Ministerstvo kultury České socialistické republiky (ČSR)

city: Praha
address: _