foto - Chad Evans Wyatt, 1995

František Skála

* 7. 2. 1956, Praha, Česká republika (Czech Republic)
painter, Illustrator, sculptor, graphic artist, Woodcarver, Performer,

 

nationality: Czech
sex: male

web: www.frantaskala.com
NK AUT: jn20000710529
WIKIDATA: Q570470
VIAF: 9971560

František Skála
P. Chocholoušek
1981
barevná litografie
papír
420 x 530
František Skála
pf 1985
1984
kombinovaná technika
papír
209 x 300
František Skála
Novoročenka
1985
lept (C 3)
papír
98 x 85
František Skála
V minulém životě / In a Past Life
1988

dřevo, kůže
360
František Skála
Základní kameny / Fundamental stones
1990

dřevo, světlo
580
 

notes:
Pseudonym: Sklabinský, Škába, 1956-; Sklabinský, Il Škába, 1956-
www.tvrdohlavi.cz/frantisek_skala.html

František Skála

František Skála vyniká svou důsledností a exaktností uměleckého jazyka jak po stránce řemeslné, tak obsahové. Dobře se pohybuje v oblasti mystifikace a manipulace. Mísí dohromady humor s ironií, ale není mu cizí ani respekt. Senzitivně zpracovává přírodní objekty aniž by narušil jejich naturální podstatu. Kromě věcí vzniklých v přírodě má jistou zálibu i v plastech. Pohrává si s produkty denní potřeby a dává je do nových souvislostí. Nachází jim tak nové využití, nové životní osudy. Materiál je pro Skálu výchozím bodem ke vzniku díla. Pracuje i se společenskými normami a zvyky, od kterých nabízí hravou formou odstup. Celé jeho dílo spočívá v nečekaných kombinacích, spojuje „živé“ s „mrtvým“, divoké s civilizovaným, nahodilost s úmyslem. Vyžívá se v bizarnosti a má neobyčejný cit pro magickou jiskru věcí.
Pokusíme-li se hledat výchozí vlivy na dílo tohoto autora, nalezneme mnoho významných faktorů. Jeho základní orientace vychází dozajista od rodičů. Otec je malířem, ilustrátorem a milovníkem lidového umění a starožitností. Matka je choreografkou, odtud tedy pravděpodobně pochází „divadelní“ vzezření Skálových prací. Důležitým životním milníkem je spřátelení se s členy B. K. S. na Střední uměleckoprůmyslové škole v Praze. Roku 1974 se pak stává členem této tajné organizace.
Jeho zájem o vyprávění příběhů vzbudilo zřejmě studium oboru filmové a televizní grafiky na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze (komiks Velké putování Vlase a Brady, deníky, ilustrace pohádek). Zde se zúčastnil různých studentských iniciativ.
Počátkem osmdesátých let začíná Skála vytvářet první dřevěné plastiky. Touto dobou vzniká již zmíněná socha pro zámecký park ve Veltrusech. Poté s P. Prášilem objevuje fenomén tzv. „třetího rokoka“. Tímto pojmem označují vše, co nese známky určité zjemnělé absurdní zdobnosti. Inspiraci nacházejí v groteskním rokoku, umění l´art brut i v některých raných dílech R. Magritta a dalších. (Skála, 1999, s. 66)
V této době začíná Skála komponovat do vnitřku svých plastik umělé osvětlení, které evokuje ráz divadelního prostředí. Tyto objekty budí dojem tajemna a zároveň intimity obydleného prostoru.
V roce 1986 se účastní akcí zvaných Konfrontace, známých také ve spojistosti s dalšími členy Tvrdohlavých – Jiřím Davidem a Stanislavem Divišem. Sám ale přiznává, že se skupinou B. K. S. se na tyto výstavy „dívali trochu skrze prsty“. Tou dobou znal již dílo německých umělců neue wilde i představitelů italské transavantgardy, a tak ho podobnost s jejich českými současníky příliš nezaujala.
Velmi důležitou složkou Skálovy práce je ilustrace. Prvních úspěchů – českých i mezinárodních - dosáhl právě touto cestou, díky ilustracím dětských knih: Zapomenutá řemesla, Pohádky z bramborových řádků, Velké putování Vlase a Brady a Pohádky matky husy. Autor má navíc neobyčejnou schopnost propojovat vztahy mezi svými výtvory. Vytváří tak celou mytologii složenou z odkazů mezi jednotlivými díly a jejich příběhy. Těchto výsledků dosahuje využitím různých médií a celkové narativnosti díla. Dobrým příkladem může být právě komiks Velké putování Vlase a Brady, kde se poprvé objevuje postava „Lesojana“. Měsíc po dokončení tohoto díla vytváří Skála postavu Lesojana plasticky. Do komiksu je zakomponován i „Datel“ - dílo z předešlého roku. Zde ještě navíc poskytuje interní humor odkazem v kreslené části na část s fotografiemi na konci komiksu. Další podobnost můžeme najít i v případě komiksového motýla Škurana a „Motýla na květině“ coby plastiky.
Určitý vliv na Skálovu osobnost mělo dozajista přátelství s Petrem Niklem. Zhodnotíme-li ono málo z podobnosti díla členů Tvrdohlavých, jsou si tito dva tvůrci nejblíže. Ať už se jedná o vnitřní křehkost děl, značnou bizarnost, hravost i „naivitu“ provedení či výběr materiálu jejich prací. Dokladem jejich spolupráce může být například premiéra loutek P. Nikla v divadle B. K. S. (Dřevíč, 12. - 14. listopadu 1988)
Asi největším proudem autorovy inspirace je příroda a různé typy krajiny s charakteristickou atmosférou, v kterých se v průběhu života nacházel. Změny v jeho tvorbě se objevily například v roce 1987, kdy pobýval nedaleko Dřevíče,v podobě fantastických bytostí z tajemného lesa. Vytvořil zde uhlové kresby lesů, zmíněného Lesojana, Hadilova lesního, Komturskou hůl, Slimáky na smrži a další. (Malá, 1992)
V jeho tvorbě se objevuje vliv typicky české krajiny, ale i časté cesty do zahraničí. Na první cestu „na západ“ se vydal poprvé v létě roku 1981. Skála říká, že teprve zde se poprvé setkal se současným uměním. Nejvíce ho však zasáhly italské památky a obrazy P. Breughela ve Vídni.“ (Skála, 1999)
V souvislosti s cestami začíná Skála psát a kreslit deníky. V tomto ohledu je mu inspirací M. Cihlář. Se svými deníky cestuje společně s B. K. S. do USA na Festival from the Ruins v červnu roku 1992. Následně s rodinou stráví tříměsíční stáž v Headlands Center for the Arts v San Franciscu. Zde je možné pozorovat další typické ovlivnění jeho práce přírodou.
Z materiálu nasbíraného na pobřeží oceánu vytváří cyklus prací, který vystavuje v roce 1993 v galerii Southern Exposure v S. F. a poté i v Čechách ve výstavní síni VŠUP pod názvem „Práce z Headlands“.
Do svých deníků zaznamenává také cestu do Benátek přes Alpy, kterou absolvoval pěší chůzí za dvacet pět dní. Z této cesty si přináší kresby a drobné plastiky, kterými reprezentuje Českou republiku na XLV. Bienále světového umění. Další inspirace, které následně vyúsťují v konkrétní díla, si Skála odvezl pravděpodobně z Austrálie.
Přesto všechno si v sobě František Skála ponechává něco typicky českého, do svých prací vnáší humor, zlehčení a intelektuální nadhled. Má blízko k poetičnosti a vědomě nepotlačuje ani sentiment.
Jana Hradecká
Literatura:
Výtvarná skupina Tvrdohlaví 1987-1999. Praha: Silver Screen s.r.o., 1999. 224 s. ISBN 80-238-3863-6. (text: OLIČ, Jiří)
František Skála jr. Staré a nové práce. Praha: Galerie hlavního města Prahy, 1992. 36 s. ISBN 80-7010-014-1. (text: MALÁ, Olga; SKÁLA, František)
-
František Skála (1956) vystudoval Ateliér filmové a televizní grafiky na pražské Vysoké škole uměleckoprůmyslové. Jako jeden ze zakladatelů umělecké skupiny Tvrdohlaví patřil v 80. letech mezi nejvýraznější umělce nastupující mladé generace. Jeho rozmanitá tvorba se pohybuje napříč všemi médii, od malby, sochy nebo performance až po autorský design. Vizuálně a esteticky vychází z přírody a zároveň naráží na lidský svět. Jeho díla vypráví příběhy, jsou různými způsoby propojena a dohromady vytváří spletitý, organický a monumentální celek. Využívá nalezených předmětů a přírodnin, kterým přiřazuje nové a překvapivé funkce. Rád také pracuje s ironií a mystifikací a ponechává diváka v nejistotě, v jakých hranicích se umělecká hra pohybuje. Tak pracoval například na svém projektu pro Benátské bienále v roce 1993, kdy uskutečnil pěší cestu po vzoru básníka Máchy z Prahy až do Benátek, kde vystavil svůj „skutečný“ ilustrovaný deník. František Skála je členem tajné skupiny BKS, zpívá v Malém tanečním orchestru Universal Praha a ve skupině Finský barok. Je členem divadla Sklep a vokálně-tanečního tria Tros Sketos. Je držitelem mnoha ocenění, mimo jiné například Ceny ministerstva kultury za nejkrásnější knihu, 1. ceny Arte Giovane di Europa z italského Bolzana nebo Ceny Ministerstva kultury za přínos v oblasti výtvarného umění. Vystavoval v řadě galerií po celém světě a je autorem samostatných výstav v Galerii Rudolfinum a ve Valdštejnské jízdárně. Je také autorem mnoha realizací pro veřejný prostor.
sjch.cz, 30.12.2019

František Skála

foto - Chad Evans Wyatt, 1995
foto - Tomáš Vodňanský
foto - Tomáš Vodňanský
foto - Stanislav Kožený, 2013
 

František Skála

František Skála
P. Chocholoušek
1981
barevná litografie
papír
420 x 530
František Skála
pf 1985
1984
kombinovaná technika
papír
209 x 300
František Skála
Novoročenka
1985
lept (C 3)
papír
98 x 85
František Skála
V minulém životě / In a Past Life
1988

dřevo, kůže
360
František Skála
Základní kameny / Fundamental stones
1990

dřevo, světlo
580
František Skála
Křehké vztahy
1991

kombinovaná technika
750 x 530
František Skála
Zvuk ticha
1991

kombinovaná technika
1080 x 1080
František Skála
Hrací stůl / Playing Table
1992

dřevo
1300 x 1150
František Skála
U hraběnky / At the Countess' Place
1994


František Skála
Roucho / Robe
1994-6


1700 x 1650
František Skála
Tykadlo / Tentacle
1996

dřevo, kůže
11 m
František Skála
Lovecký altán / Hunting Lodge
2000

dřevo
3500 x 4000
František Skála
Zánik městečka Olšiny 5
2013
suchá jehla (C 4)
papír
130 x 115
František Skála
Genesis
2018

olej, plátno
1400 x 1850
František Skála
Zvěstování modrého filtru
2018

olej, plátno
1900 x 1500
František Skála
Idol / The Icon
2018

olej, plátno
750 x 650
František Skála
Bílý oheň / White Flames
2018

olej, plátno
750 x 1200
František Skála
Indiánský zákon / The Native-American Law
2018

olej, plátno
1500 x 1100
František Skála
Na horní louce / On the Upper Meadow
2019

pastel, plátno, pigment
2000 x 2950
František Skála
Zrození Pajasanu / A Tree of Heaven Born
2019

pastel, plátno, pigment
2530 x 1500
František Skála
Kousek za městem / A Short Way from the City
2019

pastel, plátno, pigment
1230 x 830
 

František Skála

from - to   school, city, faculty, specialization, professor
1971 - 1975   Střední uměleckoprůmyslová škola v Praze (Vyšší škola uměleckoprůmyslová), Praha, řezbářství
1976 - 1982   Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha, Hegar Milan, *1921
1976 - 1982   Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha, filmová a televizní grafika, Jágr Miloslav, *1927
1992 - ????   Headlands Center for the Arts, Sausalito, umění (užité)

František Skála

from - to   institution, city, notes
???? - ????   Spojené státy americké (USA), cesty
1993 - 1993   Headlands Center for the Arts, Sausalito, 944 Simmonds Rd, stipendium

