Radoslava Vodáková Šrotová

* 3. 2. 1947, Brno (Brno-město), Česká republika (Czech Republic)
Painter, Illustrator, Textile Artist, toy maker

 

nationality: Czech
sex: female

NK AUT: jx20050504035
WIKIDATA: Q112391744
VIAF: 84320796

notes:
žena Vlastimila Vodáka (*1946)
varianta jména - Radka

Radoslava Vodáková Šrotová

Po studiích u A. Kybala na VŠUP spolupracovala na návrzích tisku v n.p. Textilana; zaměření na autorskou tapisérii s využitím paličkování, vyýšivky, textilní aplikace; tvorba hraček; spolupráce s Vlastimilem Vodákem; textilní realizace ve veřejných budovách; řada kolektivních i autorských výstav.

Radoslava Vodáková Šrotová

 

Radoslava Vodáková Šrotová

from - to   school, city, faculty, specialization, professor
1965 - 1971   Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha, textilní výtvarnictví, Kybal Antonín, *1901
1965 - 1971   Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha, Felcman M.

Radoslava Vodáková Šrotová

from - to   institution, city, notes
???? - ????   Město Klatovy, Klatovy (Klatovy), tapisérie pro reprezentační prostory - kulturní dům Družba, památník pokrokových tradic
???? - ????   Plzeňsko
1976 - ????   Textilana, n.p., spolupracovala na návrzích tisku

Radoslava Vodáková Šrotová

from - to   group, *creation, notes
???? - ????   Český fond výtvarných umění (ČFVU), *1953

Radoslava Vodáková Šrotová

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1999/11/30 - 1999/12/16   Radka Vodáková-Šrotová: Textil a hračka, Masarykův kulturní dům Mělník, Mělník (Mělník)
kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1975/05 - 1975/07   Výtvarní umělci k 30. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou, Praha, Praha
1977   Vlastimil Vodák, Radoslava Vodáková: Tapiserie, Galerie Letná, Praha
1978/09/07 - 1978/10/29   Václav Vodák: Obrazy - monotypy, Vlastimil Vodák, Radka Vodáková-Šrotová: Tapiserie, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1979/07/24 - 1979/09/09   Užité umění mladých '79, Mánes, Praha
1980/06 - 1980/10   Výtvarní umělci k 35. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou, Praha, Praha
1988   Současná česká tapiserie v práci mladých autorů, Oblastní galerie výtvarného umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
1990/01/25 - 1990/02/25   Vlastimil a Radka Vodákovi: Textilní tvorba, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1990/04/02 - 1990/05/02   12 tapiserií pro Musaion, Památník národního písemnictví, Praha
1991/10   Nová tapiserie, Výstavní síň Ústředí lidové umělecké výroby (ÚLUV), Praha
1994/12/07 - 1994/12/31   Radka a Vlastimil Vodákovi: Textilní realizace a kresby, Divadlo Labyrint, Praha
1995/07/13 - 1995/09/10   Náš svět, Vila manželů Kotrbových, Klenová (Klatovy)
2001/07/04 -   Radka a Vlastimil Vodákovi: Textil, Národní technické muzeum, Praha
2010/03/16 - 2010/04/02   Vlastimil Vodák: Tapiserie, Radka Vodáková - Šrotová: Šito, Galerie N, Jablonec nad Nisou (Jablonec nad Nisou)
2013/09/18 - 2013/010/18   Spolužáci, Galerie Kruh, Ostrava (Ostrava-město)
2017/07/04 - 2017/08/27   My 1965, Sbor českých bratří, Mladá Boleslav (Mladá Boleslav)
2019/07/18 - 2019/09/22   My 1965, Sbor českých bratří, Mladá Boleslav (Mladá Boleslav)

Radoslava Vodáková Šrotová

katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1975   Výtvarní umělci k 30. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1978   Václav Vodák: Obrazy - monotypy, Vlastimil Vodák, Radka Vodáková-Šrotová: Tapiserie, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
  1979   Užité umění mladých '79, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1980   Výtvarní umělci k 35. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou (Přehlídka československého výtvarného umění 1980), Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1988   Současná česká tapiserie v práci mladých autorů, Oblastní galerie výtvarného umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
  1990   12 tapiserií pro Musaion, Památník národního písemnictví, Praha
  1990   Vlastimil a Radka Vodákovi: Textilní tvorba, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1991   Nová tapiserie
  nedatováno   Výtvarní umělci Severočeského kraje 1975
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1980   Současná tapiserie, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1980   Zeitgenössische Tapiserie, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1990   Malá encyklopedie výtvarných umělců a architektů západních Čech (1945-1990), Západočeské nakladatelství v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  2009   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–2009 (XX. Vil – Vz), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
pozvánka autorská
  published   title (subtitle), publisher, city
  1999   Radka Vodáková-Šrotová: Textil a hračka
pozvánka kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1990   Vlastimil a Radka Vodákovi: Textilní tvorba, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1994   Radka a Vlastimil Vodákovi: Textilní realizace a kresby, Divadlo Labyrint, Praha
  1995   Náš svět, Nadace umění pro zdraví, Praha
  1995   Náš svět, Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
  2001   Radka a Vlastimil Vodákovi: Textil, Národní technické muzeum, Praha
  2010   Vlastimil Vodák: Tapiserie, Radka Vodáková - Šrotová: Šito, Galerie N, Jablonec nad Nisou (Jablonec nad Nisou)
  2013   My / Spolužáci / 65
kalendárium
  published   title (subtitle), publisher, city
  2006   Kalendárium osobností západních Čech na rok 2007 (Textová část), Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, Plzeň (Plzeň-město)
seznam výtvarných umělců
  published   title (subtitle), publisher, city
  1984   Seznam výtvarných umělců evidovaných při Českém fondu výtvarných umění, Český fond výtvarných umění, Praha

Radoslava Vodáková Šrotová

podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1978   Oblastní galerie Liberec (Zprávy z krajů), Výtvarná kultura
  1983   Kolektivní laureát z Erfurtu 1982, Výtvarná kultura, 11-15
  1989   Textil - oděv, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 2.ročník, 16.číslo, 5

Radoslava Vodáková Šrotová

institution, city  
Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
Ministerstvo kultury České socialistické republiky (ČSR), Praha
Muzeum Cheb, Cheb (Cheb)
Uměleckoprůmyslové museum, Praha
Západočeské muzeum, Plzeň (Plzeň-město)