Stredoslovenská galéria

city: Banská Bystrica (Banská Bystrica)
address: Dolná 8
zip code: 975 90
state: Slovensko (Slovakia)

e-mail: ssgbb@ssgbb.sk
web: www.ssgbb.sk
birth year: 2007

notes:
1956 – 1959 Krajská (od 1.9.1956)
1960 – 1962 Mestská galéria v Banskej Bystrici
1963 - 1990 Oblastná galéria
1991 – 1997 Štátna galéria v Banskej Bystrici
1998 – 1999 Banskobystrické štátne kultúrne centrum
2000 – 2006 Štátna galéria v Banskej Bystrici
2007 - Stredoslovenská galéria

Stredoslovenská galéria

Stredoslovenská galéria sídli v centre Banskej Bystrice a je regionálnou galériou s programovým zameraním na prezentáciu, výskum a tvorbu zbierky moderného a súčasného umenia. Galéria vznikla 1. 9. 1956 pri Krajskom vlastivednom múzeu ako Krajská galéria. V roku 1960 prešla pod správu mesta ako Mestská galéria v Banskej Bystrici. V roku 1963 bola pod názvom Oblastná galéria pričlenená ku Krajskému stredisku štátnej pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody v Banskej Bystrici. Od roku 1991 do roku 2007 - s prestávkou v rokoch 1998 – 99, kedy bola ako Banskobystrické štátne kultúrne centrum v správe Krajského úradu - vykonávala galéria svoju činnosť pod názvom Štátna galéria v Banskej Bystrici. V roku 2006 Ministerstvo kulltúry Slovenskej republiky delimitovalo galériu pod Banskobystrický samosprávny kraj ako Stredoslovenskú galériu. V aktuálnej odbornej pôsobnosti galéria kladie dôraz na výskumnú, výstavnú, zbierkotvornú a edukačnú činnosť. Výstavná činnosť galérie je realizovaná v troch samostatných objektoch situovaných v centre mesta. Krátkodobé výstavy sa pripravujú v budove bývalej radnice - Praetóriu a v Bethlenovom dome, ktorý je zároveň sídlom administratívy galérie. V roku 1994 bola v priestoroch pôvodnej rodinnej vily umelca verejnosti sprístupnená Stála expozícia Dominika Skuteckého. Vo februári 2008 bol v priestoroch bývalého ateliéru Skuteckého vily vyčlenený otvorený výstavný priestor pod názvom room 19_21. Priestor je venovaný prezentácii aktuálnej slovenskej a zahraničnej tvorby umelcov najmladšej generácie. Popri výstavnej činnosti sa galéria venuje aj vytváraniu rozmanitých sprievodných programov predstavujúcich viaceré umelecké druhy, ako sú súčasná poézia, próza, tanec, hudba či film. Pri organizovaní týchto programov dlhodobo spolupracuje s OZ ars_ litera (autorské čítania Anasoft litera so súčasnými spisovateľmi), OZ Laputa (multimediálny festival Intermedia.bb) a OZ Vlna (celovečerný umelecký program časopisu o súčasnom umení Vlna).

Zdroj: http://www.ssgbb.sk/ogalerii


Stredoslovenská galéria

institution, city, address
Štátna galéria v Banskej Bystrici, Banská Bystrica (Banská Bystrica), Dolná 8 - Bethlenov dom

