Kamil Lhoták

* 25. 7. 1912, Praha, Česká republika (Czech Republic)
† 22. 10. 1990, Praha, Česká republika (Czech Republic)
Writer, painter, Illustrator, graphic artist

 

nationality: Czech
sex: male

NK AUT: jk01072017
WIKIDATA: Q3508744
VIAF: 52573084

notes:
pseudonymy v revue Řád identifikovala Jarmila Štogrová (nar. 1956) v osobním archivu Jana Hertla (1906-1965):
Všezvěd Všudybud, Maximax, Lubomír Jiskrnáč-Zápasník, Herdegg M. Filek (osobní sdělení)

Kamil Lhoták
Plnění balonu pana Surcoufa
1937
malba
olej, lepenka
250 x 210
Kamil Lhoták
Vznášející se balon
1938
malba
olej, plátno
330 x 230
Kamil Lhoták
Dva balony
1939
malba
olej, plátno
60,5 x 70,5 cm
Kamil Lhoták
Vysoká kola
1940
malba
olej, plátno
500 x 650
Kamil Lhoták
Staré stroje
1940
malba
olej, plátno
460 x 550
 

Kamil Lhoták

Malíř, kreslíř, grafik, ilustrátor a milovník všemožných dopravních prostředků a motocyklů zvláště Kamil Lhoták se narodil 25.7.1912 v Praze. Otce poznával pouze při zřídkavých návštěvách u jeho maminky Anny Kouglové, švadleny a příležitostné herečky holešovického divadla Urania. V dětství se tak utvářel jeho sarkasticky odtažitý přístup k jakýmkoli citovým záležitostem. Co ho zraňovalo, s čím nemohl bojovat vlastní vůlí, pílí nebo rozumem přemoci, to bezcitně glosoval. Po otci, významném pražském lékaři Kamilu Lhotákovi, autorovi průkopnických a dodnes uznávaných farmakologických knih (Česká farmakopoea, Farmakologie ad.), zdědil bystrý rozum, pečlivost, vytrvalost a neuvěřitelnou přesnost, s níž tvořil a také vedl svůj „Seznam obrazů Kamila Lhotáka“. Do něj zaznamenával všechny své obrazy a ke každému z nich pak vedl záznamy o jeho osudu – majitele, výstavy, kritiky i osobní postřehy.
Zpočátku nebylo zřejmé, čím se stane, jasné bylo jen to, že nechce být průměrným, že touží vyniknout, být stejně dobrý nebo lepší než jeho otec. Proto se nemohl stát botanikem. Ostatně, veškeré rostliny se mu skrze něj na celý život zprotivili. Také se nikdy netoužil stát právníkem, ačkoli studium právnické fakulty University Karlovy nedokončil jen díky uzavření vysokých škol v roce 1939. Múzy umění ho lákaly mnohem více. Kromě malby ho uchvátila vážná hudba a dokonce nějakou dobu studoval hudební kompozici. Z této doby počíná i jeho celoživotní přátelství s hudebním skladatelem Janem Rychlíkem. Na rozdíl od hudby Kamil Lhoták nikdy malbu nestudoval nebo lépe řečeno, nenavštěvoval žádnou školu, ateliér nebo kurz. Studoval sám staré obrázkové časopisy, knihy, atlasy, výstavní katalogy a především svět, který viděl kolem sebe na ulici i v polozapomenutých zákoutích starých Nuslí, kde jako kluk vyrůstal. Ve své fantazii oživoval staré vraky aut skryté za oprýskanými zídkami a počmáranými dřevenými ploty. „Učil jsem se z chyb a zkušeností. Chodil jsem za obrazy Josefa Šímy a Jana Zrzavého do Aventinské mansardy. Miluji Alberta Marqueta … slyším, jak říká, tohle si musím namalovat čistě jen pro sebe.“ (Adolf Branald: Můj přítel Kamil, Praha 1998). O jeho definitivním směřování rozhodl pravděpodobně až úspěch jeho obrazů na výstavě v Beaufortově galerii v Praze roku 1939. Ačkoliv nebo možná právě proto, že byl autodidakt a jeho tvorba vycházela čistě z chlapecké vášně a radosti, zaujal od počátku výtvarné kritiky svým svébytným projevem, který neměl v té době a ani později obdoby. Byla oceňována jeho neliterárnost a zdánlivá prostota postrádající strojenou tajemnost, v té době téměř všudypřítomnou. Zdálo se, že jeho díla promlouvají přímo k srdci diváků, kteří díky nim vidí a znovu prožívají své dávno zapomenuté vzpomínky z dětství.
Na uměleckou scénu tedy vstupoval jako již naprosto vyhraněná osobnost, solitér, který přesně ví co, proč a jak chce namalovat a nenechá se výrazně ovlivňovat žádným dobovým hnutím ani tendencemi. Může se zdát, že jeho členství ve Skupině 42 bylo zpočátku spíše dílem náhodné námětové blízkosti, než aktem vnitřního přesvědčení. S jejími tezemi „zkoumat a malovat poetické hodnoty moderního světa … kamenné krajiny velkoměst…svět ve kterém žijeme“ (Jiří Kotalík, Jindřich Chalupecký) však souhlasil a v malbě s chutí naplňoval. Pravidelně se účastnil se schůzek, které se uskutečňovaly v ateliérech jednotlivých členů skupiny. Osobně nejblíže měl k Františku Grossovi, s nímž příležitostně konzultoval rozmalovaná plátna. Údajně na jeho radu nahradil letícího Pegase letadlem. Esence myšlenek Skupiny 42 je asi nejlépe vyjádřena obrazem Krajina 20. století (1942), kde veškerá volná prostranství a stráně protnula silnice obklopená montovanými domy, pergolami se vším technickým zázemím města. Oblohu spoutanou telegrafními dráty a kabely elektrického vedení tiše brázdí větroň a pročesává anemometr. Krajina 20. století může být zrovna tak krajinou 21. století s jejími periferiemi, nákupními centry a průmyslovými zónami, které se nemilosrdně a bez jakéhokoliv architektonicky jednotného záměru zakusují do polí okolo silnic, neboť stále, slovy přírodovědce, probíhá sukcese směrem k nekonečnému městu na úkor volné krajiny. Chybí snad jen ty sloupy s porcelánovými cívkami.
Kromě města s jeho periferiemi a haraburdím miloval secesi, tu dobu sladkého snění, kdy čas plynul pomalu, a drobné radosti skládaly den za dnem, zdánlivě nekonečná a přitom končící tak zoufale brzy. Byla to doba, kdy byl objeven kinematograf, kolo, motocykl, automobil a vše bylo přijímáno s nelíčeným úžasem. Lhotákovo nadšení pro veškeré pohyblivé stroje nezničila ani válka. Svůj hold pionýrům techniky, kteří měli odvahu přijít s něčím novým, být vysmíváni a dokonce neváhali obětovat své zdraví a dokonce i život, aby dokázali funkčnost svého vynálezu, složil dokonce vydáním tří útlých knih – Balón, křídla a vrtule (1948), Kolo, motocykl, automobil (1950) a Z dějin ponorky, torpeda a potápěcích přístrojů (1956). Všechny jsou psány se zápalem skutečného obdivovatele a doplněné řadou dobových ilustrací a fotografií posbíraných ve starých magazínech, mezi nimi i v časopise The Vintage Motor Cycle Club, jehož byl jako jeden z mála Čechů členem.
Kamil Lhoták nebyl krajinářem v pravém slova smyslu, nebyl ani malířem města. Pohyboval se na pomezí, periferii, v krajině plné děje, lidí, nebo stop po jejich přítomnosti. „Mě zajímala vždy jen krajina, do které zasahuje člověk. Je pro mne vzrušující právě to napětí, které vzniká mezi původností země a tím lidským dotekem, zvlášť dotekem člověka-technika.“ (L.H.Augustin, Kamil Lhoták, Praha 2000). Ryze krajinářskou sérií je snad jen řada pláten Zelené Irsko, k nimž lze volně přiřadit i obraz Zelená krajina,1963. Všechny obrazy i kresby vznikaly v ateliéru. Čerpal ze vzpomínek a zážitků prožitých během výletů na jednom ze svých milovaných motocyklů nebo bicyklů, a také z četby knih dobrodružných knih (Jules Verne, Bert Ženatý ad.)
Věřil, že vše má svůj skrytý význam. Každá událost nebo objevení neznámých nebo ztracených věcí bylo dílem osudu. Nic se neděje přeci náhodou a hledání tohoto skrytého tajemství pro něj bylo kořením i hnací silou života. Bez tajemství by byl svět nudný a nebylo by proč žít. Do svých obrazů tedy komponoval nápisy, čísla a předměty, jejichž významu rozuměl jen on sám. Zajímal se dokonce i o numerologii – na obraze Zeď vzpomínek (1954, AJG Hluboká nad Vltavou) je zaznamenán výpočet dvou osudových čísel - jeho a jeho syna(?). Nerad se však o svá tajemství dělil a dokonce je pokud možno záměrně potlačoval „nemaluju tragédie a drámy, mám v obrazech modré nebe a lehounké obláčky, žádné mraky, snad tesklivost vzpomínek a návratů… nejsou v tom žádné jinotaje – jednoduchost je to, co hledám a chci vyjádřit.“ (Adolf Branald: Můj přítel Kamil, Praha 1998). Přesto některé jeho obrazy šokují a dráždí představivost diváka. Mezi ně patří především série obrazů Dcera velkoměsta, jež zachycují zprvu dívku, později krásnou ženu, Manku Haštabovou, kterou poznal v Jedličkově ústavu v Praze a která se stala na dlouhá léta jeho múzou i femme fatale. Ve skutečnosti byla Manka však pouze jednou z Lhotákových žen, s podobným postižením, neboť takový nedostatek ho vždy přitahoval a fascinoval. Díky němu se mohl stát chápavým ochráncem, neboť sám byl postižen dětskou obrnou a po celý život napadal na jednu nohu. K protnutí dvou proudů jeho tvorby – příměstské krajiny a portrétů – dochází v jeho Poctě Roy Lichtensteinovi (1970), kde na zelené louce mezi jeho obvyklými atributy jakými jsou barevné míče, cívky-stroje pouště a reklamní poutače u bije do očí obrovský billboard s lichtensteinovsky stylizovanou Mankou – dcerou velkoměsta.
Během svého života namaloval více jak dva tisíce obrazů, nepřeberné množství kreseb a grafik, ilustroval několik desítek knih a spolupracoval s filmovými ateliéry. Poslední roky života však přestal zcela malovat, nepřestal-li, tak všechna díla po roce 1983 zničil a listy ve svém „Seznamu“ vytrhal. Tvořil již jen příležitostně – kreslil drobné pozvánky a novoročenky přátelům a známým. Dne 22. října 1990 umírá necelý rok po své životní družce Anně Endrštové.
Petra Příkazská /text skládačky: Kamil Lhoták, Galerie moderního umění v Hradci Králové, 2010

Kamil Lhoták

foto Josef Prošek
Václav Chochola: Kamil Lhoták, Archiv B & M Chochola
Václav Chochola: Kamil Lhoták, Archiv B & M Chochola
 

Kamil Lhoták

Kamil Lhoták
Plnění balonu pana Surcoufa
1937
malba
olej, lepenka
250 x 210
Kamil Lhoták
Vznášející se balon
1938
malba
olej, plátno
330 x 230
Kamil Lhoták
Dva balony
1939
malba
olej, plátno
60,5 x 70,5 cm
Kamil Lhoták
Vysoká kola
1940
malba
olej, plátno
500 x 650
Kamil Lhoták
Staré stroje
1940
malba
olej, plátno
460 x 550
Kamil Lhoták
Gordon Bennett (Stanoviště balonů)
1940
malba
olej, plátno
700 x 700
Kamil Lhoták
Balony v ohradě
1940
malba
olej, plátno
55,5 x 61 cm
Kamil Lhoták
Soupeři
1940
malba
olej, plátno
51 x 65,5 cm
Kamil Lhoták
Gordon Benett 1910
1940
malba
olej, plátno
40 x 50 cm
Kamil Lhoták
Vražda v Holešovicích 1899
1941
malba
olej, plátno
650 x 500
Kamil Lhoták
Balon Ressel
1941
malba
olej, sololit
45,5 x 53,5 cm
Kamil Lhoták
Balony
1942
malba
olej, plátno, lepenka
31 x 100 cm
Kamil Lhoták
Reklamní balon - láhev likéru (Balon nad ohradou)
1942
malba
olej, plátno na lepence
300 x 400
Kamil Lhoták
Balon nad předměstím
1942
malba
olej, plátno
700 x 700
Kamil Lhoták
Liduška
1942
malba
olej, sololit
600 x 500
Kamil Lhoták
Krajina 20. století
1942
malba
olej, plátno
600 x 1000
Kamil Lhoták
Nouzové přistání
1942
malba
olej, plátno
20 x 38 cm
Kamil Lhoták
Gordon Bennett (Patnáct balonů; Závody balonů)
1943
malba
olej, lepenka
170 x 280
Kamil Lhoták
V neděli navečer u jatek na Praze VII
1943
malba
olej, dřevěná deska
24 x 36 cm
Kamil Lhoták
Meteorologická stanice po bouři
1944
malba
olej, plátno
800 x 1200
Kamil Lhoták
Krajina oživená stroji
1944
malba
olej, lepenka
66 x 86 cm
Kamil Lhoták
Závodiště
1944
malba
olej, sololit
29,5 x 39 cm
Kamil Lhoták
Ohrada s dětskými kresbami (Ohrada)
1945
malba
olej, překližka
220 x 330
Kamil Lhoták
Parkinson's Doncaster Butter-Scotch (Plavatka)
1945
malba
olej, dřevo
400 x 300
Kamil Lhoták
Boneville Salt-Beds, Utah
1945
malba
olej, plátno
50 x 65 cm
Kamil Lhoták
Dcera velkoměsta
1946
malba
olej, dřevěná deska
35 x 50 cm
Kamil Lhoták
Manka Haštablová v modrých šatech (Dcera velkoměsta IV)
1947
malba
olej, plátno
1160 x 950
Kamil Lhoták
Hráči baseballu
1947
malba
olej, plátno
250 x 150 cm
Kamil Lhoták
Cyklistický stadion (Alcyon; Dědeček s vnučkou na závodní dráze)
1948
malba
olej, plátno
950 x 1100
Kamil Lhoták
Lidé v krajině (s motorizovaným bicyklem; můj portrét)
1950
malba
olej, plátno
650 x 750
Kamil Lhoták
V koši balonu
1950
suchá jehla (C 4)
papír
645 x 495
Kamil Lhoták
Básník František Hrubín
1951
malba
olej, plátno
50 x 34,5 cm
Kamil Lhoták
Vily v Karlových varech
1953
malba
olej, plátno
276 x 430
Kamil Lhoták
Podzemní dráha (Nádraží)
1955
malba
kvaš, lepenka
230 x 310
Kamil Lhoták
Snídaně v trávě
1963
koláž, kresba, malba
olej, pastel, tempera
715 x 830
Kamil Lhoták
Hommage à Henri Rousseau (Pocta H. Rousseauovi)
1964
malba
olej, plátno
900 x 700
Kamil Lhoták
Červený orel
1966
malba
olej, plátno
900 x 1150
Kamil Lhoták
Potrubí v lese
1967
malba
olej, plátno
650 x 820
Kamil Lhoták
Bílý drak v krajině (Drak)
1969
malba
olej, plátno
220 x 230
Kamil Lhoták
Dcera velkoměsta - ale od Roye Lichtensteina!
1970
kombinovaná technika
tempera, karton
330 x 500
Kamil Lhoták
Kolo
1974
malba
olej, plátno
650 x 860
Kamil Lhoták
Benátky večer
1976
kombinovaná technika
papír
725 x 1000
Kamil Lhoták
Mořská panna
1977
malba
olej, plátno
900 x 1000
Kamil Lhoták
Ponorka a sopka
1982
malba
olej, plátno
1100 x 1350
Kamil Lhoták
Žižkov (Starý Žižkov)
1982
malba
olej, plátno
700 x 500
Kamil Lhoták
Míč na pláži
1986
malba
olej, plátno
220 x 350
Kamil Lhoták
Kámen vzpomínek
1988?
litografie (L)
papír
490 x 655
 

Kamil Lhoták

from - to   school, city, faculty, specialization, professor
???? - 1939   Univerzita Karlova, Praha, Filozofická fakulta, právo

Kamil Lhoták

from - to   institution, city, notes
1932 - 1932   Itálie
1932 - 1932   Německo
1932 - 1932   Rakousko
1938 - 1938   Francie
1947 - 1947   Espace Eiffel Branly, Paříž (Paris)
1958 - 1958   Německo
1960 - 1960   Německo
1964 - 1964   Espace Eiffel Branly, Paříž (Paris)
1965 - 1965   Espace Eiffel Branly, Paříž (Paris)

