Slovenská výtvarná únia

city: Bratislava (Bratislava)
address: _
state: Slovensko (Slovakia)

web: svu.sk

notes:
V r. 1990 Slovenská výtvarná únia sídlila i v Banské Bystrici, nyní sídlo v Bratislavě.

Slovenská výtvarná únia

date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1990//12 - 1991/02   Milan Laluha, Turčianska galéria, Martin (Martin)
1990/04/26 - 1990/05/27   Alojz Petráš: Akvarely a kresby, Stredoslovenská galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1990/06/28 - 1990/07/15   Milan Dobeš: Dynamický konštruktivizmus: Optické koláže a grafiky, Výstavná sieň Laca Novomeského, Bratislava (Bratislava)
1990/07/12 - 1990/08/07   Miloš Šimurda: Občianské zamyslenie, Výstavná sieň ZSVU (Gorkého ulica), Bratislava (Bratislava)
1990/07/18 - 1990/08/05   Rastislav Bero: Tvár zeme, Výstavná sieň Laca Novomeského, Bratislava (Bratislava)
1990/11   Interpretácie, Slovenský rozhlas, Bratislava (Bratislava)
1990/11/22 - 1990/12/17   Jozef Turzo: Tvorba, Turčianska galéria, Martin (Martin)
1990/12/21 - 1991/01/28   Milan Laluha: Obrazy a kresby, Turčianska galéria, Martin (Martin)
1991/01/07 - 1991/01/27   Interpretácie, Galerie Václava Špály, Praha
1991/02/28 - 1991/03/31   Alternativy české a slovenské tapiserie, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1991/03/05 - 1991/04/07   Kontrasty, Dom kultúry, Bratislava (Bratislava)
1991/03/11 - 1991/04/07   Rudolf Sikora, Galerie Václava Špály, Praha
1991/04   Iná geometria, Galéria Gerulata, Bratislava (Bratislava)
1991/08/20 - 1991/09/22   Keramika 91, Mánes, Praha
1991/10/10 - 1991/11/17   Robert Jančovič: Grafika, Štátna galéria v Banskej Bystrici, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1992/01/10 - 1992/02/05   Prešparty: Nový sen, Umelecká beseda slovenská, Bratislava (Bratislava)
1992/01/17 - 1992/03/01   Informel: Slovenská abstrakcia 1960–1966, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
1992/02/14 -   Združenie A-R, Dom umenia, Bratislava (Bratislava)
1992/05/15 - 1992/06/14   Prešparty: Nový sen, Staroměstská radnice, Praha
1992/10/30 - 1993/01/03   Objekty a inštalácie: Výstava mladých českých a slovenských výtvarníkov, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1992/11/09 - 1992/11/30   Eduard Kalický: Premeny hudby, Ponitrianské múzeum, Nitra (Nitra)
1993/02/05 - 1993/02/28   Július Koller: Hore - dole, Galéria Slovenskej výtvarnej únie, Bratislava (Bratislava)
1993/03   I. poschodie, Umelecká beseda slovenská, Bratislava (Bratislava)
1993/04/01 - 1993/05/30   Šedá cihla 35/1992, Záhorská galéria Jána Mudrocha, Senica (Senica)
1993/04/05 - 1993/04/30   Stano Bubán, Peter Šváral, Stano Trepač, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1993/06/11 - 1993/07/25   Synergia, Zvolenský zámok, Zvolen (Zvolen)
1993/07/17 - 1993/09/30   Medzinárodné Kvadrienále Medailí, NBS - Múzeum mincí a medailí, Kremnica (Žiar nad Hronom)
1993/09/24 - 1993/10/08   Art In: Dvojstup, Umelecká beseda Nítry, Nitra (Nitra)
1993/09/24 - 1993/10/08   Art In: Dvojstup, Divadlo Andreja Bagara v Nítre, Nitra (Nitra)
1993/09/24 - 1993/10/08   Art In: Dvojstup, Nitrianska štátna galéria (Ponitrianska galéria), Nitra (Nitra)
1994/04/27 - 1994/05/22   Synergia: Kresba, Benického dom, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1994/06/17 - 1994/07/31   Synergia: Kresba, Zvolenský zámok, Zvolen (Zvolen)
1994/07/06 - 1994/07/31   Milan Flajžík, Galéria Gerulata, Bratislava (Bratislava)
1994/08/04 - 1994/08/28   Peter Kalmus, Galéria Gerulata, Bratislava (Bratislava)
1994/12/16 - 1995/01/04   Katarína Šujanová: Vo vrstvách, Galéria Gerulata, Bratislava (Bratislava)
1995/01/04 - 1995/01/22   Lena Lešková: Alternatívna grafika, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1995/01/25 - 1995/02/11   Milan Bočkay: Takmer akvarely, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1995/06/21 - 1995/07/09   Stano Filko: Výber z tvorby, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1996/02/27 - 1996/03/17   Miloš Šimurda: Benátky - Nevesta Mora - Akvarely, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1996/02/27 - 1996/03/17   Miroslav Šimorda: Benátky - Nevesta mora / Venezia - Sposa del mare, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1996/11/22 - 1996/12/09   Marián Mudroch: Priznané pochybnosti, Umelecká beseda slovenská, Bratislava (Bratislava)
1996/11/26 - 1997/01/03   Igor Grossmann: Dedina minulého času - Návraty, Galéria Klasik, Žilina (Žilina)
1998/07/06 - 1998/07/29   10. keramické sympózium, Lučenec, Lučenec (Lučenec)
1999/11/25 - 2000/01   Martin Martinček: Človek XX. storočia, Umelecká beseda slovenská, Bratislava (Bratislava)
2005/05/24 - 2005/06/20   Olga Bleyová: Spoza dverí, Štúdio L + S, Bratislava (Bratislava)
2008/01/08 - 2008/01/31   Igor Grossmann: Osobnosti slovenskej kultúry včera a dnes, Slovenská výtvarná únia, Bratislava (Bratislava)
2009/05/19   Květoslava Fulierová: Metamorfózy hudby, Klub umelcov, Bratislava (Bratislava)
2011/08/30 - 2011/09/18   Xénia Hoffmeisterová, Michael Rittstein, Boris Jirků, Galéria Slovenskej výtvarnej únie, Bratislava (Bratislava)
2013/07/15 - 2013/10/06   25. Medzinárodné keramické sympózium Lučenec-Kalinovo, Žiaromat a.s., Kalinovo (Poltár)
2013/07/28 - 2013/09/15   Kabinety Mánesa: Přehlídka tvorby tří generací současných malířů a sochařů, Galéria Slovenskej výtvarnej únie, Bratislava (Bratislava)
2014/10/01 - 2014/10/27   Slovenská kresba, Plzeň (Plzeň-město), Plzeň (Plzeň-město)
2015/06/25 - 2015/07/31   Reductive.NL, Galéria Umelka, Bratislava (Bratislava)
2016/11/02 - 2016/11/27   Rudolf Sikora: Sám s fotografiou, Galéria Umelka, Bratislava (Bratislava)
2017/07/13 - 2017/09/17   29. Keramické sympózium Lučenec-Kalinovo, Žiaromat a.s., Kalinovo (Poltár)
2022/11/03 - 2022/11/20   Tibor Borský: Vtedy a tam, Slovenská výtvarná únia, Bratislava (Bratislava)
2022/12/12 - 2022/12/18   Lucia Horáková: Pradedo Močiar, Slovenská výtvarná únia, Bratislava (Bratislava)
2022/12/22 - 2023/01/22   Minisalon 1984, Galéria Umelka, Bratislava (Bratislava)

