Ústav aplikovanej kybernetiky

city: Bratislava (Bratislava)
address: Hanulova 5/A