Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch (Galéria umenia Nové Zámky)

city: Nové Zámky (Nové Zámky)
address: Björnsonova 1
zip code: 940 56
state: Slovensko (Slovakia)

web: www.gueznz.eu
birth year: 1979

notes:
Dříve název ulice: Gorkého 1

Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch (Galéria umenia Nové Zámky)

Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch bola zriadená z podnetu novozámockého rodáka, akademického maliara Ernesta Zmetáka dňa 1. januára 1979. Jej prvým administratívnym a výstavným sídlom bola budova Domu služieb na Prednádraží, pri autobusovej stanici v Nových Zámkoch. Následne získala priestory v zadnom trakte budovy Mestského národného výboru, kde po rekonštrukcii a adaptovaní priestorov na galerijné účely sprístupnila, dňa 21. 11. 1980 „Stálu expozíciu európskeho umenia 16. – 20. storočia“ z daru Ernesta a Danice Zmetákových. Do týchto priestorov prešla aj administratíva a v roku 1986 po prevzatí daru pani Kláry Kassákovej tu bola zriadená „Pamätná izba Lajosa Kassáka“. Výstavnú činnosť galéria realizovala vo Výstavnej sieni Prednádražie (1979 -1991), výstavnej sieni BAR- oko (1992 -1993), a v CK Nábrežie (1993 – 2004). V roku 2003 získala galéria vlastnú budovu na Björnsonovej ulici, kam sa toho istého roku presťahovala jej administratíva. V januári 2004 boli sprístupnené výstavné priestory, v marci 2004 „Stála expozícia Lajosa Kassáka“ a v júni 2004 „Stála expozícia európskeho umenia 16. – 20. storočia“ z daru Ernesta a Danice Zmetákových.” Po prvýkrát boli všetky galerijné činnosti sústredené v jednej budove. V roku 2006 sa prístavbou nádvoria a úpravou suterénu rozšírili výstavné priestory pre aktuálne výstavy. Výsledkom ostatnej stavebnej zmeny realizovanej v roku 2013, je vybudovanie podkrovia (prostriedky ROP) s veľkorysým multifunkčným priestorom pre koncerty, prednášky, besedy, tvorivé dielne, filmové a divadelné predstavenia.


 

Název

1. janár 1979 — Galéria umenia v Nových Zámkoch

23. júl 1991 — Galéria XC v Nových Zámkoch

10. november 1993 — Galéria umenia v Nových Zámkoch

1. júl 1996 — Požitavská galéria v Nových Zámkoch

1. september 1999 — Galéria umenia

1. január 2012 — Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch

 

Ředitelé


Mgr. Štefan Mlynárik: 1. 1. 1979 – 25. 8.1990

PhDr. František Ptáček: 1. 9.1990 — 30.4.1993

Mgr. Magdaléna Klobučníková: 3.5.1993 – 15.4.1996 dočasne poverená

PhDr. Vojtech Kuruc: 15.4.1996 – 16.12.1996 dočasne poverený

PhDr. Ján Halás: 17.12.1996 - 31.5.1999

Mgr. Magdaléna Klobučníková: 1. 6. 1999 — 31. 12. 2017

Mgr. Helena Markusková: od 2018


Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch (Galéria umenia Nové Zámky)

