Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, lékařská fakulta

type: vysoká škola
city: Brno (Brno-město)
address: Komenského nám. 2
zip code: 602 00
state: Česká republika (Czech Republic)

notes:
Masarykova univerzita byla zřízena zákonem číslo 50 Sb. ze dne 28. ledna 1919 a v době svého vzniku měla čtyři fakulty (právnickou, lékařskou, přírodovědeckou a filozofickou). Ačkoli zákon předpokládal výstavbu univerzitního areálu do roku 1930, podařilo se realizovat pouze budovu právnické fakulty.
Nacistická okupace způsobila univerzitě těžké ztráty materiální i lidské (například z přírodovědecké fakulty byla popravena nebo umučena čtvrtina profesorského sboru). Další neblahé zásahy následovaly ze strany komunistické moci po roce 1948. Nejrozsáhlejší čistky proběhly na právnické fakultě, kterou muselo opustit 46 % studentů; v roce 1950 byla zrušena úplně. V letech 1960-1990 nesla univerzita z politických důvodů jméno Univerzita Jana Evangelisty Purkyně. Roku 1946 byla zřízena pedagogická fakulta, která však mezi lety 1953 a 1964 stála mimo svazek univerzity.

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, lékařská fakulta

date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1964/07/03 - 1964/09/30   Velká Morava, Pražský hrad, Vladislavský sál, Praha
1969/04   Cecilie Marková z Kyjova - Kresby pastelkou, Klub Antonína Trýba, Brno (Brno-město)
1985/01/02 - 1985/02/02   Ivo Cetl: Kresby 1974 - 84, Malá galerie Antonín Trýba, Brno (Brno-město)

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, lékařská fakulta

kniha
  published   title (subtitle)
  1963   Počátky Mistra Theodorika
  1986   Psychologie vnímání malířských výtvarných děl v ontogenezi
antologie/sborník
  published   title (subtitle)
  1968   Z prací Katedry výtvarné výchovy (Sborník prací Pedagogické fakulty University J. E. Purkyně v Brně)
  1972   Sborník prací FF UJEP v Brně
podřazený dokument
  published   title (subtitle)
  1968   K otázce teoretických a literárních studií Bohumila Kubišty
pozvánka autorská
  published   title (subtitle)
  1969   Cecilie Marková z Kyjova - Kresby pastelkou
  1985   Ivo Cetl: Kresby 1974 - 84

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, lékařská fakulta

institution, city, address
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Přírodovědecká fakulta, Brno (Brno-město), _

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, lékařská fakulta

person   born from - to, notes
Bartáková Jarmila   18. 5. 1933     1961 - ????, odborná asistentka, docentka pro obor slovenský jazyk
Bejček Josef   15. 10. 1952     1976 - 1979, asistent na katedře hospodářského práva
Bejček Josef   15. 10. 1952     1979 - ????, odborný asistent
Bejček Josef   15. 10. 1952     1990 - ????, docent katedry obchodního práva
Bělař Antonín   1. 7. 1899     1948 - ????, prof. Ped F
Borovec František   14. 7. 1940     1981 - 1989, asistent
Borůvka Otakar   10. 5. 1899     ???? - ????, profesor
Cornejo Renata   1966     1990 - ????, pedagogická fakulta, katedra germanistiky
Doubrava František   22. 3. 1901     1948 - 1953, profesor výtvarné výchovy
Eliška Jiří   19. 11. 1948     1976 - ????, KVV PdF
Chmelař František   30. 12. 1921     1961 - 1971, na PdF UJEP
Jelínek Jan   16. 2. 1926     1963 - ????, vedoucí katedry muzeologie
Koutná Marie         ???? - ????, profesorka
Kříženecký Jaroslav   2. 3. 1896     ???? - ????, profesor přírodovědecké fakulty
Kyselková Zuzana   18. 5. 1945     ???? - ????, externí asistentka na katedře výtvarné výchovy Pedagogické fakulty
Laštůvka Oldřich   16. 12. 1913     1961 - ????
Malík Zdeněk   14. 6. 1922     1979 - 1983, externí učitel
Marčák Bohumil   1. 12. 1924     ???? - ????, filozofická fakulta, pedagog
Novotný Vladimír   7. 4. 1939     1959 - 1986, Anatomický ústav, odborný asistent
Rozehnal Bedřich   2. 6. 1902     1962 - 1973
Šebánek Jindřich   12. 10. 1900     ???? - ????, profesor
Štolfa Miroslav   11. 8. 1930     ???? - 1983, působí - asi učí, v roce 1980

