Zdeněk Čubrda

* 9. 7. 1949, Česká republika (Czech Republic)
Illustrator, Curator, graphic artist, Art Historian, art critic

 

nationality: Czech
sex: male

NK AUT: jo20010084890
WIKIDATA: Q95176835
VIAF: 79515554

Zdeněk Čubrda

from - to   school, city, faculty, specialization, professor
???? - ????   Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, lékařská fakulta, Brno (Brno-město), Filozofická fakulta

Zdeněk Čubrda

kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1980/04/03 - 1980/05/11   Výtvarní umělci Jihomoravského kraje - výstava k 35. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1983/07/08 - 1983/08/07   II. bienále mladých výtvarníků Jihomoravského kraje, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)

Zdeněk Čubrda

katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1979   Výtvarní umělci Jihomoravského kraje, Svaz českých výtvarných umělců, Brno (Brno-město)
  1983   II. bienále tvorby mladých výtvarníků Jihomoravského kraje, Svaz českých výtvarných umělců, Brno (Brno-město)
encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1998   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–1997 (I. A – Č), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  2016   Slovník historiků umění, výtvarných kritiků, teoretiků a publicistů v českých zemích a jejich spolupracovníků z příbuzných oborů (asi 1800-2008) (1. svazek A-M), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
seznam výtvarných umělců
  published   title (subtitle), publisher, city
  1984   Seznam výtvarných umělců evidovaných při Českém fondu výtvarných umění, Český fond výtvarných umění, Praha

Zdeněk Čubrda

kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1985   Severočeská grafika, Severočeské nakladatelství, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
  1988   Miloš Axman, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
diplomová (disertační) práce
  published   title (subtitle), publisher, city
  1972   Iluminované rukopisy krásneho slohu ve svatojakubské knihovně v Brně, Katedra věd o umění Filozofické fakulty Univerzity J. E. Purkyně, Brno (Brno-město)