František Skála

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1986/06/16 - 1986/06/27   František Skála: Obrazy a plastiky, Ústav makromolekulární chemie (Galerie Makráč), Praha
1987/06/01 - 1987/06/21   František Skála, Výstavní síň Semaforu, Praha
1989/11/16 - 1989/12/12   František Skála: Plastiky / kresby / obrazy, Galerie mladých, Brno (Brno-město)
1992/01/07 - 1992/02/09   František Skála jr.: Staré a nové práce, Dům U Kamenného zvonu, Praha
1992/03/09 - 1992/03/27   František Skála: Šark, Galerie Studio Opatov, Praha
1993/06/13 - 1993/10/10   František Skála (La Biennale di Venezia 1993), Pavilon České a Slovenské republiky, Benátky (Venezia)
1993/09/09 - 1993/10/10   František Skála Jr.: Ilustrační tvorba, Městské muzeum, Frenštát pod Radhoštěm (Nový Jičín)
1993/09/21 - 1993/10/10   František Skála: Práce z Headlands, Výstavní síň Vysoké školy uměleckoprůmyslové, Praha
1994/11/30 - 1995/01/05   František Skála: Práce z Headlands, Výstavní síň Emila Filly, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
1995/01/10 - 1995/02/04   František Skála: Práce z Headlands, Galerie Caesar, Olomouc (Olomouc)
1995/04/22 - 1995/05/25   František Skála, Galerie Planá, Planá (Tachov)
1995/04/27 - 1995/05/28   František Skála: Cesta do Benátek, Galerie Pecka, Praha
1995/06/20 - 1995/07/06   František Skála Jr., Window Gallery, Praha
1995/11/08 - 1995/12/01   František Skála Jr., Galerie U dobrého pastýře, Brno (Brno-město)
1996/04/24 -   František Skála Jr.: Nedokončený příběh, Palác Akropolis, Praha 3
1996/05/25 - 1996/07/21   František Skála, Portikus, Frankfurt nad Mohanem (Frankfurt am Main)
1996/09/04 - 1996/10/06   František Skála Jr., Galerie Nová síň, Praha
1997/01/15 - 1997/02/23   František Skála: Knižní ilustrace pohádkového světa, Okresní muzeum a galerie, Rakovník (Rakovník)
1997/10/23 - 1998/01/11   František Skála: Figury a tropy, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1997/11/17 - 1997/12/14   František Skála Jr.: Pánská abeceda, Galerie Pecka, Praha
1997/11/23 - 1998/01/25   František Skála: Bílý žebrák, Galerie U Bílého jednorožce, Klatovy (Klatovy)
1998/06/25   František Skála: Slavnostní otevření dokončeného interieru vstupu Paláce Akropolis, Palác Akropolis, Praha 3
2000/02/16 - 2000/03/17   František Skála, Výstavní síň Sokolská 26, Ostrava (Ostrava-město)
2000/11/24 - 2001/02/02   František Skála, Czech Centre London (České centrum Londýn), Londýn (London)
2001/05/30 - 2001/06/24   František Skála: Objekty, Dům umění, České Budějovice (České Budějovice)
2001/09/03 - 2001/09/28   František Skála: Božské substance, Galerie Litera, Praha
2002/09/05 - 2002/10/11   František Skála: Výběr z tvorby, Galerie Langův dům, Frýdek-Místek (Frýdek-Místek)
2003/05/23 - 2003/06/20   František Skála: Výběr z tvorby, Galerie V kapli, Bruntál (Bruntál)
2003/12/02 - 2004/01/30   František Skála: Karlínská kaple, Galerie Litera, Praha
2004/07/24 - 2004/09/19   František Skála: Špionážní fotografie, Galerie U Bílého jednorožce, Klatovy (Klatovy)
2004/10/13 - 2005/01/02   Skála v Rudolfinu, Galerie Rudolfinum, Praha
2005/05/01 - 2005/10/09   František Skála, Egon Schiele Art Centrum, Český Krumlov (Český Krumlov)
2005/11/03 - 2006/02/05   František Skála: Skála v Morgalu, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
2005/11/08 - 2005/12/04   František Skála, Galerie Šternberk, Šternberk (Olomouc)
2006 - 2006/02/05   František Skála: Křeslo mistra, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2006/02/16 - 2006/03/31   František Skála: Ilustrace, Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory, Kutná Hora (Kutná Hora)
2006/03/24   František Skála: Bäume sind die schönsten Plastiken, M. J. Wewerka Galerie, Berlín (Berlin)
2006/12/15 - 2007/03/09   František Skála: K. Decay Laris a jeho příběh, Galerie kai de kai, Praha
2007/03/13 - 2007/04/30   František Skála: Tabulky, Galerie Via Art, Praha
2007/03/13 - 2007/04/30   František Skála: Tabulky, Galerie Litera, Praha
2007/04/27 - 2007/05/27   František Skála: Skutečný příběh Cílka a Lídy, Komunikační prostor Školská 28, Praha
2008/02/07 - 2008/03/28   František Skála: Řeč těla, Galerie Litera, Praha
2009/06/16 - 2009/07/16   Kytary Františka Skály, Kytary.cz, Praha
2010/03/04 - 2010/06/25   František Skála: Zájmová činnost, Galerie Navrátil, Praha
2010/05/07 - 2010/06/20   František Skála: Zátiší z atelieru, Ateliér Josefa Sudka, Praha
2010/09/07 - 2010/10/15   František Skála: Práce z 80. a 90. let, Galerie U Betlémské kaple, Praha
2011/06/23 - 2011/09/15   František Skála, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2012/04/12 - 2012/06/20   František Skála: Ilustrace, Divadlo hudby (Galerie Titanic), Olomouc (Olomouc)
2012/04/12 - 2012/08/19   František Skála: Muzeum, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2012/04/17 - 2012/07/14   František Skála: Headlands / Země hlav, Galerie Smečky, Praha
2012/09/14 - 2012/10/31   František Skála: Září, Galerie Václava Špály, Praha
2013/06/29 - 2013/09/08   František Skála: Nimbus, Interaktivní galerie Becherova vila, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2014/02/20 - 2014/05/18   František Skála: Cesty, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
2014/05/13 - 2014/06/27   František Skála: Lobby, Galerie Navrátil, Praha
2014/11/26 - 2015/03/01   František Skála: EXPO, Dům U Jonáše, Pardubice (Pardubice)
2015/02/24 - 2015/04/30   František Skála: Zři ke kořeni, Galerie Kuzebauch, Praha
2015/03/07 - 2015/05/23   František Skála: Podlesee, Galerie města Loun (GAML), Louny (Louny)
2015/06/06 - 2015/09/17   František Skála: Tribal, Fait Gallery, Brno-Královo Pole, Brno (Brno-město)
2015/06/06 - 2015/09/17   František Skála: Tribal, Fait Gallery MEM, Brno-Královo Pole, Brno (Brno-město)
2015/07/02 - 2015/09/05   František Skála: Grafika 1974–2015, Galerie Art (Světlana & Luboš Jelínek), Chrudim (Chrudim)
2017/03/10 - 2017/09/03   František Skála: Jízdárna / Riding School, Valdštejnská jízdárna, Praha
2018/09/21 - 2019/02/17   Intervence #11 - František Skála: Kostel v domě, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2019/04/15 - 2019/05/24   František Skála: Kolumbie, Galerie Via Art, Praha
2019/05/26 - 2019/09/08   František Skála: Optické klamy, Optika Zlín - Zdeněk Mezírka, Zlín (Zlín)
2020/02/26 - 2020/07/25   František Skála: Dva roky prázdnin, Fait Gallery, Brno (Brno-město)
2021/05/04 - 2021/08/29   František Skála a jiné práce, Dům U Kamenného zvonu, Praha
2021/07/02 - 2021/09/05   František Skála: Hnědá duha, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2021/08/18 - 2021/09/30   František Skála: Obrazy, grafika, Galerie 12, Náměšť nad Oslavou (Třebíč)
2021/11/25 - 2021/12/31   František Skála, Dům umění, České Budějovice (České Budějovice)
2022/03/25 - 2022/05/08   František Skála: Obrazy ze mě, Galerie Václava Špály, Praha
2022/05/17 - 2022/06/22   František Skála: Masky a obálky, Galerie Art (Světlana & Luboš Jelínek), Chrudim (Chrudim)
kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1983/10/15 - 1983/10/30   Krabičky, Galerie H, Kostelec nad Černými lesy (Praha-východ)
1985/04/06 - 1985/04/14   Velikonoce, Galerie H, Kostelec nad Černými lesy (Praha-východ)
1985/09/21 - 1985/10/20   Barevná socha, Galerie H, Kostelec nad Černými lesy (Praha-východ)
1986/04/22 - 1986/04/24   Konfrontace IV, Mozartova 7, Praha
1986/10/10 - 1986/10/12   Konfrontace V, Statek Milana Periče, Svárov (Kladno)
1987/04/24 - 1987/04/26   Rockfest 87, Palác kultury, Praha
1987/05/30 - 1987/05/31   Konfrontace VI, Špitálská ulice, Praha
1987/12/22 - 1988/01/01   Tvrdohlaví, Lidový dům, Praha
1988/03/29 - 1988/04/29   Výstava patnácti. Generace osmdesátých let, Staroměstská radnice, Praha
1988/04/28 - 1988/06/05   Výtvarníci animované tvorby, Mánes, Praha
1988/06/01 - 1988/08/31   Barevná plastika, Vojanovy sady, Praha
1988/06/15 - 1988/09/25   13. Bienále užité grafiky Brno 1988, Brno (Brno-město), Brno (Brno-město)
1988/06/16 - 1988/08/07   Humor ’88, Kresby, obrazy, plastiky, objekty, Krajská galerie, Hradec Králové (Hradec Králové)
1988/07/08 - 1988/08/07   Salón pražských výtvarných umělců '88, Park kultury a oddechu Julia Fučíka, Praha
1988/07/28 - 1988/08/28   Výstava pätnástich, Pálffyho palác, Bratislava (Bratislava)
1988/09/04 - 1988/10/09   Humor ’88. Obrazy - kresby - objekty, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
1988/09/09 - 1988/09/30   Studio Atika: Interiérové objekty, Galerie pod podloubím, Olomouc (Olomouc)
1989/03/11 - 1989/03/31   Minulost a budoucnost ve Vinohradské tržnici, Vinohradská tržnice, Praha
1989/03/16 - 1989/04/30   Súčasná československá ilustrácia detskej knihy, Kultúrno-spoločenské stredisko pre deti a mládež, Bratislava (Bratislava)
1989/03/17 - 1989/04/24   František Skála: Obrazy a plastiky, Pavel Prášil: Obrazy, Pelhřimov (Pelhřimov), Pelhřimov (Pelhřimov)
1989/06 - 1989/07   Tvrdohlaví, Výstavní síň Viléma Wünsche, Havířov (Karviná)
1989/06/27 - 1989/08/31   Objekty, sochy, instalace v Technickém muzeu, Národní technické muzeum, Praha
1989/06/29 - 1989/07/28   Úsměv, vtip a škleb, Palác kultury, Praha
1989/08/18 - 1989/10/01   Tendence v českém sochařství 1979 - 1989, Bezručovy sady, Olomouc (Olomouc)
1989/09 - 1989/10   BIB: Bienále ilustrácií Bratislava / Biennale of Illustrations Bratislava 1989, Dom kultúry, Bratislava (Bratislava)
1989/09/02 - 1989/09/19   2. výstava Umělecké skupiny Tvrdohlaví, Výstavní síň Ústředí lidové umělecké výroby (ÚLUV), Praha
1989/12/07 - 1990/01/07   Popis jednoho zápasu, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
1990   40 Artistes Tchèques et Slovaques 1960-1990, Coupole du Printemps, Paříž (Paris)
1990/01 - 1990/03/04   Popis jednoho zápasu, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1990/04/06 - 1990/06/08   Image Imprimée de Tchécoslovaquie. Affiche, gravure, illustration, Centre de la Gravure et de l´Image Imprimée de la Communauté française de Belgique, La Louviere
1990/04/12 - 1990/06/03   Popis jednoho zápasu, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1990/04/26 - 1990/08/26   Cesty k postmoderně. Průzkum osmdesátých let, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
1990/06 - 1990/07/20   Popis jednoho zápasu, Orlická galerie v Rychnově nad Kněžnou, Rychnov nad Kněžnou (Rychnov nad Kněžnou)
1990/06/04 - 1990/07/31   Tvrdohlaví, Zámek Litvínov, Litvínov (Most)
1990/08/31 - 1990/09/30   De harde hoveder. Tvrdohlaví - 9 kunstnere fra Prag, Århus Kunstbygning, Aarhus (Århus)
1990/10   Tetes dures, Grand Huit, Theátre National de Bretagne, Rennes
1990/11/06 - 1990/12/09   Současná česká kniha, Mánes, Praha
1990/11/06 - 1990/12/31   Popis jednoho zápasu, Dům umění, Opava (Opava)
1991/04/15 - 1991/05/05   Cena Jindřicha Chalupeckého za rok 1990: Vladimír Kokolia, Jan Ambrůz, František Skála jr., Galerie Václava Špály, Praha
1991/06/26 - 1991/08/18   40 Artistes Tchèques et Slovaques 1960-1990, Museé des beaux-arts de la Ville de Reims, Remeš (Reims)
1991/06/29 - 1991/07   Tvrdohlaví, Sovinec, Sovinec, Jiříkov (Bruntál)
1991/08/31 - 1991/10/06   Europäische Dialoge 1991 / 1. festival Des Europäischen Kulturklubs, Museum Bochum (Kunstmuseum Bochum), Bochum
1991/09/13 - 1991/10/20   3. výstava Umělecké skupiny Tvrdohlaví, Městská knihovna Praha, Praha
1991/11/07 - 1991/12/01   Dialog '92 k poctě Jana Amose Komenského, Ústřední kulturní dům železničářů (ÚKDŽ), Praha
1992/03/19 - 1992/06/07   Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze. Přírůstky sbírek z let 1986–1991, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
1992/05/04 - 1992/05/24   Cena Jindřicha Chalupeckého: Laureáti za rok 1991, Galerie Václava Špály, Praha
1992/05/26 - 1992/06/21   Situace 92, Mánes, Praha
1992/05/29 - 1992/06/21   Cena Jindřicha Chalupeckého 1991, Galerie Sýpka-Vlkov, Osová Bítýška (Žďár nad Sázavou)
1992/05/30 - 1992/06/08   Frontiera 1/92, Bolzano, _
1992/06/04 - 1992/06/21   Mezi Ezopem a Mauglím, Galerie Václava Špály, Praha
1992/07/01 - 1992/09/20   České výtvarné umění 1960-1990, Středočeská galerie, Praha
1993/05/28 - 1993/06/27   Cena Jindřicha Chalupeckého - Senzibility současnosti, Galerie Sýpka-Vlkov, Osová Bítýška (Žďár nad Sázavou)
1993/06/12 - 1993/09/19   Šedá cihla 34/1993, Galerie U Bílého jednorožce, Klatovy (Klatovy)
1993/06/22 - 1993/08/29   Krajina v současném výtvarném umění, Dům U Kamenného zvonu, Praha
1993/10/26 - 1993/11/26   Před i teď i za, Galerie Genia Loci, Praha
1993/12/02 - 1994/01/15   Tělo na tělo, Galerie Červená tráva, Praha
1994   Impermanent Places / Proměnlivá místa, The World Financial Center, New York City (New York)
1994/01 - 1994/03   Povídej mi pohádku, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
1994/06/09 - 1994/07/15   Práce Čestmíra Sušky a Františka Skály, Pražský hrad, Síň pod Plečnikovým schodištěm, Praha
1994/09/11 - 1994/11/06   Mělník - Hořín 1994, Hořín (zámek), _
1994/09/14 - 1994/10/10   Generation der Prager 5, WUK - Werkstätten - und Kulturhaus, Vídeň (Wien)
1995/03/08 - 1995/09/03   České výtvarné umění XX. století ze sbírek Českého muzea výtvarných umění, Dům U Černé Matky Boží, Praha
1995/05/01 - 1995/07/09   Setkání Tvrdohlavých (sochy, objekty), Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
1995/07/22 - 1995/08/15   Opravdické obrazy. Sympozium v malbě plastelinou, Galerie Sýpka-Vlkov, Osová Bítýška (Žďár nad Sázavou)
