Tatranská galéria

city: Horný Smokovec, Vysoké Tatry (Poprad)
address: _
zip code: 062 01
state: Slovensko (Slovakia)

birth year: 1960
death year: 1966

notes:
Vila Alica

Tatranská galéria

date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1977   Júlia Bartuszová: Maľby, Tatranská galéria, Horný Smokovec, Vysoké Tatry (Poprad)
1977/12   Blažena Laníková: Výber z tvorby, Tatranská galéria, Horný Smokovec, Vysoké Tatry (Poprad)
1978/01/18 - 1978/03/10   Jan Hála: Maľby, Tatranská galéria, Horný Smokovec, Vysoké Tatry (Poprad)
1990/11/15 - 1991/02/04   Jan Hála, Výstavná sieň v Hornom Smokovci, Horný Smokovec, Vysoké Tatry (Poprad)
1991/09/13 - 1991/11/17   Vladimír Popovič: Obrazy, Tatranská galéria, Horný Smokovec, Vysoké Tatry (Poprad)
1992/04/09 - 1992/06/07   Zakopanská tapiséria, Tatranská galéria, Horný Smokovec, Vysoké Tatry (Poprad)
neuvedeno   Miloš Alexander Bazovský: Gvaše, Tatranská galéria, Horný Smokovec, Vysoké Tatry (Poprad)