Kamil Lhoták

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1942/04/16 - 1942/05/03   Kamil Lhoták: Výstava nových obrazů, Alšova síň Umělecké besedy, Praha
1944/03/07 - 1944/03/28   Kamil Lhoták: Výstava obrazů, Alšova síň Umělecké besedy, Praha
1946/03/07 - 1946/04/02   Kamil Lhoták: Obrazy, kresby a grafika, Pošova galerie, Praha
1948/02/24 - 1948/03/14   Kamil Lhoták: Oleje z let 1945 - 1948, Topičův salon (1937-1949), Praha
1949/01 - 1949/02   Kamil Lhoták: Grafika z let 1944-1949, Galerie Hollar, Praha
1951/01 - 1951/02   Kamil Lhoták: Grafika a kresby, Galerie Hollar, Praha
1953/04/10 -   Kamil Lhoták: Grafika a kresby, Galerie Hollar, Praha
1955/11/04   Kamil Lhoták: Ilustrační kresby, Galerie Hollar, Praha
1957/01/04 - 1957/01/31   Kamil Lhoták: Obrazy z let 1948-1956, Galerie Československý spisovatel, Praha
1957/02/06 - 1957/03/10   Kamil Lhoták: Obrazy z let 1948-1956, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1957/04/26 - 1957/05/19   Kamil Lhoták: Portréty, Alšova síň Umělecké besedy, Praha
1958/04/04 - 1958/04/23   Z deníků Kamila Lhotáka, Galerie Hollar, Praha
1959/01/06 - 1959/01/27   Krajiny Kamila Lhotáka z let 1955-1958, Výstavní síň Lidové demokracie, Praha
1962 - 1962/04/26   Kamil Lhoták: Nové obrazy, Galerie Fronta, Praha
1963/06   Kamil Lhoták: Akvarely, kresby z let 1944-1963, Jednotný závodní klub ROH, Ústí nad Orlicí (Ústí nad Orlicí)
1964/04/06 - 1964/04/29   Kamil Lhoták: Nové obrazy a kresby, Galerie Fronta, Praha
1965/04/09 - 1965/05/02   Kamil Lhoták: Grafika, Galerie Hollar, Praha
1965/07/11 - 1965/08/11   Kamil Lhoták: Kresby a grafika 1939–1965, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1966/04   Kamil Lhoták: Grafika, Krajská galerie, Hradec Králové (Hradec Králové)
1966/10/20 - 1966/11/13   Kamil Lhoták 1938-1965, Galerie Československý spisovatel, Praha
1967/10   Kamil Lhoták: Graphik, Aquarelle, Zeichnungen, Kultur- und Informationszentrum der ČSSR, Berlín (Berlin)
1968/03/20 -   Kamil Lhoták: Malé obrazy 1964-1968, Galerie na Karlově náměstí, Praha
1969/09/28 - 1969/10/19   Kamil Lhoták: Grafika, Oblastní muzeum v Písku, Písek (Písek)
1970/03/04 -   Kamil Lhoták: Kresby 1935-1970, Galerie Hollar, Praha
1971/04/07 -   Kamil Lhoták 1938-1965, Divadlo hudby (Galerie Titanic), Olomouc (Olomouc)
1971/05/28 - 1971/07/04   Kamil Lhoták: Grafika a kresby, Galerie Jaroslava Krále, Brno (Brno-město)
1971/09/01 - 1971/10/01   Kamil Lhoták: Co mám rád. Obrazy z let 1930-1970, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1971/11 - 1971/12   Kamil Lhoták: Co mám rád. Obrazy z let 1930-1970, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
1972/01/27 - 1972/02/27   Kamil Lhoták: Co mám rád. Obrazy z let 1930-1970, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
1972/03/19 - 1972/04/23   Kamil Lhoták: Co mám rád. Obrazy z let 1930-1970, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1972/05/24 - 1972/06/21   Kamil Lhoták dětem, Galerie Albatros, Praha
1972/10 - 1972/11   Kamil Lhoták: Obrazy a kresby, Galerie Fronta, Praha
1973/01/16 - 1973/01/30   Kamil Lhoták: Grafika, Krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody (KSSPPOP), České Budějovice (České Budějovice)
1973/03/22 - 1973/04/23   Kamil Lhoták, Oblastní galerie výtvarného umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
1973/06/12 -   Obrazy Kamila Lhotáka z let 1930 - 1970, Výstavní síň města Mostu, Most (Most)
1973/10/02 - 1973/10/19   Kamil Lhoták: Z knižní tvorby. Ilustrace a kresby, Malá galerie Československého spisovatele, Praha
1974/04/03   Kresby a akvarely Kamila Lhotáka, Divadlo hudby (Galerie Titanic), Olomouc (Olomouc)
1974/07/09 -   Kamil Lhoták: Obrazy, Krajská galerie, Hradec Králové (Hradec Králové)
1975/11/13 - 1975/12/14   Kamil Lhoták: Grafika, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1976/02/02 -   Kamil Lhoták: Akvarely a menší obrazy, Galerie Fronta, Praha
1977   Kamil Lhoták, Moravská Třebová, Moravská Třebová (Svitavy)
1977/03/01 - 1977/03/12   Kamil Lhoták: Ilustrace k básni K. Bednáře Odila, Výstavní síň Umění - Knihy, Praha
1977/03/02 - 1977/03/28   Kamil Lhoták: Ilustrace, Okresní knihovna - výstavní síň, Třebíč (Třebíč)
1977/03/30 - 1977/04/13   Kamil Lhoták: Obrazy, Galerie Dílo, Praha
1977/07 - 1977/08/20   Kamil Lhoták: Obrazy a kresby, Jelenka Strakonického hradu, Strakonice (Strakonice)
1977/07/08 - 1977/08   Kamil Lhoták: Kresby z let 1944 - 1975, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1977/07/14 - 1977/10/16   Kamil Lhoták: Grafika, koláž, kresba, Suchardův dům, Nová Paka (Jičín)
1978/02/02 - 1978/03/02   Kamil Lhoták: Obrazy a kresby, Galerie Fronta, Praha
1978/04/27 - 1978/05/15   Kamil Lhoták: Grafika, Divadlo hudby (Galerie Titanic), Olomouc (Olomouc)
1978/04/27 - 1978/06/04   Kamil Lhoták: Obrazy, kresby, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1979/04/29 - 1979/05/13   Kamil Lhoták & Veteran Car Club, Středočeské muzeum, Roztoky (Praha-západ)
1979/11/14 - 1979/11/30   Kamil Lhoták: Kresby, grafika, Malá galerie Československého spisovatele, Praha
1980   Kamil Lhoták: Grafika a obrazy, Žatec, Žatec (Louny)
1980/05/27 - 1980/07   Kamil Lhoták: Obrazy, Dům umění, Zlín (Zlín)
1981/01/08 - 1981/02/12   Kamil Lhoták: Výběr z díla, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
1981/02/22 - 1981/03/29   Kamil Lhoták: Obrazy, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1981/09 - 1981/10   Kamil Lhoták: Grafika, Rodný dům Václava Šolce (Šolcův statek), Sobotka (Jičín)
1982 - 1982/08   Kamil Lhoták: Sto kreseb, obrazy, grafika, Krajská galerie, Hradec Králové (Hradec Králové)
1982/11/04 - 1982/11/28   Kamil Lhoták: Obrazy a kresby, Galerie Fronta, Praha
1982/11/09 - 1982/12/05   Kamil Lhoták: Kresby, Divadlo hudby (Galerie Titanic), Olomouc (Olomouc)
1984   Kamil Lhoták 1938-1965, Dílo - podnik Českého fondu výtvarných umění, Prostějov (Prostějov)
1984/06/14 - 1984/06/28   Kamil Lhoták: Kresby a akvarely ze současné doby, Galerie Dílo, Olomouc (Olomouc)
1987/07/07 - 1987/08/30   Kamil Lhoták: Výběr z životního díla, Staroměstská radnice, Praha
1987/09/17 - 1987/10/18   Kamil Lhoták: Výběr z životního díla, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
1988/11/26 - 1988/12/31   Kamil Lhoták: Grafika, ilustrace, Knihkupectví a galerie Purkyně, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1989/11/30 - 1989/12/26   Kamil Lhoták: Grafika, Galerie Fronta, Praha
1990/11/05 - 1991/02/17   Kamil Lhoták, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1991/03/27 - 1991/05/05   Kamil Lhoták: Výběr z grafické tvorby, Galerie Hollar, Praha
1992/09/24 - 1992/10/14   Kamil Lhoták: Kresby, grafika, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
1992/12/01 - 1993/01/03   Kamil Lhoták: Kresby, grafiky, Galerie Stará radnice, Brno (Brno-město)
1994/03/02 - 1994/03/16   Kamil Lhoták: Kresby, Galerie Gema, Praha
1995/04/03 - 1995/04/30   Kamil Lhoták: Malba, kresba, grafika, Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
1995/06/11 - 1995/06/23   Maličkosti Kamila Lhotáka, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
1995/11/23 - 1995/12/31   Kamil Lhoták: Ukázky z tvorby, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
1996/08/05 - 1996/09/07   Prodejní výstava obrazů, kreseb a grafiky Kamila Lhotáka, Galerie Lazarská, Praha
1996/09/17 - 1996/10/06   Vzpomínka na Kamila Lhotáka, Michael Gallery, Praha
1997/06/02 - 1997/07/26   Kamil Lhoták: Obrazy, kresby, grafiky, Trigon Gallery, Plzeň (Plzeň-město)
1997/08/07 - 1997/09/13   Vzpomínka na Kamila Lhotáka, Galerie GM, Praha
1997/12/02 - 1998/01/04   Svět Kamila Lhotáka, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2000/02/07 - 2000/02/18   Kamil Lhoták: Kresba, grafika, Galerie Atrax, Přerov (Přerov)
2000/06/12 - 2000/07/08   Kamil Lhoták: Obrazy, kresby, grafika, Galerie Mona Lisa, Olomouc (Olomouc)
2000/09/07 - 2000/10/08   Kamil Lhoták: Grafika, Galerie Nový Svět, Praha
2001/08/09 - 2001/09/19   Kamil Lhoták: Grafika, kresba, obrazy, Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
2001/10/01 - 2001/10/30   Kamil Lhoták: Grafika a kresby 1944 - 1989, Galerie Art (Světlana & Luboš Jelínek), Chrudim (Chrudim)
2002/03/26 - 2002/05/04   Kamil Lhoták: Obrazy, kresby, grafiky, Trigon Gallery, Plzeň (Plzeň-město)
2002/09/01 - 2002/10/01   Kamil Lhoták: Kresby, www.galerieonline.cz, _
2002/11/26 - 2003/01/05   Kamil Lhoták: Kresby, Galerie Vltavín, Brno (Brno-město)
2002/12/12 - 2003/01/26   Kamil Lhoták: Mýtus, ironie a nové příběhy, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
2003/02/18 - 2003/04/06   Kamil Lhoták: Obrazy, kresby a grafika z let 1937 - 1981, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
2003/04/15 - 2003/06/22   Kamil Lhoták: Obrazy, kresby a grafika z let 1937 - 1981, Dům U Jonáše, Pardubice (Pardubice)
2003/10/22 - 2003/11/31   Kamil Lhoták: Obrazy, kresby, grafika, Starožitnosti Mánes, Praha
2004/09/13 - 2004/09/24   Kamil Lhoták: Grafika, Galerie Atrax, Přerov (Přerov)
2005/05/04 - 2005/06/18   Kamil Lhoták: Žena a krajina, Galerie Art (Světlana & Luboš Jelínek), Chrudim (Chrudim)
2005/09/08 - 2005/11/02   Kamil Lhoták: Grafika, Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
2006/09/20 - 2006/10/22   Kamil Lhoták: Obrazy, kresby, grafika, Galerie U Betlémské kaple, Praha
2007/10/10 - 2007/11/24   Kamil Lhoták: Kresby, grafika, Galerie Koruna, Hradec Králové (Hradec Králové)
2009/03/23 - 2009/04/20   Kamil Lhoták: Obrázky z deníku, Galerie Art (Světlana & Luboš Jelínek), Chrudim (Chrudim)
2009/12 - 2010/01   Kamil Lhoták: Chlapecké sny, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
2010/01/14 - 2010/02/17   Kamil Lhoták: Kresby, Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
2010/04/29 - 2010/06/06   Kamil Lhoták: Nostalgie letního odpoledne, Galerie Moderna, Praha
2010/06/24 - 2010/09/26   Kamil Lhoták (Z cyklu Moderní česká krajinomalba), Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2010/12/02 - 2011/04/03   Kamil Lhoták čili Útěcha z techniky, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
2011/10/11 - 2011/11/27   Kamil Lhoták ve sbírkách Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2011/10/19 - 2011/11/26   Kamil Lhoták, Galerie Koruna, Hradec Králové (Hradec Králové)
2012/01/11 - 2012/02/05   Pocta Kamilu Lhotákovi, Dům U Jonáše, Pardubice (Pardubice)
2012/06/14 - 2012/07/29   Kamil Lhoták 100, Galerie Zdeněk Sklenář, Litomyšl (Svitavy)
2012/06/14 - 2012/09/09   Kamil Lhoták: Balony, křídla, vrtule, Galerie Moderna, Praha
2012/10/10 - 2012/11/08   Dopravní prostředky Kamila Lhotáka, Výstavní síň Numizmatické galerie ENA, Praha
2012/11/27 - 2013/02/03   Kamil Lhoták: Na kole, na motorce, ve vzduchu, Poštovní muzeum, Praha
2013/05/26 - 2013/06/16   Kamil Lhoták, Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě, Vysoké Mýto (Ústí nad Orlicí)
2013/05/27 - 2013/06/28   Kamil Lhoták: Kresby 1940-1987, Výstavní síň Numizmatické galerie ENA, Praha
2013/06/26 - 2013/08/04   Kamil Lhoták: Sadař smíchu roste sám..., Galerie U Betlémské kaple, Praha
2013/10/14 - 2013/11/08   Kamil Lhoták: Amerika (ze sbírky malířova blízkého přítele), Výstavní síň Numizmatické galerie ENA, Praha
2013/12/12 - 2014/02/02   Jedinečný svět Kamila Lhotáka, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
2014 - 2014/10/27   Kamil Lhoták: Amerika, Výstavní síň Numizmatické galerie ENA, Praha
2014/01/27 -   Kamil Lhoták: Knihy, Výstavní síň Numizmatické galerie ENA, Praha
2014/03/25 -   Kamil Lhoták: America 1951, Generální konzulát České republiky v Chicagu / Consulate General of The Czech Republic in Chicago, Chicago (Illinois)
2014/06/19 - 2014/09/14   Kamil Lhoták: Poesie dálek, Galerie Moderna, Praha
2014/07/13 - 2014/08/31   Kamil Lhoták a knihy, Muzeum hrnčířství, Kostelec nad Černými lesy (Praha-východ)
2014/12/16 - 2015/01/31   Kamil Lhoták a kniha, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2015/03/23 -   Kamil Lhoták: Odysseus, Výstavní síň Numizmatické galerie ENA, Praha
2015/05/14 - 2015/05/17   Kamil Lhoták: Knihy, Výstaviště Praha, Praha - Holešovice
2015/07/17 - 2015/10/18   Kamil Lhoták: Sic itur ad astra, Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových, Praha
2016/06/17 - 2016/08/07   Kamil Lhoták: Čas zázraků a vynálezů, Galerie Moderna, Praha
2016/12/01 - 2017/03/05   KL 38 - 65: Obrazy Kamila Lhotáka, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
2017/09/16 - 2017/11/26   Kamil Lhoták: Balony a letadla, Letecké muzeum Metoděje Vlacha, Mladá Boleslav (Mladá Boleslav)
2017/11/08 - 2017/11/26   Kamil Lhoták: Na křídlech grafiky, Galerie Hollar, Praha
2018/01/17 - 2018/04/22   Lhotákovy suché jehly, Muzeum policie České republiky, Praha
2018/01/25 - 2018/02/14   Kamil Lhoták: Amerika / America, Knupp Gallery, Praha
2018/02/07 - 2018/04/22   Kamil Lhoták: Retrospektiva, Obecní dům, Praha
2018/05/18 - 2018/07/24   Muži Kamila Lhotáka, Palác YMCA, Praha
2018/07/01 - 2018/09/23   Svět Kamila Lhotáka v malbě, kresbě, grafice a filmu, Interaktivní galerie Becherova vila, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2018/09/07 - 2018/11/18   Kamil Lhoták: Balony nad Slaným, Vlastivědné muzeum, Slaný (Kladno)
2018/11/22 - 2019/01/09   Kamil Lhoták: Paříž 47, Galerie Pštrossova 23, Praha
2019/03/14 - 2019/04/22   Kamil Lhoták: Portréty, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
2019/04/23 -   Kamil Lhoták - občan Prahy 6, Galerie v Zimní zahradě, Praha
2019/06/20 - 2019/07/19   Kamil Lhoták: Vlastní portrét s chimérou, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2019/06/23 - 2019/10/06   Kamil Lhoták a jeho svět, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
2019/11/29 - 2020/01/09   Kamil Lhoták: Ilustrace a kresba (Prodejní výstava), Galerie Pštrossova 23, Praha
2020/02/08 - 2020/03/12   Kamil Lhoták: Grafika a kresby, Městské muzeum, Lanškroun (Ústí nad Orlicí)
2020/06/18 - 2020/08/16   Svět podle Kamila Lhotáka, Galerie Moderna, Praha
2022/08/17 - 2022/09/16   Kamil Lhoták: Grafika a kresba, Starobranská 6, Šumperk (Šumperk)
2023/06/01 - 2023/07/30   Kamil Lhoták: Barevný svět, Galerie Moderna, Praha
kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1939/04/01 - 1939/04/30   Marie Stritzková-Florianová, Otto Stritzko, Kamil Lhoták, Beaufortova síň, Praha
1939/12/17 - 1940/01/15   Členská výstava Umělecké besedy, Obecní dům, Praha
1940/10/31 - 1940/11/26   Členská výstava Umělecké besedy, Obecní dům, Praha
1941/09/21 - 1941/10/19   Druhá výstava mladých výtvarníků ve Zlíně, Studijní ústav, Zlín (Zlín)
1941/11/28 - 1942/01/11   Členská výstava Umělecké besedy, Svaz českého díla, výstavní síně, Praha
1942/03/22 - 1942/05/03   Členská výstava Umělecké besedy, Studijní ústav, Zlín (Zlín)
1942/05/24 - 1942/06/07   Členská výstava Umělecké besedy, Klub přátel umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
1942/11/17 - 1943/01/10   Členská výstava Umělecké besedy, Svaz českého díla, výstavní síně, Praha
1943/01/23 - 1943/02/28   Umělci národu 1943, Praha, Praha
1943/03/21 - 1943/04/04   Výstava obrazů, plastik a fotografií 1943, Reálné gymnázium, Nová Paka (Jičín)
1943/05/25 - 1943/06/14   Přehlídka 99ti, Topičův salon (1937-1949), Praha
1943/08/30 - 1943/09/19   Gross, Hák, Hudeček, Kotík, Lhoták, Smetana, Zívr, Topičův salon (1937-1949), Praha
1943/10/19 - 1943/11/21   Obrazy a sochy z let 1933 - 1943, Výstavní síň Svazu českého díla, Praha
1943/11/30 - 1944/01/09   Členská výstava Umělecké besedy, Svaz českého díla, výstavní síně, Praha
1943/12/15 - 1943/12/31   Umění v bytovém interiéru, Topičův salon (1937-1949), Praha
1944/03/12 - 1944/04/10   Členská výstava Umělecké besedy, Studijní ústav, Zlín (Zlín)
1944/05/07 - 1944/05/21   Členská výstava Umělecké besedy, Městský dům, Prostějov (Prostějov)
1945/08/02 - 1945/08/26   Dvě Prahy (obrazy a kresby), Pošova galerie, Praha
1945/08/30 - 1945/09/23   Skupina 1942: Akvarely, kresby, grafika, Pošova galerie, Praha
1945/09/26 - 1945/10/14   Konfrontace 2, Topičův salon (1937-1949), Praha
1945/10/06 - 1945/11   Květen 1945. Výstava grafik a kreseb členů a slovenských hostů, Galerie Hollar, Praha
1945/12/01   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Členská výstava. Grafika, Galerie Hollar, Praha
1945/12/10 - 1945/12/23   II. výstava: Grafické listy a kresby členů Sdružení českých umělců grafiků Hollar v Praze, Výstavní dům, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1946/02/23 - 1946/03/17   Český národ Rudé armádě, Praha, Praha
1946/03/29 - 1946/04/28   Akvarely, kresby, grafika.: 392. výstava, Výstavní síň Myslbek, Praha
1946/04/06 - 1946/04/28   Skupina 1942, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1946/05   Výstava slovanských grafiků, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
1946/06/14 - 1946/07/14   Art Tchécoslovaque 1938 - 1946, Galerie La Boëtie, Paříž (Paris)
1946/09/14 - 1946/09/26   Jeune peinture Tchecoslovaque, Galeries Apollo, Brusel (Brussels)
1946/11/03 - 1946/11/24   Výstava obrazů, soch a grafiky pražských členů Českého bloku výtvarníků, Západočeské muzeum, Plzeň (Plzeň-město)
1946/12   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Členská výstava, Galerie Hollar, Praha
1946/12/11 - 1947/01/06   Členská výstava Umělecké besedy, Slovanský ostrov, Praha
1946/12/14 -   Na čaji, Slovanský ostrov, Praha
1947   Ausstellung der čechoslovakischen Graphik, Akademie der bildenden Künste (Akademie výtvarných umění), Vídeň (Wien)
1947/01/19 - 1947/02/15   Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
1947/02   Moderne tsjechoslovaakse grafiek, Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen, Antverpy (Antwerpen)
1947/02/08 - 1947/02/19   Jonge tsjecho-slowaaksche schilderkunst, Jeune peinture tchecoslovaque, Tentoostelling zaal Artes, Antverpy (Antwerpen)
1947/05/08 - 1947/06/07   Z nové tvorby (Obrazy a sochy od května 1945), Pošova galerie, Praha
1947/07/20 - 1947/09/07   Moderne Kunst der Tschechoslowakei, Kunstmuseum Luzern, Luzern
1947/09/14 - 1947/10/31   Členská výstava Umělecké besedy, Studijní ústav, Zlín (Zlín)
1947/10/18 - 1947/11/09   Nutidig Czechoslovakisk Grafik, Kunstnernes Efterårsudstilling, Kodaň (Copenhagen)
1947/11   Dobrý originál do malého bytu (Obrazy a sochy za přístupné ceny), Pošova galerie, Praha
1947/12   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Členská výstava, Galerie Hollar, Praha
1948   Graphic Art from Czecholovakia. An Exhibition in Great Britain of prints by members of The Hollar Society, The British Council London, Londýn (London)
1948/03/11 - 1948/04/25   Malíři a sochaři Umělecké besedy 48, Slovanský ostrov, Praha
1948/04   Kresby a akvarely, Galerie Evropského literárního klubu (Galerie ELK), Praha 1
1948/06/09 - 1948/07/11   Umění a kýč, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1948/06/13 - 1948/07/14   Malíři a sochaři Umělecké besedy v Praze, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1948/09/04 - 1948/10/03   Umění a kýč: Podobizna, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1948/11 - 1948/12   Dobrý originál do malého bytu, Galerie Evropského literárního klubu (Galerie ELK), Praha 1
1948/12   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Členská výstava, Galerie Hollar, Praha
1949/06/03 - 1949/06/30   Na prahu pětiletky s našimi malíři, Galerie Jos. R. Vilímek, Praha
1949/09/17 - 1949/10/17   Tjeckoslovakisk konst, Liljevalchs Konsthall, Stockholm
1949/12   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Členská výstava, Galerie Hollar, Praha
1949/12   Výstava dětské knihy, Galerie Československý spisovatel (bývalá Galerie ELK), Praha
1949/12/03 - 1950/01/08   Výtvarní umělci k II. všeodborovému sjezdu, Dům výtvarného umění, Praha
1950/01   Česká grafika (SČUG Hollar), Hlavné mesto Bratislava, Bratislava (Bratislava)
1950/01 - 1950/02   Bianco e nero cecoslovacco, Casa della cultura, Řím (Roma)
1950/06/28 -   Arte astratta e civilista in Cecoslovacchia, Age d'Oro, Řím (Roma)
1950/10/27 - 1950/11/26   Členská výstava Umělecké besedy, Slovanský ostrov, Praha
1950/11 - 1950/12   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Členská výstava, Galerie Hollar, Praha
1950/12/05 - 1950/12   Výtvarníci a kreslený film, Galerie Československý spisovatel (bývalá Galerie ELK), Praha
1951/06 - 1951/08   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: 158. členská výstava kreseb, Galerie Hollar, Praha
1952   Ausstellung der tschechoslowakischen Graphik, Akademie der bildenden Künste (Akademie výtvarných umění), Vídeň (Wien)
1952/02/20 - 1952/03/30   Výtvarníci a jejich účast na knize, Galerie Československý spisovatel, Praha
1952/03/26 - 1952/05/11   Malíři a sochaři o dětech a dětem, Síň Sdružení výtvarníků Purkyně, Praha
1952/07 - 1952/08   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Členská výstava grafiky a kreseb, Galerie Hollar, Praha
1952/12/05 -   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Členská výstava, Galerie Hollar, Praha
1953   Tshekkoslovakialaisen grafiikan nättely / Utställing av tjeckoslovakisk grafik, Helsinky (Helsinki), Helsinky (Helsinki)
1953/01/23 -   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Členská výstava ilustrací a hosté Hollara, Galerie Hollar, Praha
1953/01/23 - 1953/02/22   II. krajské středisko Umělecká beseda: Členská výstava, Slovanský ostrov, Praha
1953/09   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Členská výstava kreseb, Galerie Hollar, Praha
1953/09   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Grafika, Výstavná sieň Hviezdoslavovo námestie 6, Bratislava (Bratislava)
1953/12/11 -   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Členská výstava 1953 a hostů Hollara, Galerie Hollar, Praha
1954   Grafica checoslovaca, Mexico City, Ciudad de México (Mexico City)
1954/01/29 - 1954/02   Knižní ilustrace a obálky členů a hostů, Galerie Hollar, Praha
1954/03 - 1954/04   Výtvarníci a kniha, Mánes, Praha
1954/12/03 -   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Členská výstava, Galerie Hollar, Praha
1955   Výstava československého umění, Peking, Peking (Beijing)
1955/03/25 - 1955/04/24   II. krajské středisko Umělecká beseda: Členská výstava, Mánes, Praha
1955/04   Česká grafika členov SČUG Hollar, Výstavná sieň Hviezdoslavovo námestie 6, Bratislava (Bratislava)
1955/12 - 1956/02   Deset let československé lidově demokratické republiky ve výtvarném umění, Mánes, Praha
1955/12 - 1956/02   Deset let československé lidově demokratické republiky ve výtvarném umění: Ilustrace, Palác Kinských, Praha
1955/12/04 - 1956/02   Deset let československé lidově demokratické republiky ve výtvarném umění: Monumentální umění a plakát, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1956   Výstava kreseb, Galerie Hollar, Praha
1956/01/06 -   Volná, knižní a užitková grafika členů a hostů, Galerie Hollar, Praha
1956/06/16 - 1956/10/21   XXVIII. Esposizione Biennale Internazionale d'Arte (La Biennale di Venezia 1956), Pavilon České a Slovenské republiky, Benátky (Venezia)
1956/12   Grafika Skupiny českých umělců grafiků Hollar, Galerie Hollar, Praha
1957/03/04 -   Původní grafika v nové české knize, Galerie Fronta, Praha
1957/05/06 -   Výstava ilustračních doprovodů, Galerie Fronta, Praha
1957/08/02 - 1957/09/16   Malá krajina, Galerie Českého fondu výtvarných umění, Praha
1957/11 - 1957/12/29   Nová grafika členů Skupiny československých umělců grafiků Hollar, Galerie Hollar, Praha
1958   Savremena čehoslovačka umetnost, Záhřeb (Zagreb), Záhřeb (Zagreb)
1958   Savremena čehoslovačka umetnost, Bělehrad (Beograd), Bělehrad (Beograd)
1958/01/04 - 1958/01/22   Nová grafika hostů Skupiny československých umělců grafiků Hollar, Galerie Hollar, Praha
1958/03/21 - 1958/04/08   Sodobna češkoslovaška umetnost, Moderna galerija, Lublaň (Ljubljana)
1958/04/01 - 1958/04/30   Svět jazzu v českém výtvarném umění, Divadlo hudby, Praha
1958/04/30 - 1958/05/22   Savremena čehoslovačka umetnost, Moderna galerija, Lublaň (Ljubljana)
1958/07/04 - 1958/08/15   Město očima soudobých malířů, Galerie Českého fondu výtvarných umění, Praha
1958/09   Výstava portrétů, Galerie Hollar, Praha
1958/11/13 - 1958/12/31   Tvůrčí skupina Hollar: Grafika, Dům umění, Zlín (Zlín)
1958/12/05 -   Členská výstava 1958, Galerie Hollar, Praha
1959/01   Nová grafika hostů SČUG Hollar, Galerie Hollar, Praha
1959/08/01 - 1959/09/30   Internationale Buchkunst-Ausstellung Leipzig 1959, Lipsko (Leipzig), Lipsko (Leipzig)
1959/12/31 - 1960/01   Nová grafika členů a hostů SČUG Hollar, Galerie Hollar, Praha
1960/03/31 - 1960/04/24   Výstava novej grafiky členov SČUG Hollar, Zväz slovenských výtvarných umelcov, _
1960/04/12 - 1960/05/15   Tvůrčí skupina v Umělecké besedě, Obecní dům, Praha
1960/12 - 1961/01   Nová grafika členů a hostů SČUG Hollar, Galerie Hollar, Praha
1961   Nová grafika členů tvůrčí skupiny Hollar, Galerie Hollar, Praha
1961/02/05 - 1961/03/12   Škola vidění - Výmluvnost kresby, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1961/05/06 -   Hluboká 1961: Výtvarným uměním k socialistickému životu, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1961/07/15 -   Hluboká 1961: Výtvarným uměním k socialistickému životu, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1961/11/22 - 1962/01/31   Československé výtvarné umění za lepší zítřek, Dům umění, Zlín (Zlín)
1962   Současné umění - obrazy a plastika - ze sbírky AJG, Vlastivědné muzeum, Kamenice nad Lipou (Pelhřimov)
1962/01/18 -   Škola vidění - kresba, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1962/06/16 - 1962/10/07   XXXI. Esposizione Biennale Internazionale d'Arte (La Biennale di Venezia 1962), Pavilon České a Slovenské republiky, Benátky (Venezia)
1963   Hollar: Kresby 1963, Galerie Hollar, Praha
1963/04 - 1963/06   Sto let Umělecké besedy, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1963/06/21 - 1963/07   Skupina 42: Retrospektivní výstava obrazů, plastik, grafiky a fotografie z let 1938 - 1949, Mánes, Praha
1963/08/04 - 1963/10   Rychnov 1963, Zámek Rychnov nad Kněžnou, Rychnov nad Kněžnou (Rychnov nad Kněžnou)
1963/09/06 - 1963/10/13   Skupina 42: Retrospektivní výstava obrazů, plastik, grafiky a fotografie z let 1938 - 1949, Dům pánů z Kunštátu, Brno (Brno-město)
1963/09/15 -   Hluboká 1963: Umění 1900-1963, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1963/11/08 -   Ex libris, Malá galerie Československého spisovatele, Praha
1964   Czechoslovak Graphic Art, Káhira (Cairo), Káhira (Cairo)
1964   Czechoslovak Graphic Art, Alexandria, Alexandria
1964/01/17 - 1964/03/01   Sdružení českých umělců grafiků Hollar 1963. Zakladatelé a současnost, Palác Kinských, Praha
1964/05/07 -   Tvůrčí skupina Radar, Mánes, Praha
1964/07/05 - 1964/09/27   Rychnov 1964, Zámek Rychnov nad Kněžnou, Rychnov nad Kněžnou (Rychnov nad Kněžnou)
1964/12 - 1965/01   Výstava přírůstků 1960-1964 (obrazy, kresby, plastika), Zámek Zlín, Zlín (Zlín)
1965/04/27 - 1965/05/19   Ilustrace a grafika knih Mladé fronty, Galerie Fronta, Praha
1965/05 - 1965/06   Výtvarní umelci k 20. výročiu oslobodenia ČSSR, Dom kultúry, Bratislava (Bratislava)
1965/05/13 - 1965/08/29   Moderní česká kresba, Palác Kinských, Praha
1965/05/16 - 1965/07/25   Tschechoslowakische Kunst Heute: Profile V, Städtische Kunstgalerie, Bochum
1965/06 - 1965/07   České moderní malířství, Zámek Nelahozeves, Nelahozeves (Mělník)
1965/07/03 - 1965/08/08   Internationale Buchkunst-Ausstellung Leipzig 1965, Messehaus, Lipsko (Leipzig)
1965/07/04 - 1965/08/29   Grafika 65, Okresní vlastivědné muzeum, Písek (Písek)
1965/07/26 - 1966/07/26   Podareni dela, Muzej na sovremena umetnost (Музеј на современата уметност / The Museum of Contemporary Art / Muzeum současného umění), Skopje / Скопје
1965/07/30 - 1965/08/22   Grafika 65, Galerie Václava Špály, Praha
1965/09/04 - 1965/11/28   VIII Bienal de São Paulo, Museu de Arte Moderna de São Paulo (MAM), São Paulo
1965/09/07 - 1965/10/03   Škola vidění: Výmluvnost kresby, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
1965/09/12 - 1965/10/10   Moderní česká kresba, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1965/10/01 - 1965/11/07   Zeitgenössische tschechoslowakische Graphik und Plastik, Kunsthaus, Hamburk (Hamburg)
1965/12/04 - 1965/12/19   La transfiguration de l´art tchèque: Peinture - sculpture - verre - collages, Palais de Congrès de Liège, Lutych (Liège)
1965/12/12 - 1966/01/20   Moderní české umění, Stará radnice, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1966   Mistři české krajiny, Komorní divadlo, Hlinsko (Chrudim)
1966   Nejkrásnější knihy roku 1965, Památník národního písemnictví, Praha
1966/02/08 - 1966/03/31   Grafika Praga 66, Obecní dům, Praha
1966/02/18 - 1966/03/20   Tvůrčí skupina Umělecká beseda, Mánes, Praha
1966/03/05 - 1966/03/27   Tschechoslowakische Grafiker, Schleswig-Holsteinisches Landesmuseum, Schleswig
1966/05 - 1966/06/05   Kresby členů SČUG Hollar, Galerie Hollar, Praha
1966/06/17 - 1966/07/17   Jarní výstava 1966, Mánes, Praha
1966/06/24 - 1966/09/20   2. bienále užité grafiky Brno 1966, Mezinárodní výstava knižní grafiky a ilustrace, Dům pánů z Kunštátu, Brno (Brno-město)
1966/07 - 1966/08   Přírůstky do sbírek Východočeské galerie Pardubice v letech 1965-1966, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1966/07/17 - 1966/08/21   Tschechoslowakische Kunst der Gegenwart, Akademie der Künste, Berlín (Berlin)
1966/09/09 - 1966/10/09   Пєйзаж, Státní galerie, Jerevan (Yerevan)
1966/09/18 - 1966/10/16   Aktuální tendence českého umění. Obrazy, sochy, grafika, Praha, Praha
1966/10/29 - 1966/11/20   Tschechische Graphik, Galerie Haus Metternich, Koblenz
1966/11/04 - 1966/12/05   Пєйзаж, Pushkin State Museum of Fine Arts (Puškinovo muzeum), Moskva (Moscow)
1966/11/05 - 1966/11/27   Tschechische Zeichnungen und Graphik 1908-1966, Stadthalle Freiburg, Freiburg im Breisgau
1966/12/23 - 1967/01/03   Пoдарени дела од Чехословачка, Muzej na sovremena umetnost (Музеј на современата уметност / The Museum of Contemporary Art / Muzeum současného umění), Skopje / Скопје
1967   Ilustrace dětské knihy, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
1967   Mistrovská díla českého malířství (výstava reprodukcí), Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1967   Nejkrásnější knihy roku 1966, Památník národního písemnictví, Praha
1967   OBRAZ 67, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1967   Tjeckoslovakisk nutidskonst, Göteborg, Göteborg (Gothenburg)
1967   Tjeckoslovakisk nutidskonst, Lund, Lund
1967   Tjeckoslovakisk nutidskonst, Örebro, Örebro
1967   Tjeckoslovakisk nutidskonst, Varnamo, Varnamo
1967   Tjeckoslovakisk nutidskonst, Norrköping, Norrköping
1967   Tjeckoslovakisk nutidskonst, Nyköping, Nyköping
1967   Tjeckoslovakisk nutidskonst, Hälsingborg, Hälsingborg
1967/01   Ze současné tvorby našich malířů (Obrazy z let 1957 - 1966), Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1967/01/28 -   Tjeckoslovakisk nutidskonst, Svea Galleriet, Stockholm
1967/02/19 - 1967/03/27   České umění XX. století ze sbírek Středočeské galerie, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1967/03/03 - 1967/04/02   15 grafiků, Galerie Václava Špály, Praha
1967/03/04 -   Mostra d´arte contemporanea cecoslovacca, Castello del Valentino, Turín (Torino)
1967/03/31 - 1967/04/30   Ex libris a drobná grafika členů SČUG Hollar, Galerie Hollar, Praha
1967/04   Čehoslovačka lepa knjiga 1945-1965, Muzej primenjene umetnosti, Bělehrad (Beograd)
1967/04   Modern tjeckoslovakisk grafik, Lunds Konsthall, Lund
1967/04 - 1967/06   Nové přírůstky a nákupy, Galerie výtvarného umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
1967/05 - 1967/10   České umění XX. století ze sbírek Středočeské galerie, Zámek Nelahozeves, Nelahozeves (Mělník)
1967/09/08 - 1967/10/15   Obraz 67. Celostátní výstava současné malířské tvorby, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
1967/10/05 - 1967/11/05   Z grafických sbírek Galerie hlavního města Prahy, Staroměstská radnice, Praha
1967/10/27 - 1967/11/26   50 let Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Mánes, Praha
1967/11/03 - 1967/12/03   50 let Sdružení českých umělců grafiků Hollar. Retrospektivní část, Galerie Hollar, Praha
1968   Graphics tchécoslovaques, Francie, _
1968   Hluboká 1968: Umění 1900-1968, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1968   Ilustrace dětské knihy, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem), Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
1968   Přírůstky uměleckých děl 1963-1967, Krajská galerie, Hradec Králové (Hradec Králové)
1968   Výstava grafiky Skupiny 42. Z fondů Středočeské galerie, _, _
1968/02   I. Triennale New Delhi, Dillí (Delhi), Nové Dillí (New Delhi)
1968/02 - 1968/03   50 let Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Zámek Zlín, Zlín (Zlín)
1968/02/25 -   50 let československé grafiky, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1968/02/27 -   Současné československé výtvarné umění, Galerie Týdny v ateliéru, Praha
1968/03/01 - 1968/04/09   Přírůstky českého moderního umění, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1968/03/22 - 1968/05/04   Tsjechoslowaakse grafici, Museum Meermanno-Westreenianum, Museum van het Boek, Haag (Den Haag)
1968/04   Zahajovací exposice, Galerie Nová síň, Praha
1968/05 - 1968/06   50 rokov československého maliarstva zo zbierok galerií, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
1968/05/28 - 1968/07/31   2. Międzynarodowe Biennale Grafiki w Krakowie, Krakov (Kraków), Krakov (Kraków)
1968/07   50 let české kresby: Výstava neznámých kreseb českých malířů 20. století - 2. část, Galerie Letná, Praha
1968/07/07 - 1968/08   50 let československého malířství 1918–1968, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1968/09 - 1968/11   Izložba savremene čehoslovačke grafike, Muzej savremene umetnosti (Museum of Contemporary Art of Belgrade MoCAB / Музеј савремене уметности у Београду), Bělehrad (Beograd)
1968/09/05 - 1968/10/31   Skupina 42: Kresby, Zámek Zlín, Zlín (Zlín)
1968/10   Česká moderní grafika ze sbírek Galerie Benedikta Rejta v Lounech. I. výstava přírůstků galerijní sbírky, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
1968/10/04 - 1968/11/03   Contemporary Prints of Czechoslovakia / La gravure contemporaine en Tchécoslovaquie, The National Gallery of Canada (Musée des beaux-arts du Canada), Ottawa
1968/10/19 - 1968/11/17   Recent Graphics from Prague, Corcoran Gallery - Dupont Center, Washington D.C.
1968/11/05 - 1968/12/08   300 malířů, sochařů, grafiků 5 generací k 50 létům republiky, Praha, Praha
1968/11/08 - 1968/12/08   Sdružení českých umělců grafiků Hollar k 50 letům republiky, Galerie Hollar, Praha
1969   Nejkrásnější knihy roku 1968, Památník národního písemnictví, Praha
1969/02/21 - 1969/03/24   Tschechische Malerei des 20. Jahrhunderts, Ausstellungsräume Berlin 12, Berlín (Berlin)
1969/04 - 1969/09   Česká krajina, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1969/04/13 - 1969/05/11   Zeitgenössische Grafik aus der CSSR, Kunstverein Heilbronn, Heilbronn
1969/05/06 - 1969/05/19   L´art tchèque actuel, Renault Champs - Élysées, Paříž (Paris)
1969/07/09 - 1969/08/10   Kresby členů SČUG Hollar, Galerie Hollar, Praha
1969/09/04 - 1969/10/05   Obraz 69. Celostátní výstava současné malířské tvorby, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
1970/03/06 - 1970/05/03   Graveurs tchécoslovaques contemporains, Cabinet des estampes (Cabinet d'arts graphiques), Ženeva (Genève)
1970/04/02 - 1970/05/03   Skupina 42 dnes, Galerie Nová síň, Praha
1970/05/26 - 1970/06/28   Art tchèque du XXe siècle, Musée Rath, Ženeva (Genève)
1970/06/04 - 1970/07   Kresby členů SČUG Hollar, Galerie Hollar, Praha
1970/06/05 - 1970/06/21   Sodobna češkoslovaška umetnost, Mestna galerija Ljubljana, Lublaň (Ljubljana)
1970/06/27 - 1970/07/15   Sodobna češkoslovaška umetnost, Mestna galerija Piran, Piran
1970/07/21 - 1970/08/20   Sodobna češkoslovaška umetnost, Salon ULUH, Záhřeb (Zagreb)
1970/08/22 - 1970/09/27   Tschechische Kunst des 20. Jahrhunderts: Einige Aspekte der Entwicklung, Kunsthaus Zürich, Curych (Zürich)
1970/09/20 - 1970/11/15   Současná československá grafika, Dům umění, Hodonín (Hodonín)
1970/10 - 1971/02   Přírůstky sbírek Muzea hlavního města Prahy 1960-1970, Muzeum hlavního města Prahy, Praha
1970/11/15 - 1971/01/17   Česká ilustrace z majetku Galerie v Havlíčkově Brodě, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1971   Sociální a pracovní motiv v české grafice po r. 1918, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1971/01/19 - 1971/02/28   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Grafika 71, Mánes, Praha
1971/04/08 -   Malé formáty, Galerie d - Dientzenhoferův dům, Praha
1971/04/10 - 1971/05/09   Krajina v současné grafice, Galerie Československý spisovatel, Praha
1971/05/12 - 1971/07/04   Česká krajina 20. století, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1971/07 - 1971/09   Výstava ze současné české ilustrace, Památník národního písemnictví, Praha
1971/07/27 - 1971/08   Komorní grafika 1970, Galerie Hollar, Praha
1971/09   Pocta Aloisu Senefeldrovi (k 200. výročí narození), Galerie d - Dientzenhoferův dům, Praha
1971/12/17 - 1972/02/27   Výtvarní umělci k 50. výročí založení KSČ (Díla z let 1945-1971), Jízdárna Pražského hradu, Praha
1972   75 let moderní české knižní ilustrace, Městská knihovna Praha, Praha
1972/04 - 1972/05   Výstava ze současné české ilustrace, Galerie výtvarného umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
1972/06/01 - 1972/08/31   Tjeckoslovakisk grafik av idag, Nationalmuseum, Stockholm
1972/08/24 - 1972/12   České umění 20. století z nové instalace sbírek GVU v Chebu, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1972/10   Přírůstky z let 1970-1972, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
1973/03/13 - 1973/04/15   Obrazy o lidech, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1973/08/23 - 1973/10/09   České malířství 1918-1945, Mánes, Praha
