foto - Bohumil Marčák, 1991

Klára Bočkayová Omiliaková

* 27. 5. 1948, Martin (Martin), Slovensko (Slovakia)
Painter

 

nationality: Slovak
sex: female

NK AUT: jn20000620027
WIKIDATA: Q51549931
VIAF: 28243577

Klára Bočkayová Omiliaková
4 x 4
1974-1975
šitá kresba na plátně
textil, akryl
64 x 69 cm
Klára Bočkayová Omiliaková
Zlatý dážď
1978
malba, frotáž
plátno, akryl
64 x 80 cm
Klára Bočkayová Omiliaková
Tragikomédia
1978
malba, frotáž
plátno, akryl
64 x 80 cm
Klára Bočkayová Omiliaková
Rozprávka
1979
malba, frotáž
plátno, akryl
67 x 97 cm
Klára Bočkayová Omiliaková
Posledná večera
1980
frotáž
papír
480 x 630
 

Klára Bočkayová Omiliaková

Klára Bočkayová vstupuje na umeleckú scénu začiatkom 70. rokov 20. storočia ako autorka s vyhraneným záujmom o médium maľby a kresby. Od roku 1974 začína pracovať s privlastnenou banálnou predlohou pochádzajúcou z vidieckych a mestských domácností 19. a prvej polovice 20. storočia (obrusy, dečky, výšivky). Tieto klasické ženské ručné práce používa ako východisko frotáží, ktoré sú ironickou reflexiou postavenia ženy v spoločnosti, čo podčiarkujú niektoré názvy diel: Ej, načo mi je mladá žena (1987), Vydajte mňa mamička (1987), Obed je už hotový (1990). Techniku fortáže, vynájdenú v 20. rokoch 20. storočia Maxom Ernstom aplikuje Klára Bočkayová na papier, plátno alebo jemne tkanú bielu látku a na základe vlastných experimentov transformuje do autorskej techniky tzv. fázovanej frotáže, ktorú prvýkrát použila v cykle grafitových kresieb A4 z roku 1986. Termín, ktorý zaviedol český básnik Ludvík Kundera presne vystihuje posun, ktorý urobila autorka, keď staticky aplikované motívy rozhýbala manipulovaním so samotným papierom alebo plátnom. Pre jej maliarsku tvorbu je dodnes charakteristická dynamická plocha obrazu, ktorú vytvárajú zmnožované, prekrývajúce sa, alebo anamorfické tvary vybraného detailu alebo celého motívu privlastnenej predlohy.
Barbora Geržová
nitrianskagaleria.sk, 15.7.2017

Klára Bočkayová Omiliaková

foto - Bohumil Marčák, 1991
 

Klára Bočkayová Omiliaková

Klára Bočkayová Omiliaková
4 x 4
1974-1975
šitá kresba na plátně
textil, akryl
64 x 69 cm
Klára Bočkayová Omiliaková
Zlatý dážď
1978
malba, frotáž
plátno, akryl
64 x 80 cm
Klára Bočkayová Omiliaková
Tragikomédia
1978
malba, frotáž
plátno, akryl
64 x 80 cm
Klára Bočkayová Omiliaková
Rozprávka
1979
malba, frotáž
plátno, akryl
67 x 97 cm
Klára Bočkayová Omiliaková
Posledná večera
1980
frotáž
papír
480 x 630
Klára Bočkayová Omiliaková
Až na svete
1983
malba, frotáž
plátno, akryl
48 x 69 cm
Klára Bočkayová Omiliaková
Obraz II.
1987
malba
plátno, akryl
90 x 80 cm
Klára Bočkayová Omiliaková
Lunatičky
1987
malba, frotáž
plátno, akryl
90 x 80 cm
Klára Bočkayová Omiliaková
Spoločenské metamorfózy
1987
malba, frotáž
plátno, akryl
90 x 80 cm
Klára Bočkayová Omiliaková
Obraz I.
1988
malba
plátno, akryl
90 x 80 cm
Klára Bočkayová Omiliaková
Moja najväčšia radosť
1988
malba, frotáž
plátno, akryl
75 x 81 cm
Klára Bočkayová Omiliaková
Obraz III.
1989
malba
plátno, akryl
90 x 80 cm
Klára Bočkayová Omiliaková
Obraz IV.
1989
malba
plátno, akryl
90 x 80 cm
Klára Bočkayová Omiliaková
Anjelské obrazy V.
1989
malba
plátno, akryl
90 x 80 cm
Klára Bočkayová Omiliaková
V tom je všetko I.
1990
malba
olej, plátno
91 x 71 cm
Klára Bočkayová Omiliaková
V zrkadle III.
1990
malba
olej, plátno
76 x 60 cm
Klára Bočkayová Omiliaková
Andělé
1991
kombinovaná technika, frotáž
tužka, papír, barva
298 x 214
Klára Bočkayová Omiliaková
Veľký anjelský obraz
1991
malba
plátno, akryl
120 x 80 cm
Klára Bočkayová Omiliaková
Netušené odhalenie (pocta Chagallovi)
1991
malba
plátno, akryl
90 x 80 cm
Klára Bočkayová Omiliaková
Madona v modrom
2001
malba
plátno, akryl
neuvedeno
 

Klára Bočkayová Omiliaková

from - to   school, city, faculty, specialization, professor
???? - ????   Stredná škola umeleckého priemyslu, Bratislava (Bratislava), Fila Rudolf, *1932
1967 - 1973   Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava), Matejka Peter, *1913

Klára Bočkayová Omiliaková

from - to   institution, city, notes
1996 - ????   Stupava, Stupava (Malacky), trvale od 1997

Klára Bočkayová Omiliaková

from - to   group, *creation, notes
???? - ????   Galerie Magna, zastoupení umělci, *
???? - ????   Sdružení Q, *1969
???? - ????   Združenie A-R (Avance-Retard), *