Tatranská galéria

date of exhibition   exhibition title
1973/03/09 - 1973/03/25   Zeleň Vysokých Tatier - keramika, proj.
1973/03/27 - 1973/03/31   Bulharská grafika
1973/04/18 - 1973/05/06   P. M. Bohúň: Výbor z diela
1973/05/14 - 1973/06/15   Umenie Liptova - zbierky GPMB
1973/06/20 - 1973/07/27   Jozef Majkut: Maľby
1973/08/07 - 1973/09/07   Tatry v umení - zbierky TG
1973/09/18 - 1973/10/07   J. Polom, J. Žatko: Akvarely
1973/10/15 - 1973/11/09   M. A. Bazovský: Gvaše
1973/11/16 - 1973/12/09   B. F. Domašnikov: Maľby
1973/12/17 - 1974/01/06   Juraj Collinásy: Maľby
1974/01/16 - 1074/02/10   Členská výstava ZSVU Košice
1974/02/18 - 1974/03/10   Zátišie a kvetiny v českom maliarstve
1974/03/22 - 1974/04/12   Detská tvorba - Žilina ´73
1974/04/22 - 1974/05/12   Súčasná slovenská grafika - TG
1974/05/17 - 1974/05/31   Cassovia foto ´74
1974/06/13 - 1974/07/07   Martin Tvrdoň: Slovenská krajina
1974/07/18 - 1974/08/18   Štefan Siváň - ľudové plastiky, Ivan Köhler - fotografie
1974/08/26 - 1974/09/15   Jaroslav Votruba: Pamätné miesta SNP
1974/09/20 - 1974/10/02   Jiří Wolker v českom a slovenskom výtvarnom umení
1974/10/20 - 1974/12/08   Maliarstvo 19. a 20. storočia vo východnom Slovensku
1974/12/12 - 1975/01/25   Horská služba v Tatrách - foto
1975/02/03 - 1975/02/28   Eugen Lehotský: Súborné dielo
1975/03/13 - 1975/04/04   Fotoklub ZK ROH Svit
1975/04/14 - 1975/05/02   Eva Krause: Tapiserie
1975/08/15 - 1975/09/21   Jozef Olexa: Tatranská krajina
1975/09/26 - 1975/10/12   Jiří Wolker 1900 - 1975, foto, literatúra a výber malieb zo zbierok TG
1975/10/20- 1975/11/04   Tvorba žiakov ĽŠU popradského okresu
1975/11/08 - 1976/01/28   Tibor Gáll, Michal Trembáč: Kresby, maľby, grafiky z ciest po Sov. zväze
1975/11/14 - 1976/01/11   Ľudové umelecké výrobky - krajská výstava
1976/01/27 - 1976/02/20   Fotofórum Ružomberok ´75
1976/03/08 - 1976/03/26   Poľská grafika a plagát
1976/04/02 - 1976/05/03   Výtvarný Poprad ´76
1976/05/17 - 1976/06/18   Tatry v tvorbe českých maliarov
1976/06/30 - 1976/07/28   Ondrej Ivan: Výber z tvorby
1976/08/04 - 1976/08/29   Jozef Olexa - maľby, Milena Bartová - tapisérie
1976/09/08 - 1976/10/01   František Bobáň - užitková grafika, Alexander Vika - plastika, Obrazy a plastiky z revolučnej Kuby
1976/10/07 - 1976/11/05   Radomír Kolář, Vladimír Šolta, Vendelín Zdrůbecký
1976/12/07 - 1977/01/07   Věruna Melčáková-Juneková - ilustrácie, Dušan Junek - užitková grafika, Eva Končeková - tapisérie, Imrich Svitana - plastiky
1977   Júlia Bartuszová: Maľby
1977/01/18 - 1977/02/18   Tvorba mladých východosl. kraja ´77
1977/03/01 - 1977/03/28   Maliari z Košalina - PĽR
1977/04/01 - 1977/04/29   Výtvarný Poprad ´77
1977/05/10 - 1977/06/03   Xénia Columbyová-Sinayová: Maľby
1977/07/01 - 1977/07/31   Sibylla Greinerová: Výber z tvorby
1977/08/10 - 1977/09/30   Ľudmila Cvengrošová: Plastiky, medaile, kresby
1977/10/11 - 1977/11/20   Maľby M. A. Bazovského - z G MAB
1977/11/30 - 1978/01/06   Blažena Laníková: Výber z tvorby
1977/12   Blažena Laníková: Výber z tvorby
1977/12/11 - 1978/02/04   Premeny kraja v tvorbe vsl. umelcov
1978/01/18 - 1978/03/10   Jan Hála: Maľby
1978/02/10 - 1978/03/10   Podtatranský kraj v tvorbe J. Hálu
