Ivan Rumanský

* 21. 3. 1944, Demänová, Liptovský Mikuláš (Liptovský Mikuláš), Slovensko (Slovakia)
† 5. 2. 1990, Slovensko (Slovakia)
painter, Illustrator, graphic artist

 

nationality: Slovak
sex: male

NK AUT: mzk2009492065

Ivan Rumanský
VOSR
1967
lept (C 3)
papír
300 x 420
Ivan Rumanský
Okopávanie II.
1967
dřevoryt (xylografie, X 2)
papír
315 x 210
Ivan Rumanský
Okopávanie I.
1967
dřevoryt (xylografie, X 2)
papír
315 x 310
Ivan Rumanský
Zomierajúci býk
1968
linoryt (X 3)
karton
448 x 628
Ivan Rumanský
Vietor
1969
dřevoryt (xylografie, X 2)
papír
615 x 485
 

notes:
+ Demänová ??

Ivan Rumanský

Ivan Rumanský bol citlivý maliar, kresliar a grafik, „ktorý v celej svojej tvorbe hovorí o potrebe a zázraku lásky, spolupatričnosti, pokoja a vyrovnanosti. O túžbach, ktoré sa nepodarí vždy naplniť. O oslobodení ducha, o bolestnom hľadaní pokoja a harmónie.“ „Ivan sa už ako školáčik líšil od iných detí. Mal svoj svet, vždy sa trochu izoloval. Cítil už v malom veku, že iba pohrúženie sa do samoty a totálne sústredenie sa môže pretaviť do hmotného výsledku. Keď tento fakt pochopil, potom to robil zámerne a cielene. Ako spomínal Janko Droppa, pri každej vychádzke mal so sebou skicár, do ktorého si zaznamenával zaujímavé partie krajiny. Keď mal spoločnosť, ktorú mu mnoho razy robil Igor alebo neskôr Miško, vedel sa rozhovoriť o vzdialenosti, hĺbke, odraze farieb v prírode, pomenúval náladu,“ povedala S. Očenášová-Štrbová. Zdôraznila, že príroda bola pre Ivana Rumanského nielen inšpiráciou k tvorbe, ale doslova chrámom. „To jeho i všetky deti naučila mama. Nesmierne chlapcov podporovala, bezhranične totiž verila ich talentu. Zem, ktorej sa dotýkali pohľadom, bola preplnená nebom a bežné kry boli pre nich horiace, pomyselne si s pokorou zobúvali obuv.“ Pripomenula, že Ivan Rumanský „nebol iba umelcom, ale predovšetkým človekom, uctievajúcim hodnoty, ktoré mu ponúkala rodina, mal v sebe dobrotu, charakter a človečenskú krásu.“
nasmikulas.sme.sk, 1.7.2017

Ivan Rumanský

 

Ivan Rumanský

Ivan Rumanský
VOSR
1967
lept (C 3)
papír
300 x 420
Ivan Rumanský
Okopávanie II.
1967
dřevoryt (xylografie, X 2)
papír
315 x 210
Ivan Rumanský
Okopávanie I.
1967
dřevoryt (xylografie, X 2)
papír
315 x 310
Ivan Rumanský
Zomierajúci býk
1968
linoryt (X 3)
karton
448 x 628
Ivan Rumanský
Vietor
1969
dřevoryt (xylografie, X 2)
papír
615 x 485
Ivan Rumanský
Súmrak
1969
dřevoryt (xylografie, X 2)
papír
615 x 485
Ivan Rumanský
Svedkovia času
1969
dřevoryt (xylografie, X 2)
papír
415 x 360
Ivan Rumanský
Podvečer
1969
dřevoryt (xylografie, X 2)
papír
415 x 350
Ivan Rumanský
Váh
1969
dřevoryt (xylografie, X 2)
papír
415 x 350
Ivan Rumanský
Svedkovia času
1969
dřevoryt (xylografie, X 2)
papír
415 x 360
Ivan Rumanský
Údolím
1974
linoryt (X 3)
karton
598 x 450
Ivan Rumanský
Pochod v horách
1974
linoryt (X 3)
papír
545 x 400
Ivan Rumanský
VOSR
1974
lept (C 3)
papír
320 x 402
Ivan Rumanský
Odpočinok
1974
linoryt (X 3)
papír
600 x 420
Ivan Rumanský
Rozlúčka
1974
linoryt (X 3)
karton
572 x 420
Ivan Rumanský
S raneným
1974
linoryt (X 3)
papír
547 x 398
Ivan Rumanský
Odpočinok v horách
1977
linoryt (X 3)
karton
540 x 400
Ivan Rumanský
Októbrový podvečer
1980
kresba
pastel, papír
310 x 430
Ivan Rumanský
Liptovská krajina
1982
kresba
pastel, papír
450 x 590
Ivan Rumanský
Zimný podvečer
1984
kresba
pastel, papír
315 x 450
 

