Jiří Beránek, Tomáš Švéda: Trojí dům

type: kolektivní
place of exhibition: Emauzský klášter (Emauzské opatství)
date of exhibition: 1993/11/18 - 1994/01/31

Jiří Beránek, Tomáš Švéda: Trojí dům

person   born
Beránek Jiří   21. 11. 1945    
Švéda Tomáš   12. 12. 1947    

Jiří Beránek, Tomáš Švéda: Trojí dům

institution, city, address
Ministerstvo kultury České republiky, Praha, Maltézské náměstí 1

Jiří Beránek, Tomáš Švéda: Trojí dům

katalog kolektivní
  published   title (subtitle)
  1994   Trojí dům: Jiří Beránek, Tomáš Švéda
pozvánka kolektivní
  published   title (subtitle)
  1993   Jiří Beránek, Tomáš Švéda: Trojí dům