1973/11   Czeska i słowacka grafika współczesna ze zbiorów Galerii Narodowej w Pradze i Słowackiej Galerii Narodowej w Bratysławie, Zachęta - Narodowa Galeria Sztuki (The Zachęta Gallery of Contemporary Art), Varšava (Warszawa)
1973/11/08 - 1973/11/30   František Gross, Kamil Lhoták: Gemälde und grafiken, Galerie Mahlerstrasse, Vídeň (Wien)
1973/12/16 - 1974/01/20   Česká grafika ze sbírky Galerie Havlíčkův Brod, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1974/03 - 1974/04   Knižní ilustrace Artie 1953-1973, Středočeská galerie, Praha
1974/04 - 1974/05   Mládí na obrazech a plastikách Východočeské galerie, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1974/06 - 1974/08   České umění 20. století ze sbírek Středočeské galerie: I. část (do roku 1945), Středočeská galerie, Praha
1974/06 - 1974/09   Krajina snů a představ, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
1974/5 - 1974/6   Lyra Pragensis: grafika, knižní tisky, Středočeská galerie, Praha
1975/02/19 - 1975/03/10   PF 1975 - novoročenky, Divadlo hudby (Galerie Titanic), Olomouc (Olomouc)
1975/04/24 - 1975/06/15   Nové obrazy a plastiky z nákupů a jiných zisků, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
1975/05 - 1975/07   Výtvarní umělci k 30. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou, Praha, Praha
1975/07/09 - 1975/08/28   České umenie XX. storočia, Východoslovenská galéria (1961-1992), Košice (Košice)
1975/09/02 - 1975/10   Výtvarné umění v socialistickém Československu, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1975/10   Odkaz VŘSR v dílech našich výtvarných umělců, Praha, Praha
1975/10/05 - 1975/12/08   Dix siècles d'art tchèque et slovaque, Grand Palais - Galeries nationales, Paříž (Paris)
1975/10/09 -   Csehszlovák grafika és kisplasztika kiállítás, Csonváry Terem, Budapešť (Budapest)
1976   Přírůstky uměleckých děl 1968-1975, Krajská galerie, Hradec Králové (Hradec Králové)
1976/01 - 1976/06   Přírůstky do sbírek Galerie výtvarného umění v Chebu z nákupů a jiných zisků za léta 1972/1975, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1976/03/12 - 1976/03/31   Česká ilustrace ze sbírky Galerie Havlíčkův Brod, Vlastivedné múzeum, Spišská Nová Ves (Spišská Nová Ves)
1976/06/15 - 1976/09/12   Obrazy a plastiky ze sbírek Galerie hlavního města Prahy (Výběr z přírůstků 1970-1975, díl. I), Staroměstská radnice, Praha
1976/07/20 - 1976/08/29   Zátiší v současné tvorbě, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1976/08 - 1976/09   Česká kresba první poloviny dvacátého století ze sbírek GVU v Ostravě, Galerie výtvarného umění (1973-1982), Ostrava (Ostrava-město)
1976/12 - 1977/1   České umění 20. století ze sbírek Středočeské galerie: II. část (od roku 1945 do roku 1960), Středočeská galerie, Praha
1977   10 let Lyry Pragensis, Praha, Praha
1977/04/02 - 1977/11/30   České umění 1900/1945, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1977/05 - 1977/06   České maliarstvo a sochárstvo 20. storočia - prírastky Galerie hl. města Prahy, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
1977/05/03 - 1977/07/03   České malířství první poloviny 20. století ze sbírek Galerie výtvarných umění v Ostravě, Městská knihovna Praha, Praha
1977/06 - 1977/07   Současná ilustrace dětské literatury, Krajská galerie, Hradec Králové (Hradec Králové)
1977/09/03 - 1977/10/30   Česká krajina XX. století, Zámek Hradec nad Moravicí, Hradec nad Moravicí (Opava)
1977/11 - 1977/12   L'art graphique tchécoslovaque, Tunis, Tunis
1977/11/28 - 1978/01/15   Výtvarní umělci Velikému říjnu, Praha, Praha
1978/02/22 - 1978/05/28   Umění vítězného lidu. Přehlídka současného československého výtvarného umění k 30. výročí Vítězného února, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1978/02/24 - 1978/05/09   Přírůstky českého malířství 20. století v Moravské galerii v Brně za uplynulých deset let, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1978/03 - 1978/05   České umění 20. století ze sbírek Středočeské galerie, Kulturní dům Josefa Suka, Sedlčany (Příbram)
1978/04/01 - 1978/04/23   Tshekkoslovakian nykytaidetta / Nutidskonst fran Tjseckoslovakien, Helsingin Taidehalli / Helsingfors Konsthall, Helsinky (Helsinki)
1978/04/07 - 1978/05/05   České umenie XX. storočia zo sbierok GVU Olomouc (malířství a sochařství), Oblastná galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1978/07/19 - 1978/09/10   300 Jahre Malerei in Prag, Albertinum, Drážďany (Dresden)
1978/09/08 - 1978/10/31   Umění a známka, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1978/09/26 - 1978/11/11   Sport ve výtvarném umění, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1978/11/04 - 1978/12   Přírůstky do sbírek Okresní galerie výtvarného umění v Náchodě 1972-1978, Oblastní galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
1979/01/30 -   František Gross, František Hudeček, Kamil Lhoták: Kresby grafika, ilustrace, Výstavní síň Umění - Knihy, Praha
1979/04 - 1979/06   České malířství 20. století ze sbírek západočeských galerií, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1979/04/10 - 1979/06/03   Čeští ilustrátoři dětem, Mánes, Praha
1979/04/28 - 1979/09/30   České umění 1945/1975, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1979/04/29 - 1979/06/10   Dítě ve výtvarném umění, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1979/05 - 1979/06   Krajina severních Čech v obrazech českých malířů 20. století, Výstavní a koncertní síň Bedřicha Smetany, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
1979/05/05 - 1979/08/19   Dítě v českém umění 19. a 20. století, Středočeská galerie, Praha
1979/05/28 - 1979/06/30   Dítě v české grafice - k Mezinárodnímu roku dítěte, Dům kultury ROH, Malá scéna, České Budějovice (České Budějovice)
1979/07   Klasikové české ilustrace, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1979/07/12 - 1979/09/30   České malířství 20. století ze sbírek západočeských galerií, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
1979/09 - 1979/10   Výtvarní umělci dětem, Praha, Praha
1979/09/12 - 1979/11/18   Současná grafika ze sbírek Galerie hlavního města Prahy, Staroměstská radnice, Praha
1979/09/13 - 1079/10/28   Přírůstky českého umění 20. století z let 1975-1979, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1979/10/18 - 1980/11/05   České malířství 20. století ze sbírek západočeských galerií, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1979/12/16 - 1980/01/13   Česká portrétní malba 20. století, Dům pánů z Kunštátu, Brno (Brno-město)
1980/01 - 1980/03   Nové obrazy, plastiky a grafika (přírůstky z let 1971 - 1979), Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
1980/02 - 1980/02/24   Malíři čtou první: Ilustrátoři nakladatelství Mladá fronta, Galerie Fronta, Praha
1980/02/12   Exlibris, Výstavní síň Umění - Knihy, Praha
1980/03   Výstava ze sbírek galerie, Oblastní galerie výtvarného umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
1980/04 - 1980/05   Psal se květen 1945, Galerie výtvarného umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
1980/04/02 - 1980/04/27   Rukopisy slavných českých umělců - výtvarníků, Divadlo hudby (Galerie Titanic), Olomouc (Olomouc)
1980/04/08 - 1980/05/25   Sursum - sdružení českých výtvarných umělců z let 1910-1914, Dům umění, Zlín (Zlín)
1980/07/06 - 1980/08/10   Zeitgenössische Kunst aus der Tschechoslowakei, Wessenberghaus, Kostnice (Konstanz)
1980/09/30 - 1980/10/04   Die Kunst Osteuropas im 20. Jahrhundert, Garmisch-Partenkirchen, Garmisch-Partenkirchen
1980/10/23 - 1980/12/07   České maliarstvo 20. storočia zo zbierok Národní galerie v Prahe, Slovenská národná galéria, Vodné kasárne, Rázusovo nábrežie, Bratislava (Bratislava)
1980/11   Česká figurativní malba 40. let, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
1981   České malířství a sochařství 1900-1980, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1981/01/15 - 1981/03/15   Čas bojů a vítězství. České výtvarné umění let 1938-1950, Staroměstská radnice, Praha
1981/04/23 - 1981/05/24   Ex libris - soudobá knižní značka, Galerie d - Dientzenhoferův dům, Praha
1981/05/07 - 1981/06/28   Boje a zápasy českého moderního umění. Výstava na počest 60.výročí založení KSČ, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1981/10 - 1981/11   Malířský a sochařský portrét: Sbírka umění 20. století Severočeské galerie, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
1982   La grafica contemporanea Checa, Havana (La Habana), Havana (La Habana)
1982/01 - 1982/02   Novoročenky, Galerie d - Dientzenhoferův dům, Praha
1982/02/05 - 1982/03/28   Město a civilizace, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1982/02/23 - 1982/04/28   Československá pokroková grafika, Okresní muzeum v Písku, Písek (Písek)
1982/03/25 - 1982/05/02   Současná grafika pražských členů Svazu českých výtvarných umělců, Mánes, Praha
1982/05 - 1982/06   Současná bibliofilie a příležitostné tisky, Galerie d - Dientzenhoferův dům, Praha
1982/07/08 - 1982/09/05   České umění 40. let, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1982/09/09 -   Tschechische Malerei des 20. Jahrhunderts, Kultur- und Informationszentrum der ČSSR, Berlín (Berlin)
1982/10/14 - 1982/11/26   Člověk v českém moderním malířství, Mánesova síň, Karviná (Karviná)
1983/01/25 - 1983/02/20   Rukopisy slavných českých umělců 19. a 20. století (korespondence), Kabinet grafiky, Brno (Brno-město)
1983/03/07 - 1983/03/25   Současné exlibris, Kulturní a vzdělávací zařízení MěstNV, Třebíč (Třebíč)
1983/03/31 - 1983/05/29   Tschechische grafik aus der sammlung der Galerie der bildende kunst in Havlíčkův Brod, Lohgerber-, Stadt- und Kreismuseum Dippoldiswalde, Dippoldiswalde
1983/04/30 - 1983/09/30   Česká krajina, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1983/06/30 - 1983/10/20   Niebo widziane z Ziemi, Muzeum Mikołaja Kopernika, Frombork
1983/07   Žena věčná inspirace umění, Výstavní síň výtvarného umění, Most (Most)
1983/09/15 - 1983/11/06   20 let Galerie hlavního města Prahy, Staroměstská radnice, Praha
1983/09/15 - 1983/12/04   České výtvarné umění 20. století (malířství a sochařství) ze sbírek Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci: Výstava ke 100. výročí založení prvního muzea na Moravě, Vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1983/09/29 - 1983/11/13   Česká kresba 20. století ze sbírek Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1983/09/29 - 1983/12/31   Z nových zisků galerie 1973/1983, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1983/10 - 1983/11   Přírůstky uměleckých děl 1979-1982, Krajská galerie, Hradec Králové (Hradec Králové)
1983/10/23 - 1984/01/15   Das Prinzip Hoffnung. Aspekte der Utopie in der Kunst und Kultur des 20. Jahrhunderts, Museum Bochum (Kunstmuseum Bochum), Bochum
1983/11/19 - 1984/04/15   Nové kresby, Výběr z přírůstků Galerie umění, Karlovy Vary 1973-1983, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1983/12/15 - 1984/02/26   Česká krajina, Valdštejnská jízdárna, Praha
1984/03   Žena věčná inspirace umění, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
1984/03/08 - 1984/04/29   Česká kresba 20. století ze sbírek Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, 2. část, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1984/05/03 - 1984/06   Město v kresbách a grafice malířů Skupiny 42, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
1984/05/03 - 1984/07/01   Z nových zisků Národní galerie, 3. část, Městská knihovna Praha, Praha
1984/05/05 - 1984/09/30   Česká kresba 20. století ze sbírek Alšovy jihočeské galerie, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1984/05/31 - 1984/07/01   Grafické techniky I.: Litografie, Galerie d - Dientzenhoferův dům, Praha
1984/06/28 - 1984/09   Krajina severních Čech (Obrazy z let 1945-1984), Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
1984/11 - 1985/02   Česká krajina ze sbírek Národní galerie v Praze a Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
1985   Grafisk Kunst fra Tsjekkoslovakia 1945 - 1985, Sonja Henies og Niels Onstads Stiftelser, Oslo
1985/01/10 - 1985/02/24   Přírůstky 1982-1984, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1985/03/07 - 1985/04/21   Přírůstky Oblastní galerie v Liberci z let 1975-1985, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1985/04/13 - 1985/12/31   Česká kresba a grafika čtyřicátých let ve sbírkách Galerie umění Karlovy Vary, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1985/05 - 1985/06   Za krásu života (Výstava výtvarných děl z roku 1945. K 40. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou), Památník Terezín, Terezín (Litoměřice)
1985/07/11 - 1985/09/30   České maliarstvo XX. storočia zo zbierok Národnej galérie v Prahe (II.diel), Oravská galéria, Dolný Kubín (Dolný Kubín)
1986 - 1986/03/21   Nové tisky Spolku českých bibliofilů, Malá galerie Československého spisovatele, Praha
1986/01/16 - 1986/02/23   Kresby ze sbírek Galerie hlavního města Prahy, Staroměstská radnice, Praha
1986/01/26 - 1986/05   České středohoří ve výtvarném umění 20. století, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
1986/02 - 1986/03   Česká současná grafika a plastika ze sbírek OGVU Náchod, Oblastní galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
1986/04 - 1986/12   Přírůstky do sbírek za léta 1981-1985, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1986/04/26 - 1987/09/30   České umění 20. století, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1986/07 - 1986/08   Česká kresba ze sbírek Východočeské galerie, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1986/07/17 - 1986/09/30   České maliarstvo XX. storočia zo zbierok Národnej galérie v Prahe (III. diel), Oravská galéria, Dolný Kubín (Dolný Kubín)
1986/09/03 -   Czechoslovak Prints from 1900 to 1970, The British Museum, Londýn (London)
1986/10/29 - 1986/11/30   Svět cirkusu a varieté ve výtvarném umění, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1987/04/29 - 1987/06/28   Český portrét 1877–1987, Středočeská galerie, Praha
1987/09 - 1987/10   Český a slovenský exlibris, Hlavné mesto Bratislava, Bratislava (Bratislava)
1987/11/03 - 1987/12/06   Čeští ilustrátoři ruské a sovětské knihy Výstava k 70. Výročí Velké říjnové socialistické revoluce, Galerie Václava Špály, Praha
1987/11/19 - 1988/01/03   Cesty za uměním naší doby. Ideje VŘSR v české výtvarné kultuře, Mánes, Praha
1987/12 - 1988/04   Oblastní galerie výtvarného umění v Gottwaldově: Přírůstky sbírek 1976-1986, Divadlo pracujících, Gottwaldov (Zlín)
1988/02/18 - 1988/04/03   Lidé - život - práce. Výtvarná díla ze sbírek Ústřední rady odborů, Mánes, Praha
1988/04 - 1988/05   Z pokladů Severočeské galerie: Výstava ke 30. výročí otevření galerie, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
1988/04/23 - 1988/10/02   České zátiší 20. století, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1988/05/03 - 1988/06/05   Přírůstky 1985-1987, Staroměstská radnice, Praha
1988/06 - 1988/07   Česká grafika 20. storočia zo zbierok Stredočeskej galérie v Prahe, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
1988/06 - 1988/07   Ilustrace a poezie (Grafika a knižní tisky Lyry Pragensis), Muzeum Prostějovska, Prostějov (Prostějov)
1988/08/25 - 1988/10/02   Praha 1920-1940 Prag: Tsekkoslovakian taidetta / Tjeckisk konst, Ateneumin taidemuseo, Helsinky (Helsinki)
1988/08/26 - 1988/10/16   Umění na známkách, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1988/09/15 - 1988/10/16   Současné české exlibris, Galerie d - Dientzenhoferův dům, Praha
1988/10/09 - 1988/10/23   Skupina 42, Sdružený klub pracujících (SKP), Boskovice (Blansko)
1988/10/27 - 1989/01/01   Umělecká beseda k 125. výročí založení, Mánes, Praha
1988/11/01 - 1988/11/18   Moderní české exlibris a příležitostná grafika, Malá galerie Melantrich, Praha
1988/11/20 - 1989/01/29   Tschechische Kunst der 20er und 30er Jahre: Avantgarde und Tradition, Mathildenhöhe Darmstadt, Darmstadt
1989/02/02 - 1989/03/26   Současná česká grafika, Mánes, Praha
1989/02/11 - 1989/11/30   Portrét v české grafice XX. století ve sbírkách Galerie umění Karlovy Vary, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1989/03 - 1989/04   Přírůstky sbírek 1983-1988 (obrazy, plastiky), Krajská galerie, Hradec Králové (Hradec Králové)
1989/06/08 - 1989/08/13   Skupina 42, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
1989/09/14 - 1989/11/12   Skupina 42, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1989/11 - 1989/12   Přírůstky sbírek 1983-1988 (kresby, grafika), Krajská galerie, Hradec Králové (Hradec Králové)
1989/12/14 - 1990/01/31   Skupina 42, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1989/12/19 - 1990/02/18   České malířství XX. století - (Nástup generace v rozmezí druhé světové války - 2. Okruh Výtvarného odboru Umělecké besedy - Skupina 42, jednotlivci a generace) - 16. část, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1990/02/14 - 1990/04/08   Výtvarné tendence, Středočeská galerie, Praha
1990/05/17 - 1990/06/17   Z nových zisků Národní galerie v Praze (1987-1988). Kresba 20. století, Palác Kinských, Praha
1990/11/13 - 1991/01/01   SČUG Hollar po 20 letech přerušené činnosti, Galerie Václava Špály, Praha
1991/04/26 - 1991/09/30   České malířství a sochařství 2. poloviny 20. století ze sbírek Alšovy jihočeské galerie, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1991/06/27 - 1991/08/31   Im Bilde / V obraze, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1992/02/01 - 1992/04/12   Radikální realismus (výtvarná díla ze sbírek AJG), Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1992/04/25 - 1992/05/24   Svetlo v tmách - Divadlo hudby 1968 - 1989, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1992/12 - 1993/01   Novoročenky ze sbírky Josefa Poláčka, Městské divadlo, Varnsdorf (Děčín)
1993/01/07 - 1993/01/27   Skupina 42 po 50. letech, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
1993/03/18 - 1993/04/08   Pavel Dřímal a jeho měditiskařská dílna, Centrum české grafiky, Praha
1993/06/30 - 1993/08/29   České výtvarné umění 1930-1960, České muzeum výtvarných umění, Praha
1993/12/16 - 1994/03/06   Záznam nejrozmanitějších faktorů… České malířství 2. poloviny 20. století ze sbírek státních galerií, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1994/02/10 - 1994/03/06   Skupina 42: Výběr z grafické tvorby, Galerie Hollar, Praha
1994/07/14 - 1994/09/25   A kortárs cseh grafika, Zirci galéria, Zirc
1994/09/02 - 1994/09/30   Pohádkové motivy a ilustrace, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
1995   Písmo ve výtvarném umění, Základní umělecká škola Františka Kmocha, Kolín (Kolín)
1995/02/23 - 1995/04/16   Olomoucká sbírka české grafiky 20. století, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
1995/03/08 - 1995/09/03   České výtvarné umění XX. století ze sbírek Českého muzea výtvarných umění, Dům U Černé Matky Boží, Praha
1995/04/05 - 1995/04/30   Kresby a grafika ze sbírky PhDr. Františka Dvořáka, Galerie Hollar, Praha
1995/05/20 - 1995/10/31   Česká grafika 60. let ve sbírkách Galerie umění Karlovy Vary, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1995/10/02 - 1995/10/31   Skupina 42, Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
1995/10/26 - 1996/02/02   Sztuka czeska pierwszej połowy XX. wieku ze zbiorów Galerii sztuk pięknych w Ostrawie, Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, Bytom
1995/12/04 -   Stálá prodejní expozice v nově otevřených prostorách, Galerie Vltavín, Ostrovní, Praha
1996/04/30 - 1996/09/08   V prostoru 20. století: České umění ze sbírky Galerie hlavního města Prahy, Městská knihovna Praha, Praha
1996/05/03 - 1996/06/23   Jiří Seifert: Sochy a kresby, Silvia Billeter: Lepty z cyklu Hledat Petrkov, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1996/09/12 - 1996/10/28   Osudová zalíbení: Sběratelé moderního umění I. 1900 - 1996, Veletržní palác, Praha
1997/01/29 - 1997/03/31   Skupina 42. Pohled do sbírek Českého muzea výtvarných umění v Praze, Vlašský dvůr, Kutná Hora (Kutná Hora)
1997/02/27 - 1997/12/31   Mezi tradicí a experimentem. Práce na papíře a s papírem v českém výtvarném umění 1939-1989, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
1997/03/12 - 1997/04/05   Známková tvorba členů SČUG Hollar, Galerie Hollar, Praha
1997/05/07 - 1997/06/01   Lyra Pragensis. Grafika, bibliofilie, Galerie Hollar, Praha
1997/06/19 - 1997/08/31   České imaginativní umění, Galerie Rudolfinum, Praha
1997/06/20 - 1997/09/21   Očima Arcimboldovýma, Veletržní palác, Praha
1997/11/07 - 1998/08/16   Proměny krajiny v českém malířství 20. století ze sbírek Národní galerie v Praze, Veletržní palác, Praha
1997/12/10 - 1998/01/06   Umělecké poklady ze sbírek Galerie výtvarného umění v Ostravě, Mánes, Praha
1998/02/03 - 1998/03/15   Od pohádky k dobrodružství: Klasikové české moderní ilustrace, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
1998/03/05 - 1998/05/28   Civilizace: České výtvarné umění 40. let ze sbírek ČMVU, Galerie Zámeček - Ernestinum, Příbram (Příbram)
1998/04/23 - 1998/06/07   Mezi tradicí a experimentem. Práce na papíře a s papírem v českém výtvarném umění 1939-1989, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1998/07/22 - 1998/08/16   Praha v grafice, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
1998/10/07 - 1999/01/03   Civilizace: České umění čtyřicátých let ze sbírek Českého muzea výtvarných umění v Praze, Dům U Černé Matky Boží, Praha
1998/10/22 - 1999/01/31   Skupina 42, Městská knihovna Praha, Praha
1998/11/12 - 1999/01/17   Česká grafika 1918-1998, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
1999/04/30 - 1999/06/27   Skupina 42 ve sbírkách Galerie umění Karlovy Vary, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1999/05/13 - 1999/08/01   ... a co sbírky. Přírůstky Muzea umění Olomouc za léta 1985-1998, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
1999/06/24 - 1999/09/12   Kolorismus v českém výtvarném umění, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
1999/10/01 - 1999/11/28   Česká kresba 20. století ze sbírek Oblastní galerie v Liberci (7. část), Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1999/10/21 - 1999/11/28   Umění zrychleného času. Česká výtvarná scéna 1958 - 1968, Praha, Praha
2000/03/16 - 2000/05/07   Umění zrychleného času. Česká výtvarná scéna 1958 - 1968, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2000/03/16 - 2000/06/25   Bilance I: Obrazy a sochy 1. poloviny 20. století ze sbírek Galerie umění Karlovy Vary, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2000/04/29 - 2000/10/29   Současná minulost. Česká postmoderní moderna 1960-2000, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
2000/09/26 - 2000/10/12   Moderní česká kresba, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2000/12/13 - 2001/03/25   Melancholie, Brno (Brno-město), Brno (Brno-město)
2000/12/14 - 2001/02/11   100+1 uměleckých děl z dvacátého století / 100+1 Art Works of the Twentieth Century, Dům U Černé Matky Boží, Praha
2001/03/22 - 2001/07/01   Bilance II: Obrazy a sochy 2. poloviny 20. století ze sbírek Galerie umění Karlovy Vary, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2001/08   Nejkrásnější české knihy konce 20. století, Knihovna města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2001/09/05 - 2001/10/31   Návraty k malbě, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
2001/10/19 - 2002/02/03   Jiří Kolář sběratel / Jiří Kolář the Collector, Veletržní palác, Praha
2001/10/31 - 2001/11/28   Ohlédnutí, Galerie Koruna, Hradec Králové (Hradec Králové)
2001/11/28 - 2002/01/20   Vánoční výstava z děl význačných umělců českého výtvarného umění, Galerie Koruna, Hradec Králové (Hradec Králové)
2001/9/05 - 2001/09/030   František Dvořák: Pocta zemřelým přátelům, Galerie Hollar, Praha
2002/03/05 - 2002/04/05   Česká grafika. Půlstoletí proměn moderní grafické tvorby, Mánes, Praha
2002/04/18 - 2002/05/31   Černá a bílá, Muzeum v Bruntále, Bruntál (Bruntál)
2002/05/03 - 2002/10/15   La Bohême en voiture, Musée national de l'automobile, Mulhouse
2002/06/11 - 2002/07/07   Černá a bílá, Městské muzeum a galerie, Svitavy (Svitavy)
2002/06/18 - 2002/10/20   Svět hvězd a iluzí. Český filmový plakát 20. století, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
2002/06/20 - 2002/06/30   Jan Zrzavý a jiné obrazy ze soukromých sbírek Litomyšle a blízkého okolí, Galerie Zdeněk Sklenář, Litomyšl (Svitavy)
2002/07/10 - 2002/07/25   Černá a bílá, Galerie Šternberk, Šternberk (Olomouc)
2002/08/05 - 2002/09/15   Česká kresba 1. poloviny 20. století ze sbírek Galerie výtvarného umění v Chebu, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2002/09/26 - 2002/11/24   Poezie magického realismu, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2002/10/16 - 2003/01/05   Svět kolem nás, Muzeum a galerie v Prostějově, Prostějov (Prostějov)
2002/12/04 - 2002/12/29   Grafické novoročenky, Galerie Hollar, Praha
2002/12/07 - 2003/01/06   Kamil Lhoták, Josef Lada: Kresby, Galerie Vltavín, Brno (Brno-město)
2002/12/10 - 2003/01/31   Třetí ohlédnutí vpřed, Galerie Mona Lisa, Olomouc (Olomouc)
2003/01/09 - 2003/02/09   Svět hvězd a iluzí. Český filmový plakát 20. století, Mánes, Praha
2003/02/27 - 2003/05/25   Umění je abstrakce. Česká vizuální kultura 60. let, Jízdárna Pražského hradu, Praha
2003/05/08 - 2003/06/14   World of Stars and Illusions: Gems of the Czech Film Poster Tradition, Czech Centre New York (České centrum New York), New York City (New York)
2003/06/12 - 2003/09/14   Umění je abstrakce. Česká vizuální kultura 60. let, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
2003/07/02 - 2003/07/20   Sport v českém umění 20. století / Sports in the Czech Fine Arts of the 20th Century, Obecní dům, Praha
2003/10/09 - 2004/02/01   Umění je abstrakce. Česká vizuální kultura 60. let, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2003/10/24 - 2004/01/25   Práce na papíře ze sbírky Jana a Medy Mládkových, Dům U Kamenného zvonu, Praha
2003/10/25 - 2003/11/13   Metamorfozy człowieka: Figuratywne motywy w grafice i rysunku ze zbiorów Czeskiego Muzeum Sztuk Pięknych w Pradze 1892-1948, Galeria Bielska BWA, Bielsko-Biała
2003/11/12 - 2004/02/01   Umělecká beseda, Městská knihovna Praha, Praha
2003/12/09 - 2004/04/24   České malířství, sochařství a architektonická dokumentace ze sbírek Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o., Zlín (Zlín)
2003/12/15 - 2003/12/19   World of Stars and Illusions: Gems of the Czech Film Poster Tradition, Czech Centre London (České centrum Londýn), Londýn (London)
2003/12/15 - 2004/01/31   ...další ohlédnutí vpřed, Galerie Mona Lisa, Olomouc (Olomouc)
2003/12/18 - 2004/02/08   Ohlédnutí, 1. část, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
2004/01/23 - 2004/04/18   World of Stars and Illusions: Gems of the Czech Film Poster Tradition, Consulate General of the Czech Republic, Los Angeles (California)
2004/02/09 - 2004/03/04   Svet hviezd a ilúzií. Český filmový plagát 20. storočia, České kultúrné centrum, Bratislava (Bratislava)
2004/04/04 - 2004/05/23   Umění je abstrakce. Česká vizuální kultura 60. let, Galerie U Bílého jednorožce, Klatovy (Klatovy)
2004/04/27 - 2004/05/29   Sterne und Illusionen: Tschechisches Filmplakat des 20. Jahrhundert, Tschechisches Zentrum Dresden (České centrum Drážďany), Drážďany (Dresden)
2004/05/06 - 2004/06/16   Proměny člověka: Figurativní motivy v kresbě a grafice ze sbírek Českého muzea výtvarných umění v Praze 1892 - 1951, Galerie Zámeček - Ernestinum, Příbram (Příbram)
2004/06/12 - 2004/06/26   World of Stars and Illusions: Gems of the Czech Film Poster Tradition, Consulate General of the Czech Republic, Hongkong (Hong Kong)
2004/06/17 - 2004/06/27   Z národní klasiky, Galerie Zdeněk Sklenář, Litomyšl (Svitavy)
2004/06/25 - 2004/09/19   Svět hvězd a iluzí. Český filmový plakát 20. století, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2004/07/09 - 2004/10/03   Showtime: A Century of the Czech Film Posters, Museu de Arte de Macau / Macao Museum of Art, Macao
2004/09/10 - 2004/10/17   Šedesátá / The Sixties ze sbírky Galerie Zlatá husa v Praze, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
2004/12/07 - 2005/01/29   III. salon živých a mrtvých, Galerie Mona Lisa, Olomouc (Olomouc)
2005/04 - 2005/10   Česká grafika ze soukromých sbírek, Galerie Kaplička, Hodonín (Hodonín)
2005/04/07 - 2005/06/12   Česká krajinomalba ze sbírek Oblastní galerie v Liberci, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
2005/06/29 - 2005/09/10   Œuvres graphiques des années 60, Centre tchèque de Paris (České centrum Paříž), Paříž (Paris)
2005/09/29 - 2005/11/05   8x3=24nebo42, Galerie Zdeněk Sklenář, Praha
2005/10/26 - 2006/05/01   Umělci Skupiny 42, Dům U Zlatého prstenu, Praha
2005/11/30 - 2006/01/15   Sto let české grafiky, Galerie U Betlémské kaple, Praha
2006/03/09 - 2006/04/30   Šedesátá / The Sixties ze sbírky Galerie Zlatá husa v Praze, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2006/03/15 - 2006/04/30   České poválečné umění, Galerie U Betlémské kaple, Praha
2006/04/26 - 2006/05/28   Česká grafika 60. let, Galerie Hollar, Praha
2006/05/06 - 2006/10/29   České umění XX. století: 1940-1970, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
2006/06/14 -   Klasikové české grafiky XX. století I., Galerie Anderle, Praha
2006/10/09 -   Přibližovadla, ArtPro - Galerie české plastiky / Artpro Gallery, Praha
2006/11/09 - 2007/01/30   Svět české grafiky, Zámek Bruntál, Bruntál (Bruntál)
2006/11/30 - 2007/01/14   Vánoční výstava, Galerie U Betlémské kaple, Praha
2007/05/17 - 2007/06/24   Česká krajinomalba 1850-1950, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2007/08/01 - 2007/09/08   Česká grafická moderna / Czech Graphic Modernism, Galerie Art (Světlana & Luboš Jelínek), Chrudim (Chrudim)
2007/10/04 - 2007/11/25   Soustředěný pohled / Focused View: Grafika 60. let ze sbírek členských galerií Rady galerií České republiky, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
2008/01/26 - 2008/03/16   Soustředěný pohled / Focused View: Grafika 60. let ze sbírek členských galerií Rady galerií České republiky, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
2008/04/10 - 2008/06/08   Světla měst a noční chodci, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2008/05/05 - 2008/06/22   Léta čtyřicátá a padesátá ze sbírky Galerie Zlatá husa v Praze, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2008/05/08 - 2008/07/13   Pohledy do sbírek Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
2008/09/04 - 2008/11/02   Na zkoušku v ráji? Umění šedesátých let ze sbírek Západočeské galerie v Plzni, Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
2008/09/11 - 2008/11/23   Lettrismus. Předchůdcí a následovníci, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2008/12/03 - 2009/01/30   Vánoční výstava, Galerie U Betlémské kaple, Praha
2008/12/09 - 2009/01/31   5. salón živých a mrtvých, Galerie Mona Lisa, Olomouc (Olomouc)
2008/12/11 - 2009/01/18   Česká grafika I, Galerie Moderna, Praha
2009/03/17 - 2009/04/26   Galerie umění Karlovy Vary ...ze sbírky, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2009/06/18 - 2009/08/23   Poklady Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Klementinum, Praha
2009/09/17 - 2009/10/25   Ostrava?, Výstaviště Černá Louka, Ostrava (Ostrava-město)
2009/11/12 - 2009/12/06   Konfrontace: Pocta české malbě a kresbě, Galerie Moderna, Praha
2009/11/17 - 2010/01/31   20 / 10, Galerie Mona Lisa, Olomouc (Olomouc)
2009/11/22 - 2009/12/24   Vítejte v krásné společnosti, Galerie Zdeněk Sklenář, Litomyšl (Svitavy)
2009/12/10 - 2010/01/10   Výběr, Galerie U Betlémské kaple, Praha
2010/05/05 - 2010/07/25   Planeta Eden. Svět zítřka v socialistickém Československu 1948-1978, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
2010/05/08 - 2012/05/08   Sbírka 1 2 3: Stopy historie v akvizicích / Collection 1 2 3: The Tracks of History in Acquisitions, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2010/05/28 - 2010/09/19   Roky ve dnech: České umění 1945-1957, Městská knihovna Praha, Praha
2010/06/01 - 2010/09/19   České umění 1. poloviny 20. století, Kulturní centrum O. H. Hajeka, Prachatice (Prachatice)
2010/09/16 - 2010/11/29   Planeta Eden / Planet Eden: Svět zítřka v socialistickém československu 1948 - 1978 / Tomorrow's world in socialist Czechoslovakia 1949 - 1978, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
2010/10/07 - 2011/01/02   Česká grafika šedesátých let ze sbírek Galerie moderního umění v Hradci Králové: Část IV – Na okraji, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2010/10/30 - 2010/12/05   Výběr, Galerie U Betlémské kaple, Praha
2010/12/02 - 2011/01/16   Česká grafika II, Galerie Moderna, Praha
2010/12/09 - 2011/01/31   Temná noc, jasná noc: Měsíc a noc v českém výtvarném umění 19. a 21. století, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
2010/12/14 - 2011/01/22   20/11, Galerie Mona Lisa, Olomouc (Olomouc)
2011/03/18 - 2011/05/29   Temná noc, jasná noc: Měsíc a noc v českém výtvarném umění 19. a 21. století, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
2011/03/23 - 2011/05/08   August Švagrovský a jeho sbírka, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
2011/06/07 - 2011/09/18   Věci umění, věci doby: Skupina 42 / Objects of Art, Witnesses of Time: Group 42, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
2011/06/11 - 2011/06/30   Hluboká přitažlivost, Galerie Zdeněk Sklenář, Litomyšl (Svitavy)
2011/06/22 - 2011/09/11   Motor & Art, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2011/06/23 - 2011/10/02   Půlstoletí výtvarného umění v Letohrádku Ostrov / 1961 - 2011, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
2011/11/09 - 2012/02/05   Skupina 42 ze sbírek Východočeské galerie v Pardubicích a Galerie moderního umění v Hradci Králové, Dům U Jonáše, Pardubice (Pardubice)
2011/12/07 - 2012/01/14   20/12, Galerie Mona Lisa, Olomouc (Olomouc)
2012/03/01 - 2012/05/27   Skupina 42 ze sbírek Východočeské galerie v Pardubicích a Galerie moderního umění v Hradci Králové, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2012/06/21 - 2012/09/16   Psovo slunce. Expresivně laděné kresby ze sbírky Galerie moderního umění v Hradci Králové, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2012/10/25 - 2013/03/31   Od Tiziana po Warhola: Muzeum umění Olomouc 1951-2011 (III. Výtvarné umění 1890-1947), Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2012/12/01 - 2013/02/08   Výběr, Galerie U Betlémské kaple, Praha
2013/03/04 - 2013/05/31   Sbírka Kooperativy hostem v České spořitelně, Galerie České spořitelny, Praha
2013/05/23 - 2013/09/16   Postiženi normalitou, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
2013/08/13 - 2013/10/27   Z rodinného alba, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o., Zlín (Zlín)
2013/09/19 - 2014/01/26   60 děl / 60 let Galerie umění Karlovy Vary, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2013/10/07 - 2013/12/04   Česká grafická moderna / Czech Graphic Modernism, Galerie Art (Světlana & Luboš Jelínek), Chrudim (Chrudim)
2013/10/16 - 2014/01/19   Skupina 42: Kresba a grafika ze sbírky Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o., Zlín (Zlín)
2013/12/19 - 2014/01/19   Výběr, Galerie U Betlémské kaple, Praha
2014/02/16 - 2014/04/27   Sammeln im Norden. Schätze aus Privatsammlungen in Wilhelmshaven und im Oldenburger Land, Kunsthalle Wilhelmshaven, Wilhelmshaven
2014/02/27 - 2014/04/10   Co všechno máme…, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2014/03/21 - 2014/06/08   Výběr ze sbírky Jiřího a Běly Kolářových, Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových, Praha
2014/03/22 - 2014/05/16   Oka mžik: Sběratelský cyklus významných privátních sbírek. Část 1: Privátní sbírka z Brna, Fait Gallery, Brno-Královo Pole, Brno (Brno-město)
2014/05/05 - 2014/05/16   Vybraná díla, Galerie U Betlémské kaple, Praha
2014/10/13 - 2015/01/14   Warhol, Lhoták, Pištěk a další / Warhol, Lhoták, Pištěk and others (Auto v proměnách času / The Automobile through the Ages), Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových, Praha
2014/11/20 - 2015/01/10   Beautifull fifteen II, Galerie Mona Lisa, Olomouc (Olomouc)
2015/01/05 - 2015(01/30   Kamil Lhoták a ti druzí aneb Velmoc knižní grafiky, Galerie Portheimka, Praha
2015/03/05 - 2015/06/07   Ve válce múzy mlčí, Oblastní galerie Liberec (Lázně), Liberec (Liberec)
2015/04/24 - 2015/06/14   Galerie na cestách, Orlická galerie v Rychnově nad Kněžnou, Rychnov nad Kněžnou (Rychnov nad Kněžnou)
2015/06/16 - 2015/11/15   Česká krajinomalba ze sbírky Kooperativy, Galerie Kooperativy, Praha
2015/08/06 - 2015/09/06   100 let české grafiky, Galerie Moderna, Praha
2015/09/04 - 2015/11/01   Má vlast: Pocta české krajinomalbě, Jízdárna Pražského hradu, Praha
2015/09/10 - 2015/10/11   Skupina 42, Galerie Moderna, Praha
2015/12/09 - 2016/02/27   Příběh Alšovy jihočeské galerie: Od gotiky po současnost, Galerie Smečky, Praha
2016/01/20 - 2016/03/20   100 děl z Galerie výtvarného umění v Ostravě, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2016/04/12 - 2016/06/10   Blackout v Altamiře, Galerie Pro arte, Praha
2016/04/21 - 2016/05/22   Česká krajinomalba 1. poloviny 20. století ze sbírek Galerie umění Karlovy Vary, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2016/04/26 - 2016/10/10   Sportu zdar!: Sport v umění 1945-2016, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
2016/04/28 - 2016/09/25   Uhlem, štětcem, skalpelem…, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2016/05/06 - 2016/06/12   Abeceda českých grafiků z cyklu České umění ze sbírky GVUN, III. část, Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
2016/06/17 - 2016/09/30   Za Československo: Pocta neexistující zemi, Galerie Pro arte, Praha
2016/09/15 - 2017/01/15   Celník Rousseau: Malířův ztracený ráj / Douanier Rousseau: Painter's Paradise Lost, Palác Kinských, Praha
