Žitnoostrovské múzeum / Csallóközi Múzeum

city: Dunajská Streda (Dunajská Streda)
address: Múzejná
zip code: 929 01
state: Slovensko (Slovakia)

Žitnoostrovské múzeum / Csallóközi Múzeum

 

Žitnoostrovské múzeum / Csallóközi Múzeum

date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1981   Ernest Kocsis: Obrazy / Képek, Žitnoostrovské múzeum / Csallóközi Múzeum, Dunajská Streda (Dunajská Streda)
1984   Alexander Ilečko: Výber z tvorby, Žitnoostrovské múzeum / Csallóközi Múzeum, Dunajská Streda (Dunajská Streda)
1986   František Šesták: Maľba - Festmények, Žitnoostrovské múzeum / Csallóközi Múzeum, Dunajská Streda (Dunajská Streda)
1986/12/18 -   Milan Struhárik: Sochárska tvorba, Žitnoostrovské múzeum / Csallóközi Múzeum, Dunajská Streda (Dunajská Streda)
1987/03/19 -   Ján Želibský: Výber z tvorby / Válogatás müveiböl, Žitnoostrovské múzeum / Csallóközi Múzeum, Dunajská Streda (Dunajská Streda)
1987/06/11 -   Juraj Lipcsey, Žitnoostrovské múzeum / Csallóközi Múzeum, Dunajská Streda (Dunajská Streda)
1987/09/24 -   Anna Poláková-Fraňová, Žitnoostrovské múzeum / Csallóközi Múzeum, Dunajská Streda (Dunajská Streda)
1987/12/17 -   Ladislav Čech, Žitnoostrovské múzeum / Csallóközi Múzeum, Dunajská Streda (Dunajská Streda)
1988/03/17 -   akademický maliar Peter Günther, Žitnoostrovské múzeum / Csallóközi Múzeum, Dunajská Streda (Dunajská Streda)
1988/04/21   Alžbeta Štollmannová, Žitnoostrovské múzeum / Csallóközi Múzeum, Dunajská Streda (Dunajská Streda)
1988/06/17 -   Ernest Zmeták: Talianska krajina / Olaszorsági Táj, Žitnoostrovské múzeum / Csallóközi Múzeum, Dunajská Streda (Dunajská Streda)
1988/08/18 - 1988/09   Robert Almási, Žitnoostrovské múzeum / Csallóközi Múzeum, Dunajská Streda (Dunajská Streda)
1988/09/22   Ladislav Čemický: Avarely / Akvarellek, Žitnoostrovské múzeum / Csallóközi Múzeum, Dunajská Streda (Dunajská Streda)
1989   Július Barta: Obrazy - Képek, Žitnoostrovské múzeum / Csallóközi Múzeum, Dunajská Streda (Dunajská Streda)
1989/05/11 -   Milan Chovanec, Žitnoostrovské múzeum / Csallóközi Múzeum, Dunajská Streda (Dunajská Streda)
1989/08/10 - 1989/09   István Dúdor: Gyüjteményes Kiállítás - Súborná výstava, Žitnoostrovské múzeum / Csallóközi Múzeum, Dunajská Streda (Dunajská Streda)
1989/09/14 -   Klára Pataki: Plastiky, kresby / Plasztikák, rajzok, Žitnoostrovské múzeum / Csallóközi Múzeum, Dunajská Streda (Dunajská Streda)
1989/10/20 -   Július Barta, Žitnoostrovské múzeum / Csallóközi Múzeum, Dunajská Streda (Dunajská Streda)
1990/03/22 -   Kopócs Tibor, Žitnoostrovské múzeum / Csallóközi Múzeum, Dunajská Streda (Dunajská Streda)
1990/04/26   Jozef Jelenák: Výber z tvorby / Válogatás, Žitnoostrovské múzeum / Csallóközi Múzeum, Dunajská Streda (Dunajská Streda)
1990/06/21 -   Orest Dubay: Maľba, plastika, grafika, Žitnoostrovské múzeum / Csallóközi Múzeum, Dunajská Streda (Dunajská Streda)
1990/12/13 -   Ľubomír Ferko: Výber z tvorby, Žitnoostrovské múzeum / Csallóközi Múzeum, Dunajská Streda (Dunajská Streda)
1997/09/11 - 1997/10/06   Stanislav Harangozó: Obrazy, Žitnoostrovské múzeum / Csallóközi Múzeum, Dunajská Streda (Dunajská Streda)

Žitnoostrovské múzeum / Csallóközi Múzeum

katalog autorský
  published   title (subtitle)
  1984   Alexander Ilečko: Výber z tvorby / Válogatás a müveibol
  1987   Anna Poláková-Fraňová: Výber z tvorby / Válogatás
  1987   Ján Želibský: Výber z tvorby / Válogatás müveiböl
  1987   Juraj Lipcsey: Plastiky / Lipcsey György: Szobrok
  1988   Alžbeta Štollmannová (Výber z tvorby - Válogatás)
  1988   Ernest Zmeták: Talianska krajina / Olaszorsági Táj
  1988   Ladislav Čemický: Avarely / Akvarellek
  1988   Peter Günter: Výber z tvorby 1978-1988 / Válogatás 1978-1988
  1989   Dagmar Rosulková: Keramika
  1989   Klára Patakiová: Plastiky, kresby / Plasztikák, rajzok
  1989   Milan Chovanec: Výber z tvorby / Válogatás
  1990   Jozef Jelenák: Výber z tvorby / Válogatás
  1990   Kopócs Tibor: Výber z tvorby - Válogatás
  1990   Ľubomír Ferko: Výber z tvorby
pozvánka autorská
  published   title (subtitle)
  1986   Milan Struhárik: Sochárska tvorba
  1987   Anna Poláková-Fraňová
  1987   Ján Želibský
  1987   Juraj Lipcsey
  1987   Ladislav Čech
  1988   akademický maliar Peter Günther
  1988   Ladislav Čemický
  1988   Pozvánka - Meghívo (Ernest Zmeták)
  1988   Pozvánka na otvorenie výstavy Alžbety Štollmannovej-Rózsásovej
  1988   Robert Almási
  1989   István Dúdor: Gyüjteményes Kiállítás - Súborná výstava
  1989   Klára Pataki: Plastiky, kresby / Plasztikák, rajzok (národná umelkyňa)
  1989   Milan Chovanec (obrazy)
  1990   Jozef Jelenák
  1990   Ľubomír Ferko: Výber z tvorby
  1990   Orest Dubay: Maľba, plastika, grafika
  1990   Tibor Kopócs

Žitnoostrovské múzeum / Csallóközi Múzeum

person   born
Szabó Alexander   19. 12. 1921