Slovenská výtvarná únia

date of exhibition   exhibition title
2008/01/08 - 2008/01/31   Igor Grossmann: Osobnosti slovenskej kultúry včera a dnes
2022/11/03 - 2022/11/20   Tibor Borský: Vtedy a tam
2022/12/12 - 2022/12/18   Lucia Horáková: Pradedo Močiar

Slovenská výtvarná únia

katalog autorský
  published   title (subtitle)
  1990   Edita Ambrušová: Stretnutie s obrazmi
  1992   Otis Laubert
  1995   Anna Daučíková: Práce ze Scuol-Nairs 1994
katalog kolektivní
  published   title (subtitle)
  1990   Interpretácie
  1991   Alternativy české a slovenské tapiserie 1991
  1993   Art In (Dvojstup)
  1993   I. poschodie
  1993   Spolok grafikov
  1993   Synergia
  1994   Súčasná slovenská keramika: Výber / Contenporary slovak ceramics: Selection
  1994   Synergia: Kresba
  1998   10. keramické sympózium
kniha
  published   title (subtitle)
  1990   Slovenská fotografia šesťdesiatych rokov
pozvánka autorská
  published   title (subtitle)
  1990   Miloš Šimurda: Občianské zamyslenie
  1994   Katarína Šujanová: Vo vrstvách
  1996   Miroslav Šimorda: Obrazy: Benátky - Nevesta mora / Venezia - Sposa del mare
  1999   Martin Martinček: Človek XX. storočia
  2008   Igor Grossmann: Osobnosti slovenskej kultúry včera a dnes (fotografie)
pozvánka kolektivní
  published   title (subtitle)
  1991   Iná Geometria
  1992   Združenie A-R
  2011   Xénia Hoffmeisterová, Michael Rittstein, Boris Jirků
  2013   Kabinety Mánesa: Přehlídka tvorby tří generací současných malířů a sochařů
periodikum
  published   title (subtitle)
  1994   Výtvarný život

Slovenská výtvarná únia

institution, city, address
Galéria Slovenskej výtvarnej únie, Bratislava (Bratislava), Dostojevského rad 2