2016/11/11 - 2017/03/31   Grafický kabinet a komorní plastika ze sbírky Kooperativy, Galerie Kooperativy, Praha
2016/12/08 - 2017/01/23   Výběr, Galerie U Betlémské kaple, Praha
2016/12/12 - 2017/01/28   Stejně jsme se sešli, Galerie Mona Lisa, Olomouc (Olomouc)
2017/04/14 - 2017/08/27   Grafičanka - hudební sdružení českých grafiků: Výstava k 45. výročí založení 1972-2017, Středočeské muzeum, Roztoky (Praha-západ)
2017/04/20 - 2017/10/30   Zátiší ze sbírky Kooperativy, Galerie Kooperativy, Praha
2017/04/25 - 2017/10/01   Skupina 42 ve sbírkách GAVU Cheb, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2017/06/22 - 2017/08/06   České poválečné umění 1956-1996, Galerie Moderna, Praha
2017/09/13 - 2017/10/08   100 let Hollaru, Galerie Hollar, Praha
2017/09/14 - 2017/10/15   1930–Skupina 42–1980, Galerie Moderna, Praha
2017/10/05 - 2017/12/31   Cirkus pictus: Svět cirkusu v českém umění 1800-1950, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2017/10/13 - 2017/11/17   Kabinet intelektuála: Sbírka Zdeňka Urbánka, Galerie SmetanaQ, Praha 1
2017/11/14 - 2018/01/13   6. salón živých a mrtvých, Galerie Mona Lisa, Olomouc (Olomouc)
2017/11/30 - 2018/01/14   Vtip-ná ilustrace, Galerie Moderna, Praha
2017/12/10 - 2018/03/11   1685 dní a nocí, Galerie Zdeněk Sklenář, Praha
2018/01/09 - 2018/02/18   ...na papieri 2, Galéria 19, Bratislava (Bratislava)
2018/05/11 - 2018/10/31   Naše Francie, Letohrádek Hvězda, Praha
2018/06/22 - 2018/09/23   Paříž krásná a inspirující, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2018/07/08 - 2018/10/07   5 x 8 = 40, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
2018/10/23 - 2019/03/29   Sto obrazů 1918–2018, Galerie Kooperativy, Praha
2018/11/11 - 2018/12/16   Můj milý Ježíšku 2018, Galerie Zdeněk Sklenář, Litomyšl (Svitavy)
2019/02/09 - 2019/05/26   Angelo Maria Ripellino: Praha byla krásnější než Řím (Příběh české avantgardy), Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových, Praha
2019/05/07 - 2019/09/07   Vrcholení: Nejvyšší polohy českého výtvarného umění, Galerie Zdeněk Sklenář, Praha
2019/05/14 - 2019/08/18   Skupina 42, Veletržní palác, Praha
2019/06/28 - 2019/09/15   Obrazy Kooperativy, Muzeum a Pojizerská galerie Semily, Semily (Semily)
2019/11/21 - 2020/03/15   Post.Print: Sbírka grafiky Muzea umění Olomouc / Collection of Graphics of the Olomouc Museum of Art, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2019/12/18 - 2020/03/22   Portrét v Čechách pohledem dvou staletí, Pražský hrad, Císařská konírna, Praha
2020/06/04 - 2020/08/30   Pravda - krása - posedlost: Osobnosti českého umění 1. poloviny 20. století ze sbírek galerie, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
2020/07/07 - 2020/08/14   Výstava obrazů 2. poloviny 20. století a současného umění z podzimní aukční kolekce Galerie Kodl, Galerie Kodl, Praha
2020/12/03 - 2021/01/20   Česká grafická moderna: Grafické listy uměleckých velikánů 1. poloviny 20. století, Galerie Art (Světlana & Luboš Jelínek), Chrudim (Chrudim)
2021/02/03 - 2021/02/26   Tento dřevoryt z knížky Hetéry byl za Rakouska konfiskován: Výtvarné umění ve sbírce Viléma Trmala, Galerie Kodl, Praha
2021/02/25 - 2021/06/13   Konfrontace 1960–1970, Galerie Moderna, Praha
2021/04/12 - 2021/08/22   Ozvěny: Česká klasika ze sbírek AJG, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
2021/06/05 - 2021/12/30   Mistři českého malířství: 30 let sbírky, Galerie Kooperativy, Praha
2021/07/16 - 2022/01/16   Aviatika v české vizuální kultuře 1783-1957, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
2021/12/23 - 2022/01/31   Pohled do Archivu 15 – PF, DOX, Malá věž, Praha
2022/02/24 - 2022/05/22   Slavíme 70. let sbírkotvornou činností, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
2022/03/16 - 2022/06/19   Světy Jindřicha Chalupeckého, Městská knihovna Praha, Praha
2022/03/23 - 2022/09/11   Voda, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
2022/06/16 - 2022/10/14   Nepřestávej toužit, Galerie Zdeněk Sklenář, Praha
2023/06/16 - 2023/10/22   Hérakleitův princip: Sto let uhlí v českém umění, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2023/08/02 - 2023/09/17   Česká malba 1937-2012, Galerie Moderna, Praha
nedat./04/10 - nedat./05/01   Práce Sdružení českých umělců grafiků Hollar z Prahy, Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Hradec Králové (Hradec Králové)
neuvedeno   Česká grafika 50.-90. let ze sbírkových fondů Západočeské galerie v Plzni, Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
???? - ????    
beseda/diskuse
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1972/12/12   14. salon Lyra - Co všechno lze malovat, Valdštejnský palác, Praha
1982/07/27   Beseda se zasloužilým umělcem Kamilem Lhotákem u příležitosti jeho narozenin, Galerie Platýz, Praha
1982/07/29   Beseda s Kamilem Lhotákem, Krajská galerie, Hradec Králové (Hradec Králové)
1982/09/26   Beseda se zasloužilým umělcem Kamilem Lhotákem k poctě 70. narozenin, Krajské vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1982/09/30   Beseda se zasloužilým umělcem Kamilem Lhotákem, Národní muzeum, Praha
1982/11/18   Přednáška s besedou: Kamil Lhoták a jeho dílo, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
2008/12/09 - 2008/12/28   Můj otec Kamil Lhoták, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2011/10/13   Můj otec Kamil Lhoták. Beseda s Kamilem Lhotákem ml., Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2012/01/18   Můj otec Kamil Lhoták, Dům U Jonáše, Pardubice (Pardubice)
dražba/aukce/bazar
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1991/11/29   Auktion - Tschechische Kunst aus dem böhmischen und mährischen Raum, Kunstpalais, Vídeň (Wien)
1996/03/23   3. aukce výtvarného umění, Hotel Kampa - Stará zbrojnice, Praha
1996/10/05   5. aukce výtvarného umění, Hotel Kampa - Stará zbrojnice, Praha
1997/03/08   8. aukce - Obrazy, kresby, grafika, sochy, plastiky, fotografie 20. stol., Hotel Kampa - Stará zbrojnice, Praha
1997/04/26   9. aukce - Obrazy, kresby, sochy, plastiky 20. stol., stará a moderní grafika, Hotel Kampa - Stará zbrojnice, Praha
1997/09/07   Aukce výtvarného umění ve prospěch oblastí postižených záplavami, Rezidence primátora hlavního města Prahy, Praha
1997/09/21   Aukce výtvarných děl starého a nového umění, Hotel Kampa - Stará zbrojnice, Praha
1997/10/25   11. aukce výtvarného umění 20. století, aukce, Palác Žofín, Praha
1998/01/24   Aukce výtvarných děl starého a nového umění (Art Consulting), Hotel Kampa - Stará zbrojnice, Praha
1998/05/16   16. aukce - Obrazy, kresby 18.-20. století, sochy, plastiky, česká a světová grafika, Palác Žofín, Praha
1999/02/27   Aukce 1/1999, Hotel Intercontinental, Praha
1999/12/04   25. aukce - Umění 50. a 60. let 20. století, obrazy, kresby 19. - 20. století, česká a světová grafika, Palác Žofín, Praha
2000/04/08   27. aukce - Kresby, česká a světová grafika, fotografie, bibliofilie, knihy, podpisy, dopisy, Palác Žofín, Praha
2000/05/21   Mistrovská díla 19. a 20. století, aukce, Palác Žofín, Praha
2000/09/23   29. aukce - Obrazy, kresby 18.-20. století, sochy, plastiky, česká a světová grafika, Spolek Hlahol, Praha
2000/10/14   Výtvarné umění, Hotel Renaissance, Praha
2001/01/20   II. aukce výtvarného umění, Rudolfinum, Praha
2001/05/19   Umění a starožitnosti, Hotel Renaissance, Praha
2001/10/13   35. aukce Aukčí síně Vltavín, Palác Žofín, Praha
2001/10/13   Výtvarné umění, Hotel Renaissance, Praha
2002/03/09   Umění a starožitnosti, Hotel Renaissance, Praha
2002/10/12   Výtvarné umění, Hotel Renaissance, Praha
2002/12/11   Společná aukce Antikvy Novy Kodl a Aukční síně Vltavín, Palác Žofín, Praha
2002/12/13   Exkluzivní aukce českého a slovenského výtvarného umění, Galerie Rudolfinum, Praha
2003   Aukce 1. Art Consulting Brno na Žofíně, Palác Žofín, Praha
2003/03/03   61. aukce Antikvy Novy Praga, Národní dům na Smíchově, Praha 5
2003/03/08   Aukce pražského Dorothea, Hotel Renaissance, Praha
2003/04/05   9. aukce umění 19. a 20. století aukční síně Forum /11, Salón Rosenbaum, Praha
2003/04/26   48. aukce Antikva Nova Kodl a 47. aukce Aukční síně Vltavín, Palác Žofín, Praha
2003/08/13   11. aukce Forum Prudens
2003/10/04   Výtvarné umění, Hotel Renaissance, Praha
2003/12/07   2.aukce moderního umění, Hotel Holiday Inn, Praha
2004/02/29   3. aukce moderního umění, Hotel Holiday Inn, Praha
2004/03/06   Umění a starožitnosti, Hotel Renaissance, Praha
2004/04/24   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Hotel Hilton Prague, Praha
2004/08/25   Aukce Galerie Art Praha, Galerie Art...on paper, Praha
2004/09/25   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Hotel Hilton Prague, Praha
2004/09/26   Aukce 1. Art Consulting Brno na Žofíně, Palác Žofín, Praha
2004/10/02   Aukce výtvarného umění (Prague auctions), Hotel Renaissance, Praha
2004/11/28   51. aukce Antikva Nova Kodl a 57. aukce Aukční síně Vltavín, Palác Žofín, Praha
2005/04/17   53. aukce Antikva Nova Kodl a 60. aukce Aukční síně Vltavín, Palác Žofín, Praha
2005/04/30   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Hotel Hilton Prague, Praha
2005/09/25   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Hotel Hilton Prague, Praha
2005/10/02   27. aukce (Mistrovská díla 19. až 21. století), Palác Žofín, Praha
2005/12/03   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Hotel Hilton Prague, Praha
2005/12/04   55. aukce Antikva Nova Kodl a 63. aukce Aukční síně Vltavín, Palác Žofín, Praha
2006/04/23   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Hotel Hilton Prague, Praha
2006/12/10   Aukce umění, Mánes, Praha
2007/01/28   Mistrovská díla starého a nového umění (31. aukce), Palác Žofín, Praha
2007/03/31   Aukce 1/2007 (Meissner - Neumann, aukční dům, s.r.o.), Hotel Holiday Inn, Praha
2007/04/14   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Hotel Hilton Prague, Praha
2007/05/27   Aukce 2/2007 (Meissner - Neumann, aukční dům, s.r.o), Hotel Holiday Inn, Praha
2007/10/07   Mistrovská díla starého a nového umění: Aukce (33. aukce), Palác Žofín, Praha
2007/11/11   Současné umění / Contemporary Art, aukce, Konferenční centrum City, Praha
2008/02/03   Mistrovská díla starého a nového umění: Aukce (34. aukce), Palác Žofín, Praha
2008/04/27   60. aukce Aukční Galerie Kodl a 72. aukce Aukční síně Vltavín a mimořádná aukce Konta Bariéry, Palác Žofín, Praha
2008/05/18   Mistrovská díla starého a nového umění: Aukce (35. aukce), Palác Žofín, Praha
2008/10/05   Mistrovská díla starého a nového umění: Aukce (36. aukce), Palác Žofín, Praha
2008/10/19   Aukce moderního umění, Česká národní banka, Praha
2008/11/30   61. aukce Aukční galerie Kodl a 75. aukce Aukční síně Vltavín, Palác Žofín, Praha
2008/12/07   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Hotel Hilton Prague, Praha
2009/01/25   Mistrovská díla starého a nového umění: Aukce (37. aukce), Palác Žofín, Praha
2009/03/25   Večerní aukce obrazů vybraných mistrovských děl (Evening Sale Prague), Topičův salon (2007-), Praha
2009/05/17   Mistrovská díla starého a nového umění: Aukce (38. aukce), Palác Žofín, Praha
2009/10/04   Mistrovská díla starého a nového umění: Aukce (39. aukce), Palác Žofín, Praha
2009/12/16   11. aukce, Galerie Dolmen, Praha
2010/02/21   Mistrovská díla starého a nového umění (40. aukce), Topičův salon (2007-), Praha
2010/04/28   III. Večerní aukce mistrovských děl (Evening Sale), Topičův salon (2007-), Praha
2010/06/02   14. aukce, Galerie Dolmen, Praha
2010/09/25   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Hotel Hilton Prague, Praha
2010/10/20   17. aukce, Galerie Dolmen, Praha
2010/11/13   18. aukce, Galerie Dolmen, Dům kultury, Ostrava (Ostrava-město)
2010/12/11   Aukce českého výtvarného umění 15. - 20. století, Kaiserštejnský palác, Praha
2010/12/11   České výtvarné umění 15. - 20- století, Kaiserštejnský palác, Praha
2011/04/30   21. aukce, Galerie Dolmen, Dům kultury, Ostrava (Ostrava-město)
2011/05/15   66. aukce Aukční síně Galerie Kodl a 94. aukce Aukční síně Vltavín, Palác Žofín, Praha
2011/06/11   22. aukce výtvarného umění, Galerie Dolmen, Praha
2011/11/19   České výtvarné umění, Kaiserštejnský palác, Praha
2011/11/27   67. aukce Aukční Galerie Kodl a 98. aukce Aukční síně Vltavín, Palác Žofín, Praha
2011/11/29   Moderní a poválečné umění, Současné umění, Fotografie / Modern and post-war art, Contemporary art, Photographs - Aukce č. 9, Galerie fotografie Louvre, Praha
2011/12/18   24. aukce výtvarného umění, Restaurace Dynamo, Praha
2012/03/18   Aukce obrazů vybraných mistrovských děl (Day Sale Prague V), Topičův salon (2007-), Praha
2012/04/15   Aukce moderního a současného umění, Augustine Hotel, Praha
2012/04/19   25. aukce výtvarného umění, Topičův salon (2007-), Praha
2012/04/29   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Hotel Hilton Prague, Praha
2012/05/26   Aukce Dorotheum: Umění a starožitnosti / Art and Antiques, Prague Marriott Hotel, Praha
2012/06/13   26. aukce, Topičův salon (2007-), Praha
2012/09/22   Výtvarné umění / Fine Art, Prague Marriott Hotel, Praha
2012/10/10   27. aukce, Topičův salon (2007-), Praha
2012/11/25   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Hotel Hilton Prague, Praha
2012/12/09   Aukce výtvarného umění (Prague auctions), Galerie Nová síň, Praha
2012/12/12   108. aukce Aukční síně Vltavín - moderní a současné umění, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2013/02/10   Exkluzivní výběr výtvarného umění (Day Sale Prague VII), Topičův salon (2007-), Praha
2013/03/14   29. aukce, Topičův salon (2007-), Praha
2013/05/12   Aukce mistrovských děl 17.-20. století (Day Sale Prague VIII), Topičův salon (2007-), Praha
2013/05/19   70. aukce Aukční Galerie Kodl a 112. aukce Aukční síně Vltavín, Palác Žofín, Praha
2013/06/09   Výtvarné umění, Miroslav Tichý: Fotografické dílo, aukce, Galerie Nová síň, Praha
2013/08/21   31. aukce, Topičův salon (2007-), Praha
2013/10/06   Aukce mistrovských děl 17.-20. století (Day Sale Prague IX), Topičův salon (2007-), Praha
2013/12/01   71. aukce Aukční Galerie Kodl a 116. aukce Aukční síně Vltavín, Palác Žofín, Praha
2013/12/08   Výtvarné umění: Aukce, Hotel Diplomat, Praha
2014/02/16   Aukce mistrovských děl 17.-20. století (Day Sale Prague X), Topičův salon (2007-), Praha
2014/05/15   Večerní aukce obrazů vybraných mistrovských děl (Evening Sale 2014), Topičův salon (2007-), Praha
2014/05/20   Výtvarné umění: Aukce, Prague Marriott Hotel, Praha
2014/05/25   72. aukce Aukční Galerie Kodl a 121. aukce Aukční síně Vltavín, Palác Žofín, Praha
2014/10/05   Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale Prague XI), Topičův salon (2007-), Praha
2014/11/12   Czech Avant-Garde Art from the Roy and Mary Cullen Collection, Sotheby's, Londýn (London)
2015/02/22   Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale Prague XII), Topičův salon (2007-), Praha
2015/03/21   Výtvarné umění: Aukce, Prague Marriott Hotel, Praha
2015/04/23   129. aukce, Aukční síň Vltavín, Praha
2015/05/24   Výtvarné umění, starožitnosti a design - aukce 39, Palác Žofín, Praha
2015/05/31   Výtvarné umění: Aukce, Prague Marriott Hotel, Praha
2015/06/07   Výtvarné umění / Fotografie - Prague Auctions, Galerie Nová síň, Praha
2015/10/11   Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale Prague XIV), Topičův salon (2007-), Praha
2015/10/18   Aukce 40, Palác Žofín, Praha
2016/03/20   Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale Prague XV), Topičův salon (2007-), Praha
2016/05/29   76. aukce Aukční Galerie Kodl a 139. aukce Aukční síně Vltavín, Palác Žofín, Praha
2016/10/02   Výběr výtvarného umění: Aukce, Obecní dům, Praha
2016/11/26   Soukromá sbírka umění, Božský princip, Pohled do krajiny, aukce, Galerie Kvalitář, Praha
2016/11/27   77. aukční den Galerie Kodl, Palác Žofín, Praha
2017/03/09   Výběr výtvarného umění: Aukce, Obecní dům, Praha
2017/03/26   Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale Prague XVII), Topičův salon (2007-), Praha
2017/04/08   artkunst, aukce č. 20, Galerie fotografie Louvre, Praha
2017/11/01   Aukce na podporu prezidentské kandidatury prof. Jiřího Drahoše, Dům techniky, Praha
2017/11/04   Moderní a poválečné umění. Současné umění. Fotografie (aukce), Galerie fotografie Louvre, Praha
2017/11/26   79. aukční den Galerie Kodl, Palác Žofín, Praha
2017/11/30   Výtvarné umění, starožitnosti, design 14.–21. století z evropských sbírek, Arthouse Hejtmánek, Praha
2018/04/29   Mimořádná aukce ze zahraničních a domácích sbírek (Aukce 68), Topičův salon (2007-), Praha
2018/05/24   157. aukce: Aukce vybraných děl, Rezidence Ostrovní, Praha
2018/05/27   80. aukční den Galerie Kodl, Palác Žofín, Praha
2018/10/21   Day Sale: Aukce mistrovských děl 19. - 21. století, Topičův salon (2007-), Praha
2018/11/22   161. aukce: Bibliofilie a grafika, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2018/12/02   81. aukční den Galerie Kodl, Palác Žofín, Praha
2018/12/09   50. aukce výtvarného umění, starožitností, designu a skla, Palác Žofín, Praha
2018/12/13   162. aukce: Výtvarné umění 19.–21. století, Rezidence Ostrovní, Praha
2019/04/25   165. aukce: Aukce vybraných děl, Rezidence Ostrovní, Praha
2019/05/26   82. aukční den Galerie Kodl, Palác Žofín, Praha
2019/06/06   Zahradní aukce, Arthouse Hejtmánek, Praha
2019/10/19   Aukce výtvarného umění (Aukce 73), Topičův salon (2007-), Praha
2019/11/07   169. aukce: Aukce vybraných děl, Rezidence Ostrovní, Praha
2019/12/01   83. aukční den Galerie Kodl, Palác Žofín, Praha
2020/02/26   70. aukce Galerie Dolmen, Topičův salon (2007-), Praha
2020/06/21   Mimořádná aukce „českého a zahraničního moderního umění“ (Aukce 81), Topičův salon (2007-), Praha
2020/07/29   176. aukce: Letní aukce (Mince a výtvarné umění), Rezidence Ostrovní, Praha
2020/10/04   Aukce vybraných uměleckých děl, Mánes, Praha
2020/11/26   179. aukce: Bibliofilská aukce, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2021/03/28   83. aukce, Topičův salon (2007-), Praha
2021/04/18   Aukce vybraných uměleckých děl, Mánes, Praha
2021/09/23   186. aukce: Výtvarné umění, fotografie, Rezidence Ostrovní, Praha
2021/11/25   188. aukce: Bibliofilská aukce, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2022/02/24   190. aukce: Aukce výtvarného umění, Rezidence Ostrovní, Praha
2022/04/28   192. aukce: Aukce vybraných děl, Rezidence Ostrovní, Praha
2022/05/14   Jarní aukce českého, slovenského a světového výtvarného umění, Kavárna Louvre, Praha
2022/05/26   193. aukce: Bibliofilská aukce, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2022/05/28   Sbírka Alexandra Skalického a další vybraná díla českého výtvarného umění, Aukční dům Zezula, Brno (Brno-město)
2022/05/29   87. aukční den Galerie Kodl, Palác Žofín, Praha
2022/09/22   195. aukce: Výtvarné umění 19.–21. století, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2022/11/27   88. aukce Galerie Kodl, Palác Žofín, Praha
2022/12/08   198. aukce: Vánoční aukce, Rezidence Ostrovní, Praha
2023/03/19   Výběrová aukce moderního a současného umění, Expo 58 Art, Praha 7
2023/05/25   202. aukce: Bibliofilie a grafika (Aukční síň Vltavín), Aukční síň Vltavín, Praha
křest/autogramiáda/odhalení
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2000/11/23   Křest knihy L. H. Augustina Kamil Lhoták, Galerie a literární kavárna knihkupectví Academia, Praha
předaukční výstava
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1993/06/02 - 1993/06/16   1. aukční salon výtvarníků, 169 dárců pro konto Bariéry, předaukční výstava, Karolinum, Praha
1996/09/30 - 1996/10/04   5. aukce výtvarného umění - výstava dražených děl, Galerie Vltavín, Ostrovní, Praha
1997/09/01 - 1997/09/05   Výstava dražených děl aukce výtvarného umění ve prospěch oblastí postižených záplavami, Karolinum, Praha
1997/09/17 - 1997/09/20   Aukce výtvarných děl starého a nového umění, předaukční výstava, 1. Art Consulting Praha, Praha
1997/10/20 - 1997/10/24   11. aukce výtvarného umění 20. století, Galerie Vltavín, Ostrovní, Praha
1998/01/14 - 1998/01/16   Aukce výtvarných děl starého a nového umění (Art Consulting) - předaukční výstava, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1998/01/20 - 1998/01/23   Aukce výtvarných děl starého a nového umění (Art Consulting) - předaukční výstava, 1. Art Consulting Brno - Praha, _
1998/01/24   Aukce výtvarných děl starého a nového umění (Art Consulting) - předaukční výstava, Hotel Kampa - Stará zbrojnice, Praha
1999/02/24 - 1999/02/26   Výstava dražených předmětů, Hotel Intercontinental, Praha
2000/05/10 - 2000/05/13   Mistrovská díla 19. a 20. století, předaukční výstava, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
2000/05/17 - 2000/05/20   Mistrovská díla 19. a 20. století, předaukční výstava, Palác Žofín, Praha
2000/10/06 - 2000/10/13   Výtvarné umění - výstava exponátů, Dorotheum, Praha 1
2001/01/10 - 2001/01/19   Výstava dražených předmětů, Pictura, aukční síň a galerie, s.r.o., Praha 1
2001/05/11 - 2001/05/18   Umění a starožitnosti - výstava exponátů, Dorotheum, Praha 1
2002/03/01 - 2002/03/09   Umění a starožitnosti, Dorotheum, Praha 1
2002/12/03 - 2002/12/15   6. aukční salon výtvarníků, 305 dárců pro konto Bariéry, předaukční výstava, Karolinum, Praha
2003/09/26 - 2003/10/04   Výtvarné umění, Dorotheum, Praha 1
2003/11/24 - 2003/12/06   2. aukce moderního umění, výstava dražených uměleckých děl, předaukční výstava, Galerie Peron, Praha
2004/02/16 - 2004/02/28   3. aukce moderního umění, výstava dražených uměleckých děl, Galerie Peron, Praha
2004/02/27 - 2004/03/06   Umění a starožitnosti / Art and Antiques, Dorotheum, Praha 1
2004/04/17 - 2004/04/23   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění: Výstava exponátů, Galerie Art Praha, Praha
2004/09/24 - 2004/10/02   Výtvarné umění 20. století (předaukční výstava exponátů), Dorotheum, Praha 1
2005/04/23 - 2005/04/29   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění: Výstava exponátů, Galerie Art Praha, Praha
2005/09/19 - 2005/09/24   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění: Výstava exponátů, Galerie Art Praha, Praha
2005/09/21 - 2005/09/25   Výstava dražených předmětů, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
2005/09/28 - 2005/10/01   Výstava dražených předmětů, 1. Art Consulting Praha, Praha
2005/11/28 - 2005/12/02   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění: Výstava exponátů, Galerie Art Praha, Praha
2006/04/16 - 2006/04/23   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění: Výstava exponátů, Galerie Art Praha, Praha
2006/12/04 - 2006/12/10   Aukce umění: Výstava dražených uměleckých děl, Galerie Solidet, Praha
2007/01/15 - 2007/01/19   Mistrovská díla starého a nového umění: Předaukční výstava, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
2007/01/23 - 2007/01/27   Mistrovská díla starého a nového umění: Předaukční výstava, 1. Art Consulting Praha, Praha
2007/03/29 - 2007/03/31   Aukce 1/2007 (Meissner - Neumann, aukční dům, s.r.o.) - výstava, Hotel Holiday Inn, Praha
2007/04/07 - 2007/04/14   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění: Výstava exponátů, Galerie Art Praha, Praha
2007/05/24 - 2007/05/27   Aukce 2/2007 (Meissner - Neumann, aukční dům, s.r.o) - výstava, Hotel Holiday Inn, Praha
2007/09/24 - 2007/09/28   Mistrovská díla starého a nového umění: Předaukční výstava, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
2007/10/02 - 2007/10/06   Mistrovská díla starého a nového umění: Předaukční výstava, Topičův salon (2007-), Praha
2007/11/05 - 2007/11/10   Současné umění / Contemporary Art, předaukční výstava, Galerie Nová síň, Praha
2008/01/14 - 2008/01/18   Mistrovská díla starého a nového umění: Předaukční výstava, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
2008/01/25 - 2008/02/02   Mistrovská díla starého a nového umění: Předaukční výstava, Topičův salon (2007-), Praha
2008/04/14 - 2008/04/26   60. aukce Aukční Galerie Kodl a 72. aukce Aukční síně Vltavín a mimořádná aukce Konta Bariéry, výstava aukčních děl, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2008/05/07 - 2008/05/17   Mistrovská díla starého a nového umění: Předaukční výstava, Topičův salon (2007-), Praha
2008/09/24 - 2008/10/04   Mistrovská díla starého a nového umění: Předaukční výstava, Topičův salon (2007-), Praha
2008/10/03 - 2008/10/18   Moderní umění - výstava exponátů, Kolowratský palác, Praha
2008/11/18 - 2008/11/29   Výstava aukčních děl (61. aukce Aukční galerie Kodl), Galerie Kodl, Praha
2008/11/18 - 2008/11/29   Výstava aukčních děl (75. aukce Aukční síně Vltavín), Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2008/12/01 - 2008/12/06   Předaukční výstava českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Galerie Art Praha, Praha
2009/01/14 - 2009/01/24   Mistrovská díla starého a nového umění: Předaukční výstava, Topičův salon (2007-), Praha
2009/03/18 - 2009/03/24   Vybraná mistrovská díla (Předaukční výstava), Topičův salon (2007-), Praha
2009/05/08 - 2009/05/16   Mistrovská díla starého a nového umění: Předaukční výstava, Topičův salon (2007-), Praha
2009/09/25 - 2009/10/03   Mistrovská díla starého a nového umění: Předaukční výstava, Topičův salon (2007-), Praha
2009/12/14 - 2009/12/16   11. aukce, předaukční výstava, Galerie Dolmen, Praha
2010/02/15 - 2010/02/21   Mistrovská díla starého a nového umění: Předaukční výstava, Topičův salon (2007-), Praha
2010/04/19 - 2010/04/28   Vybraná mistrovská díla (Předaukční výstava), Topičův salon (2007-), Praha
2010/05/31 - 2010/06/02   14. aukce, předaukční výstava, Galerie Dolmen, Praha
2010/09/17 - 2010/09/24   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění: Výstava exponátů, Galerie Art Praha, Praha
2010/10/18 - 2010/10/20   17. aukce, předaukční výstava, Galerie Dolmen, Praha
2010/11/11 - 2010/11/13   18. aukce, předaukční výstava, Galerie Dolmen, Dům kultury, Ostrava (Ostrava-město)
2010/12/09 - 2010/12/11   České výtvarné umění 15. - 20- století (předaukční výstava), Kaiserštejnský palác, Praha
2011/04/28 - 2011/04/30   21. aukce, předaukční výstava, Galerie Dolmen, Dům kultury, Ostrava (Ostrava-město)
2011/05/02 - 2011/05/14   Výstava aukčních děl (94. aukce Aukční síně Vltavín), Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2011/06/13 - 2011/06/15   22. aukce výtvarného umění, předaukční výstava, Galerie Dolmen, Praha
2011/11/17 - 2011/11/19   České výtvarné umění - přeaukční výstava, Kaiserštejnský palác, Praha
2011/11/25 - 2011/11/29   Moderní a poválečné umění, Současné umění, Fotografie / Modern and post-war art, Contemporary art, Photographs - Aukce č. 9, Galerie 5. patro, Praha
2011/12/15 - 2011/12/18   24. aukce výtvarného umění, předaukční výstava, Galerie D&V Art, Praha
2012/03/09 - 2012/03/18   Vybraná mistrovská díla (Předaukční výstava), Topičův salon (2007-), Praha
2012/04/03 - 2012/04/11   Aukce moderního a současného umění, předaukční výstava, Galerie Maldoror, Praha
2012/04/13 - 2012/04/14   Aukce moderního a současného umění, předaukční výstava, Augustine Hotel, Praha
2012/04/16 - 2012/04/19   25. aukce výtvarného umění - předaukční výstava, Galerie Dolmen, Praha
2012/04/22 - 2012/04/28   Předaukční výstava českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Galerie Art Praha, Praha
2012/05/19 - 2012/05/26   Umění a starožitnosti / Art and Antiques, Dorotheum, Praha 1
2012/06/11 - 2012/06/13   26. aukce, předaukční výstava, Galerie Dolmen, Praha
2012/09/15 - 2012/09/22   Výtvarné umění: Předaukční výstava, Dorotheum, Praha 1
2012/11/18 - 2012/11/24   Předaukční výstava českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Galerie Art Praha, Praha
2012/12/04 - 2012/12/08   Aukce výtvarného umění: Předaukční výstava, Galerie Nová síň, Praha
2012/12/10 - 2012/12/12   Moderní a současné umění (Obrazy, kresby, grafika, fotografie, sochy, plastiky, objekty), Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2013/02/01 - 2013/02/10   Vybraná mistrovská díla (Předaukční výstava), Topičův salon (2007-), Praha
2013/03/11 - 2013/03/14   29. aukce, předaukční výstava, Galerie Dolmen, Praha
2013/05/02 - 2013/05/12   Mistrovská díla 17.-20. století: Předaukční výstava, Topičův salon (2007-), Praha
2013/06/04 - 2013/06/08   Výtvarné umění - výstava, Galerie Nová síň, Praha
2013/09/27 - 2013/10/06   Mistrovská díla 17.-20. století: Předaukční výstava, Topičův salon (2007-), Praha
2013/12/02 - 2013/12/08   Výtvarné umění: Předaukční výstava, European Arts Investments, Praha
2014/02/07 - 2014/02/16   Mistrovská díla 17.-20. století: Předaukční výstava, Topičův salon (2007-), Praha
2014/05/05 - 2014/05/15   Vybraná mistrovská díla (Předaukční výstava), Topičův salon (2007-), Praha
2014/05/12 - 2014/05/20   Výtvarné umění: Předaukční výstava, European Arts Investments, Praha 1
2014/09/26 - 2014/10/05   Mistrovská díla 17.-21. století (Předaukční výstava), Topičův salon (2007-), Praha
2015/02/12 - 2015/02/22   Mistrovská díla 17.-21. století (Předaukční výstava), Topičův salon (2007-), Praha
2015/03/09 - 2015/03/20   Výtvarné umění: Předaukční výstava, European Arts Investments, Praha 1
2015/04/20 - 2015/04/22   129. aukce, předaukční výstava, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2015/05/18 - 2015/05/31   Výtvarné umění: Předaukční výstava, European Arts Investments, Praha 1
2015/06/02 - 2015/06/06   Výtvarné umění / Fotografie - Prague Auctions - výstava, Galerie Nová síň, Praha
2015/10/02 - 2015/10/11   Mistrovská díla 17.-21. století (Předaukční výstava), Topičův salon (2007-), Praha
2015/10/05 - 2015/10/09   Aukce 40, předaukční výstava, Aukční dům Sýpka, Brno (Brno-město)
2015/10/10 - 2015/10/17   Aukce 40, předaukční výstava, Galerie U Betlémské kaple, Praha
2015/10/18   Aukce 40, předaukční výstava, Palác Žofín, Praha
2016/03/11 - 2016/03/20   Mistrovská díla 17.-21. století (Předaukční výstava), Topičův salon (2007-), Praha
2016/09/19 - 2016/10/01   Výběr výtvarného umění: Předaukční výstava, European Arts Investments, Praha 1
2016/11/01 - 2016/11/26   Výstava aukčních děl (77. aukční den Galerie Kodl), Galerie Kodl, Praha
2016/11/16 - 2016/11/19   Soukromá sbírka umění, Božský princip, Pohled do krajiny, Etcetera, Brno (Brno-město)
2016/11/22 - 2016/11/26   Soukromá sbírka umění, Božský princip, Pohled do krajiny, Galerie Kvalitář, Praha
2017/03/06 - 2017/03/18   Výběr výtvarného umění: Předaukční výstava, European Arts Investments, Praha 1
2017/03/16 - 2017/03/26   Mistrovská díla 17.-21. století (Předaukční výstava), Topičův salon (2007-), Praha
2017/04/01 - 2017/04/07   artkunst, aukce č. 20, předaukční výstava, Artkunst gallery, Praha
2017/10/28 - 2017/11/03   Moderní a poválečné umění, současné umění, fotografie, Artkunst gallery, Praha
2017/10/30 - 2017/11/01   Předaukční výstava Aukce na podporu prezidentské kandidatury prof. Jiřího Drahoše, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2017/10/30 - 2017/11/25   Výstava aukčních děl - 79. aukční den Galerie Kodl, Galerie Kodl, Praha
2017/11/16 - 2017/11/29   Výtvarné umění, starožitnosti, design 14.–21. století z evropských sbírek, Arthouse Hejtmánek, Praha
2018/01/11 - 2018/10/21   Day Sale: Aukce mistrovských děl 19. - 21. století, předaukční výstava, Topičův salon (2007-), Praha
2018/04/20 - 2018/04/29   Mimořádná aukce ze zahraničních a domácích sbírek, výstava dražených předmětů, Topičův salon (2007-), Praha
2018/04/30 - 2018/05/26   80. aukční den Galerie Kodl: Předaukční výstava, Galerie Kodl, Praha
2018/05/19 - 2018/05/24   157. aukce: Aukce vybraných děl, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2018/10/29 - 2018/12/01   81. aukční den Galerie Kodl, Galerie Kodl, Praha
2018/11/12 - 2018/11/22   161. aukce: Bibliofilie a grafika, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2018/12/03 - 2018/12/12   162. aukce: Výtvarné umění 19.–21. století, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2019/04/15 - 2019/04/24   165. aukce: Výstava dražených děl, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2019/04/23 - 2019/05/25   82. aukce Galerie Kodl: Předaukční výstava, Galerie Kodl, Praha
2019/05/20 - 2019/06/05   Výtvarné umění, starožitnosti, design 16. - 21. století z evropských sbírek, Arthouse Hejtmánek, Praha
2019/10/09 - 2019/10/19   Aukce výtvarného umění (Aukce 73): Předuakční výstava, Topičův salon (2007-), Praha
2019/10/28 - 2019/11/30   Výstava aukčních děl (83. aukční den), Galerie Kodl, Praha
2020/02/17 - 2020/02/26   70. aukce: Předaukční výstava, Galerie Dolmen, Praha
2020/06/10 - 2020/06/21   Aukční výstava (Aukce 81), Topičův salon (2007-), Praha
2020/07/20 - 2020/07/29   176. aukce: Letní aukce (Mince a výtvarné umění), Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2020/09/03 - 2020/10/03   Předaukční výstava Aukce vybraných uměleckých děl, Výstavní síň Adolf Loos Apartment and Gallery, Praha
2020/11/16 - 2020/11/26   179. aukce: Bibliofilská aukce, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2021/03/08 - 2021/03/28   Výstava dražených děl - 83. aukce, Topičův salon (2007-), Praha
2021/03/19 - 2021/04/17   Předaukční výstava Aukce vybraných uměleckých děl, Výstavní síň Adolf Loos Apartment and Gallery, Praha
2021/09/13 - 2021/09/23   186. aukce: Výtvarné umění, fotografie, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2021/11/22 - 2021/11/25   188. aukce: Bibliofilská aukce, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2022/02/14 - 2022/02/24   190. aukce: Výtvarné umění, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2022/04/11 - 2022/04/28   192. aukce: Vybraná díla, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2022/04/25 - 2022/05/29   87. aukční den Galerie Kodl: Výstava děl, Galerie Kodl, Praha
2022/04/30 - 2022/05/13   Jarní aukce českého, slovenského a světového výtvarného umění, Galerie Art Praha, Praha
2022/05/07 - 2022/05/27   Sbírka Alexandra Skalického a další vybraná díla českého výtvarného umění, Aukční dům Zezula, Brno (Brno-město)
2022/05/23 - 2022/05/26   193. aukce: Bibliofilská aukce, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2022/09/12 - 2022/09/22   195. aukce: Výtvarné umění 19.–21. století, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2022/10/24 - 2022/11/26   Předaukční výstava 88. aukce, Galerie Kodl, Praha
2022/11/28 - 2022/12/08   198. aukce: Vánoční aukce, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2023/02/18 - 2023/03/18   Výběrová aukce moderního a současného umění, Expo 58 Art, Praha 7
2023/05/22 - 2023/05/25   202. aukce: Bibliofilie a grafika (Aukční síň Vltavín) - výstava, Aukční síň Vltavín, Praha
2023/10/30 - 2023/11/25   90. aukční den, Galerie Kodl, Praha
přednáška/projev
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2018/03/13   Kamil Lhoták, Koš od Balónu, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
sraz/setkání/oslava
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1972/11/09   Podvečer jubilantů, Památník národního písemnictví, Praha
1975/06/18   Večer k 65. narozeninám profesora Zdeňka Sklenáře, Galerie Platýz, Praha
2013/12/11   Předvánoční setkání u příležitosti otevření nové instalace, Galerie U Betlémské kaple, Praha
stálá/dlouhodobá expozice
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
???? - ????   Galerie Peithner-Lichtenfels, Dům U Zlatého melounu, Praha
1959/04/02 -   Sbírka moderního umění (Československé malířství 20. století), Městská knihovna Praha, Praha
1962/08/28 -   České a slovenské malířství první poloviny 20. století, Městská knihovna Praha, Praha
1965/09   České moderní malířství a sochařství, Zámek Zlín, Zlín (Zlín)
1966   Sbírka českého moderního umění, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1970 -   České výtvarné umění 20. století: Obrazy a plastiky, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1970 -   České výtvarné umění 20. století: Obrazy o lidech, z depozitářů uměleckých sbírek Východočeské galerie Pardubice, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1974 -   České malířství XX. století, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1975/05 -   České výtvarné umění XX. století, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1978 -   České moderní umění XX. století, stále expozice, Krajská galerie, Hradec Králové (Hradec Králové)
1982 -   České výtvarné umění 19. a 20. století, Výstavní a koncertní síň, Mladá Boleslav (Mladá Boleslav)
1982/10   Expozice českého umění 19. a 20. století, Sbor českých bratří, Mladá Boleslav (Mladá Boleslav)
1984/11/14 -   České výtvarné umění 20. století, Malý zámek, Průhonice (Praha-západ)
1986 -   České výtvarné umění 20. století ze sbírek Středočeské galerie v Praze, Galerie výtvarného umění, Kladno (Kladno)
1990/10/28 - 1991/11/17   České umění 1908-1968: Osobnosti a hodnoty, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1994/11/17 -   Stálá expozice českého umění 20. století, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
1995 -   České moderní umění 1900-1960, Veletržní palác, Praha
1998/05/04 -   České umění 1900-1990 ze sbírek Galerie hlavního města Prahy, Dům U Zlatého prstenu, Praha
2000   Česká grafika 20.století, stálá expozice, Muzeum umění Benešov, Benešov (Benešov)
2004/05/28 -   Krajina v českém umění (17.–20. století), Palác Kinských, Praha
2013/11/14 -   Století relativity: Stálá expozice výtvarného umění 20. století / Century of Relativity: Permanent exposition of fine arts of the 20th century, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2014/05/25 - 2017/12/31   Stavy mysli / Za obrazem, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2016/04/16 -   Meziprůzkumy: Sbírka AJG 1300-2017, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
2017/12/03 - 2025/11/23   Stavy mysli / Za obrazem: Obměny a intervence, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2023/05/25 -   1939⁠–⁠2021: Konec černobílé doby, Veletržní palác, Praha
stálá expozice   České a slovenské umění 20. století, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
stálá expozice   Stálá expozice, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)