1978/03/17 - 1978/04/16   Výtvarný Poprad ´78
1978/04/20 - 1978/07/16   Kornélie Němečková - koláže, tapisérie, Zdeněk Němeček - plastiky, Športové motívy
1978/08/02 - 1978/09/30   Lída Hynková: Maľby a grafiky s tatranskou tématikou
1978/10/10 - 1978/11/26   Storočie zápasov - maľby zo SNG
1979/02/13 - 1979/03/30   Súčasná slovenská grafika
1979/04/06 - 1979/05/09   Výtvarný Poprad ´79 - krajská prehl.
1979/05/15 - 1979/06/17   Mikuláš Rogovský: Maľby
1979/06/25 - 1979/08/12   Elemír Halász-Hradil: Výber z tvorby
1979/08/16 - 1979/09/16   Anton Hollý: S človekom a prírodou
1979/09/20 - 1979/10/28   Michal Trembáč: Výber z tvorby
1979/11/05 - 1979/12/02   25 rokov Horskej služby ČSZTV - foto
1979/12/01 - 1980/01/11   M. Blahout, P. Repka: Tatry vo far. foto
1980/01/22 - 1980/03/23   Súčasná východoslovenská krajinomaľba
1980/03/28 - 1980/04/20   Christa a Günter Hoffmannovi
1980/04/25 - 1980/05/25   Výstavný Poprad
1980/05/25 - 1980/06/28   Portréty a figurálne motívy zo zb. TG
1980/07/09 - 1980/08/31   Motív Tatier v maľbe a grafike
1980/09/05 - 1980/10/26   Michal Tillner: Kresby, maľby
1980/10/30 - 1980/12/07   Štefan Roskoványi: Obrazy
1980/12/11 - 1981/02/01   Lída Hynková: Vysokohorské motivy
1981/02/11 - 1981/03/27   Ivan Rumanský: Maľba, grafika
1981/04/04 - 1981/04/30   Výtvarný Poprad ´81
1981/05/13 - 1981/06/28   Sociálne a pracovné motívy zo zb. TG
1981/07/07 - 1981/09/30   P. J. Kern, jubilejná výstava
1981/10/07 - 1981/11/30   Vladimír Popovič
1981/12/15 - 1982/01/23   Výtvarná tvorba pedagógov - krajská prehliadka
1982/01/25 - 1982/02/28   Súčasná východoslovenská grafika
1982/03/04 - 1982/04/04   Ladislav Zozuľák: Krymské motívy
1982/04/14 - 1982/05/15   IV. prehliadka tvorby mladých vsl. kraja
1982/05/20 - 1982/06/27   Lýdia Boríková: Maľby
1982/07/06 - 1982/08/29   Vojtech Mensatoris: Výber z tvorby
1982/09/13 - 1982/10/08   Tatry vo výtvarnom umení
1982/10/12 - 1982/11/28   Ján Hála: Maľby, ilustrácie
1983/04/09 - 1983/04/30   Výtvarný Poprad ´83
1983/05/05 - 1983/05/31   Výtvarný proces a produkt - tvorba SŠUP
1983/06/29 - 1983/08/21   Alexander Eckerdt: Výber z diela
1983/08/30 - 1983/10/02   Jozef Orenčák: Kresby, maľby
1983/10/05 - 1983/11/06   Michal Trembáč: Obrazy
1983/11/10 - 1983/12/30   Naděžda Ždináková: Maľované na plátne
1983/12/12 -   Motív Tatier v maľbe
1984/01/11 - 1984/02/05   Súčasné výtv. umenie Poprad - Ú n/O
1984/02/09 - 1984/03/04   Štefan Hapák: Tatranské motívy
1984/03/08 - 1984/04/01   Vladimír Nahálka: Sochy, kresby
1984/04/06 - 1984/05/06   Výtvarný Poprad ´84
1984/05/10 - 1984/06/17   V. prehlidka tvorby mladých vsl. kraja
1984/06/27 - 1984/07/27   Ivan Köhler: Fotografie
1984/08/07 - 1984/09/09   Martin Djuračka: Krajinárske motívy
1984/09/18 - 1984/10/07   Helena Tóthová: Insitné maľby
1984/10ú16 - 1984/12/14   Figurálne motívy zo zbierok TG
1984/12/19 - 1985/02/03   Imrich Svitana: Sochy, šperky, kresby, medaily
1985/ 09/18 - 1985/10/13   Marián Jurek: Maľba, kresba, grafika
1985/01/25 - 1985/03/03   Andor Borúth: Výber z mal. tvorby
1985/02/07 - 1985/03/03   Ferdinand Katona: Výber z diela
1985/03/07 - 1985/03/31   Stanislav Balko: Maľby, kresby
1985/04/13 - 1985/04/28   Vývarný Poprad ´85