Stredoslovenská galéria

date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1984/02/24 -   Peter Matejka: Súborné dielo, Pretórium, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1984/03/09 -   Alfonz Groma: Výber z diela, Stredoslovenská galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1984/05/12 -   Miloš Alexandr Bazovský: Výber z tvorby, Stredoslovenská galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1984/10/26 -   Z diela zaslúžilého umelca Jána Paľu, Stredoslovenská galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1984/11/08 -   Miroslav Marček: Výber z tvorby, Stredoslovenská galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1984/12/14 -   Imrich Vysočan: Výber z diela, Stredoslovenská galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1986/12/18 -   Oľga Krýslová: Obrazy z Turca, Stredoslovenská galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1987/01/08 -   Rudolf Moško: Istoty domova (Výber z celoživotnej maliarskej tvorby), Stredoslovenská galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1987/02/05 - 1987/03/22   Jozef Kollár: Výber z tvorby, Stredoslovenská galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1987/05/14 - 1987/06/14   Běla Kolčáková: Sny a stretnutia, Stredoslovenská galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1987/06/09 - 1987/07/26   Európska grafika 15. - 17. storočia. Zo zbierok múzea v Opave, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1987/07/10 - 1987/08/09   Elena Holéczyová: Čipky, Stredoslovenská galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1987/08/06 - 1987/09/06   Miloš Alexander Bazovský: Výber z tvorby, Stredoslovenská galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1987/09/03 - 1987/11/01   Oľga Krýslová: Obrazy z Turca, Turčianska galéria, Martin (Martin)
1987/10/08 -   Július Jakoby 1958 - 1965, Stredoslovenská galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1987/12/11 - 1988/01/20   Róbert Brun: Monológy & rozhovory, Stredoslovenská galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1988/01/21 - 1988/02/20   Konštantín Bauer: Výber z diela, Stredoslovenská galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1988/02/04   Alžbeta Štefunková-Szabová: Z tvorby, Mestské kulturné stredisko, Dolný Kubín (Dolný Kubín)
1988/02/26 -   Emil Makovický: Výber z celoživotného diela, Stredoslovenská galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1988/03/11 - 1988/04/17   Vladimír Kompánek, Oblastná galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1988/04/09 - 1988/06/08   Grafika socialistických krajín zo zbierok Stredoslovenskej galérie, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1988/05/06 - 1988/06/05   Viktor Kubal: Kreslený humor, Stredoslovenská galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1988/05/12 - 1988/05/29   Exlibris in der Tschechoslowakei, Galerie am Fischmarkt, Erfurt
1988/05/20 - 1988/06/30   Ján Kudlička: Maliarové dotyky, Pretórium, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1988/06/16 - 1988/08/10   Alžbeta Štefunková-Szabová: Z tvorby, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1988/06/17 - 1988/07/24   Viktor Kubal: Kreslený humor, Východoslovenská galéria, Košice (Košice)
1988/08/05 - 1988/09/25   Vladimír Gažovič: Akupunktura sveta, Stredoslovenská galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1988/09/08 - 1988/10/02   Viktor Kubal: Kreslený humor, Výstavná sien MSKS, Dolný Kubín (Dolný Kubín)
1988/09/22 - 1988/11/20   Ján Kudlička: Maliarové dotyky, Záhorská galéria Jána Mudrocha, Senica (Senica)
1988/10/06 - 1988/11   Marcel Dúbravec: Z tvorby 1976 - 1988, Mestské kulturné stredisko, Dolný Kubín (Dolný Kubín)
1988/12/16 - 1989/01/29   Európska grafika 18. storočia, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1988/12/16 - 1989/01/29   Rudolf Fila: Mal'ba premien - Premeny mal'by, Stredoslovenská galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1989/03 - 1989/04   XX. rokov slovenskej grafiky, Stredoslovenská galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1989/03/09 - 1989/04/09   Jozef Höger - Plastika, Jozef Bubák - Kresba, Stredoslovenská galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1989/03/17 - 1989/05/14   Ján Kudlička: Maliarové dotyky, Galéria Petra Michala Bohúňa, Liptovský Mikuláš (Liptovský Mikuláš)
1989/05/18 - 1989/06/18   Ján Kudlička: Obrazy, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1989/05/18 - 1989/07/02   Jozef Chrobák: Výber z tvorby, Galéria Petra Michala Bohúňa, Liptovský Mikuláš (Liptovský Mikuláš)
1989/06/22 - 1989/08/13   Dominik Skutecký: Výstava súborného diela pri príležitosti 140. výročia narodenia umelca, Pretórium, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1989/07/27 - 1989/08/20   Ján Jánoška: Grafika, kresba, Stredoslovenská galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1989/09/07 - 1989/10/08   Ľudovít Hološka: Obrazy, Stredoslovenská galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1989/09/28 - 1989/10/29   Stanislav Tropp: Kresba - grafika, Mestské kulturné stredisko, Tvrdošín (Tvrdošín)