Kamil Lhoták

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1942   Kamil Lhoták: Výstava nových obrazů
  1944   Kamil Lhoták: Výstava obrazů / Bilderausstellung
  1946   Kamil Lhoták: Obrazy, kresby a grafika, Pošova galerie, Praha
  1948   Kamil Lhoták, Topičův salon (1937-1949), Praha
  1949   Kamil Lhoták: Grafika z let 1944-1949, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1953   Kamil Lhoták: Grafika a kresby, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1955   Kamil Lhoták: Ilustrace a kresby, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1957   Kamil Lhoták: Obrazy z let 1948-1956
  1957   Kamil Lhoták: Portréty, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1958   Deníky Kamila Lhotáka
  1959   Krajiny Kamila Lhotáka z let 1955-1958, Vydavatelství Lidové demokracie, Praha
  1962   Kamil Lhoták: Nové obrazy, Galerie Fronta, Praha
  1963   Kamil Lhoták: Akvarely, kresby z let 1944-1963, Klub přátel výtvarného umění (KPVU), Ústí nad Orlicí (Ústí nad Orlicí)
  1964   Kamil Lhoták: Nové obrazy a kresby, Galerie Fronta, Praha
  1965   Kamil Lhoták, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1966   Kamil Lhoták, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1966   Kamil Lhoták: Grafika, Krajská galerie, Hradec Králové (Hradec Králové)
  1967   Kamil Lhoták: Graphik, Aquarelle, Zeichnungen
  1968   Kamil Lhoták: Malé obrazy 1964-1968, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1970   Kamil Lhoták: Kresby 1935-1970, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1971   Kamil Lhoták: Co mám rád (Obrazy z let 1930-1970), Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
  1971   Kamil Lhoták: Grafika a kresby, Český fond výtvarných umění, Brno (Brno-město)
  1972   Kamil Lhoták: Obrazy a kresby, Galerie Fronta, Praha
  1973   Kamil Lhoták, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
  1974   Kamil Lhoták: Kresby, akvarely, Divadlo hudby (Galerie Titanic), Olomouc (Olomouc)
  1974   Kamil Lhoták: Obrazy, Krajská galerie, Hradec Králové (Hradec Králové)
  1975   Lhoták, Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
  1976   Kamil Lhoták: Akvarely a menší obrazy, Galerie Fronta, Praha
  1977   Kamil Lhoták, Kroužek přátel výtvarného umění, Moravská Třebová (Svitavy)
  1977   Kamil Lhoták: Ilustrace, Okresní knihovna - výstavní síň, Třebíč (Třebíč)
  1977   Kamil Lhoták: Kresba, koláž, grafika, Podkrkonošské muzeum, Nová Paka (Jičín)
  1977   Kamil Lhoták: Kresby z let 1944 - 1975, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
  1977   Kamil Lhoták: Obrazy
  1978   Kamil Lhoták: Grafika
  1978   Kamil Lhoták: Obrazy a kresby, Galerie Fronta, Praha
  1978   Kamil Lhoták: Obrazy, kresby, Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
  1980   Kamil Lhoták: Obrazy, Oblastní galerie výtvarného umění, Gottwaldov (Zlín)
  1981   Kamil Lhoták: Grafika
  1981   Kamil Lhoták: Obrazy, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1982   Kamil Lhoták: Kresby, Divadlo hudby (Galerie Titanic), Olomouc (Olomouc)
  1982   Kamil Lhoták: Obrazy a kresby, Galerie Fronta, Praha
  1984   Kamil Lhoták
  1987   Kamil Lhoták: Výběr z životního díla k poctě umělcových 75. narozenin, Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  1988   Kamil Lhoták: Grafika, ilustrace, Knihkupectví a galerie Purkyně, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  1991   Kamil Lhoták: Výběr z grafické tvorby, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  2002   Kamil Lhoták: Obrazy, kresby a grafika z let 1937 - 1981, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  2005   Kamil Lhoták: Grafika a kresby, Galerie Art (Světlana & Luboš Jelínek), Chrudim (Chrudim)
  2010   Kamil Lhoták, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
  2010   Kamil Lhoták čili Útěcha z techniky, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  2011   Kamil Lhoták ve sbírkách Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
  2012   Dopravní prostředky Kamila Lhotáka (Z rodinné sbírky Kamila Lhotáka ml.), Evropská numizmatická asociace, Praha
  2013   Kamil Lhoták: Amerika (ze sbírky malířova blízkého přítele), Evropská numizmatická asociace, Praha
  2013   Kamil Lhoták: Amerika 400 obrázků (Nakreslil roku 1951 Kamil Lhoták), Evropská numizmatická asociace, Praha
  2013   Kamil Lhoták: Kresby 1940-1987 (Prodejní výstava ze sbírky umělcova blízkého přítele), Evropská numizmatická asociace, Praha
  2013   Kamil Lhoták: Kresby 1940-1987, Evropská numizmatická asociace, Praha
  2013   Základní katalog výstavy kreseb Kamila Lhotáka: Amerika (ze sbírky malířova blízkého přítele), Evropská numizmatická asociace, Praha
  2014   Kamil Lhoták a knihy, Archiv výtvarného umění, z.s., Kostelec nad Černými lesy (Praha-východ)
  2014   Kamil Lhoták: Amerika (Základní katalog výstavy kreseb), Spolek přátel Kamila Lhotáka, Praha
  2014   Kamil Lhoták: Knihy (Katalog výstavy), Evropská numizmatická asociace, Praha
  2015   Kamil Lhoták: Odysseus, Spolek přátel Kamila Lhotáka, Praha
  2015   Kamil Lhoták: Sic itur ad astra (Obrazy, básně, přátelé / Paintings, Poems, Friends), Retro Gallery Praha, Praha
  2015   Knihy Kamila Lhotáka, Spolek přátel Kamila Lhotáka, Praha
  2016   KL 38–65 (Kamil Lhoták 1938–1965), Retro Gallery Praha, Praha
  2017   Balony a letadla (Knihy - ilustrace - kresby - grafika - obrazy), Spolek přátel Kamila Lhotáka, Praha
  2018   Amerika 400 obrázků (Nakreslil roku 1951 Kamil Lhoták), Knupp Gallery, Praha
  2018   Kamil Lhoták: Balony nad Slaným, Vlastivědné muzeum, Slaný (Kladno)
  2018   Kamil Lhoták: Retrospektiva, Retro Gallery Praha, Praha
  2018   Lhotákovy suché jehly, Spolek přátel Kamila Lhotáka, Praha
  2018   Muži Kamila Lhotáka (Přehled portrétovaných mužů v díle Kamila Lhotáka se stručnými biografiemi), Spolek přátel Kamila Lhotáka, Praha
  2018   Svět Kamila Lhotáka v malbě, kresbě, grafice a filmu / Kamil Lhoták's World in Painting, Drawing, Graphics and Film, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  2019   Kamil Lhoták - občan Prahy 6 (Výstava obrazů z let 1939-1962), Spolek přátel Kamila Lhotáka, Praha
  2019   Kamil Lhoták a jeho svět, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1939   Členská výstava Umělecké besedy, Umělecká beseda, Praha
  1939   Katalog výstavy malířů Marie Stritzkové-Florianové Otty Stritzka Kamila Lhotáka (Ve výstavní "Beaufortově síni"...)
  1940   Členská výstava Umělecké besedy, Výtvarný odbor Umělecké besedy, Praha
  1941   Členská výstava Umělecké besedy, Výtvarný odbor Umělecké besedy, Praha
  1941   Druhá výstava mladých výtvarníků ve Zlíně, Studijní ústav, Zlín (Zlín)
  1942   Členská výstava umělecké besedy, Výtvarný odbor Umělecké besedy, Praha
  1942   Členská výstava Umělecké besedy (Výstavní síň Svazu českého díla), Výtvarný odbor Umělecké besedy, Praha
  1942   Členská výstava Umělecké besedy v Praze, Klub přátel umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
  1943   Členská výstava Umělecké besedy (30. 11. 1943 - 9. 1. 1944), Výtvarný odbor Umělecké besedy, Praha
  1943   Gross, Hák, Hudeček, Kotík, Lhoták, Smetana, Zívr (67. výstava Topičova salonu)
  1943   Obrazy a sochy z let 1933-1943
  1943   Übersicht der 99 / Přehlídka 99ti, Topičův salon (1937-1949), Praha
  1943   Umělci národu / Künstler dem Volke (Výstava soudobého umění v Praze / Ausstellung Zeitgenössischer Kunst), Kulturní rada Národního souručenství, Praha
  1944   Členská výstava umělecké besedy, Knihtiskárna E. Potměšil, Zlín (Zlín)
  1944   Členská výstava Umělecké besedy (Klub přátel umění v Prostějově), Umělecká beseda, Praha
  1944   Mitgliederausstellung der Umělecká Beseda, Knihtiskárna E. Potměšil, Zlín (Zlín)
  1945   Dvě Prahy (Obrazy a kresby), Pošova galerie, Praha
  1945   II. výstava: Grafické listy a kresby členů Sdružení českých umělců grafiků Hollar v Praze (Hračky, loutky a vánoční dárky), Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1945   Konfrontace 2
  1945   Květen 1945 (Výstava grafik a kreseb členů a slovenských hostů), Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1945   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: 117. členská výstava (Grafika), Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1945   Skupina 1942 (Akvarely, kresby, grafika / XXXIV. Výstava Pošovy galerie)
  1946   Akvarely, kresby, grafika, Umělecká beseda, Praha
  1946   Art Tchècoslovaque 1938-1946
  1946   Český národ Rudé armádě (Seznam děl výtvarného umění věnovaných českými umělci Rudé armádě z vděčnosti za osvobození a odevzaných k výročnímu dni založení Rudé armády 23. února 1946)
  1946   Členská výstava Umělecké besedy, Výtvarný odbor Umělecké besedy, Praha
  1946   Jeune peinture Tchecoslovaque (1938-1946), Galeries Apollo, Brusel (Brussels)
  1946   Katalog výstavy Na čaji
  1946   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Členská výstava (126), Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1946   Skupina 1942, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1946   Výstava obrazů, soch a grafiky pražských členů Českého bloku výtvarníků, Sdružení západočeských výtvarných umělců, Plzeň (Plzeň-město)
  1946   Výstava slovanských grafiků, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1947   Ausstellung der čechoslovakischen Graphik
  1947   Členská výstava umělecké besedy (Slovanský ostrov), Výtvarný odbor Umělecké besedy, Praha
  1947   Dobrý originál do malého bytu (Obrazy a sochy za přístupné ceny), Evropský literární klub (ELK), Praha
  1947   Hollar (Sdružení českých umělců grafiků)
  1947   Jonge tsjecho-slowaaksche schilderkunst (Jeune peinture Tchecoslovaque)
  1947   Moderne Kunst der Tschechoslowakei, Kunstmuseum Luzern, Luzern
  1947   Moderne tsjechoslovaakse grafiek, Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen, Antverpy (Antwerpen)
  1947   Nutidig Czechoslovakisk Grafik, Kunstnernes Efterårsudstilling, Kodaň (Copenhagen)
  1947   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Členská výstava (134), Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1947   Z nové tvorby (Obrazy a sochy od května 1945), Evropský literární klub (ELK), Praha
  1948   Czechosłowacka młoda grafika, czechosłowacka młoda plastyka
  1948   Dobrý originál do malého bytu (Předvánoční výstava obrazů a plastik), Galerie Evropského literárního klubu (Galerie ELK), Praha 1
  1948   Graphic Art from Czechoslovakia (An Exhibition in Great Britain of prints by members of The Hollar Society), The British Council London, Londýn (London)
  1948   Kresby a akvarely, Evropský literární klub (ELK), Praha
  1948   Malíři a sochaři Umělecké besedy 48 (Slovanský ostrov), Výtvarný odbor Umělecké besedy, Praha
  1948   Malíři a sochaři Umělecké besedy v Praze, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  1948   SČUG Hollar: Členská výstava (142), Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1948   Umění a kýč (2. podobizna), Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1948   Umění a kýč (1. výstava z cyklu Výchova k umění), Zemská osvětová rada v Brně, Brno (Brno-město)
  1949   Na prahu pětiletky s našimi malíři, Galerie Jos. R. Vilímek, Praha
  1949   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Členská výstava (148), Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1949   Tjeckoslovakisk konst, Victor Petterson Bokindustriaktiebolag, Stockholm
  1949   Výstava dětské knihy, Československý spisovatel, Praha
  1949   Výtvarní umělci k II. všeodborovému sjezdu (Obrazy - plastiky - užité umění)
  1950   Bianco e nero cecoslovacco
  1950   Česká grafika (SČUG Hollar)
  1950   Členská výstava (Svaz čsl. výtvarných umělců skupina Umělecká beseda), Umělecká beseda, Praha
  1950   SČUG Hollar: Členská výstava (154), Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1950   Výtvarníci a kreslený film, Československý spisovatel, Praha
  1951   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: 158. členská výstava kreseb, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1952   Ausstellung der tschechoslowakischen Graphik
  1952   Malíři a sochaři o dětech a dětem, Svaz československých výtvarných umělců, V. krajské středisko, Purkyně, _
  1952   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Členská výstava (167)
  1952   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Členská výstava grafiky a kreseb, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1953   Česká grafika Hollar, Sväz československých výtvarných umelcov, krajské stredisko v Bratislave, Bratislava (Bratislava)
  1953   Členská výstava (II. krajské středisko Umělecká beseda)
  1953   Členská výstava ilustrací a hosté Hollara
  1953   SČUG Hollar: Členská výstava (175)
  1953   Tshekkoslovakialaisen grafiikan nättely / Utställing av tjeckoslovakisk grafik
  1954   Členská výstava (Výstava knižních ilustrací a obálek členů a hostů Hollara)
  1954   Gráfica checoslovaca
  1954   SČUG Hollar: Členská výstava (181)
  1955   Členská výstava (Ústřední svaz čs. výtvarných umělců II. krajské středisko UB), Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1955   Deset let Československé lidově demokratické republiky ve výtvarném umění
  1955   Výstava českej grafiky členov SČUG Hollar, Krajská galerie výtvarného umění kraje Gottwaldov, Kroměříž (Kroměříž)
  1956   Grafika skupiny českých umělců grafiků Hollar, Oravská galéria, Dolný Kubín (Dolný Kubín)
  1956   Výstava knižních ilustrací a obálek členů a volné grafiky a ilustrací hostů Hollara (191), Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1957   Malá krajina, Český fond výtvarných umění, Praha
  1957   Nová grafika členů a hostů Skupiny čs. umělců grafiků Hollar, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1958   Město očima soudobých malířů
  1958   Nová grafika členů a hostů Skupiny československých umělců grafiků Hollar, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1958   Savremena čehoslovačka umetnost, Komisija za kulturne veze sa inostranstvom
  1958   Výstava grafiky tvůrčí skupiny Hollar, Krajská galerie výtvarného umění kraje Gottwaldov, Zlín (Zlín)
  1959   Internationale Buchkunst-Ausstellung Leipzig 1959, Sekretariat der Internationalen Buchkust-Ausstellung, Lipsko (Leipzig)
  1959   Sbírka moderního umění (Československé malířství 20. století), Národní galerie v Praze, Praha
  1959   Výstava nové grafiky členů a hostů SČUG Hollar (SČUG Hollar), Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1960   Hollar - Výstava novej grafiky členov SČUG Hollar, Zväz slovenských výtvarných umelcov, _
  1960   Hollar 1960 (Výstava nové grafiky členů a hostů SČUG Hollar)
  1960   Tvůrčí skupina v Umělecké besedě
  1961   Československé výtvarné umění za lepší zítřek, Oblastní galerie výtvarného umění, Gottwaldov (Zlín)
  1961   Hluboká 1961 (Výtvarným uměním k socialistickému životu), Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  1961   Hollar 1961, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1961   Škola vidění I. (Výmluvnost kresby), Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1962   Současné umění - obrazy a plastika - ze sbírky AJG, Vlastivědné muzeum, Kamenice nad Lipou (Pelhřimov)
  1963   Hluboká 1963: Umění 1900-1963 (Obrazy, plastika, grafika), Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  1963   Hollar; Kresby; 1963, Český fond výtvarných umění, Praha
  1963   Rychnov 1963, Osvětový dům, Rychnov nad Kněžnou (Rychnov nad Kněžnou)
  1963   Skupina 42 (Retrospektivní výstava obrazů, plastik, grafiky a fotografie z let 1938-1949 (Výstavní síň Mánes))
  1963   Skupina 42 (Retrospektivní výstava obrazů, plastik, grafiky a fotografie z let 1938-1949 (Dům pánů z Kunštátu))
  1963   Sto let Umělecké besedy (1863-1963), Národní galerie v Praze, Praha
  1964   Czechoslovak Graphic Art
  1964   SČUG Hollar 1963 (Zakladatelé a současnost), Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1964   Výstava přírůstků 1960-1964 (Obrazy, kresby, plastika), Oblastní galerie výtvarného umění, Gottwaldov (Zlín)
  1965   České moderní malířství (Exposice Středočeské galerie), Středočeská galerie, Praha
  1965   České moderní malířství a sochařství, Oblastní galerie výtvarného umění, Gottwaldov (Zlín)
  1965   Grafika 65, Okresní vlastivědné muzeum, Písek (Písek)
  1965   Ilustrace a grafika knih MF (Výstava k dvacátému výročí založení nakladatelství Mladá fronta), Mladá fronta, a.s. Praha, Praha
  1965   Internationale Buchkunst-Ausstellung Leipzig 1965, Sekretariat der Internationalen Buchkust-Ausstellung, Lipsko (Leipzig)
  1965   La transfiguration de l´art tchèque
  1965   Moderní česká kresba, Národní galerie v Praze, Praha
  1965   Moderní české umění, Okresní galerie, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
  1965   Podareni dela, Muzej na sovremena umetnost (Музеј на современата уметност / The Museum of Contemporary Art / Muzeum současného umění), Skopje / Скопје
  1965   Škola vidění (Výmluvnost kresby), Krajská galerie (1952-1972), Ostrava (Ostrava-město)
  1965   Tschechoslowakische Kunst Heute - Profile V, Städtische Kunstgalerie, Bochum
  1965   VIII Bienal de São Paulo, Fundação Bienal de São Paulo, São Paulo
  1965   Výtvarní umelci k 20. výročiu oslobodenia ČSSR, Dielo - podnik Slovenského fondu výtvarných umení, Bratislava (Bratislava)
  1965   Výtvarní umělci k výročí 20 let ČSSR, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1965   Zeitgenössische tschechoslowakische Graphik und Plastik
  1966   2. bienále užité grafiky Brno 1966 / 2e Biennale d´Art Appligué Brno 1966 (Mezinárodní výstava knižní grafiky a ilustrace / Exposition Internationale d´Art Graphique du Livre ei d´Illustration), Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1966   Aktuální tendence českého umění / Tendances actuelles de l'art tchèque (Obrazy, sochy, grafika / Peintures, scluptures, gravures), Československá sekce Mezinárodního sdružení výtvarných kritiků - AICA, _
  1966   Československé nejkrásnější knihy 1965, Československé ústředí knižní kultury, Praha
  1966   Grafika Praga 66 (SČUG Hollar a zahraniční hosté), Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1966   Jarní výstava 1966, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1966   Přírůstky do sbírek Východočeské galerie Pardubice v letech 1965-1966, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
  1966   Tschechische Graphik, Galerie Haus Metternich, Koblenz
  1966   Tschechische Zeichnungen und Graphik (1908 - 1966)
  1966   Tschechoslowakische Grafiker
  1966   Tschechoslowakische Kunst der Gegenwart, Akademie der Künste, Berlín (Berlin)
  1966   UB 1966, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1966   Výstava kreseb členů SČUG Hollar, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1966   Пoдарени дела од Чехословачка, Muzej na sovremena umetnost (Музеј на современата уметност / The Museum of Contemporary Art / Muzeum současného umění), Skopje / Скопје
  1966   Пєйзаж (Pejzaž) (Vystavka proizvedenij chudožnikov Čechoslovakii), Советский художник / Sovetskij Chudožnik, Moskva (Moscow)
  1967   15 grafiků, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1967   50 let SČUG Hollar, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1967   Čehoslovačka lepa knjiga 1945-1965 (Izložba)
  1967   České umění XX. století (Ze sbírek Středočeské galerie), Středočeská galerie, Nelahozeves (Mělník)
  1967   Československé nejkrásnější knihy 1966, Československé ústředí knižní kultury, Praha
  1967   Ex libris a drobná grafika členů SČUG Hollar, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1967   Ilustrace dětské knihy, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
  1967   Mistrovská díla českého malířství (Výstava reprodukcí), Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
  1967   Modern tjeckoslovakisk grafik
  1967   Mostra d'arte contemporanea cecoslovacca, Tipografica di Amisano & Co., Turín (Torino)
  1967   Nové přírůstky a nákupy, Galerie výtvarného umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
  1967   Obraz 67, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1967   Tjeckoslovakisk nutidskonst, Ikatryck
  1967   Z grafických sbírek Galerie hl. m. Prahy, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1967   Ze současné tvorby našich malířů (Obrazy z let 1957 - 1966), Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
  1968   50 let české kresby (Výstava neznámých kreseb českých malířů 20. století - 2. část), Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1968   50 let československé grafiky (Z fondu AJG k 20. výročí Vítězného února a k 50. výročí ČSSR), Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  1968   50 let československé malby (Z fondů československých galerií), Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  1968   50 let SČUG Hollar, Oblastní galerie výtvarného umění, Gottwaldov (Zlín)
  1968   50 rokov československého maliarstva zo zbierok galerií, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  1968   Česká moderní grafika ze sbírek Galerie Benedikta Rejta v Lounech (I. výstava přírůstků galerijní sbírky), Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
  1968   Hluboká 1968: Umění 1900-1968 (Obrazy, plastika, grafika, 2. díl), Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  1968   Izložba savremene čehoslovačke grafike, Muzej savremene umetnosti (Museum of Contemporary Art of Belgrade MoCAB / Музеј савремене уметности у Београду), Bělehrad (Beograd)
  1968   Přírůstky českého moderního umění, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1968   Recent Graphics from Prague
  1968   SČUG Hollar k 50 letům republiky
  1968   Skupina 42: Kresby, Oblastní galerie výtvarného umění, Gottwaldov (Zlín)
  1968   Tsjechoslowaakse grafici, Museum Meermanno-Westreenianum, Museum van het Boek, Haag (Den Haag)
  1968   Výstava grafiky Skupiny 42 (Z fondů Středočeské galerie)
  1969   Česká krajina, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  1969   Československé nejkrásnější knihy 1968
  1969   Kresby členů
  1969   L'art tchèque actuel
  1969   Obraz 69 (Celostátní výstava současné malířské tvorby), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1969   Tschechische Malerei des 20. Jahrhunderts, Středočeská galerie, Praha
  1969   Zeitgenössische Grafik aus der CSSR, Kunstverein Heilbronn, Heilbronn
  1970   Art tchèque du XXe siècle (Choix d'oeuvres illustrant quelques aspects de son évolution), Musée Rath, Ženeva (Genève)
  1970   Česká ilustrace ze sbírky Galerie Havlíčkův Brod, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
  1970   České výtvarné umění 20. století (Z uměleckých sbírek Východočeské galerie Pardubice), Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
  1970   Graveurs tchécoslovaques contemporains, Museé d'art et d'histoire, Ženeva (Genève)
  1970   Přírůstky sbírek Muzea hlav. města Prahy 1960-1970, Muzeum hlavního města Prahy, Praha
  1970   Skupina 42 dnes
  1970   Sodobna českoslovaška umetnost, Društvo slovenskih likovnih umetnikov, _
  1970   Soudobá československá grafika, Dům umění, Hodonín (Hodonín)
  1970   Tschechische Kunst des 20. Jahrhunderts (Einige Aspekte der Entwicklung), Kunsthaus Zürich, Curych (Zürich)
  1970   Výstava kreseb členů SČUG Hollar
  1971   Česká krajina 20. století (Ze sbírek Východočeské galerie Pardubice), Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
  1971   Komorní grafika 1970
  1971   Malé formáty
  1971   Pocta Aloisu Senefeldrovi (k 200. výročí narození), Dílo - podnik Českého fondu výtvarných umění, Praha
  1971   SČUG Hollar Grafika - 71, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1971   Sociální a pracovní motiv v české grafice po r. 1918, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
  1971   Výstava ze současné české ilustrace (1968 - 1970), Památník národního písemnictví, Praha
  1971   Výtvarní umělci k 50. výročí založení KSČ (Díla z let 1945-1971), Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1972   75 let moderní české knižní ilustrace
  1972   České umění 20. století, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
  1972   Galerie výtvarného umění v Roudnici n. L. (Přírůstky z let 1970-1972), Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
  1972   Tjeckoslovakisk grafik av idag, Nationalmuseum, Stockholm
  1972   Výstava ze současné české ilustrace, Galerie výtvarného umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
  1973   Czeska i słowacka grafika współczesna ze zbiorów Galerii Narodowej w Pradze i Słowackiej Galerii Narodowej w Bratysławie, Centralne Biuro Wystaw Artystycznych, Varšava (Warszawa)
  1973   Česká grafika ze sbírky Galerie Havlíčkův Brod, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
  1973   České malířství 1918-1945 (k 10. výročí založení Galerie hlavního města Prahy), Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1973   František Gross, Kamil Lhoták: Gemälde und grafiken, Art Centrum (Československé středisko výtvarného umění), Praha
  1973   Obrazy o lidech (Figurální malba, plastiky, portréty ze sbírek), Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
  1974   České umění 20. století ze sbírek Středočeské galerie (I. část (do roku 1945)), Středočeská galerie, Praha
  1974   Knižní ilustrace Artie 1953-1973
  1974   Krajina snů a představ (Obrazy ze sbírek Národní galerie v Praze), Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
  1974   Lyra Pragensis: Grafika, knižní tisky, Středočeská galerie, Praha
  1974   Mládí na obrazech a plastikách Východočeské galerie, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
  1975   Csehszlovák grafika és kisplasztika kiállítás
  1975   České výtvarné umění XX. století, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
  1975   Dix siècles d'art tchèque et slovaque, Grand Palais - Galeries nationales, Paříž (Paris)
  1975   Nové obrazy a plastiky z nákupů a jiných zisků, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
  1975   Výstava Odkaz VŘSR v dílech našich výtvarných umělců, Český ústřední výbor SČSP, _
  1975   Výtvarní umělci k 30. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1976   Česká ilustrace ze sbírky Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
  1976   Česká kresba první poloviny dvacátého století ze sbírek GVU v Ostravě, Galerie výtvarného umění (1973-1982), Ostrava (Ostrava-město)
  1976   České umění 20. století ze sbírek Středočeské galerie (II. část (od roku 1945 - do roku 1960))
  1976   Obrazy a plastiky ze sbírek Galerie hlavního města Prahy (Výběr z přírůstků 1970-1975 díl I.), Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1976   Přírůstky do sbírek Galerie výtvarného umění v Chebu (z nákupů a jiných zisků za léta 1972 - 75), Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
  1976   Přírůstky uměleckých děl (Výběr I. část), Krajská galerie, Hradec Králové (Hradec Králové)
  1976   Zátiší v současné tvorbě, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1977   10 let Lyry Pragensis (Grafika - Bibliofilské tisky - Plastiky - Zvukové nahrávky), Supraphon, n.p., Praha
  1977   Česká krajina XX. století, Vlastivědný ústav, Opava (Opava)
  1977   České maliarstvo a sochárstvo 20. storočia (Prírastky Galerie hl. města Prahy), Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
  1977   České malířství první poloviny 20. století ze sbírek Galerie výtvarných umění v Ostravě, Galerie výtvarného umění (1973-1982), Ostrava (Ostrava-město)
  1977   České malířství první poloviny 20. století ze sbírek Galerie výtvarných umění v Ostravě, Národní galerie v Praze, Praha
  1977   L'art graphique tchécoslovaque
  1977   Přírůstky: Výběr z let 1975/1977 (Obrazy, plastiky, grafika), Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
  1977   Současná ilustrace dětské literatury, Krajská galerie, Hradec Králové (Hradec Králové)
  1977   Výtvarní umělci Velikému říjnu, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1978   300 Jahre Malerei in Prag, Staatliche Kunstsammlungen Dresden (Státní umělecké sbírky Drážďany), Drážďany (Dresden)
  1978   České umění 1900/1945, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  1978   České umění 20. století ze sbírek Středočeské galerie, Středočeská galerie, Praha
  1978   Přírůstky českého malířství 20. století v Moravské galerii v Brně za uplynulých deset let, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1978   Přírůstky do sbírek Okresní galerie výtvarného umění v Náchodě z nákupů a jiných zisků za léta 1972-1978, Okresní galerie výtvarného umění, Náchod (Náchod)
  1978   Sport ve výtvarném umění, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
  1978   Tshekkoslovakian nykytaidetta / Nutidskonst fran Tjeckoslovakien
  1978   Umění a známka, Rapid a.s. - československá reklamní agentura, Praha
  1978   Umění vítězného lidu (Přehlídka současného československého výtvarného umění k 30. výročí Vítězného února), Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1979   Česká portrétní malba XX. století, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1979   České malířství 20. století ze sbírek západočeských galerií, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  1979   Čeští ilustrátoři dětem (Výstava k Mezinárodnímu roku dítěte), Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1979   Dítě v českém umění 19. a 20. století, Středočeská galerie, Praha
  1979   Gross, Hudeček, Lhoták: Kresby grafika, ilustrace
  1979   Klasikové české ilustrace, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
  1979   Krajina severních Čech v obrazech českých malířů 20. století, Krajské kulturní středisko, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
  1979   Přírůstky českého umění 20. století z let 1975 - 1979, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
  1979   Současná grafika ze sbírek Galerie hl. m. Prahy, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1979   Umění (České umění 1945/1975), Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  1979   Výtvarní umělci dětem (Výstava k Mezinárodnímu roku dítěte), Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1980   Česká figurativní malba 40. let (I), Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
  1980   České maliarstvo 20. storočia zo zbierok Národní galerie v Prahe, Vydavateľstvo Tatran, Bratislava (Bratislava)
  1980   Die Kunst Osteuropas im 20. Jahrhundert in öffentlichen Sammlungen der Bundesrepublik Deutschland und Berlins (West), Museum Bochum (Kunstmuseum Bochum), Bochum
  1980   Psal se květen 1945, Oblastní galerie výtvarného umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
  1980   Rukopisy slavných českých umělců 19. a 20. století
  1980   Zeitgenössische Kunst aus der Tschechoslowakei (Malerei - Graphik - Plastik), Kunstverein Konstanz, Kostnice (Konstanz)
  1981   Boje a zápasy českého moderního výtvarného umění (Výstava na počest 60. výročí založení KSČ), Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
  1981   Čas bojů a vítězství (České výtvarné umění let 1938 - 1950)
  1981   České malířství a sochařství 1900-1980, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  1981   Exlibris (Soudobá knižní značka), Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1981   Malířský a sochařský portrét (Sbírka umění 20. století Severočeské galerie), Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
  1982   České umění 40. let ze sbírek Oblastní galerie v Liberci, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
  1982   České výtvarné umění 19. a 20. století, Středočeská galerie, Praha
  1982   Československá pokroková grafika (Výstava k 34. výročí Vítězného února), Okresní muzeum v Písku, Písek (Písek)
  1982   Město a civilizace, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
  1982   Novoročenky (Soudobé novoroční tisky), Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1982   Současná bibliofilie a příležitostné tisky, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1982   Současná grafika pražských členů Svazu českých výtvarných umělců, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1982   Tschechische Malerei des 20. Jahrhunderts, Kultur- und Informationszentrum der ČSSR, Berlín (Berlin)
  1983   20 let Galerie hlavního města Prahy (Výstava ze sbírek), Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1983   Česká krajina („...v dědictví mi danou“ / K. H. Mácha), Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  1983   Česká krajina („...v dědictví mi danou,“ (K. H. Mácha)), Národní galerie v Praze, Praha
  1983   Česká kresba 20. století ze sbírek Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Krajské vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
  1983   České malířství a sochařství 20. století (Ze sbírek Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci), Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
  1983   Das Prinzip Hoffnung. Aspekte der Utopie in der Kunst und Kultur des 20. Jahrhunderts, Museum Bochum (Kunstmuseum Bochum), Bochum
  1983   Niebo widziane z Ziemi, Muzeum Mikołaja Kopernika, Frombork
  1983   Nové kresby ve sbírkách Galerie umění Karlovy Vary (1973-1983), Galerie umění, Bydhošť
  1983   Přírůstky uměleckých děl 1979-1982 (výběr) (K 20. výročí činnosti galerie v Hradci Králové), Krajská galerie, Hradec Králové (Hradec Králové)
  1983   Rukopisy slavných českých umělců 19. a 20. století, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1983   Současné exlibris, Kulturní a vzdělávací zařízení MěstNV, Třebíč (Třebíč)
  1983   Tschechische Grafik aus der sammlung der Galerie der bildenden Kunst in Havlíčkův Brod - ČSSR, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
  1983   Z nových zisků galerie 1973/1983, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  1983   Žena věčná inspirace umění, Výstavní síň výtvarného umění, Most (Most)
  1984   Česká kresba 20. století ze sbírek Alšovy jihočeské galerie, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  1984   České výtvarné umění 20. století, Středočeská galerie, Praha
  1984   Grafické techniky I (Litografie), Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1984   Krajina severních Čech (Obrazy z let 1945-1984), Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
  1984   Město v kresbách a grafice malířů Skupiny 42, Okresní muzeum a galerie, Rakovník (Rakovník)
  1984   Sto let české dětské knihy (Vývoj a proměny její výtvarné podoby), Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
  1985   Česká kresba a grafika čtyřicátých let ve sbírkách Galerie umění Karlovy Vary (Výstava k 40. výročí osvobození), Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  1985   České maliarstvo XX. storočia zo zbierok Národnej galérie v Prahe (II. diel), Oravská galéria, Dolný Kubín (Dolný Kubín)
  1985   Grafisk Kunst fra Tsjekkoslovakia 1945 - 1985
  1985   Přírůstky Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci za léta 1982/84, Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
  1985   Přírůstky z let 1975-1985 (Obrazy - plastiky - kresby - grafiky), Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
  1985   Za krásu života (Výstava výtvarných děl z roku 1945. K 40. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou), Památník Terezín, Terezín (Litoměřice)
  1986   1. kresby (Ze sbírek Galerie hlavního města Prahy), Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1986   Czechoslovak Prints from 1900 to 1970, British Museum Publications Limited, Londýn (London)
  1986   Česká kresba ze sbírek Východočeské galerie, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
  1986   Česká současná grafika a plastika ze sbírek OGVU Náchod, Oblastní galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
  1986   České maliarstvo XX. storočia zo zbierok Národnej galérie v Prahe (III. diel) (Katalóg diel), Oravská galéria, Dolný Kubín (Dolný Kubín)
  1986   České středohoří ve výtvarném umění 20. století, Okresní muzeum a galerie, Rakovník (Rakovník)
  1986   České výtvarné umění 20. století ze sbírek Středočeské galerie v Praze (Malířství, sochařství, grafika), Středočeská galerie, Praha
  1986   Přírůstky do sbírek za léta 1981-1985, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
  1986   Svět cirkusu a varieté ve výtvarném umění, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1987   Cesty za uměním naší doby (Ideje VŘSR v české výtvarné kultuře), Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1987   České umění 20. století, Obrazy, plastiky, kresby, grafika (Přírůstky Alšovy jihočeské galérie za léta 1980 - 1985), Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  1987   Český a slovenský exlibris, Správa kultúrnych zariadení MK SR, Bratislava (Bratislava)
  1987   Český portrét 1877–1987, Středočeská galerie, Praha
  1987   Čeští ilustrátoři ruské a sovětské knihy (Výstava k 70. výročí Velké říjnové socialistické revoluce), Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1987   Oblastní galerie výtvarného umění v Gottwaldově (Přírůstky sbírek 1976-1986), Oblastní galerie výtvarného umění, Gottwaldov (Zlín)
  1987   Soudobí ilustrátoři klasické literatury v Lidovém nakladatelství, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
  1988   Česká grafika 20. storočia zo zbierok Stredočeskej galérie v Prahe, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
  1988   České zátiší 20. století, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  1988   Československé nejkrásnější / najkrajšie knihy 1971-1978, Ministerstvo kultury České socialistické republiky (ČSR), Praha
  1988   Ilustrace a poezie (Grafika a knižní tisky Lyry Pragensis), Muzeum Prostějovska, Prostějov (Prostějov)
  1988   Lidé - život - práce (Výtvarná díla ze sbírek Ústřední rady odborů. Výstava k 40. výročí Vítězného února), Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1988   Moderní české exlibris a příležitostná grafika, Spolek sběratelů a přátel exlibris, Praha
  1988   Praha 1920-1940 Prag (Tsekkoslovakian taidetta / Tjeckisk konst)
  1988   Přírůstky 1985 - 1987, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1988   Skupina 42
  1988   Současné české exlibris, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1988   Tschechische Kunst der 20er und 30er Jahre (Avantgarde und Tradition), Mathildenhöhe Darmstadt, Darmstadt
  1988   Umělecká beseda (K 125. výročí založení), Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1988   Umění na známkách (Praga 1988), Československá reklamní agentura Rapid, a.s., Ostrava (Ostrava-město)
  1988   Z pokladů Severočeské galerie, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
  1989   Portrét v české grafice XX. století ve sbírkách Galerie umění Karlovy Vary, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  1989   Přírůstky sbírek (Krajská galerie v Hradci Králové 1983-1988), Krajská galerie, Hradec Králové (Hradec Králové)
  1989   Skupina 42, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
  1989   Současná česká grafika, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1990   České umění 1908-1968 (Osobnosti a hodnoty), Národní galerie v Praze, Praha
  1990   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Členská jubilejní výstava prací z období 1970 - 1990, Unie výtvarných umělců České republiky, Praha
  1990   Výtvarné tendence (Obrazy a plastiky 2. poloviny 20. století ze sbírek Středočeské galerie), Středočeská galerie, Praha
  1991   České malířství a sochařství 2. poloviny 20. století ze sbírek Alšovy jihočeské galerie, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  1991   Zapomenutá díla, Nakladatelství Kobra, _
  1992   Radikální realismus ze sbírek Alšovy jihočeské galerie, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  1992   Svetlo v tmách (Divadlo hudby Olomouc 1968-1989)
  1993   České výtvarné umění 1930-1960 / Czech Visual Art 1930-1960 (České muzeum výtvarných umění / The Czech Museum of Fine Arts), České muzeum výtvarných umění, Praha
  1993   Skupina 42 po 50. letech
  1994   A kortárs cseh grafika
  1994   Skupina 42: Výběr z grafické tvorby, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1994   Stálá expozice českého umění 20. století / Permanent Exhibition of 20th Century Czech Art, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1994   Záznam nejrozmanitějších faktorů… (České malířství 2. ploviny 20. století ze sbírek státních galerií), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  1995   České moderní umění 1900-1960 (Sbírka moderního umění Veletržní palác), Národní galerie v Praze, Praha
  1995   České výtvarné umění XX. století (Ze sbírek Českého muzea výtvarných umění), České muzeum výtvarných umění, Praha
  1995   Galerie Ostrava (Sztuka czeska pierwszej połowy XX. wieku ze zbiorów Galerii sztuk pięknych w Ostrawie / Czech Art from the 1st Half of the 20th Century of the Gallery of Fine Arts Ostrava Collection), Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
  1995   Galerie Ostrava (České umění 1. poloviny XX. století v Galerii výtvarného umění v Ostravě / Czech Art from the 1st Half of the 20th Century of the Gallery of Fine Arts Ostrava Collection), Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
  1995   Kresby a grafika ze sbírky PhDr. Františka Dvořáka, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1995   Skupina 42, Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  1996   Česká grafika 60. let ve sbírkách Galerie umění Karlovy Vary, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  1996   Osudová zalíbení (Sběratelé moderního umění I. 1900 - 1996), Národní galerie v Praze, Praha
  1996   Písmo ve výtvarném umění
  1996   V prostoru 20. století (České umění ze sbírky Galerie hlavního města Prahy), Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1997   Mezi tradicí a experimentem (Práce na papíře a s papírem v českém výtvarném umění 1939 - 1989), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  1997   Proměny krajiny v českém malířství 20. století ze sbírek Národní galerie v Praze, Národní galerie v Praze, Praha
  1997   Skupina 42 (Pohled do sbírek Českého muzea výtvarných umění), České muzeum výtvarných umění, Praha
