, grafiky)
  1989   Milan Paštéka: Výber 1964 - 1988, Výstavná sieň ZSVU (Dostojevského rad), Bratislava (Bratislava)
  1990   Milan Paštéka: Sondy, Slovenská národná galéria, Vodné kasárne, Rázusovo nábrežie, Bratislava (Bratislava)
  1992   Milan Paštéka: Keramické obrazy, Galéria Nova, Bratislava (Bratislava)
  1994   Milan Paštéka: Grafika, Galéria Palisády, Bratislava (Bratislava)
  1997   Milan Paštéka: Nové obrazy (1993 - 1997), Kopplova vila (Kopplov kaštiel), Trnava (Trnava)
  1998   Milan Paštéka: In memoriam (zo zbierok Slovenskej národnej galérie), Esterházyho palác, Bratislava (Bratislava)
  2001   Maliar Milan Paštéka (zo zbierok galerií Žilinského kraja), Mestský dom, Čadca (Čadca)
  2001   Milan Paštéka: I N A K, Priestor for Contemporary Arts, Bratislava (Bratislava)
  2001   Milan Paštéka: Modré čakanie (zo zbierok Oravskej galerie v Dolnom Kubíne), Oravská galéria, Dolný Kubín (Dolný Kubín)
  2004   Milan Paštéka: Kresby na bielom papieri, Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
  2005   Milan Paštéka: 1931 - 1998, Tatranská galéria, Poprad (Poprad)
  2007   Milan Paštéka: Medzičas - Unikajúca skutočnosť, Slovenský inštitút, Praha
  2011   Milan Paštéka: Z tvorby (k nedožitým 80. narozeninám, 21.5.1931 - 23.9.1998), Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
  2015   Milan Paštéka: Maľba (Legenda slovenského maliarstva), Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
  2017   Milan Paštéka: Tajomstvo kresby, Roman Fecik Gallery, Bratislava (Bratislava)
pozvánka kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1990   Stanislav Balko: Volanie v šedom, Milan Paštéka: Monológy, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
  2002   Christmas (Výstava držiteľov výročnej ceny Združenia A-R), Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
  2004   Pocta Leoši Janáčkovi / Hommage à Leoš Janáček, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  2016   XXL Pohledů na současné slovenské výtvarné umění / XXL Views of contemporary slovak art, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
  2018   Plus minus: Současné slovenské umění ze sbírek Galerie města Bratislavy, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
  2019   Ááách. Československý filmový plakát 60.-70. let ze sbírky plakátů Terryho Ponožky, Opavská kulturní organizace (OKO), Opava (Opava)
  2023   Péefka (Československý fenomén nielen ako pozdrav), Slovenský rozhlas, Bratislava (Bratislava)
aukční katalog
  published   title (subtitle), publisher, city
  2004   Aukce současného umění / Aukcia súčasného umenia
  2005   Aukce současného umění / Aukcia súčasného umenia
  2006   28. aukce (Mistrovská díla starého a nového umění 18.-19. století / Elita českého a slovenského moderního umění, avantgarda z let 1950-2005), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2009   České a slovenské současné umění / Czech and Slovak Contemporary Art - WOXART / Súčasné umenie / Contemporary Art, WOXART s.r.o., Praha
  2011   Aukce obrazů vybraných mistrovských děl (Day Sale Prague IV.) (4. 12. 2011), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2012   25. aukce výtvarného umění, Galerie Dolmen, s.r.o., Ostrožská Nová Ves (Uherské Hradiště)
  2012   26. aukce, Galerie Dolmen, Praha
  2012   28. aukce (Výtvarné umění a starožitnosti), Galerie Dolmen, Praha
  2012   Contemporary art auction (White & Weiss), White & Weiss, Bratislava (Bratislava)
  2015   Výtvarné umění, starožitnosti, design 15. - 21. století z evropských sbírek, Arthouse Hejtmánek, Praha
  2016   129. Letná aukcia výtvarných diel a starožitností - SOGA, Aukčná spoločnosť Soga,s.r.o., Bratislava (Bratislava)
  2016   130. Jesenná aukcia výtvarných diel - SOGA, Aukčná spoločnosť Soga,s.r.o., Bratislava (Bratislava)
  2016   132. Zimná aukcia výtvarných diel a starožitností - SOGA, Aukčná spoločnosť Soga,s.r.o., Bratislava (Bratislava)
  2017   134. Večerná aukcia SOGA, Aukčná spoločnosť Soga,s.r.o., Bratislava (Bratislava)
  2017   135. Letná aukcia výtvarných diel a starožitností - SOGA, Aukčná spoločnosť Soga,s.r.o., Bratislava (Bratislava)
  2017   Výtvarné umění / Fotografie - Prague Auctions, Prague auctions, s.r.o., Praha
diář
  published   title (subtitle), publisher, city
  2005   ČSL JEP Česká onkologická společnost 2006, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
grafika
  published   title (subtitle), publisher, city
  1960   Krajina
  1967   Žena
  1968   Radosti
informační leták / informace kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  2017   Album 76, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
  2021   Milan Paštéka a priatelia / and Friends, Danubiana Meulensteen Art Museum, Bratislava (Bratislava)
  nedat.   Galéria Nedbalka (Slovenské moderné umenie), Galéria Nedbalka, Bratislava (Bratislava)
katalogová pozvánka autorská
  published   title (subtitle), publisher, city
  1993   Milan Paštéka: Malerei, Keramik, Grafik, Galerie im Hof, Essen
katalogová pozvánka kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  2003   Těš*ba 70/80 (Výstavní aktivita slovenských výtvarníků na severu Moravy v časech reálného socialismu), Galerie Langův dům, Frýdek-Místek (Frýdek-Místek)
kresba
  published   title (subtitle), publisher, city
  1963   Žena
  1968   Z cyklu Kráľ Ubu
  1975   Figúry v interiéri
  1975   V izbe
  1975   Žena
obraz
  published   title (subtitle), publisher, city
  1955-1957   Krajina II.
  1959   Krajina
  1960   Krajina
  1968   Rozhovor
  1968   Znamenie
  1969   Hostia
  1973   Návšteva
  1974   Sediaca
  1979   Rozhovor
  1979   Rozhovor I.
  1987   Štyri figúry
  1988   Znamenie
  1998   Bez názvu
plakát
  published   title (subtitle), publisher, city
  1989   Úsměv, vtip a škleb
pracovní soubor
  published   title (subtitle), publisher, city
  ????   Aukce 2005; slovenská
  2007   Súčasné umenie, Woxart, 2007
ročenka
  published   title (subtitle), publisher, city
  2011   Galéria 19: Výročný katalóg 2009–2010, Galéria 19, Bratislava (Bratislava)
  2018   Roman Fecik Gallery 2015–2017 (Umenie pre Zberateľov), Roman Fecik Gallery, Bratislava (Bratislava)
sbírkový katalog
  published   title (subtitle), publisher, city
  1990   Erwerbungen 1970-1990, Museum Bochum (Kunstmuseum Bochum), Bochum
seznam článků/soupis literatury
  published   title (subtitle), publisher, city
  1966   Referáty o výstavě československého umění současnosti v Západním Berlíně 1966, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
seznam vystavených prací
  published   title (subtitle), publisher, city
  1958   Výstava skupiny Mikuláša Galandu
  1991   Situace 1970 - 1989 (České a slovenské výtvarné umění v 70. a 80. letech na Ostravsku), Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, Frýdek-Místek (Frýdek-Místek)
  1992   Situace 1970 - 1989 (České a slovenské výtvarné umění v 70. a 80. letech na Ostravsku), Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
tisková zpráva
  published   title (subtitle), publisher, city
  1990   Pocta umělců Jindřichovi Chalupeckému
  1992   Arte Contemporanea Ceca e Slovacca: 1950 - 1992
výstavní koncepce
  published   title (subtitle), publisher, city
  nedat.   PF nielen ako pozdrav