1989/10/12 - 1989/11/05   Andrej Barčík: Kresba, grafika, Stredoslovenská galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1989/12/01 - 1989/12/31   Jevgenij Monin: Humor v grafike, Dom československo-sovietskeho priateľstva, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1989/12/01 - 1990/01/13   Robert Brož: Prierez tvorbou, Krajský ústav pamiatkovej starostlivosti, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1990/02/08 - 1990/03/18   Jozef Jankovič: Zásah do svedomia, Oblastná galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1990/04/26 - 1990/05/27   Alojz Petráš: Akvarely a kresby, Stredoslovenská galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1990/05/31 -   Ladislav Berger: Napätia, prieniky, Oblastná galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1990/06/07 - 1990/07/22   Vladimír Popovič, Stredoslovenská galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1990/10/04 - 1990/11/04   Miroslav Cipár, Stredoslovenská galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1991/01/18 - 1991/02/24   Ondrej Zimka: Jar, leto, jeseň, zimka, Stredoslovenská galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1991/01/25 - 1991/02/28   Ján Berger: Obrazy a kresby, Stredoslovenská galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1991/05/24 - 1991/07/07   Mikuláš Palko: Retrospektíva, Stredoslovenská galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1992/10/13 - 1992/11/27   Verifica 8 + 1, Stredoslovenská galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
2007/02/08 - 2007/03/18   (ne)MOC-(sub)DOMINANCIA, Stredoslovenská galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
2007/12/12 - 2008/01/27   Radko Mačuha: Multiwinnetou & Old Secondhand, Pretórium, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
2008/02/06 - 2008/03/16   Elena Lichá-Zábranská: Permakultúra, Stredoslovenská galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
2008/02/28 - 2008/03/30   Patrik Illo: Oči ako telo, Vila Dominika Skuteckého, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
2008/05/22   Veronika Šramatyová: Hobby painting, Vila Dominika Skuteckého, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
2008/06/26 - 2008/07/27   Radim Labuda: ...ruže pre Audrey Horn..., Stredoslovenská galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
2008/07 - 2008/08   Spectrum of Ecstasy, Stredoslovenská galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
2008/09/09 - 2008/10/07   Svet bábok Antona Anderleho: Výber zo zbierky; Hračky a bábky: História a súčasnosť, Pretórium, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
2008/10/23 - 2008/11/30   Vladimír Boudník a česká grafika šesťdesiatych rokov zo zbierok Galerie moderního umění v Hradci Králové, Stredoslovenská galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
2009/02/11 - 2009/03/22   Emil Makovický (1908 - 1986): Výber z tvorby, Stredoslovenská galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
2009/02/28 - 2009/04/12   Jana Kapelová: Na vlastnú zodpovednosť, Vila Dominika Skuteckého, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
2009/03/26 - 2009/05/10   Biela stopa XYZ, Pretórium, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
2010/01/27 - 2010/02/28   Grafika symbolistů ze sbírek Galerie moderního umění v Hradci Králové, Stredoslovenská galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
2010/03/04 - 2010/05/23   Slovenská grafika 20.století, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2012/07/19 - 2012/09/23   Maliar Július Flache (1892-1967) a Banská Bystrica, Stredoslovenská galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
2014/07/31 - 2014/11/02   Dominik Skutecky: Ars et Amor - Labor et Gloria, Stredoslovenská galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
2014/12/11 - 2015/03/08   Cyril Blažo, Martin Kochan: Pub Art, Pretórium, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
2014/12/11 - 2015/03/08   Prvý človek bol umelec, Pretórium, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
2016/11/08 - 2016/12/04   Cena Oskára Čepana 2016, Stredoslovenská galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
2017/02/21 - 2017/04/30   Stano Filko: P O S T B I G B A N G S FA N T E B I G B A N G S F, Stredoslovenská galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
2017/03/08 - 2017/04/23   Tatrahundert, Stredoslovenská galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
2018/02/07 - 2018/04/10   Mám rada pozornosť, Pretórium, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
2018/03/21 - 2018/03/20   Jana Farmanová: V mojich záhradách, Bethlenov dom, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
2018/04/27 - 2018/06/18   Blažej Baláž: ghOstwriter, Stredoslovenská galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
2022/04/07 - 2022/08/14   Juraj Gavula: Vitálne formy, Pretórium, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
2022/05/13 - 2022/08/28   Vladimír Havlík, Rudolf Sikora: Sneh, kameň, hviezda, strom, Bethlenov dom, Banská Bystrica (Banská Bystrica)