Klára Bočkayová Omiliaková

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
10/11; 10/18; 10/25   Klára Bočkayová: Obrazy, kresby, Ateliér Josefa Chloupka, Brno (Brno-město)
1981/02/13 - 1981/03/28   Klára Bočkayová, Minigalerie - Výzkumný ústav veterinárního lékařství, Brno (Brno-město)
1982/03/12 - 1982/04/06   Klára Bočkayová (Omiliaková): Obrazy - kresby - frotáže, Galerie mladých, Brno (Brno-město)
1985/04 - 1985/05   Klára Omiliaková, Minigalerie - Výzkumný ústav veterinárního lékařství, Brno (Brno-město)
1987/02/18 - 1987/03/04   Klára Bočkayová: Kresby - frotáže, Ústav aplikovanej kybernetiky, Bratislava (Bratislava)
1989/07/04 - 1989/07/23   Klára Bočkayová: Anamorfózy, Výstavná sieň Zväzu slovenských spisovatelov, _
1992/10/13 - 1992/11/08   Klára Bočkayová: Obrazy, Galerie Jaroslava Krále, Brno (Brno-město)
1998/12/17 - 1999/01/31   Klára Bočkayová: Jesenní anjeli / Fall angels, Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
2004/05/25 - 2004/07/02   Klára Bočkayová: Podzimní andělé, Galerie Magna, Ostrava (Ostrava-město)
2008/09/08 - 2008/11/27   Klára Bočkayová: Aj pre pamätíkov, Galéria Linea, Bratislava (Bratislava)
2012/09/13 - 2012/10/07   Klára Bočkayová: Jeden z vás ma zradí a iné príbehy, Galéria 19, Bratislava (Bratislava)
2015/02/05 - 2015/03/22   Klára Bočkayová: Jeden z vás ma zradí a iné príbehy, Galerie Synagoga, Hranice (Přerov)
2015/05/14 - 2015/06/27   Klára Bočkayová: Jeden z vás ma zradí a iné príbehy, Galerie FONS firmy Stapro s.r.o., Pardubice (Pardubice)
kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1978/04   Výstava prác, Slovenská akadémia vied, Ústav technickej kybernetiky, Bratislava (Bratislava)
1982/09/01 - 1992/09/15   Tvorba mladých, Dom umenia, Bratislava (Bratislava)
1983/10/26 - 1984/02/15   3. celoslovenská výstava kresby, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1984/08/09 - 1984/08/28   Klára Omiliaková, Milan Bočkay, Igor Kalný, Výstavní síň MV SSM, Praha
1985/10/04 - 1986/01/20   4. celoslovenská výstava kresby, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1986/06/14 - 1986/07/09   A4, Galerie H, Kostelec nad Černými lesy (Praha-východ)
1987/05/17 - 1987/05/23   Hostia Galérie H, Galerie H, Kostelec nad Černými lesy (Praha-východ)
1987/09/11 - 1987/11/08   Ilustrace, děti, umělci. Užitá a volná tvorba ilustrátorů dětské knihy, Krajská galerie, Hradec Králové (Hradec Králové)
1987/09/24 - 1987/11/15   5. celoslovenská výstava kresby, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1988   La peinture et la sculpture aujourd´hui en Tchecoslovaque, Espace Eiffel Branly, Paříž (Paris)
1988/02   Nový slovenský obraz, Československý rozhlas, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1988/03/19 - 1988/03/20   Dotyky a spojenia 7, Obvodné kultúrne a spoločenské stredisko, Bratislava (Bratislava)
1988/04/15 - 1988/07/15   4. Międzynarodowe triennale rysunku / The 4th International Triennale of Drawing, Vratislav (Wroclaw), Vratislav (Wrocław, Breslau)
1988/09/17 - 1988/10/16   Pět let Galerie H, Galerie H, Kostelec nad Černými lesy (Praha-východ)
1988/10/25 - 1988/11/13   ...Igorovi Kalnému, Ústav aplikovanej kybernetiky, Bratislava (Bratislava)
1989/09/07 -   Výberové príbuznosti (Spoločná výstava českých a slovenských výtvarníčiek), Výstavný priestor vydavateľstva Tatran, Bratislava (Bratislava)
1989/09/07 - 1989/09/26   Výberové príbuznosti (Spoločná výstava českých a slovenských výtvarníčiek), Galéria Slovenského fondu výtvarných umení, Bratislava (Bratislava)
1989/12/15 - 1990/02/28   6. celoslovenská výstava kresby, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1990   40 Artistes Tchèques et Slovaques 1960-1990, Coupole du Printemps, Paříž (Paris)
1990   Umenie proti totalite, Bratislavský hrad, Bratislava (Bratislava)
1990/08/15 - 1990/09/03   90 autorů v roce '90, Palác kultury, Praha
1990/09/14 - 1990/10/21   Slowakische Kunst heute, Galerie der Stadt Esslingen, Esslingen am Neckar
1990/09/14 - 1990/10/21   Zeitgenössische slowakische bildende Kunst, Villa Merkel, Esslingen am Neckar
1990/11   Interpretácie, Slovenský rozhlas, Bratislava (Bratislava)
1990/11/08 - 1991/01/13   Slowakische Kunst heute, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
1990/11/08 - 1991/01/13   Súčasné slovenské výtvarné umenie, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
1990/12/07 - 1991/01/27   Pohľad kresby, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1991/01/07 - 1991/01/27   Interpretácie, Galerie Václava Špály, Praha
1991/01/19 - 1991/03/10   Sen o múzeu, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1991/04/01 - 1991/05/05   Sen o muzeu, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1991/06/22 - 1991/07/21   Kunst, Europa, Tschechoslowakei, Kunstverein Lingen, Lingen
1991/06/26 - 1991/08/18   40 Artistes Tchèques et Slovaques 1960-1990, Museé des beaux-arts de la Ville de Reims, Remeš (Reims)
1991/07/11 - 1991/08/11   Sdružení Q Brno, Záhorská galéria Jána Mudrocha, Senica (Senica)
1991/09/10 - 1991/10/13   Sdružení Q, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1991/10/05   Andy Warhol: Autentické dokumenty o pôvode umelca, Paul Warhola a iné expozície súčasného moderného umenia, Múzeum moderného umenia rodiny Warholovcov, Medzilaborce (Medzilaborce)
1992/01/12 - 1992/02/28   Šedá cihla 35/1992, Galéria Júliusa Jakobyho, Košice (Košice)
1992/02/14 -   Klára a Milan Bočkayovi: Podobné a rozdílné, Sovinec, Sovinec, Jiříkov (Bruntál)
1992/02/14 -   Združenie A-R, Dom umenia, Bratislava (Bratislava)
1992/03/28 - 1992/09/30   Arte contemporanea ceca e slovacca 1950 - 1992, Palazzo del Broletto, Novara
1992/05/07 - 1992/06/07   Minisalon, Galerie Nová síň, Praha
1992/06/17 - 1992/08/02   Písmo v obraze, Galerie Stará radnice, Brno (Brno-město)
1992/06/27 - 1992/09/20   Šedá cihla 35/1992, Galerie U Bílého jednorožce, Klatovy (Klatovy)
1992/09/03 - 1992/10/04   Písmo v obraze, Pálffyho palác, Bratislava (Bratislava)
1992/12/17 - 1993/02/28   Česká a slovenská kresba 1982 - 1992, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1993   Minisalon, Musée des Beaux Arts, Mons (Belgie)
1993/04/01 - 1993/05/30   Šedá cihla 35/1992, Záhorská galéria Jána Mudrocha, Senica (Senica)
1993/04/15 - 1993/05/13   Mona Lisa, Galerie U dobrého pastýře, Brno (Brno-město)
1993/07/09 - 1993/09/05   Mona Lisa, Galerie Josefa Matičky, Litomyšl (Svitavy)
1994/03/03 - 1994/05/01   Minisalon, Art and Culture Centre, Hollywood, Los Angeles
1994/09/02 - 1994/10/23   Minisalon, Contemporary Arts Center, Cincinnati (Ohio)
1994/10/28 - 1994/12/04   Minisalon, Courtyard Gallery, New York City (New York)
1994/12/15 - 1995/02/05   Solidart 2000: Katalánsko-slovensko-česká výstava kreseb a grafik, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
1995/02 - 1995/03   Minisalon, Chicago Cultural Center, Chicago (Illinois)
1995/04/15 - 1995/06/18   Minisalon, Indianapolis Museum of Art, Indianapolis
1995/06/27 - 1995/08/13   Klára Bočkayová - Igor Kalný, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1995/12/03 - 1996/01   Minisalon, The Museum of Fine Arts, St. Petersburg (Florida)
1996/01 - 1996/02   Přírůstky 1991 - 1995, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
