Nejstarší Přemyslovci ve světle antropologicko lékařského výzkumu

date of exhibition: 1982
institution: Klášter sv. Jiří
type of exhibition: kolektivní