1985/05/07 - 1985/06/02   Dušan Pončák: Plastiky, Dušan Srvátka: Maľby
1985/06/10 - 1985/07/21   Ondrej Ivan: Výber z tvorby
1985/07/30 - 1985/09/08   Anton Smažil: Cestou bojovej slávy - maľby
1985/10/23 - 1985/12/01   Štefan Hudzík, Štefan Kovaľ: Sochy, kresby
1986/02/18 - 1986/03/30   Alexander Jiroušek: Farebná fotografia
1986/04/04 - 1986/05/04   Výtvarný Poprad ´86
1986/05/20 - 1986/06/29   Umelci Spiša k 65. výročiu založenia KSČ
1986/07/08 - 1986/08/03   Tatranské motívy v maľbe - prírastky
1986/08/07 - 1986/08/31   30 rokov MVMR
1986/09/04 - 1986/09/28   Karol Divald a prvý prešovský fotoateliér
1986/10/02 - 1986/11/02   Igor Rumanský: Výber z grafickej tvorby
1986/11/07 - 1986/12/07   VI. tvorba mladých východosl. kraja
1986/12/11 - 1987/01/25   Súčasné východosl. umenie - I. Zátišie
1987/02/03 - 1987/03/29   Krajinomaľba 19. storočia na vých. Slovensku
1987/04/03 - 1987/04/28   Výtvarný Poprad ´87
1987/05/12 - 1987/06/28   Jozef Bendík: Výber z celoživotného diela
1987/07/07 - 1987/08/02   Súčasné východosl. umenie - zb. TG
1987/08/06 - 1987/08/30   VII. celoslovenská výstava mladých
1987/09/08 - 1987/10/18   Emil Sedlák: Kresby - pastely
1987/10/27 - 1987/11/29   Tatranské motívy zo zbierok TG
1987/11/08 - 1988/02/08   Orava v dielach slov. výtv. umelcov G DK
1987/11/08 - 1988/02/08   Orava v dielach slov. výtv. umelcov G DK
1987/12/08 - 1988/01/17   Jozef Sabol: Monumentálna a komorná tvorba
1988/01/25 - 1988/02/29   Človek a práca - 40. výročie VF
1988/03/08 - 1988/04/10   Jana Černá-Korkošová: Plastika, Soňa Herényiová-Belanová: Maľby, Štefan Rabina: Tapisérie
1988/04/15 - 1988/05/06   Výtvarný Poprad ´88
1988/07/06 - 1988/07/31   Prírastky TG
1988/08/03 - 1988/08/28   Človek našej doby a jeho život, prostredie - celoslovenská tvorba mladých
1988/09/07 - 1988/10/30   Ľudovít Čordák: Maľby
1988/09/07 - 1988/10/30   Súčasní slov. ilustrátori vyd. Smena
1989/02/16 - 1989/04/02   Súčasné vsl. umenie II. - Človek v meste
1989/04/08 - 1989/04/30   Výtvarný Poprad ´89
1989/05/10 - 1989/07/02   Mikuláš Klimčák: Výber z tvorby
1989/07/11 - 1989/07/28   Umelci Spiša zo zbierok TG
1989/08/02 - 1989/09/17   VIII. celoslovenská výstava mladých
1989/11/16 - 1990/01/15   Pavol Breier: Fotografie
1990/01 - 1990/03   Jaroslav Lukavský: Grafika
1990/07 - 1990/08   Mirko Milan: Výber z maliarskej tvorby 1964-90
1990/09 - 1990/10   Jubilejná výstava zo zbierok Tatranskej galérie v Poprade pri príležitosti 30. výročia vzniku
1991/09/13 - 1991/11/17   Vladimír Popovič: Obrazy
1992/02/13 - 1992/04/05   Miroslav Brooš a Peter Jedlička: Obrazy, sochy, textil
1992/04/09 - 1992/06/07   Zakopanská tapiséria
1992/06/10 - 1992/08/02   Gustáv Mallý: V Tatrách a pod Tatrami
1992/11/19 - 1993/01/17   Peter Pollág: O nás
1993/02/09 - 1993/03/14   Ever Púček: Prierez tvorbou
1994/07/28 - 1994/10/02   Julo Považan: Obrazy
1995/04/14 - 1995/05/09   Peter Kalmus: Monopolia
1996/05/07 - 1996/06/30   Michele Bertolini - Taliansko, Daniel Brunovský - Slovensko: PER TU No2
neuvedeno   Miloš Alexander Bazovský: Gvaše

Tatranská galéria

katalog kolektivní
  published   title (subtitle)
  1990   30 rokov Tatranskej galérie
podřazený dokument
  published   title (subtitle)
  1964   SNP a výtvarné umění