date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1981/09 - 1981/10   Tereza Žilíková Sládeková: Tapiseria, maľba, Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch (Galéria umenia Nové Zámky), Nové Zámky (Nové Zámky)
1982/05/01 -   Štefan Bobota: Výber z tvorby, Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch (Galéria umenia Nové Zámky), Nové Zámky (Nové Zámky)
1983/09/08 - 1983/09/30   Karol Drexler: Výber z monumentálnej a komornej tvorby, Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch (Galéria umenia Nové Zámky), Nové Zámky (Nové Zámky)
1984/05/31 - 1984/06/30   Júlia Bartuszová: Insitná tvorba, Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch (Galéria umenia Nové Zámky), Nové Zámky (Nové Zámky)
1984/11/08 - 1984/12/01   Naďa Rappensbergerová-Jankovičová: Litografie - ilustrácie, Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch (Galéria umenia Nové Zámky), Nové Zámky (Nové Zámky)
1986   Stanislav Harangozó: Pastely, Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch (Galéria umenia Nové Zámky), Nové Zámky (Nové Zámky)
1986/05/29 - 1986/06/26   Ernest Zmeták: Sicília 1985, Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch (Galéria umenia Nové Zámky), Nové Zámky (Nové Zámky)
1987   František Jaksics: Výber z tvorby, Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch (Galéria umenia Nové Zámky), Nové Zámky (Nové Zámky)
1987/07/21 - 1987/08/30   Ján Šimo-Svrček: Kresby, maľby, Tatranská galéria, Poprad (Poprad)
1987/10   Ernest Kocsis: Výber z tvorby, Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch (Galéria umenia Nové Zámky), Nové Zámky (Nové Zámky)
1987/11 - 1987/12   Juraj Meliš: Monológy, Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch (Galéria umenia Nové Zámky), Nové Zámky (Nové Zámky)
1988/06/17 -   Ernest Zmeták: Talianska krajina / Olaszorsági Táj, Žitnoostrovské múzeum / Csallóközi Múzeum, Dunajská Streda (Dunajská Streda)
1988/07/07 - 1988/07/31   Ernest Zmeták: Z tvorby zasloužilého umělce, Znojemský hrad, Znojmo (Znojmo)
1989/09/07 - 1989/09/30   Alexander Walter: Z keramicke tvorby, Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch (Galéria umenia Nové Zámky), Nové Zámky (Nové Zámky)
1989/10   Pavol Breier: Himaláje, Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch (Galéria umenia Nové Zámky), Nové Zámky (Nové Zámky)
1990/11/08 - 1990/12/08   Ilja Sainer: Výber z tvorby, Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch (Galéria umenia Nové Zámky), Nové Zámky (Nové Zámky)
1990/12/13 - 1991/01/12   Lajos Luzsicza: Výber z tvorby, Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch (Galéria umenia Nové Zámky), Nové Zámky (Nové Zámky)
1991/05/16 -   Ľubo Stacho: Intermediálne komunikácie, Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch (Galéria umenia Nové Zámky), Nové Zámky (Nové Zámky)
1992/01/09 - 1992/02/02   Ivan Kříž: Zipy, panty, čáry, vrypy …, Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch (Galéria umenia Nové Zámky), Nové Zámky (Nové Zámky)
1994/03/10 - 1994/04/24   Viktor Hulík: Posúvače a práce na papieri, CK Nábrežie (Centrum kultúry Nábrežie), Nové Zámky (Nové Zámky)
1994/04/28 - 1994/06/12   Martin Tvrdoň: Jubilejná výstava, CK Nábrežie (Centrum kultúry Nábrežie), Nové Zámky (Nové Zámky)
1994/06/16 - 1994/07/30   Olbram Zoubek: Sochy, CK Nábrežie (Centrum kultúry Nábrežie), Nové Zámky (Nové Zámky)
1994/06/27   Ifigénia
1994/09/13 - 1994/10/15   Juraj Meliš: Výber z tvorby, CK Nábrežie (Centrum kultúry Nábrežie), Nové Zámky (Nové Zámky)
1994/10/26 - 1994/11/26   Ernest Zmeták: Môj pozdrav talianskej krajine, CK Nábrežie (Centrum kultúry Nábrežie), Nové Zámky (Nové Zámky)
1994/12 - 1995/01   Karol Baron: Parafrázy, CK Nábrežie (Centrum kultúry Nábrežie), Nové Zámky (Nové Zámky)
1995/03/31 - 1995/04/29   Laco Teren, CK Nábrežie (Centrum kultúry Nábrežie), Nové Zámky (Nové Zámky)
