Proměny člověka: Figurativní motivy v kresbě a grafice ze sbírek Českého muzea výtvarných umění v Praze 1892 - 1951

date of exhibition: 2004/05/06 - 2004/06/16
institution: Galerie Zámeček - Ernestinum
type of exhibition: kolektivní