Stredoslovenská galéria

date of exhibition   exhibition title
1984/03/09 -   Alfonz Groma: Výber z diela
1984/05/12 -   Miloš Alexandr Bazovský: Výber z tvorby
1984/10/26 -   Z diela zaslúžilého umelca Jána Paľu
1984/11/08 -   Miroslav Marček: Výber z tvorby
1984/12/14 -   Imrich Vysočan: Výber z diela
1985/12/13   Ivan Šimko: Z tvorby
1986/12/18 -   Oľga Krýslová: Obrazy z Turca
1987/01/08 -   Rudolf Moško: Istoty domova (Výber z celoživotnej maliarskej tvorby)
1987/02/05 - 1987/03/22   Jozef Kollár: Výber z tvorby
1987/05/14 - 1987/06/14   Běla Kolčáková: Sny a stretnutia
1987/07/10 - 1987/08/09   Elena Holéczyová: Čipky
1987/08/06 - 1987/09/06   Miloš Alexander Bazovský: Výber z tvorby
1987/10/08 -   Július Jakoby 1958 - 1965
1987/12/11 - 1988/01/20   Róbert Brun: Monológy & rozhovory
1987/12/18 - 1988/01/18   Alžběta Štefunková-Szabová: Výber z tvorby
1988/01/21 - 1988/02/20   Konštantín Bauer: Výber z diela
1988/02/26 -   Emil Makovický: Výber z celoživotného diela
1988/05/06 - 1988/06/05   Viktor Kubal: Kreslený humor
1988/08/05 - 1988/09/25   Vladimír Gažovič: Akupunktura sveta
1988/12/16 - 1989/01/29   Rudolf Fila: Mal'ba premien - Premeny mal'by
1989/03 - 1989/04   XX. rokov slovenskej grafiky
1989/03/09 - 1989/04/09   Jozef Höger - Plastika, Jozef Bubák - Kresba
1989/07/27 - 1989/08/20   Ján Jánoška: Grafika, kresba
1989/09/07 - 1989/10/08   Ľudovít Hološka: Obrazy
1989/10/12 - 1989/11/05   Andrej Barčík: Kresba, grafika
1990/04/26 - 1990/05/27   Alojz Petráš: Akvarely a kresby
1990/06/07 - 1990/07/22   Vladimír Popovič
1990/10/04 - 1990/11/04   Miroslav Cipár
1991/01/18 - 1991/02/24   Ondrej Zimka: Jar, leto, jeseň, zimka
1991/01/25 - 1991/02/28   Ján Berger: Obrazy a kresby
1991/05/24 - 1991/07/07   Mikuláš Palko: Retrospektíva
1992/10/13 - 1992/11/27   Verifica 8 + 1
2007/02/08 - 2007/03/18   (ne)MOC-(sub)DOMINANCIA
2007/04/04 - 2007/05/06   Vladimír Ossif: Untitled
2007/05/16 - 2007/06/17   Spleen & Ideal: Kategorizace extáz
2008/02/06 - 2008/03/16   Elena Lichá-Zábranská: Permakultúra
2008/06/26 - 2008/07/27   Radim Labuda: ...ruže pre Audrey Horn...
2008/07 - 2008/08   Spectrum of Ecstasy
2008/10/23 - 2008/11/30   Vladimír Boudník a česká grafika šesťdesiatych rokov zo zbierok Galerie moderního umění v Hradci Králové
2009/02/11 - 2009/03/22   Emil Makovický (1908 - 1986): Výber z tvorby
2010/01/27 - 2010/02/28   Grafika symbolistů ze sbírek Galerie moderního umění v Hradci Králové
2010/12/09 - 2011/03/13   Veronika Šramatyová: Hard work/Clean Work
2012/07/19 - 2012/09/23   Maliar Július Flache (1892-1967) a Banská Bystrica
2014/07/31 - 2014/11/02   Dominik Skutecky: Ars et Amor - Labor et Gloria
2016/11/08 - 2016/12/04   Cena Oskára Čepana 2016
2017/02/21 - 2017/04/30   Stano Filko: P O S T B I G B A N G S FA N T E B I G B A N G S F
2017/03/08 - 2017/04/23   Tatrahundert
2018/04/27 - 2018/06/18   Blažej Baláž: ghOstwriter