1996/03/20 - 1996/04/30   Minisalon, Gallery of Fine Arts, Forth Myers (Florida)
1996/05/19 - 1996/08/15   Minisalon, McKissick Museum, Columbia (South Carolina)
1996/05/28 - 1996/08/11   Povážská galéria umenia Žilina 1976-1996, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1996/07/01 - 1996/08/31   Minisalon, National Czech & Slovak Museum & Library, Cedar Rapids (Iowa)
1996/09/14 - 1996/10/19   Minisalon, University Art Gallery, North Dartmouth (Massachusetts)
1996/10   Minisalon, Jonson Gallery, Albuquerque (New Mexico)
1996/11/26 - 1997/02/08   Minisalon, Telfair Museum of Art, Savannah (Georgia)
1997/04/12 - 1994/05/04   Záznamy, dojmy, sny, Galerie z ruky, Křížovice, Doubravník (Brno-venkov)
1997/10/08 -   Minisalon, Pražský hrad, Praha
1998/04/16 - 1998/05/27   Nebe, peklo, ráj, Muzeum Kroměřížska, Kroměříž (Kroměříž)
1998/11/20 - 1998/12/19   Minisalon, Bibliothèque royale de Belgique, Brusel (Brussels)
2000/09/27 - 2000/10/29   Výstava pro Ladislava Nováka, Galerie Malovaný dům, Třebíč (Třebíč)
2000/12/13 - 2001/03/25   Melancholie, Brno (Brno-město), Brno (Brno-město)
2001   Zeitgenössische slowakische Kunst in Passau aus der Samlung der Ersten slowakischen Investitionsgruppe AG / Contemporary Slovak Fine Art 1960 - 2000 from the First Slovak Investment Group´s Collection, Slovenský inštitút / Slowakisches Institut, Vídeň (Wien)
2001/04/24 - 2001/06/20   Súčasné slovenské výtvarné umenie 1960 - 2000, Danubiana Meulensteen Art Museum, Bratislava (Bratislava)
2001/07/04 - 2001/08/31   Klára a Milan Bočkayovi: Podobné a rozdílné, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2001/08/02 - 2001/09/16   Za Malevičom: Malevičovské rezonancie, Kopplova vila (Kopplov kaštiel), Trnava (Trnava)
2001/10/06 - 2001/11/23   Zeitgenössische slowakische Kunst in Passau aus der Samlung der Ersten slowakischen Investitionsgruppe AG / Contemporary Slovak Fine Art 1960 - 2000 from the First Slovak Investment Group´s Collection, St. Anna Kapelle, Pasov (Passau)
2001/10/19 - 2002/02/03   Jiří Kolář sběratel / Jiří Kolář the Collector, Veletržní palác, Praha
2001/11/15 - 2002/01/06   A-R (Avance-Retard), Ludwig Múzeum - Museum of Contemporary Art, Budapešť (Budapest)
2002   Minisalon, Galeri Nasional Indonesia, Jakarta
2002   Minisalon, Museum Puri Lukisan, Ubud
2002   Minisalon, Majapahit Mandarin Hotel, Surabaya
2002/08/28 - 2002/10/05   Združenie A-R, Kulturni center Srečka Kosovela, Sežana
2002/12/13 - 2003/01/31   Súčasné slovenské výtvarné umenie 1960-2000: Zo sbírky Prvej slovenskej investičnej skupiny, Gallery Art Factory, Praha
2002/12/17 - 2003/05/25   Slovenské vizuálne umenie 1970-1985, Esterházyho palác, Bratislava (Bratislava)
2003/01/23 - 2003/03/07   Minisalon, Centre tchèque de Paris (České centrum Paříž), Paříž (Paris)
2003/03/06 - 2003/04/13   Súčasné slovenské výtvarné umenie zo zbierky Prvej slovenskej investičnej skupiny, a.s., Východoslovenská galéria (1996-), Košice (Košice)
2003/04/17 - 2003/05/16   Súčasné slovenské výtvarné umenie zo zbierky Prvej slovenskej investičnej skupiny, a.s., Šarišská galéria, Prešov (Prešov)
2003/06/05 - 2003/07/13   Súčasné slovenské výtvarné umenie zo zbierky Prvej slovenskej investičnej skupiny, a.s., Štátna galéria v Banskej Bystrici, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
2003/07/17 - 2003/09/14   Súčasné slovenské výtvarné umenie zo zbierky Prvej slovenskej investičnej skupiny, a.s., Nitrianska galéria (1999- ), Nitra (Nitra)
2003/10/09 - 2003/11/02   Súčasné slovenské výtvarné umenie zo zbierky Prvej slovenskej investičnej skupiny, a.s., Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
2003/10/29 - 2003/11/30   Súčasné slovenské výtvarné umenie zo zbierky Prvej slovenskej investičnej skupiny, a.s., Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (2001-), Trenčín (Trenčín)
2003/11/14 - 2003/12/02   Těš*ba 70/80 (Výstavní aktivita slovenských výtvarníků na severu Moravy v časech reálného socialismu), Galerie Langův dům, Frýdek-Místek (Frýdek-Místek)
2003/11/14 - 2003/12/19   Těš*ba 70/80 (Výstavní aktivita slovenských výtvarníků na severu Moravy v časech reálného socialismu), Galerie Půda, Český Těšín (Karviná)
2004/10/11 - 2004/11/28   Współczesna sztuka słowacka 1960-2000: Ze zbiorów Pierwszej Słowackiej Grupy Inwestycyjnej / Contemporary Slovak Fine Art 1960-2000 from the First Slovak Investment Group's Collection, Międzynarodowe Centrum Kultury (International Cultural Centre), Krakov (Kraków)
2005/02/01 - 2005/02/25   Avance - Retard, Galerie Ars, Brno (Brno-město)
2005/06/07 - 2005/08/07   Privátní pohled (Sbírka Josefa Chloupka), Dům pánů z Kunštátu, Brno (Brno-město)
2005/07/07 - 2005/08/07   Privátní pohled (Sbírka Josefa Chloupka - 2.část), Galerie Ars, Brno (Brno-město)
2005/08/10 - 2005/09/21   Kortárs szlovák müvészet 1960-2000. Válogatás az Elsö Szlovák Befektetési Társaság gyüjteményéböl / Contemporary Slovak Fine Art 1960 - 2000 from the First Slovak Investment Group´s Collection, Ernst Múzeum, Budapešť (Budapest)
2006/03/28 - 2006/04/29   Kalendáře pro Jindru Štreita, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2006/09/01 - 2006/09/03   Zpřitomnění IV. Bienále Dolní Kounice 2006, Klášter Rosa coeli, Dolní Kounice (Brno-venkov)
2007   Contemporary Slovak Fine Art 1960 - 2000 from the First Slovak Investment Group´s Collection, Primǎria Municipiului, Sibiu
2007   Contemporary Slovak Fine Art 1960 - 2000 from the First Slovak Investment Group´s Collection, Muzeul Național de Artă al României - MNAR (National Museum of Art of Romania), Bukurešť (Bucureşti)
2007/03/26 - 2007/04/15   Contemporary Slovak Fine Art 1960 - 2000 from the First Slovak Investment Group´s Collection, Mestna galerija Ljubljana, Lublaň (Ljubljana)
2007/05/12 - 2007/06/30   Kortárs Szlovák Müvészet 1960-2000 Válogatás az Elsö Szlovák Befektetési Társaság Gyüjteményéböl / Contemporary Slovak Fine Art 1960 - 2000 from the First Slovak Investment Group´s Collection, Varosi Müveszeti Muzeum (Městské muzeum umění), Györ
2007/05/29 - 2007/06/24   Príbeh skupiny A-R, Nitrianska galéria (1999- ), Nitra (Nitra)
2007/09/08 - 2007/10/21   Jesť sa musí!, Nitrianska galéria (1999- ), Nitra (Nitra)
2008/04/24 - 2008/10/12   Nechci v kleci!: České a slovenské umění 1970-1989 ze sbírek Muzea umění Olomouc / No cage for me!: Czech and Slovak Art 1970–1989 from Collections of Olomouc Museum of Art, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2008/05/13 - 2008/09/07   V. Nový zlínský salon 2008, Dům umění, Zlín (Zlín)
2008/07/22 - 2008/09/13   Dialogy: Kalendáře pro Jindru Štreita, Galerie Smečky, Praha
2008/09/23 - 2008/10/26   Umenie zblízka 02: Celoslovenský vzdelávací program Galérie mesta Bratislavy, Pálffyho palác, Bratislava (Bratislava)
2008/10/23 - 2009/02/22   1960 → Súčasnosť/ Slovenské umění + čeští hosté., Dům U Zlatého prstenu, Praha
2009/05/14 - 2009/07/05   Od sadry k žuvačke - Autorské techniky a stratégie, Nitrianska galéria (1999- ), Nitra (Nitra)
2009/11/13 - 2010/02/14   Gender Check: Rollenbilder in der Kunst Osteuropas / Feminity and Masculinity in the Art of Eastern Europe, MUMOK - Museum Moderner Kunst Stiftung Ludwig Wien, Vídeň (Wien)
