zdroj: https://img.radio.cz/btfaD8uvo7cztoiL21z0CZqKrq4=/fit-in/1800x1800/1182347932__pictures/r/brno/dum_umeni_vranova.jpg

Jana Vránová

* 6. 4. 1948, Brno (Brno-město), Česká republika (Czech Republic)
Curator, Graphic Artist, Art Historian, Translator

 

nationality: Czech
sex: female

NK AUT: xx0014643
VIAF: 90784437

notes:
* - kartotéka Ateliér
PhDr., kurátorka výstav moderního a současného umění

Jana Vránová

PhDr., historička umění, kurátorka fotografických a malířských výstav Moravské galerie v Brně, autorka katalogů výstav Domu umění města

Jana Vránová

zdroj: https://img.radio.cz/btfaD8uvo7cztoiL21z0CZqKrq4=/fit-in/1800x1800/1182347932__pictures/r/brno/dum_umeni_vranova.jpg
 

Jana Vránová

from - to   school, city, faculty, specialization, professor
1967 - 1972   Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, lékařská fakulta, Brno (Brno-město), Filozofická fakulta, dějiny umění, Kutal Albert, *1904
1967 - 1972   Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, lékařská fakulta, Brno (Brno-město), Filozofická fakulta, dějiny umění, Krsek Ivo, *1922
1967 - 1972   Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, lékařská fakulta, Brno (Brno-město), Filozofická fakulta, dějiny umění, Kudělka Zdeněk, *1926
1967 - 1972   Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, lékařská fakulta, Brno (Brno-město), Filozofická fakulta, dějiny umění, Richter Václav, *1900
1967 - 1972   Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, lékařská fakulta, Brno (Brno-město), Filozofická fakulta, dějiny umění, Lacina Bohdan, *1912

Jana Vránová

from - to   institution, city, notes
1972 - 1990   Kabinet fotografie Jaromíra Funka, Brno (Brno-město), Dominikánská 9, Dům pánů z Kunštátu, kurátorka
1983 - 1993   Galerie Stará radnice, Brno (Brno-město), Mečová 5, kurátorka
1988 - 1998   Galerie Jaroslava Krále, Brno (Brno-město), Dům umění města Brna, Malinovské náměstí. 2, komisařka

Jana Vránová

kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1971/06/15 - 1971/07/04   Perspektivy 2, Galerie pod krokodýlem, Brno (Brno-město)

Jana Vránová

katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1971   Perspektivy 2 (Druhý ročník výstavy mladých jihomoravských výtvarníků)
encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle), publisher, city
  2009   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–2009 (XX. Vil – Vz), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  2016   Slovník historiků umění, výtvarných kritiků, teoretiků a publicistů v českých zemích a jejich spolupracovníků z příbuzných oborů (asi 1800-2008) (2. svazek N-Ž), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1998   Fotografický adresář České republiky, Listy o fotografii, 98-117

Jana Vránová

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  2013   Torso (Umělecké dílo ve vile Tugendhat / Das Kunstwerk in der Villa Tugendhat / Awork of art in the Tugendhat House), Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  2017   Karel Otto Hrubý: Fotograf, pedagog, teoretik, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  2010   100 let Domu umění města Brna, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  2021   Mladí přátelé výtvarného umění (MPVU), Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  2021   Bohuslava Olešová: Žízeň nekonečna, B&P Publishing (Books & Pipes Publishing), Brno (Brno-město)
diplomová (disertační) práce
  published   title (subtitle), publisher, city
  1972   Dílo Jana Lukáše Krackera na Moravě, Katedra věd o umění Filozofické fakulty Univerzity J. E. Purkyně, Brno (Brno-město)

