Współczesna sztuka słowacka 1960-2000: Ze zbiorów Pierwszej Słowackiej Grupy Inwestycyjnej / Contemporary Slovak Fine Art 1960-2000 from the First Slovak Investment Group's Collection

date of exhibition: 2004/10/11 - 2004/11/28
institution: Międzynarodowe Centrum Kultury (International Cultural Centre)
type of exhibition: kolektivní

notes:
Existuje katalog: https://www.sklep.ha.art.pl/pl/p/Wspolczesna-sztuka-slowacka-1960-2000/60
Info: http://www.panorama.mck.krakow.pl/wspolczesna-sztuka-slowacka