1996/01/25 - 1996/02/04   Fineart ´96, Valdštejnská jízdárna, Praha
1996/02/01 - 1996/02/14   Ken Luymes, František Skála, Galerie Fronta, Praha
1996/03/22 - 1996/04/28   Opravdické obrazy, sympozium v malbě plastelinou, Dům umění, Opava (Opava)
1996/07/04 - 1996/09/03   Bronzová ratolest, Historiska Museet, Stockholm
1996/10/09 - 1996/11/03   Bronzová ratolest, Schwarzenberský palác, Praha
1996/10/18 - 1997/09/30   Jitro kouzelníků? I., Veletržní palác, Praha
1996/11/26 - 1997/02/02   Cena Jindřicha Chalupeckého: Laureáti z let 1990-1995, Pražský hrad, Starý královský palác, Praha
1997 - 1997/12/19   Česká groteska, Poznaň, Poznaň (Poznań)
1997/03/26 - 1997/05/04   Chalupecký-Díj, Műcsarnok (Kunsthalle Budapest), Budapešť (Budapest)
1997/04/01 - 1997/04/19   In - Tensione II: Dialog s prostředím - Dialogue with Our Surroundings, Centro documentazione ricerca artistica contemporanea Luigi Di Sarro, Řím (Roma)
1997/04/11 - 1997/08/24   Jitro kouzelníků? II. Ztráty a nálezy, Veletržní palác, Praha
1997/05 - 1997/06   Česká groteska / Czech Grotesque, Stockholm, Stockholm
1997/06 - 1997/07   Česká groteska, Oslo, Oslo
1997/06/20 - 1997/09/21   Očima Arcimboldovýma, Veletržní palác, Praha
1997/07/10 - 1997/07/30   Dílna 1997, Zámek Mikulov, Mikulov (Břeclav)
1997/07/16 - 1997/09/28   Ouplná lůna, České muzeum výtvarných umění, Praha
1997/08   Česká groteska, Helsinky (Helsinki), Helsinky (Helsinki)
1997/09   Česká groteska, Hlavné mesto Bratislava, Bratislava (Bratislava)
1997/09/11 - 1997/10/19   Dílna 94-97 Mikulovská sympozia, Pražský hrad, Síň pod Plečnikovým schodištěm, Praha
1997/10   Česká groteska, Košice (Košice), Košice (Košice)
1997/11   Česká groteska, Galeria Związku Artystów Rzeźbiarzy, Varšava (Warszawa)
1998/06 - 1998/08   ...o přírodě..., České muzeum výtvarných umění, Praha
1998/07/07 - 1998/07/31   Touha stát se Indiánem, Galerie Caesar, Olomouc (Olomouc)
1998/09/27 - 1998/11/08   La nature, en dix chapitres / Die natur in zehn Kapiteln, Centre Rhénan d´Art Contemporain (CRAC), Altkirch
1999/02/21 - 1999/03/21   Hommage a Franz Kafka, Kulturforum im Kulturhaus ´abraxas´, Augsburg
1999/03/07 - 1999/04/18   Die Natur in zehn Kapiteln / La nature, en dix chapitres, Badischer Kunstverein, Karlsruhe
1999/04/15 - 1999/06/23   4. výstava výtvarné skupiny Tvrdohlaví, Valdštejnská jízdárna, Praha
1999/05/05 - 1999/10/10   Cesta na jih, Obecní dům, Praha
1999/05/13 - 1999/08/01   ... a co sbírky. Přírůstky Muzea umění Olomouc za léta 1985-1998, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
1999/06/03 - 1999/08/15   Přírůstky sbírek státních galerií z let 1990-1997, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1999/06/05 - 1999/08/29   La nature, en dix chapitres / Die natur in zehn Kapiteln, Kanakakis municipal Gallery, Rethymnon
1999/06/16 - 1999/07/11   Hommage a Franz Kafka, Tančící dům, Praha
1999/06/17 - 1999/07/04   The Chalupecký Award, Manež (Moscow Manege), Moskva (Moscow)
1999/09/23 - 1999/11/10   99CZ, Nádraží Vyšehrad, Praha
1999/10/16 - 1999/11/14   The Chalupecký Award, Center for Contemporary Arts, Kyjev (Kiev)
2000/01/12 - 2000/02/20   Hnízda her, Galerie Rudolfinum, Praha
2000/03/10 - 2000/04/02   Stories from the Mid-Land, Kulturhuset USF Gallery, Bergen
2000/03/23 - 2000/04/16   ...a poletíme dál..., Mánes, Praha
2000/04/05 - 2000/05/05   Pohádkový svět komiksu, Olomouc (Olomouc), Olomouc (Olomouc)
2000/04/05 - 2000/05/05   Pohádkový svět komiksu, Galerie Caesar, Olomouc (Olomouc)
2000/05/26 - 2000/11/19   Konec světa? / The End of the World?, Palác Kinských, Praha
2000/06/26 - 2000/10/29   Timetimeless, Egon Schiele Art Centrum, Český Krumlov (Český Krumlov)
2000/09/27 - 2000/11/19   Dva konce století 1900 2000, Dům U Černé Matky Boží, Praha
2000/09/27 - 2000/12/31   Aktuální nekonečno, Městská knihovna Praha, Praha
2000/10/03 - 2000/11/03   100. výstava Galerie Caesar, Galerie Caesar, Olomouc (Olomouc)
2000/10/12 -   Stálá prodejní expozice, Galerie Tvrdohlaví, Praha
2000/12/13 - 2001/03/25   Melancholie, Brno (Brno-město), Brno (Brno-město)
2000/12/14 - 2001/02/11   100+1 uměleckých děl z dvacátého století / 100+1 Art Works of the Twentieth Century, Dům U Černé Matky Boží, Praha
2001/02   Nové spojenie / New Connection, The World Financial Center, New York City (New York)
2001/05/10 - 2001/07/05   Nové spojenie / New Connection, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
2001/05/31 - 2001/08/26   Objekt - objekt: Metamorfózy v čase / Object - object: Metamorphoses in time, Dům U Černé Matky Boží, Praha
2001/06/27 - 2001/09/02   ...o lidech..., Praha, Praha
2001/06/28 - 2001/09/23   Barevná socha, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
2001/08   Nejkrásnější české knihy konce 20. století, Knihovna města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2001/08/24 - 2001/09/04   Grrr!!!Žbuch! 1. festival komiksu v Jelení / Grrr!!!Žbuch! The 1st festival of comics at Jelení, Galerie Jelení, Praha 1
2001/09/28 - 2001/12/09   Nové spojenie / New Connection, Veletržní palác, Praha
2001/11/23 - 2001/12/21   Umělci v triku, Galerie NoD, Praha
2001/12 - 2002/01/26   Tvrdohlaví a erotika + host galerie Jakub Švéda, Galerie Tvrdohlaví, Praha
2001/12/12 - 2002/01/04   Vánoční lesík, Galerie Šternberk, Šternberk (Olomouc)
2002/01/17 - 2002/04/28   Objekt - objekt: Metamorfózy v čase / Object - object: Metamorphoses in time, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2002/03/07 - 2002/03/31   Icing, Galerie Václava Špály, Praha
2002/04/01 - 2002/04/28   Pět stupňů pod rovníkem, Galerie kritiků, Praha
2002/04/07 - 2002/06/30   Divočina - příroda, duše, jazyk, Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
2002/05/07 - 2002/06/23   Možnosti proměny II, Galerie Zámeček - Ernestinum, Příbram (Příbram)
2002/06/18 - 2002/10/20   Svět hvězd a iluzí. Český filmový plakát 20. století, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
2002/06/21 - 2002/07/20   Livres illustrés et livres-objets tchèques & livrres d´artistes collection pays-paysage, Centre culturel Jean-Pierre Fabrègue, Saint-Yrieix
2002/06/22   Art Safari 3, Bubec o.p.s. (Sochařské studio Bubec), Praha
2002/07 - 2002/08   Možnosti proměny II, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
2002/12/18 - 2003/02/02   Český komiks (?) a výtvarné umění, České muzeum výtvarných umění, Praha
2003 - 2003/01/22   Přátelé pro Literu, Pražský dům fotografie, prostory Nadace ABF, Praha 1
2003/01/09 - 2003/02/09   Svět hvězd a iluzí. Český filmový plakát 20. století, Mánes, Praha
2003/03/01 - 2003/03/30   Malíři čtou první: Ilustrátoři nakladatelství Mladá fronta, Galerie a Galerie Jídelna, Česká Lípa (Česká Lípa)
2003/05/08 - 2003/06/14   World of Stars and Illusions: Gems of the Czech Film Poster Tradition, Czech Centre New York (České centrum New York), New York City (New York)
2003/06/05 - 2003/08/31   Tvrdohlaví V., Galerie Tvrdohlaví, Praha
2003/06/28 - 2003/08/24   Survey '03, Centrum pro současné umění Futura, Praha
2003/07/03 - 2003/09/14   ...o technice / ...about technology..., České muzeum výtvarných umění, Praha
2003/09/04 - 2003/09/26   Prazdroj české kultury: Umění inspirované pivem, Mánes, Praha
2003/09/10 - 2003/10/12   Umělecká skupina Tvrdohlaví, Galerie Zámeček - Ernestinum, Příbram (Příbram)
2003/10/16 - 2004/02/29   Ejhle světlo / Look Light, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
2003/12/15 - 2003/12/19   World of Stars and Illusions: Gems of the Czech Film Poster Tradition, Czech Centre London (České centrum Londýn), Londýn (London)
2003/12/18 - 2004/02/08   Z pohádky do pohádky, České muzeum výtvarných umění, Praha
2004/01/23 - 2004/04/18   World of Stars and Illusions: Gems of the Czech Film Poster Tradition, Consulate General of the Czech Republic, Los Angeles (California)
2004/02/09 - 2004/03/04   Svet hviezd a ilúzií. Český filmový plagát 20. storočia, České kultúrné centrum, Bratislava (Bratislava)
2004/02/17 - 2004/03/28   Ohlédnutí, 2. část, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
2004/03/26 - 2004/06/06   Ejhle světlo / Look Light, Jízdárna Pražského hradu, Praha
2004/04/27 - 2004/05/29   Sterne und Illusionen: Tschechisches Filmplakat des 20. Jahrhundert, Tschechisches Zentrum Dresden (České centrum Drážďany), Drážďany (Dresden)
2004/06/12 - 2004/06/26   World of Stars and Illusions: Gems of the Czech Film Poster Tradition, Consulate General of the Czech Republic, Hongkong (Hong Kong)
2004/06/25 - 2004/09/19   Svět hvězd a iluzí. Český filmový plakát 20. století, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2004/06/30 - 2004/09/19   Folklorismy v českém výtvarném umění XX. století, České muzeum výtvarných umění, Praha
2004/07/09 - 2004/10/03   Showtime: A Century of the Czech Film Posters, Museu de Arte de Macau / Macao Museum of Art, Macao
2004/10/07 - 2004/11/28   Folklorismy v českém výtvarném umění XX. století, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2004/12/08 - 2005/02/27   Folklorismy v českém výtvarném umění XX. století, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
2004/12/09 - 2005/01/30   Bylo, nebylo... Pohádkové motivy v českém moderním a současném umění, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2005/02/17 - 2005/05/29   Bylo, nebylo... Pohádkové motivy v českém moderním a současném umění, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
2005/03/11 - 2005/06/06   Folklorismy v českém výtvarném umění XX. století, Muzeum Jana Amose Komenského, Uherský Brod (Uherské Hradiště)
2005/03/17- 2005/05/17   Florálie, Mezi idylou a halucinací, ArtPro - Galerie české plastiky / Artpro Gallery, Praha
2005/04/26 - 2005/05/21   Nejkrásnější české knihy roku 2004, Nostický palác, Praha
2005/05/20 - 2005/08/07   Od země přes kopec do nebe...: O chůzi, poutnictví a posvátné krajině, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
2005/06/23 - 2005/10/09   Česká fotografie 20. století / Czech photography of the 20th century, Praha, Praha
2005/06/30 - 2005/09/04   Bylo, nebylo... Pohádkové motivy v českém moderním a současném umění, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2005/07/03 - 2005/09/04   Tros Sketos Serios, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2005/07/18 - 2005/07/27   Místa paměti, Galerie Šternberk, Šternberk (Olomouc)
2005/11/24 - 2006/01/08   Les, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2005/12/14 - 2006/02/05   Pohádkové bytosti, České muzeum výtvarných umění, Praha
2006/02/23 - 2006/04/02   ± 50. Generace 80. let ze sbírek Galerie Klatovy / Klenová, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2006/03/28 - 2006/04/29   Kalendáře pro Jindru Štreita, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2006/04/08 - 2006/06/04   ± 50. Generace 80. let ze sbírek Galerie Klatovy / Klenová, Galerie U Bílého jednorožce, Klatovy (Klatovy)
2006/05/07 - 2006/10/31   Od země přes kopec do nebe...: O chůzi, poutnictví a posvátné krajině, Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
2006/06/22 - 2006/09/17   Rosteme s knihou aneb Svět knihy dětem, Regionální muzeum a galerie, Jičín (Jičín)
2006/10/09 -   Přibližovadla, ArtPro - Galerie české plastiky / Artpro Gallery, Praha
2006/11/09 - 2007/01/30   Svět české grafiky, Zámek Bruntál, Bruntál (Bruntál)
2006/12/13 - 2007/02/04   Hory, skály, kameny, České muzeum výtvarných umění, Praha
2007/02/15 - 2007/05/01   Hory, skály, kameny, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
2007/03/29 - 2007/05/20   Světlo a stín, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2007/04/12 - 2007/04/26   Amaro Jilo / Naše srdce, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
2007/09/22   Art Safari 14, Bubec o.p.s. (Sochařské studio Bubec), Praha
2007/12/11 - 2008/02/09   Tvrdohlaví po 20 letech, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2008/04/23 - 2008/05/20   Slovem i obrazem, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2008/05/08 - 2008/07/13   Pohledy do sbírek Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
2008/07/22 - 2008/09/13   Dialogy: Kalendáře pro Jindru Štreita, Galerie Smečky, Praha
2008/10/07 - 2008/11/23   Tvrdohlaví po 20 letech, České muzeum výtvarných umění, Praha
2008/10/10 - 2008/11/30   Slovem i obrazem, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
2008/11/19 - 2009/01/04   František Skála, František Skála, František Skála: Výtvarné práce tří generací, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
2009   16 fig. Czech Illustrators from the Last Decade, Bologna, Boloňa (Bologna)
2009/03/17 - 2009/04/26   Galerie umění Karlovy Vary ...ze sbírky, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2009/05/12 - 2009/07/14   Labyrint světla, Stará čistírna odpadních vod, Praha
2009/05/23 - 2009/08/16   čtrnáct S / fourteen S, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
2009/06/10 - 2009/10/11   Listování: Moderní knižní kultura ve sbírkách Muzea umění Olomouc / Turning pages: Modern book culture in the collections of the Olomouc Museum of Art, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2009/06/22 - 2009/08/22   My Europe / Moje Evropa, European Economic and Social Commitee / Evropský hospodářský a sociální výbor, Brusel (Brussels)
2009/10/15 - 2009/11/18   My Europe / Moje Evropa, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
2009/11/17 -   Po sametu / After Velvet. Současné české umění s přesahy do minulosti / Contemporary Czech Art with Past Connotations, Dům U Zlatého prstenu, Praha
