Galerie Zámeček - Ernestinum

type: galerie
city: Příbram (Příbram)
address: Příkopy 106
zip code: 261 01
state: Česká republika (Czech Republic)

Galerie Zámeček - Ernestinum

Ve 13. století stála pravděpodobně v místech dnešní budovy Zámečku dřevěná tvrz. Dokladem této hypotézy jsou archeologické vykopávky, které místní osídlení dokládají. Přestavba dřevěné tvrze v kamenný hrádek je však věrohodně prokázána až v polovině století čtrnáctého.

Město Příbram s panstvím tvořilo součást majetku pražského biskupství, jehož nejvyšším představitelem se stal blízký spolupracovník Karla IV., první pražský arcibiskup Arnošt z Pardubic. Ten dal na místě původní dřevěné tvrze postavit kamenný hrádek. Výrazná dominanta Příbrami byla podle svého majitele nazvána Ernestinum. Z původní stavby ze 2. poloviny 14. století se dodnes dochovala východní část s gotickým arkýřem s žebrovou klenbou, pozůstatek presbytáře tehdejší kaple. Hrádek byl sídlem purkrabího, správce arcibiskupského panství a také Arnošt z Pardubic zde často pobýval. Potvrzují to mimo jiné i listiny jím vydané v roce 1358 a 1360. K Ernestinu se váže také pověst o vzniku dřevěné sošky Panny Marie, kterou údajně sám arcibiskup vyřezal a umístil ve zdejší kapli. Odtud byla přemístěna o několik století později na Svatou Horu.

Arnoštův nástupce, druhý pražský arcibiskup Jan z Jenštejna, známý vzdělanec a šiřitel mariánského kultu, nechal Ernestinum na konci 14. století obehnat zdí a hlubokým příkopem.Vstupní brána do nádvoří směřovala od jihu, od náměstí, a zajišťoval ji pravděpodobně padací most. Vchod hlavního objektu ústil původně v nádvoří ze západního traktu. Pod hrádkem bylo ve skále vytesáno rozsáhlé sklepení s průchodem do přízemních místností objektu. Stavba měla vlastní studnu, což sehrálo významnou roli při obléhání.

Po skončení ničivých husitských válek se příbramské panství na dlouhou dobu dostalo pod vládu zástavních pánů. Ti využívali svěřený majetek jen ku svému prospěchu . Zámeček byl i nadále centrem správy panství a příležitostně v něm pobývali někteří ze zástavních majitelů. Stejná situace byla i v 16. století. Poslední zástavní paní, Kateřina z Lokšan, se chovala ke svým poddaným tak špatně, že obyvatelé Příbrami proti ní povstali a sídlo správců panství vyplenili.

V roce 1579 povýšil císař Rudolf II. Příbram na královské horní město. Městská správa měla své sídlo na radnici a Zámeček, majetek českých králů, chátral.

O obnovu příbramského hradu se zasloužil na sklonku 17. století pražský arcibiskup Matouš Sobek z Bílenberka, kterému se podařilo získat hrad zpět do vlastnictví církve. Hrad byl rekonstruován, rozšířen a dostal nové jméno – Mariánský hrad - „Marienburg“. Byl v té době využíván pro příležitostné ubytování slavných hostů při poutích na Svatou Horu.

Nové dějiny Zámečku začal psát rok 1849. Mohutný rozvoj stříbrorudného hornictví v Příbrami si vyžádal založení montánního učiliště, které bylo umístěno do příbramského hrádku. V roce 1865 udělil císař František Josef I. této škole titul báňská akademie. Ta v roce 1894 získala statut vysoké školy. Objekt byl rozšířen o třetí (zadní) trakt, hradby byly rozbořeny a příkopy zasypány.

V roce 1946 byla VŠB přemístěna do Ostravy. Zámeček byl využíván jako sídlo drobných provozoven až do roku 1962. V 70. letech část objektu využívalo muzeum, později kulturní středisko. Poslední rekonstrukce budovy proběhla v 80. letech. Při této rekonstrukci byly vnější úpravy budovy zpracovány tak, aby barva a struktura zdiva naznačily jednotlivé etapy přestaveb objektu.

