Jiří Beránek, Tomáš Švéda: Trojí dům

date of exhibition: 1993/11/18 - 1994/01/31
institution: Emauzský klášter (Emauzské opatství)
type of exhibition: kolektivní