2010/01/09 - 2010/03/07   Czech Art. 20 rokov po... / 20 Years after..., Danubiana Meulensteen Art Museum, Bratislava (Bratislava)
2010/05/08 - 2012/05/08   Sbírka 1 2 3: Stopy historie v akvizicích / Collection 1 2 3: The Tracks of History in Acquisitions, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2010/07/03 - 2010/09/12   Saigon Team, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2010/11/04 - 2011/01/17   Laureáti 1990 - 2010, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
2011/05/30 - 2011/06/30   Galerie Litera - rok dvacátý (2), Galerie Litera, Praha
2011/06/09 - 2011/08/28   Současná česká krajina: Krajinomalba a jiné cesty ke krajině, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2011/09/02 - 2011/09/30   Galerie Litera - rok dvacátý (3), Galerie Litera, Praha
2011/09/09 - 2011/10/01   Houby, houbičky, atomové hřiby..., Artinbox Gallery, Praha
2012/01/13 - 2012/02/26   Dvacet let úspěchů Podkomise pro útlum publicity B.K.S., Galerie Václava Špály, Praha
2012/10/25 - 2013/03/31   Od Tiziana po Warhola: Muzeum umění Olomouc 1951-2011 (IV. Výtvarné umění 1948-2011), Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2013/04/25 - 2013/09/29   2. návštěva sbírky manželů Zemanových, Galerie Sladovna, Žatec (Louny)
2013/06/21 - 2013/09/22   Doteky hudby, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
2013/07/11 - 2013/08/11   Lapidárium, Lapidárium pod Betlémskou kaplí, Praha
2014/02/14 - 2014/05/19   Plakát v souboji ideologií 1914-2014, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
2014/04/25 - 2014/05/11   Nejkrásnější české knihy roku 2013, Letohrádek Hvězda, Praha
2014/06/05 - 2014/08/22   Cesta / The Journey, MeetFactory - Mezinárodní centrum současného umění / International Center of Contemporary Art, Praha
2014/06/08 - 2014/08/31   50, Zámek Klenová, Klenová (Klatovy)
2015/01/24 - 2015/05/21   Fragmenty množin: Výběr ze sbírky Fait Gallery, Fait Gallery, Brno-Královo Pole, Brno (Brno-město)
2015/02/14 - 2017/09/30   Srdceráj, Zámek Valdštejnů, Litvínov (Most)
2015/06/14 - 2015/08/28   Tvrdohlaví 2015, Galerie Miroslava Kubíka, Litomyšl (Svitavy)
2015/09/12 - 2015/09/13   Art Safari 30 de luxe, Bubec o.p.s. (Sochařské studio Bubec), Praha
2015/09/30 - 2016/01/17   Silver Lining - 25. výročí Ceny Jindřicha Chalupeckého, Veletržní palác, Praha
2016/04/26 - 2016/10/10   Sportu zdar!: Sport v umění 1945-2016, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
2016/04/28 - 2016/09/25   Uhlem, štětcem, skalpelem…, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2016/09/21 - 2016/10/14   Wabi-sabi v českém výtvarném umění, Galerie U Betlémské kaple, Praha
2016/09/21 - 2016/11/30   Po sametu, Galerie Pro arte, Praha
2016/12/02 - 2017/03/19   Neváhej a ber! Laureáti Ceny Jindřicha Chalupeckého ze sbírky Magnus Art, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2017/09/15 - 2017/10/29   Přírůstky do sbírek 2006-2016 aneb Co je u nás nového, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2018/02/22 - 2018/04/15   Jiří Franta & David Böhm: Sbírky jinak / před-za-skrz-v, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2018/03/29 - 2018/05/19   Resurrection / Vzkříšení, Galerie Arcimboldo, Praha 1
2018/04/12 -   Koncept Dekor: Laureáti Ceny Jindřicha Chalupeckého ze sbírky Magnus Art (Dočasné struktury 1), PLATO Ostrava, Moravská Ostrava, Ostrava (Ostrava-město)
2018/04/19 - 2018/08/12   Pocta suknu, 8smička, Humpolec (Pelhřimov)
2018/12/02 - 2019/12/01   Salm Modern #1: Možnosti dialogu / Dimensions of Dialogue / Möglichkeiten des Dialogs, Salmovský palác, Praha
2019/03/27 - 2019/05/18   Echo: Výběr ze sbírky Fait Gallery, Fait Gallery, Brno (Brno-město)
2019/04/12 - 2019/06/16   Říká se, že Nová vlna je mrtvá (Vítejte v báječných osmdesátkách. Umění přelomové doby 1980-1990), Galerie Mariánská, České Budějovice (České Budějovice)
2019/10/21 - 2020/08/03   Galerijní zisky: Třicet let sbírkotvorné činnosti VČG v Pardubicích 1989-2019, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
2020/04/18 - 2020/08/22   Pod povrchem: Sedmdesátá a osmdesátá léta ze sbírek Galerie Klatovy / Klenová, Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
2020/05/28 - 2020/09/13   Šero i jas: Stvořená příroda (Pohledy do sbírek Muzea umění Olomouc), Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2020/06/05 - 2020/09/06   Máchovskou krajinou, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
2020/10/08 - 2020/12/12   Sbírka Magnus Art 1990–1999, Magnus Art, galerie J&T banky, Praha
2021/03/04 - 2021/04/04   Umění navzdory času, Galerie Jelení, Praha 7
2021/05/12 - 2021/10/10   Vanitas, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
2021/10/04 - 2021/10/28   Je mi sto let: Výstava prací studentů a absolventů „Žižkárny“, Galerie Toyen, Praha
2021/12/23 - 2022/01/31   Pohled do Archivu 15 – PF, DOX, Malá věž, Praha
2022/02/10 - 2022/04/15   František Skála, Martin Janecký: Skleněný kaleidoskop Františka Skály, Galerie Kuzebauch, Praha
2022/03/03 - 2022/09/18   Domov a svět, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2022/03/16 - 2022/05/19   Popel rodinného krbu, Olga (Galerie Olga), Praha
2022/06/23 - 2022/08/28   Výběr, Galerie U Betlémské kaple, Praha
2022/06/30 - 2022/10/16   Via Vitae Věry Novákové, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
2022/07/01 - 2022/09/30   Půlnoc umění: Sbírka Karla Babíčka (Cesty sběratelství), Kunsthalle Praha, Praha
2023/03/01 - 2023/05/27   Jezdec: Výstava sbírky Josefa Maixnera, Magnus Art, galerie J&T banky, Praha
2023/03/03 - 2023/05/21   Umění předlouhého století a paměť lidské chůze, Výstavní síň „13“, Plzeň (Plzeň-město)
2023/04/06 - 2023/05/05   29. Grafika roku 2022, Betlémská kaple, Praha
2023/06/22 - 2024/01/14   Objem duše: Sochařská sbírka MUO, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2023/10/10 - 2024/02/20   Žít s Gočárem: Výstava sbírky Zdeňka Ungráda, Magnus Art, galerie J&T banky, Praha
2023/11/23 -   Sedm dekád: Galerie umění Karlovy Vary (1953–2023), Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2024/04/30 - 2024/06/25   Strach, smích a smrt, Gumárna - areál, Čáslav (Kutná Hora)
dražba/aukce/bazar
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2004/02/29   3. aukce moderního umění, Hotel Holiday Inn, Praha
2005/04/30   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Hotel Hilton Prague, Praha
2005/09/25   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Hotel Hilton Prague, Praha
2006/10/22   Aukce umění, Mánes, Praha
2007/11/11   Současné umění / Contemporary Art, aukce, Konferenční centrum City, Praha
2007/11/18   Súčasné umenie / Contemporary Art, aukcia, EA ART Hotel William, Bratislava (Bratislava)
2009/05/16   Aukce současného českého a slovenského umění, Konferenční centrum City, Praha
2009/05/24   Súčasné umenie - Woxart & Weiss, Hotel Crowne (Crown) Plaza, Bratislava (Bratislava)
2011/11/27   67. aukce Aukční Galerie Kodl a 98. aukce Aukční síně Vltavín, Palác Žofín, Praha
2013/06/09   Výtvarné umění, Miroslav Tichý: Fotografické dílo, aukce, Galerie Nová síň, Praha
2014/02/27   Bendefiční aukce společnosti časopisu Ateliér, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2015/06/07   Výtvarné umění / Fotografie - Prague Auctions, Galerie Nová síň, Praha
2017/04/08   artkunst, aukce č. 20, Galerie fotografie Louvre, Praha
2017/06/07   Večerní aukce poválečného & současného umění / Post-War & Contemporary Evening Sale, Topičův salon (2007-), Praha
2018/04/28   Etcetera III½ = VI (Aukce), Galerie Kvalitář, Praha
2018/11/12   8. benefiční aukce pro Cestu domů, Hotel Hilton Prague, Praha
2018/12/13   162. aukce: Výtvarné umění 19.–21. století, Rezidence Ostrovní, Praha
2020/06/06   Etcetera 10: Post-War & Contemporary Art & Soukromá sbírka současného umění, Galerie U Betlémské kaple, Praha
2020/06/21   Mimořádná aukce „českého a zahraničního moderního umění“ (Aukce 81), Topičův salon (2007-), Praha
2020/07/29   176. aukce: Letní aukce (Mince a výtvarné umění), Rezidence Ostrovní, Praha
2020/11/28   Etcetera 11: Post-War & Contemporary Art (Aukce), Galerie U Betlémské kaple, Praha
2020/12/10   180. aukce: Vánoční aukce (Mince a výtvarné umění), Rezidence Ostrovní, Praha
2021/11/27   EtceteraArt 13: Post-War & Contemporary Art, Etcetera art, Praha
2022/02/24   190. aukce: Aukce výtvarného umění, Rezidence Ostrovní, Praha
2022/05/26   193. aukce: Bibliofilská aukce, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
křest/autogramiáda/odhalení
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1999/05/12   Křest katalogu Umělecké skupiny Tvrdohlaví, Valdštejnská jízdárna, Praha
nevýtvarná
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1995/04/24   Jiří Olič, František Skála, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
performace/akce
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1993   Praha - Venezia, Praha - Venezia, _
předaukční výstava
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2004/02/16 - 2004/02/28   3. aukce moderního umění, výstava dražených uměleckých děl, Galerie Peron, Praha
2005/04/23 - 2005/04/29   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění: Výstava exponátů, Galerie Art Praha, Praha
2005/09/19 - 2005/09/24   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění: Výstava exponátů, Galerie Art Praha, Praha
2006/10/14 - 2006/10/22   Aukce umění: Výstava dražených uměleckých děl, Galerie Peron, Praha
2007/11/05 - 2007/11/10   Současné umění / Contemporary Art, předaukční výstava, Galerie Nová síň, Praha
2007/11/15 - 2007/11/18   Súčasné umenie / Contemporary Art, predaukčná výstava, EA ART Hotel William, Bratislava (Bratislava)
2009/05/09 - 2009/05/16   Současné české a slovenské umění: Předaukční výstava, Galerie Nová síň, Praha
2009/05/20 - 2009/05/24   Súčasné umenie, Hotel Crowne (Crown) Plaza, Bratislava (Bratislava)
2013/06/04 - 2013/06/08   Výtvarné umění - výstava, Galerie Nová síň, Praha
2015/06/02 - 2015/06/06   Výtvarné umění / Fotografie - Prague Auctions - výstava, Galerie Nová síň, Praha
2017/04/01 - 2017/04/07   artkunst, aukce č. 20, předaukční výstava, Artkunst gallery, Praha
2017/05/25 - 2017/06/07   Poválečné & současné umění: Předaukční výstava, Topičův salon (2007-), Praha
2018/04/14 - 2018/04/21   Etcetera III½ = VI (Předaukční výstava), Etcetera Gallery, Brno (Brno-město)
2018/04/25 - 2018/04/28   Etcetera III½ = VI (Předaukční výstava), Galerie Kvalitář, Praha
2018/12/03 - 2018/12/12   162. aukce: Výtvarné umění 19.–21. století, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2020/05/19 - 2020/05/29   Etcetera 10: Post-War & Contemporary Art & Soukromá sbírka současného umění, Etcetera Gallery, Brno (Brno-město)
2020/06/02 - 2020/06/06   Etcetera 10: Post-War & Contemporary Art & Soukromá sbírka současného umění, Galerie U Betlémské kaple, Praha
2020/06/10 - 2020/06/21   Aukční výstava (Aukce 81), Topičův salon (2007-), Praha
2020/07/20 - 2020/07/29   176. aukce: Letní aukce (Mince a výtvarné umění), Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2020/11/11 - 2020/11/20   Etcetera 11: Post-War & Contemporary Art, Etcetera Gallery, Brno (Brno-město)
2020/11/24 - 2020/11/28   Etcetera 11: Post-War & Contemporary Art, Galerie U Betlémské kaple, Praha
2020/11/30 - 2020/12/10   180. aukce: Vánoční aukce (Mince a výtvarné umění), Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2021/11/18 - 2021/11/27   EtceteraArt 13: Post-War & Contemporary Art, Etcetera art, Praha
2022/02/14 - 2022/02/24   190. aukce: Výtvarné umění, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2022/03/11 - 2022/03/19   Umění pro Ukrajinu: Benefiční aukce a výstava, Bold Gallery, Praha 7
2022/05/23 - 2022/05/26   193. aukce: Bibliofilská aukce, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
stálá/dlouhodobá expozice
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1995 -   České umění od 60. let do současnosti (České umění 1960-1995), Veletržní palác, Praha
2013/11/14 -   Století relativity: Stálá expozice výtvarného umění 20. století / Century of Relativity: Permanent exposition of fine arts of the 20th century, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2014/05/25 - 2017/12/31   Stavy mysli / Za obrazem, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2017/12/03 - 2025/11/23   Stavy mysli / Za obrazem: Obměny a intervence, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2023/05/25 -   1939⁠–⁠2021: Konec černobílé doby, Veletržní palác, Praha
symposium/seminář
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1997/07/18 - 1997/08/23   Mikulovské výtvarné sympozium Dílna 1997, Zámek Mikulov, Mikulov (Břeclav)
tisková konference
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1996/09/03   František Skála Jr., Galerie Nová síň, Praha
2004/10/13   Skála v Rudolfinu - tisková konference
trh/veletrh
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2003/05/27 - 2003/06/01   Art Prague 2003, Praha, Praha
2006/05/23 - 2006/05/28   Art Prague: 5. veletrh současného umění / 5th International Contemporary Art Fair, Mánes, Praha
2007/05/21 - 2007/05/27   Art Prague. 6. veletrh současného umění / 6th International Contemporary Art Fair, Mánes, Praha
vyhlášení
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2018/04/19   Nejkrásnější české knihy roku 2017, Letohrádek Hvězda, Praha