Milan Paštéka

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1981   Stanislav Biroš 80, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1989   6. celoslovenská výstava kresby, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
  1992   Apelación / Challenge / Výzva (De la Ideollogía a las Ideas / From Ideology to Ideas / Od ideológie k ideám), Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  2009   Milan Paštéka, Rudolf Uher: Les messages, Danubiana Meulensteen Art Museum, Bratislava (Bratislava)
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1992   Slovenský variant moderny, Pallas, vydavateľstvo Slovenského fondu výtvarných umeni, Bratislava (Bratislava)
antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  2006   Slovenské výtvarné umenie 1949-1989 z pohľadu dobovej literatúry, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava)
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  2006   Diskusia (Milan Paštéka), Slovenské výtvarné umenie 1949-1989 z pohľadu dobovej literatúry, 186-187
  2006   Skupina Mikuláša Galandu, Slovenské výtvarné umenie 1949-1989 z pohľadu dobovej literatúry, 89-90

Milan Paštéka

podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1969   Malá antologie patafyziky v Československu, Světová literatura, 368-395
periodikum
  published   title (subtitle), publisher, city
  1958/10   Květen (Literatura, umění, život), 3, 12, Svaz československých spisovatelů, Praha

Milan Paštéka

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1990   Milan Paštéka: Monológy, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)

Milan Paštéka

institution, city  
Museum Bochum (Kunstmuseum Bochum), Bochum
Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)