2010/03/20 - 2010/06/13   Płeć? Sprawdzam! Kobiecość i męskość w sztuce Europy Wschodniej / Gender Check: Femininity and Masculinity in the Art of Eastern Europe, Zachęta - Narodowa Galeria Sztuki (The Zachęta Gallery of Contemporary Art), Varšava (Warszawa)
2012/03/01 -   Independent Scene (A Segment of Slovak Visual Art 1960-2000), Veľvyslanectvo Slovenskej republiky, Londýn (London)
2012/10/25 - 2013/03/31   Od Tiziana po Warhola: Muzeum umění Olomouc 1951-2011 (IV. Výtvarné umění 1948-2011), Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2014/04/29 - 2014/08/03   Grey Gold. České a slovenské umělkyně 65+ / Czech and Slovak female artists over 65+, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
2014/09/09 - 2014/10/31   Vy troubo! pro Jiřího Koláře, Zámek Hradec nad Moravicí, Hradec nad Moravicí (Opava)
2014/09/09 - 2014/10/31   Vy troubo! pro Jiřího Koláře, Galerie Cella, Opava (Opava)
2014/09/09 - 2014/10/31   Vy troubo! pro Jiřího Koláře, Hovorny, Opava (Opava)
2014/09/20 - 2015/02/01   Paradox 90: Kurátorské koncepcie v období mečiarizmu (1993–1998), Dom umenia / Kunsthalle Bratislava (Slovenské centrum vizuálnych umení), Bratislava (Bratislava)
2015/02/12 - 2015/04/12   Grey Gold. České a slovenské umělkyně 65+ / Czech and Slovak female artists over 65+, Nitrianska galéria (1999- ), Nitra (Nitra)
2016/04/28 - 2016/09/25   Uhlem, štětcem, skalpelem…, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2016/06/26 - 2016/10/23   XXL pohledů na současné slovenské výtvarné umění, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2016/10/27 - 2017/03/12   Šumění andělských křídel, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2017/03/08 - 2017/04/21   MDŽ: Maľba dnešných žien, White & Weiss Contemporary Art Gallery (White & Weiss Gallery), Bratislava (Bratislava)
2017/11/07 - 2017/12/10   Hry a sny (práce na papíře), Zámek Bruntál, Bruntál (Bruntál)
2017/12/09 - 2018/02/13   Grey Gold: At my Fingertips, Kunsthalle im E-Werk, Schwerin
2018/07/21 - 2018/09/30   Hommage à Peter Vajda, Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových, Praha
2018/09/28 - 2019/01/06   Plus minus, Oblastní galerie Liberec (Lázně), Liberec (Liberec)
2019/11/21 - 2020/03/15   Post.Print: Sbírka grafiky Muzea umění Olomouc / Collection of Graphics of the Olomouc Museum of Art, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2020/03/09 - 2020/04/30   Ženy v umení zo zbierky RFG, Roman Fecik Gallery, Bratislava (Bratislava)
2021/10/01 - 2021/12/05   FOLK-LORE, Nitrianska galéria (1999- ), Nitra (Nitra)
2021/11/20 - 2022/01/30   Milan Paštéka a priatelia, Danubiana Meulensteen Art Museum, Bratislava (Bratislava)
2021/12/23 - 2022/01/31   Pohled do Archivu 15 – PF, DOX, Malá věž, Praha
2022/03/03 - 2022/09/18   Domov a svět, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2022/09/08 - 2022/10/29   Bytové výstavy: Permanentné alternatívy. Slovenské neoficiálne umenie 1970–1989, Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch (Galéria umenia Nové Zámky), Nové Zámky (Nové Zámky)
2022/09/21 - 2023/01/27   Najlepší slovenský obraz 2000–2022 vo výbere slovenských výtvarných teoretikov, galeristov a zberateľov, Slovenský rozhlas, Bratislava (Bratislava)
2022/11/17 - 2022/12/03   Výtvarný projekt Minisalon 15x15x5 cm, Galerie Nová síň, Praha
2022/12/22 - 2023/01/22   Minisalon 1984, Galéria Umelka, Bratislava (Bratislava)
2023/12/06 - 2024/03/01   PF nielen ako pozdrav, Slovenský rozhlas, Bratislava (Bratislava)
dražba/aukce/bazar
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2004/11/14   Aukcia súčasného umenia, Galéria umenia Incheba, Bratislava (Bratislava)
2005/10/30   Aukcia súčasného umenia, Bonjour, Apollo Business Center, Bratislava (Bratislava)
2007/11/18   Súčasné umenie / Contemporary Art, aukcia, EA ART Hotel William, Bratislava (Bratislava)
2009/05/24   Súčasné umenie - Woxart & Weiss, Hotel Crowne (Crown) Plaza, Bratislava (Bratislava)
2012/04/19   25. aukce výtvarného umění, Topičův salon (2007-), Praha
2012/10/10   27. aukce, Topičův salon (2007-), Praha
2012/11/22   White & Weiss, Contemporary art auction, Zoya Gallery, Bratislava (Bratislava)
2015/04/21   122. Večerná aukcia SOGA, SOGA, aukčná sieň, Bratislava (Bratislava)
2016/06/14   129. Letná aukcia výtvarných diel a starožitností SOGA, SOGA, aukčná sieň, Bratislava (Bratislava)
2016/10/11   130. Jesenná aukcia výtvarných diel SOGA, SOGA, aukčná sieň, Bratislava (Bratislava)
2016/12/13   132. Zimná aukcia výtvarných diel a starožitností SOGA, SOGA, aukčná sieň, Bratislava (Bratislava)
2018/03/06   139. Jarná aukcia výtvarných diel SOGA, SOGA, aukčná sieň, Bratislava (Bratislava)
2018/12/13   162. aukce: Výtvarné umění 19.–21. století, Rezidence Ostrovní, Praha
2020/07/29   176. aukce: Letní aukce (Mince a výtvarné umění), Rezidence Ostrovní, Praha
2022/03/24   191. aukce: Aukce současného umění, fotografie, Rezidence Ostrovní, Praha
2022/12/08   198. aukce: Vánoční aukce, Rezidence Ostrovní, Praha
předaukční výstava
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2004/11/05 - 2004/11/13   Aukcia súčasného umenia: Výstava dražených umeleckých diel, Galéria umenia Incheba, Bratislava (Bratislava)
2005/10/18 - 2005/10/29   Aukcia súčasného umenia: Výstava dražených umeleckých diel, Múzeum mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
2007/11/15 - 2007/11/18   Súčasné umenie / Contemporary Art, predaukčná výstava, EA ART Hotel William, Bratislava (Bratislava)
2009/05/20 - 2009/05/24   Súčasné umenie, Hotel Crowne (Crown) Plaza, Bratislava (Bratislava)
2012/04/16 - 2012/04/19   25. aukce výtvarného umění - předaukční výstava, Galerie Dolmen, Praha
2012/11/17 - 2012/11/22   White & Weiss, Contemporary art auction - výstava, Zoya Gallery, Bratislava (Bratislava)
2015/04/14 - 2015/04/20   122. Večerná aukcia SOGA, SOGA, aukčná sieň, Bratislava (Bratislava)
2016/06/08 - 2016/06/13   129. Letná aukcia výtvarných diel a starožitností SOGA, SOGA, aukčná sieň, Bratislava (Bratislava)
2016/10/05 - 2016/10/10   130. Jesenná aukcia výtvarných diel SOGA, SOGA, aukčná sieň, Bratislava (Bratislava)
2016/12/07 - 2016/12/12   132. Zimná aukcia výtvarných diel a starožitností SOGA, SOGA, aukčná sieň, Bratislava (Bratislava)
2018/02/28 - 2018/03/05   139. Jarná aukcia výtvarných diel SOGA, SOGA, aukčná sieň, Bratislava (Bratislava)
2018/12/03 - 2018/12/12   162. aukce: Výtvarné umění 19.–21. století, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2020/07/20 - 2020/07/29   176. aukce: Letní aukce (Mince a výtvarné umění), Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2022/03/14 - 2022/03/24   191. aukce: Současné umění, fotografie, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2022/11/28 - 2022/12/08   198. aukce: Vánoční aukce, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
sraz/setkání/oslava
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2002/04 - 2002/06/16   Dotyky a spojenia, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
stálá/dlouhodobá expozice
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2002   Podobnost, analogie (paralela), metafora, Geofyzikální ústav AV ČR, v.v.i., Praha
2023/05/25 -   1939⁠–⁠2021: Konec černobílé doby, Veletržní palác, Praha