1995/05/18 - 1995/06/17   Jozef Jankovič, CK Nábrežie (Centrum kultúry Nábrežie), Nové Zámky (Nové Zámky)
1995/08/04 - 1995/09/16   Vladimír Preclík: Kovová plastika, CK Nábrežie (Centrum kultúry Nábrežie), Nové Zámky (Nové Zámky)
1995/09/21 - 1995/10/14   Daniel Brunovský, Michele Bertolini: PER TU No2, CK Nábrežie (Centrum kultúry Nábrežie), Nové Zámky (Nové Zámky)
1995/10/19 - 1995/12/02   Lajos Luzsicza: Jubilejná výstava, CK Nábrežie (Centrum kultúry Nábrežie), Nové Zámky (Nové Zámky)
1996/01/18 - 1996/02/24   Oris Laubert: Zo série Mail art, CK Nábrežie (Centrum kultúry Nábrežie), Nové Zámky (Nové Zámky)
1996/02/29 - 1996/03/30   Pavel Hayek: Struktury, CK Nábrežie (Centrum kultúry Nábrežie), Nové Zámky (Nové Zámky)
1996/03/21 - 1996/04/21   Michele Bertolini, Daniel Brunovský: PER TU No2, Galéria Júliusa Jakobyho, Košice (Košice)
1996/05/07 - 1996/06/30   Michele Bertolini - Taliansko, Daniel Brunovský - Slovensko: PER TU No2, Tatranská galéria, Horný Smokovec, Vysoké Tatry (Poprad)
1996/05/17 - 1996/06/15   Oľga Bajusová: Obrázok ti pomôže, CK Nábrežie (Centrum kultúry Nábrežie), Nové Zámky (Nové Zámky)
1996/06/20 - 1996/08/03   Jozef Sedlák: Fotografie, CK Nábrežie (Centrum kultúry Nábrežie), Nové Zámky (Nové Zámky)
1999/10/14 - 1999/11/13   Otakar Čičátka: 1914 - 1993, Sochárská tvorba, Výstavná sieň Tatranskej galérie, Poprad (Poprad)
1999/11/18 - 1999/12/11   Vladimír Kordoš: Vtedy a teraz, CK Nábrežie (Centrum kultúry Nábrežie), Nové Zámky (Nové Zámky)
2000/02/24 - 2000/03/25   Eva Trizuljaková: Pastely - Artprotisy, CK Nábrežie (Centrum kultúry Nábrežie), Nové Zámky (Nové Zámky)
2000/05/04 - 2000/06/10   Vincent Hložník: Pastely, CK Nábrežie (Centrum kultúry Nábrežie), Nové Zámky (Nové Zámky)
2000/10/20 - 2000/11/24   Andrej Bán: Iné Slovensko, CK Nábrežie (Centrum kultúry Nábrežie), Nové Zámky (Nové Zámky)
2000/12/07 - 2001/01/27   Albín Brunovský: Grafika, CK Nábrežie (Centrum kultúry Nábrežie), Nové Zámky (Nové Zámky)
2001/02/01 - 2001/03/03   Mária Filová: Poetika tvaru, CK Nábrežie (Centrum kultúry Nábrežie), Nové Zámky (Nové Zámky)
2001/03/08 - 2001/04/14   Bohdan Hostiňák: Súmrak, CK Nábrežie (Centrum kultúry Nábrežie), Nové Zámky (Nové Zámky)
2001/04/26 - 2001/06/02   Karol Harmos, CK Nábrežie (Centrum kultúry Nábrežie), Nové Zámky (Nové Zámky)
2001/09/06 - 2001/10/13   Milan Bočkay, Gyula Pauer, CK Nábrežie (Centrum kultúry Nábrežie), Nové Zámky (Nové Zámky)
2003/04/10 - 2003/05/17   Lajos Luzsicza: Kresby a grafiky 1937 - 1968 /Rajzók és grafikák 1937 - 1968, CK Nábrežie (Centrum kultúry Nábrežie), Nové Zámky (Nové Zámky)
2004/04/15 - 2004/05/22   Marian Mudroch: Potichu smerom dovnútra, CK Nábrežie (Centrum kultúry Nábrežie), Nové Zámky (Nové Zámky)
2004/10/07 - 2004/11/06   Milan Dobeš: Grafika, CK Nábrežie (Centrum kultúry Nábrežie), Nové Zámky (Nové Zámky)
2005/10/13 - 2005/11/12   Ľudovít Fulla (1902 - 1980) - výber z tvorby, Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch (Galéria umenia Nové Zámky), Nové Zámky (Nové Zámky)
2006/10/24 - 2007/01/05   Juraj Bartusz, Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch (Galéria umenia Nové Zámky), Nové Zámky (Nové Zámky)
2007/01/11 - 2007/02/10   Karol Felix: Krehká rovnováha, Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch (Galéria umenia Nové Zámky), Nové Zámky (Nové Zámky)
2007/03/22 - 2007/04/21   Pocta Kassákovi / Tisztelet Kassáknak, Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch (Galéria umenia Nové Zámky), Nové Zámky (Nové Zámky)
2007/05/31 - 2007/07/28   Otis Laubert: Vlajkonoš si zobral kartografku, Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch (Galéria umenia Nové Zámky), Nové Zámky (Nové Zámky)
2007/09/14 - 2007/10/20   Peter Bartoš: Pertu No.7, Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch (Galéria umenia Nové Zámky), Nové Zámky (Nové Zámky)