  1998   Czech Art 1900-1990 (from the collections at the Prague City Gallery), Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1998   České umění 1900-1990 ze sbírek Galerie hlavního města Prahy, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1999   …a co sbírky (Přírůstky Muzea umění Olomouc za léta 1985 - 1998), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  1999   Civilizace / Civilization (České umění čtyřicátých let ze sbírek Českého muzea výtvarných umění v Praze / Czech art of the 1940s from the collection of the Czech Museum of Fine Arts in Prague), České muzeum výtvarných umění, Praha
  1999   Kolorismus, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
  1999   Umění zrychleného času (Česká výtvarná scéna 1958-1968)
  2000   100+1 uměleckých děl z dvacátého století / 100+1 Art Works of the Twentieth Century (1900… 2000), České muzeum výtvarných umění, Praha
  2000   Melancholie, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  2000   Současná minulost (Česká postmoderní moderna 1960–2000), Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  2001   Jiří Kolář sběratel / Collector, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2001   Nejkrásnější české knihy konce 20. století, Knihovna města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
  2002   Česká grafika / Czech Graphic Art (Půl století proměn moderní grafické tvorby / Fifty Years of Changes in Modern Printmaking), Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  2002   Česká kresba 1. poloviny 20. století ze sbírek Galerie výtvarného umění v Chebu, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
  2002   La Bohême en voiture (L'art de l'automobile tchèque/Umění českého automobilu), Artefactes, Praha
  2002   Poezie magického realismu, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
  2002   Svět kolem nás, Muzeum Prostějovska, Prostějov (Prostějov)
  2003   50 let Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
  2003   Art is Abstraction (Czech Visual Culture of the Sixties), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2003   Práce na papíře / Works on Paper (Výběr kreseb, grafik a koláží českých umělců ze sbírky Jana a Medy Mládkových / A Selection of Drawings, Graphic Works and Collages by Czech Artist from the Jan and Meda Mladek Art Collection), Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových, Praha
  2003   Sport v českém umění 20. století / Sports in the Czech Fine Arts of the 20th Century, Český olympijský výbor, Praha
  2003   Umělecká beseda 1863-2003, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  2003   Umění je abstrakce (Česká vizuální kultura 60. let), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2004   Český filmový plakát 20. století, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  2004   Šedesátá / The sixties, Galerie Zlatá husa, Praha
  2005   8x3=24nebo42, Galerie Zdeněk Sklenář, _
  2005   Česká krajinomalba ze sbírek Oblastní galerie v Liberci, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
  2005   Umělci Skupiny 42 / Artists around the Group 42 (Gross, Hudeček, Lhoták, Smetana, Souček, Zívr), Galerie hlavního města Prahy, Praha
  2006   Česká grafika 60. let, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  2006   České poválečné umění, Galerie U Betlémské kaple, Praha
  2006   České umění XX. století: 1940-1970, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  2006   Přibližovadla (auta, motorky, vlaky, lodě, vzducholodě, vesmírné lodě, rakety, ufa, tanky, letadla, brusle, sáňky, kočárky... v dílech mistů minulých, současných i budoucích)
  2006   Ze sbírek Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě (Výběr ze sbírek: ilustrace, grafiky, kresby, obrazy, plastiky), Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
  2007   Česká krajinomalba 1850-1950 (Reprezentativní výběr děl ze sbírek Kooperativy, pojišťovny, a.s.), Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  2007   Soustředěný pohled / Focused View (Grafika 60. let ze sbírek členských galerií Rady galerií České republiky / 1960s Prints from the Collections of Czech Galleries Association Members), Rada galerií České republiky RGČR, Praha
  2008   Lettrismus (Předchůdci a následovníci), Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
  2008   Na zkoušku v ráji? (Umění šedesátých let ze sbírek Západočeské galerie v Plzni), Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  2008   Pohledy do sbírek Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích (České umění 20. století), Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
  2008   Světla měst a noční chodci, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
  2009   Česká grafika šedesátých let ze sbírek Galerie moderního umění v Hradci Králové, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
  2009   Poklady Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích / Treasures from the North Bohemian Gallery of Fine Art in Litoměřice, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
  2010   České moderní a současné umění 1890 - 2010 (2. díl), Národní galerie v Praze, Praha
  2010   Modern and Contemporary Czech Art 1890-2010 (Part Two), Národní galerie v Praze, Praha
  2010   Sbírka 1 2 3: Stopy historie v akvizicích / Collection 1 2 3: The Tracks of History in Acquisitions, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
  2010   Temná noc, jasná noc (Měsíc a noc v českém výtvarném umění 19. a 21. století), Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  2011   Půlstoletí výtvarného umění v Letohrádku Ostrov 1961-2011, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  2011   Skupina 42 (Věci umění, věci doby. Sbírka Jana Vykoukala), Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  2011   Skupina 42 ze sbírek Východočeské galerie v Pardubicích a Galerie moderního umění v Hradci Králové, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
  2012   Muzeum umění Olomouc 1951-2011, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2012   Psovo slunce (Expresivně laděné kresby ze sbírek Galerie moderního umění v Hradci Králové), Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
  2013   60 děl / 60 let Galerie umění Karlovy Vary (Galerie umění Karlovy Vary 1953-2013), Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  2013   Z rodinného alba (Dílo členů Výtvarného odboru Umělecké besedy z 20. - 40. let 20. století k 150. výročí jejího založení), Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o., Zlín (Zlín)
  2014   50 uměleckých děl ze sbírek Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem / 50 Artworks from the Collections of the Gallery of Modern Art in Roudnice nad Labem, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
  2014   Postiženi normalitou, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
  2015   Česká krajinomalba ze sbírky Kooperativy, Nadace pojišťovny Kooperativa, Praha
  2015   Má vlast (Pocta české krajinomalbě), Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  2015   Příběh Alšovy jihočeské galerie (Od gotiky po současnost), Nadační fond Galerie Smečky, Praha
  2016   Celník Rousseau: Malířův ztracený ráj / Douanier Rousseau: Painter's Paradise Lost, Národní galerie v Praze, Praha
  2016   Meziprůzkumy (Sbírka AJG 1300-2016), Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  2016   Uhlem, štětcem, skalpelem... / By Charcoal, Paintbrush, Scalpel... (Sbírka kresby Muzea umění Olomouc / Collection of Drawings of the Olomouc Museum of Art), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2017   1930–Skupina 42–1980, Galerie Moderna, Praha
  2017   Cirkus pictus (Svět cirkusu v českém umění 1800-1950), Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
  2017   České poválečné umění 1956-1996, Galerie Moderna, Praha
  2017   Grafičanka - hudební sdružení českých grafiků (Výstava k 45. výročí založení 1972-2017)
  2017   Intersurveys (The Collection of the Aleš South-Bohemian Gallery 1300-2016), Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  2017   Katalog sbírky Galerie Sokolíček, Dům U Salvátora, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
  2017   Skupina 42 ve sbírkách GAVU Cheb, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
  2017   Zátiší ze sbírky Kooperativy, Nadace pojišťovny Kooperativa, Praha
  2018   Paříž krásná a inspirující
  2018   Stavy mysli / Za obrazem / States of Mind / Beyond the Image (Obměny a intervence / Interventions and Innovations), Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
  2019   Angelo Maria Ripellino: Praha byla krásnější než Řím / Prague Was More Beautiful Than Rome (Příbeh české avantgardy / Story of the Czech Avant-garde), Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Praha
  2019   Post.Print: Sbírka grafiky Muzea umění Olomouc / Collection of Graphics of the Olomouc Museum of Art, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2021   Mistři českého malířství (30 let sbírky), Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Praha
  2022   Slavíme 70 (Let sbírkotvornou činností), Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
  2022   Voda, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
  nedat   Výstava prací Sdružení českých umělců grafiků Hollar
  nedat.   České moderní umění XX. století (Stálá expozice), Krajská galerie, Hradec Králové (Hradec Králové)
  nedatováno   Česká grafika 50.-90. let ze sbírkových fondů Západočeské galerie v Plzni, Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  nedatováno   La grafica contemporanea Checa
  nedatováno   Současná česká grafika, Klub přátel výtvarného umění (KPVU), Praha
  nedatováno   Tsjekkoslovakisk grafikk
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1946   Malíři a sochaři Umělecké besedy, Umělecká beseda, Praha
  1948   Malíři a sochaři UB 1948, Výtvarný odbor Umělecké besedy, Praha
  1958   Contemporary Art in Czechoslovakia, Orbis, Praha
  1958   Die bildende Kunst der Tschechoslowakei, Orbis, Praha
  1958   Kamil Lhoták: Obrazy z let 1939-1956, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
  1958   Les arts dans la Tchecoslovaquie d'aujourd'hui, Orbis, Praha
  1963   Smíchu plná paleta - to je knížka tahleta (Sbírka karikatur, anekdot a veselých příběhů o českých malířích), Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
  1964   Současná československá grafika, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
  1965   Černobílé roky (Dějiny ČSSR v kresbách českých a slovenských grafiků), Mladá fronta, nakladatelství Československého svazu mládeže (ČSM), Praha
  1966   Kunst unserer Zeit (Malerei und Plastik), M. DuMont Schauberg, Kolín nad Rýnem (Köln)
  1971   Jak se dívat na grafiku, Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
  1974   Tisíc let české poezie (III. Česká poezie XX. století), Československý spisovatel, Praha
  1976   Současná kresba, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1977   Kamil Lhoták: Z rozhovorů, Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
  1977   Současná grafika (I), Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1977   Současná krajinomalba, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1978   Obraz města v současném malířství, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1978   Současná známková tvorba, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1979   Současná ilustrace dětské knihy, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1979   Současné exlibris, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1979   Zeitgenössische Illustration von Kinderbüchern, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1980   Malá galerie českých malířů, Práce, vydavatelství a nakladatelství, Praha
  1980   Umění a doba, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1981   Návštěvy v ateliérech, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1981   O grafice, Mladá fronta, nakladatelství, Praha
  1983   Zátiší, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1984   Cesty české ilustrace v knize pro děti a mládež, Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
  1984   Česká krajina, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1984   Illustration, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1984   Ilustrace, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1985   Animovaný film, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1985   Kamil Lhoták, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1985   Trickfilm, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1988   35 tschechoslowakische ilustratoren 1953-1988 (Artia 35), Artia, podnik pro zahraniční obchod, Praha
  1988   Artia 35 (35 československých ilustrátorů 1953 - 1988), Artia, podnik pro zahraniční obchod, Praha
  1988   Krajinomalba severních Čech, Severočeské nakladatelství, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
  1989   Čeští ilustrátoři v současné knize pro děti a mládež, Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
  1989   Sport v umění, Nakladatelství Olympia, Praha
  1990   Výtvarníci animovaného filmu, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1997   Česká grafika XX. století ve Sdružení českých umělců grafiků HOLLAR, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1998   Můj přítel Kamil, Mladá fronta, nakladatelství, Praha
  1998   Skupina 42, Nakladatelství Akropolis, Praha
  2000   České exlibris: Historie a současnost, Památník národního písemnictví, Praha
  2000   Kamil Lhoták, Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  2000   Skupina 42 (Antologie), Atlantis, s.r.o., Brno (Brno-město)
  2001   27 českých obrazů očima 27 českých spisovatelů, VIVO, nakladatelství a galeristika, Praha
  2004   Libeňský plynojem, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2005   Čeští a slovenští umělci na Bienále v Benátkách 1920–1970, Univerzita Palackého, Olomouc (Olomouc)
  2005   O umělcích, jak je neznáme, Lidové noviny, nakladatelství, Praha
  2005   Recenze texty rozhovory 1995 - 2004 (1. část), Amaprint Kerndl, s.r.o., Třebíč (Třebíč)
  2007   Tajnosti depozitářů aneb Předměty s příběhem, Regionální muzeum v Teplicích, Teplice (Teplice)
  2008   O umělcích, jak je neznáme, Lidové noviny, nakladatelství, Praha
  2009   Abeceda lásky (Osobnosti, které jsem znala), Mladá fronta, a.s. Praha, Praha
  2009   O báječných lidech slovem a obrazem, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
  2010   Příběh české ilustrované dětské knihy 1900-2000, Sladovna Písek, Písek (Písek)
  2010   Roky ve dnech (České umění 1945-1957), Galerie hlavního města Prahy, Praha
  2011   100 uměleckých děl ze sbírek Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem (100 artworks from the collection of the Gallery of Modern Art in the Roudnice nad Labem), Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
  2012   České grafické novoročenky (Minulost a současnost), Nová tiskárna Pelhřimov, spol. s.r.o., Pelhřimov (Pelhřimov)
  2013   Jaroslav Brabec: Orbis Artis, Torst, Praha
  2014   Kamil Lhoták a kniha, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
  2015   Kamil Lhoták: Grafické dílo v kontextu ostatní tvorby, Nakladatelství Pražská scéna (Jan Dvořák), Praha
  2015   Má vlast (Pocta české krajinomalbě), Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  2015   Sport je umění / Sport is art (Sportovní tematika v českém výtvarném umění 20. a 21. století / Sports themes in Czech art of the 20th and 21st centuries), Nakladatelství KANT (Karel Kerlický), Praha
  2016   Grafický kabinet a komorní plastika ze sbírky Kooperativy, Nadace pojišťovny Kooperativa, Praha
  2016   Pionýři a roboti (Československá ilustrace a vizuální kultura 1950-1970), Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
  2016   StArt: Sport jako symbol ve výtvarném umění, Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
  2016   Typografie filmových titulků (Úvodní filmové titulky v československém hraném filmu 1945-1993), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
  2017   Cirkus pictus (Zázračná krása a ubohá existence. Výtvarné umění a literatura 1800-1950), Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
  2017   Deník nalezený pod kapotou (Nad obrazy Kamila Lhotáka), Spolek přátel Kamila Lhotáka, Praha
  2018   Moderní exlibris v českých zemích, Nová tiskárna Pelhřimov, spol. s.r.o., Pelhřimov (Pelhřimov)
  2018   Naše Francie (Francouzská poezie v českých překladech a ilustracích 20. století), Památník národního písemnictví, Praha
  2018   S (ne)lidskou tváří?!: 1938-1989, Národní galerie v Praze, Praha
  2018   Sto obrazů 1918–2018, Nadace pojišťovny Kooperativa, Praha
  2019   Můj otec Kamil Lhoták, Nakladatelství Vltavín, s.r.o., Praha
  2019   Provázejí mne životem (Vyprávění o obrazech, plastikách a jejich tvůrcích), Muzeum umění a designu Benešov, Benešov (Benešov)
  2020   Od balonu ke kosmickému vědomí (Aviatické eseje o české letecké duši), Národní galerie v Praze, Praha
  2021   Tento dřevoryt z knihy Hetéry byl za Rakouska konfiskován (Výtvarná díla ve sbírce Viléma Trmala), Kodudek - Jiří Šolc, Praha 3
  2021   Tichý, Zrzavý, Lhoták, Born a František Dvořák, Nakladatelství Pražská scéna (Jan Dvořák), Praha
  2022   Dějiny české literatury v protektorátu Čechy a Morava, Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., Praha
  2022   Útěcha bydlením / Consolation by Living (Život soukromého sběratele za železnou oponou / The Life of a Private Collector Behind the Iron Curtain), PositiF, Praha
  2022   Zlatý řez: Galerie Kodl 2015–2019, Nakladatelství Academia, Středisko společných činností Akademie věd ČR, v. v. i., Praha 1
  2023   Mám se moc dobře; počasí mi přeje. Lihu však vzal jsem málo, ba i desek (Krásné tisky ve sbírce Viléma Trmala), Kodudek - Jiří Šolc, Praha 3
antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1961   Pražské ateliéry, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
  1968   300 malířů, sochařů, grafiků 5 generací k 50 létům republiky, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1969   50 let československého malířství 1918-1968 (Sborník v výstavě, pořádané v letech 1968 - 1969 českými a slovenskými galeriemi), Národní galerie v Praze, Praha
  1986   Ilustrace v české a slovenské dětské knize, Společnost přátel knihy pro mládež, Praha
  1995   Kdy zemřeli…? (Přehled českých spisovatelů a publicistů zemřelých v letech 1986 - 1990 a doplňky za předchozí léta Část 2. K - Ž), Národní knihovna České republiky, Praha
encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1972   Malý encyklopedický slovník (A - Ž), Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
  1975   Encyklopedie českého výtvarného umění, Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
  1981   Ilustrovaný encyklopedický slovník (j - pri), Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
  1986   Malá československá encyklopedie (I-L), Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
  1988   Encyklopedie světového malířství, Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  1992   Československý biografický slovník, Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
  1993   Encyklopedický slovník, Odeon, Praha
  1993   Encyklopedie osobností Evropy (Od starověku do současnosti), Nakladatelský dům OP, Praha
  1993   Nový slovník československých výtvarných umělců (II. díl; L - Ž), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  1995   Ilustrovaná encyklopedie (J - P), Encyklopedický dům, s.r.o., Praha
  1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (A-M), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  1995   Signatury českých a slovenských výtvarných umělců, Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  1996   Všeobecná encyklopedie ve čtyřech svazcích (Díl 2: g/l), Nakladatelský dům OP, Praha
  1998   Kdo byl kdo v našich dějinách 20. století (I. díl A-M), Nakladatelství Libri, Praha
  1999   Český biografický slovník XX. století (II. díl K-P), Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
  1999   Velký slovník naučný (a/l), Diderot, Praha
  1999   Všeobecná encyklopedie v osmi svazcích (4: k/l), Diderot, Praha
  2000   Slovník českých autorů knih pro chlapce (a nejen pro ně), Nakladatelství Ostrov, Praha
  2001   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–2001 (VII. L – Mal), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  2006   Benezit: Dictionary of Artists (Volume 8: Koort - Maekava), Éditions Gründ, Paříž (Paris)
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1940   Hrst knižek pro děti, Brázda, 585-586
  1940   Ilustrace v knihách pro mládež, Literatura pro mládež, 5-20
  1940   Knihy pro děti, Řád, 558-559
  1944   Perspektiva, Řád, 135-141
  1944   Výstavy, Řád, 335-336
  1945   Konfrontace (K výstavě 21. malířů v Topičově salonu v Praze), My 45
  1945   Pražské defilé nejmladšího a dozrávajícího výtvarného umění (K výstavě Konfrontace 2), Lidová kultura, 3
  1946   Knihy dobrodružství, odvahy, hrdinství, cest a techniky, Přítomnost české literatury pro mládež, 89-93
  1946   Obrazy Kamila Lhotáka, Kamil Lhoták: Obrazy, kresby a grafika
  1946   Obvyklá cesta k malířství: adepti, kteří v sobě tuší..., Kamil Lhoták: Obrazy, kresby a grafika
  1947   Defilé členů a hostů SČUG Hollar, Národní osvobození, 4-4
  1948   Malíř Kamil Lhoták, Kamil Lhoták
  1948   Malíř města, Kamil Lhoták
  1948   Nové obrazy Kamila Lhotáka, Národní osvobození, 5-5
  1949   Na okraj Lhotákovy grafiky, Kamil Lhoták: Grafika z let 1944-1949
  1949   Svědek ((31. července 1948)), Kamil Lhoták: Grafika z let 1944-1949
  1949   Z pražských výstav, Práce
  1953   Ve výstavních místnostech ČSUG Hollar..., Výtvarná práce, 4
  1953   Výstava kreseb SČUG Hollar, Výtvarná práce, 4-4
  1954   Členská výstava SČUG Hollar, Výtvarná práce, 6-6
  1954   Z pražských výstav, Výtvarná práce, 6
  1955   Ilustrace Kamila Lhotáka, Výtvarná práce, 6-6
  1955   K výstavě ilustrací Kamila Lhotáka, Večerní Praha, 3-3
  1955   Kdo vystavuje v Číně, Výtvarná práce, 9
  1956   Jmenný seznam základního kádru členů Svazu, Výtvarná práce, 2-2
  1956   Nová grafika v Hollaru, Výtvarná práce, 12-12
  1956   Výstava kreseb v Hollaru, Výtvarná práce, 10-11
  1956   XXVIII. benátské Biennale, Výtvarná práce, 7
  1956   XXVIII. Biennale Di Venezia, Výtvarná práce, 3-4
  1957   Aby bylo jasno!, Kultura, 1.ročník, 5.číslo, 6-6
  1957   Dva malíři, Literární noviny, 12.ročník, 2.číslo, 5
  1957   Malířství všedního dne, Květen, 2.ročník, 6.číslo, 228-231
  1957   Nová grafika členů a hostů Hollara, Výtvarná práce, 12
  1957   Obrazy Kamila Lhotáka, Lidová demokracie, 13.ročník, 3.číslo, 3
  1957   Podobizny Kamila Lhotáka, Výtvarná práce, 8-9
  1957   Svět Kamila Lhotáka, Výtvarná práce, 9-9
  1957   Výstava ilustrací v Mladé frontě, Výtvarná práce, 10
  1958   Deník K. Lhotáka, Výtvarná práce, 8-9
  1958   Naše umění v Jugoslávii, Výtvarná práce, 6
  1958   Portréty na dvou výstavách (Výstava v Hollaru...), Výtvarná práce, 9
  1958   Svět jazzu v našem umění, Výtvarná práce, 6
  1959   Členská výstava Hollara, Výtvarná práce, 10
  1959   Krajiny Kamila Lhotáka, Výtvarná práce, 8-8
  1960   Pražské výstavy v prosinci, Výtvarná práce, 16
  1960   Šárka očima soudobých výtvarníků, Výtvarná práce, 7-8
  1960   Tvůrčí skupina v umělecké besedě, Výtvarná práce
  1961   Pražské výstavy, Výtvarná práce, 8-9
  1962   Pražské výstavy, Výtvarná práce, 2-3
  1962   Skupina 42, Výtvarná práce, 9-9
  1963   Kamil Lhoták (K umělcovým padesátinám), Výtvarné umění, 456-461
  1963   Skupina 42 po patnácti letech, 11.ročník, 11-12.číslo, 3-4
  1963   Výstava skupiny 42 v Praze, Lidová demokracie, 19.ročník, 158.číslo, 3-3
  1964   Mýtus civilizace v obrazech malířů Skupiny 42, Umění, 231-253
  1964   Pražské výstavy v dubnu, Výtvarná práce, 2
  1965   Kamil Lhoták, Výtvarná práce, 6
  1965   Lhoták-Smetana, Výtvarná práce, 13.ročník, 22.číslo, 5-5
  1965   Poezie technického století, Plamen, 24-25
  1965   Přehlídka současné grafiky, Mladá fronta, 21.ročník, 210.číslo, 4-4
  1966   Ausgedient (Kein sozialistischer Realismus), Stuttgarter Zeitung, 22.ročník, 173.číslo, 11-11
  1966   Der sozialistische Realismus hat ausgespielt („Tschechoslowakische Kunst der Gegenwart“ in der Westberliner Akademie der Künste ausgestellt), Mannheimer Morgen, 21.ročník, 173.číslo, 50-50
  1966   Grafická retrospektiva Kamila Lhotáka, Pochodeň
  1966   Gute Nachbarn („Tschechoslowakische Kunst der Gegenwart“ in der Akademie), Der Abend, 21.ročník, 163.číslo, 5-5
  1966   In Prag ist man durchaus modern (Tschechoslowakische Kunst der Gegenwart), Der Telegraf, 21.ročník, 165.číslo, 10-10
  1966   Křižovatky a zvraty, Rudé právo, 47.ročník, 304.číslo, 2-2
  1966   Landschaften aus Poesie (Ausstellung tschechoslowakischer Künstler in der Berliner Akademie), Die Welt, 21.ročník, 166.číslo, 9-9
  1966   Lhotákova znamení, Výtvarná práce, 4-4
  1966   Ohne Holzhammer und „sozialistischen Realismus“ (Tschechoslowakische Kunst der Gegenwart in Berlin), Die Tat, 31.ročník, 178.číslo, 28-28
  1966   Ohne Pathos und politischen Kitsch (Großer Auftritt der Tschechen in Berlin / Auf neuen Kunstwegen), Hamburger Abendblatt, 19.ročník, 173.číslo
  1966   Profil jedné generace, Výtvarné umění, 261-270
  1966   Přehled výstav grafické tvorby od začátku roku 1964 do dubna 1965, Hollar, 35.ročník, 66-67
  1966   Solides Handwerk ist immer noch die beste Grundlage der Kunst, Berliner Morgenpost, 69.ročník, 172.číslo, 6-6
  1966   Tschechoslowakische Kunst-Ausstellung in Berlin (Sie kann sich sehen lassen), Welt der Arbeit, 17.ročník, 31.číslo, 7-7
  1966   Tvůrčí skupina Umělecká beseda, Výtvarná práce, 3
  1966   V západoberlínském zrcadle (Ohlas československé výstavy), Výtvarná práce, 1
  1966   Verrätselung („Tschechoslowakische Kunst der Gegenwart“ in Berlin), Frankfurter Allgemeine Zeitung, 170.číslo, 9-9
  1966   Z pražských výstavních síní, Lidová demokracie, 22.ročník, 298.číslo, 5-5
  1966   Zwei Generationen tschechoslowakischer Kunst, Kunst unserer Zeit, 217-225
  1967   Kamil Lhoták, Výtvarné umění, 122-125
  1967   O sobě, Výtvarné umění
  1967   Obraz 67, Výtvarná práce, 5
  1968   Galérie Týdny v ateliéru ve Voršilské ulici zahájila..., Výtvarná práce, 2
  1968   Kamil Lhoták touto výstavou..., Kamil Lhoták: Malé obrazy 1964-1968
  1968   Ve Voršilské ulici..., Výtvarná práce, 5
  1968   Ve výstavní síni v Čáslavi byla v neděli 4. února..., Výtvarná práce, 4
  1968   Z tohoto hlediska dostal tu soubor malých obrazů..., Výtvarná práce, 4
  1969   Brněnský Obraz 69 - pokus o konfrontaci, Výtvarná práce, 1-2
  1970   Co lze kreslit a malovat (fragment návrhu), Kamil Lhoták: Kresby 1935-1970
  1970   Čeští ilustrátoři, kteří se v letech 1945 - 1970 zabývali pohádkou, Čeští ilustrátoři pohádek
  1970   Pražské výstavy, Výtvarná práce, 18.ročník, 9.číslo, 4
  1970   Rozhovor V&Ž s Kamilem Lhotákem, Věda a život, 432
  1970   Výstavy předjarní, Výtvarná práce, 4
  1970   Znovu po 22 letech, Výtvarná práce, 18.ročník, 9.číslo, 1-5
  1971   Situace naší grafiky, Výtvarná práce, 3.číslo, 1-3
  1972   Dobrodružství pana Lhotáka, Svobodné slovo, 28.ročník, 171.číslo, 11
  1976   Subskribce Lyry Pragensis, Československý voják, 63
  1977   Jubilea - červenec (Kronika), Výtvarná kultura
  1977   Nejednou se v našem století..., Kamil Lhoták: Kresby z let 1944 - 1975
  1978   Jistě nás před obrazy Kamila Lhotáka..., Kamil Lhoták: Obrazy a kresby
  1978   Vážení přátelé, konec roku je vždy důvodem..., Mladá fronta
  1980   Gottwaldov (Zprávy z krajů), Výtvarná kultura
  1980   Kamil Lhoták nositelem Herderovy ceny (Kronika), Výtvarná kultura
  1980   Malíř 20. století, Zemědělské noviny
  1981   Návštěva u Kamila Lhotáka, Návštěvy v ateliérech, 60-63
  1981   Roudnice nad Labem (Zprávy z krajů), Výtvarná kultura
  1981   Z dílny Kamila Lhotáka, Výtvarná kultura, 34-37
  1982   Galerie Fronta zahajuje dnes výstavu Kamila Lhotáka, Mladá fronta
  1982   Jubileum práce a radosti z tvorby (Utajené lásky sedmdesátníka, zasloužilého umělce Kamila Lhotáka), Lidová demokracie
  1982   Lásky a inspirace, Lidová demokracie
  1982   Obrazy a kresby zasloužilého umělce Kamila Lhotáka, Rudé právo
  1982   Současná grafika pražských členů Svazu českých výtvarných umělců, Výtvarná kultura, 24-30
  1982   Svět technické civilizace, Práce
  1982   Tvorba plná fantastiky (Sto kreseb a obrazy Kamila Lhotáka v krajské galerii), Pochodeň
  1983   Expozice českého umění 19. a 20. století v Mladé Boleslavi (Galérie, muzea), Výtvarná kultura, 18-19
  1983   Groupe 42, Dessins tchèques du 20e siècle, 53-53
  1983   Malá galerie českých a slovenských malířů, Klíče k obrazu, 171-179
  1983   Pokrokové tradice české politické satiry a karikatury, Výtvarná kultura, 2-10
  1984   Giorgio de Chirico a české umění, Umění, 32.ročník, 6.číslo, 486-503
  1984   Kamil Lhoták (Nádraží (Elektrická lokomotiva), 1942, olej, 31 x 99 cm), Česká krajina, 50-51
  1984   Sepětí s Apollinairem i moderním malířsví, Mladá fronta
  1985   Výtvarná problematika šedesátých let (Příspěvek k řešení státního badatelského úkolu VIII-8-4/4), Umění, 29-53
  1987   K výstavě Kamila Lhotáka, Červený květ, 59
  1987   Kamil Lhoták sedmdesátník, Výtvarná kultura, 39-42
  1987   Lhoták na radnici, Mladý svět
  1988   Boskovické připomenutí, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 1.ročník, 17.číslo, 3
  1988   Grafika Kamila Lhotáka, Výtvarná kultura, 53-57
  1988   Kamil Lhoták, Artia 35
  1988   Kamil Lhoták (Geboren am 25. Juli 1912...), 35 tschechoslowakische ilustratoren 1953-1988, 13
  1989   Malíř Kamil Lhoták, Kmen, 6
  1989   Proměny realismu, Sport v umění, 148-201
  199/01/13   Hledání přítomného času (K výstavě Skupiny 42 v Galerii hl.m. Prahy - Městské knihovně, kterou připravila Eva Petrová a kolektiv autorů), Literární noviny
  1990   „Úplně stačí malovat“, říkal K. Lhoták, Občanský deník
  1990   Básník moderní doby, Květy
  1990   České umění 1908-1968: Osobnosti a hodnoty (Seznam exponátů), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 3.ročník, 25.číslo, 3-3
  1990   Jeden ze Skupiny 42, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 1
  1990   Stvořitel světa, Lidové noviny
  1990   Vzpomínka na Lhotáka
  1990   Za Kamilem Lhotákem, Právo lidu
  1990   Za Kamilem Lhotákem, Rudé právo
  1990   Zemřel Kamil Lhoták, Práce, 1-2
  1990   Zemřel Kamil Lhoták, Lidová demokracie
  1990   Zemřel Kamil Lhoták, Lidové noviny
  1991   Hollar opět v Hollaru (První výstava a obnoveném Hollaru zasvěcena Kamilu Lhotákovi), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění
  1992   Padesát let od vzniku Skupiny 42, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění
  1993   Knižní výtvarníci fy Borový, Topičův dům - nakladatelské příběhy 1883-1949, 26-32
  1993   Pozvání do krajiny Kamila Lhotáka, Vlasta
  1994   Pražská galerie Gema..., Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 3
  1995   Kamil Lhoták: Meteorologická stanice po bouři, České moderní umění 1900-1960, 258-259
  1995   Mytologie každodennosti, České moderní umění 1900-1960, 249-262
  1997   Svět Kamila Lhotáka, Týdeník Rozhlas
  1998   Umění koláže (Litoměřice, Galerie výtvarného umění, 14. 7. - 6. 9.), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 16-16
  1999   Kolorismus není pojem slohový..., Kolorismus, 8-23
  2000   5/ Tvůrci českého exlibris, České exlibris: Historie a současnost, 32-130
  2000   Vstříc osudu / Meeting Fate (1948 - 1955), 100+1 uměleckých děl z dvacátého století / 100+1 Art Works of the Twentieth Century, 120-137
  2001   Gross, Hák, Hudeček, Kotík, Lhoták, Smetana, Zívr, České umění 1938-1989, 38-39
  2002   Mechanika a blízkost přítomnosti, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění
  2004   Nákup v galeriích, Art & Antiques, 6.číslo, 30-31
  2005   Svět techniky a symboly (K výstavě obrazů Kamila Lhotáka v Oblastní galerii Vysočiny v Jihlavě - březen 2003), Recenze texty rozhovory 1995 - 2004, 201-202
  2008   Lettrismus - Předchůdci a následovníci, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 6
  2008   Lettrismus se objevil v Paříži v roce 1942..., Lettrismus
  2009   Kamil Lhoták, Art + Antiques, 24-25
  2009   Motocykl B.S.A. se zeleným sidecarem (Obraz od Kamila Lhotáka z roku 1942), Prostor Zlín, 34-35
  2010   Divadlo grafiků aneb Naprosto neznámá kapitola dějin divadla, Divadlo a já aneb Divadlem k podstatě lidskosti, 104-138
  2010   Group 42, Modern and Contemporary Czech Art 1890-2010, 6-23
  2010   Když kámen promluví (Současné litografické dílny), Sborník pro exlibris a drobnou grafiku 2010, 53-60
  2010   Malíř, kreslíř, grafik, ilustrátor a milovník..., Kamil Lhoták
  2010   Přehled milionových položek vydražených v roce 2009, Ročenka ART+, 59-71
  2010   Ráj, který se neuskutečnil, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 1-5
  2010   Skupina 42, České moderní a současné umění 1890 - 2010, 6-23
  2010   Skupina 42, Via artis, via vitae, 174-205
  2010   Tisíc podzimů bez konce..., Sborník pro exlibris a drobnou grafiku 2010, 16-19
  2011   Františku Muziko, budete litovat, že jste se nestal motocyklistou..., Váš Lhoták., Prostor Zlín, 52-55
  2011   Gross, Hák, Hudeček, Kotík, Lhoták, Smetana, Zívr (1943), Topičův salon 1937-1949, 122-123
  2011   Gross, Hák, Hudeček, Kotík, Lhoták, Smetana, Zívr (1943), Topičův salon 1937-1949, 123-124
  2011   Kamil Lhoták čili Útěcha z techniky, Prostor Zlín, 25-27
  2011   Pozvánka na výstavu Kamil Lhoták čili Útěcha z techniky, Lidové noviny
  2011   Přehled milionových položek vydražených v roce 2010, Ročenka ART+, 83-96
  2011   Útěcha z techniky (To nejlepší z Kamila Lhotáka), Art + Antiques, 8-13
  2011   Věci umění, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 24.ročník, 19.číslo, 2-2
  2011   Všichni mladí kluci (Výstavy v Plzni a Praze odkrývají dramatické kapitoly našeho umění v letech 1938-1948), Respekt, 22.ročník, 28.číslo, 59-61
  2012   Červen v Litomyšli, Art + Antiques, 72-72
  2012   Kamil Lhoták, Ročenka ART+, 52-53
  2013   Skupina 42, Ročenka ART+, 46-47
  2014   Dobrodružství obrazem (Slovo editorů), Kamil Lhoták a kniha, 13
  2014   Dominanty ilustračního díla, Kamil Lhoták a kniha, 25-389
  2014   Ediční poznámka a poděkování, Kamil Lhoták a kniha, 495
  2014   K ilustracím Kamila Lhotáka, Kamil Lhoták a kniha, 17-22
  2014   Kamil Lhoták a periodická literatura, Kamil Lhoták a kniha, 390-393
  2014   Kamil Lhoták and the Art of the Book (Summary), Kamil Lhoták a kniha, 490-493
  2014   Knižní dílo padesáti let (Slovo editorů), Kamil Lhoták a kniha, 9-12
  2014   Paralely ke grafickému dílu Kamila Lhotáka, Kamil Lhoták a kniha, 394-396
  2014   Přehled milionových položek vydražených v roce 2013, Ročenka ART+, 85-103
  2014   Skupina 42, Ročenka ART+, 52-53
  2014   Soupis knižní tvorby Kamila Lhotáka, Kamil Lhoták a kniha, 397-481
  2015   5 Tenis, dostihy, golf, pólo (Klasika v eleganci), Sport je umění / Sport is art, 242-289
  2015   Atletika, cyklistika; Track & Field / Cycling (Vítězný finiš, First Past the Finisch), Sport je umění / Sport is art, 108-167
  2015   Kamil Lhoták (Praha), Revue Art, 3
  2015   Přehled milionových položek vydražených v roce 2014, Ročenka ART+, 91-106
  2015   Závody s tvarem a barvou, Ego!, 1.ročník, 40.číslo, 20-25
  2016   Přehled milionových položek vydražených v roce 2015, Ročenka ART+, 86-103
  2017   Skupina 42, Ročenka ART+, 56-57
  2017   Vrcholné dílo Lhotákovy kresby, Medicína & umění, 26-29
  2018   Málo nápadu, hodně Lhotáka (Retrospektiva Kamila Lhotáka v Obecním domě), Art + Antiques, 83-84
  2018   Tajemný svět za horizontem, My z Čech, Moravy, Slezska a Slovenska, 74-75
  2019   Skupina 42, Ročenka ART+, 60-61
  2020   Skupina 42, Ročenka ART+, 56-57
  2021   Soupis vystavenýcn prací, Originál? Umění napodobit umění, 42-85
  2022   Raný Lhoták a výrazné nárůsty pro poválečné umění, Art Antiques, 3.číslo, 15-15
www
  published   title (subtitle), publisher, city
  ????   Kamil Lhoták (cs.wikipedia.org), cs.wikipedia.org
  ????   Skupina 42 (artlist.cz), www.artlist.cz
pozvánka autorská
  published   title (subtitle), publisher, city
  ????   Maličkosti Kamila Lhotáka, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
  1948   Kamil Lhoták: Oleje z let 1945 - 1948, Topičův salon (1937-1949), Praha
  1955   Kamil Lhoták: Ilustrační kresby, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1958   Z deníků Kamila Lhotáka, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1959   Krajiny Kamila Lhotáka, Výstavní síň Lidové demokracie, Praha
  1965   Výstava kreseb a grafiky Kamila Lhotáka, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1966   Kamil Lhoták: Nové obrazy, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1970   Kamil Lhoták: Kresby 1935 - 1970, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1972   Kamil Lhoták dětem
  1973   Kamil Lhoták, Galerie výtvarného umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
  1973   Kamil Lhoták: Z knižní tvorby
  1973   Obrazy Kamila Lhotáka z let 1930 - 1970, Výstavní síň města Mostu, Most (Most)
  1974   Kamil Lhoták
  1975   Kamil Lhoták: Grafika, Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
  1976   Kamil Lhoták: Akvarely a menší obrazy
  1977   Kamil Lhoták: Kresba, koláž, grafika, Podkrkonošské muzeum, Nová Paka (Jičín)
  1978   Kamil Lhoták: Obrazy a kresby, Galerie Fronta, Praha
  1978   Kamil Lhoták: Obrazy, kresby, Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
  1979   Kamil Lhoták & Veteran Car Club, Středočeské muzeum, Roztoky (Praha-západ)
  1979   Kamil Lhoták: Kresby, grafika
  1980   Kamil Lhoták: Obrazy (k 35. výročí osvobození ČSSR), Oblastní galerie výtvarného umění, Gottwaldov (Zlín)
  1981   Kamil Lhoták: Výběr z díla, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
  1982   Kamil Lhoták: Sto kreseb, obrazy, grafika, Krajská galerie, Hradec Králové (Hradec Králové)
  1984   Kamil Lhoták: Kresby a akvarely ze současné doby, Galerie Dílo, Olomouc (Olomouc)
  1987   Kamil Lhoták: Výběr z díla, Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  1987   Kamil Lhoták: Výběr z životního díla, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1989   Kamil Lhoták: Grafika, Galerie Fronta, Praha
  1991   Kamil Lhoták: Přehlídka grafického díla, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1992   Kamil Lhoták: Kresby, grafika, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
  1992   Kamil Lhoták: Kresby, grafiky, Galerie Stará radnice, Brno (Brno-město)
  1994   Kamil Lhoták: Kresby
  1995   Kamil Lhoták: Malba, kresba, grafika, Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  1995   Kamil Lhoták: Ukázky z tvorby, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
  1996   Prodejní výstava obrazů, kreseb a grafiky Kamila Lhotáka, Galerie Lazarská, Praha
  1996   Vzpomínka na Kamila Lhotáka, Michael Gallery, Praha
  1997   Kamil Lhoták: Obrazy, kresby, grafiky, Trigon Gallery, Plzeň (Plzeň-město)
  1997   Svět Kamila Lhotáka, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
  1997   Vzpomínka na Kamila Lhotáka, Galerie GM, Praha
  2000   Kamil Lhoták: Grafika, Galerie Nový Svět, Praha
  2000   Kamil Lhoták: Kresba, grafika, Galerie Atrax, Přerov (Přerov)
  2002   Kamil Lhoták: Mýtus, ironie a nové příběhy, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  2002   Kamil Lhoták: Obrazy, kresby, grafiky, Trigon Gallery, Plzeň (Plzeň-město)
  2003   Kamil Lhoták: Obrazy, kresby a grafika z let 1937 - 1981, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
  2003   Kamil Lhoták: Obrazy, kresby a grafiky z let 1937 - 1981, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
  2003   Kamil Lhoták: Obrazy, kresby, grafika, Starožitnosti Mánes, Praha
  2004   Kamil Lhoták: Grafika, Galerie Atrax, Přerov (Přerov)
  2006   Kamil Lhoták: Obrazy, kresby, grafika
  2010   Kamil Lhoták, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
  2010   Kamil Lhoták čili Útěcha z techniky, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  2010   Kamil Lhoták: Kresby (+ křest knihy Můj otec Kamil Lhoták), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  2010   Kamil Lhoták: Nostalgie letního odpoledne
  2012   Kamil Lhoták: Balony, křídla, vrtule, Galerie Moderna, Praha
  2012   Kamil Lhoták: Na kole, na motorce, ve vzduchu, Poštovní muzeum, Praha
  2012   Pocta Kamilu Lhotákovi k 100. výročí narození, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
  2013   Jedinečný svět Kamila Lhotáka, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
  2013   Kamil Lhoták, Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě, Vysoké Mýto (Ústí nad Orlicí)
  2013   Kamil Lhoták: Amerika (Ze sbírky malířova blízkého přítele), Evropská numizmatická asociace, Praha
  2013   Kamil Lhoták: Kresby 1940-1987 (Ze sbírky malířova blízkého přítele), Evropská numizmatická asociace, Praha
  2013   Kamil Lhoták: Sadař smíchu roste sám..., Galerie U Betlémské kaple, Praha
  2014   Kamil Lhoták a kniha, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
  2014   Kamil Lhoták: America 1951, Generální konzulát České republiky v Chicagu / Consulate General of The Czech Republic in Chicago, Chicago (Illinois)
  2014   Kamil Lhoták: Amerika (Kresby ze sbírky malířova blízkého přítele), Evropská numizmatická asociace, Praha
  2014   Kamil Lhoták: Poesie dálek, Galerie Moderna, Praha
  2014   Kamila Lhoták: Knihy (Výběr z knižní tvorby), Evropská numizmatická asociace, Praha
  2015   Kamil Lhoták: Odysseus, Spolek přátel Kamila Lhotáka, Praha
  2015   Kamil Lhoták: Sic itur ad astra (Obrazy, básně, přátelé / Paintings, Poems, Friends), Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových, Praha
  2016   Kamil Lhoták: Čas zázraků a vynálezů, Galerie Moderna, Praha
  2016   KL 38–65 (Obrazy Kamila Lhotáka), Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
  2018   Kamil Lhoták: Retrospektiva, Retro Gallery Praha, Praha
  2018   Svět Kamila Lhotáka v malbě, kresbě, grafice a filmu, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  2019   Kamil Lhoták - občan Prahy 6 (Prodejní výstava obrazů z let 1939-1962), Spolek přátel Kamila Lhotáka, Praha