Klára Bočkayová Omiliaková

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1981   Klára Bočkayová
  1982   Klára Omiliaková: Obrazy - kresby - frotáže
  1985   Omiliaková
  1987   Klára Bočkayová
  1989   Klára Bočkayová: Anamorfózy
  1992   Klára Bočkayová: Obrazy, Unie výtvarných umělců České republiky, Praha
  1998   Klára Bočkayová: Jesenní anjeli / Fall angels, Rabbit and Solution - BTB, Bratislava (Bratislava)
  2008   Klára Bočkayová: Aj pre pamätíkov, Galéria Linea, Bratislava (Bratislava)
  2015   Klára Bočkayová: Jeden z vás ma zradí a iné príbehy, Galerie Synagoga, Hranice (Přerov)
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  (1996)   Povážská galéria umenia Žilina / Museum of Art Žilina 1976-1996
  1978   Výstava prác
  1982   Tvorba mladých (Celoslovenská výstava mladých výtvarníkov k zjazdu Socialistického zväzu mládeže v SSSR), Zväz slovenských výtvarných umelcov (ZSVU), Bratislava (Bratislava)
  1983   3. celoslovenská výstava kresby, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
  1985   4. celoslovenská výstava kresby, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
  1987   5. celoslovenská výstava kresby, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
  1987   Ilustrace - děti - umělci (Užitá a volná tvorba ilustrátorů dětské knihy), Krajská galerie, Hradec Králové (Hradec Králové)
  1988   ...Igorovi Kalnému
  1988   4. Międzynarodowe triennale rysunku / The 4th International Triennale of Drawing, Biuro Wystaw Artystycznych, Vratislav (Wrocław, Breslau)
  1988   Dotyky a spojenia 7, Obvodné kultúrne a spoločenské stredisko, Bratislava (Bratislava)
  1988   La peinture et la sculpture aujourd´hui en Tchecoslovaque
  1988   Nový slovenský obraz, Zväz slovenských výtvarných umelcov, Mestská organizácia, Bratislava (Bratislava)
  1989   6. celoslovenská výstava kresby, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
  1989   Výberové príbuznosti (Spoločná výstava českých a slovenských výtvarníčiek), Útvar propagácie SFVU, _
  1990   40 Artistes Tcheques et Slovaques 1960-1990, Flammarion editions, Paříž (Paris)
  1990   90 autorů v roce '90 (Nové cesty kresby a grafiky)
  1990   Interpretácie, Slovenská výtvarná únia, Bratislava (Bratislava)
  1990   Slowakische Kunst heute, Galerie der Stadt Esslingen, Esslingen am Neckar
  1990   Súčasné slovenské výtvarné umenie, Verlag Beatrix Wilhelm, Stuttgart
  1991   Almanach Q (4), Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1991   Kunst, Europa (Tschechoslowakei), Arbeitsgemeinschaft des deutschen Kunsthandwerkes, Kolín nad Rýnem (Köln)
  1991   Kunst, Europa (63 deutsche Kunstvereine zeigen Kunst aus 20 Ländern), Verlag Hermann Schmidt, Mohuč (Mainz)
  1991   Sdružení Q Brno
  1992   A-R (Avance-Retard)
  1992   Arte contemporanea ceca e slovacca 1950 - 1992
  1992   Česká a slovenská kresba (1989 - 1992), Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
  1992   Minisalon, Unie výtvarných umělců České republiky, Praha
  1992   Písmo v obraze (Doprovodná výstava Bienále Brno ´92), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1992   Šedá cihla 35/1992, Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
  1993   Mona Lisa (Mail-artový projekt: Ray Carter-Mandad K.Š, Canada, Ed Varney, Canada se spoluúčstí K.Š., ČR)
  1994   Katalánsko-slovensko-česká výstava kreseb a grafik, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  1995   Klára Bočkayová - Igor Kalný, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
  1995   Sovinec 1992-1994, Společnost přátel umění v Sovinci, Sovinec, Jiříkov (Bruntál)
  1996   Přírůstky 1991 - 1995, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
  1997   Záznamy dojmy sny, Galerie z ruky, Křížovice, Doubravník (Brno-venkov)
  1998   Nebe, peklo, ráj (Sdružení Q)
  2000   Melancholie, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  2001   A-R (Avance-Retard)
  2001   Jiří Kolář sběratel / Collector, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2001   Klára a Milan Bočkayovi: Podobné a rozdílné (Klára Bočkayová), Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
  2001   Klára a Milan Bočkayovi: Podobné a rozdílné (Milan Bočkay), Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
  2001   Súčasné slovenské výtvarné umenie zo zbierky Prvej slovenskej investičnej skupiny, Danubiana Meulensteen Art Museum, Bratislava (Bratislava)
  2001   Zeitgenössische slowakische Kunst in Passau aus der Samlung der Ersten slowakischen Investitionsgruppe AG, Verlagsgruppe Passau, Pasov (Passau)
  2002   A-R (Avance-Retard)
  2002   Dotyky a spojenia (9. december 1985 - 17. november 1989), Orman, Bratislava (Bratislava)
  2002   Slovak Contemporary Art (Ze sbírky První slovenské investiční skupiny), Gallery Art Factory, Praha
  2002   Slovenské vizuálne umenie 1970-1985, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  2003   Súčasné slovenské výtvarné umenie zo zbierky Prvej slovenskej investičnej skupiny (Druhá časť), Prvá slovenská investičná skupina, a.s., Bratislava (Bratislava)
  2005   Kortárs szlovák müvészet 1960-2000 (Válogatás az Elsö Szlovák Befektetési Társaság gyüjteményéböl), Vydavateľstvo Petrus, Bratislava (Bratislava)
  2007   Contemporary Slovak Fine Art 1960 - 2000 (From the First Slovak Investment Group´s Collection), Vydavateľstvo Petrus, Bratislava (Bratislava)
  2007   Jesť sa musí!, Nitrianska galéria (1999- ), Nitra (Nitra)
  2007   Príbeh skupiny A-R, Nitrianska galéria (1999- ), Nitra (Nitra)
  2008   1960 -> Súčasnosť / 1960 -> Present (Slovenské umění + čeští hosté / Slovak art + Czech guests), Galerie hlavního města Prahy, Praha
  2008   Art Prague (7. ročník veletrhu současného umění / 7th International Contemporary Art Fair), Art Prague, s.r.o., Praha
  2008   Dialogy - kalendáře pro Jindru Štreita, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2008   Nechci v kleci! / No cage for me! (České a slovenské umění 1970-1989 ze sbírek Muzea umění Olomouc / Czech and Slovak Art 1970-1989 from collections of Olomouc Museum of Art), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2008   Súčasné slovenské výtvarné umenie 1960–2000 zo zbierky Prvej slovenskej investičnej skupiny, Orman, Bratislava (Bratislava)
  2008   Umenie zblízka 02 (Celoslovenský vzdelávací program Galérie mesta Bratislavy), Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
  2008   V. Nový zlínský salon 2008, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o., Zlín (Zlín)
  2009   Gender Check: Feminity and Masculinity in the Art of Eastern Europe, Verlag der Buchhandlung Walther König, Kolín nad Rýnem (Köln)
  2009   Od sadry k žuvačke / From Plaster To Chewing Gum (Autorské techniky a stratégie / Artists' techniques and strategies), Nitrianska galéria (1999- ), Nitra (Nitra)