Dnes je příbramský hrad, pojmenovaný Příbramany jako Zámeček, majetkem města Příbrami. Je sídlem galerie a Muzea III. odboje. V budově je umístěna také obřadní síň. Od r.2000 svým názvem Ernestinum opět připomíná svého slavného zakladatele.

Poslední rok 20.století se zapsal do historie objektu další významnou událostí.

Město Příbram ve spolupráci s Uměleckoprůmyslovým museem v Praze otevřelo v Ernestinu stálou expozici, která je věnována jednomu z nejslavnějších příbramských rodáků – světově uznávanému fotografovi Františku Drtikolovi (1883 Příbram – 1961 Praha).

galerie-drtikol.com, 2..6.2020


Galerie Zámeček - Ernestinum

 

Galerie Zámeček - Ernestinum

date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
????/10/10 - ????/10/20   Lumír Šindelář: Medaile a obrazy, Galerie Zámeček - Ernestinum, Příbram (Příbram)
1993/07/22 - 1993/08/23   Milan Grygar, Štěpán Grygar, Galerie Zámeček - Ernestinum, Příbram (Příbram)
1994/02/03 - 1994/03/06   Jan Karel: Výběr z díla, Galerie Zámeček - Ernestinum, Příbram (Příbram)
1994/09/08 - 1994/10/30   Jindřich Štreit: Fotografie, Olbram Zoubek: Sochy, Antonín Štreit: Fotografie, Galerie Zámeček - Ernestinum, Příbram (Příbram)
1996/09/13 - 1996/10/13   Čistá póza, Galerie Zámeček - Ernestinum, Příbram (Příbram)
1997/06/13 - 1997/07/31   Jan Kudláček: Ilustrace a obrázky dětem, Galerie Zámeček - Ernestinum, Příbram (Příbram)
1999/09/16 - 1999/10/24   Jan Čáka: Grafika, knižní ilustrace, heraldika, návrhy medailí a další tvorba, Galerie Zámeček - Ernestinum, Příbram (Příbram)
2000/03/16 - 2000/04/30   Tomáš Proll: Plastiky - reliéfy - kresby, Galerie Zámeček - Ernestinum, Příbram (Příbram)

