Výstavná sieň Laca Novomeského

city: Bratislava (Bratislava)
address: Leningradská 2
state: Slovensko (Slovakia)

Výstavná sieň Laca Novomeského

date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1980/10 - 1980/11   Naďa Rappensbergerová: Ilustrácie a grafika, Výstavná sieň Laca Novomeského, Bratislava (Bratislava)
1982/12/08 - 1982/12/29   Gabriel Štrba: Výber z tvorby, Výstavná sieň Laca Novomeského, Bratislava (Bratislava)
1984/06/19 - 1984/07/06   Zdenka Marie Nováková: Architektonická a maliarská tvorba, Výstavná sieň Laca Novomeského, Bratislava (Bratislava)
1985/03/05 - 1985/03/22   Tibor Huszár: Portréty, Výstavná sieň Laca Novomeského, Bratislava (Bratislava)
1985/08   Naďa Fábryová: Výber z tvorby, Výstavná sieň Laca Novomeského, Bratislava (Bratislava)
1985/08/26 -   Klára Pataki: Sochy, Výstavná sieň Laca Novomeského, Bratislava (Bratislava)
1986/11   Slavomír Brezina, Výstavná sieň Laca Novomeského, Bratislava (Bratislava)
1989/05/03 -   Stanislav Balko, Výstavná sieň Laca Novomeského, Bratislava (Bratislava)
1991/03/11 -   Dušan Grečner: Ambivalencie, Výstavná sieň Laca Novomeského, Bratislava (Bratislava)

Výstavná sieň Laca Novomeského

date of exhibition   exhibition title
1978/12/05 - 1978/12/31   Vladimír Popovič: Slovo a kresba, kresba a slovo
1979/03/14 - 1979/03/30   Jozef Šturdík: Knižné ilustrácie
1979/05/11 - 1979/05/31   E. Spannerová-Nemčíková: Výber z tvorby 1975 - 1979
1980/04   Michal Tillner: Obrazy
1980/10 - 1980/11   Naďa Rappensbergerová: Ilustrácie a grafika
1981   Peter Lehocký
1981/05   Edita Ambrušová: Obrazy
1981/11   Jaroslav Knil: Výber z tvorby 1978-1981
1981/12   Alexander Ilečko: Portréty
1982   František Jurík: Pri prameni Žitavy
1982/01/07 -   Ľubo Zelina: Maľba, kresba
1982/10   Július Barta: Jubilejná výstava
1982/12/08 - 1982/12/29   Gabriel Štrba: Výber z tvorby
1983/01/03 - 1983/01/28   Karol Benický: Z tvorby
1983/08   Rastislav Bero: Z krásy zrodená
1983/10 - 1983/11   Marta Chabadová: Obrazy
1984/06/19 - 1984/07/06   Zdenka Marie Nováková: Architektonická a maliarská tvorba
1984/07   Alexander Vika: Sochárska tvorba
1984/09   Milan Vavro: Komorná tvorba
1985/02   Igor Grossmann: Výber z fotografických cyklov
1985/03/05 - 1985/03/22   Tibor Huszár: Portréty
1985/08   Naďa Fábryová: Výber z tvorby
1985/08 - 1985/09   Pavol Breier: Fotografie
1985/08/26 -   Klára Pataki: Sochy
1985/12/03 -   Eva Kyselicová: Obrazy
1986/02/27 - 1986/03/14   Inez Tuschnerová: Kresba, textil, divadlo, priestor
1986/05 - 1986/06   Dušan Junek: Plagát projekt
1986/06/26 - 1986/07/16   Viera Kraicová: Obrazy
1986/08/05 - 1986/08/22   Juraj Leporis: Remeselná tvorba v dreve
1986/10/28 -   Alojz Klimo
1986/11   Slavomír Brezina
1986/12/10 - 1987/01   Elena Lazinovská: Reminiscecie z poslednej tvorby
1987/01   Milan Hegar: Tvorba knihy
1987/02/18 -   Štefan Prokop: Sochy - kresby - reliéfy
1987/03 - 1987/04   Bohumil Bača, Milan Pulík: Z tvorby
1987/03/09 - 1987/03/27   František Cundrla: Obrazy a kresby 1985 - 1987
1987/04/23   Peter Ondreička: Obrazy, kresby
1987/05/13 -   Tomáš Krčméry: Maľba, kresba
1987/06/03 - 1987/06/19   Alexander Ilečko: Sochy
1987/08/04 -   Dezider Castiglione: Pastely
1987/08/27 - 1987/09/07   Viera Gergeľová: Detská ilustrácia
1987/10/20 - 1987/11/08   Robert Brož: Ex libris
1987/11/24   Margita Štrbíková: Z tvorby
1988   Vlado Môťovský: Z tvorby
1988/01   Jozef Bubák: Kresby
1988/04/06 - 1988/04/22   Ivica Krošláková: Maľba, kresba, grafika
1988/05/17 - 1988/06/03   Elena Bellušová: Súčasná tvorba
1988/06/07 - 1988/06/24   Ladislav Bódi: Medaily
1988/10/12 - 1988/10/28   Emil Sedlák: Prierez tvorbou
1988/11/23 - 1988/12/09   Jaroslav Kočiš: Výber z tvorby
1988/12   Blanka Votavová: Farebné lepty
1988/12/16 - 1988/01/04   Alexej Vojtášek: Pulz života
1989/04/11 - 1989/04/28   Edita Maxonová: Prierez tvorbou
1989/05/03 -   Stanislav Balko
1989/07/25 - 1989/08/31   Ján Kudlička: Obrazy a pastely
1989/09/05 - 1989/09/22   Jiří Běhounek: Výber z ilustračnej tvorby
1989/09/28 - 1989/10/13   Miroslav Cipár: Kresby z tohto leta
1989/10/30 - 1989/11/17   Igor Grossmann: Portrét
1990/06/28 - 1990/07/15   Milan Dobeš: Dynamický konštruktivizmus: Optické koláže a grafiky
1990/07/18 - 1990/08/05   Rastislav Bero: Tvár zeme
1990/10/02 - 1990/10/21   Edita Ambrušová: Stretnutie s obrazmi
1991/03/11 -   Dušan Grečner: Ambivalencie

Výstavná sieň Laca Novomeského

pozvánka autorská
  published   title (subtitle)
  ????   Jaroslav Kočiš: Výber z tvorby
  1985   Eva Kyselicová: Obrazy
  1986   Alojz Klimo (výber z tvorby - vernisáž)
  1986   Viera Kraicová: Obrazy (1972 - 1986)
  1987   akad.mal. Viera Gergeľová: Detská ilustrácia
  1987   František Cundrla: Obrazy a kresby 1985 - 1987
  1987   Robert Brož: Ex libris
  1987   Štefan Prokop: Sochy - kresby - reliéfy
  1987   Tomáš Krčméry: Maľba, kresba
  1988   Emil Sedlák: Prierez tvorbou
  1988   Ivica Krošláková: Maľba, kresba, grafika
  1988   Ladislav Bódi: Medaily
  1989   Jiří Běhounek: Výber z ilustračnej tvorby
  1990   Rastislav Bero: Tvár zeme
  1991   Dušan Grečner: Ambivalencie
katalogový list autorský
  published   title (subtitle)
  1982   Gabriel Štrba