Pavel Zadražil

* 21. 6. 1961, Kutná Hora (Kutná Hora), Česká republika (Czech Republic)
poet, art historian

 

signature: /pz/, P.Z.
sex: male

notes:
PhDr. Věnuje se výtvarné kritice a teorii. Od 80. let publikuje texty o českém a světovém výtvarném umění (Architekt, Domov, Ateliér). Je autorem katalogů významných českých výtvarných umělců a kurátorem výstav.