Jana Vránová

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1972   Sovětský plakát, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1978   Josef Hubáček: Malba, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1980   Josef Tichý: Brněnské ateliéry (Fotografie), Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1980   Milan Bočkay: Kresby
  1981   Marie Kratochvílová: Fotografie
  1982   Zdenka Höhmová: Obrazy, akvarely
  1983   Jan Raba: Fotografie, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1984   Dušan Kállay: Kresby, grafika, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1984   Mirka Slámová
  1984   Robert Hliněnský: Obrazy a kresby, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1984   Rudolf Hocke: Obrazy, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1985   Karel Kryl: Obrazy / kresby / plastiky, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1985   Petr Balíček: Fotografie, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1986   Marie Kratochvílová: Fotografie, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1986   Richard Brun: Obrazy, kresby, grafiky, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1986   Václav Houf: Ilustrace, užitá grafika, plakáty, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1986   Vlastimil Zábranský: Obrazy, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1988   Karel Veleba: Obrazy, Dílo - podnik Českého fondu výtvarných umění, Brno (Brno-město)
  1990   Josef Zamazal, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1991   Jaroslav Beneš, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1992   Jan Ságl, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1992   Jan Svoboda, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1993   Dagmar Hochová: Fotografie, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1994   Oldřich Hanzl: Výběr z díla, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1994   Rostislav Čuřík, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1995   Oldřich Smutný: Ohlédnutí, Dům umění, Opava (Opava)
  1995   Vlastimil Zábranský: Obrazy, Galerie Viva, Zlín (Zlín)
  1996   Martin Zálešák, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1997   Oldřich Hanzl: Obrazy, K-PRO, realitní a aukční agentura, Brno (Brno-město)
  1998   Bohumír Matal, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1998   Vladimír Birgus: Fotografie
  2001   Pavel Navrátil, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  2006   Bohuslava Olešová
  2008   Jan Spěváček: (R)evoluce 2005-2007, Galerie Dolmen, Brno (Brno-město)
  2008   Jaroslav Brabec: Orbis Artis
  2011   Bohuslava Olešová: Princip neurčitosti / The Princip of Indefiniteness, Josef Chloupek, Brno (Brno-město)
  2013   Martin Rasp: Nehledám, nacházím, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  2013   Torso (Umělecké dílo ve vile Tugendhat / Das Kunstwerk in der Villa Tugendhat / Awork of art in the Tugendhat House), Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  2015   Libor Teplý: Hledání světla / In Search of Light, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  2015   Miloš Budík, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  2016   Hans Kupelwieser: Pět prostorů pro Brno / Five Rooms For Brno, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  2016   Robert V. Novák: ALBVM, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  2017   Karel Otto Hrubý: Fotograf, pedagog, teoretik, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  2017   Tadeáš Kotrba: Tři principy / Three Principles, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  nedatováno   Jan Svoboda
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1977   Česká krajina XX. století, Vlastivědný ústav, Opava (Opava)
  1979   Česká krajina 19. století, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1980   Pavel Navrátil, Zdeněk Macháček: Obrazy / Plastika, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1980   Tvrdošíjní (Čapek, Hofman, Justitz, Marvánek, Rykr, Špála, Zrzavý), Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1983   Kabinet fotografie Jaromíra Funka (Dům pánů z Kunštátu, Dominikánská 9, Brno), Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1985   Josef Jíra, Oldřich Smutný: Obrazy, kresby, grafiky, ilustrace, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1987   SSSR v tvorbě našich fotografů, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1988   Brněnská malba 1988 (Na počest 70. výročí vzniku Československa), Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1993   Ze současné brněnské malby, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1996   Corpora S, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  2000   90 let Domu umění města Brna (Historie jednoho domu), Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  2004   Adolf Born, Alois Mikulka, Vlastimil Zábranský, Galerie Hřebíček, Brno (Brno-město)