František Skála

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1989   František Skála Jr.
  1992   František Skála jr.: Staré a nové práce
  1993   František Skála Jr.
  1994   František Skála Jr.: Práce z Headlands / Works from Headlands, Nadace Lidé výtvarnému umění - výtvarné umění lidem, o.p.s., Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
  1995   František Skála Jr., Galerie U dobrého pastýře, Brno (Brno-město)
  1996   František Skála Jr.
  2004   František Skála, Egon Schiele Art Centrum, Český Krumlov (Český Krumlov)
  2010   František Skála: Zátiší z atelieru, PPF Art, a. s., Praha
  2012   František Skála, Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
  2012   František Skála: Headlands / Země hlav, Nadační fond Galerie Smečky, Praha
  2012   František Skála: Září, PPF Art, a. s., Praha
  2015   František Skála: Tribal, Fait Gallery, Brno (Brno-město)
  2015   František Skála: Zři ke kořeni, Galerie Kuzebauch, Praha
  2020   František Skála: Dva roky prázdnin / Two Years' Vacation, Fait Gallery, Brno (Brno-město)
  2021   František Skála: Hnědá duha / Brown Rainbow, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  2022   František Skála: Obrazy ze mě, PPF Art, a. s., Praha
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1987   Tvrdohlaví, Odbor školství a kultury ONV Praha 9, Praha
  1988   Barevná plastika, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1988   Humor ’88 (Kresby, obrazy, plastiky, objekty), Krajská galerie, Hradec Králové (Hradec Králové)
  1988   Salón pražských výtvarných umělců ’88, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1988   Výstava patnácti (Generace osmdesátých let)
  1988   Výstava pätnástich (Mladí českí a moravskí výtvarníci), Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
  1988   Výtvarníci animované tvorby, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1988   XIII. bienále užité grafiky Brno 1988, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1989   2. výstava Umělecké skupiny Tvrdohlaví, Umělecká agentura SSM M-Art, _
  1989   Bienále ilustrácií Bratislava
  1989   Popis jednoho zápasu (Česká výtvarná avantgarda 80. let)
  1989   Súčasná československá ilustrácia detskej knihy, Správa Krkonošského národního parku, Vrchlabí (Trutnov)
  1989   Tendence v českém sochařství 1979 - 1989, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1989   Tvrdohlaví, Městské kulturní středisko, Havířov (Karviná)
  1989   Tvrdohlaví, Umělecká agentura SSM M-Art, _
  1990   40 Artistes Tcheques et Slovaques 1960-1990, Flammarion editions, Paříž (Paris)
  1990   Image Imprimée de Tchécoslovaquie (Affiche, gravure, illustration)
  1990   Současná česká kniha, Unie výtvarných umělců České republiky, Praha
  1990   Tvrdohlaví / De Hårde Hoveder / Tetes Dures
  1990   Úsměv, vtip a škleb
  1991   17 let tajné organizace B.K.S., Unie výtvarných umělců, Praha
  1991   3. výstava umělecké skupiny Tvrdohlaví, Ministerstvo kultury České republiky, Praha
  1991   Dialog '92 (K poctě Jana Amose Komenského), Ústřední kulturní dům železničářů (ÚKDŽ), Praha
  1991   Europäische Dialoge 1991 (1. festival Des Europäischen Kulturklubs), Museum Bochum (Kunstmuseum Bochum), Bochum
  1991   Flash, Flash, _
  1991   Laureáti Ceny Jindřicha Chalupeckého za rok 1990 (Vladimír Kokolia, Jan Ambrůz, František Skála jr.:), Unie výtvarných umělců České republiky, Praha
  1992   České výtvarné umění 1960-1990 / Czech Visual Art 1960-1990 (Středočeská galerie v Praze, Muzeum moderního umění / The Mid-Bohemian Gallery, Museum of Modern Art), Středočeská galerie, Praha
  1992   František Skála jr., Michal Gabriel, Petr Kvíčala: Cena Jindřicha Chalupeckého za rok 1991, Unie výtvarných umělců České republiky, Praha
  1992   Mezi Ezopem a Mauglím, Unie výtvarných umělců, Praha
  1992   Situace 92, Unie výtvarných umělců, Praha
  1992   Sovinec 1989/91, Společnost přátel hradu Sovince, Sovinec, Jiříkov (Bruntál)
  1992   Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze (Přírůstky sbírek z let 1986–1991), Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  1993   Krajina / Landscape (1. výstava Sorosova centra současného umění / 1st exhibition of the Soros Center for Contemporary Arts Prague), Sorosovo centrum současného umění, Praha
  1993   La Biennale di Venezia: XLV Esposizione Internazionale d'Arte (Punti cardinali dell'arte), Marsilio Editori, Benátky (Venezia)
  1993   Šedá cihla 34/1993, Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
  1994   Generation der Prager 5 (Bildende Kunst)
  1994   Povídej mi pohádku, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
  1995   Artcircolo (Mělník - Hořín 1994/1995), Artcircolo e.V., Mnichov (München)
  1995   České výtvarné umění XX. století (Ze sbírek Českého muzea výtvarných umění), České muzeum výtvarných umění, Praha
  1996   Cena J. Chalupeckého / J. Chalupecký Award (Vladimír Kokolia, František Skála, Michal Nesázal, Martin Mainer, Michal Gabriel, Petr Nikl)
  1996   Fineart ’96, Fineart, a.s., Praha
  1996   Jitro kouzelníků? (Umění, věda, společnost na přelomu tisíciletí)
  1996   Jitro kouzelníků? II (Ztráty a nálezy)
  1997   Česká groteska / Czech Grotesque
  1997   Dílna 97 (Mikulovské výtvarné sympozium, čtvrtý ročník), Městský úřad, Mikulov (Břeclav)
  1997   Chalupecký- díj / The Chalupecký Prize
  1997   In-Tensione II (Dialog s prostředím - Dialogue with Our Surroundings), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
  1997   Očima Arcimboldovýma, Národní galerie v Praze, Praha
  1997   Ouplná lůna, České muzeum výtvarných umění, Praha
  1998   ...o přírodě... / ...About Nature... (Několik pohledů na současné české výtvarné umění), České muzeum výtvarných umění, Praha
  1998   Die natur in zehn Kapiteln (Zeitgenössische tschechische Künstler)
  1998   La nature, en dix chapitres (Artistes contemporains tcheques)
  1998   Touha stát se Indiánem, Galerie Caesar, družstvo pro podporu výtvarného umění, Olomouc (Olomouc)
  1999   …a co sbírky (Přírůstky Muzea umění Olomouc za léta 1985 - 1998), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  1999   Cesta na jih (Inspirace českého umění 19. a 20. století), Obecní dům, a.s., Praha
  1999   Hommage à Franz Kafka
  1999   Jindřich Chalupecký Award Against all (Young Czech Visual Art of the 90´s)
  1999   Journey to the South (An inspiration for Czech art of the 19th and 20th centuries), Obecní dům, a.s., Praha
  1999   Přírůstky sbírek státních galerií České republiky z let 1990 - 1997, Správa Pražského hradu, Praha
  1999   Signum design (Český design 1980-1999), Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  1999   Signum Design (Czech Design 1980-1999), Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  2000   ... a poletíme dál...
  2000   100+1 uměleckých děl z dvacátého století / 100+1 Art Works of the Twentieth Century (1900… 2000), České muzeum výtvarných umění, Praha
  2000   Aktuální nekonečno / Actual Infinity (Konflikty a souvislosti baroka v moderním a současném českém umění / Baroque Conflicts and Continuities in Modern and Contemporary Czech Art), Galerie hlavního města Prahy, Praha
  2000   Dva konce století / The End of Two Centuries (1900 - 2000), České muzeum výtvarných umění, Praha
  2000   Melancholie, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  2000   Pohádkový svět komiksu, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2000   Sorosovo centrum současného umění - Praha 1993-1998 / Soros Centre for Contemporary Arts - Prague 1993-1998, Nadace pro současné umění (Nadace současného umění), Praha
  2000   Stories from the Mid-Land
  2001   ...o lidech... / About People... (Několik pohledů na sopučasné české výtvarné umění / Several views of contemporary Czech art), České muzeum výtvarných umění, Praha
  2001   Cena Jindřicha Chalupeckého / Jindřich Chalupecký Award 1990-2000, Společnost Jindřicha Chalupeckého, Praha
  2001   Nejkrásnější české knihy konce 20. století, Knihovna města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
  2001   New Connection
  2001   Objekt - objekt / Object - object (Metamorfózy v čase / Metamorphoses in time), České muzeum výtvarných umění, Praha
  2002   5° stupňů pod rovníkem
  2002   Český komiks (?) a výtvarné umění, České muzeum výtvarných umění, Praha
  2002   Možnosti proměny II, České muzeum výtvarných umění, Praha
  2002   Objekt - objekt / Object - object (Metamorfózy v čase / Metamorphoses in time), České muzeum výtvarných umění, Praha
  2002   X (10 let Galerie Caesar v Olomoucké radnici), Galerie Caesar, družstvo pro podporu výtvarného umění, Olomouc (Olomouc)
  2003   ...o technice... / ...about technology... (několík pohledů na současné české umění / several views of contemporary Czech art), České muzeum výtvarných umění, Praha
  2003   Art Prague (Veletrh současného umění / Contemporary Art Fair), ART PRAGUE o.s., Praha
  2003   Ejhle světlo, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  2003   Prazdroj české kultury / The Fount of Czech Culture (Umění inspirované pivem / Art Inspired by Beer), Plzeňský Prazdroj, a.s., Plzeň (Plzeň-město)
  2003   Prazdroj české kultury / The Fount of Czech Culture (Umění inspirované pivem / Art Inspired by Beer), Plzeňský Prazdroj, a.s., Plzeň (Plzeň-město)
  2003   Z pohádky do pohádky / A Fairy-Tale Parade, České muzeum výtvarných umění, Praha
  2004   Bylo, nebylo… (Pohádkové motivy v českém moderním a současném umění), Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
  2004   Český filmový plakát 20. století, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  2004   Folklorismy v českém výtvarném umění XX. století / Folklorism in 20th-century Czech Art, České muzeum výtvarných umění, Praha
  2005   Bylo, nebylo... / Es war einmal... (Pohádkové motivy v moderním a současném umění v Čechách / Märchenmotive in der modernen und zeitgenössischen Kunst in Böhmen), Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
  2005   Cena Jindřicha Chalupeckého: Patnáct let / Jindřich Chalupecký Award: Fifteen Years, Společnost Jindřicha Chalupeckého, Praha
  2005   Florálie (Mezi idylou a halucinací), ArtPro, s.r.o., Praha
  2005   Les, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
  2005   Nejkrásnější české knihy roku 2004 / The Most Beautiful Czech Books of 2004, Památník národního písemnictví, Praha
  2005   Od země přes kopec do nebe... (O chůzi, poutnictví a posvátné krajině), Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
  2005   Pohádkové bytosti, České muzeum výtvarných umění, Praha
  2006   ± 50 (Generace osmdesátých let / The Generation of the 1980s), Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
  2006   Art Prague (5. veletrh současného umění / 5th International Contemporary Art Fair), Art Prague, s.r.o., Praha
  2006   Přibližovadla (auta, motorky, vlaky, lodě, vzducholodě, vesmírné lodě, rakety, ufa, tanky, letadla, brusle, sáňky, kočárky... v dílech mistů minulých, současných i budoucích)
  2007   Amaro Jilo, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  2007   Art Prague (6. veletrh současného umění / 6th International Contemporary Art Fair), Art Prague, s.r.o., Praha
  2007   Hory skály kameny / Mountains Cliffs Rocks, České muzeum výtvarných umění, Praha
  2007   Světlo a stín, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
  2007   Tvrdohlaví po 20 letech, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
  2008   Dialogy - kalendáře pro Jindru Štreita, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2008   Pohledy do sbírek Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích (České umění 20. století), Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
  2008   Skála Skála Skála (Výtvarné práce tří generací), Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
  2008   Tvrdohlaví po 20 letech, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
  2009   16 fig. (Czech Illustrators from the Last Decade), Ministerstvo kultury České republiky, Praha
  2009   Čtrnáct S / fourteen S, Vydavatelství Houdek, _
  2009   Ikebana B.K.S. včera a dnes
  2009   Listování / Turning pages (Moderní knižní kultura ve sbírkách Muzea umění Olomouc / Modern book culture in the collections of the Olomouc Museum of Art), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2009   My Europe / Moje Evropa (Contemporary Czech Art and Design), European Economic and Social Commitee / Evropský hospodářský a sociální výbor, Brusel (Brussels)
  2009   Po sametu (Současné české umění s přesahy do minulosti), Galerie hlavního města Prahy, Praha
  2010   Cena Jindřicha Chalupeckého 20 let / Jindřich Chalupecký Award 20 Years (MCMXC - MMX), Společnost Jindřicha Chalupeckého, Praha
  2010   České moderní a současné umění 1890 - 2010 (2. díl), Národní galerie v Praze, Praha
  2010   Modern and Contemporary Czech Art 1890-2010 (Part Two), Národní galerie v Praze, Praha
  2010   Sbírka 1 2 3: Stopy historie v akvizicích / Collection 1 2 3: The Tracks of History in Acquisitions, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
  2010   Timetimeless, Egon Schiele Art Centrum, Český Krumlov (Český Krumlov)
  2011   Czech Art (20 rokov po... / 20 years after...), Via Danubia, s.r.o., Bratislava (Bratislava)
  2011   Současná česká krajina (Krajinomalba a jiné cesty ke krajině), Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
  2012   12 let Galerie v Kapli, Klub Galerie V kapli, Bruntál (Bruntál)
  2012   Muzeum umění Olomouc 1951-2011, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2012   Zbraně B.K.S. / B.K.S. Weapons, Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
  2013   2. návštěva sbírky manželů Zemanových
  2013   Doteky hudby, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
  2014   50 (Galerie Klatovy / Klenová), Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
  2014   50 uměleckých děl ze sbírek Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem / 50 Artworks from the Collections of the Gallery of Modern Art in Roudnice nad Labem, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
  2014   Nejkrásnější české knihy roku 2013 / The Most Beautiful Czech Books of 2013, Památník národního písemnictví, Praha
  2014   Plakát v souboji ideologií 1914-2014, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
  2014   Stavy mysli: Za obrazem / States of Mind: Beyond the Image (Stálá expozice GASK - Galerie Středočeského kraje / Permament Exhibition of GASK - Gallery of the Central Bohemian Region), Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
  2014   The Poster in the Clash of Ideologies 1914-2014, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
  2015   Fragmenty množin: Výběr ze sbírky Fait Gallery, Fait Gallery, Brno (Brno-město)
  2015   Sbírka Magnus Art, J&T banka, Praha 8
  2015   Silver Lining (25. výročí Ceny Jindřicha Chalupeckého / 25th Anniversary of Jindřich Chalupecký Award), Společnost Jindřicha Chalupeckého, Praha
  2015   Srdceráj
  2015   Tvrdohlaví 2015, Nakladatelství KANT (Karel Kerlický), Praha
  2016   Uhlem, štětcem, skalpelem... / By Charcoal, Paintbrush, Scalpel... (Sbírka kresby Muzea umění Olomouc / Collection of Drawings of the Olomouc Museum of Art), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2017   GAML 20 výstav, Verzone, s.r.o., Praha
  2017   Přírůstky do sbírek 2006-2016 aneb Co je u nás nového, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  2018   Nejkrásnější české knihy roku 2017 / The Most Beautiful Czech Books of the Year 2017 (53. ročník / 53rd Year), Památník národního písemnictví, Praha
  2018   Pocta suknu (Textil v kontextu umění), 8smička, Humpolec (Pelhřimov)
  2018   Stavy mysli / Za obrazem / States of Mind / Beyond the Image (Obměny a intervence / Interventions and Innovations), Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
  2019   Echo: Výběr ze sbírky Fait Gallery / Selection from the Fait Gallery Collection, Fait Gallery, Brno (Brno-město)
  2019   Galerijní zisky (30 let sbírkotvorné činnosti Východočeské galerie v Pardubicích 1989-2019), Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
  2019   Možnosti dialogu / Möglichkeiten des Dialogs / Dimensions of Dialogue, Národní galerie v Praze, Praha
  2019   Říká se, že Nová vlna je mrtvá / They say that the New Wave is dead (Skvělá Osmdesátá v Praze a okolí / The exciting eighties in Prague and its Surroudings), Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  2020   Máchovskou krajinou, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
  2020   Pod povrchem (Sedmdesátá a osmdesátá léta ze sbírek Galerie Klatovy / Klenová), Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
  2020   Sbírka Magnus Art 1990–1999, J&T banka, Praha 8
  2020   Šero i jas, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2021   Vanitas (Vanitas in Contemporary Czech Art), DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
  2021   Vanitas (Vanitas v současném českém umění), DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
  2022   Domov a svět / Home and Abroad, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2022   František Skála, Martin Janecký: Skleněný kaleidoskop Františka Skály, Galerie Kuzebauch, Praha
  2022   Půlnoc umění: Sbírka Karla Babíčka / Midnight of Art: Karel Babíček's Collection, Kunsthalle Praha, Praha
  2023   29. Grafika roku 2022, 28. Cena Vladimíra Boudníka, Nadace Hollar, Praha
  2023   Jezdec (Výstava sbírky Josefa Maixnera), J&T banka, Praha 8
  2023   Strach, smích a smrt, Pavel Tichoň - Individuum, Praha
  2023   Umění předlouhého století a paměť lidské chůze, Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  2023   Všechnu moc imaginaci (Česká sezóna v Drážďanech 2022–2023), Staatliche Kunstsammlungen Dresden (Státní umělecké sbírky Drážďany), Drážďany (Dresden)
  2023   Žít s Gočárem: Výstava sbírky Zdeňka Ungráda, J&T banka, Praha 8
  nedat   Český komiks / Czech comics
  nedat.   2. výstava domácích prací posluchačů všup
  nedatováno   Cena J. Chalupeckého / J. Chalupecký Award, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  nedatováno   Cena Jindřicha Chalupeckého. Senzibility současnosti (1990-1992), Galerie Sýpka-Vlkov, Osová Bítýška (Žďár nad Sázavou)
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1990   Výtvarníci animovaného filmu, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1993   Contemporary Czech Painting, G+B Arts International Limited, East Roseville
  1995   Pomocný slovník českých a slovenských výtvarných umělců, F. R. & G. spol. s r.o., Bratislava (Bratislava)
  1997   Velké putování Vlase a Brady, Nakladatelství Divus, Praha 3
  1998   František Skála jr., Nakladatelství Divus, Praha 3
  1999   Výtvarná skupina Tvrdohlaví (1987-1999), Nakladatelství KANT (Karel Kerlický), Praha
  2000   101 umělců v České republice / 101 Artists in the Czech Republic, Nakladatelství Argo, Praha
  2001   Picasso byl monstrum, Nakladatelství Primus, Praha
  2001   Rozhovory, Dauphin, Praha
  2004   Šark a jiné fotografické cykly 1990-2004, Nakladatelství KANT (Karel Kerlický), Praha
  2005   České ateliéry / Czech studios (71 umělců současnosti / 71 contemporary artists), Art CZ, Praha
  2006   Vzrušení (Rozhovory o umění z let 1995-2005), BB art, s.r.o., Praha