Zdeněk Čubrda

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1969   Emil Kotrba: Výstava původní grafiky a kvašů
  1971   Kamil Lhoták: Grafika a kresby, Český fond výtvarných umění, Brno (Brno-město)
  1971   Miroslav Netík 1970–1971, Český fond výtvarných umění, Brno (Brno-město)
  1971   Otto Stritzko: Obrazy a kresby, Oblastní středisko Díla, podniku ČFVU, Brno (Brno-město)
  1971   Vladislav Vaculka: Tempery a sochy, Český fond výtvarných umění, Brno (Brno-město)
  1972   Alois Lukášek: Obrazy 1967 - 1972
  1972   Bohumil Krátký: Obrazy a kresby, Český fond výtvarných umění, Brno (Brno-město)
  1972   Emilie Tomanová: Grafika, Dílo - podnik Českého fondu výtvarných umění, Brno (Brno-město)
  1972   Inez Tuschnerová: Tapiserie / Textilní objekty, Český fond výtvarných umění, Brno (Brno-město)
  1972   Jaroslav Svoboda: Sklo, Dílo - podnik Českého fondu výtvarných umění, Brno (Brno-město)
  1972   Martin Heřmanský: Modely, Český fond výtvarných umění, Brno (Brno-město)
  1972   Zdeněk Dvořáček, Český fond výtvarných umění, Brno (Brno-město)
  1973   Běla Suchá: Tapiserie, Český fond výtvarných umění, Brno (Brno-město)
  1973   Ivan Hodonský: Keramika, Dílo - podnik Českého fondu výtvarných umění, Brno (Brno-město)
  1973   Jan Halla: Grafika, Dílo - podnik Českého fondu výtvarných umění, Brno (Brno-město)
  1973   Karel Oberthor: Obrazy a grafika, Český fond výtvarných umění, Brno (Brno-město)
  1973   Ladislav J. Kašpar
  1973   Miloslav Cicvárek: Obrazy a objekty, Český fond výtvarných umění, Brno (Brno-město)
  1973   Oldřich Eichler: Obrazy, Český fond výtvarných umění, Brno (Brno-město)
  1973   Rudolf Svoboda: Sochy a kresby, Český fond výtvarných umění, Brno (Brno-město)
  1973   Václav Černý: Keramika
  1973   Vladislav Kucharski: Obrazy, Galerie mladých, Brno (Brno-město)
  1974   František Chmelař: Krajiny, Dílo - podnik Českého fondu výtvarných umění, Brno (Brno-město)
  1974   Jan Janča: Obrazy, Dílo - podnik Českého fondu výtvarných umění, Brno (Brno-město)
  1974   Jan Souček: Obrazy a grafika, Český fond výtvarných umění, Brno (Brno-město)
  1974   Josef Brož: Obrazy (K sedmdesátinám národního umělce uspořádal Historicko - vlastivědný kroužek ZK ROH Adamovských strojíren ve spolupráci s východočeskou galerií Pardubice)
  1974   Karel Kryl: Krajiny, Dílo - podnik Českého fondu výtvarných umění, Brno (Brno-město)
  1974   Karel Veleba: Černá a bílá, Český fond výtvarných umění, Brno (Brno-město)
  1974   Miroslav Šnajdr, Český fond výtvarných umění, Brno (Brno-město)
  1974   Pavel Navrátil: Krajiny, Český fond výtvarných umění, Brno (Brno-město)
  1974   Zdeněk Macháček: Křížovice, Český fond výtvarných umění, Brno (Brno-město)
  1975   Čeněk Dobiáš, Český fond výtvarných umění, Brno (Brno-město)
  1975   Jan Blažek: Obrazy, Český fond výtvarných umění, Brno (Brno-město)
  1975   Karel Laštovka: Obrazy a grafika, Český fond výtvarných umění, Brno (Brno-město)
  1975   Miloš Axman: Sochy, Český fond výtvarných umění, Brno (Brno-město)
  1976   Alois Lukášek: Výběr z díla, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
  1976   Jindřich Zezula: Obrazy
  1976   Karel Oberthor, Muzeum středního Pootaví, Strakonice (Strakonice)
  1976   Karel Oberthor, Městské muzeum a galerie, Vodňany (Strakonice)
  1976   Kornelie Němečková: Textilní koláže, vystřihovánky, tapiserie, Český fond výtvarných umění, Brno (Brno-město)
  1976   Oldřich Eichler: Obrazy, kresby, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
  1976   Sylva Řepková: Tapiserie v architektuře, Český fond výtvarných umění, Brno (Brno-město)
  1976   Štěpán Tabery: Osvětlovadla, Český fond výtvarných umění, Brno (Brno-město)
  1976   Zdeněk Němeček: Sochy, Český fond výtvarných umění, Brno (Brno-město)
  1976   Zuzana Popelková Oberthorová, Muzeum středního Pootaví, Strakonice (Strakonice)
  1977   Daniela Havlíčková: Grafika, Dílo - podnik Českého fondu výtvarných umění, Brno (Brno-město)
  1977   Eduard Milén: Výběr z díla
  1977   Jan Blažek (Obrazy), Oblastní středisko Díla, podniku ČFVU, Brno (Brno-město)
  1977   Zdeněk Smetana: Filmová tvorba, Český fond výtvarných umění, Brno (Brno-město)
  1977   Zuzana Gavlasová: Keramika, Dílo - podnik Českého fondu výtvarných umění, Brno (Brno-město)
  1978   Jiří Kryštůfek: Sochy, Český fond výtvarných umění, Brno (Brno-město)
  1978   Jiřina Hartingerová-Tobolíková: Grafika, tapiserie
  1978   Karel Haruda: Obrazy, Český fond výtvarných umění, Brno (Brno-město)
  1978   Oldřich Eichler: Obrazy, Dílo - podnik Českého fondu výtvarných umění, Brno (Brno-město)
  1978   Pavel Kotas, Český fond výtvarných umění, Brno (Brno-město)
  1978   Pavel Vavrys, Český fond výtvarných umění, Brno (Brno-město)
  1978   Saša Zahradník: Sochy, Český fond výtvarných umění, Brno (Brno-město)
  1979   Bořek Zeman, Český fond výtvarných umění, Brno (Brno-město)
  1979   Čeněk Dobiáš: Obrazy, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1979   Jan Blažek: Výstava obrazů, Slovácké muzeum, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
  1979   Jan Souček: Obrazy, grafika, Historicko-vlastivědný kroužek ZK ROH Adamovských strojíren ADAST, Adamov (Blansko)
  1979   Jaroslav Svoboda: Skleněné plastiky, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1979   Jaroslav Šámal: Obrazy a grafika, Český fond výtvarných umění, Brno (Brno-město)
  1979   Jiří Vláčil: Obrazy, grafika, Dílo - podnik Českého fondu výtvarných umění, Brno (Brno-město)
  1979   Karel Oberthor: Obrazy, grafika, tapiserie, Okresní muzeum v Písku, Písek (Písek)
  1979   Miroslav Houra: Proměny domova, Český fond výtvarných umění, Brno (Brno-město)
  1979   Miroslav Šimorda, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
  1979   Oldřich Laštůvka: Pastely, Oblastní středisko Díla, podniku ČFVU, Brno (Brno-město)
  1979   Pavel Navrátil, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
  1979   Pavel Vavrys: Obrazy, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1979   Václav Černý: Keramika, Dílo - podnik Českého fondu výtvarných umění, Brno (Brno-město)
  1979   Zasloužilý umělec Jan Blažek (Obrazy), Oblastní středisko Díla, podniku ČFVU, Brno (Brno-město)
  1979   Zdeněk Fasura: Výstava obrazů
  1980   Jan Brož: Sochy, Český fond výtvarných umění, Brno (Brno-město)
  1980   Jan Souček
  1980   Pavel Rudolf: Kresby, Oblastní středisko Díla, podniku ČFVU, Brno (Brno-město)
  1981   Alfréd Fuchs: Kresby a grafika, Dílo - podnik Českého fondu výtvarných umění, Brno (Brno-město)
  1981   František Chmelař: Výběr z díla 1943 - 1981, Svaz českých výtvarných umělců, Brno (Brno-město)
  1981   Jan Souček: Obrazy a grafika, Český fond výtvarných umění, Brno (Brno-město)
  1981   Jiří Kemr: Keramika, Ústředí uměleckých řemesel, Praha
  1981   Jiřina Hartingerová-Tobolíková: Grafika, tapiserie, Dílo - podnik Českého fondu výtvarných umění, Brno (Brno-město)
  1981   Karel Oberthor, Městské muzeum, Blatná
  1981   Karel Oberthor: Gemälde, zeichnungen, graphik
  1981   Petr Jedlička: Plastiky, kresby
  1981   Zdeněk Smetana: Filmová tvorba, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1982   Jarmila Lorencová: Obrazy a tapiserie artprotis, Dílo - podnik Českého fondu výtvarných umění, Brno (Brno-město)
  1982   Obrazy a grafika Jiřího Vláčila, Historicko-vlastivědný kroužek ZK ROH Adamovských strojíren ADAST, Adamov (Blansko)
  1983   Anna Hlušičková, Oblastní galerie výtvarného umění, Gottwaldov (Zlín)
  1983   Jan Janča: Výběr z díla, Svaz českých výtvarných umělců, Brno (Brno-město)