  2012   Independent Scene (A Segment of Slovak Visual Art 1960-2000), Orman, Bratislava (Bratislava)
  2012   Muzeum umění Olomouc 1951-2011, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2014   Grey Gold (České a slovenské umělkyně 65+), Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  2014   Paradox 90 (Kurátorské koncepcie v období mečiarizmu (1993–1998) / Curatorial Concepts During Meciarism (1993–1998)), Dom umenia / Kunsthalle Bratislava (Slovenské centrum vizuálnych umení), Bratislava (Bratislava)
  2015   Galéria 19 = 5 rokov / Gallery 19 = 5 years, Mária Čorejová
  2016   Šumění andělských křídel (Anděl v evropském výtvarném umění), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2016   Uhlem, štětcem, skalpelem... / By Charcoal, Paintbrush, Scalpel... (Sbírka kresby Muzea umění Olomouc / Collection of Drawings of the Olomouc Museum of Art), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2017   MDŽ: Maľba dnešných žien / IWD: Paaintings by Contemporary Women, White & Weiss Contemporary Art Gallery (White & Weiss Gallery), Bratislava (Bratislava)
  2018   Grey Gold: At my Fingertips, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  2018   Hommage à Peter Vajda (Výber zo zbierky Prvej slovenskej investičnej skupiny, a.s. v Bratislave / Selection from the Collection of Prvá slovenská investičná skupina, a.s. in Bratislava), Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových, Praha
  2019   Post.Print: Sbírka grafiky Muzea umění Olomouc / Collection of Graphics of the Olomouc Museum of Art, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2022   Domov a svět / Home and Abroad, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2022   Najlepší slovenský obraz 2000–2022 vo výbere slovenských výtvarných teoretikov, galeristov a zberateľov / The best Slovak painting 2000–2022 according to Slovak art theorists, gallerists, and collectors, Rozhlas a televízia Slovenska, Bratislava (Bratislava)
  2023   Péefka (Československý fenomén nielen ako pozdrav), Intuície Mariána Mudrocha, o.z., Bratislava (Bratislava)
  nedatováno   Galéria Kleibl, Galéria Kleibl, Bratislava (Bratislava)
  nedatováno   Milan Bočkay, Klára Bočkayová, Daniel Fischer, Otis Laubert, Marian Meško, Igor Minárik, Dezider Tóth
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  2000   Dějiny slovenského výtvarného umenia: 20. storočie, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  2005   Klára Bočkayová, Vydavateľstvo Michala Vaška, Prešov (Prešov)
  2009   Rozhovory o maľbe (Pohlad na slovenskú maľbu prostrednictvom orálnej histórie), Vydavateľstvo Slovart, s.r.o., Bratislava (Bratislava)
  2017   Majstrovstvo za dverami (Majstrovstvá Bratislavy v posuně artefaktu (1979-1986) v kontexte bytových výstav 70. a 80. rokov 20. storočia), Vydavateľstvo Slovart, s.r.o., Bratislava (Bratislava)
  2019   Alternatívna slovenská grafika (Netradičné, experimentálne a autorské podoby slovenskej grafiky v druhej polovici 20. storočia), Roman Fecik Gallery, Bratislava (Bratislava)
  2020   Etienne Cornevin (Z Paríža do slovenských ateliérov), N Press, s.r.o., Bratislava (Bratislava)
  2022   Maľba SK, White & Weiss Contemporary Art Gallery (White & Weiss Gallery), Bratislava (Bratislava)
  nedat. (2019)   Slováci přijeli samohybem, Pictonica, s.r.o., Bratislava (Bratislava)
antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1990   Etika a politika (Umenie proti totalite), Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  2009   Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave 1949-2009: Šesťdesiat rokov / Academy of Fine Arts 1949-2009: Sixty Years, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava)
  2020   Whatever (Výběr z textů 1966-1989), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1998   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–1997 (I. A – Č), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  1999   Slovník svetového a slovenského výtvarného umenia druhej polovice 20. storočia (Od abstraktného umenia k virtuálnej realite, idey - pojmy - hnutia), Kruh súčasného umenia Profil, Bratislava (Bratislava)
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1989   Klára Bočkayová, Gramorevue
  1991   Interpretace po slovensku (Bratislava v Praze do konce týdne)
  1992   Již dvě desetiletí patří Klára Bočkayová..., Klára Bočkayová: Obrazy
  1992   Klára Bočkayová, Arte contemporanea ceca e slovacca 1950 - 1992, 88-89
  1992   Šedá cihla podruhé, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění
  1992   Téma naší výstavy je zdánlivě jednoduché..., Písmo v obraze-12
  1997   Paralela domov - svet?, Umenie sedemdesiatych rokov, 25-37
  1997   Rozlúčka so sedemdesiatymi rokmi, Umenie sedemdesiatych rokov, 38-50
  1999   Něžné palimpsesty (Klára Bočkayová), Vesmír, 478
  2001   Na samém počátku sedmdesátých let... (Klára Bočkayová), Klára a Milan Bočkayovi: Podobné a rozdílné
  2005   Aukcia súčasného umenia (Woxart & Weiss), Revue Art, 52-53
  2006   Zbierka Prvej slovenskej investičnej skupiny, Revue Art, 24-29
  2008   Pulzy a impulzy Kláry Bočkayovej, Revue Art, 48-51
  2010   Art and Question of Gender in Slovak Art, Gender Check, 309-318
  2015   Klára Bočkayová. Jeden z vás ma zradí a iné príbehy / One of you betrays me and other stories, Galéria 19 = 5 rokov / Gallery 19 = 5 years, 84-85
  2020   Grey Gold: Na dosah ruky, Prostor Zlín, 15-19
  2022   Domov a svět re-visited, Muzeion, 3, 14-20
  2023   Reflexia kresťanstva v tvorbe vybraných umelcov na Slovensku, Prostor Zlín, 23-26
  nedatováno   Tvorba sedmi mladých bratislavských výtvarníků..., Milan Bočkay, Klára Bočkayová, Daniel Fischer, Otis Laubert, Marian Meško, Igor Minárik, Dezider Tóth
pozvánka autorská
  published   title (subtitle), publisher, city
  1981   Klára Bočkayová
  1987   Klára Bočkayová: Kresby - frotáže
  1989   Klára Bočkayová: Anamorfózy
  1992   Klára Bočkayová: Obrazy
  1998   Klára Bočkayová: Jesenní anjeli
  2004   Klára Bočkayová: Podzimní andělé
  2015   Klára Bočkayová: Jeden z vás ma zradí a iné príbehy, Galerie FONS firmy Stapro s.r.o., Pardubice (Pardubice)
  2015   Klára Bočkayová: Jeden z vás ma zradí a iné príbehy, Galerie Synagoga, Hranice (Přerov)
  nedat   Klára Bočkayová: Obrazy, kresby
pozvánka kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1987   Ilustrace, děti, umělci (Užitá a volná tvorba ilustrátorů dětské knihy), Krajská galerie, Hradec Králové (Hradec Králové)
  1988   ...Igorovi Kalnému, Ústav aplikovanej kybernetiky, Bratislava (Bratislava)
  1989   Výberové príbuznosti, Slovenský fond výtvarných umení, Bratislava (Bratislava)
  1990   90 autorů v roce '90