  2008   Obrazy v živé paměti / Pictures in recent memory (Česká kniha pro děti a mládež 2007 / Czech books for children and young people 2007), Ministerstvo kultury České socialistické republiky (ČSR), Praha
  2008   Slovem i obrazem, Nakladatelství Vltavín, s.r.o., Praha
  2010   Česká fotografie 20. století, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  2010   Příběh české ilustrované dětské knihy 1900-2000, Sladovna Písek, Písek (Písek)
  2011   100 uměleckých děl ze sbírek Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem (100 artworks from the collection of the Gallery of Modern Art in the Roudnice nad Labem), Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
  2012   Czech Contemporary Art Guide, Institut umění - Divadelní ústav, Praha
  2012   František Skála: Headlands / Země hlav, Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
  2013   Česko-slovenský pavilon v Benátkách / Pavilion of the Czech Republic and the Slovak Republic in Venice, Národní galerie v Praze, Praha
  2013   Jaroslav Brabec: Orbis Artis, Torst, Praha
  2014   Dům umění České Budějovice 2013-1998 / České Budějovice House of Art 2013-1998, Dům umění, České Budějovice (České Budějovice)
  2014   Mezera (Mladé umění v Česku 1990-2014), Společnost Jindřicha Chalupeckého, Praha
  2015   Sport je umění / Sport is art (Sportovní tematika v českém výtvarném umění 20. a 21. století / Sports themes in Czech art of the 20th and 21st centuries), Nakladatelství KANT (Karel Kerlický), Praha
  2016   Design v českých zemích 1900-2000, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  2016   Průvodce neklidným územím (Příběhy českého výtvarného umění 1900-2015), Nakladatelství Labyrint, Praha
  2017   Dějiny umění v českých zemích 800–2000, Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
  2017   Klacky v galerii, obrazy za miliony a co znamená krabice od pracího prášku (Odpovědi na nejčastější otázky o současném výtvarném umění), Galerie Rudolfinum, Praha
  2018   Ahoj socho (Městem s otevřenýma očima), Galerie hlavního města Prahy, Praha
  2018   S (ne)lidskou tváří?!: 1938-1989, Národní galerie v Praze, Praha
  2021   Městská galerie (Obrazy s příběhem), Druhé město, Brno (Brno-město)
  2021   Umění, kterému nikdo nerozumí, Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
  2023   Sbírka Kunsthalle Praha (50 Highlights), Kunsthalle Praha, Praha
antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  2000   Splátka na dluh (Dokumentace českých výtvarníků narozených v padesátých letech / Czech artists born in the 1950s and 1960: a record), Torst, Praha
  2005   Česká fotografie 20. století, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  2006   Palác Akropolis Rozhovory, Nakladatelství Labyrint, Praha
  2011   České umění 1980-2010 (Texty a dokumenty), Vědecko-výzkumné pracoviště Akademie výtvarných umění v Praze, Praha
encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1991   Kdo je kdo Česká republika, Federální orgány ČSFR 91/92 (II. díl N-Ž), Nakladatelství Kdo je kdo, Praha
  1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (N-Ž), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  2000   alt.divadlo (Slovník českého alternativního divadla), Nakladatelství Pražská scéna (Jan Dvořák), Praha
  2005   Kdo je kdo (Osobnosti české současnosti), Agentura Kdo je kdo, _
  2005   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–2004 (XIV. Sh – Sr), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  2012   Slovník autorů literatury pro děti a mládež II. (Čeští spisovatelé), Nakladatelství Libri, Praha
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1986   Výstava obrazů a plastik Františka Skály ml. (Ústav makromolekulární chemie Na Petřinách, 16.6.-27.6. 1986), Někdo něco 5, 43-47
  1988   Tvrdohlaví, Československý architekt
  1988   Zpráva o založení umělecké skupiny "Tvrdohlaví" (publikováno v Flash Art No 139, March - April 1988), Někdo něco 11, 37-37
  1989   Kdo měl 22. 12. 1987 v 17 hodin čas a chuť..., Tvrdohlaví
  1989   Opět Tvrdohlaví, Lidová demokracie
  1989   Opět Tvrdohlaví, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 2.ročník, 18.číslo, 3-3
  1989   Přírodní tvar v díle Františka Skály (Text k výstavě Františka Skály jn. v Pelhřimově, od 17.3. 1989), Někdo něco 12, 43-46
  1989   Skok mladých výtvarníků z periférie do centra Prahy aneb Podruhé Tvrdohlaví, Mladá fronta
  1989   Tvrdě o Tvrdohlavých, Svobodné slovo
  1989   Tvrdohlaví (Bílá vrána ´88), Mladý svět, 7-12
  1989   Tvrdohlaví - čas (národní) sebereflexe (K výstavě v pražské výstavní síni ÚLUV), Rudé právo
  1989   Tvrdohlaví kriticky, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 2.ročník, 19.číslo, 3
  1989   Tvrdohlaví podruhé, Tvorba, 8-8
  1989   Tvrdohlaví podruhé, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 2.ročník, 19.číslo, 3
  1989   Tvrdohlaví znovu na scéně, Zemědělské noviny
  1989   Úsměv, vtip a škleb, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 4
  1990   II. výstava Tvrdohlavých, Výtvarná kultura, 37-40
  1991   Cena Jindřicha Chalupeckého, Lidové noviny, 16
  1991   František Skála jr., Výtvarné umění, 31-36
  1991   Národní Tvrdohlaví, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 1-4
  1991   Pětatřicátníci (Mladí laureáti ve Špálově galerii), Lidové noviny
  1991   Postmoderna v Národní galerii, periodikum
  1991   Ročník 1956, Literární noviny
  1991   Současná výstava v nejvyšším patře Městské knihovny v Praze je Hledání Tvrdohlavých, Práce
  1991   Splněn tajný sen Tvrdohlavých: Dobytí Národní galerie, Rudé právo
  1991   Stále Tvrdohlaví, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 1-4
  1991   Tvrdohlaví 1987 - 1990, Výtvarné umění, 41-44
  1991   Tvrdohlaví a Róna zvláště (Nechce se mi věřit...), Tvorba, 22-22
  1991   Tvrdohlaví III (v Národní galerii), Mladá fronta Dnes
  1991   Tvrdohlaví napotřetí (Tajná znamení a Kašpárkův pád), Lidové noviny
  1991   Ztvrdlí Tvrdohlaví, Občanský deník
  1992   Tvrdohlaví, Sovinec 1989/91
  1992   Zvýšení a snížení (Laureáti Ceny J. Chalupeckého za rok 1991), Lidové noviny
  1993   Biography, Contemporary Czech Painting, 218-235
  1993   Eva Skálová (Rodinný portrét v interiéru), Výtvarné umění, 69-69
  1993   Frantisek Skala, Contemporary Czech Painting, 142-145
  1993   František Skála, Krajina / Landscape, 54-55
  1993   Odvahu nespatřuji v šokování (František Skála), Výtvarné umění, 4-17
  1993   One-Person Exhibitions, Contemporary Czech Painting, 210-217
  1993   Reise gegen die Zeit, Neue bildende Kunst, 3.ročník, 4.číslo, 35-36
  1994   Dva prisoneři a dvojitej džajl na Pražskym hradě, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 5-5
  1995   František Skála jr. (Galerie Labyrint 026), Labyrint revue, 25-28
  1996   František Skála j.r. (Nová síň, Praha, 4. září až 6. října 1996), Detail, 25
  1996   Mýtická mytologie (František Skála), Vesmír, 710
  1996   Snažím se zachytit neuchopitelné (Praha, Nová síň, František Skála, 4. 9. - 6. 10.), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 7-7
  1997   3x sedm, Revolver Revue, 13.ročník, 36.číslo, 249-263
  1997   František Skála (1956), Česká groteska / Czech Grotesque
  1997   Ha megróbáljuk egybevetni... / If we attempt to compare..., Chalupecký- díj / The Chalupecký Prize
  1997   Mystická generac?, UNI, 23-24
  1997   Od sochy k interface (K situaci v současném českém sochařství), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 2-2
  1997   Vysoká hra (Praha, Pražský hrad, Románské podlaží Starého královského paláce, 26. 11. 1996 - 2. 2 .1957), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 4-4
  1998   Bílý žebrák a Chudáčkové boží, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 6-6
  1998   TAKITAK, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 9-9
  1999   Ale přece: Tvrdohlaví spolu vystavují po osmi letech, Mladá fronta Dnes, 18-18
  1999   František Skála, Výtvarná skupina Tvrdohlaví, 65-70
  1999   František Skála (obrazová část), Výtvarná skupina Tvrdohlaví, 161-171
  1999   O Tvrdohlavých s odstupem deseti let, periodikum
  1999   Ohlédnutí za jedním zápasem (Praha, Valdštejnská jízdárna, Tvrdohlaví V., 16. 4. - 23. 6.), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 1-1
  1999   Tvrdohlaví (Místo prologu, Kalendárium skupiny 1987-1991, Místo epilogu), Výtvarná skupina Tvrdohlaví, 10-27
  1999   Tvrdohlaví chalupáři (Stará parta ve Valdštejnské jízdárně), Mladá fronta Dnes, 18-18
  1999   Tvrdohlaví se po letech sešli v Jízdárně Pražského hradu, Lidové noviny
  1999   Tvrdohlaví ve Valdštejnu, Týdeník Rozhlas
  2000   František Skála (1956), 101 umělců v České republice / 101 Artists in the Czech Republic, 107-108
  2000   Motiv létání v mýtech, pohádkách i snech (V horním sále pražského Mánesa vystavuje své práce Papiriál, volné tvůrčí sdružení neortodoxních výtvarníků), Lidové noviny, 17
  2000   Mýtus / Myth (1987 - 1994), 100+1 uměleckých děl z dvacátého století / 100+1 Art Works of the Twentieth Century, 212-229
  2001   František Skála (...ve vztahu k technice... / I am conservative in my relation...), New Connection, 63-65
  2001   František Skála, Cena Jindřicha Chalupeckého / Jindřich Chalupecký Award 1990-2000, 36-41
  2001   K výstavě 100 + 1 uměleckých děl (Praha, ČMVU, Dům U Černé Matky Boží, 13. 12. 2000 - 11. 2. 2001), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 12-12
  2001   Věci mají duší, Picasso byl monstrum, 168-177
  2001   Zachytit neuchopitelné, Rozhovory, 88-91
  2002   5° pod rovníkem, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 16
  2002   Čeští výtvarníci na dalekých cestách, Lidové noviny
  2002   Čeští výtvarníci na dalekých cestách, Lidové noviny, 28
  2002   Pět stupňů pod rovníkem (Praha, Galerie Kritiků, 1. 4. - 28. 4.), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 12
  2002   Ti magoři si říkají Tros Sketos, Právo, 10
  2003   České muzeum výtvarných umění v Praze otevírá výstavou ´...o technice...´... / With the exhibition ´...about technology..., the Czech Museum of Fine Atrrs is opening..., ...o technice... / ...about technology...
  2004   František Skála (aneb Fanda do kumštu), Art & Antiques, 46-57
  2004   Nové sochy v parku Hadovka (Sdílení cesty mezi architekturou a veřejným prostorem), Revue art, 2-5
  2005   Double Skála (reviews), Fotograf, 117-118
  2005   dvojitý Skála (recenze), Fotograf, 117-118
  2005   František Skála, České ateliéry / Czech studios, 483-484
  2005   František Skála (1956), České ateliéry / Czech studios, 254-259
  2005   Pět pohledů na Skálu, Revue art, 1.číslo, 16-17
  2005   Sketos zazářili s Alfabetickými kantátami, Mladá fronta Dnes
  2005   Tros Sketos vystavují ve Varech (Tři výjimeční umělci české výtvarné scény vystavují spolu, jako trio, poprvé), Mladá fronta Dnes
  2006   Výstavy v Galerii Šternberk v letech 2001-2006, Galerie Šternberk 2006, 13-15
  2007   Jak je na tom kýč? (Anketa), Revue Art, 4-9
  2007   Molitanový princ František Skála, Život, 43
  2007   Tvořit jako příroda, Je třeba si vybrat, 172-175
  2008   František Skála: Skutečný příběh Cilka a Lídy / The Real Story of Cecil and Lucy, Obrazy v živé paměti / Pictures in recent memory, 38-39
  2008   František Skála: Šíp, Revue Art, 32-35
  2008   Skálové po meči, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 1
  2009   Čtrnáct es, Flash Art, 52
  2009   Manuál pro milovníky současného umění (Lekce 13. - Výtvarnické etudy I. (Muži)), Art + Antiques, 69-69
  2009   The incorporation in this small exhibition...
  2009   Tros Sketos se vrací na místo činu, periodikum
  2009   Tvrdohlaví po dvaceti letech, Revue Art, 20-25
  2010   Grrr!!!Žbuch! 1. festival komiksu v Jelení / Grrr!!!Žbuch! The 1st festival of comics at Jelení, Galerie Jelení / Jelení Gallery 1999-2009, 100-101
  2010   Laureáti ceny Jindřicha Chalupeckého, Xantypa, 52-58
  2010   Podivnost v české postmoderně, České moderní a současné umění 1890 - 2010, 154-167
  2010   Strangeness in Czech Post - Modernism, Modern and Contemporary Czech Art 1890-2010, 154-167
  2011   František Skála, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 24.ročník, 16-17.číslo, 16-16
  2011   Současná česká krajina, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 24.ročník, 16-17.číslo, 5-5
  2012   Muzeum v muzeu, Art + Antiques, 10-15
  2012   Skála František (7.2.1956 Praha), Slovník autorů literatury pro děti a mládež II., 361-362
  2013   Nechte růst špendlíky, Nový prostor, 20-22
  2014   Cesty Františka Skály, Art + Antiques, 73-73
  2014   Současné umění, Ročenka ART+, 61-62
  2015   EXPO, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 5
  2015   Hromadné cvičení, gymnastika, kulturistika (Síla spočívá v jednotě), Sport je umění / Sport is art, 168-207
  2017   Čekání na kapitální kus (S Františkem Skálou o vystavování, cestování a konci světa), A2: Kulturní čtrnáctideník, 20-20
  2017   Dvojí hra Františka Skály, Art + Antiques, 52-54
  2017   Propracovaná fantazie (Nový svět vytvořený ze starého na výstavě Františka Skály), A2: Kulturní čtrnáctideník, 14-14
  2018   František Skála (Pořád tvrdohlavý), Ročenka ART+, 54-56
  2020   František Skála: Žižkov je unikátní a mám ho rád, Radniční noviny městské části Praha 3, 12.číslo, 14-17
  2020   Tajuplnou zemí Františka Skály, Artikl, 7.ročník, 4.číslo, 8-8
  2021   Dál hrát hru stvoření, Qartal, 1.ročník, 2.číslo, 18-18
  2021   Frajer, Qartal, 1.ročník, 2.číslo, 19-19
  2021   František Skála a jiné práce, Qartal, 1.ročník, 2.číslo, 8-17
  2021   Haštalská čtvrť, Praha neznámá V., 8-65
  2021   Jako v těch pohádkách, Qartal, 1.ročník, 2.číslo, 18-18
  2022   Co je přesné, to je mrtvé, Pátek Lidových novin, 6-13
  2022   Sedm (Magdalena Juříková), Revolver Revue, 81-95
  nedatováno   Výtvarník, performátor a hudebník František Skála: Ze slova poezie je mi zle, Pátek lidových novin, 22-26
www
  published   title (subtitle), publisher, city
  ????   František Skála (www.artlist.cz), www.artlist.cz
  ????   František Skála (cs.wikipedia.org), cs.wikipedia.org
  ????   Tros Sketos (artlist.cz), www.artlist.cz
  ????   Tvrdohlaví (artlist.cz), www.artlist.cz
  2021/08/30   Fragment úhrnného fenoménu František Skála (kulturní-noviny.cz), kulturni-noviny.cz, 18.číslo
pozvánka autorská
  published   title (subtitle), publisher, city
  1986   František Skála: obrazy a plastiky
  1987   František Skála, Výstavní síň Semaforu, Praha
  1989   František Skála: Plastiky / kresby / obrazy, Galerie mladých, Brno (Brno-město)
  1992   František Skála Jr.: Staré a nové práce, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1992   František Skála: Šark, Galerie Studio Opatov, Praha
  1993   František Skála Jr.: Ilustrační tvorba, Městské muzeum, Frenštát pod Radhoštěm (Nový Jičín)
  1993   František Skála: Práce z Headlands, Galerie Vysoké školy uměleckoprůmyslové (Galerie VŠUP), Praha 1
  1994   František Skála: Práce z Headlands, Nadace Lidé výtvarnému umění - výtvarné umění lidem, o.p.s., Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
  1995   František Skála (instalace), Galerie Planá, Planá (Tachov)
  1995   František Skála: Cesta do Benátek, Galerie Pecka, Praha
  1995   František Skála: Mrtvý dech, Galerie U dobrého pastýře, Brno (Brno-město)
  1995   František Skála: Práce z Headlands
  1996   František Skála, Galerie Nová síň, Praha
  1996   František Skála Jr.: Nedokončený příběh (Výtvarné návrhy interiérů Divadla Pražská 5), Palác Akropolis, Praha 3
  1997   František Skála Jr.: Pánská abeceda, Galerie Pecka, Praha
  1997   František Skála: Figury a tropy, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  1997   František Skála: Knižní ilustrace pohádkového světa, Okresní muzeum a galerie, Rakovník (Rakovník)
  1998   František Skála: Slavnostní otevření dokončeného interieru vstupu Paláce Akropolis, Palác Akropolis, Praha 3
  2000   František Skála, Czech centre, Londýn (London)
  2000   František Skála: Sochy a objekty, Centrum kultury a vzdělávání Moravská Ostrava, Ostrava (Ostrava-město)
  2001   František Skála: Božské substance / Bohovské substancie, Galerie Litera, Praha
  2001   František Skála: Objekty, Dům umění, České Budějovice (České Budějovice)
  2003   František Skála: Výběr z tvorby, Galerie V kapli, Bruntál (Bruntál)
  2003   Ilustrace, Galerie a Galerie Jídelna, Česká Lípa (Česká Lípa)
  2004   František Skála: Špionážní fotografie, Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
  2004   Skála v Rudolfinu / Skála in Rudolfinum (František Skála: Fanda do kumštu), Galerie Rudolfinum, Praha
  2004   Skála v Rudolfinu / Skála in Rudolfinum (Tisková konference), Galerie Rudolfinum, Praha
  2005   František Skála, Galerie Šternberk, Šternberk (Olomouc)
  2005   Skála v Morgalu
  2006   František Skála: Ilustrace, Vlašský dvůr, Kutná Hora (Kutná Hora)
  2006   František Skála: K. Decay Laris a jeho příběh, Galerie kai de kai, Praha
  2007   František Skála: Skutečný přiběh Cílka a Lídy (Přijďte se podívat na výstavu), Komunikační prostor Školská 28, Praha
  2007   František Skála: Skutečný příběh Cílka a Lídy (zahájení výstavy a křest knihy), Komunikační prostor Školská 28, Praha
  2007   František Skála: Tabulky, Galerie Litera, Praha
  2008   František Skála: Řeč těla, Galerie Litera, Praha
  2009   Kytary Františka Skály, Kytary.cz, Praha
  2010   František Skála: Práce z 80. a 90. let, Galerie U Betlémské kaple, Praha
  2010   František Skála: Zájmová činnost, Galerie Navrátil, Praha
  2012   František Skála: Headlands / Země hlav, Galerie Smečky, Praha
  2012   František Skála: Muzeum, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2013   František Skála: Nimbus, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  2014   František Skála: Cesty, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
  2014   František Skála: EXPO, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
  2014   František Skála: Lobby, Galerie Navrátil, Praha
  2015   František Skála: Podlesee, Galerie města Loun (GAML), Louny (Louny)
  2015   František Skála: Tribal, Fait Gallery, Brno (Brno-město)
  2017   František Skála: Jízdárna / Riding School, Valdštejnská jízdárna, Praha
  2019   František Skála: Kolumbie, Galerie Via Art, Praha
  2020   František Skála: Dva roky prázdnin / Two Years' Vacation (František Skála, Rotika, 2019, akvarel na papíře / watercolor on paper, 25 x 34,5 cm), Fait Gallery, Brno (Brno-město)
  2021   František Skála, Dům umění, České Budějovice (České Budějovice)
  2021   František Skála a jiné práce, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  2021   František Skála: Hnědá duha / Brown Rainbow, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
pozvánka kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1987   Umělecká skupina Tvrdohlaví
  1988   Studio Atika: Interiérové objekty, Galerie pod podloubím, Olomouc (Olomouc)
  1988   Výstava patnácti, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1989   Minulost a budoucnost ve Vinohradské tržnici (plány a představy - Otevřený dialog), Aktiv mladých pražských výtvarníků, Praha
  1989   Objekty, sochy, instalace v Technickém muzeu, Národní technické muzeum, Praha
  1989   Popis jednoho zápasu: Česká výtvarná avantgarda 80. let, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
  1989   Umělecká skupina Tvrdohlaví, Umělecká agentura SSM M-Art, _