  1983   Jaroslav Kadlec: Grafika, ilustrace, Místní národní výbor, Pavlov (Břeclav)
  1983   Jiří Kemr: Keramika, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1983   Jiří Marek: Monumentální sochařská tvorba, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1983   Milča Eremiášová: Paličkované krajky, Český fond výtvarných umění, Brno (Brno-město)
  1983   Petr Nedoma: Fotografie, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
  1983   Vladimír Židlický: Fotografická tvorba, Zväz slovenských výtvarných umelcov (ZSVU), Bratislava (Bratislava)
  1983   Vladimíra Sedláková: Analytické sondáže, Muzeum Dr. Aleše Hrdličky v Humpolci, Humpolec (Pelhřimov)
  1983   Vladimíra Sedláková: Analytické sondáže
  1983   Zdena Höhmová: Obrazy, kresba, grafika, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1984   Albín Brunovský: Obrazy a grafika, Svaz českých výtvarných umělců, Brno (Brno-město)
  1984   Alfred Fuchs: Kresby a grafika, Oblastní galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
  1984   Jiří Anderle: Obrazy a grafika 1962-1984, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1984   Jiří Anderle: Obrazy a grafika 1962-1984, Krajská galerie, Hradec Králové (Hradec Králové)
  1984   Jiří Anderle: Výběr z obrazových cyklů 1981-1983, fragment grafické tvorby 1978-1984, Svaz českých výtvarných umělců, Brno (Brno-město)
  1984   Pavel Rudolf: Kresby a grafika, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1984   Vlasta Baránková: Grafika, Svaz českých výtvarných umělců, Jihomoravská krajská organizace, Brno (Brno-město)
  1984   Vlasta Baránková: grafika, ilustrace, Památník Terezín, Terezín (Litoměřice)
  1984   Zdena Krejčová: Obrazy, kresby, ilustrace, Svaz českých výtvarných umělců, Brno (Brno-město)
  1985   Arna Juračková (1978/85)
  1985   Daniela Havlíčková: Grafika, Dílo - podnik Českého fondu výtvarných umění, Brno (Brno-město)
  1985   Inez Tuschnerová 1982 - 1986, Svaz českých výtvarných umělců, Jihomoravská krajská organizace, Brno (Brno-město)
  1985   Jan Štěpánek: Kresby, obrazy, Městské muzeum a galerie, Polička (Svitavy)
  1985   Jaroslav Franc: Obrazy, Muzeum a galerie v Prostějově, Prostějov (Prostějov)
  1985   Jaroslav Kadlec: Grafika, kresby, ilustrace, Okresní vlastivědné muzeum, Nový Jičín (Nový Jičín)
  1985   Jiřina Hartingerová - Tobolíková, Svaz českých výtvarných umělců, Brno (Brno-město)
  1985   Karel Kramule: Kresby malostranské a jiné, Svaz českých výtvarných umělců, Brno (Brno-město)
  1985   Ota Holas: Obrazy z cest po SSSR
  1985   Otilie Šuterová-Demelová: Plastiky, Svaz českých výtvarných umělců, Brno (Brno-město)
  1985   Petr Chalabala: Obrazy, Svaz českých výtvarných umělců, Brno (Brno-město)
  1985   Václav Kyselka: Sochy, Svaz českých výtvarných umělců, Brno (Brno-město)
  1985   Vladimíra Sedláková
  1985   Zdeněk Řehořík: Plastiky, Dílo - podnik Českého fondu výtvarných umění, Praha
  1986   Arna Juračková: Obrazy, grafika, Svaz českých výtvarných umělců, Brno (Brno-město)
  1986   Inez Tuschnerová:Kresby, Svaz českých výtvarných umělců, Brno (Brno-město)
  1986   Jan Habarta: Sochy, Svaz českých výtvarných umělců, Brno (Brno-město)
  1986   Josef Kremláček: Ilustrace, Svaz českých výtvarných umělců, Brno (Brno-město)
  1986   Karel Oberthor: Obrazy, kresby, grafika, Městské muzeum a galerie, Vodňany (Strakonice)
  1986   Ladislav J. Kašpar, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1986   Miloš Axman: Výběr z díla 1946 - 1986, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1986   Miloš Vlček: Sochy, Svaz českých výtvarných umělců, Brno (Brno-město)
  1986   Vladimír Židlický, Okresní kulturní středisko, Břeclav (Břeclav)
  1986   Zdena Höhmová: Chodec 1986, Svaz českých výtvarných umělců, Jihomoravská krajská organizace, Brno (Brno-město)
  1986   Zuzana Oberthorová-Popelková: Grafika, Dílo - podnik Českého fondu výtvarných umění, Praha
  1987   Dana Marková: Plastiky, Dílo - podnik Českého fondu výtvarných umění, Praha
  1987   František Chmelař: Výběr z díla, Svaz českých výtvarných umělců, Brno (Brno-město)
  1987   Jiří Marek, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1987   Vladimíra Sedláková
  1987   Vojtěch Štolfa: Květiny, trávy, Svaz českých výtvarných umělců, Brno (Brno-město)
  1987   Zdeněk Řehořík, Galerie mladých, Brno (Brno-město)
  1988   Eva Springerová: Sochy, Památník národního písemnictví, Praha
  1988   Vladimír Suchý: Portréty a kompozice, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1988   Vladimír Židlický, Východoslovenská galéria (1961-1992), Košice (Košice)
  1989   Emanuel Ranný, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1989   Jaroslav Chudomel: Grafika, kresby, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1989   Kristina Martinková-Markupová: Plastiky, Kulturní a společenské středisko, Mladá Boleslav (Mladá Boleslav)
  1989   Otilie Šuterová-Demelová: Plastiky - komorní tvorba
  1989   Radek Pilař: Pohled do dílny
  1989   Vladimír Židlický: Fotografie, Galerie Fronta, Praha
  1989   Zuzana Oberthorová-Popelková: Kresby, monotypy, grafika, Městské muzeum a galerie, Vodňany (Strakonice)
  1990   Karel Oberthor: Obrazy, grafika, kresby, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1990   Michal Novák: Fotografie, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1993   Josef Istler (1993/1994), Galerie Peithner-Lichtenfels Praha, Praha
  1995   Vladimír Suchý, Galerie Peithner-Lichtenfels Praha, Praha
  1995   Vojtěch Sedláček, Galerie Peithner-Lichtenfels Praha, Praha
  1997   Břetislav Benda, Galerie Peithner-Lichtenfels Praha, Praha
  1998   Ewa Nemoudry, Galerie Peithner-Lichtenfels Praha, Praha
  1998   František Bukáček: Kytice a zátiší, Státní galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
  nedatováno   Jarmila Lorencová: Art protisy, obrazy
  nedatováno   Jaroslav Svoboda: Myšlenka - účel - tvar - řemeslo
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1971   Perspektivy 2 (Druhý ročník výstavy mladých jihomoravských výtvarníků)
  1972   Mizející krajina (Obrazy a kresby ze zatopených oblastí Jihomoravského kraje), Český fond výtvarných umění, Brno (Brno-město)
  1974   Keramik aus der ČSSR
  1975   Art protis (Deset let nové výtvarné technologie), Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1977   II. členská výstava krajské organizace Svazu českých výtvarných umělců Jihomoravského kraje, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1978   Josef Lahoda, Karel Kobosil: Umění pro všední den, Český fond výtvarných umění, Brno (Brno-město)
  1980   Ellen Jilemnická, Ladislav Janouch: Plastiky, Jan Souček: Grafika, Dílo - podnik Českého fondu výtvarných umění, Praha
  1980   Jenny Hladíková: Tapiserie, Jaroslav Svoboda: Sklo, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
  1981   1. Bienále tvorby mladých výtvarníků jihomoravského kraje, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1981   Eduard Milén: Knižní grafika, Jindřich Svoboda: Knižní vazby z let 1970 - 1980
  1981   Jiřina Strýčková, Jan T. Strýček, Svaz českých výtvarných umělců, Brno (Brno-město)
  1983   Architektura a výtvarné umění v Brně 1948-1983, Svaz českých výtvarných umělců, Brno (Brno-město)
  1983   II. bienále tvorby mladých výtvarníků Jihomoravského kraje, Svaz českých výtvarných umělců, Brno (Brno-město)
  1983   IV. výstava profesorů a žáků Školy umění ve Zlíně, Oblastní galerie výtvarného umění, Gottwaldov (Zlín)
  1983   Karel Oberthor, Zuzana Oberthorová Popelková: Obrazy, kresby, grafika
