Tendence v českém sochařství 1979 - 1989

date of exhibition: 1989/08/18 - 1989/10/01
institution: Bezručovy sady
type of exhibition: kolektivní