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, lékařská fakulta

person   born
Ambroz Miroslav   5. 7. 1957    
Assmann Jan   20. 5. 1956    
Baburek Lenka   11. 2. 1950    
Bahounek Jiří   29. 8. 1947    
Bakoš Ján   6. 3. 1943    
Bartas František   26. 5. 1925    
Bařinková Dagmar   22. 2. 1956    
Batková Lucie        
Bednařík Tomáš   24. 6. 1922    
Bejček Josef   15. 10. 1952    
Bělka Luboš   31. 3. 1958    
Bencová Jarmila   4. 12. 1949    
Benedík Jaroslav   29. 1. 1946    
Beneš Rudolf   27. 3. 1890    
Binarová Vladimíra   3. 12. 1941    
Blatný Pavel   14. 9. 1931    
Blažejovská Kopřivová Alena   27. 12. 1963    
Blažek Karel   26. 7. 1948    
Brázdil Rudolf   10. 4. 1951    
Bružeňák Jan   5. 4. 1947    
Budík Arnošt   31. 10. 1936    
Bureš Jaroslav   12. 1. 1946    
Cogan Miroslav   26. 3. 1955    
Čačka Otto   13. 1. 1943    
Černoušková Dagmar   1965    
Čiřmářová Jana   17. 8. 1950    
Čubrda Zdeněk   9. 7. 1949    
Daněk Josef   21. 6. 1961    
Dočekal Jan   12. 7. 1943    
Doležal Petr   29. 6. 1937    
Dorovský Ivan   18. 5. 1935    
Dubnický Michal   11. 3. 1960    
Dufková Ivana   1965    
Dungel Jan   23. 3. 1951    
Dyková Sylvia   10. 12. 1910    
Eliška Jiří   19. 11. 1948    
Filip Stanislav   23. 10. 1957    
Fučíková Miroslava   1955    
Fuksa Zdeněk   7. 9. 1922    
Gabrielová Bronislava   31. 12. 1930    
Gajdoš Zdeněk   15. 10. 1961    
Gálová Alena   26. 3. 1956    
Gavlasová Zuzana   13. 7. 1951    
Ginelliová Mária        
Gronychová Marie        
Hanzl Oldřich   5. 2. 1921    
Harák Ivo   4. 11. 1964    
Havlíčková Margita   4. 1. 1949    
Hlubočková Hana        
Hlušička Jiří   24. 4. 1929    
Hocke Rudolf   9. 9. 1938    
Holek Emanuel   20. 8. 1951    
Horník Stanislav   27. 8. 1928    
Horváthová Jana   22. 3. 1967    
Houf Václav   30. 3. 1949    
Hrbáč Petr   1958    
Hromádka Milan   5. 5. 1931    
Chadraba Rudolf   12. 5. 1922    
Chaloupka Jan   3. 1. 1943    
Chamonikola Kaliopi   17. 11. 1954    
Ille Stanislav   1. 1. 1927    
Jakóbek Karel   2. 2. 1962    
Jakóbková Sedláčková Jana   28. 4. 1963    
Jakouběová Vladimíra   16. 5. 1956    
Janča Jan   1. 5. 1907    
Jarcovják Lubomír   12. 8. 1962    
Jech Jaromír   12. 8. 1949    
Jelínek Miloš   26. 9. 1938    
Jelínek Zdeněk   12. 10. 1923    
Jelínková Nora   6. 5. 1956    
Jeřábková Lenka   30. 4. 1960    
Jílek Jan   2. 4. 1951    
Jirka Antonín   4. 9. 1943    
Jobánek Jiří   19. 8. 1923    
Juříková Magdalena   20. 2. 1956    
Jůzová Jedličková Ludmila   16. 2. 1935    
Kamenický Petr   18. 12. 1965    
Kaňovská Alexandra   16. 11. 1956    
Klauda Richard   22. 5. 1935    
Klecandová Vlasta   1. 9. 1958    
Klimanová Trizuljaková Michaela   7. 6. 1951    
Klimeš Dušan   1942    
Klimpl Petr   19. 5. 1956    
Klinkovská Hana   9. 1. 1963    
Klos Miroslav   19. 8. 1936    
Kocych Vilém   3. 12. 1930    
Köhler Ivan   13. 7. 1944    
Kolářová Eva   28. 4. 1949    
Kolek Ludvík   5. 8. 1933    
Kolmačková Vanda   24. 12. 1942    
Kopeček Ivan   3. 3. 1949    
Koryčan Miroslav   6. 6. 1938    
Kostrhun Pavel   3. 10. 1949    
Kotalík Jiří   14. 2. 1951    
Kotoučková Ružena   1933    
Kotrlá Iva   16. 12. 1947    
Koudelková Dagmar   1. 3. 1965    
Kozumplík Josef   15. 12. 1913    
Kratochvíl Vítězslav   24. 6. 1938    