  2019   Kamil Lhoták a jeho svět, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  2019   Kamil Lhoták: Vlastní portrét s chimérou, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
  2020   Svět podle Kamila Lhotáka, Galerie Moderna, Praha
  2023   Kamil Lhoták: Barevný svět, Galerie Moderna, Praha
pozvánka kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1945   Konfrontace 2, Topičův salon (1937-1949), Praha
  1949   Na prahu pětiletky s našimi malíři, Galerie Jos. R. Vilímek, Praha
  1963   Ex libris, Československý spisovatel, Praha
  1965   Grafika 65, František Bílek, Okresní vlastivědné muzeum, Písek (Písek)
  1970   Současná československá grafika, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
  1971   Komorní grafika (Galerie Hollar), Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1971   SČUG Hollar: Grafika - 71, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1973   František Gross, Kamil Lhoták, Galerie Mahlerstrasse, Vídeň (Wien)
  1975   PF 1975 - novoročenky, Divadlo hudby (Galerie Titanic), Olomouc (Olomouc)
  1986   Kresby ze sbírek Galerie hlavního města Prahy, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1988   Skupina 42, Sdružený klub pracujících (SKP), Boskovice (Blansko)
  1992   Novoročenky ze sbírky Josefa Poláčka, Městské divadlo, Varnsdorf (Děčín)
  1993   Pavel Dřímal a jeho měditiskařská dílna, Středoevropská galerie a nakladatelství, Praha
  1995   Stálá prodejní expozice v nově otevřených prostorách, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
  1997   11. aukce výtvarného umění 20. století, Aukční síň Vltavín, Praha
  1997   Mezi tradicí a experimentem (Práce na papíře a s papírem v českém výtvarném umění 1939 - 1989), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  1997   Skupina 42 (Pohled do sbírek Českého muzea výtvarných umění), Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory, Kutná Hora (Kutná Hora)
  1998   Civilizace: České výtvarné umění 40. let ze sbírek ČMVU, Galerie Zámeček - Ernestinum, Příbram (Příbram)
  1998   Od pohádky k dobrodružství: Klasikové české moderní ilustrace, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
  1999   Jan Křížek (1919 - 1985), Česká kresba 20.století ze sbírek Oblastní galerie v Liberci - 7.část - sedmdesátá léta, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
  1999   Skupina 42 ve sbírkách Galerie umění Karlovy Vary, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  2000   Česká grafika 20. století, Muzeum umění Benešov, Benešov (Benešov)
  2000   Moderní česká kresba, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
  2001   Ohlédnutí za prvním rokem naší výstavní činnosti (Lhoták, Kolář, Tichý, Gross, Sukdolák, Janeček, Toyen)
  2001   Vánoční výstava z děl význačných umělců českého výtvarného umění, Galerie Koruna, Hradec Králové (Hradec Králové)
  2001   Výtvarné centrum Chagall (Kamil Lhoták, Vladimír Preclík, Ludmila Jiřincová, Roman Zajíc), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  2002   3. aukce, Kamil Lhoták: Kresby, Josef Lada: Kresby, Galerie Vltavín, Brno (Brno-město)
  2002   Černá a bílá (Svitavy), Galerie Zdeněk Sklenář, _
  2002   Černá a bílá (Bruntál), Galerie Zdeněk Sklenář, _
  2002   Černá a bílá (Šternberk)
  2002   Česká grafika (Půl století proměn moderní grafické tvorby), Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  2002   Kamil Lhoták: Kresby, Josef Krejčiřík: Obrazy a monotypy, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
  2002   Poezie magického realismu, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
  2004   Z národní klasiky, Galerie Zdeněk Sklenář, _
  2005   Œuvres graphiques des années 60, Centre tchèque de Paris (České centrum Paříž), Paříž (Paris)
  2005   Umělci skupiny 42 (Gross, Hudeček, Lhoták, Smetana, Souček, Zívr)
  2006   Česká grafika 60. let
  2006   České poválečné umění
  2006   Klasikové české grafiky XX. století I., Václav Zoubek: Obrazy, Obecně prospěšná společnost Pelléova vila, Praha
  2006   Přibližovadla (auta, motorky, vlaky, lodě, vzducholodě, vesmírné lodě, rakety, ufa, tanky, letadla, brusle, sáňky, kočárky... v dílech mistů minulých, současných i budoucích), ArtPro, s.r.o., Praha
  2006   Sto let české grafiky, Galerie U Betlémské kaple, Praha
  2006   Svět české grafiky (Výběr)
  2006   Vánoční výstava
  2008   5. salón živých a mrtvých, Galerie Mona Lisa, Olomouc (Olomouc)
  2008   Česká grafika I, Galerie Moderna, Praha
  2008   Lettrismus (Předchůdci a následovníci), Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
  2008   Můj otec Kamil Lhoták, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
  2008   Světla měst a noční chodci, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
  2008   Vlastimil Beneš, Adolf Born, Václav Boštík, František Gross, Ota Janeček, Jiří Kolář, Alena Kučerová, Josef Lada, Kamil Lhoták, Karel Malich, Zdeněk Sýkora, Tavík František Šimon, Max Švabinský, František Tichý, Josef Váchal, Jan Zrzavý a další, Galerie U Betlémské kaple, Praha
  2009   Konfrontace (Pocta české malbě a kresbě), Galerie Moderna, Praha
  2009   Výběr, Galerie U Betlémské kaple, Praha
  2010   20 / 10, Galerie Mona Lisa, Olomouc (Olomouc)
  2010   20/11 (Díla 20 žijících a 11 nežijících autorů), Galerie Mona Lisa, Olomouc (Olomouc)
  2010   Česká grafika II
  2010   Česká grafika šedesátých let ze sbírek Galerie moderního umění v Hradci Králové (4. část – Na okraji), Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
  2010   Výběr, Galerie U Betlémské kaple, Praha
  2011   20/12, Galerie Mona Lisa, Olomouc (Olomouc)
  2013   Století relativity / Century of Relativity
  2014   Beautifull fifteen II, Galerie Mona Lisa, Olomouc (Olomouc)
  2014   Warhol, Lhoták, Pištěk a další / Warhol, Lhoták, Pištěk and others (Auto v proměnách času / The Automobile through the Ages), Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových, Praha
  2015   Galerie na cestách (Pohledy do sbírek Galerie moderního umění v Hradci Králové. Surrealismus - Skupina 42- Informel), Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
  2015   Kamil Lhoták a ti druzí aneb Velmoc knižní grafiky, Městská část Praha 5, Praha
  2015   Skupina 42, Galerie Moderna, Praha
  2015   Ve válce múzy mlčí
  2016   100 děl z Galerie výtvarného umění v Ostravě / 100 Works from the Gallery of Fine Arts in Ostrava, Galerie výtvarného umění, Poruba, Ostrava (Ostrava-město)
  2016   Abeceda českých grafiků z cyklu České umění ze sbírky GVUN (III. část), Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
  2016   Blackout v Altamiře, Pro arte - investiční fond, Praha
  2016   Stejně jsme se sešli, Galerie Mona Lisa, Olomouc (Olomouc)
  2017   1930 - Skupina 42 - 1980, Galerie Moderna, Praha
  2017   6. salón živých a mrtvých, Galerie Mona Lisa, Olomouc (Olomouc)
  2017   České poválečné umění 1956-1996, Galerie Moderna, Praha
  2017   Vtip-ná ilustrace, Galerie Moderna, Praha
  2018   5 x 8 = 40 (Grafika a kresba ze sbírek GUKV v klíčových letech české historie 20. stoietí), Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  2018   Můj milý Ježíšku 2018, Galerie Zdeněk Sklenář, _
  2019   Angelo Maria Ripellino: Praha byla krásnější než Řím / Prague Was More Beautiful Than Rome (Příběh české avantgardy / Story of the Czech Avant-garde), Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových, Praha
  2019   Vrcholení (Nejvyšší polohy českého výtvarného umění), Galerie Zdeněk Sklenář, _
  2021   Konfrontace 1960-1970, Galerie Moderna, Praha
  2023   90. aukční den, Galerie Kodl, Praha
  2023   Česká malba 1937-2012, Galerie Moderna, Praha
  2023   Hérakleitův princip: Sto let uhlí v českém umění, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
  nedat   Galerie Vltavín (Stálá expozice)
archivní fond
  published   title (subtitle), publisher, city
  2017   Sbírka úmrtních oznámení (Inventář), Národní galerie v Praze, Praha
aukční katalog
  published   title (subtitle), publisher, city
  1991   Auktion (Tschechische Kunst aus dem böhmischen und mährischen Raum), DOROTHEUM Auktions-, Versatz- und Bank-Gesellschaft, Vídeň (Wien)
  1993   1. aukční salon výtvarníků (169 dárců pro konto Bariéry), Nadace Charty 77, Praha
  1996   3. aukce výtvarného umění, Aukční síň Vltavín, Praha
  1996   5. aukce výtvarného umění, Galerie Vltavín, Ostrovní, Praha
  1997   8. aukce (Obrazy, kresby, grafika, sochy, plastiky, fotografie 20. stol.), Aukční síň Vltavín, Praha
  1997   9. aukce (Obrazy, kresby, sochy, plastiky 20. stol., stará a moderní grafika), Aukční síň Vltavín, Praha
  1997   Aukce výtvarného umění ve prospěch oblastí postižených záplavami, Aukční síň Vltavín, Praha
  1997   Aukce výtvarných děl starého a nového umění, 1. Art Consulting Praha, Praha
  1998   16. aukce (Obrazy, kresby 18.-20. století, sochy, plastiky, česká a světová grafika), Aukční síň Vltavín, Praha
  1998   Aukce výtvarných děl starého a nového umění, 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  1999   25. aukce (Umění 50. a 60. let 20. století, obrazy, kresby 19. - 20. století, česká a světová grafika), Aukční síň Vltavín, Praha
  1999   Aukční katalog (1/1999), Meissner - Neumann, aukční dům, s.r.o., Praha
  2000   27. aukce (Kresby, česká a světová grafika, fotografie, bibliofilie, knihy, podpisy, dopisy), Aukční síň Vltavín, Praha
  2000   29. aukce (Obrazy, kresby 18.-20. století, sochy, plastiky, česká a světová grafika), Aukční síň Vltavín, Praha
  2000   Mistrovská díla 19. a 20. století (Aukce výtvarných děl starého a nového umění), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2000   Výtvarné umění, Dorotheum, Praha 1
  2001   35. aukce (Obrazy, kresby 19.-20. století, sochy, plastiky, česká a světová grafika), Aukční síň Vltavín, Praha
  2001   II. aukce výtvarného umění, Pictura, aukční síň a galerie, s.r.o., Praha 1
  2001   Umění a starožitnosti, Dorotheum, Praha 1
  2001   Výtvarné umění, Dorotheum, Praha 1
  2002   6. aukční salon výtvarníků (305 dárců pro konto Bariéry), Nadace Charty 77, Praha
  2002   Exkluzivní aukce českého a slovenského výtvarného umění, Galerie Art Praha, Praha
  2002   Umění a starožitnosti (9. března 2002, Renaissance Prague Hotel), Dorotheum, Praha 1
  2002   Výtvarné umění / Fine Art, Dorotheum, Praha 1
  2003   2. aukce moderního umění
  2003   48. aukce Antikva Nova Kodl a 47. aukce Aukční síně Vltavín, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
  2003   Dorotheum: Výtvarné umění / Fine Art (4. října 2003 / 4 October 2003), Dorotheum, Praha 1
  2004   3. aukce moderního umění
  2004   51. aukce Antikva Nova Kodl a 57. aukce Aukční síně Vltavín, Galerie Vltavín, Ostrovní, Praha
  2004   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Galerie Art...on paper, Praha
  2004   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Galerie Art Praha, Praha
  2004   Umění a starožitnosti / Art and Antiques, Dorotheum, Praha 1
  2004   Výtvarné umění 20. století / Fine Art of the 20th century (2. 10. 2004), Dorotheum, Praha 1
  2005   27. aukce (Mistrovská díla 19. až 21. století), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2005   53. aukce Antikva Nova Kodl a 60. aukce Aukční síně Vltavín (Obrazy, sochy, plastiky, česká světová grafika, 19.-21. století), Antikva Nova Kodl, Praha
  2005   55. aukce Antikva Nova Kodl a 63. aukce Aukční síně Vltavín, Antikva Nova Kodl, Praha
  2005   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Galerie Art Praha, Praha
  2005   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění ((297 x 210))
  2005   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění (Galerie Art Praha), Galerie Art Praha, Praha
  2006   Aukce umění
  2006   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění (Galerie Art Praha), Galerie Art Praha, Praha
  2007   31. aukce (Mistrovská díla starého a nového umění), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2007   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (7. 10. 2007), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2007   Aukční katalog 1/2007, Meissner - Neumann, aukční dům, s.r.o., Praha
  2007   Aukční katalog 2/2007, Meissner - Neumann, aukční dům, s.r.o., Praha
  2007   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění (Galerie Art Praha), Galerie Art Praha, Praha
  2007   Současné umění / Súčasné umenie / Contemporary Art, WOXART s.r.o., Praha
  2008   60. aukce Aukční Galerie Kodl a 72. aukce Aukční síně Vltavín a mimořádná aukce Konta Bariéry, Galerie Kodl, Praha
  2008   61. aukce Aukční galerie Kodl a 75. aukce Aukční síně Vltavín, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
  2008   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (3. 2. 2008), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2008   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (18. 5. 2008), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2008   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (5. 10. 2008), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2008   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Galerie Art Praha, Praha
  2008   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Galerie Art Praha, Praha
  2008   Moderní umění druhé poloviny 20. století, Dorotheum, Praha 1
  2009   11. Aukce, 11.číslo, Galerie Dolmen, Praha
  2009   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (25. 1. 2009), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2009   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (17. 5. 2009), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2009   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (4. 10. 2009), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2009   Večerní aukce obrazů vybraných mistrovských děl (25. 3. 2009), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2010   14. aukce, Galerie Dolmen, Praha
  2010   17. aukce, Galerie Dolmen, Praha
  2010   18. aukce, 18.číslo, Galerie Dolmen, Dům kultury, Ostrava (Ostrava-město)
  2010   Aukce českého výtvarného umění 15. - 20. století, Galerie Arcimboldo, Praha
  2010   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (21. 2. 2010), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2010   České výtvarné umění / Czech Fine Art (15. - 20. století / 15th - 20th Century), Galerie Arcimboldo, Praha
  2010   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Galerie Art Praha, Praha
  2010   Večerní aukce obrazů vybraných mistrovských děl (28. 4. 2010), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2011   21. aukce, Galerie Dolmen, Dům kultury, Ostrava (Ostrava-město)
  2011   22. aukce výtvarného umění, Galerie Dolmen, Praha
  2011   24. aukce výtvarného umění, 24.číslo, Galerie Dolmen, Praha
  2011   66. aukce Aukční síně Galerie Kodl a 94. aukce Aukční síně Vltavín
  2011   67. aukce Aukční Galerie Kodl a 98. aukce Aukční síně Vltavín, Antikva Nova Kodl, Praha
  2011   České výtvarné umění / Czech Fine Art, Galerie Arcimboldo, Praha
  2011   Moderní a poválečné umění, Současné umění, Fotografie / Modern and post-war art, Contemporary art, Photographs (Aukce č. 9 / Auction No. 9), Galerie 5. patro, Praha
  2012   25. aukce výtvarného umění, Galerie Dolmen, s.r.o., Ostrožská Nová Ves (Uherské Hradiště)
  2012   26. aukce, Galerie Dolmen, Praha
  2012   27. aukce, Galerie Dolmen, Praha
  2012   Aukce moderního a současného umění (15. dubna 2012 Augustine Hotel Prague), Orlys Art Auctions, Praha
  2012   Aukce obrazů vybraných mistrovských děl (Day Sale Prague V.) (18. 3. 2012), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2012   Aukce výtvarného umění (9. prosince 2012, 13.30 hodin, Galerie Nová síň, Voršilská 3, Praha 1), Prague auctions, s.r.o., Praha
  2012   Dorotheum: Umění a starožitnosti / Art and Antiques (26. 5. 2012, Prague Marriott Hotel), Dorotheum, Praha 1
  2012   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Galerie Art Praha, Praha
  2012   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Galerie Art Praha, Praha
  2012   Výtvarné umění (Obrazy, kresby, grafika, fotografie, sochy, plastiky, objekty), Aukční síň Vltavín, Praha
  2012   Výtvarné umění / Fine Art (22. 9. 2012, Prague Marriott Hotel), Dorotheum, Praha 1
  2013   29. aukce, Galerie Dolmen, Praha
  2013   31. aukce, Galerie Dolmen, Praha
  2013   70. aukce Aukční Galerie Kodl a 112. aukce Aukční síně Vltavín, Aukční síň Vltavín, Praha
  2013   71. aukce Aukční Galerie Kodl a 116. aukce Aukční síně Vltavín
  2013   Aukční katalog 6/2013: Výtvarné umění, European Arts Investments, Praha
  2013   Day Sale 2013 (Day Sale Prague VII.) (10. 2. 2013), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2013   Day Sale 2013: Aukce mistrovských děl 17.-20. století (Day Sale Prague IX.) (6. 10. 2013), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2013   Day Sale 2013: Aukce mistrovských děl 17.-20. století (Day Sale Prague VIII.) (12. 5. 2013), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2013   Výtvarné umění, Prague auctions, s.r.o., Praha
  2014   72. aukce Aukční Galerie Kodl a 121. aukce Aukční síně Vltavín
  2014   Aukční katalog 2/2014: Výtvarné umění, European Arts Investments, Praha 1
  2014   Day Sale 2014: Aukce mistrovských děl 17.-20. století (Day Sale Prague X.) (16. 2. 2014), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2014   Day Sale 2014: Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale Prague XI.) (5. 10. 2014), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2014   Evening Sale 2014: Večerní aukce obrazů vybraných mistrovských děl (15. 5. 2014), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2015   Aukce 40 (Výtvarné umění, starožitnosti, design a české umělecké sklo), Aukční dům Sýpka, Brno (Brno-město)
  2015   Aukční katalog 1/2015: Výtvarné umění, European Arts Investments, Praha 1
  2015   Aukční katalog 2/2015: Výtvarné umění, European Arts Investments, Praha 1
  2015   Day Sale 2015: Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale Prague XII.) (22. 2. 2015), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2015   Day Sale 2015: Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale Prague XIV.) (11. 10. 2015), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2015   Výtvarné umění / Fotografie - aukční katalog (Prague Auctions), Prague auctions, s.r.o., Praha
  2015   Výtvarné umění, starožitnosti a design (Aukce 39), Aukční dům Sýpka, Brno (Brno-město)
  2016   76. aukce Aukční Galerie Kodl a 139. aukce Aukční síně Vltavín (Obrazy, sochy, česká a světová grafika 18. - 21. století), Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
  2016   77. aukční den Galerie Kodl, Galerie Kodl, Praha
  2016   Aukční katalog říjen 2016 (Výběr výtvarného umění), European Arts Investments, Praha 1
  2016   Day Sale 2016: Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale Prague XV.) (20. 3. 2016), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2016   Etcetera: Soukromá sbírka umění, Etcetera Auctions, s.r.o., Brno (Brno-město)
  2017   79. aukční den Galerie Kodl, Galerie Kodl, Praha
  2017   artkunst, aukce č. 20 (Moderní a poválečné umění. Současné umění. Fotografie)
  2017   Aukce na podporu prezidentské kandidatury prof. Jiřího Drahoše, Aukční síň Vltavín, Praha
  2017   Aukční katalog březen 2017 (Výběr výtvarného umění), European Arts Investments, Praha 1
  2017   Day Sale 2017: Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale Prague XVII.) (26. 3. 2017), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2017   Moderní a poválečné umění / Modern and post-war art (Současné umění / Fotografie , Contemporary art / Photographs)
  2017   Výtvarné umění, starožitnosti, design 14.–21. století z evropských sbírek (Večerní aukce), Arthouse Hejtmánek, Praha
  2018   80. aukční den Galerie Kodl (Výběr výtvarného umění), Galerie Kodl, Praha
  2018   81. aukční den Galerie Kodl, Galerie Kodl, Praha
  2018   Aukční síň Vltavín: 161. aukce (Bibliofilie a grafika), Aukční síň Vltavín, Praha
  2018   Aukční síň Vltavín: 162. aukce (Výtvarné umění 19.-21. století), Aukční síň Vltavín, Praha
  2018   Day Sale: Aukce mistrovských děl 19. - 21. století (Exkluzivní výběr obrazů), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2018   Mimořádná aukce ze zahraničních a domácích sbírek, 1. Art Consulting Praha, Praha
  2018   Rekordní rok 2017 (Výběr ze 78. a 79. aukce Galerie Kodl), Galerie Kodl, Praha
  2019   82. aukční den Galerie Kodl, Galerie Kodl, Praha
  2019   83. aukční den Galerie Kodl, Galerie Kodl, Praha
  2019   Aukce výtvarného umění 2019 (Mistrovská díla 17.-21. století, Exkluzivní výběr obrazů, Mimořádná nabídka světové malířské tvorby), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2019   Aukční síň Vltavín: 165. aukce (Aukce vybraných děl), Aukční síň Vltavín, Praha
  2019   Zahradní aukce, Arthouse Hejtmánek, Praha
  2020   1. Art Consulting: Aukční katalog (Aukce 81), 1. Art Consulting Praha, Praha
  2020   Aukční katalog Adolf Loos Apartment and Gallery (4. 10. 2020), Adolf Loos Apartment and Gallery, s.r.o., Praha
  2020   Aukční síň Vltavín: 176. aukce (Letní aukce: Mince a výtvarné umění), Aukční síň Vltavín, Praha
  2020   Aukční síň Vltavín: 179. aukce (Bibliofilská aukce), Aukční síň Vltavín, Praha
  2020   Galerie Dolmen: 70. aukce, Galerie Dolmen, Praha
  2021   83. aukce, 1. Art Consulting Praha, Praha
  2021   Aukční katalog / Auction Catalogue Adolf Loos Apartment and Gallery, Adolf Loos Apartment and Gallery, s.r.o., Praha
  2021   Aukční síň Vltavín: 186. aukce (Výtvarné umění, fotografie), Aukční síň Vltavín, Praha
  2021   Aukční síň Vltavín: 188. aukce (Bibliofilská aukce), Aukční síň Vltavín, Praha
  2022   87. aukční den Galerie Kodl, Galerie Kodl, Praha
  2022   88. aukční den Galerie Kodl, Galerie Kodl, Praha
  2022   Aukční síň Vltavín: 190. aukce (Aukce výtvarného umění), Aukční síň Vltavín, Praha
  2022   Aukční síň Vltavín: 192. aukce (Aukce vybraných děl), Aukční síň Vltavín, Praha
  2022   Aukční síň Vltavín: 193. aukce (Bibliofilská aukce), Aukční síň Vltavín, Praha
  2022   Aukční síň Vltavín: 195. aukce (Výtvarné umění 19.–21. století), Aukční síň Vltavín, Praha
  2022   Aukční síň Vltavín: 198. aukce (Vánoční aukce), Aukční síň Vltavín, Praha
  2022   Jarní aukce českého, slovenského a světového výtvarného umění, Galerie Art Praha, Praha
  2023   Aukční síň Vltavín: 202. aukce - Bibliofilie a grafika, Aukční síň Vltavín, Praha
  2023   Výběrová aukce moderního a současného umění / Evening Sale Prague Modern and Contemporary Art, Adolf Loos Apartment and Gallery, s.r.o., Praha
bibliografický katalog
  published   title (subtitle), publisher, city
  1990   35 let Odeonu (Knihy oceněné 1953 - 1987), Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  2014   Základní katalog výstavy Kamila Lhotáka: Knihy (výběr z knižní tvorby), Evropská numizmatická asociace, Praha
  2014   Základní katalog výstavy Kamila Lhotáka: Knihy, Evropská numizmatická asociace, Praha
cd-rom
  published   title (subtitle), publisher, city
  2018   Kamil Lhoták: Retrospektiva, Retro Gallery Praha, Praha
diplomová (disertační) práce
  published   title (subtitle), publisher, city
  1975   Obrazy Kamila Lhotáka, Katedra dějin umění a estetiky, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, Praha
dopisnice/pohlednice
  published   title (subtitle), publisher, city
  2014   Kamil Lhoták: Ilustrace z knihy Heleny Šmahelové Mládí na křídlech, Archiv výtvarného umění, z.s., Kostelec nad Černými lesy (Praha-východ)
  2014   Kamil Lhoták: Ilustrace z knihy Irene Hunt Vítr nenese naději, Archiv výtvarného umění, z.s., Kostelec nad Černými lesy (Praha-východ)
  2018   Kamil Lhoták: Retrospektiva - Balony v ohradě, 1940, olej na plátně, Obecní dům, a.s., Praha
  2018   Kamil Lhoták: Retrospektiva - Cirkus v Holešovicích, 1943 (olej na tvrzeném kartonu), Obecní dům, a.s., Praha
  2018   Kamil Lhoták: Retrospektiva - Douglas / Závodník, 1955, olej na plátně, Obecní dům, a.s., Praha
  2018   Kamil Lhoták: Retrospektiva - Muž zbavený tíže, 1942, olej na plátně, Obecní dům, a.s., Praha
  2018   Kamil Lhoták: Retrospektiva - Soupeři, 1940, olej na plátně, Obecní dům, a.s., Praha
  2018   Kamil Lhoták: Retrospektiva - Tour de France (Perpignan - Montpellier), 1939, olej na plátně, Obecní dům, a.s., Praha
  2018   Kamil Lhoták: Retrospektiva - Vlastní portrét s Chimérou, 1943, olej na lepence, Obecní dům, a.s., Praha
grafika
  published   title (subtitle), publisher, city
  1945   Rudoarmejci
  1950   V koši balonu
  1968   Tři dívky
  1988?   Kámen vzpomínek
ilustrace
  published   title (subtitle), publisher, city
  ????   Ilustrace k básni Kamila Bednáře "Odilla"
  ????   Ilustrace k Herrmannovu románu "U snědeného krámu"
  ????   Ilustrace k Nerudovým "Pražským obrázkům"
informační leták / informace autorská
  published   title (subtitle), publisher, city
  2014   Spolek přátel Kamila Lhotáka (Členská informace a přihláška), Spolek přátel Kamila Lhotáka, Praha
  2015   Kamil Lhoták: Sic itur ad astra (Obrazy, básně, přátelé / Paintings, Poems, Friends), Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových, Praha
  nedat.   Kamil Lhoták, Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
informační leták / informace kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1997   České imaginativní umění / Czech Imaginative Art, Galerie Rudolfinum, Praha
  1997   Umělecké poklady ze sbírek Galerie výtvarného umění v Ostravě (Díla pro národ)
  2001   Výtvarné umění Fine Art (Aukce / Auction 13.10.2001)
  2003   Metamorfozy człowieka, České muzeum výtvarných umění, Praha
  2004   Proměny člověka (Figurativní motivy v kresbě a grafice ze sbírek Českého muzea výtvarných umění v Praze 1892-1951), České muzeum výtvarných umění, Praha
  2013   Postiženi normalitou, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
  2013   Století relativity (Stálá expozice výtvarného umění 20. století), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2014   Výběr ze sbírky Jiřího a Běly Kolářových, Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových, Praha
  2014   Warhol, Lhoták, Pištěk a další / and others (Auto v proměnách času / The Automobile through the Ages), Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových, Praha
  2015   129. aukce, 23.4.2015 od 18 hodin, Aukční síň Vltavín, Praha
  2016   Sportu zdar! / All Hail Sport! (Sport v umění / Sport in Art 1945-2016), DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
  2017   Galerie Kodl aukční den 79, Galerie Kodl, Praha
  2018   Aukce vybraných děl (14.5.2018), Aukční síň Vltavín, Praha
  2019   Aukce vybraných děl (07/11/2019), Aukční síň Vltavín, Praha
  2022   Voda, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
  2022   Water, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
  nedat   Galerie Mona Lisa, Galerie Mona Lisa, Olomouc (Olomouc)
  nedat.   Knihy a ilustrace: Literatura národu SSSR v tvorbě českých ilustrátorů, Kniha, n.p., Praha
  nedatováno   Galerie Peithner-Lichtenfels (Wien, Feldkirch, Praha), Galerie Peithner-Lichtenfels Praha, Praha
  nedatováno   Galerie Peithner-Lichtenfels (Wien, Praha), Galerie Peithner-Lichtenfels Praha, Praha
  nedatováno   Galerie Peithner-Lichtenfels: One man shows and exhibition (Wien, Praha), Galerie Peithner-Lichtenfels Praha, Praha
  nedatováno   Galerie Peithner-Lichtenfels: One man shows and exhibitions (Wien, Praha), Galerie Peithner-Lichtenfels Praha, Praha
  nedatováno   Galerie umění Karlovy Vary, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  nedatováno   Kulturní dědictví Karlovarského kraje (Galerie umění Karlovy Vary, Letohrádek Ostrov)
kalendář
  published   title (subtitle), publisher, city
  1963   Kamil Lhoták: 1964
katalogová pozvánka autorská
  published   title (subtitle), publisher, city
  1969   Kamil Lhoták: Grafika, Oblastní muzeum v Písku, Písek (Písek)
  2001   František Dvořák: Pocta zemřelým přátelům, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  2007   Kamil Lhoták: Kresby, grafika, Galerie Koruna, Hradec Králové (Hradec Králové)
  2011   Kamil Lhoták, Galerie Koruna, Hradec Králové (Hradec Králové)
  2012   Kamil Lhoták 100, Galerie Zdeněk Sklenář, _
  2015   Knihy Kamila Lhotáka (obálky knih a ilustrace), Spolek přátel Kamila Lhotáka, Praha
  2017   Kamil Lhoták: Na křídlech grafiky, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  2018   Kamil Lhoták: Paříž 47, Galerie Pštrossova 23, Praha
  2019   Kamil Lhoták: Portréty, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
katalogová pozvánka kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1952   Výtvarníci a jejich účast na knize, Svaz československých výtvarných umělců, II. krajské středisko, Umělecká beseda (Ústřední svaz ČSVU), Praha
  1980   Exlibris, Kniha, n.p., Praha
  1982   Člověk v českém moderním malířství
  1997   České imaginativní umění (Czech Imaginative Art), Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  1997   Lyra Pragensis. Grafika, bibliofilie
  1997   Známková tvorba členů SČUG Hollar (Pocta Josefu Herčíkovi), Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1998   Praha v grafice
  2002   Česká grafika / Czech Graphic Art (Půlstoletí proměn moderní grafiky / Fifty Years of Changes in Modern Printmaking)
  2002   PF: Grafické novoročenky, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  2004   Proměny člověka (Figurativní motivy v kresbě a grafice ze sbírek Českého muzea výtvarných umění v Praze 1892-1951), Galerie Františka Drtikola, Příbram (Příbram)
  2008   Léta čtyřicátá a padesátá ze sbírky Galerie Zlatá husa v Praze, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  2011   Hluboká přitažlivost, Galerie Zdeněk Sklenář, _
  2014   Vybraná díla (Václav Boštík, Alén Diviš, Milan Grygar,...), Galerie U Betlémské kaple, Praha
  2022   Nepřestávej toužit, Galerie Zdeněk Sklenář, _
katalogový list autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1989   Kamil Lhoták: Grafika, Galerie Fronta, Praha
nabídkový katalog
  published   title (subtitle), publisher, city
  nedat.   Tschechische Kinderbücher / Czech Children's Books (Catalogue 80), Buchantiquariat am Rhein, Basilej (Basel)
nabídkový list
  published   title (subtitle), publisher, city
  2013   Kamil Lhoták: Američané (Soubor 12 portrétů žen z cyklu Amerika), Evropská numizmatická asociace, Praha
obraz
  published   title (subtitle), publisher, city
  ????   Podobizna básníka Jiřího Koláře
  ????   Zkouška závodního koně
  1937   Plnění balonu pana Surcoufa
  1938   Vznášející se balon
  1939   Dva balony
  1940   Balony v ohradě
  1940   Gordon Benett 1910
  1940   Gordon Bennett (Stanoviště balonů)
  1940   Soupeři
  1940   Staré stroje
  1940   Vysoká kola
  1941   Balon Ressel
  1941   Vražda v Holešovicích 1899
  1942   Balon nad předměstím
  1942   Balony
  1942   Krajina 20. století
  1942   Liduška
  1942   Nouzové přistání
  1942   Reklamní balon - láhev likéru (Balon nad ohradou)
  1943   Gordon Bennett (Patnáct balonů; Závody balonů)
  1943   V neděli navečer u jatek na Praze VII
  1944   Krajina oživená stroji
  1944   Meteorologická stanice po bouři
  1944   Závodiště
  1945   Boneville Salt-Beds, Utah
  1945   Ohrada s dětskými kresbami (Ohrada)
  1945   Parkinson's Doncaster Butter-Scotch (Plavatka)
  1946   Dcera velkoměsta
  1947   Hráči baseballu
  1947   Manka Haštablová v modrých šatech (Dcera velkoměsta IV)
  1948   Cyklistický stadion (Alcyon; Dědeček s vnučkou na závodní dráze)
  1950   Lidé v krajině (s motorizovaným bicyklem; můj portrét)
  1951   Básník František Hrubín
  1953   Vily v Karlových varech
  1955   Podzemní dráha (Nádraží)
  1963   Snídaně v trávě
  1964   Hommage à Henri Rousseau (Pocta H. Rousseauovi)
  1966   Červený orel
  1967   Potrubí v lese
  1969   Bílý drak v krajině (Drak)
  1970   Dcera velkoměsta - ale od Roye Lichtensteina!
  1974   Kolo
  1976   Benátky večer
  1977   Mořská panna
  1982   Ponorka a sopka
  1982   Žižkov (Starý Žižkov)
  1986   Míč na pláži
parte
  published   title (subtitle), publisher, city
  1990   Kamil Lhoták (akademický malíř)
periodikum
  published   title (subtitle), publisher, city
  1944/07/10   Řád (Revue pro kulturu a život), 10.ročník, 6.číslo, Vyšehrad, nakladatelství (1934-1953), Praha
  1944/III/25   Řád (Revue pro kulturu a život), X..ročník, 3.číslo
  2022   Bulletin Klub přátel Hollaru 2022, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
PF
  published   title (subtitle), publisher, city
  2023   PF 2024, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
plakát
  published   title (subtitle), publisher, city
  1974   Kamil Lhoták, Krajská galerie, Hradec Králové (Hradec Králové)
  1980   Kamil Lhoták: Sto kreseb - obrazy - grafika, Krajská galerie, Hradec Králové (Hradec Králové)
  1995   Kamil Lhoták: Ukázky z tvorby, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
  1997   Stanovy Sdružení českých umělců grafiků Hollar v Praze
  2010   Kamil Lhoták (Z cyklu Moderní česká krajinomalba), Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
  2013   Jedinečný svět Kamila Lhotáka, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
  2019   Obrazy Kooperativy, Muzeum a Pojizerská galerie Semily, Semily (Semily)
pozvánka nevýstavní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1972   14. salon Lyra (Co všechno lze malovat), Lyra Pragensis, Praha
  1972   Podvečer jubilantů
  1975   Večer k 65. narozeninám profesora Zdeňka Sklenáře
  1982   Beseda s Kamilem Lhotákem, Krajská galerie, Hradec Králové (Hradec Králové)
  1982   Beseda se zasloužilým umělcem Kamilem Lhotákem, Národní muzeum, Praha
  1982   Beseda se zasloužilým umělcem Kamilem Lhotákem k poctě 70. narozenin, Klub přátel výtvarného umění (KPVU), Olomouc (Olomouc)
  1982   Beseda se zasloužilým umělcem Kamilem Lhotákem u příležitosti jeho narozenin
  1982   Přednáška s besedou: Kamil Lhoták a jeho dílo, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
  1987   Beseda se zasloužilým umělcem Kamilem Lhotákem, Spolek českých bibliofilů, Praha
  2000   Křest knihy L. H. Augustina Kamil Lhoták, Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  2011   Můj otec Kamil Lhoták (Beseda s Kamilem Lhotákem ml.), Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
program
  published   title (subtitle), publisher, city
  1979   Oblastní galerie výtvarného umění v Gottwaldově (1980), Oblastní galerie výtvarného umění, Gottwaldov (Zlín)
  2003   Program květen - červen 2003, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
  2006   Galerie hlavního města Prahy (Leden - únor 2006), Galerie hlavního města Prahy, Praha
  2006   Galerie hlavního města Prahy (Březen-duben 2006), Galerie hlavního města Prahy, Praha
  2011   Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem (Program výstav 2011), Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
  2018   Galerie moderního umění v Hradci Králové (3/4 2018), Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
průvodce
  published   title (subtitle), publisher, city
  2004   Krajina v českém umění 17. - 20. století, Národní galerie v Praze, Praha
  2017   Meziprůzkumy. Sbírka AJG 1300-2017, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  nedatováno   Expozice českého umění 20. století, Galerie hlavního města Prahy, Praha
příležitostný tisk
  published   title (subtitle), publisher, city
  1960   Skupina československých umělců grafiků Hollar, Skupina československých umělců grafiků Hollar, Praha
  1978   Mladá fronta (Vážení přátelé, konec roku je vždy důvodem...), Mladá fronta, nakladatelství Československého svazu mládeže (ČSM), Praha
  1983   Kamil Lhoták (Profil autora knih KMČ), Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
  1989   Přírůstky sbírek 1983 - 1988 (obrazy, plastiky), Krajská galerie, Hradec Králové (Hradec Králové)
  2017   Karel Sýs: Chvála kol (s leptem Kamila Lhotáka), Spolek přátel Kamila Lhotáka, Praha
  nedatováno   Galerie české plastiky, ArtPro (Umění od r. 1920 po současnost), ArtPro - Galerie české plastiky / Artpro Gallery, Praha
ročenka
  published   title (subtitle), publisher, city
  2012/02   Ročenka ART+ (Trh s uměním v roce 2011)
  2019   Ročenka 2018 (Výběr výtvarných děl z 80. a 81. aukce Galerie KODL), Galerie Kodl, Praha
  2020   Ročenka 2019 (Výběr výtvarných děl z 82. a 83. aukce Galerie KODL), Galerie Kodl, Praha
  2022   Ročenka 2021 (Výběr výtvarných děl z 85. a 86. aukce Galerie KODL), Galerie Kodl, Praha
sbírkový katalog
  published   title (subtitle), publisher, city
  1965   České a slovenské malířství první poloviny 20. století, Národní galerie v Praze, Praha
  1966   Stálá instalace sbírek českého moderního umění, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
  1968   České malířství XX. století v Galerii výtvarného umění v Ostravě, Krajská galerie (1952-1972), Ostrava (Ostrava-město)
  1968   Přírůstky uměleckých děl 1963-1967 (Krajská galerie Hradec Králové), Krajská galerie, Hradec Králové (Hradec Králové)
  1974   České malířství XX. století ze sbírek Oblastní galerie v Liberci, Severočeské nakladatelství, Liberec (Liberec)
  1981   České a slovenské umění 20. století, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  1986   Galerie Roudnice, Oblastní galerie výtvarného umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
  1989   České moderní malířství v Moravské galerii v Brně (II. (období 1920–1950)), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1997   Západočeská galerie v Plzni, Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  2008   Galerie umění Karlovy Vary / Gallery of Art Karlovy Vary (...ze sbírky / ...from the collection), Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  2014   Sto děl z Galerie výtvarného umění v Ostravě, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
  2015   100 Works from the Gallery of Fine Art, Ostrava, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
  2021   Sbírka GAVU Cheb (Umění 20. a 21. století), Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
seznam článků/soupis literatury
  published   title (subtitle), publisher, city
  1966   Referáty o výstavě československého umění současnosti v Západním Berlíně 1966, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  2003   Svět rodokapsu (Komentovaný soupis sešitových románových edic 30. a 40. let 20. století), Nakladatelství Karolinum, Praha
seznam výstav/akcí/událostí
  published   title (subtitle), publisher, city
  2014   Autorské výstavy Kamila Lhotáka (Katalogy a pozvánky 1942 - 2014), Spolek přátel Kamila Lhotáka, Praha
  2018   Autorské výstavy Kamila Lhotáka (Katalogy, pozvánky a plakáty 1942-2018 včetně plánovaných), Spolek přátel Kamila Lhotáka, Praha
seznam vystavených prací
  published   title (subtitle), publisher, city
  1966   Aktuální tendence českého umění I / Tendances actuelles de l´art tchèque
  1966   Aktuální tendence českého výtvarného umění
  1968   (300 5 50) (Vystavené práce)
  1980   Nové obrazy, plastiky a grafika (Přírůstky z let 1970 - 1979), Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
  1984   Česká krajina ze sbírek Národní galerie v Praze a Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
  1996   Český surrealismus 1929–1953 (Seznam vystavených prací)
  2003   Ohlédnutí, Výstava k 50. výročí právní samostatnosti Oblastní galerie v Liberci (Seznam vystavených děl, 1.část), Ohlédnutí
seznam výtvarných umělců
  published   title (subtitle), publisher, city
  1979   Přehled výtvarných umělců (Nositelé čestného titulu národní a zasloužilý umělec, řádů, státních vyznamenání a cen), Dílo - podnik Českého fondu výtvarných umění, Praha
  1984   Přehled výtvarných umělců (Nositelé čestného titulu národní a zasloužilý umělec, řádů, státních vyznamenání a cen), Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1984   Seznam výtvarných umělců evidovaných při Českém fondu výtvarných umění, Český fond výtvarných umění, Praha
  1988   Přehled výtvarných umělců (Nositelé čestného titulu národní a zasloužilý umělec, řádů, státních vyznamenání a cen), Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1992   Bývalí členové Umělecké besedy
  1995   Písmo ve výtvarném umění (Seznam vystavujících)
soubor pohlednic
  published   title (subtitle), publisher, city
  1979   Alšova jihočeská galerie Hluboká nad Vltavou, Pressfoto, nakladatelství ČTK, Praha
  2013   Kamil - Lhoták Amerika (1951), Evropská numizmatická asociace, Praha
  2013   Kamil Lhoták: American Men, Evropská numizmatická asociace, Praha
  2013   Kamil Lhoták: Američanky, Evropská numizmatická asociace, Praha
  2015   Kamil Lhoták: Odysseus (1-14), Evropská numizmatická asociace, Praha
  2015   Kamil Lhoták: Ulysses (15-28), Evropská numizmatická asociace, Praha
soubor reprodukcí
  published   title (subtitle), publisher, city
  1971   Současná česká grafika, Klub přátel výtvarného umění (KPVU), Praha
  1982   Grafika na Malé scéně, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  nedatováno   Kamil Lhoták, Pressfoto, nakladatelství ČTK, Praha
  nedatováno   Výtvarní umělci dětem, Panorama, nakladatelství a vydavatelství, Praha
soupis knižní tvorby
  published   title (subtitle), publisher, city
  2008   abART pro sběratele 3 (Otázky a názory), Archiv výtvarného umění, z.s., Kostelec nad Černými lesy (Praha-východ)
  2019   Kamil Lhoták: Soupis knih, které Kamil Lhoták napsal, ilustroval nebo se v nich o něm píše, Spolek přátel Kamila Lhotáka, Praha
text
  published   title (subtitle), publisher, city
  1945   Květen 1945 v grafice
  1946   Akvarely, kresby a grafika Umělecké Besedy
  1946   Ticho v obrazech Kamila Lhotáka
  1949   Kamil Lhoták
  1968   Moderní česká kresba, Armádní výtvarné studio, Praha
tisková zpráva
  published   title (subtitle), publisher, city
  1989   České malířství XX. století - 16. část (Nástup generace v rozmezí druhé světové války (Okruh výtvarného odboru Umělecké besedy)), 34.číslo, Národní galerie v Praze, Praha
  1994   Pohádkové motivy a ilustrace
  1997   Proměny krajiny v českém malířství 20. století ze sbírek Národní galerie v Praze
  2003   Práce na papíře, Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových, Praha
  2018   Kamil Lhoták: Retrospektiva, Retro Gallery Praha, Praha