Stredoslovenská galéria

katalog autorský
  published   title (subtitle)
  1990   Ján Berger
  2012   Julius Flache (1892-1967)
  2014   Dominik Skutecky: Ars et Amor - Labor et Gloria
katalog kolektivní
  published   title (subtitle)
  1989   XX. rokov slovenskej grafiky
pozvánka autorská
  published   title (subtitle)
  1984   Alfonz Groma: Výber z diela
  1984   Imrich Vysočan: Výber z diela
  1984   Miloš Alexandr Bazovský: Výber z tvorby
  1984   Miroslav Marček: Výber z tvorby
  1984   Peter Matejka: Súborné dielo
  1984   Z diela zaslúžilého umelca Jána Paľu
  1986   Oľga Krýslová: Obrazy z Turca
  1986   Pavol Breier: Fotografie
  1987   Alžběta Štefunková-Szabová: Výber z tvorby
  1987   Běla Kolčáková: Sny a stretnutia
  1987   Elena Holéczyová: Čipky
  1987   Jozef Kollár: Výber z tvorby
  1987   Július Jakoby (výber z tvorby zaslúžilého umelca)
  1987   Národný umelec M. A. Bazovský: Výber z tvorby
  1987   Róbert Brun: Monológy & rozhovory (grafika, kresba, ilustracie)
  1987   Rudolf Moško: Istoty domova (výber z maliarskej tvorby)
  1988   Emil Makovický: Výber z celoživotného diela
  1988   Konštantín Bauer: Výber z diela
  1988   Rudolf Fila: Maľba premien - Premeny maľby
  1988   Viktor Kubal: Kreslený humor
  1988   Vladimír Gažovič: Akupunktura sveta (kresba a kombinované techniky)
  1989   Andrej Barčík: Kresba, grafika
  1989   Ján Jánoška: Grafika, kresba
  1989   Jevgenij Monin: Humor v grafike
  1989   Ľudovít Hološka: Obrazy
  1990   Adolf Born: Výber z tvorby
  1990   Alojz Petráš: Akvarely a kresby
  1990   Ladislav Berger: Napätia, prieniky
  1990   Miroslav Cipár
  1990   Vladimír Popovič
  1991   Ján Berger: Obrazy a kresby
  1991   Mikuláš Palko: Retrospektíva
  1991   Ondrej Zimka: Jar, leto, jeseň, zimka
  2007   Radko Mačuha: Multiwinnetou & Old Secondhand
  2007   Vladimír Ossif: Untitled
  2008   Elena Lichá-Zábranská: Permakultúra
  2008   Radim Labuda: ...ruže pre Audrey Horn...
  2008   Veronika Šramatyová: Hobby painting
  2009   Emil Makovický (1908 - 1986): Výber z tvorby
pozvánka kolektivní
  published   title (subtitle)
  1989   Jozef Höger - Plastika, Jozef Bubák - Kresba
tisková zpráva
  published   title (subtitle)
  2018   Jana Farmanová: V mojich záhradách

Stredoslovenská galéria

institution, city, address
Vila Dominika Skuteckého, Banská Bystrica (Banská Bystrica), Horná 55

Stredoslovenská galéria

institution, city, address
Vila Dominika Skuteckého, Banská Bystrica (Banská Bystrica), Horná 55

Stredoslovenská galéria

plakát
  published   title (subtitle)
  2010   Slovenská grafika 20.století ze sbírek Středoslovenské galerie v Bánské Bystrici

Stredoslovenská galéria

person   born from - to, notes
Majlingová Zuzana   1977     ???? - ????
Ruttkay (Rutkay-Nedecký) Viliam   14. 1. 1892     1958 - 1967, ředitel
Tropp Stanislav   24. 9. 1950     1985 - 2000
Vrbanová Alena   1960     1984 - ????

Stredoslovenská galéria

person   born
Brejcha Šimon   2. 10. 1963    
Černý Stanislav   10. 5. 1956    
Dobner Josef   5. 4. 1898    
Kollár Jozef   8. 3. 1899    
Kraicová Viera   5. 7. 1920    
Laluha Milan   11. 11. 1930    
Lehotský Eugen   3. 8. 1909    
Mravec Milan   6. 1. 1938    
Oravec Juraj   8. 10. 1956    
Peterka František   26. 4. 1920    
Prukner-Bartůšek Štefan   28. 10. 1931    
Ruttkay (Rutkay-Nedecký) Viliam   14. 1. 1892    
Šafránek Jan   11. 4. 1947    
Veselý Petr   14. 10. 1953    
Vestenický Vladimír   14. 12. 1919    
Votavová Buková Blanka   5. 4. 1933