Krejčí Jan   20. 6. 1946    
Krejčí Čejková Luba   10. 9. 1925    
Krkošková Alena   27. 12. 1964    
Krobot Ivo   28. 10. 1948    
Krsek Ivo   6. 6. 1922    
Kudělka Zdeněk   4. 12. 1926    
Kvasnica Jaroslav   15. 12. 1953    
Kyselková Zuzana   18. 5. 1945    
Lagronová Lenka   22. 9. 1963    
Lindovský Jiří   25. 4. 1948    
Luštinec Jan   1953    
Magni Milan   24. 1. 1960    
Mazáč Tomáš   24. 10. 1962    
Menčíková Blanka   20. 1. 1951    
Nedoma Petr   5. 4. 1951    
Nikl Ivan   19. 1. 1955    
Novák Petr   24. 9. 1949    
Novotný Boris   8. 9. 1922    
Novotný Vladimír   7. 4. 1939    
Osolsobě Petr   18. 5. 1962    
Pacáková Božena   12. 3. 1946    
Palmer Jitka   28. 3. 1959    
Patrik Miroslav   1963    
Pavézka Zdeněk   24. 9. 1942    
Pelčák Petr   3. 5. 1963    
Perůtka Ladislav   6. 2. 1928    
Pittnerová Radka   1979    
Plachý Matěj   1997    
Plotěná Jarmila   17. 6. 1957    
Plotěná Marie   21. 2. 1946    
Podzemná Alena   1. 10. 1941    
Pokorný Josef   12. 7. 1953    
Puchýř Bohumil   9. 12. 1914    
Puchýřová Helena   1946    
Puttner Martin   10. 11. 1949    
Rebrová Alexandra   4. 5. 1945    
Rechlík Karel   1. 3. 1950    
Rejdová Dominika        
Rudolf Pavel   21. 6. 1943    
Rusín Tomáš   28. 8. 1962    
Rybičková Kosová Zuzana   2. 11. 1957    
Řehák Zdeněk   29. 7. 1948    
Salajka Jiří   1. 9. 1955    
Salajka Vlastislav   7. 6. 1930    
Sedláček Ivo   1. 3. 1961    
Sedlák Jan   24. 6. 1943    
Sedlář Jaroslav   17. 1. 1936    
Severinová Svatava   11. 4. 1943    
Schenková Marie   18. 12. 1938    
Sigmund Libor   1956    
Sigmundová Bauerová Olga   20. 2. 1927    
Skácel Petr   25. 9. 1924    
Skrepl Vladimír   18. 9. 1955    
Sláma Emil   19. 2. 1950    
Snášelová Květoslava   6. 4. 1944    
Spanilá Magdaléna        
Spielmann Petr   11. 10. 1932    
Spoustová Jana   30. 4. 1962    
Stehlík Jiří   28. 7. 1936    
Stejskal Pavel   26. 6. 1952    
Stejskal Petr   26. 6. 1952    
Šantavý Tomáš   1. 4. 1951    
Ševeček Ludvík   25. 1. 1944    
Šimkůj Jaromír   2. 5. 1955    
Šindler Jiří   4. 3. 1938    
Škrášková Silvia   1952    
Špásová Pavla        
Štolfa Miroslav   11. 8. 1930    
Telcová Jiřina   4. 1. 1929    
Thomas Lenka   8. 10. 1966    
Tomeš Josef   6. 1. 1936    
Trdý Jan   1944    
Trnková Eva   20. 11. 1937    
Tsvetkov Rostislav        
Turčan Ľubomír   27. 10. 1954    
Ullrichová Jana   18. 1. 1938    
Václavíková Eva   4. 7. 1935    
Václavková Eva   4. 7. 1935    
Válka Josef   13. 7. 1929    
Valoch Jiří   6. 9. 1946    
Vaněk Jiří   3. 12. 1946    
Veselská Jiřina   12. 10. 1943    
Vihanová Drahomíra   31. 6. 1930    
Viklický Emil   29. 7. 1914    
Vítková Dana (Danuše)   11. 4. 1952    
Vláčil František   19. 2. 1924    
Vlčková Julie   1955    
Vlčková Věra   6. 11. 1956    
Voda František   4. 4. 1938    
Vojtková Libuše   4. 9. 1939    
Vorel Antonín   1. 3. 1920    
Vránová Jana   6. 4. 1948    
Vrtal Dalimil   1978    
Všetíčková Alena   5. 12. 1957    
Vybíral Jindřich   17. 8. 1960    
Vykoukal Jiří   27. 7. 1937    
Vykoupil Pavel   1954    
Vyskočilová Vlasta   1. 9. 1958    
Zábranský Michal   6. 4. 1989    
Zábranský Vlastimil   2. 9. 1936    
Zelinský Miroslav   24. 7. 1961    
Zhoř Igor   9. 3. 1925    
Zlatuška Jiří   15. 9. 1957    
Zmydlená Marie   1947    

