Stredná škola umeleckého priemyslu

city: Bratislava (Bratislava)
address: Palisády 51