  1992   Šedá cihla 35/1992, Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
  1992   Združenie A-R, Slovenská výtvarná únia, Bratislava (Bratislava)
  2000   Výstava pro Ladislava Nováka, Městské kulturní středisko, Třebíč (Třebíč)
  2001   Za Malevičom: Malevičovské rezonancie, Galéria Jána Koniarka v Trnave, Trnava (Trnava)
  2005   Avance - Retard, Galerie Ars, Brno (Brno-město)
  2005   Privátní pohled (Sbírka Josefa Chloupka), Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  2005   Privátní pohled (pokračování výstavy v Domě pánů z Kunštátu), Galerie Ars, Brno (Brno-město)
  2006   Kalendáře pro Jindru Štreita, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
  2006   Klára Bočkayová, Milan Bočkay: Podobné a rozdielné (Dialógy 2006), Galéria HB (Hoechst-Biotika), Martin (Martin)
  2008   Nechci v kleci / No cage for me! (České a slovenské umění 1970-1989 ze sbírek Muzea umění Olomouc / Czech and Slovak Art 1970-1989 from Colection of Olomouc Museum of Art), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2014   Grey gold (České a slovenské umělkyně 65+ / Czech and Slovak female artists over 65+), Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  2014   Vy troubo! pro Jiřího Koláře, Bludný kámen, o.s., Opava (Opava)
  2016   XXL Pohledů na současné slovenské výtvarné umění / XXL Views of contemporary slovak art, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
  2017   Hry a sny (Práce na papíře), Muzeum v Bruntále, Bruntál (Bruntál)
  2018   Plus minus: Současné slovenské umění ze sbírek Galerie města Bratislavy, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
  2023   Péefka (Československý fenomén nielen ako pozdrav), Slovenský rozhlas, Bratislava (Bratislava)
aukční katalog
  published   title (subtitle), publisher, city
  2004   Aukce současného umění / Aukcia súčasného umenia
  2005   Aukce současného umění / Aukcia súčasného umenia
  2009   České a slovenské současné umění / Czech and Slovak Contemporary Art - WOXART / Súčasné umenie / Contemporary Art, WOXART s.r.o., Praha
  2012   25. aukce výtvarného umění, Galerie Dolmen, s.r.o., Ostrožská Nová Ves (Uherské Hradiště)
  2012   27. aukce, Galerie Dolmen, Praha
  2012   Contemporary art auction (White & Weiss), White & Weiss, Bratislava (Bratislava)
  2015   122. Večerná aukcia - SOGA, Aukčná spoločnosť Soga,s.r.o., Bratislava (Bratislava)
  2016   129. Letná aukcia výtvarných diel a starožitností - SOGA, Aukčná spoločnosť Soga,s.r.o., Bratislava (Bratislava)
  2016   130. Jesenná aukcia výtvarných diel - SOGA, Aukčná spoločnosť Soga,s.r.o., Bratislava (Bratislava)
  2016   132. Zimná aukcia výtvarných diel a starožitností - SOGA, Aukčná spoločnosť Soga,s.r.o., Bratislava (Bratislava)
  2018   139. Jarná aukcia výtvarných diel - SOGA, Aukčná spoločnosť Soga,s.r.o., Bratislava (Bratislava)
  2018   Aukční síň Vltavín: 162. aukce (Výtvarné umění 19.-21. století), Aukční síň Vltavín, Praha
  2020   Aukční síň Vltavín: 176. aukce (Letní aukce: Mince a výtvarné umění), Aukční síň Vltavín, Praha
  2022   Aukční síň Vltavín: 191. aukce (Aukce současného umění, fotografie), Aukční síň Vltavín, Praha
  2022   Aukční síň Vltavín: 198. aukce (Vánoční aukce), Aukční síň Vltavín, Praha
dopisnice/pohlednice
  published   title (subtitle), publisher, city
  2012   abART - z Čech do světa (Klára Bočkayová: Andělé, 1991), Archiv výtvarného umění, z.s., Kostelec nad Černými lesy (Praha-východ)
grafika
  published   title (subtitle), publisher, city
  1976   Albín
informační leták / informace kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  2017   Grey Gold: At my Fingertips, Kunstverein für Mecklenburg & Vorpommern in Schwerin, Schwerin
  2021   Milan Paštéka a priatelia / and Friends, Danubiana Meulensteen Art Museum, Bratislava (Bratislava)
kalendář
  published   title (subtitle), publisher, city
  2006   Jindrovi, Nakladatelství KANT (Karel Kerlický), Praha
katalogová pozvánka kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  2003   Těš*ba 70/80 (Výstavní aktivita slovenských výtvarníků na severu Moravy v časech reálného socialismu), Galerie Langův dům, Frýdek-Místek (Frýdek-Místek)
katalogový list autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  2004   Klára Bočkayová, Galerie Magna, Ostrava (Ostrava-město)
kresba
  published   title (subtitle), publisher, city
  1980   Posledná večera
  1991   Andělé
obraz
  published   title (subtitle), publisher, city
  1974-1975   4 x 4
  1978   Tragikomédia
  1978   Zlatý dážď
  1979   Rozprávka
  1980   Já som pyšný...
  1983   Až na svete
  1987   Lunatičky
  1987   Obraz II.
  1987   Spoločenské metamorfózy
  1988   Moja najväčšia radosť
  1988   Obraz I.
  1989   Anjelské obrazy V.
  1989   Chuť těla
  1989   Obraz III.
  1989   Obraz IV.
  1990   V tom je všetko I.
  1990   V zrkadle III.
  1991   Netušené odhalenie (pocta Chagallovi)
  1991   Veľký anjelský obraz
  2001   Madona v modrom
periodikum
  published   title (subtitle), publisher, city
  1989   Revue K, 35-36, Revue K, Alfortville
plakát
  published   title (subtitle), publisher, city
  1992   Šedá cihla 35/1992, Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
  1994   Minisalon (Exhibit of czech and slovak independent art of 1984)
  1998   Minisalon (Exhibit of czech and slovak independent art of 1984)
pozvánka nevýstavní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1998   Klára Bočkayová: Jesenní anjeli
pracovní soubor
  published   title (subtitle), publisher, city
  ????   Aukce 2005; slovenská
  2007   Súčasné umenie, Woxart, 2007
program
  published   title (subtitle), publisher, city
  2014   Grey gold (České a slovenské umělkyně 65+), Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
průvodce
  published   title (subtitle), publisher, city
  2019   Post.Print: Sbírka grafiky Muzea umění Olomouc / Collection of Graphics of the Olomouc Museum of Art, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
sbírkový katalog
  published   title (subtitle), publisher, city
  2009   909: Umění přelomu tisíciletí ze sbírek Národní galerie v Praze 1990-2009 / Art from the Turn of the Millennium in the National Gallery in Prague Collections 1990-2009, Národní galerie v Praze, Praha
seznam vystavených prací
  published   title (subtitle), publisher, city
  1992   Šedá cihla 35/1992, Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
tisková zpráva
  published   title (subtitle), publisher, city
  1992   Arte Contemporanea Ceca e Slovacca: 1950 - 1992
  2006   Zpřítomění IV: Bienále Dolní Kounice 2006
  2014   Grey Gold (České a slovenské umělkyně 65+), Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
výstavní koncepce
  published   title (subtitle), publisher, city
  nedat.   PF nielen ako pozdrav