  2004   Mezi námi skupinami (Konfrontace brněnských tvůrčích skupin šedesátých let), Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  2010   100 let Domu umění města Brna, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  2010   Václav Boštík, Robert Hliněnský, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  2013   Od moderny po současnost 1945-2013, Muzeum města Brna, Brno (Brno-město)
  2014   Retrospektiva (Práce pedagogů a absolventů SŠUD k 90. výročí založení školy), Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  2021   Mladí přátelé výtvarného umění (MPVU), Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  2005   Zdeněk Macháček, Nakladatelství a vydavatelství NAUMA, Brno (Brno-město)
  2021   Bohuslava Olešová: Žízeň nekonečna, B&P Publishing (Books & Pipes Publishing), Brno (Brno-město)
  2022   Dům umění města Brna / House of Arts Brno, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  2006   Médium kurátor (Role kurátora v současném českém umění), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
  2016   Naše věc, Turistické informační centrum města Brna, Brno (Brno-město)
encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle), publisher, city
  2006   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (Dodatky), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1983   Výstava fotografií Viléma Reichmanna (Zprávy z krajů - Jihomoravský kraj), Výtvarná kultura, 16-16
  1992   V kontextu současného vizuálního umění,..., Jan Ságl
  1994   K výstavě obrazů Jana Svobody, Prostor Zlín, 3
  1996   Svatopluk Slovenčík v galerii Jaroslava Krále, Prostor Zlín, 10-10
  2000   90 let Domu umění města Brna, Prostor Zlín, 11-15
  2000   Brněnské tvůrčí skupiny šedesátých let, 90 let Domu umění města Brna, 171-175
  2000   Tradice výstav fotografie v prostorách Domu umění města Brna, 90 let Domu umění města Brna, 139-150
  2000   Záznam ze setkání s Rudolfem Beranem, nevlastnín synem malíře Bruno Berana, člena spolku Mährischer Kunstverein, v Domě umění v červnu 2000, 90 let Domu umění města Brna, 64-64
  2001   Malířská tvorba Pavla Navrátila, Pavel Navrátil, 11-24
  2003   Daniel Spoerri (Tvorba z let 1960 - 2001), Prostor Zlín, 17-19
  2004   Mezi námi skupinami (Konfrontace brněnských tvůrčích skupin šedesátých let), Prostor Zlín, 14-17
  2010   Brněnské tvůrčí skupiny a výstavy Domu umění města Brna v šedesátých až osmdesátých letech 20. století, 100 let Domu umění města Brna, 181-197
  2010   Robert Hliněnský (První období malířské tvorby Roberta Hliněnského...), Václav Boštík, Robert Hliněnský
  2011   Slovácká gotika a jiné, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 24.ročník, 4.číslo, 4
  2011   Slovácká gotika a jiné, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění
informační leták / informace autorská
  published   title (subtitle), publisher, city
  2017   Karel Otto Hrubý: Fotograf, pedagog, teoretik / Photographer, Teacher, Theorist, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  2021   Bohuslava Olešová: Žízeň nekonečna / A Thirst for the Infinite, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  2023   Karel Otto Hrubý: Retrospektiva / Retrospective, Galerie hlavního města Prahy, Praha
katalogová pozvánka autorská
  published   title (subtitle), publisher, city
  2011   Bohuslava Olešová: Princip neurčitosti, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  2011   Dirk Brömmel: Vila Tugendhat, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  2011   Martin Vybíral: Fotografie, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  2011   Rudolf Štursa: Fotografie, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  2012   Vojta Dukát: Fotografie z krabičky, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  2013   Marek Detko: Digital Memories, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  2013   Pavel Matyska: Bublanina, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
příležitostný tisk
  published   title (subtitle), publisher, city
  2021   Mladí přátelé výtvarného umění (MPVU), Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
ročenka
  published   title (subtitle), publisher, city
  2022   Dům umění města Brna / Brno House of Arts 2022, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
tisková zpráva
  published   title (subtitle), publisher, city
  2006   Carl de Keyzer: Zona, God Inc.
  2011   Martin Vybíral: Fotografie, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  2012   Andreas Müller-Pohle: Codes & Waters (1995-2011), Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  2023   Karel Otto Hrubý: Retrospektiva, Galerie hlavního města Prahy, Praha

