Emauzy (Klášter Na Slovanech - Benediktinské opatství Panny Marie a sv. Jeronýma v Emauzích)

city: Praha 2
address: Vyšehradská 49/320
ZIP: 128 00
phone: 224 917 662
www: emauzy.cz