Galerie Zámeček - Ernestinum

date of exhibition   exhibition title
(2012?)/06/07 -   Tti Smit, Randi Vettewinkel: Obrazy
????/10/10 - ????/10/20   Lumír Šindelář: Medaile a obrazy
1960   Luděk Tichý
1990/08/09 - 1990/09/02   Československá koláž
1991/04/05 - 1991/04/29   Karel Valter: Jihočeská krajina
1991/04/10 - 1991/05/31   Vladimír Komárek: Obrazy, grafika
1993/07/22 - 1993/08/23   Milan Grygar, Štěpán Grygar
1993/10/14 - 1993/11/19   Karel Hojden: 100. výročí narození
1994/02/03 - 1994/03/06   Jan Karel: Výběr z díla
1994/02/03 - 1994/03/06   Jan Souček: Obrazy, grafika
1994/09/08 - 1994/10/16   Dagmar Čápová: Obrazy
1994/09/08 - 1994/10/30   Jindřich Štreit: Fotografie, Olbram Zoubek: Sochy, Antonín Štreit: Fotografie
1994/10/20 - 1994/11/25   Zdena Fiedlerová: Obrazy, kresby
1995/01/19 - 1995/04/16   Umění doby secese
1995/06/15 - 1995/07/21   Vladimír Pechar: Česká historie v portrétu
1995/09/07 - 1995/10/15   Jiří Korecký: Fotografie, Jiří Netík: Dřevěné sochy a řezby
1995/11/29 - 1996/01/07   Miroslav Pacner: Země lidí
1996/03/01 - 1996/04/07   Alena Kučerová: Grafika & plechy
1996/03/01 - 1996/04/07   Roman Trabura: Obrazy
1996/04/19 - 1996/05/26   Holanďané v Příbrami
1996/09/13 - 1996/10/13   Čistá póza
1996/10/10 -1996/11/30   Ostrov: České výtvarné umění 1918-1938 ze sbírek Českého muzea výtvarných umění
1997/03/14 - 1997/04/20   Aleš Knotek
1997/06/13 - 1997/07/31   Jan Kudláček: Ilustrace a obrázky dětem
1997/09/05 - 1997/10/12   Jan Paul: Výběr z tvorby 1976 - 1997
1998/03/05 - 1998/05/28   Civilizace: České výtvarné umění 40. let ze sbírek ČMVU
1998/06/11 - 1998/07/30   Xénia Hoffmeisterová: Obrazy, kresby, grafika
1998/09/11 - 1998/10/18   Vilém Kropp: V proudu života
1998/09/18 - 1998/11/15   Jaroslav Vožniak a jeho škola: Marta Hadincová, Miroslav Hadinec, Ivana Vožniaková
1998/10/23 - 1998/11/28   Andrea Forsterová-Stříbrná: Obrazy - grafika
1999/02/12 - 1999/03/31   Karel Demel: Grafika
1999/04/259 -   Obrazy, objekty, sochy, grafika
1999/06/17 - 1999/07/29   Antonín Manto-Mrnka, Radan Wagner: Pokojíček
1999/09/16 - 1999/10/24   Jan Čáka: Grafika, knižní ilustrace, heraldika, návrhy medailí a další tvorba
1999/10/26 - 1999/11/30   Corpora S
2000/02/03 - 2000/03/12   Karel Hojden: Grafika, kresby
2000/03/14 - 2000/03/30   Jindřich Štreit: Cesta ke svobodě
2000/03/16 - 2000/04/30   Tomáš Proll: Plastiky - reliéfy - kresby
2000/04/11 - 2000/05/31   Událost v krajině.České výtvarné umění 1958 - 1968 ze sbírek Českého muzea výtvarných umění
2000/09/07 - 2000/10/15   Roman Vokatý: Poselství o nesmíření
2001/01/31   Místo, kde chci žít
2001/02/15 - 2001/03/31   Adolf Born: Grafika
2001/03/09 - 2001/04/14   Oldřich Tichý: Obrazy z let 1988 - 2001
2001/04/19 - 2001/05/31   Petr Štěpán: Krajina zvěstování
2001/05/03 - 2001/06/10   Možnosti proměny I
2001/10/25 - 2001/11/30   Příbramští výtvarníci. Obrazy, grafiky, kresby, objekty
2001/12/06 - 2002/01/13   Pavel Piekar: Křížová cesta. Barevné linoryty
2002/02/09 - 2002/03/17   Jubilanti Hollaru 2002
2002/03/21 - 2002/04/30   Stanislav Hanzík: Výběr ze sochařského díla
2002/04/11 - 2002/04/30   Duchovní svět Ukrajiny. Výstava obrazů současných ukrajinských výtvarníků
2002/05/07 - 2002/06/23   Možnosti proměny II
2002/09/19 - 2002/10/27   Radek Pilař: Obrazy, grafika, ilustrace, fotoasambláže, animovaný film, videoart
2002/10/23 - 2002/11/30   Pavel Matuška: Usmívání
2002/10/31 -   Zdeněk Janda: Obrazy
2003/02/04 - 2003/03/12   Výstava příbramských fotografů
2003/03/20 - 2003/04/27   České loutkové divadlo. Historie a současnost
2003/04/17 - 2003/05/25   František Tomík: I. retroperspektiva
2003/05/06 - 2003/06/22   Jiří Mikeska: Obrazy, kresby
2003/09/03 - 2003/10/12   Ivana Hejduková: Hledání odpovědí
2003/09/10 - 2003/10/12   Umělecká skupina Tvrdohlaví
2003/10/16 - 2003/11/26   Jiří Hanke: Fotografie z let 1980-2003
2003/10/23 - 2003/11/23   AVU Praha - Ateliér grafika I, doc. Jiří Lindovský
2004/01/22 - 2004/02/29   Jiří Vojta 75. Padesát let s kamerou
2004/02/12 - 2004/03/21   Martin Stejskal: Zadem k nekonečnu
2004/05/06 - 2004/06/16   Proměny člověka: Figurativní motivy v kresbě a grafice ze sbírek Českého muzea výtvarných umění v Praze 1892 - 1951