Jana Vránová

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  2016   Jindřich Štreit: (Ne)známé fotografie 1978-1989 / (Un)known Photographs 1978-1989, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)

Jana Vránová

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1986   Friedensreich Hundertwasser, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1987   Friedensreich Hundertwasser, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1998   Bohumír Matal, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1978   Vysoká škola pro grafiku a knižní umění v Lipsku (Fotografie - oddělení dálkového studia fotografie), Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)

Jana Vránová

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1978/03/19 - 1978/04/16   Josef Hubáček: Malba, Dům pánů z Kunštátu, Brno (Brno-město)
1984/01/10 - 1984/02/05   Robert Hliněnský: Obrazy a kresby, Dům pánů z Kunštátu, Brno (Brno-město)
1984/03/21 - 1984/04/15   Rudolf Hocke: Obrazy, Dům pánů z Kunštátu, Brno (Brno-město)
1985/10/22 - 1985/11/24   Karel Kryl: Obrazy, kresby, plastiky, Dům pánů z Kunštátu, Brno (Brno-město)
1986/04/03 - 1986/05/18   Richard Brun: Obrazy, kresby, grafiky, Dům pánů z Kunštátu, Brno (Brno-město)
1986/10/03 - 1986/10/26   Václav Houf: Užitá grafika, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1986/11/11 - 1986/12/07   Marie Kratochvílová, Kabinet fotografie Jaromíra Funka, Brno (Brno-město)
1986/12/16 - 1987/01/18   Vlastimil Zábranský: Obrazy, Dům pánů z Kunštátu, Brno (Brno-město)
1988/11/22 - 1988/12/11   Karel Veleba: Obrazy, Galerie Jaroslava Krále, Brno (Brno-město)
1989/01/06 - 1989/02/05   Max Weiler: Barevná příroda, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1989/01/17 - 1989/02/19   Jiří Eliška: Kresby, užitá grafika, Galerie Jaroslava Krále, Brno (Brno-město)
1989/02/28 - 1989/04/09   Jánuš Kubíček: Obrazy, Galerie Jaroslava Krále, Brno (Brno-město)
1989/04/20 - 1989/05/28   Max Weiler: Barevná příroda, Valdštejnská jízdárna, Praha
1989/10/17 - 1989/11/26   Rudolf Hocke: Obrazy, Galerie Jaroslava Krále, Brno (Brno-město)
1989/12/05 - 1990/01/07   Olbram Zoubek: Sochy, Galerie Jaroslava Krále, Brno (Brno-město)
1990/03/13 - 1990/04/08   Josef Zamazal: Obrazy, Galerie Stará radnice, Brno (Brno-město)
1990/05/22 - 1990/05/31   Marie Filippovová: Kresby / grafiky, Galerie Jaroslava Krále, Brno (Brno-město)
1991/01/18 - 1991/02/17   Jiří Sobotka: Sochy, Galerie Jaroslava Krále, Brno (Brno-město)
1991/02/26 - 1991/03/31   Jan Dungel: Obrazy, Galerie Jaroslava Krále, Brno (Brno-město)
1991/09/03 - 1991/10/06   Jaroslav Beneš, Galerie Stará radnice, Brno (Brno-město)
1991/09/10 - 1991/10/13   Pavel Luffer: Obrazy, Galerie Jaroslava Krále, Brno (Brno-město)
1992/01/21 - 1992/02/23   Jan Svoboda: Malba, Galerie Stará radnice, Brno (Brno-město)
1992/03/22 - 1990/04/22   Bohuslava Olešová: Obrazy, objekty, Galerie Jaroslava Krále, Brno (Brno-město)
1992/05/26 - 1992/06/21   Pavel Rudolf: Transformace, determinace, Galerie Jaroslava Krále, Brno (Brno-město)
1992/07/15 - 1992/08/30   Milan Maur: Záznamy z přírody, Galerie Jaroslava Krále, Brno (Brno-město)
1992/12/15 - 1993/01/17   Leonid Ochrymčuk: Obrazy, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1993/01/26 - 1993/02/28   Jiří Načeradský: Černý most, Galerie Jaroslava Krále, Brno (Brno-město)
1993/06/15 - 1993/07/25   Petr Veselý, Galerie Jaroslava Krále, Brno (Brno-město)
1993/11/30 - 1994/01/02   Emanuel Ranný: Suché jehly, Galerie Jaroslava Krále, Brno (Brno-město)
1993/12/14 - 1994/01/09   Čestmír Krátký: Fotografie, Galerie Stará radnice, Brno (Brno-město)
1994/01/18 - 1994/02/17   Karel Adamus: Objekty a kresby, Galerie Jaroslava Krále, Brno (Brno-město)
1994/01/18 - 1994/02/27   Oldřich Hanzl: Výběr z díla, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1994/04/12 - 1994/05/15   Marian Palla: Namotávání provazu, Galerie Jaroslava Krále, Brno (Brno-město)
1994/05/24 - 1994/06/26   Ivo Sedláček ...z jednoho cyklu..., Galerie Jaroslava Krále, Brno (Brno-město)
1994/06/28 - 1994/08/14   Vladimír Špaček: Obrazy 1982-1986, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1994/07/07 - 1994/08/01   Václav Benda, Výstavní síň Emila Filly, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
1994/09/08 - 1994/10/16   Václav Benda, Galerie Jaroslava Krále, Brno (Brno-město)
1994/12/13 - 1995/01/22   Rostislav Čuřík, Galerie Jaroslava Krále, Brno (Brno-město)
1995/06/29 - 1995/08/13   Petrbok, Galerie Jaroslava Krále, Brno (Brno-město)
1995/09/12 - 1995/10/08   Ladislav Daněk: Obrazy 1989 - 1995, Galerie Jaroslava Krále, Brno (Brno-město)
1995/12/12 - 1996/01/14   Svatopluk Slovenčík: Tvorba z 90. let, Galerie Jaroslava Krále, Brno (Brno-město)
1996/01/23 - 1996/02/25   Jan Pospíšil: Obrazy, Galerie Jaroslava Krále, Brno (Brno-město)