  1983   Miloš Axman, František Chmelař
  1983   Umění Moravy - I (1978-1983)
  1984   Alena Bílková: Grafika, Eva Brožová: Sochy, Svaz českých výtvarných umělců, Brno (Brno-město)
  1984   Proměny kamene (100 let Střední průmyslové školy kamenické v Hořicích), Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1984   Sochařské setkání 84, Svaz českých výtvarných umělců, Brno (Brno-město)
  1985   3. bienále tvorby mladých výtvarníků Jihomoravského kraje, Svaz českých výtvarných umělců, Brno (Brno-město)
  1985   Výtvarní umělci Jihomoravského kraje, Svaz českých výtvarných umělců, Jihomoravská krajská organizace, Brno (Brno-město)
  1986   Výzva 1986 (Výtvarné dialogy o minulosti a přítomnosti lidstva), Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1986   Zdena Höhmová: Obrazy a kresby 1983-1986, Michal Vitanovský: Plastiky, medaile, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1988   Lidé - život - práce (Výtvarná díla ze sbírek Ústřední rady odborů. Výstava k 40. výročí Vítězného února), Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1988   Setkání / Begegnungen (Kresby mladych umelcu NDR a CSSR / Zeichnungen junger Künstler der DDR und der CSSR)
  1988   Západočeští výtvarní umělci (Obrazy, sochy, grafika, realizace, užité umění, průmyslové výtvarnictví), Svaz českých umělců v Praze, Praha
  1990   Lada Faixová, Zdeněk Živný: Malerei, Kultur- und Informationszentrum der ČSFR, Berlín (Berlin)
  nedat. (1977)   38 tschechische Graphiker, Galerie Art Centrum, Praha
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1986   Panorama českého výtvarného umění, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1986   Panorama de l'art tchèque, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1989   Panorama der tschechischen bildenden Kunst (3), Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1989   Panorama of Czech Fine Arts (3), Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  2005   Zdeněk Macháček, Nakladatelství a vydavatelství NAUMA, Brno (Brno-město)
  2020   Petr Chalabala (Všechny moje lásky...), AZUS Březová, s.r.o., Svatava (Sokolov)
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1970   Další Váchalova výstava, Výtvarná práce, 4
  1970   Grafika v jihomoravských "minigaleriích", 10.číslo, 4
  1970   Jiří John, Výtvarná práce, 4
  1970   Josef Matička, Výtvarná práce, 4
  1970   Kornelie Němečková, Výtvarná práce, 8
  1970   Krajina St. Pojera, Výtvarná práce, 10.číslo, 4
  1970   Léto v Domě umění, Výtvarná práce, 8
  1970   Retrospektiva Vincence Makovského, Výtvarná práce, 9
  1970   Výstavy (Zdeněk Mézl), Výtvarná práce, 4
  1971   Brněnské výstavy v lednu, Výtvarná práce, 4-4
  1971   Fotografické experimenty, Výtvarná práce, 4-4
  1971   Ikony Jaroslava Vožniaka, Výtvarná práce, 5-5
  1971   Konrád Babraj, Výtvarná práce, 4-4
  1971   Leden v Opavě, Výtvarná práce, 6-6
  1971   Neznámé práce F. Kalába, Výtvarná práce, 4-4
  1971   Ve výstavní síni Galerie pod podloubím..., Výtvarná práce, 4
  1971   Výstava jihlavské pobočky, Výtvarná práce, 5
  1971   Výstavy na Svitavsku, Výtvarná práce, 4
  1977   Brněnské výstavy jarní sezóny (Zprávy z krajů), Výtvarná kultura
  1977   Brno a jihomoravské výstavy letního období (Zprávy z krajů), Výtvarná kultura
  1977   Miloš Axman (Z ateliéru), Výtvarná kultura, 47-53
  1977   Správná orientace mladých, Rudé právo, 5
  1977   Z výstavních síní Jihomoravského kraje (Zprávy z krajů), Výtvarná kultura
  1978   František Cundrla, Výtvarná kultura, 54-58
  1978   Jihomoravské výstavní síně na jaře (Zprávy z krajů), Výtvarná kultura
  1978   Jihomoravské výstavy podzimu 1977 (Zprávy z krajů), Výtvarná kultura
  1978   Jihomoravský kraj - duben a květen v jihomoravských výstavních síních (Zprávy z krajů), Výtvarná kultura
  1978   Jihomoravský kraj leden-únor (zprávy z krajů), Výtvarná kultura
  1978   Vítězná cesta sochařství, Výtvarná kultura, 17-20
  1979   Jaroslav Svoboda (Z ateliérů), Výtvarná kultura, 46-49
  1979   Jihomoravský kraj (Zprávy z krajů), Výtvarná kultura
  1979   Jihomoravský kraj (Zprávy z krajů), Výtvarná kultura
  1979   Jihomoravský kraj (Zprávy z krajů), Výtvarná kultura
  1979   Jihomoravský kraj (Zprávy z krajů), Výtvarná kultura
  1979   Jubilea (Kronika), Výtvarná kultura
  1979   Sklo sochařským materiálem, Rudé právo, 37.ročník, 59-60.číslo, 5-5
  1980   Jihomoravský kraj (Zprávy z krajů), Výtvarná kultura
  1980   Jihomoravský kraj - Brno (Zprávy z krajů), Výtvarná kultura
  1980   K pochopení sdělné aktuálnosti..., Ellen Jilemnická, Ladislav Janouch: Plastiky, Jan Souček: Grafika
  1980   Retrospektiva Čeňka Dobiáše (Zprávy z krajů), Výtvarná kultura
  1980   Tradice a současnost umění jižní Moravy, Výtvarná kultura, 16-21
  1980   Výstavy Jihomoravského kraje (Zprávy z krajů), Výtvarná kultura
  1980   Výstavy v Jihomoravském kraji (Zprávy z krajů), Výtvarná kultura
  1980   Výstavy v Jihomoravském kraji (Zprávy z krajů), Výtvarná kultura
  1981   Brno - Paralelně... (Zprávy z krajů), Výtvarná kultura
  1981   Brno - Prostorám... (Zprávy z krajů), Výtvarná kultura
  1981   Design pro socialistickou společnost (Výstavy), Výtvarná kultura, 54-55
  1981   Výstavy v Jihomoravskému kraji (Zprávy z krajů), Výtvarná kultura
  1982   Jihomoravský kraj (Zprávy z krajů), Výtvarná kultura, 17-18
  1982   Mladé setkání v Hodoníně (Zprávy z krajů), Výtvarná kultura, 18-18
  1983   Jihomoravský kraj (Zprávy z krajů), Výtvarná kultura, 12-13
  1983   Jihomoravský kraj (Zprávy z krajů), Výtvarná kultura, 16-17
  1983   Malířka sociální orientace (Zprávy z krajů - Jihomoravský kraj), Výtvarná kultura, 15-16
  1983   Sochař Jan Brož (Z ateliérů mladých autorů), Výtvarná kultura, 54-55
  1983   Sochař Saša Zahradník (Z ateliérů mladých autorů), Výtvarná kultura, 51-52
  1985   Rozpor mezi určujícím řádem světa..., Vladimíra Sedláková: Přibývání
  1986   Aktuální symbolika krajinomalby (K životnímu jubileu Františka Chmelaře), Výtvarná kultura, 45-48
  1988   Bagdádská konfrontace, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců
  1988   Forum 1988?, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 1.ročník, 14.číslo, 3
  1988   Plastika na Salónu 88, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 5-5
  1988   Umělec z jižní Moravy, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 2-2
  1988   Výtvarné umění a doba (K 40. výročí Vítězného února), Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 1.ročník, 0.číslo, 8
  1988/07/05   Jako vzácného hosta, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 1.ročník, 8.číslo, 4
  1989   Trojí dimenze skla, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 2.ročník, 22.číslo, 5
  1995   Krize české kresby, Výtvarné umění
almanach
  published   title (subtitle), publisher, city
  1986   Панорама чешского изобразительного искусства, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
aukční katalog
  published   title (subtitle), publisher, city
  1991   Auktion (Tschechische Kunst aus dem böhmischen und mährischen Raum), DOROTHEUM Auktions-, Versatz- und Bank-Gesellschaft, Vídeň (Wien)
autorská kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  ????   projekt ASIV-KTG-01
katalogová pozvánka autorská
  published   title (subtitle), publisher, city
  1977   Jan Halla: Grafika, kresby, tapiserie, art protis
  1979   Stanislav Ille: Obrazy
katalogový list autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1985   Vladimíra Sedláková: Přibývání, Kulturní středisko města Blanska, Blansko (Blansko)