2004/05/11 - 2004/06/15   Zdena Fiedlerová: Barevný svět - obrazy a pastely z let 1994-2004
2004/06/17 - 2004/07/18   Obrázky z peněženky
2004/09/02 - 2004/10/12   Dagmar Čápová: Obrazy
2004/09/09 - 2004/10/10   František Drtikol: Oči široce otevřené
2004/10/21 - 2004/11/28   Jeden život, dvě díla
2004/12/03 - 2005/01/06   Tradiční vánoční prodejní výstava.Textilní obrazy, originální oděvy, bytové a oděvní doplňky, keramika
2005/01/21 - 2005/02/27   České křižovatky na cestě do Evropy
2005/03/03 - 2005/04/10   Ivo Burian: Fotografie
2005/03/10 - 2005/04/10   Výtvarníci Příbramska
2005/04/15 - 2005/05/22   LINO, Český linoryt ze sbírek Galerie Klatovy/Klenová a výsledky Mezinárodních sympozií linorytu na Klenové 2001-2004
2005/07/28 - 2005/08/21   Buková 2005: Kmeny, větve
2005/10/06 - 2005/11/20   Miro Pogran - malba, kresba, grafika
2005/10/21 - 2005/11/30   Rozbít hranice. Kresba a grafika ze sbírek ČMVU v Praze 1957 - 1969
2006/01/19 - 2006/02/28   Autoportrét ve fotografii
2006/02/02 - 2006/03/03   Ivan Preissler: In Memoriam
2006/03/09 - 2006/04/16   Vladimír Rosol
2006/03/09 - 2006/04/16   Vladimír Rosol: Grafika, obrazy
2006/04/03 - 2006/04/30   Děti v galerii - výtvarné práce žáků ZŠ
2006/04/21 - 2006/05/28   Anna Vančátová
2006/06/01 - 2006/07/15   Martin Balcar
2006/11/02 - 2006/12/02   František Vais: Fotografie
2007/01/18 -   50 let Fotoklubu Uran
2007/01/19 - 2007/02/25   Pavel Hlavatý: Obrazy, grafika
2007/03/07 - 2007/04/22   Co ta očka vidí. Výstava dětských výtvarných prací
2007/04/26 - 2007/05/24   Josef Bosáček
2007/05/10 - 2007/07/01   Středočeské bienále ´07
2007/09/06 - 2007/10/14   Eva Natus-Šalamounová, Barbara Šalamounová: Pestrý dialog
2007/10/18 - 2007/11/29   Jaromír Másler: O nás
2008/01/30 - 2008/02/29   Setkání světů (...vidět svět bez zraku...)
2008/04/11 - 2008/05/31   Zdeněk Sýkora: Grafika
2008/06/05 - 2008/07/31   RaJart. Staré a nové pecky
2008/10/03 - 2008/11/27   Hoorn Nizozemsko: Raymond Bakker (obrazy), Helma van Kleinwee (obrazy, grafika), Jeroen Vandebrug (skleněné objekty), Wim Zwijsen (obrazy)
2009/01/16 - 2009/02/28   Ivan Bukovský: Ohlédnutí
2009/03/13 - 2009/04/26   Paměť české fotografie. Fotogenie identity
2009/09/09 - 2009/10/11   Evropský plakát. Evropa na plakátech
2009/09/18 - 2009/10/17   Půlstoletí příbramského divadla nejen ve fotografii
2010/03/09 - 2010/04/09   Connecting Pittsburgh. Skupina současnýcch amerických fotografů
2010/10/29 - 2010/11/27   Volný čas v komunistickém Československu (Dokumentační výstava)
2011/03/10 - 2011/04/20   Příbramští výtvarníci
2011/04/29 - 2011/06/12   Stalo se za barevného dne
2011/05/10 - 2011/06/12   Vladimír Franz: Doba osvitu. Akvarely, kresby, grafiky
2011/06/17 - 2011/08/07   Blízká odlišnost: Tomáš a Jakub Švédovi
2011/10/21 - 2011/11/26   Hry a klamy. Dotýkat se exponátů přikázáno! Interaktivní výstava
2012/01/27 - 2012/03/03   Výtvarníci Příbramska
2012/05/21 -   Boemia mia
2012/11/02 - 2012/11/25   Milada Mojsejová-Voláková: Vlastní cestou
2012/12/08 - 2012/01/08   Příbramské betlémy
2013/02/01 - 2013/03/03   Výstava soutěžních fotografií
2013/06/14 - 2013/08/11   Zdeněk Burian (1905-1981): Na vlně dobrodružství
2013/10/18 - 2013/11/26   Viktoria Ban-Jiránková a Miroslav Jiránek
2014/01/14 - 2014/03/01   Krysáci
2014/03/06 - 2014/04/18   Helena Fejková: Art Inspiration
2014/05/16 - 2014/07/13   Miroslav Hásek: Vzpomínání
2014/06/13 - 2014/08/17   Ilusnář. Sny, skutečnost a ilustrace
2015/02/11 - 2015/03/29   Czech Press Photo´14
2015/06/10 - 2015/08/09   Sám se skřivany. Česká lyrická krajina na přelomu 19. a 20. století
2015/09/04 - 2015/10/11   Jaroslav Horálek: Krajiny vzdálených světů; Vojtěch Horálek: Chrám přátel zeleně a zahrad
2016/01/22 -   Petr Bambousek: Příběhy fotografií
2016/05/27 - 2016/08/21   Tisíc pozdravů z Příbrami. Podoby města na historických pohlednicích, medailích a obrazech
2016/09/09 - 2016/10/19   Jan Paul: Ze tmy do světla
2016/10/26 - 2016/11/27   Proč to tu mám rád
2017/06/29 - 2017/08/06   Kniha prostor pro grafiku, grafika inspirace pro knihu
2017/10/20 - 2017/11/26   Fotoklub Uran - 60 let
2018/06/22 - 2018/08/12   František Ronovský dnes
2020/01/09 - 2020/03/01   Marie Blabolilová, Anna Krajčová: Stromy rostou do nebe
stálá expozice   Fotograf František Drtikol