1996/04/02 - 1996/05/26   Jan Pospíšil: Obrazy, Galerie Slováckého muzea, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
1996/04/16 - 1996/05/19   Tomáš Rossí: Malba, Galerie Jaroslava Krále, Brno (Brno-město)
1996/05/23 - 1996/06/16   Paul den Hollander: Fotografie, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1996/11/07 - 1996/12/08   Martin Zálešák, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1997/01/28 - 1997/02/23   Štěpán Pala: Struktury, Galerie Jaroslava Krále, Brno (Brno-město)
1997/05/06 - 1997/05/29   Petr Jochmann: Interní bestiář, Galerie Jaroslava Krále, Brno (Brno-město)
1997/12/18 - 1998/01/18   Jaromír Funke: Krásný svět, Galerie Jaroslava Krále, Brno (Brno-město)
1998/01/20 - 1998/02/15   Milan Magni: Obrazy, Galerie Jaroslava Krále, Brno (Brno-město)
1998/01/20 - 1998/02/15   Peter Neusser: Urbanities, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1999/09/02 - 1999/10/17   Cecil Beaton: The Dandy Photographer, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
2000/02/17 - 2000/04/16   Patrick Faigenbaum: Fotografie: Florencie, Řím, Neapol, Brémy, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
2000/09/05 - 2000/10/08   Jaroslav Rajzík: Negativy, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
2001/09/04 - 2001/10/07   Pavel Navrátil, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
2002/09/05 - 2002/10/13   Tono Stano: Fascinace, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
2002/11/12 - 2003/01/05   Georg Baselitz: Grafika 1965-1992, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
2003/05/15 - 2003/06/15   Jaroslav Pulicar, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
2003/06/10 - 2003/08/10   Daniel Spoerri: Tvorba z let 1960 - 2001 / Werke 1960 - 2001, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
2005/02/10 - 2005/03/20   Gerhard Richter: Přehled, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
2005/02/10 - 2005/03/20   Jože Plečnik: Retrospektiva, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
2005/04/06 - 2005/05/29   Jiří Georg Dokoupil, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
2005/06/14 - 2005/08/07   Libor Teplý: Řád a svoboda: Fotografie a texty, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
2005/09/14 - 2005/11/20   Antonín Kratochvíl: Retrospektiva, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
2005/09/21 - 2005/11/06   Ladislav Steinhauser: Fotografie, Dům pánů z Kunštátu, Brno (Brno-město)
2005/11/30 - 2006/02/26   Dokoupil: Čtyři série, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
2005/11/30 - 2006/02/26   Heinz Cibulka: Retrospektiva 1970 - 2005, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
2006/03/29 - 2006/05/07   Dagmar Hochová: Fotografie, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
2006/05/16 - 2006/08/06   Miroslav Tichý, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
2006/12/12 - 2007/01/14   Carl de Keyzer: Zona: God Inc., Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
2007/01/23 - 2007/04/01   Marc Lüders: Obrazové reality / Bildrealitäten, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
2008/04/22 - 2008/06/08   Jaroslav Brabec: Orbis Artis, Dům pánů z Kunštátu, Brno (Brno-město)
2009/01/15 - 2009/01/30   Barbora Lungová: Je podzim a Hockney je starý, Galerie Plamínek na Radlase, Brno (Brno-město)
2009/01/15 - 2009/01/31   Barbora Lungová: Je podzim a Hockney je starý, Galerie Plamínek na Radlase, Brno (Brno-město)
2010/06/08 - 2010/07/25   Sibylle Bergemann: Fotografie / Photographien, Dům pánů z Kunštátu, Brno (Brno-město)
2011/04/22 - 2011/06/05   Lubomír Typlt: Mobilizace, Dům pánů z Kunštátu, Brno (Brno-město)
2011/05/04 - 2011/06/12   Rudolf Štursa: Fotografie, Galerie Jaroslava Krále, Brno (Brno-město)
2011/06/23 - 2011/08/14   Martin Vybíral: Fotografie, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
2011/09/20 - 2011/11/06   Bohuslava Olešová: Princip neurčitosti, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
2011/11/16 - 2012/01/29   Dirk Brömmel: Vila Tugendhat, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
2012/09/06 - 2012/10/14   Andreas Müller-Pohle: Codes & Waters (1995-2011), Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
2012/12/04 - 2013/01/13   Vojta Dukát: Fotografie z krabičky, Galerie Jaroslava Krále, Brno (Brno-město)
2013/06/13 - 2013/07/28   Marek Detko: Digital Memories, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
2013/09/18 - 2013/11/10   Martin Rasp: Nehledám, nacházím, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
2013/11/29 - 2014/01/12   Vojtěch V. Sláma: Colorjoy, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
2014/02/06 - 2014/04/06   Elfriede Mejchar: Minulost / Vergangenheit, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
