Výtvarná kultura

subtitle: 2

type of document: periodikum
imprint date: 1978
year's volume: 2
number: 2
number of page: 64, (12), obálka
language: anglický, český, francouzský, německý, ruský

notes:
resumé - ruské, francouzské, anglické, německé (nestránkováno, kulér)

Výtvarná kultura

 

Výtvarná kultura

institution, city
Svaz českých výtvarných umělců, Praha

Výtvarná kultura

page from - to   author of the text   title, subtitle
    Klimešová Judlová Marie   Francie, Zprávy ze zahraničí
    Huttová Zlata   Galerie výtvarného umění v Chebu leden - únor 1978, Zprávy z krajů
    Čubrda Zdeněk   Jihomoravský kraj leden-únor, zprávy z krajů
        Jubilea, Kronika
        Kanada, Zprávy ze zahraničí
    SV   Maďarsko, Zprávy ze zahraničí
    Konečný Dušan   NDR, Zprávy ze zahraničí
    Kořán Ivo   NDR, Zprávy ze zahraničí
    SV   NDR, Zprávy ze zahraničí
    Martinec Milan   Okresní galerie v Jičíně - Výstava malíře Karla Šlengra, Zprávy z krajů
        Plán výstav v Moravské galerii v Brně na rok 1978, Zprávy z krajů
    MaČ.   Pražské výstavy - leden a počátek února, Kronika
        Přehled činnosti Galerie výtvarného umění v Olomouci za rok 1977, Zprávy z krajů
    Martinec Milan   Přehled výstav v krajském tisku za leden, Zprávy z krajů
    Saxl Miloš   Přehled výstav v krajském tisku za leden, Zprávy z krajů
    Ambrožová Olga   Přehled výstav v krajském tisku za leden, Zprávy z krajů
        Složení orgánů Svazu československých výtvarných umělců, Kronika
    Konečný Dušan   Sovětský svaz, Zprávy ze zahraničí
    Štochlová Helena   Sovětský svaz, Zprávy ze zahraničí
        Svaz československých výtvarných umělců ustaven, Kronika
    KF   USA, Zprávy ze zahraničí
        Výstavní činnost GVU Hodonín v roce 1978, Zprávy z krajů
    Ševeček Ludvík   Výstavy v Oblastní galerii výtvarného umění v Gottwaldově, Zprávy z krajů
    M. Z.   Západočeský kraj, Zprávy z krajů
        Západočeský kraj - Cheb, Zprávy z krajů
1 - 19       Svaz československých výtvarných umělců ustaven, Svobodně, všestranně a cílevědomě při budování vyspělé socialistické společnosti
20 - 26   Ondráček Raimund   Socialistický stát a památky
27 - 35   Šimáčková Marešová Sylva   Veletrh scénografie
36 - 45   Konečný Dušan   Vzpomínka na Jana Zrzavého, Z ateliérů
46 - 54   Racek Miloslav   Alois Fišárek, Z ateliérů
55 - 58   Klimešová Judlová Marie   Symbol a skutečnost v tvorbě Marie Blabolilové, Tvorba mladých autorů
59 - 61   Šíp Jaromír   Výročí Petra Pavla Rubense, Kaleidoskop
61 - 63   Hošková Simeona   Courbetova výstava v Paříži, Kaleidoskop
64 - 64   Kudrna Miroslav   Závažná knižní produkce ze SSSR, Kaleidoskop

Výtvarná kultura

  institution, city, signature, notes  
  C 103545, 103545