2007/10/27 - 2008/01/12   Miro Švolík: Čáry - máry / Varázs - parázs, Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch (Galéria umenia Nové Zámky), Nové Zámky (Nové Zámky)
2008/03/28 - 2008/04/26   Marian Meško, Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch (Galéria umenia Nové Zámky), Nové Zámky (Nové Zámky)
2008/06/12 - 2008/08/02   Eduard Ovčáček: Aspekty geometrie, písma & znakov, Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch (Galéria umenia Nové Zámky), Nové Zámky (Nové Zámky)
2008/09/12 - 2008/10/11   István ef Zámbó: Čistá príroda / Tiszta természet, Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch (Galéria umenia Nové Zámky), Nové Zámky (Nové Zámky)
2008/10/16 - 2008/11/15   Gabriel Kosmály: Krátké príbehy..., Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch (Galéria umenia Nové Zámky), Nové Zámky (Nové Zámky)
2009/02/26 - 2009/03/28   Dalibor Chatrný, Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch (Galéria umenia Nové Zámky), Nové Zámky (Nové Zámky)
2009/04/03 - 2009/05/16   Ernest Zmeták: Pocta, Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch (Galéria umenia Nové Zámky), Nové Zámky (Nové Zámky)
2009/04/16 - 2009/05/16   Vladimír Preclík neznámý: Torta a Chaplin, Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch (Galéria umenia Nové Zámky), Nové Zámky (Nové Zámky)
2009/06/24 - 2009/07/30   Jindřich Štreit, Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch (Galéria umenia Nové Zámky), Nové Zámky (Nové Zámky)
2009/08/06 - 2009/09/05   Eva Cisárová-Mináriková: Textilné citácie... a paradoxy (retrospektíva), Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch (Galéria umenia Nové Zámky), Nové Zámky (Nové Zámky)
2009/10/23 - 2009/11/28   Stano Masár: Entry - No - Entry, Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch (Galéria umenia Nové Zámky), Nové Zámky (Nové Zámky)
2010/02/25 - 2010/04/02   Blanka Votavová: Údolie pamäti, Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch (Galéria umenia Nové Zámky), Nové Zámky (Nové Zámky)
2010/04/09 - 2010/05/15   Ľubo Markusek: Bez názvu, Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch (Galéria umenia Nové Zámky), Nové Zámky (Nové Zámky)
2010/05/20 - 2010/06/19   Milota Havránková: Noteboom, Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch (Galéria umenia Nové Zámky), Nové Zámky (Nové Zámky)
2010/09/09 - 2010/10/16   Imre Bak, Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch (Galéria umenia Nové Zámky), Nové Zámky (Nové Zámky)
2011/01/21 - 2011/02/19   Henrieta Bratová, Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch (Galéria umenia Nové Zámky), Nové Zámky (Nové Zámky)
2011/02/24 - 2011/03/26   Kamil Varga, Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch (Galéria umenia Nové Zámky), Nové Zámky (Nové Zámky)
2011/05/05 - 2011/06/11   Imrich Vanek, Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch (Galéria umenia Nové Zámky), Nové Zámky (Nové Zámky)
2011/06/16 - 2011/09/04   Ernest Zmeták: Zberatel' a mecenáš / Art collector & Maecenas, Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch (Galéria umenia Nové Zámky), Nové Zámky (Nové Zámky)
2011/11/24 - 2012/01/21   Rudolf Sikora: Fotoodchádzanie, Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch (Galéria umenia Nové Zámky), Nové Zámky (Nové Zámky)
2012/01/26 - 2012/03/17   Miroslav Cipár: 1+1=3, Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch (Galéria umenia Nové Zámky), Nové Zámky (Nové Zámky)
2012/03/22 - 2012/04/21   Lajos Kassák: To som teda js / Ez vagyok hát, Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch (Galéria umenia Nové Zámky), Nové Zámky (Nové Zámky)
2012/03/23 - 2012/04/21   Kati Decsi: Pokial' sme / Amíg vagyunk, Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch (Galéria umenia Nové Zámky), Nové Zámky (Nové Zámky)
