Emauzský klášter (Emauzské opatství)

city: Praha 2
address: Vyšehradská 49/320
ZIP: 128 00
phone: 224 917 662
www: opatstvi-emauzy.cz