Klára Bočkayová Omiliaková

katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1994   Katalánsko-slovensko-česká výstava kreseb a grafik, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  2009   Rozhovory o maľbe (Pohlad na slovenskú maľbu prostrednictvom orálnej histórie), Vydavateľstvo Slovart, s.r.o., Bratislava (Bratislava)
  2019   So Svetozárom Mydlom (Svetozár Mydlo v spomienkach priateľov), Radošinské naivné divadlo, Bratislava (Bratislava)

Klára Bočkayová Omiliaková

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1992   Klára Bočkayová: Obrazy, Unie výtvarných umělců České republiky, Praha
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1995   Klára Bočkayová - Igor Kalný, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
pozvánka kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1985   Slovenští přátelé, Galerie H, Kostelec nad Černými lesy (Praha-východ)

Klára Bočkayová Omiliaková

kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1987   Zriekam sa svojho dieťaťa, Smena, vydavateĺstvo SÚV SZM, Bratislava (Bratislava)

Klára Bočkayová Omiliaková

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1987   Otis Laubert
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  2002   Minisalon (Exhibition of Czech and Slovak independent art of 1984 / 244 artists), Jazzová sekce, Praha
  2003   Minisalon (244 artistes ou l´art indépendant tcheque et slovaque en 1984)
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1988   Naše umění v Paříži, Rudé právo
  2002   Setkávání, Marie Blabolilová: Lepty
příležitostný tisk
  published   title (subtitle), publisher, city
  2000   Minisalon (Czech and Slovak independent art of 1984 / 244 artists), Jazzová sekce - Artforum, Praha