2012/05/31 - 2012/07/07   Juraj Meliš: De principio, Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch (Galéria umenia Nové Zámky), Nové Zámky (Nové Zámky)
2012/07/12 - 2012/09/08   Judita Csáderová: Že(o)na vo vzdušných zámkoch, Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch (Galéria umenia Nové Zámky), Nové Zámky (Nové Zámky)
2012/09/14 - 2012/10/13   László Mulasics, Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch (Galéria umenia Nové Zámky), Nové Zámky (Nové Zámky)
2012/10/18 - 2012/11/24   Ašot Haas: Za hranicami geometrie / Behind the borders of abstract geometry, Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch (Galéria umenia Nové Zámky), Nové Zámky (Nové Zámky)
2013/02/07 - 2013/03/16   Mária Balážová: Mužské a ženské obrazy / Férfi és női képek, Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch (Galéria umenia Nové Zámky), Nové Zámky (Nové Zámky)
2013/06/13 - 2013/07/13   Dorota Sadovská: Národná identita, Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch (Galéria umenia Nové Zámky), Nové Zámky (Nové Zámky)
2013/06/18 - 2013/09/07   Peter Kľučik & Jakub Kľučik, Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch (Galéria umenia Nové Zámky), Nové Zámky (Nové Zámky)
2013/12/06 - 2014/01/11   Pavol Breier: Fotografie / Fényképek, Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch (Galéria umenia Nové Zámky), Nové Zámky (Nové Zámky)
2014/01/17 - 2014/02/22   Ernest Zmeták, Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch (Galéria umenia Nové Zámky), Nové Zámky (Nové Zámky)
2014/04/11 - 2014/05/10   Ladislav Čarný, Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch (Galéria umenia Nové Zámky), Nové Zámky (Nové Zámky)
2014/05/15 - 2014/06/28   Daniel Szalai: Identikit, Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch (Galéria umenia Nové Zámky), Nové Zámky (Nové Zámky)
2014/07/03 - 2014/09/06   Ivona Žirková: Od detailu, Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch (Galéria umenia Nové Zámky), Nové Zámky (Nové Zámky)
2014/09/11 - 2014/10/18   Vilmos Aba-Novák: Záblesky života / Az élet villanásai, Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch (Galéria umenia Nové Zámky), Nové Zámky (Nové Zámky)
2014/10/23 - 2014/11/29   Miro Nicz: Closed Reality, Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch (Galéria umenia Nové Zámky), Nové Zámky (Nové Zámky)
2014/12/05 - 2015/01/18   Jozef Kliský: Řeč sochy / Speech of statue, Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch (Galéria umenia Nové Zámky), Nové Zámky (Nové Zámky)
2015/02/26 - 2015/03/28   Juraj Kollár: Reportovaná maľba, Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch (Galéria umenia Nové Zámky), Nové Zámky (Nové Zámky)
2019/05/16 - 2019/06/22   Marián Mudroch, Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch (Galéria umenia Nové Zámky), Nové Zámky (Nové Zámky)
2019/05/16 - 2019/06/22   Marián Mudroch: Zrkadlenie tmy, Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch (Galéria umenia Nové Zámky), Nové Zámky (Nové Zámky)
2021/05/13 - 2021/06/26   Andrea Pézman: Tri zastavenia, Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch (Galéria umenia Nové Zámky), Nové Zámky (Nové Zámky)
2022/06/30 - 2022/08/27   Juraj Meliš: Medzi ideou a realizáciou, Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch (Galéria umenia Nové Zámky), Nové Zámky (Nové Zámky)
2022/09/08 - 2022/10/29   Bytové výstavy: Permanentné alternatívy. Slovenské neoficiálne umenie 1970–1989, Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch (Galéria umenia Nové Zámky), Nové Zámky (Nové Zámky)
2023/03/30 - 2023/05/20   Vladimír Kordoš: Performancie, maľba zo zbierok galérie A-R Mucha, Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch (Galéria umenia Nové Zámky), Nové Zámky (Nové Zámky)
stálá expozice   Stálá expozícia Lajosa Kassáka, Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch (Galéria umenia Nové Zámky), Nové Zámky (Nové Zámky)

Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch (Galéria umenia Nové Zámky)

date of exhibition   exhibition title
1981/09 - 1981/10   Tereza Žilíková Sládeková: Tapiseria, maľba
1982/05/01 -   Štefan Bobota: Výber z tvorby
1983/09/08 - 1983/09/30   Karol Drexler: Výber z monumentálnej a komornej tvorby
1984/05/31 - 1984/06/30   Júlia Bartuszová: Insitná tvorba
1984/11/08 - 1984/12/01   Naďa Rappensbergerová-Jankovičová: Litografie - ilustrácie
1985/05 - 1985/06   Štefan Sudolský: Výber z tvorby 1949 - 1985
1986   Stanislav Harangozó: Pastely
1986/05/29 - 1986/06/26   Ernest Zmeták: Sicília 1985
1987   František Jaksics: Výber z tvorby
1987/10   Ernest Kocsis: Výber z tvorby
1987/11 - 1987/12   Juraj Meliš: Monológy
1988/04   Juraj Bartusz
1989/09/07 - 1989/09/30   Alexander Walter: Z keramicke tvorby
1989/10   Pavol Breier: Himaláje
1990/11/08 - 1990/12/08   Ilja Sainer: Výber z tvorby
1990/12/13 - 1991/01/12   Lajos Luzsicza: Výber z tvorby
1991/03/09 -   Karel Pokorný: Obrazy / Bilder
1991/05/16 -   Ľubo Stacho: Intermediálne komunikácie
1992/01/09 - 1992/02/02   Ivan Kříž: Zipy, panty, čáry, vrypy …
2005/10/13 - 2005/11/12   Ľudovít Fulla (1902 - 1980) - výber z tvorby
2006/10/24 - 2007/01/05   Juraj Bartusz
2007/01/11 - 2007/02/10   Karol Felix: Krehká rovnováha
2007/03/22 - 2007/04/21   Pocta Kassákovi / Tisztelet Kassáknak
2007/05/31 - 2007/07/28   Otis Laubert: Vlajkonoš si zobral kartografku
2007/09/14 - 2007/10/20   Peter Bartoš: Pertu No.7
2007/10/27 - 2008/01/12   Miro Švolík: Čáry - máry / Varázs - parázs
2008/03/28 - 2008/04/26   Marian Meško
2008/06/12 - 2008/08/02   Eduard Ovčáček: Aspekty geometrie, písma & znakov
2008/09/12 - 2008/10/11   István ef Zámbó: Čistá príroda / Tiszta természet
2008/10/16 - 2008/11/15   Gabriel Kosmály: Krátké príbehy...
2009/02/26 - 2009/03/28   Dalibor Chatrný
2009/04/03 - 2009/05/16   Ernest Zmeták: Pocta
2009/04/16 - 2009/05/16   Vladimír Preclík neznámý: Torta a Chaplin
2009/06/24 - 2009/07/30   Jindřich Štreit
2009/08/06 - 2009/09/05   Eva Cisárová-Mináriková: Textilné citácie... a paradoxy (retrospektíva)
2009/10/23 - 2009/11/28   Stano Masár: Entry - No - Entry
2010/02/25 - 2010/04/02   Blanka Votavová: Údolie pamäti
2010/04/09 - 2010/05/15   Ľubo Markusek: Bez názvu
2010/05/20 - 2010/06/19   Milota Havránková: Noteboom
2010/09/09 - 2010/10/16   Imre Bak
2011/01/21 - 2011/02/19   Henrieta Bratová
2011/02/24 - 2011/03/26   Kamil Varga
2011/05/05 - 2011/06/11   Imrich Vanek
2011/06/16 - 2011/09/04   Ernest Zmeták: Zberatel' a mecenáš / Art collector & Maecenas
2011/11/24 - 2012/01/21   Rudolf Sikora: Fotoodchádzanie
2012/01/26 - 2012/03/17   Miroslav Cipár: 1+1=3
2012/03/22 - 2012/04/21   Lajos Kassák: To som teda js / Ez vagyok hát
2012/03/23 - 2012/04/21   Kati Decsi: Pokial' sme / Amíg vagyunk
2012/05/31 - 2012/07/07   Juraj Meliš: De principio
2012/07/12 - 2012/09/08   Judita Csáderová: Že(o)na vo vzdušných zámkoch
2012/09/14 - 2012/10/13   László Mulasics
2012/10/18 - 2012/11/24   Ašot Haas: Za hranicami geometrie / Behind the borders of abstract geometry
2013/02/07 - 2013/03/16   Mária Balážová: Mužské a ženské obrazy / Férfi és női képek
2013/06/13 - 2013/07/13   Dorota Sadovská: Národná identita
2013/06/18 - 2013/09/07   Peter Kľučik & Jakub Kľučik
2013/12/06 - 2014/01/11   Pavol Breier: Fotografie / Fényképek
2014/01/17 - 2014/02/22   Ernest Zmeták
2014/04/11 - 2014/05/10   Ladislav Čarný
2014/05/15 - 2014/06/28   Daniel Szalai: Identikit
2014/07/03 - 2014/09/06   Ivona Žirková: Od detailu
2014/09/11 - 2014/10/18   Vilmos Aba-Novák: Záblesky života / Az élet villanásai
2014/10/23 - 2014/11/29   Miro Nicz: Closed Reality
2014/12/05 - 2015/01/18   Jozef Kliský: Řeč sochy / Speech of statue
2015/02/26 - 2015/03/28   Juraj Kollár: Reportovaná maľba
2019/05/16 - 2019/06/22   Marián Mudroch
2019/05/16 - 2019/06/22   Marián Mudroch: Zrkadlenie tmy
2021/05/13 - 2021/06/26   Andrea Pézman: Tri zastavenia
2022/06/30 - 2022/08/27   Juraj Meliš: Medzi ideou a realizáciou
2022/09/08 - 2022/10/29   Bytové výstavy: Permanentné alternatívy. Slovenské neoficiálne umenie 1970–1989
2023/03/30 - 2023/05/20   Vladimír Kordoš: Performancie, maľba zo zbierok galérie A-R Mucha
stálá expozice   Stálá expozícia európskeho umenia 16. a 20. storočia z daru Ernesta Zmetáka a Danice Zmetákovej
stálá expozice   Stálá expozícia Lajosa Kassáka

Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch (Galéria umenia Nové Zámky)

katalog autorský
  published   title (subtitle)
  1983   Karol Drexler: Výber z monumentálnej a komornej tvorby
  1984   Júlia Bartuszová: Insitná tvorba
  1986   Stanislav Harangozó: Pastely
  1987   František Jaksics: Výber z tvorby
  1987   Juraj Meliš: Monológy
  1988   Juraj Bartusz ((Galéria umenia Nové Zámky))
  1989   Pavol Breier: Himaláje
  2001   Bohdan Hostiňák: Súmrak
  2008   Eduard Ovčáček: Aspekty geometrie, písma & znakov / Aspects of geometry, letters & signs
  2009   Eva Cisárová-Mináriková: Textilné citácie... a paradoxy (Retrospektíva)
  2010   Blanka Votavová: Údolie pamäti
  2011   Rudolf Sikora: Fotoodchádzanie / Photoleaving
  2014   Daniel Szalai: Identikit
  2019   Marián Mudroch: Zrkadlenie tmy
  nedatováno   Ján Šimo-Svrček
  nedatováno   Jozef Šturdík: Výber z tvorby
pozvánka autorská
  published   title (subtitle)
  1986   Ernest Zmeták: Sicília 85
  1990   Ilja Sainer: Výber z tvorby
  1990   Lajos Luzsicza: Výber z tvorby
  1991   Ľubo Stacho: Intermediálne komunikácie
  1994   Ernest Zmeták: Môj pozdrav talianskej krajine (Pocty)
  1994   Juraj Meliš: Výber z tvorby
  1994   Martin Tvrdoň: Jubilejná výstava
  1994   Viktor Hulík: Posúvače a práce na papieri
  1995   Jozef Jankovič
  1995   Laco Teren
  1995   Lajos Luzsicza: Jubilejná výstava
  1995   Vladimír Preclík: Kovová plastika
  1996   Jozef Sedlák: Fotografie
  1996   Oľga Bajusová: Obrázok ti pomôže
  1996   Oris Laubert: Zo série Mail art
  1996   Pavel Hayek: Štruktúry (malba)
  1999   Vladimír Kordoš: Vtedy a teraz
  2000   Albín Brunovský: Grafika
  2000   Andrej Bán: Iné Slovensko (1989 - 1999)
  2000   Eva Trizuljaková: Pastely - Artprotisy
  2000   Vincent Hložník: Pastely
  2001   Karol Harmos (1879 - 1956)
  2003   Lajos Luzsicza: Kresby a grafiky 1937 - 1968 /Rajzók és grafikák 1937 - 1968
  2004   Stálá expozícia Lajosa Kassáka (otvorenie)
  2005   Ľudovít Fulla (1902 - 1980) - výber z tvorby
  2006   Juraj Bartusz
  2007   Karol Felix: Krehká rovnováha
  2007   Otis Laubert: Vlajkonoš si zobral kartografku
  2007   Peter Bartoš: Pertu No.7
  2007   Pocta Kassákovi / Tisztelet Kassáknak
  2008   Eduard Ovčáček: Aspekty geometrie, písma & znakov
  2008   Gabriel Kosmály: Krátké príbehy... (1978 - 2008)
  2008   István ef Zámbó: Čistá príroda / Tiszta természet
  2008   Marian Meško
  2009   Dalibor Chatrný
  2009   Ernest Zmeták: Pocta
  2009   Eva Cisárová-Mináriková: Textilné citácie... a paradoxy