Zdeněk Čubrda

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1972   Emilie Tomanová: Grafika, Dílo - podnik Českého fondu výtvarných umění, Brno (Brno-město)
  1972   Inez Tuschnerová: Tapiserie / Textilní objekty, Český fond výtvarných umění, Brno (Brno-město)
  1972   Jaroslav Svoboda: Sklo, Dílo - podnik Českého fondu výtvarných umění, Brno (Brno-město)
  1972   Jindra Husáriková: Obrazy, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1972   Jiří Zeman: Obrazy, Český fond výtvarných umění, Brno (Brno-město)
  1972   Martin Heřmanský: Modely, Český fond výtvarných umění, Brno (Brno-město)
  1973   Alexander Eckerdt: Malba a grafika, Český fond výtvarných umění, Brno (Brno-město)
  1973   Miloslav Cicvárek: Obrazy a objekty, Český fond výtvarných umění, Brno (Brno-město)
  1973   Oldřich Eichler: Obrazy, Český fond výtvarných umění, Brno (Brno-město)
  1973   Rudolf Svoboda: Sochy a kresby, Český fond výtvarných umění, Brno (Brno-město)
  1973   Václav Černý: Keramika
  1974   Jan Souček: Obrazy a grafika, Český fond výtvarných umění, Brno (Brno-město)
  1974   Karel Veleba: Černá a bílá, Český fond výtvarných umění, Brno (Brno-město)
  1974   Leonid Ochrymčuk: Obrazy, Český fond výtvarných umění, Praha
  1974   Matěj Trojan: 1944-72, Český fond výtvarných umění, Brno (Brno-město)
  1974   Vladimír Drápal: Keramické portréty, Český fond výtvarných umění, Brno (Brno-město)
  1974   Zdeněk Macháček: Křížovice, Český fond výtvarných umění, Brno (Brno-město)
  1975   Čeněk Dobiáš, Český fond výtvarných umění, Brno (Brno-město)
  1975   Karel Laštovka: Obrazy a grafika, Český fond výtvarných umění, Brno (Brno-město)
  1975   Miloš Axman: Sochy, Český fond výtvarných umění, Brno (Brno-město)
  1975   Tamara Divišková: Kamenina, Český fond výtvarných umění, Brno (Brno-město)
  1975   Venda Truhlářová: Obrazy, Český fond výtvarných umění, Brno (Brno-město)
  1977   Lubomír Bartoš: Jesenická krajina, Český fond výtvarných umění, Brno (Brno-město)
  1977   Vojtěch Štolfa: Scény, Český fond výtvarných umění, Brno (Brno-město)
  1977   Zdeněk Smetana: Filmová tvorba, Český fond výtvarných umění, Brno (Brno-město)
  1979   Miroslav Houra: Proměny domova, Český fond výtvarných umění, Brno (Brno-město)
  1980   Jana Sigmundová (Ilustrace), Český fond výtvarných umění, Brno (Brno-město)
  1981   Jan Souček: Obrazy a grafika, Český fond výtvarných umění, Brno (Brno-město)
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1972   Mizející krajina (Obrazy a kresby ze zatopených oblastí Jihomoravského kraje), Český fond výtvarných umění, Brno (Brno-město)