2015/03/11 - 2015/04/05   Libor Teplý: Hledání světla, Dům pánů z Kunštátu, Brno (Brno-město)
2015/12/09 - 2016/02/07   Miloš Budík, Galerie Jaroslava Krále, Brno (Brno-město)
2016/03/09 - 2016/05/01   Robert V. Novák: Albvm, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
2016/04/27 - 2016/06/12   Hans Kupelwieser: Pět prostorů pro Brno, Dům pánů z Kunštátu, Brno (Brno-město)
2017/06/07 - 2017/07/30   Margot Pilz, Galerie Jaroslava Krále, Brno (Brno-město)
2017/12/06 - 2018/03/04   Karel Otto Hrubý: Fotograf, pedagog, teoretik, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
2017/12/06 - 2018/03/04   Tadeáš Kotrba: Tři principy, Galerie Jaroslava Krále, Brno (Brno-město)
2021/08/04 - 2021/10/03   Bohuslava Olešová: Žízeň nekonečna, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
2022/08/17 - 2022/10/30   Jaroslav Pulicar, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
2022/10/07 - 2023/01/30   Dana Kyndrová: Rusové..., Galerie Valchařská, Brno (Brno-město)
2023/03/07 - 2023/05/21   Karel Otto Hrubý: Retrospektiva, Dům fotografie, Praha
kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1972/12/08 - 1973/01/07   Sovětský plakát, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1979/04/20 - 1979/05/27   Česká krajina 19. století (malba), Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1980/02/17 - 1980/03/30   Tvrdošíjní, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1984/03/20 - 1984/04/08   Portréty - tváře (7 francouzských fotografů), Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1984/10/16 - 1984/11/18   60 let SUPŠ v Brně, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1987/10/21 - 1987/11/15   SSSR v tvorbě našich fotografů, Kabinet grafiky, Brno (Brno-město)
1988/11/22 - 1989/01/01   Brněnská malba, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1988/12/15 - 1989/01/08   Jan Beránek: Sklo, Miloš Jelínek: Měděné reliéfy, Galerie Jaroslava Krále, Brno (Brno-město)
1989/10/18 - 1989/11/26   Fotografie absolventů a pedagogů SUPŠ Brno, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1991/04/09 - 1991/05/05   Alojz Klimo,Tamara Klimová: Malba, grafika, Galerie Jaroslava Krále, Brno (Brno-město)
1991/07/09 - 1991/08/18   Dušan Černý: Obrazy, Michal Šarše: Plastiky, Galerie Jaroslava Krále, Brno (Brno-město)
1993/05/16 - 1993/08/15   Ze současné brněnské malby, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1995/01/26 - 1995/03/05   Much and more POP ART, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1996/03/07 - 1993/04/07   Ona B. Wolfgang Denk: Dark Mirror / Tmavé zrcadlo, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1996/12/19 - 1997/01/19   Corpora S, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
2000/10/19 - 2000/12/10   90 let Domu umění města Brna, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
2001/05/30 - 2001/07/01   Bauhaus - fotografie, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
2004/02/17 - 2004/03/28   Klasse - Atelier / Atelier - Klasse, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
2004/09/09 - 2004/10/17   Man Ray meets Meret Oppenheim, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
2004/09/23 - 2004/11/30   Subjektivní fotografie 1948-1963, Dům pánů z Kunštátu, Brno (Brno-město)
2004/12/10 - 2005/01/23   Ren Rong, Andreas von Weizsäcker, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
2006/03/29 - 2006/05/07   Gray Zones, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
2007/01/23 - 2007/04/01   Aktivní konstalace: Umělecká díla ze sbírek Lafrenz a Reinking / Aktive Konstellationen: Werke aus den Sammlungen Lafrenz und Reinking, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
2008/05/23 - 2008/06/27   Sochy v ulicích / Sculptures in the Streets, Brno Art Open 08, Brno (Brno-město), Brno (Brno-město)
2008/08 -   Srpen 1968 ve fotografiích pamětníků, Brno (Brno-město), Brno (Brno-město)
2009/06/01 - 2009/08/30   Sochy v ulicích / Brno Art Open '09, Brno (Brno-město), Brno (Brno-město)
2010/04/13 - 2010/05/30   Václav Boštík, Robert Hliněnský, Dům pánů z Kunštátu, Brno (Brno-město)
2010/06/10 - 2010/08/29   Václav Boštík, Robert Hliněnský, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2010/12/15 - 2011/02/13   100 let Domu umění, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
2010/12/15 - 2011/02/13   100 let Domu umění, Dům pánů z Kunštátu, Brno (Brno-město)
2014/04/15 -   Retrospektiva. Práce pedagogů a absolventů SŠUD k 90. výročí založení školy, Dům pánů z Kunštátu, Brno (Brno-město)
2014/09/24 - 2014/11/16   Důstojnost lidstva..., Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
2015/02/10 - 2015/04/12   České moderní umění ze sbírky Pavla Čáslavy, Dům pánů z Kunštátu, Brno (Brno-město)
2021/02/16 - 2021/06/27   Mladí přátelé výtvarného umění (1960-1995), Dům pánů z Kunštátu, Brno (Brno-město)