  1990   De harde hoveder (Tvrdohalvi - 9 kunstmere fra Prag)
  1991   Dialog '92 k poctě Jana Amose Komenského, Ústřední kulturní dům železničářů (ÚKDŽ), Praha
  1991   Laureáti ceny Jindřicha Chalupeckého za rok 1990 (Vladimír Kokolia, Jan Ambrůz, František Skála jr.)
  1992   Cena Jindřicha Chalupeckého (Laureáti za rok 1991: František Skála jr. Čestné uznání: Michal Gabriel, Petr Kvíčala), Ateliér Sýpka - Sdružení pro nekomerční činnost na pomezí výtvarného a divadelního umění, Osová Bítýška (Žďár nad Sázavou)
  1993   Cena Jindřicha Chalupeckého: Senzibility současnosti, Galerie Sýpka-Vlkov, Osová Bítýška (Žďár nad Sázavou)
  1993   Před i teď i za, Galerie Genia Loci, Praha
  1993   Šedá cihla 34/1993, Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
  1993   Tělo na tělo: Kolem stromku, Galerie Červená tráva, Praha
  1994   Artcircola: Hořín - Mělník, Artcircolo e.V., Mnichov (München)
  1994   Práce Čestmíra Sušky a Františka Skály, Nadace Svoboda, Praha
  1994   Práce Čestmíra Sušky a Františka Skály
  1995   Setkání Tvrdohlavých (Sochy, objekty), Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
  1996   Bronzová ratolest, JNJ Galerie, Praha
  1996   Ken Luymes, František Skála, Galerie Fronta, Praha
  1996   Opravdické obrazy: sympozium v malbě plastelínou, Dům umění, Opava (Opava)
  1997   Bílý žebrák / Chudáčkové boží, Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
  1997   Dílna 1997
  1997   Ouplná lůna, České muzeum výtvarných umění, Praha
  1999   4. výstava výtvarné skupiny Tvrdohlaví / 4. Exhibiton of Artistic Group Hardheads
  1999   Die Natur in zehn Kapiteln (Zeitgenössische tschechische Künstler), Badischer Kunstverein, Karlsruhe
  1999   Hommage à Franz Kafka, JNJ Galerie, Praha
  1999   La nature, en dix chapitres / Die natur in zehn Kapitel (Artistes contemporains tcheques / Zeitgenössische tschechische künstler)
  1999   Výtvarná skupina Tvrdohlaví, Národní galerie v Praze, Praha
  2000   ...a poletíme dál..., Společnost pro výstavní činnost Mánes, Praha
  2000   Pohádkový svět komiksu
  2000   Time timeless, Egon Schiele Art Centrum, Český Krumlov (Český Krumlov)
  2001   Barevná socha, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
  2001   Nové spojení / New Connection
  2001   Nové spojenie / New Connection, Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
  2001   Objekt - objekt / Object - Object (Metamorfózy v čase / Metamorphoses in Time), České muzeum výtvarných umění, Praha
  2002   5° stupňů pod rovníkem, Galerie Behémót, Praha
  2002   Art Safari 3, Bubec o.p.s. (Sochařské studio Bubec), Praha
  2002   Icing, Galerie Václava Špály, Praha
  2003   Survey '03, Centrum pro současné umění Futura, Praha
  2003   Umělecká skupina Tvrdohlaví, Galerie Františka Drtikola, Příbram (Příbram)
  2005   Bylo, nebylo... (Pohádkové motivy v českém moderním a současném umění), Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
  2005   Florálie, ArtPro, s.r.o., Praha
  2005   Les, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
  2005   Tros Sketos Serios (Aleš Najbrt - Jaroslav Róna - František Skála), Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  2006   ± 50 (Generace osmdesátých let ze sbírek Galerie Klatovy / Klenová), Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
  2006   Kalendáře pro Jindru Štreita, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
  2006   Přibližovadla (auta, motorky, vlaky, lodě, vzducholodě, vesmírné lodě, rakety, ufa, tanky, letadla, brusle, sáňky, kočárky... v dílech mistů minulých, současných i budoucích), ArtPro, s.r.o., Praha
  2006   Rosteme s knihou aneb Svět knihy dětem (ilustrace a kniha: Výstava českých ilustrátorů)
  2006   Svět české grafiky (Výběr)
  2007   Art Safari 14, Bubec o.p.s. (Sochařské studio Bubec), Praha
  2007   Světlo a stín, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
  2007   Tvrdohlaví po 20 letech
  2008   František Skála, František Skála, František Skála (Výtvarné práce tří generací), Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
  2008   Slovem i obrazem, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
  2008   The Tvrdohlaví Group 20 Years on
  2008   Tvrdohlaví po 20 letech
  2009   Čtrnáct S / fourteen S, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
  2009   Moje Evropa / My Europe, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
  2010   Czech Art (20 rokov po... / 20 Years after...), Danubiana Meulensteen Art Museum, Bratislava (Bratislava)
  2010   Saigon Team (František Skála & spol.)
  2011   Duše krajiny, duch místa, Galerie U Betlémské kaple, Praha
  2011   Současná česká krajina (Krajinomalba a jiné cesty ke krajině), Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
  2013   Doteky hudby, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
  2013   Století relativity / Century of Relativity
  2014   Cesta / The Journey, MeetFactory, o.p.s, Praha
  2015   Art Safari 30 de luxe, Bubec o.p.s. (Sochařské studio Bubec), Praha
  2016   Neváhej a ber! Laureáti Ceny Jindřicha Chalupeckého ze sbírky Magnus Art / Up For Grabs! Jindřich Chalupecký Award Winners from the Magnus Art Collection, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  2016   Wabi-sabi v českém výtvarném umění
  2022   Livres illustrés et livres-objets tchèques & livrres d´artistes collection pays-paysage, Centre culturel Jean-Pierre Fabrègue, Saint-Yrieix
  2023   Jezdec, J&T banka, Praha 8
aukční katalog
  published   title (subtitle), publisher, city
  2004   3. aukce moderního umění
  2005   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Galerie Art Praha, Praha
  2005   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění (Galerie Art Praha), Galerie Art Praha, Praha
  2006   Aukce umění
  2007   Současné umění / Súčasné umenie / Contemporary Art, WOXART s.r.o., Praha
  2009   České a slovenské současné umění / Czech and Slovak Contemporary Art - WOXART / Súčasné umenie / Contemporary Art, WOXART s.r.o., Praha
  2011   67. aukce Aukční Galerie Kodl a 98. aukce Aukční síně Vltavín, Antikva Nova Kodl, Praha
  2013   Výtvarné umění, Prague auctions, s.r.o., Praha
  2014   Bendefiční aukce společnosti časopisu Ateliér, Společnost časopisu Ateliér, Praha
  2014   Dobročinná aukce 2014, Nadace Via, Praha
  2015   Výtvarné umění / Fotografie - aukční katalog (Prague Auctions), Prague auctions, s.r.o., Praha
  2017   artkunst, aukce č. 20 (Moderní a poválečné umění. Současné umění. Fotografie)
  2017   Večerní aukce poválečného & současného umění (7. 6. 2017), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2018   8. benefiční aukce pro Cestu domů, Cesta domů, Praha
  2018   Aukční síň Vltavín: 162. aukce (Výtvarné umění 19.-21. století), Aukční síň Vltavín, Praha
  2018   Etcetera III½ = VI, Etcetera Auctions, s.r.o., Brno (Brno-město)
  2020   1. Art Consulting: Aukční katalog (Aukce 81), 1. Art Consulting Praha, Praha
  2020   Aukční síň Vltavín: 176. aukce (Letní aukce: Mince a výtvarné umění), Aukční síň Vltavín, Praha
  2020   Aukční síň Vltavín: 180. aukce (Vánoční aukce: Mince a výtvarné umění), Aukční síň Vltavín, Praha
  2020   Etcetera 10: Post-War & Contemporary Art & Soukromá sbírka současného umění, Etcetera Auctions, s.r.o., Brno (Brno-město)
  2020   Etcetera 11: Post-War & Contemporary Art, Etcetera Auctions, s.r.o., Brno (Brno-město)
  2021   EtceteraArt 13: Post-War & Contemporary Art, Etcetera art, Praha
  2022   Aukční síň Vltavín: 190. aukce (Aukce výtvarného umění), Aukční síň Vltavín, Praha
  2022   Aukční síň Vltavín: 193. aukce (Bibliofilská aukce), Aukční síň Vltavín, Praha
bakalářská práce
  published   title (subtitle), publisher, city
  2005   Osobnost Františka Skály a význam fotografie v jeho tvorbě
biografie
  published   title (subtitle), publisher, city
  1996   František Skála Jr.
cd-rom
  published   title (subtitle), publisher, city
  2004   Skála v Rudolfinu, Galerie Rudolfinum, Praha
dopisnice/pohlednice
  published   title (subtitle), publisher, city
  1996   Auenkirche, Portikus, Frankfurt nad Mohanem (Frankfurt am Main)
  2015   František Skála: Tribal, Fait Gallery, Brno (Brno-město)
  2020   František Skála: Dva roky prázdnin / Two Years' Vacation (František Skála, Sopka, 2018, kombinovaná technika, 53,5 x 58 cm / Volcano, 2018, mixed media, 53,5 x 58 cm), Fait Gallery, Brno (Brno-město)
  nedatováno   František Skála
  nedatováno   František Skála jr. Z cyklu "Bílý žebrák" 1993 (ležící), Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
  nedatováno   František Skála jr. Z cyklu "Bílý žebrák" 1993 (klečící), Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
  nedatováno   František Skála jr.: Z cyklu "Bílý žebrák" 1993, Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
  nedatováno   František Skála jr.: Z cyklu "Bílý žebrák" 1993, Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
  nedatováno   Komnata na zámku Mělník, 1994
  nedatováno   Rajská zahrada
e-mail
  published   title (subtitle), publisher, city
  2011   Houby, houbičky, atomové hřiby...
film
  published   title (subtitle), publisher, city
  2011   Cena Jindřicha Chalupeckého, Společnost Jindřicha Chalupeckého, Praha
grafika
  published   title (subtitle), publisher, city
  1981   P. Chocholoušek
  2013   Zánik městečka Olšiny 5
hand out
  published   title (subtitle), publisher, city
  2007   Art Safari 14, Bubec o.p.s. (Sochařské studio Bubec), Praha
ilustrace
  published   title (subtitle), publisher, city
  2007   Ilustrace ke knize: Skutečný příběh Cílka a Lídy
informační leták / informace
  published   title (subtitle), publisher, city
  nedat   Objednací kupón na komiks Vlase a Brady, Nakladatelství Divus, Praha 3
informační leták / informace autorská
  published   title (subtitle), publisher, city
  2004   Skála v Rudolfinu, Galerie Rudolfinum, Praha
  2012   František Skála: Muzeum, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2017   František Skála: Jízdárna / Riding School, Národní galerie v Praze, Praha
  2017   František Skála: Prastánek / Rugged Stand, Národní galerie v Praze, Praha
  2021   František Skála a jiné práce / František Skála and Other Works, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  2021   František Skála a jiné práce / František Skála and Other Works, Galerie hlavního města Prahy, Praha
informační leták / informace kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1990   Cesty k postmoderně (Průzkum osmdesátých let), Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  1992   František Skála jr., čestné ceny Michal Gabriel, Petr Kvíčala
  1993   Krajina v současném výtvarném umění / Landscape in Contemporary Art, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1999   4. výstava výtvarné skupiny Tvrdohlaví / 4. Exhibiton of Artistic Group Hardheads
  1999   99CZ (Devadesátá léta), Sdružení ARTLAB, Praha
  2003   ...o technice... / ...about technology...
  2009   Po sametu (Současné české umění s přesahy do minulosti), Galerie hlavního města Prahy, Praha
  2010   Cena Jindřicha Chalupeckého / Jindřich Chalupecký Award (Finále 2010, Laureáti 20 let, Archiv Chalupecký / Final 2010, Prize-Winners 20 Years, Archive Chapupecký), DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
  2015   Silver Lining (25. výročí Ceny Jindřicha Chalupeckého / 25th Anniversary of Jindřich Chalupecký Award)
  2016   Sportu zdar! / All Hail Sport! (Sport v umění / Sport in Art 1945-2016), DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
  2018   Salm Modern #1: Možnosti dialogu / Möglichkeiten des Dialogs / Dimensions of Dialogue (Sammlung Hoffmann, Staatliche Kunstsammlungen Dresden), Národní galerie v Praze, Praha
  2020   Vanitas, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
  2022   Půlnoc umění (Cesty sběratelství: Sbírka Karla Babíčka), Kunsthalle Praha, Praha
instalace
  published   title (subtitle), publisher, city
  1994   U hraběnky / At the Countess' Place (komnata zámku Mělník)
kalendář
  published   title (subtitle), publisher, city
  1999   Tvrdohlaví 1999, Silver Screen, s.r.o., Praha
  2006   Jindrovi, Nakladatelství KANT (Karel Kerlický), Praha
katalogová pozvánka autorská
  published   title (subtitle), publisher, city
  2002   František Skála: Výběr z tvorby
  2011   František Skála, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
  2014   František Skála: Cesty (Saigon team / Headlands - Země hlav / Obálky / Skutečný příběh Cílka a Lídy), Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
  2015   František Skála: Podlesee, Galerie města Loun (GAML), Louny (Louny)
katalogová pozvánka kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  2002   Možnosti proměny II. (České výtvarné umění 1980-2000 ze sbírek Českého muzea výtvarných umění v Praze), Galerie Františka Drtikola, Příbram (Příbram)
  2022   Popel rodinného krbu, Bubahof, z. s., Praha
katalogový list autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  2000   František Skála, Centrum kultury a vzdělávání Moravská Ostrava, Ostrava (Ostrava-město)
  2019   František Skála: Optické klamy (Objekty, modely monumentů, foto. Kombinované techniky), Optika Zlín - Zdeněk Mezírka, Zlín (Zlín)
katalogový plakát kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  2016   Wabi-sabi v českém výtvarném umění, Galerie U Betlémské kaple, Praha
objekt
  published   title (subtitle), publisher, city
  1990   Základní kameny / Fundamental stones
  1991   Křehké vztahy
  1991   Zvuk ticha
  1992   Hrací stůl / Playing Table
  1994-6   Roucho / Robe
  1996   Tykadlo / Tentacle
  2000   Lovecký altán / Hunting Lodge
obraz
  published   title (subtitle), publisher, city
  2018   Bílý oheň / White Flames
  2018   Genesis
  2018   Idol / The Icon
  2018   Indiánský zákon / The Native-American Law
  2018   Zvěstování modrého filtru
  2019   Kousek za městem / A Short Way from the City
  2019   Na horní louce / On the Upper Meadow
  2019   Zrození Pajasanu / A Tree of Heaven Born
omalovánka
  published   title (subtitle), publisher, city
  2020   František Skála: Brněnské typy, 2019, Fait Gallery, Brno (Brno-město)
periodikum
  published   title (subtitle), publisher, city
  1992/07   Revolver Revue (20/1992), 20.číslo, Nezávislé tiskové středisko, Praha
  1994   Fama & Fortune Bulletin (František Skála: Praha - Venezia), 15.číslo, Verlag Pakesch & Schlebrügge, Vídeň (Wien)
PF
  published   title (subtitle), publisher, city
  1984   pf 1985
  1985   Novoročenka
  2011   PF 2012 (Galerie města Plzně), Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
plakát
  published   title (subtitle), publisher, city
  1988   Výstava patnácti, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1989   Objekty, sochy, instalace v Technickém muzeu, Národní technické muzeum, Praha
  1989   Objekty, sochy, instalace v Technickém muzeu, Národní technické muzeum, Praha
  1989   Tendence v českém sochařství 1979 - 1989
  1989   Úsměv, vtip a škleb
  1993   Šedá cihla 34/1993, Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
  1999   Umění smrtí nekončí / Art does not end with death, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, Praha
  2003   Svět hvězd a iluzí. Český filmový plakát 20. století, Nadace Český fond umění, Praha
pozvánka nevýstavní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1995   Jiří Olič, František Skála, Ladislav Novák
  2004   Skála v Rudolfinu / Skála in Rudolfinum
  nedatováno   František Skála Jr., Galerie Nová síň, Praha
pracovní soubor
  published   title (subtitle), publisher, city
  2007   Súčasné umenie, Woxart, 2007
program
  published   title (subtitle), publisher, city
  1992   Výstavní program Galerie Opatov pro rok 1992, Galerie Studio Opatov, Praha
  1997   Galerie Klatovy / Klenová: Program 1998, Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
  2002   Divočina - příroda, duše, jazyk / Wilderness - nature, soul, language / Wildnis - natur, seele, sprache, Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
  2006   Artfest.cz (Festival výtvarného umění)
  2006   Galerie Klatovy / Klenová: Program 2006 červenec - srpen
  2006   Galerie Klatovy / Klenová: Program 2006 duben - červen
  2020   Fait Gallery, Fait Gallery, Brno (Brno-město)
příležitostný tisk
  published   title (subtitle), publisher, city
  1996/10/17   Jitro kouzelníků?, Národní galerie v Praze, Sbírka moderního a současného umění, Praha
  2000   Happy New Year 2001, Czech Centre London (České centrum Londýn), Londýn (London)
sbírkový katalog
  published   title (subtitle), publisher, city
  2008   Galerie umění Karlovy Vary / Gallery of Art Karlovy Vary (...ze sbírky / ...from the collection), Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  2019   Echo: Výběr ze sbírky Fait Gallery / Selection from the Fait Gallery Collection, Fait Gallery, Brno (Brno-město)
  2020   20. století, 80.–90. léta / The 1980s and 1990s (1), COLLETT Prague | Munich, a. s., Jirny (Praha-východ)
  2021   Sbírka GAVU Cheb (Umění 20. a 21. století), Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
seznam výstav/akcí/událostí
  published   title (subtitle), publisher, city
  2006   Moravská galerie v Brně: Výstavy Březen - duben 2006
seznam vystavených prací
  published   title (subtitle), publisher, city
  1993   Šedá cihla 34/1993, Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
  2000   Konec světa? (Seznam vystavených děl), Národní galerie v Praze, Praha
  2003   Ohlédnutí, Výstava k 50. výročí právní samostatnosti Oblastní galerie v Liberci (Seznam vystavených děl, 2. část), Ohlédnutí
seznam výtvarných umělců
  published   title (subtitle), publisher, city
  1984   Seznam výtvarných umělců evidovaných při Českém fondu výtvarných umění, Český fond výtvarných umění, Praha
socha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1988   V minulém životě / In a Past Life
soupis grafik
  published   title (subtitle), publisher, city
  2015   František Skála: Grafika (Obrazový soupis 1974-2015), Galerie Art (Světlana & Luboš Jelínek), Chrudim (Chrudim)
text
  published   title (subtitle), publisher, city
  1988/01/18   Tvrdohlaví
  2002   Český komiks (?) a výtvarné umění, České muzeum výtvarných umění, Praha
  2008   U příležitosti této výstavy..
  2020   František Skála: Dva roky prázdnin, Fait Gallery, Brno (Brno-město)
  nedatováno   Od Tvrdošíjných k Tvrdohlavým a dál
textová zpráva
  published   title (subtitle), publisher, city
  2014   Cesta / The Journey, MeetFactory, o.p.s, Praha
tisková zpráva
  published   title (subtitle), publisher, city
  ????   Tros sketos a cabaret evening
  1995   František Skála Jr.
  1996   Výstava laureátů Ceny Jindřicha Chalupeckého
  1997   Dílna 94 - 97 (Mikulovská sympozia)
  2000   František Skála
  2000   František Skála (tisková zpráva)
  2000   Galerie umělecké skupiny Tvrdohlaví, Galerie Tvrdohlaví, Praha
  2003   ...o technice..., České muzeum výtvarných umění, Praha
  2009   Po sametu: Současné české umění s přesahy do minulosti, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  2010   21. ročník Ceny Jindřicha Chalupeckého v centru DOX, Společnost Jindřicha Chalupeckého, Praha
  2022   Popel rodinného krbu, Bubahof, z. s., Praha
zadání/propozice
  published   title (subtitle), publisher, city
  2005   Psychoanalysis Now! aneb His Master's Freud (Výtvarný projekt k 150. výtočí narození Sigmunda Freuda)