Zdeněk Čubrda

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1971/12/13 - 1972/01/16   Pavel Navrátil: Kvaše a obrazy, Galerie Jaroslava Krále, Brno (Brno-město)
1972/01/07 - 1972/01/30   Bohumil Krátký: Obrazy a kresby, Galerie Jaroslava Krále, Brno (Brno-město)
1972/01/24 - 1972/02/27   Zdeněk Dvořáček, Galerie Jaroslava Krále, Brno (Brno-město)
1972/03/07 - 1972/04/03   Jan Rajlich, Galerie Jaroslava Krále, Brno (Brno-město)
1972/04/16 - 1972/05/21   Miloš Vlček: Sochy a kresby, Galerie Jaroslava Krále, Brno (Brno-město)
1972/09/05 - 1972/10/01   Jindra Husáriková: Obrazy, Galerie Jaroslava Krále, Brno (Brno-město)
1972/09/06 - 1972/10/08   Jaroslav Svoboda: Sklo, Galerie pod krokodýlem, Brno (Brno-město)
1972/10/10 - 1972/11/05   Jiří Zeman: Obrazy, Galerie Jaroslava Krále, Brno (Brno-město)
1972/11/14 - 1972/12/03   Martin Heřmanský: Modely, Galerie Jaroslava Krále, Brno (Brno-město)
1972/11/15 - 1972/12/17   Emilie Tomanová: Grafika, Galerie pod krokodýlem, Brno (Brno-město)
1973/01/16 - 1973/02/18   Miloslav Cicvárek: Obrazy a objekty, Galerie Jaroslava Krále, Brno (Brno-město)
1973/04/03 - 1973/04/29   Alexander Eckerdt: Malba a grafika, Galerie Jaroslava Krále, Brno (Brno-město)
1973/05/02 - 1973/05/27   Karel Oberthor: Obrazy a grafika, Galerie Jaroslava Krále, Brno (Brno-město)
1973/09/03 - 1973/10/07   Oldřich Eichler: Obrazy, Galerie Jaroslava Krále, Brno (Brno-město)
1973/09/04 - 1973/09/23   Alexander Eckerdt: Maľba - grafika, Východoslovenská galéria (1961-1992), Košice (Košice)
1974/01/15 - 1974/02/10   Matěj Trojan: 1944-72, Galerie Jaroslava Krále, Brno (Brno-město)
1974/02/26 - 1974/03/19   Miroslav Šnajdr: Obrazy, Galerie Jaroslava Krále, Brno (Brno-město)
1974/09/03 - 1974/09/22   Pavel Navrátil: Krajiny, Galerie Jaroslava Krále, Brno (Brno-město)
1974/09/03 - 1974/09/22   Zdeněk Macháček: Křížovice, Galerie Jaroslava Krále, Brno (Brno-město)
1974/10/01 - 1974/10/28   Jan Souček: Obrazy a grafika, Galerie Jaroslava Krále, Brno (Brno-město)
1974/11/12 - 1974/12/08   Vladimír Drápal: Keramické portréty, Galerie Jaroslava Krále, Brno (Brno-město)
1974/12/17 - 1975/01/12   Karel Veleba: Černá a bílá, Galerie Jaroslava Krále, Brno (Brno-město)
1975/01/21 - 1975/02/16   Čeněk Dobiáš: Obrazy z Vysočiny, Galerie Jaroslava Krále, Brno (Brno-město)
1975/02/20 - 1975/03/13   Čeněk Dobiáš: Obrazy z Vysočiny, Galerie Dílo, Havířov (Karviná)
1975/05/06 - 1975/05/25   Jan Blažek: Obrazy, Galerie Jaroslava Krále, Brno (Brno-město)
1975/09/02 - 1975/09/28   Tamara Divišková: Kamenina, Galerie Jaroslava Krále, Brno (Brno-město)
1975/10/07 - 1975/11/02   Karel Laštovka: Obrazy a grafika, Galerie Jaroslava Krále, Brno (Brno-město)
1975/11/11 - 1975/12/07   Radko Mašata: Obrazy 1970 - 75, Galerie Jaroslava Krále, Brno (Brno-město)
1976/01/20 - 1976/02/22   Štěpán Tabery: Osvětlovadla, Galerie Jaroslava Krále, Brno (Brno-město)
1976/03/02 - 1976/04/04   Rudolf Hocke: Obrazy, Galerie Jaroslava Krále, Brno (Brno-město)
1976/03/25 - 1976/05/02   Oldřich Eichler: Obrazy, kresby, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1976/08/31 – 1976/09/26   Jindřich Zezula: Obrazy, Galerie Jaroslava Krále, Brno (Brno-město)
1977/02/15 - 1977/03/13   národní umělec Bohumír Dvorský: Kresby a pastely, Galerie Jaroslava Krále, Brno (Brno-město)
1977/03/18 - 1977/04/17   Eduard Milén: Výběr z díla, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1977/04/26 - 1977/05/29   Alojs Vobejda: Kostýmy, Galerie Jaroslava Krále, Brno (Brno-město)
1977/04/26 - 1977/05/29   Vojtěch Štolfa: Scény, Galerie Jaroslava Krále, Brno (Brno-město)
1977/05/31 - 1977/07/10   Milan Mravec: Kresby z deníku, Galerie Jaroslava Krále, Brno (Brno-město)
1977/09/06 - 1977/10/09   Zdeněk Smetana: Filmová tvorba, Galerie Jaroslava Krále, Brno (Brno-město)
1977/10/18 - 1977/11/20   Lubomír Bartoš: Jesenická krajina (obrazy), Galerie Jaroslava Krále, Brno (Brno-město)
1978/01/17 - 1978/02/26   Jiří Kryštůfek: Sochy, Galerie Jaroslava Krále, Brno (Brno-město)
1978/02 - 1978/03   Eduard Milén: Výběr z díla, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1978/04/04 - 1978/05/09   Eduard Milén: Výběr z díla, Dům umění, Zlín (Zlín)
1978/04/18 - 1978/05/21   Karel Haruda: Obrazy, Galerie Jaroslava Krále, Brno (Brno-město)
1978/05/30 - 1978/07/02   Antonín Širůček: Sochy a kresby, Galerie Jaroslava Krále, Brno (Brno-město)
1978/09/26 - 1978/10/22   Pavel Kotas: Obrazy, Galerie Jaroslava Krále, Brno (Brno-město)
1978/12/05 - 1979/01/14   Pavel Vavrys: Obrazy, Galerie Jaroslava Krále, Brno (Brno-město)
1978/12/05 - 1979/01/14   Saša Zahradník: Sochy, Galerie Jaroslava Krále, Brno (Brno-město)
1979/03/13 - 1979/04/16   Miroslav Houra: Proměny domova, Galerie Jaroslava Krále, Brno (Brno-město)
1979/04/05 - 1979/05/09   Jaroslav Svoboda: Skleněné plastiky, Galerie Československý spisovatel, Praha
1979/04/24 - 1979/05/27   Jindřich Hegr: Obrazy, Galerie Jaroslava Krále, Brno (Brno-město)
1979/09/04 - 1979/09/30   Jaroslav Šámal: Obrazy a grafika, Galerie Jaroslava Krále, Brno (Brno-město)
1979/10/21 - 1979/11/25   Čeněk Dobiáš: Obrazy, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1980/02/21 - 1980/03/23   Jan Brož: Sochy, Galerie Jaroslava Krále, Brno (Brno-město)
1980/02/21 - 1980/03/23   Josef Saska: Grafika, Galerie Jaroslava Krále, Brno (Brno-město)
1981/05/19 - 1981/06/28   Alfréd Fuchs: Kresby a grafika, Galerie Jaroslava Krále, Brno (Brno-město)
1982/04/20 - 1982/05/23   Miroslav Šimorda: Obrazy, Galerie Jaroslava Krále, Brno (Brno-město)
1983/02/01 - 1983/02/27   Jan Janča: Výběr z díla, Galerie Jaroslava Krále, Brno (Brno-město)
1983/03/08 - 1983/04/04   Jiří Hadlač: Obrazy, plastiky, vazby, Galerie Jaroslava Krále, Brno (Brno-město)
1983/04/13 - 1983/05/01   Vladimír Židlický: Fotografická tvorba, Výstavná sieň ZSVU (Gorkého ulica), Bratislava (Bratislava)
1983/05/10 - 1983/06/05   Jiří Marek: Monumentální sochařská tvorba, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1983/05/10 - 1983/06/05   Jiří Marek: Monumentální sochařská tvorba, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1983/12/06 - 1984/01/01   Milča Eremiášová: Paličkované krajky, Galerie Jaroslava Krále, Brno (Brno-město)
1984/01/03 - 1984/01/22   Zdena Krejčová: Obrazy, kresby, ilustrace, Galerie Jaroslava Krále, Brno (Brno-město)
1985/05/14 - 1985/06/16   Petr Chalabala: Obrazy, Galerie Jaroslava Krále, Brno (Brno-město)
1985/09/03 - 1985/09/21   Karel Kramule: Kresby malostranské a jiné, Galerie Jaroslava Krále, Brno (Brno-město)
1985/10/15 - 1985/11/10   Lutz Hirschmann: Kresba, grafika, karikatura, Galerie Jaroslava Krále, Brno (Brno-město)
1985/11/12 - 1985/12/08   Jiřina Hartingerová - Tobolíková: Obrazy, kresby, tapiserie, Galerie Jaroslava Krále, Brno (Brno-město)
1985/12/13 - 1986/01/12   Jiří Karmazín: Obrazy, Galerie Jaroslava Krále, Brno (Brno-město)
1985/12/13 - 1986/01/12   Václav Kyselka: Sochy, Galerie Jaroslava Krále, Brno (Brno-město)
1986/02/05 - 1986/02/23   Arna Juračková: Obrazy, grafika, Galerie Jaroslava Krále, Brno (Brno-město)
1986/04/02 - 1986/04/20   Miloš Vlček: Sochy, Galerie Jaroslava Krále, Brno (Brno-město)
1986/04/22 - 1986/05/18   Darina Gladišová: Obrazy, Galerie Jaroslava Krále, Brno (Brno-město)
1986/10/03 - 1986/10/26   Miloš Axman: Výběr z díla 1946 - 1986, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1987/06/25 - 1987/08/16   Jiří Marek, Okresní muzeum dělnického hnutí, Svitavy (Svitavy)
1988/07/08 - 1988/08/07   Vladimír Židlický, Východoslovenská galéria (1961-1992), Košice (Košice)
kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1973/10/03 - 1973/10/28   Václav Černý: Keramika, Stanislav Kovář: Textilní návrhy, Jaroslava Kučerová: Goblény, Galerie pod krokodýlem, Brno (Brno-město)
1976/04/13 - 1976/05/16   František Chmelař: Obrazy, Jan Habarta: Sochy, Galerie Jaroslava Krále, Brno (Brno-město)
1976/12/14 - 1977/01/09   Kornelie Němečková: Textilní koláže; Zdeněk Němeček: Sochy, Galerie Jaroslava Krále, Brno (Brno-město)
1978/03/07 - 1978/04/09   Josef Lahoda, Karel Kobosil: Umění pro všední den, Galerie Jaroslava Krále, Brno (Brno-město)
1979/12 - 1980/01   Výtvarní umělci Jihomoravského kraje, Mánes, Praha
1980/04/03 - 1980/05/11   Výtvarní umělci Jihomoravského kraje - výstava k 35. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1981/07/05 - 1981/08/02   1. bienále tvorby mladých výtvarníků Jihomoravského kraje, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1981/10/20 - 1981/11/22   Jiřina Strýčková, Jan T. Strýček, Galerie Jaroslava Krále, Brno (Brno-město)
1983/07/12 - 1983/08/26   IV. výstava profesorů a žáků Školy umění ve Zlíně, Dům umění, Zlín (Zlín)
1983/11/15 - 1983/12/04   Dagmar Berková: Ilustrace, Oldřiška Keithová: Lité sklo, Galerie Jaroslava Krále, Brno (Brno-město)
1984/01/31 - 1984/02/26   Alena Bílková: Grafika, Eva Brožová: Sochy, Galerie Jaroslava Krále, Brno (Brno-město)
1984/08/09 - 1984/09/09   Proměny kamene. 100 let Střední průmyslové školy kamenické v Hořicích, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1986/12/05 - 1987/01/04   Výzva 1986, Výtvarné dialogy o minulosti a přítomnosti lidstva, Výstava k Mezinárodnímu roku míru, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1988/02/18 - 1988/04/03   Lidé - život - práce. Výtvarná díla ze sbírek Ústřední rady odborů, Mánes, Praha
1989/08/18 - 1989/10/01   Tendence v českém sochařství 1979 - 1989, Bezručovy sady, Olomouc (Olomouc)