Jana Vránová

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1974/04/10 - 1974/05/28   Josef Jambor, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1975/03/21 - 1975/04/20   Egon Spuris, Kabinet fotografie Jaromíra Funka, Brno (Brno-město)
1984/01/10 - 1984/02/05   Robert Hliněnský: Obrazy a kresby, Dům pánů z Kunštátu, Brno (Brno-město)
1984/03/21 - 1984/04/15   Rudolf Hocke: Obrazy, Dům pánů z Kunštátu, Brno (Brno-město)
1985/01/22 - 1985/02/24   Alois Mikulka: Obrazy, plastiky, Dům pánů z Kunštátu, Brno (Brno-město)
1985/09/12 - 1985/09/28   Dana Chatrná: Grafika, kresba, Kabinet umění, Brno (Brno-město)
1985/10/22 - 1985/11/24   Karel Kryl: Obrazy, kresby, plastiky, Dům pánů z Kunštátu, Brno (Brno-město)
1986/04/03 - 1986/05/18   Richard Brun: Obrazy, kresby, grafiky, Dům pánů z Kunštátu, Brno (Brno-město)
1986/10/03 - 1986/10/26   Václav Houf: Užitá grafika, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1986/11/11 - 1986/12/07   Marie Kratochvílová, Kabinet fotografie Jaromíra Funka, Brno (Brno-město)
1986/12/16 - 1987/01/18   Vlastimil Zábranský: Obrazy, Dům pánů z Kunštátu, Brno (Brno-město)
1987/10/20 - 1987/11/15   Miroslav Zajíc: Ženeva 85, Kabinet fotografie Jaromíra Funka, Brno (Brno-město)
1988/01/28 - 1988/03/06   Michael Schade (NSR): Trans-Sahara / Fotografie, Galerie Stará radnice, Brno (Brno-město)
1988/07/06 - 1988/07/31   Miroslav Hucek: Fotografie, Galerie Stará radnice, Brno (Brno-město)
1989/04/25 - 1989/06/04   Andreas Müller-Pohle: Fotografie, Galerie Stará radnice, Brno (Brno-město)
1989/09/19 - 1989/10/22   František Chrástek: Fotografie, Galerie Stará radnice, Brno (Brno-město)
1990/03/13 - 1990/04/08   Josef Zamazal: Obrazy, Galerie Stará radnice, Brno (Brno-město)
1990/04/10 - 1990/05/13   Krzystof Gierałtowski: Fotografie, Kabinet fotografie Jaromíra Funka, Brno (Brno-město)
1990/04/10 - 1990/05/13   Krzystof Gierałtowski: Fotografie, Dům pánů z Kunštátu, Brno (Brno-město)
1990/06/21 - 1990/07/29   Siegfried Wameser, Kabinet fotografie Jaromíra Funka, Brno (Brno-město)
1991/05/07 - 1991/06/09   Pavel Jasanský: Nová krajina, noví obyvatelé, Galerie Stará radnice, Brno (Brno-město)
1991/10/22 - 1991/11/17   Markéta Luskačová: Poutníci (fotografie), Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1992/01/21 - 1992/02/23   Jan Svoboda: Malba, Galerie Stará radnice, Brno (Brno-město)
1992/04/07 - 1992/05/03   Jaroslav Kučera: Fotografie, Galerie Stará radnice, Brno (Brno-město)
1992/04/14 - 1992/05/17   Jaroslav Bárta: Fotografie, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1992/10/13 - 1992/11/15   Jan Ságl: Fotografie, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1992/10/20 - 1992/11/22   Lyle Bonge: Fotografie, Galerie Stará radnice, Brno (Brno-město)
1992/12/01 - 1993/01/03   Kamil Lhoták: Kresby, grafiky, Galerie Stará radnice, Brno (Brno-město)
1993/04/20 - 1993/05/23   Dušan Šimánek, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1993/10/19 - 1993/11/21   Dagmar Hochová: Fotografie, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1994/01/18 - 1994/02/27   Oldřich Hanzl: Výběr z díla, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1994/04/26 - 1994/06/30   Jan Svoboda: Malba, Městské divadlo, Zlín (Zlín)
1994/05/10 - 1994/05/27   Jan Vičar: Grafika, Galerie Caesar, Olomouc (Olomouc)
1994/06/28 - 1994/08/14   Vladimír Špaček: Obrazy 1982-1986, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1994/11/25 - 1994/12/29   Jan Svoboda: Obrazy, Galerie M & K, Jihlava (Jihlava)
1994/12/13 - 1995/01/22   Rostislav Čuřík, Galerie Jaroslava Krále, Brno (Brno-město)
1996/04/16 - 1996/05/19   Jan Reich: Mizející Praha (1971-1976), Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1996/05/23 - 1996/06/16   Paul den Hollander: Fotografie, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1996/11/07 - 1996/12/08   Martin Zálešák, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1997/09/09 - 1997/10/05   Vladimír Birgus: Fotografie, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1998/01/20 - 1998/02/15   Peter Neusser: Urbanities, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1998/09/01 - 1998/09/27   Vilém Reichmann, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1998/12/18 - 1999/01/31   Bohumír Matal, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1999/09/02 - 1999/10/17   Cecil Beaton: The Dandy Photographer, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
2000/02/17 - 2000/04/16   Patrick Faigenbaum: Fotografie: Florencie, Řím, Neapol, Brémy, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
2000/09/05 - 2000/10/08   Jaroslav Rajzík: Negativy, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
2001/09/04 - 2001/10/07   Pavel Navrátil, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
2001/12/12 - 2002/01/27   Ernest Neuschul: 1895-1968, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
2002/04/09 - 2002/05/05   Jiří Hadlač: Grafika 60. let, Galerie Jaroslava Krále, Brno (Brno-město)
2002/11/12 - 2003/01/05   Georg Baselitz: Grafika 1965-1992, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
2003/05/15 - 2003/06/15   Jaroslav Pulicar, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
2003/06/10 - 2003/08/10   Daniel Spoerri: Tvorba z let 1960 - 2001 / Werke 1960 - 2001, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
2004/03/24 - 2004/04/28   Michal Ranný: Kresby a akvarely, Galerie Kabinet, Brno (Brno-město)
2005/02/10 - 2005/03/20   Gerhard Richter: Přehled, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