František Skála

katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  2012   Zbraně B.K.S. / B.K.S. Weapons, Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1989   Velké putování Vlase a Brady, Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
  1997   Velké putování Vlase a Brady, Nakladatelství Divus, Praha 3
  1998   František Skála jr., Nakladatelství Divus, Praha 3
  2007   Skutečný příběh Cílka a Lídy, Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
  2007   Velké putování Vlase a Brady, Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
  2011   Praha - Venezia: Cestovní deníky 1997, Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)

František Skála

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1992   František Skála jr.: Staré a nové práce
  1994   František Skála Jr.: Práce z Headlands / Works from Headlands, Nadace Lidé výtvarnému umění - výtvarné umění lidem, o.p.s., Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
  2004   František Skála, Egon Schiele Art Centrum, Český Krumlov (Český Krumlov)
  2006   František Skála: Ilustrace, Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory, Kutná Hora (Kutná Hora)
  2012   František Skála, Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
  2012   František Skála: Headlands / Země hlav, Nadační fond Galerie Smečky, Praha
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1988   Barevná plastika, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1995   Artcircolo (Mělník - Hořín 1994/1995), Artcircolo e.V., Mnichov (München)
  1999   Česká architektura 1989-1999 (Očima kritiků)
  2005   Od země přes kopec do nebe... (O chůzi, poutnictví a posvátné krajině), Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
  2009   Čtrnáct S / fourteen S, Vydavatelství Houdek, _
  2009   My Europe / Moje Evropa (Contemporary Czech Art and Design), European Economic and Social Commitee / Evropský hospodářský a sociální výbor, Brusel (Brussels)
  2010   Cena Jindřicha Chalupeckého 20 let / Jindřich Chalupecký Award 20 Years (MCMXC - MMX), Společnost Jindřicha Chalupeckého, Praha
  2012   Zbraně B.K.S. / B.K.S. Weapons, Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
  2015   Silver Lining (25. výročí Ceny Jindřicha Chalupeckého / 25th Anniversary of Jindřich Chalupecký Award), Společnost Jindřicha Chalupeckého, Praha
  2023   Strach, smích a smrt, Pavel Tichoň - Individuum, Praha
  2023   Všechnu moc imaginaci (Česká sezóna v Drážďanech 2022–2023), Staatliche Kunstsammlungen Dresden (Státní umělecké sbírky Drážďany), Drážďany (Dresden)
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1999   Výtvarná skupina Tvrdohlaví (1987-1999), Nakladatelství KANT (Karel Kerlický), Praha
  2004   Šark a jiné fotografické cykly 1990-2004, Nakladatelství KANT (Karel Kerlický), Praha
  2006   Kaloty, Revolver Revue, Praha
  2006   Vzrušení (Rozhovory o umění z let 1995-2005), BB art, s.r.o., Praha
  2009   Palác Akropolis
  2012   František Skála: Headlands / Země hlav, Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
  2012   Neobyčejnost přirozenosti (Dům - krajina - lidé - Sluňákov 1992-2012), Univerzita Palackého, Olomouc (Olomouc)
antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1996   Střední umělecko-průmyslová škola v Praze na Žižkově 1921 - 1996 (Secondary school of arts and industry / Mittelschule für kunstgewerbe / Ecole des arts et métiers), Střední uměleckoprůmyslová škola v Praze (Vyšší škola uměleckoprůmyslová), Praha
  2006   Palác Akropolis Rozhovory, Nakladatelství Labyrint, Praha
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1989   Tvrdohlaví (Bílá vrána ´88), Mladý svět, 7-12
  1993   František Skála, Krajina / Landscape, 54-55
  1994   Pod břichem těžkých mraků... (Výtvarná a literární praxe v umělecké sezoně), Výtvarné umění, 86-86
  1994   Stepař u hraběnky (Výtvarná a literární praxe v umělecké sezoně), Výtvarné umění, 80-80
  1995   František Skála jr. (Galerie Labyrint 026), Labyrint revue, 25-28
  1995   Šest otázek pro šest absolventů (Multirozhovor redakce U+Ř), Umění a řemesla, 49-66
  1996   František Skála j.r. (Nová síň, Praha, 4. září až 6. října 1996), Detail, 25
  1996   Snažím se zachytit neuchopitelné (Praha, Nová síň, František Skála, 4. 9. - 6. 10.), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 7-7
  1998   Co dál s cenou Jindřicha Chalupeckého, 26-27
  1999   František Skála, Výtvarná skupina Tvrdohlaví, 65-70
  1999   Historky ze života skupiny, Výtvarná skupina Tvrdohlaví, 189-194
  1999   O založení skupiny, Výtvarná skupina Tvrdohlaví, 186-188
  1999   Vinohradská tržnice ve vzpomínkách účastníků, Revolver Revue, 257-288
  2001   František Skála (...ve vztahu k technice... / I am conservative in my relation...), New Connection, 63-65
  2001   Věci mají duší, Picasso byl monstrum, 168-177
  2001   Zachytit neuchopitelné, Rozhovory, 88-91
  2004   František Skála (aneb Fanda do kumštu), Art & Antiques, 46-57
  2005   Pohybovat se napříč dimenzemi..., České ateliéry / Czech studios, 255
  2006   František Skála, Palác Akropolis Rozhovory, 65-81
  2006   Jak je na tom pomník? (Anketa), Revue Art, 2-7
  2008   František Skála: Šíp, Revue Art, 32-35
  2010   Laureáti ceny Jindřicha Chalupeckého, Xantypa, 52-58
  2012   Rozmluva členů B.K.S., Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 13
  2013   Nechte růst špendlíky, Nový prostor, 20-22
  2017   Čekání na kapitální kus (S Františkem Skálou o vystavování, cestování a konci světa), A2: Kulturní čtrnáctideník, 20-20
  2020   František Skála: Žižkov je unikátní a mám ho rád, Radniční noviny městské části Praha 3, 12.číslo, 14-17
  2021   František Skála a jiné práce, Qartal, 1.ročník, 2.číslo, 8-17
  2022   Co je přesné, to je mrtvé, Pátek Lidových novin, 6-13
  nedatováno   Výtvarník, performátor a hudebník František Skála: Ze slova poezie je mi zle, Pátek lidových novin, 22-26
dopis
  published   title (subtitle), publisher, city
  1991   Šťastný příteli, předurčený rytíři Ř. Z. B. !
  1993   Urozený pane, neradi znovu znamenáme, že povinná Vaše dávka promočního tovaru...
soupis grafik
  published   title (subtitle), publisher, city
  2015   František Skála: Grafika (Obrazový soupis 1974-2015), Galerie Art (Světlana & Luboš Jelínek), Chrudim (Chrudim)
text
  published   title (subtitle), publisher, city
  2020   František Skála: Dva roky prázdnin, Fait Gallery, Brno (Brno-město)

František Skála

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1989   František Skála Jr.
  1992   František Skála jr.: Staré a nové práce
  1994   František Skála Jr.: Práce z Headlands / Works from Headlands, Nadace Lidé výtvarnému umění - výtvarné umění lidem, o.p.s., Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
  1995   František Skála Jr., Galerie U dobrého pastýře, Brno (Brno-město)
  2004   František Skála, Egon Schiele Art Centrum, Český Krumlov (Český Krumlov)
  2012   František Skála, Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1989   2. výstava Umělecké skupiny Tvrdohlaví, Umělecká agentura SSM M-Art, _
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1989   Velké putování Vlase a Brady, Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
  2006   Kaloty, Revolver Revue, Praha
  2007   Skutečný příběh Cílka a Lídy, Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
  2011   Baba Jaga, kostlivá noha (Na motivy ruských lidových zkazek vypráví Alena Ježková), Albatros, nakladatelství, a.s., Praha

František Skála

katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1987   Tvrdohlaví, Odbor školství a kultury ONV Praha 9, Praha
  2014   Lapidárium: Ateliér sochařství, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1984   Planeta Země, Mladá fronta, nakladatelství Československého svazu mládeže (ČSM), Praha
  1984   Zapomenutá řemesla (Vyprávění o lidech a věcech), Svoboda, nakladatelství, Kladno (Kladno)
  1987   Řemesla našich předků, Svoboda, nakladatelství, Praha
  1987   Začarovaný mlýn, Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
  1987   Život, Mladá fronta, nakladatelství Československého svazu mládeže (ČSM), Praha
  1988   Pohádky z bramborových řádků, Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
  1989   Velké putování Vlase a Brady, Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
  1992   Bratři Lví srdce, Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
  1995   Velký Strážce, Nakladatelství Petrov, Brno (Brno-město)
  1997   Velké putování Vlase a Brady, Nakladatelství Divus, Praha 3
  2006   Kaloty, Revolver Revue, Praha
  2007   Velké putování Vlase a Brady, Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
  2009   Palác Akropolis
  2011   Baba Jaga, kostlivá noha (Na motivy ruských lidových zkazek vypráví Alena Ježková), Albatros, nakladatelství, a.s., Praha
  2019   Legendy a čáry, Vršovice 2016, Praha
antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  2006   Palác Akropolis Rozhovory, Nakladatelství Labyrint, Praha
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1991   Protože ve snu cestuji, Revolver Revue, 7-35
  1996   František Skála j.r. (Nová síň, Praha, 4. září až 6. října 1996), Detail, 25

František Skála

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  2012   František Skála, Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  2023   Všechnu moc imaginaci (Česká sezóna v Drážďanech 2022–2023), Staatliche Kunstsammlungen Dresden (Státní umělecké sbírky Drážďany), Drážďany (Dresden)
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  2004   Šark a jiné fotografické cykly 1990-2004, Nakladatelství KANT (Karel Kerlický), Praha
  2007   Skutečný příběh Cílka a Lídy, Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
  2012   František Skála: Headlands / Země hlav, Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)

František Skála

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2014/02/20 - 2014/05/18   František Skála: Cesty, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)

František Skála

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1992/03/09 - 1992/03/27   František Skála: Šark, Galerie Studio Opatov, Praha
2005/11/03 - 2006/02/05   František Skála: Skála v Morgalu, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
2008/05/22 - 2008/06/22   Dobroslav Foll: Ohlédnutí, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha

František Skála

katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1989   Popis jednoho zápasu (Česká výtvarná avantgarda 80. let)
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  2004   Cesty k portrétu, Computer Press, Brno (Brno-město)
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1986   Vzpomínka na Svárov, Někdo něco 6, 31-36
  1986   Zpráva o Smíchovské konfrontaci 1986, Někdo něco 5, 5-7
  1988   Barevná plastika ve Vojanových sadech, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 1.ročník, 9.číslo
  1988   Gaučák a jiné, Tvorba
  1989   Na hranici snu a skutečnosti (S Václavem Marhoulem o Umělecké skupině Tvrdohlaví), periodikum
  1989   Skupinový názor mladých výtvarníků (Tvrdohlaví vystavují v KD Leoše Janáčka v Havířově), periodikum
  1989   Tvrdé palice, periodikum
  1990   Poznámky na okraj výstavy v Lidovém domě ve Vysočanech 1. 7. - 10. 7. 1987, Výtvarná kultura, 41-45
  1990   Prague Letters, Contemporanea
  1991   Nezblbli Tvrdohlaví?, periodikum
  1991   Rezistence Tvrdohlavých, Domov
  1991   Tvrdohlaví III, Svobodné slovo
  1991   Tvrdohlaví u Jindřicha Štreita, periodikum
  1992   Pestrý obraz (Přehlídka současného umění v Mánesu), Lidové noviny, 13-13
  1992   Situace 92 (Mánes se současnou tvorbou), Večerník Praha, 14-14
  1993   Aktuální rozhovor, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 7
  1993   Rádcové všech zemí, spojte se! (aneb Šedá cihla potřetí), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 4-4
  1994   Boj o první místo, Lidové noviny
  1994   Die Generation der Prager 5 / Generace Pražské Pětky, Generation der Prager 5
  1994   Proměnlivá místa Sedm instalací z Prahy Minisalon (The World Financial Center New York), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 16-16
  1994   Tělo na tělo (vánoční féerie v Červené trávě), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 6-6
  1996   Bronzová ratolest (Praha, Schwarzenberský palác, 9. 10. - 3. 11.), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 9-9
  1997   Česká groteska - příběh jednoho fenoménu / Czech Grotesque - a Story of One Phenomenon, Česká groteska / Czech Grotesque
  1997   Letos se v Mikulově konal..., Dílna 97
  1997   Přelom tisíciletí ve světle teorie komplexity, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 1-1
  1998   Příroda pěkně živá (Několik pohledů na naše současné umění v Českém muzeu), 13-13
  1998   Výstava O přírodě zaujme svou pestrostí, Lidové noviny, 13-13
  1999   Deset kapitol o přírodě (Altkirch, CRAC Alsace, 27.9.-8.11.1998; Karlsruhe, Badischer Kunstverein, 21.3.-9.5.1999; Réthymnon, Zentrum für zeitgenössische Kunst, 5.6.-29.8.), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 9-9
  2001   Nové spojení (Stav laureátů na soudobé česko-slovenské scéně), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 16-16
  2001   Výběrová bibliografie autora, Rozhovory, 117-122
  2004   Je to vůbec možný? (S Michalem Cihlářem o minulosti i současnosti), Revue art, 14-19
  2005   Na co lépe nemyslet (Praha, GHMP, Městská knihovna, 16. 2. - 8. 5.), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 12-12
  2006   Historie, Palác Akropolis Rozhovory, 15-31
  2007   ....Od založení skupiny uběhlo dvacet let,..., Tvrdohlaví po 20 letech
  2007   Aukce současného umění, Revue Art
  2007   Naše srdce, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 3-3
  2007   Tvrdohlaví přijeli do Ostravy všichni, Deník
  2008   Orbis Artis, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 3-3
  2008   Socha nebo objekt? (Dva principy současného sochařství), Art & Antiques, 36-42
  2008   Tvrdohlaví, mlýn historie a o tom, co bylo a co je, Tvrdohlaví po 20 letech, 5-6
  2009   Aukce současného umění (WOXART), Revue Art, 52-55
  2009   Česká republika se pyšní tím..., Jaroslav Róna: Lampa Edison
  2009   Výstava Cesty k postmoderně..., Antonín Střížek: Obrazy a kresby
  2010   Posttotalitní blues s happy endem, Jana Ševčíková - Jiří Ševčík: Texty, 261-269
  2011   Česká osmdesátá, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 24.ročník, 8.číslo, 2-2
  2013   Doteky hudby, Psalterium, 8-8
  2013   Osobnost roku 2012, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 4-4
  2013   Výtvarné umění a hudba, Psalterium, 8-9
  2017   Uvnitř a vně, Pěkné bydlení, 136-142
pozvánka autorská
  published   title (subtitle), publisher, city
  2000   Chad Evans Wyatt: Fotografie (Portréty českých umělců 90.let), Obecní galerie Beseda, Praha
  2001   Jiří Hůla: Rozhovory
informační leták / informace
  published   title (subtitle), publisher, city
  1997   Informace o výstavě Česká groteska, Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Praha
informační leták / informace autorská
  published   title (subtitle), publisher, city
  2001   Nová kniha z nakladatelství Dauphin (Edice Slovo a tvar) (Jiří Hůla: Rozhovory), Dauphin, Praha
nabídkový katalog
  published   title (subtitle), publisher, city
  2003   Divus (Studio 1992 - 2003), Nakladatelství Divus, Praha 3
periodikum
  published   title (subtitle), publisher, city
  1991/09/27   Svobodné slovo
pozvánka nevýstavní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1998   Cena Jindřicha Chalupeckého
separát
  published   title (subtitle), publisher, city
  1988   11, 12, 15?
text
  published   title (subtitle), publisher, city
  2003   Asociace a paralely (Iniciace (zasvěcení do tajemství)), Galerie Caesar, družstvo pro podporu výtvarného umění, Olomouc (Olomouc)

František Skála

institution, city  
Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)

František Skála

year of award   award name, type, notes
1984   Cena Ministerstva kultury ČR, za nejkrásnější knihu (Zapomenutá řemesla)
1985   Komtur Řádu zelené berušky
1988   Cena Albatrosu a spolku přátel dětské knihy, Výroční cena, za Pohádky z bramborových řádků
1989   Cena IBBY, Certificate of honour for illustration, Williamsburg, USA, Čestná cena
1989   Cena Ministerstva kultury ČR, za nejkrásnější knihu (Pohádky z bramborových řádků)
1990   Cena Jindřicha Chalupeckého, Čestná cena
1991   Cena Jindřicha Chalupeckého, Čestná cena
1991   Cena Jindřicha Chalupeckého
1992   Premio Frontiera, Bolzano, Arte Giovane di Europa, 1. cena
1994   Cena Albatrosu a spolku přátel dětské knihy, Výroční cena, za Královské pohádky
1995   Klub literatury pro mládež, Zlatá stuha, za Královské pohádky
2010   Cena Ministerstva kultury za přínos v oblasti výtvarného umění