Zdeněk Čubrda

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1971/12/15 - 1972/01/23   Miroslav Netík: 1970 - 71, Galerie pod krokodýlem, Brno (Brno-město)
1972/01/11   Vlasta Baránková: Grafika, monotypy, kresby, Kabinet umění, Brno (Brno-město)
1972/03/15 - 1972/04/16   František Gross: Obrazy, kresby, grafika, Galerie pod krokodýlem, Brno (Brno-město)
1972/03/29 - 1972/04/14   Miloslav Halas: W - W' 1 : 72, Galerie pod podloubím, Olomouc (Olomouc)
1972/07/12 - 1972/08/13   Alois Lukášek: Obrazy 1967 - 1972, Galerie pod krokodýlem, Brno (Brno-město)
1972/09/06 - 1972/10/08   Jaroslav Svoboda: Sklo, Galerie pod krokodýlem, Brno (Brno-město)
1972/11/14 - 1972/12/03   Martin Heřmanský: Modely, Galerie Jaroslava Krále, Brno (Brno-město)
1972/11/15 - 1972/12/17   Emilie Tomanová: Grafika, Galerie pod krokodýlem, Brno (Brno-město)
1973/01/16 - 1973/02/18   Miloslav Cicvárek: Obrazy a objekty, Galerie Jaroslava Krále, Brno (Brno-město)
1973/05/02 - 1973/05/27   Karel Oberthor: Obrazy a grafika, Galerie Jaroslava Krále, Brno (Brno-město)
1973/09/03 - 1973/10/07   Oldřich Eichler: Obrazy, Galerie Jaroslava Krále, Brno (Brno-město)
1973/09/16 - 1973/10/07   Ludmila Vlková-Sobotková: Obrazy, Kinokavárna, Černá Pole, Brno (Brno-město)
1973/10/04 - 1973/10/28   Václav Černý: Keramika, Galerie pod krokodýlem, Brno (Brno-město)
1973/10/16 - 1973/11/18   Rudolf Svoboda: Sochy a kresby, Galerie Jaroslava Krále, Brno (Brno-město)
1973/10/23 - 1973/11/02   Karel Oberthor: Obrazy, kresby, grafiky, ex-libris, ilustrace, Galerie Československý spisovatel, Praha
1974/02/26 - 1974/03/19   Miroslav Šnajdr: Obrazy, Galerie Jaroslava Krále, Brno (Brno-město)
1976/08/29 - 1976/09/26   Karel Oberthor, Městské muzeum a galerie, Vodňany (Strakonice)
1977/02/13 - 1977/02/23   Jan Halla: Grafika, kresby, tapiserie art protis, Výstavní síň Kulturního domu Julia Fučíka (Adamovských strojíren), Adamov (Blansko)
1978/12/18 -   Oldřich Eichler, Agitační středisko, Brno (Brno-město)
1979/02/14 - 1979/03/12   Stanislav Ille: Obrazy, Malá galerie Československého spisovatele, Brno (Brno-město)
1979/07/01 - 1979/08   Karel Oberthor: Obrazy, grafika, tapiserie, Okresní muzeum v Písku, Písek (Písek)
1979/10/30 - 1979/11/25   Karel Láznička: Tapiserie, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1980/04/28 - 1980/05/09   Pavel Rudolf: Obrazy, Dílo - podnik Českého fondu výtvarných umění, Brno (Brno-město)
1981   Jiří Kemr: Keramika, Ústředí uměleckých řemesel, Praha
1981/02/26 - 1981/03/29   Zdeněk Smetana: Filmová tvorba, Galerie Československý spisovatel, Praha
1981/06/11 - 1981/07/07   Renata Bartoňová: Akvarely, Malá galerie Antonín Trýba, Brno (Brno-město)
1981/06/21   Karel Oberthor, Městské muzeum, Blatná
1981/08/25 - 1981/10/25   Alois Lukášek: Obrazy 1945 - 1980, Dům umění, Zlín (Zlín)
1981/10/21 - 1981/11/09   Jana Ondrušová Wünschová: Pastely a grafiky, Malá galerie Československého spisovatele, Brno (Brno-město)
1981/11/02 - 1981/11/13   Jiřina Hartingerová-Tobolíková: Grafika, tapiserie, Galerie Dílo, Brno (Brno-město)
1982/01/17 - 1982/01/27   Obrazy a grafika Jiřího Vláčila, Výstavní síň Kulturního domu Julia Fučíka (Adamovských strojíren), Adamov (Blansko)
1982/02/01 - 1982/02/12   Ludmila Sobotková: Obrazy, Galerie Dílo, Brno (Brno-město)
1982/04/07 - 1982/05/02   Lumír Čmerda: Dřevěné reliéfy, Galerie Nová síň, Praha
1982/10/21 -   Výstava obrazů akademického malíře M. Schillera, Palác kultury, Praha
1982/11/10 - 1982/11/29   Alexander Eckerdt: Obrazy, Malá galerie Československého spisovatele, Brno (Brno-město)
1983/01/05 - 1983/01/28   Výstava obrazů, kreseb a grafiky Pavla Tichého, Klub Antonína Trýba, Brno (Brno-město)
1983/01/20 - 1983/03/13   Anna Hlušičková: Tapiserie a kresby, Divadlo pracujících, Gottwaldov (Zlín)
1983/02/01 - 1983/02/27   Jan Janča: Výběr z díla, Galerie Jaroslava Krále, Brno (Brno-město)
1983/03/01 - 1983/03/27   Jiří Suchý: Kresby, Klub Antonína Trýba, Brno (Brno-město)
1983/04/12 - 1983/05/15   Jiří Kemr: Keramika, Dům pánů z Kunštátu, Brno (Brno-město)
1983/05/10 - 1983/06/05   Jiří Marek: Monumentální sochařská tvorba, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1983/10/12 - 1983/11/06   Vladimír Suchý: Obrazy z let 1968 - 1983, Galerie Jaroslava Krále, Brno (Brno-město)
1983/11/16 - 1984/01/08   Petr Nedoma: Fotografie, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1984/03/21 - 1984/04/15   Pavel Rudolf: Kresby a grafika, Kabinet grafiky, Brno (Brno-město)
1984/04/03 - 1984/04/23   Jiří Anderle: Výběr obrazových cyklů 1981 - 1983, fragment grafické tvorby 1978 - 1984, Galerie Jaroslava Krále, Brno (Brno-město)
1984/04/25 - 1984/05/20   Albín Brunovský: Obrazy a grafika, Galerie Jaroslava Krále, Brno (Brno-město)
1984/09/24 - 1984/10/14   Inez Tuschnerová: Janáčkovské inspirace, Janáčkovo divadlo, Brno (Brno-město)
1985/05/08 - 1985/06/09   Jaroslav Svoboda: Výběr ze sklářského díla 1970-1984, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1985/05/14 - 1985/06/16   Petr Chalabala: Obrazy, Galerie Jaroslava Krále, Brno (Brno-město)