  2009   Jindřich Štreit
  2009   Stano Masár: Entry - No - Entry
  2010   Imre Bak
  2010   Ľubo Markusek: Bez názvu
  2010   Milota Havránková: Noteboom
  2011   Ernest Zmeták: Zberatel' a mecenáš / Art collector & Maecenas
  2011   Henrieta Bratová
  2011   Imrich Vanek
  2011   Kamil Varga
  2011   Rudolf Sikora: Fotoodchádzanie
  2012   Ašot Haas: Za hranicami geometrie / Behind the borders of abstract geometry
  2012   Judita Csáderová: Že(o)na vo vzdušných zámkoch
  2012   Juraj Meliš: De principio
  2012   Kati Decsi: Pokial' sme / Amíg vagyunk
  2012   Lajos Kassák: To som teda js / Ez vagyok hát
  2012   László Mulasics
  2012   Miroslav Cipár: 1+1=3
  2013   Dorota Sadovská: Národná identita
  2013   István Orosz: Dubitandum
  2013   Mária Balážová: Mužské a ženské obrazy / Férfi és női képek
  2014   Daniel Szalai: Identikit
  2014   Ernest Zmeták
  2014   Ivona Žirková: Od detailu
  2014   Jozef Kliský: Řeč sochy / Speech of statue
  2014   Ladislav Čarný
  2014   Miro Nicz: Closed Reality
  2014   Vilmos Aba-Novák: Záblesky života / Az élet villanásai
  2015   Juraj Kollár: Reportovaná maľba / Reported Painting
pozvánka kolektivní
  published   title (subtitle)
  1994   Olbram Zoubek: Sochy, Filmové predstavenie: Ifigénia
  1995   Daniel Brunovský, Michele Bertolini: PER TU No2
  2013   Peter Kľučik & Jakub Kľučik
  2022   Bytové výstavy / Lakásbeli kiállítások (Permanentné alternatívy. Slovenské neoficiálne umenie 1970–1989 / Permanens alternatívák. Nemhivatalos szlovák művészet 1970–1989)
katalogová pozvánka
  published   title (subtitle)
  1989   Alexander Walter: Z keramickéj tvorby
katalogová pozvánka autorská
  published   title (subtitle)
  2001   Mária Filová: Poetika tvaru
tisková zpráva
  published   title (subtitle)
  2021   Andrea Pézman: Tri zastavenia

Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch (Galéria umenia Nové Zámky)

person   born from - to, notes
Klobučníková Magdaléna         1993 - 1996, ředitelka
Klobučníková Magdaléna         1999 - 2017, ředitelka
Markusková Helena   1963     2018 - ????, ředitelka
Mlynárik Štefan         1979 - 1990, ředitel
Ptáček František         1990 - 1993, ředitel

Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch (Galéria umenia Nové Zámky)

person   born
Srna Jozef   4. 3. 1979    
Viková Jindra   2. 2. 1946    
Walter Alexander   25. 6. 1941    

Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch (Galéria umenia Nové Zámky)

document (subtitle), type, published, signature, notes  
Zima, obraz, 1993, M 685