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, lékařská fakulta

person   born
Bružeňák Jan   5. 4. 1947    
Bulant Josef   26. 2. 1923    
Doubrava František   22. 3. 1901    
Drápal Vladimír   29. 10. 1921    
Fišer Jan   7. 10. 1944    
Friedl Antonín   13. 6. 1890    
Hadlač Jiří   8. 9. 1927    
Hanzl Oldřich   5. 2. 1921    
Havlíček Jiří        
Hlavica František   23. 1. 1885    
Jeřábek Richard   14. 5. 1931    
Krsek Ivo   6. 6. 1922    
Kudělka Zdeněk   4. 12. 1926    
Kutal Albert   9. 1. 1904    
Lacina Bohdan   15. 2. 1912    
Laštůvka Oldřich   16. 12. 1913    
Makovský Vincenc   3. 6. 1900    
Malý Stanislav   3. 6. 1947    
Milén Eduard   18. 3. 1891    
Míšek Karel   8. 6. 1945    
Mrázek Bohdan   2. 11. 1931    
Ochrymčuk Leonid   19. 5. 1929    
Richter Václav   30. 8. 1900    
Růžička J.        
Sedlář Jaroslav   17. 1. 1936    
Slezák Miloš   27. 2. 1921    
Sus Oleg   9. 9. 1924    
Štolfa Miroslav   11. 8. 1930    
Urban Bohumil   20. 12. 1903    
Václavík Antonín   12. 7. 1891    
Veselý Josef   1960    
Zemina Otakar   18. 12. 1899    
Zhoř Igor   9. 3. 1925    

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, lékařská fakulta

document (subtitle), type, published, signature, notes  
26. mezinárodní bienále grafického designu Brno (Grafický design, vzdělávání a školy), katalog kolektivní, 2014, KC 347, vědecká knihovna
Rané malířské dílo Bohumila Kubišty (1902 - 1910), diplomová (disertační) práce, 1959