1985/08/03 - 1985/09/29   Jan Štěpánek: Kresby, obrazy, Městské muzeum a galerie, Polička (Svitavy)
1985/09/03 - 1985/09/21   Karel Kramule: Kresby malostranské a jiné, Galerie Jaroslava Krále, Brno (Brno-město)
1985/09/05 - 1985/10/06   Jaroslav Franc: Obrazy, Muzeum a galerie v Prostějově, Prostějov (Prostějov)
1985/09/10 - 1985/10/30   Arna Juračková: Práce z let 1978/85, Městská knihovna Boskovice, Boskovice (Blansko)
1985/09/17 - 1985/10/13   Otilie Šuterová-Demelová: Keramické plastiky, Etnografický ústav Moravského zemského muzea, Brno (Brno-město)
1985/10/15 - 1985/11/10   Lutz Hirschmann: Kresba, grafika, karikatura, Galerie Jaroslava Krále, Brno (Brno-město)
1985/10/19 - 1985/11/01   Dagmar Hotařová: Grafika, kresby a ilustrace, Klub školství a vědy Bedřicha Václavka, Brno (Brno-město)
1985/11/12 - 1985/12/08   Jiřina Hartingerová - Tobolíková: Obrazy, kresby, tapiserie, Galerie Jaroslava Krále, Brno (Brno-město)
1985/12/09 - 1986/01/10   Vladimíra Sedláková: Přibývání, Galerie v předsálí, Blansko (Blansko)
1986/01/22 - 1986/02/11   Inez Tuschnerová: Kresby, Malá galerie Československého spisovatele, Brno (Brno-město)
1986/02/05 - 1986/02/23   Arna Juračková: Obrazy, grafika, Galerie Jaroslava Krále, Brno (Brno-město)
1986/02/06 - 1986/03/09   Jan Habarta: Sochy, Okresní muzeum dělnického hnutí, Svitavy (Svitavy)
1986/02/27 - 1986/03/14   Inez Tuschnerová: Kresba, textil, divadlo, priestor, Výstavná sieň Laca Novomeského, Bratislava (Bratislava)
1986/03/13 - 1986/03/31   Jan Habarta: Sochy, Galerie Jaroslava Krále, Brno (Brno-město)
1986/04   Zuzana Oberthorová-Popelková, Galerie Zlatá ulička, Praha
1986/04/22 - 1986/05/18   Darina Gladišová: Obrazy, Galerie Jaroslava Krále, Brno (Brno-město)
1986/05/15 - 1986/06/06   Josef Kremláček: Knižní ilustrace, Kabinet umění, Brno (Brno-město)
1986/06/19 - 1986/07/27   Jan Habarta: Sochařská tvorba 1945-1985, Galerie Nová síň, Praha
1986/07 - 1986/08   Karel Oberthor: Obrazy, kresby, grafika, Městské muzeum a galerie, Vodňany (Strakonice)
1986/10/03 - 1986/10/26   Miloš Axman: Výběr z díla 1946 - 1986, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1987/01 - 1987/02   Vladimír Židlický, Dům kultury ROH, Břeclav (Břeclav)
1987/03/26 - 1987/04/27   Vladimíra Sedláková: Obrazy - grafika, Galerie ve foyer kina Jadran, Brno (Brno-město)
1987/04/23 -   Jan Habarta: Výběr ze sochařské tvorby, Galerie Slováckého muzea, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
1987/04/27 - 1987/05/17   František Chmelař: Výběr z díla, Sdružený klub pracujících, Letovice (Blansko)
1987/05/21 - 1987/06/04   Dana Marková: Sochy, kresby, Galerie Zlatá ulička, Praha
1987/05/21 - 1987/06/04   Marie Plotěná: Drásané obrázky, Galerie Zlatá ulička, Praha
1987/06/04 - 1987/07/05   Bohumil Sekanina: Sklo - monotypy, Zámek Prostějov, Prostějov (Prostějov)
1987/06/29 - 1987/08/30   Zuzana Oberthorová Popelková: Grafika, Kavárna Letních lázní, Poděbrady (Nymburk)
1987/09/29 - 1987/11/02   Zuzana Oberthorová Popelková: Kresby a grafiky, Obvodní knihovna v Praze 4 - Opatov, Praha
1988/07/12 - 1988/08/21   Jiří Marek: Monumentální sochařská tvorba, Galerie Nová síň, Praha
1988/11/29 -   Eva Springerová: Socha, Památník národního písemnictví, Praha
1989/06/13 - 1989/07/23   Emanuel Ranný, Galerie Stará radnice, Brno (Brno-město)
1989/09   Vladimír Židlický: Fotografie, Galerie Fronta, Praha
1989/09/12 - 1989/10/15   Jaroslav Chudomel: Grafika, kresby, Galerie Václava Špály, Praha
1989/10/04 - 1989/10/10   Vladimír Židlický (tvorba z let 1980 - 1989), Malá galerie Stavoprojektu, Brno (Brno-město)
1989/10/19 - 1989/12/03   Jaroslav Chudomel: Kresby a grafika, Nová síň (Nová výstavní síň), Poruba, Ostrava (Ostrava-město)
1989/10/23 - 1989/11/08   Jaroslav Svoboda: Sklo, Výstavní síň Ústředí lidové umělecké výroby (ÚLUV), Praha
1989/11/15 - 1989/11/29   Kristina Martinková-Markupová: Keramika, plastiky, Galerie Praha, Bratislava (Bratislava)
1990/01/25 - 1990/02/25   Karel Oberthor: Obrazy, grafika, kresby, Galerie d - Dientzenhoferův dům, Praha
1996/09/12 - 1996/11/06   Vincenc Beneš 1883 - 1979, Galerie Peithner-Lichtenfels, Vídeň (Wien)
kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1988/12/01 - 1988/12/31   Karel Oberthor, Zuzana Oberthorová Popelková, Dům umění, České Budějovice (České Budějovice)
1989/05/11 - 1989/06/25   Současné české malířství ze sbírek Ústřední rady odborů, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
1989/07/13 - 1989/10/29   České sochařství 1948 - 1988, Krajské vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)

Zdeněk Čubrda

kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1988/02/18 - 1988/04/03   Lidé - život - práce. Výtvarná díla ze sbírek Ústřední rady odborů, Mánes, Praha

Zdeněk Čubrda

podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1990   Galerista z Řetězové (´Chybí tady skutečný trh s uměním´, říká Karel Holub), Mladá fronta Dnes, 4-4
pozvánka autorská
  published   title (subtitle), publisher, city
  2001   Přátelské posezení nad mimořádně působivou knihou (monografie Vlastimila Beneše), Galerie Peithner-Lichtenfels Praha, Praha