Galerie Zámeček - Ernestinum

katalog autorský
  published   title (subtitle)
  1995   Miroslav Pacner: Země lidí
katalog kolektivní
  published   title (subtitle)
  1994   Jindřich Štreit: Fotografie, Olbram Zoubek: Sochy, Antonín Štreit: Fotografie
  1996   Čistá póza
pozvánka autorská
  published   title (subtitle)
  1994   Dagmar Čápová: Obrazy
  1995   Vladimír Pechar: Česká historie v portrétu
  1996   Holanďané v Příbrami
  1997   Aleš Knotek
  1997   Jan Kudláček: Ilustrace a obrázky dětem
pozvánka kolektivní
  published   title (subtitle)
  1995   Jiří Korecký: Fotografie, Jiří Netík: Dřevěné sochy a řezby
  1998   Civilizace: České výtvarné umění 40. let ze sbírek ČMVU
informační leták / informace
  published   title (subtitle)
  1994   Jan Karel: Výběr z díla (k 80. narozeninám)
  nedatováno   Fotograf František Drtikol (stálá expozice)
katalogová pozvánka autorská
  published   title (subtitle)
  1998   Vilém Kropp: V proudu života (fotografie)
  1999   Jan Čáka: Grafika, knižní ilustrace, heraldika, návrhy medailí a další tvorba (k 70.narozeninám příbramského výtvarníka a spisovatele)
  2000   Karel Hojden: Grafika, kresby
  2000   Tomáš Proll: Plastiky - reliéfy - kresby
  2003   Ivana Hejduková: Hledání odpovědí (obrazy, kresby)
  2012   Petr Sís: Zeď / Jak jsem vyrůstal za železnou oponou
katalogová pozvánka kolektivní
  published   title (subtitle)
  1999   Antonín Manto-Mrnka, Radan Wagner: Pokojíček (Obrazy, grafika, objekty, keramika)
  2000   Událost v krajině (České výtvarné umění 1958 - 1968 ze sbírek Českého muzea výtvarných umění)

Galerie Zámeček - Ernestinum

podřazený dokument
  published   title (subtitle)
  1995   Galerie Zámeček