Ivan Rumanský

from - to   school, city, faculty, specialization, professor
???? - ????   , Milly Dezider, *1906
???? - ????   , Želibský Ján, *1907
???? - 1969   Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava), volná grafika a knižní ilustrace, Hložník Vincent, *1919
1959 - 1963   Stredná škola umeleckého priemyslu, Bratislava (Bratislava)

Ivan Rumanský

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1981/02/11 - 1981/03/27   Ivan Rumanský: Maľba, grafika, Tatranská galéria, Horný Smokovec, Vysoké Tatry (Poprad)
kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1974/06/30 - 1974/07/30   Stredoslovenskí výtvarní umelci k 30. výročiu Slovenského národného povstania, Oblastná galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1974/09/05 - 1974/09/30   Středoslovenští výtvarní umělci k 30. výročí Slovenského národního povstání, Dům umělců, Hradec Králové (Hradec Králové)
1974/10 - 1974/11   Slovenské národní povstání v dílech českých a slovenských výtvarných umělců, Mánes, Praha
1975/10/09 -   Csehszlovák grafika és kisplasztika kiállítás, Csonváry Terem, Budapešť (Budapest)
1978/09/03 - 1978/10/31   V. medzinárodné bienále drevorezu a drevorytu, Oblastná galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1979/10/28 - 1979/12/03   V. bienále Súčasná slovenská grafika, Oblastná galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1980/31/01 - 1980/02   Současná slovenská grafika, Mánes, Praha
1982/01/16 - 1982/03/15   2. celoslovenská výstava kresby, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1982/05   15 let Lyry Pragensis (1967-1982), Galerie Fronta, Praha
1983/10/26 - 1984/02/15   3. celoslovenská výstava kresby, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1985/10/04 - 1986/01/20   4. celoslovenská výstava kresby, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1987/09/24 - 1987/11/15   5. celoslovenská výstava kresby, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1988/12/08 - 1989/02/20   2. Trienále portrétnej tvorby, Galéria Petra Michala Bohúňa, Liptovský Mikuláš (Liptovský Mikuláš)
1990/07/17 - 1990/08/26   Grafika (Prírastky slovenského umenia v zbierkach Východoslovenskej galérie (1988-1989), Východoslovenská galéria, Košice (Košice)
2008/07/02 - 2008/07/27   Současné evropské exlibris, Galerie Hollar, Praha

Ivan Rumanský

katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1974   Slovenské národní povstání v dílech českých a slovenských výtvarných umělců
  1974   Stredoslovenskí výtvarní umelci k 30. výročiu Slovenského národného povstania, Oblastná galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
  1975   Csehszlovák grafika és kisplasztika kiállítás
  1980   Současná slovenská grafika, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1982   2. celoslovenská výstava kresby, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
  1983   3. celoslovenská výstava kresby, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
  1985   4. celoslovenská výstava kresby, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
  1987   5. celoslovenská výstava kresby, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
  1988   2. Trienále portrétnej tvorby
  1990   Grafika (Prírastky slovenského umenia v zbierkach Východoslovenskej galérie (1988-1989)), Východoslovenská galéria (1961-1992), Košice (Košice)
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1983   Oblastná galéria Banská Bystrica 1976-1980, Osveta, Martin (Martin)
  2006   Slovenská grafika 20. storočia / Slovak graphic art of the 20th century, Štátna galéria v Banskej Bystrici, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  2009   Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave 1949-2009: Šesťdesiat rokov / Academy of Fine Arts 1949-2009: Sixty Years, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava)
encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle), publisher, city
  2004   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–2004 (XIII. Ro – Se), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
grafika
  published   title (subtitle), publisher, city
  1967   Okopávanie I.
  1967   Okopávanie II.
  1967   VOSR
  1968   Zomierajúci býk
  1969   Podvečer
  1969   Súmrak
  1969   Svedkovia času
  1969   Svedkovia času
  1969   Váh
  1969   Vietor
  1974   Odpočinok
  1974   Pochod v horách
  1974   Rozlúčka
  1974   S raneným
  1974   Údolím
  1974   VOSR
  1977   Odpočinok v horách
katalogová pozvánka kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  2008   Současné evropské exlibris
kresba
  published   title (subtitle), publisher, city
  1980   Októbrový podvečer
  1982   Liptovská krajina
  1984   Zimný podvečer

Ivan Rumanský

podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1978   Svaz československých výtvarných umělců ustaven (Svobodně, všestranně a cílevědomě při budování vyspělé socialistické společnosti), Výtvarná kultura, 1-19

Ivan Rumanský

institution, city  
Galéria Petra Michala Bohúňa, Liptovský Mikuláš (Liptovský Mikuláš)