2005/02/10 - 2005/03/20   Jože Plečnik: Retrospektiva, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
2005/06/14 - 2005/08/07   Libor Teplý: Řád a svoboda: Fotografie a texty, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
2005/09/14 - 2005/11/20   Antonín Kratochvíl: Retrospektiva, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
2006/03/29 - 2006/05/07   Dagmar Hochová: Fotografie, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
2006/04/04 - 2006/04/23   Milan Magni: Kruhy, spirály, elipsy, Galerie Vaňkovka, strojírna, Brno (Brno-město)
2006/09/05 - 2006/10/15   Ivan Lutterer: Panoramatické fotografie 1984 - 1991, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
2007/01/09 - 2007/02/24   Petr Daniel: Barvy Indie, Palác šlechtičen, Brno (Brno-město)
2008/04/22 - 2008/06/08   Jaroslav Brabec: Orbis Artis, Dům pánů z Kunštátu, Brno (Brno-město)
2008/10/06 - 2008/10/31   Miroslav Štolfa: Elegie, Slévárna Vaňkovka, Brno (Brno-město)
2009/05/21 - 2009/06   Miroslav Štolfa: Triptychy, Galerie Platinium, Brno (Brno-město)
2009/10/05 - 2009/10/30   Bořivoj Doležal, Slévárna Vaňkovka, Brno (Brno-město)
2010/02/03 - 2010/02/27   Antonín Čalkovský, Galerie G, Olomouc (Olomouc)
2010/06/08 - 2010/07/25   Sibylle Bergemann: Fotografie / Photographien, Dům pánů z Kunštátu, Brno (Brno-město)
2011/04/22 - 2011/06/05   Lubomír Typlt: Mobilizace, Dům pánů z Kunštátu, Brno (Brno-město)
2011/05/04 - 2011/06/12   Rudolf Štursa: Fotografie, Galerie Jaroslava Krále, Brno (Brno-město)
2011/09/20 - 2011/11/06   Bohuslava Olešová: Princip neurčitosti, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
2011/11/16 - 2012/01/29   Dirk Brömmel: Vila Tugendhat, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
2012/09/06 - 2012/10/14   Andreas Müller-Pohle: Codes & Waters (1995-2011), Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
2012/12/04 - 2013/01/13   Vojta Dukát: Fotografie z krabičky, Galerie Jaroslava Krále, Brno (Brno-město)
2013/03/19 - 2013/04/21   Pavel Matyska: Bublanina, Galerie Jaroslava Krále, Brno (Brno-město)
2013/06/13 - 2013/07/28   Marek Detko: Digital Memories, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
2013/09/11 - 2013/11/10   Wilhelm Lehmbruck (1881 - 1919), Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
2013/09/18 - 2013/11/10   Martin Rasp: Nehledám, nacházím, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
2013/11/29 - 2014/01/12   Vojtěch V. Sláma: Colorjoy, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
2015/03/11 - 2015/04/05   Libor Teplý: Hledání světla, Dům pánů z Kunštátu, Brno (Brno-město)
2016/04/27 - 2016/06/12   Hans Kupelwieser: Pět prostorů pro Brno, Dům pánů z Kunštátu, Brno (Brno-město)
2017/06/07 - 2017/07/30   Margot Pilz, Galerie Jaroslava Krále, Brno (Brno-město)
2017/12/06 - 2018/03/04   Karel Otto Hrubý: Fotograf, pedagog, teoretik, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
2017/12/06 - 2018/03/04   Tadeáš Kotrba: Tři principy, Galerie Jaroslava Krále, Brno (Brno-město)
2023/03/07 - 2023/05/21   Karel Otto Hrubý: Retrospektiva, Dům fotografie, Praha
kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1985/11/26 - 1986/01/05   Josef Jíra, Oldřich Smutný: Obrazy, kresby, grafiky, ilustrace, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1986/10/07 - 1986/11/02   Fotografie třicátých let z časopisu Photographik, Kabinet fotografie Jaromíra Funka, Brno (Brno-město)
1987/10/21 - 1987/11/15   SSSR v tvorbě našich fotografů, Kabinet grafiky, Brno (Brno-město)
1988/11/22 - 1989/01/01   Brněnská malba, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1991/05/14 - 1991/06/09   Příruční katalog funkčního využití židovských hřbitovů v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1991/06/11 - 1991/08/18   Grafika 80tých let Spolkové republiky Německa, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1994/12/13 - 1995/01/22   Grafika německého expresionismu, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1996/12/19 - 1997/01/19   Corpora S, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
2000/10/19 - 2000/12/10   90 let Domu umění města Brna, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
2001/05/30 - 2001/07/01   Bauhaus - fotografie, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
2004/02/17 - 2004/03/28   Klasse - Atelier / Atelier - Klasse, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
2004/09/09 - 2004/10/17   Man Ray meets Meret Oppenheim, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
2004/09/23 - 2004/11/30   Subjektivní fotografie 1948-1963, Dům pánů z Kunštátu, Brno (Brno-město)
2008/08/20 - 2008/10/05   Brno srpen 68, Dům pánů z Kunštátu, Brno (Brno-město)
2010/04/13 - 2010/05/30   Václav Boštík, Robert Hliněnský, Dům pánů z Kunštátu, Brno (Brno-město)
2014/04/15 -   Retrospektiva. Práce pedagogů a absolventů SŠUD k 90. výročí založení školy, Dům pánů z Kunštátu, Brno (Brno-město)
tisková konference
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2006/03/28   Gray Zones, Dagmar Hochová, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
2006/09/05   60 let Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, Milan Houser: Vanitas, Vladimír Havlík: Soft Spirit (1977 - 2006), Morgan O'Hara: Live Transmissions, Ivan Luttere: Panoramatické fotografie 1984 - 1991, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)

Jana Vránová

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1993/10/19 - 1993/11/21   Dagmar Hochová: Fotografie, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
2001/12/12 - 2002/01/27   Ernest Neuschul: 1895-1968, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)