Kamil Lhoták

kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1948   Balon, křídla, vrtule: Kniha o vývoji letectví, Svoboda, nakladatelství, Praha
  1955   Kolo, motocykl, automobil, Státní nakladatelství dětské knihy, n. p., Praha
  1956   Z dějin ponorky, torpeda a potápěcích přístrojů, Státní nakladatelství dětské knihy, n. p., Praha
  2012   Vzducholoď v parku, Nakladatelství BMSS-START, spol.s.r.o., Praha
  2016   Za ohradou snů (Motorové opojení Kamila Lhotáka), Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
příležitostný tisk
  published   title (subtitle), publisher, city
  2017   Cyklista (Román. Napsal Kámoš Lhoták), Spolek přátel Kamila Lhotáka, Praha

Kamil Lhoták

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1948   Kamil Lhoták, Topičův salon (1937-1949), Praha
  1964   Ilustrace Josefa Šímy
  1970   Kamil Lhoták: Kresby 1935-1970, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1971   Kamil Lhoták: Grafika a kresby, Český fond výtvarných umění, Brno (Brno-město)
  1976   Seydl: Pokrm pro oči (Kreslení a malování 1920 až 1976)
  1977   Kamil Lhoták: Kresba, koláž, grafika, Podkrkonošské muzeum, Nová Paka (Jičín)
  1977   Kamil Lhoták: Kresby z let 1944 - 1975, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
  2013   Kamil Lhoták: Kresby 1940-1987 (Prodejní výstava ze sbírky umělcova blízkého přítele), Evropská numizmatická asociace, Praha
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1961   Hollar 1961, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1983   Mirko Hanák, Vlastivědné muzeum v Šumperku, Šumperk (Šumperk)
  1993   Setkání v pořadech A léta běží, vážení
  2012   Vzducholoď v parku, Nakladatelství BMSS-START, spol.s.r.o., Praha
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1933   Osvěha a smucha pro českého ducha (Místo epigramů), Řád, 291-292
  1933   Pište vlastenecké básně, Řád, 187-188
  1933   Vichření sexu (Listy z Československu), Řád, 273-277
  1935   Nabádavé čtení o tom, kterak ze zaostalé vsi Smetáčkova se stala velmi moderní obec Přepokroky čili česká vesnice před použitím a po použití (Listy z Československa), Řád, 571-574
  1935   Některé důležitější zjevy moderní literatury české (Pěkně sestavil a tuto podává Ing. l. d. Všudybud, de l' Academie Ruraliste) (Listy z Československa), Řád, 165-168
  1935   Stezkami dějin aneb krátká rukověť též čítanka vědecky založeného dějezpytu pro mladé snaživce (Listy z Československa), Řád, 381-385
  1936   Hledá se touto cestou (Epigramy), Řád, 196-196
  1936   Menší metamorfóza (Epigramy), Řád, 196-196
  1936   Mladá generace soc. dem. (Epigramy), Řád, 330-330
  1936   Panu K. Č. s chotí (Epigramy), Řád, 332-332
  1936   Psychoanalýza a její použití v české poezii (Listy z Československa), Řád, 199-204
  1937   Jedinečné trávení (Epigramy), Řád, 332-332
  1937   Za to, že to nedal do knížek (Epigramy), Řád, 332-332
  1939   Nekrolog aneb mrtvolomluv pro ty, kdož hodlají zemříti, Řád, 440-445
  1939   Podivuhodný život Mr. Harry Greena (Pohádky naší vesnice), Řád, 54-59
  1967   Kamil Lhoták, Výtvarné umění, 122-125
  1967   O sobě, Výtvarné umění
  1970   Kamil Lhoták (Anketa Nová figurace), Výtvarné umění, 489-489
  1970   Krajina dnes, Výtvarná práce, 1-3
  1970   Rozhovor V&Ž s Kamilem Lhotákem, Věda a život, 432
  1970   Znovu po 22 letech, Výtvarná práce, 18.ročník, 9.číslo, 1-5
  1971   Anketa o ilustraci
  1976   Zdenek Seydl je významná postava..., Seydl: Pokrm pro oči
  1977   Co lze malovat (fragment návrhu), Kamil Lhoták: Kresby z let 1944 - 1975
  1981   Návštěva u Kamila Lhotáka, Návštěvy v ateliérech, 60-63
  1983   Mirko Hanák mne upoutal..., Mirko Hanák, 17
  1989   Rozhovor bez výročí, Mladá fronta
  1993   Život bez umění není možný (U příležitosti 75. narozenin hovoří zasloužilý umělec Kamil Lhoták), Setkání v pořadech A léta běží, vážení, 24-29
  1995   Milý Chalupecký (Z korespondence přijaté ve 40. letech), Revolver Revue, 75-110
  2011   Františku Muziko, budete litovat, že jste se nestal motocyklistou..., Váš Lhoták., Prostor Zlín, 52-55
pozvánka autorská
  published   title (subtitle), publisher, city
  1972   Kamil Lhoták dětem
periodikum
  published   title (subtitle), publisher, city
  1967/05/10   Výtvarné umění, 17.ročník, 3.číslo, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
příležitostný tisk
  published   title (subtitle), publisher, city
  1983   Kamil Lhoták (Profil autora knih KMČ), Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha

Kamil Lhoták

kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1943   Co víme o duši?, František Borový, nakladatelství, Praha
  1944   Čertovo kolo, Družstevní práce, Praha 1
  1946   Most, Práce, vydavatelství a nakladatelství, Praha
  1946   Na ostří nože, Práce, vydavatelství a nakladatelství, Praha
  1946   Sobotní svítání, Práce, vydavatelství a nakladatelství, Praha
  1946   Svoboda - Liberté, Svět v obrazech, časopis
  1947   Bílý roh, Mladá fronta, nakladatelství, Praha
  1947   Siné roky, Práce, vydavatelství a nakladatelství, Praha
  1949   Sto tisíc proč, Mladá fronta, nakladatelství, Praha
  1950   Michelup a motocykl, Československý spisovatel, Praha
  1950   Setkání na pakku, Československý spisovatel, Praha
  1951   Brusky (Román. Díl 1), Brázda, nakladatelství československých zemědělců, _
  1951   Brusky (Román. Díl 2), Brázda, nakladatelství československých zemědělců, _
  1951   Brusky (Román. Díl 3), Brázda, nakladatelství československých zemědělců, _
  1951   Brusky (Román. Díl 4), Brázda, nakladatelství československých zemědělců, _
  1953   Okresní město, Československý spisovatel, Praha
  1954   Hnízdo v bouři, Československý spisovatel, Praha
  1954   Hrdinové táhnou do boje, Československý spisovatel, Praha
  1954   Pohádky o mašinkách, Československý spisovatel, Praha
  1954   Svítilna pro Jeremku, Československý spisovatel, Praha
  1955   Hořící údolí, Československý spisovatel, Praha
  1958   Dědeček automobil, Státní nakladatelství dětské knihy, n. p., Praha
  1958   Podzemní město, Československý spisovatel, Praha
  1958   Povídky, Československý spisovatel, Praha
  1958   Severní nádraží, Naše vojsko, nakladatelství, Praha
  1958   Vyprodáno, Československý spisovatel, Praha
  1958   Zbabělci, Československý spisovatel, Praha
  1959   O Praze a Pražanech, Československý spisovatel, Praha
  1960   O pravdě umění a pravdě života, Československý spisovatel, Praha
  1961   Bianka Braselli, dáma se dvěma hlavami, Československý spisovatel, Praha
  1961   Sportovní povídky, Československý spisovatel, Praha
  1961   Utkání smrti, Naše vojsko, nakladatelství, Praha
  1962   Výprava opačným směrem, Československý spisovatel, Praha
  1963   Kouzelné kapradí, Československý spisovatel, Praha
  1963   Magda, Státní nakladatelství dětské knihy, n. p., Praha
  1963   Oceánem světelných roků (Fantastická trilogie), Mladá fronta, nakladatelství Československého svazu mládeže (ČSM), Praha
  1966   Jezdec z neznáma, Mladá fronta, nakladatelství Československého svazu mládeže (ČSM), Praha
  1966   Kříže rostou k Pacifiku, Československý spisovatel, Praha
  1967   Poslední večeře, Československý spisovatel, Praha
  1968   Sázka na mrtvého žokeje, Československý spisovatel, Praha
  1970   Planeta opic, Československý spisovatel, Praha
  1976   Odila, Supraphon, n.p., Praha
  1976   Rakve útočí, Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
  1977   Znám jednoho chlapíka, Vyšehrad, nakladatelství (1968-1993), Praha
  1986   Z Prahy k Baltickému moři v balónu, Supraphon, n.p., Praha
  1987   Magda, Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
  2012   Vzducholoď v parku, Nakladatelství BMSS-START, spol.s.r.o., Praha
  nedatováno   Pohádky o mašinkách, Pavel Nauman
  nedatováno   Pohádky o mašinkách, Pavel Nauman
učebnice
  published   title (subtitle), publisher, city
  1963   Čteme německy, Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha

Kamil Lhoták

katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1961   Hollar 1961, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1982   Rukopisy českých básníků a spisovatelů
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1940   Zatoulaná lodička (a deset jiných pohádek pro malé i velké lidi), Vyšehrad, nakladatelství (1934-1953), Praha
  1942   Pohádky o mašinkách, František Borový, nakladatelství, Praha
  1943   Co víme o duši?, František Borový, nakladatelství, Praha
  1945   Tento večer
  1946   Svoboda - Liberté, Svět v obrazech, časopis
  1947   Bílý roh, Mladá fronta, nakladatelství, Praha
  1948   Balon, křídla, vrtule: Kniha o vývoji letectví, Svoboda, nakladatelství, Praha
  1948   Explorer III (Utopistický román z atomového věku), Orbis, Praha
  1948   Jezero Bodamské, Evropský literární klub (ELK), Praha
  1949   Jeden den prázdnin (Povídka pro děti), Orbis, Praha
  1949   Sto tisíc proč, Mladá fronta, nakladatelství, Praha
  1951   Brusky (Román. Díl 1), Brázda, nakladatelství československých zemědělců, _
  1951   Brusky (Román. Díl 2), Brázda, nakladatelství československých zemědělců, _
  1951   Brusky (Román. Díl 3), Brázda, nakladatelství československých zemědělců, _
  1951   Brusky (Román. Díl 4), Brázda, nakladatelství československých zemědělců, _
  1952   Americké osudy (Výbor z povídek a črt), Práce, vydavatelství a nakladatelství, Praha
  1952   Americké osudy (Výbor z povídek a črt), Práce, vydavatelství a nakladatelství, Praha
  1953   Bronzová spirála, Československý spisovatel, Praha
  1953   Okresní město, Československý spisovatel, Praha
  1954   Černé světlo, Československý spisovatel, Praha
  1954   Dýmka strýce Bonifáce, Státní nakladatelství dětské knihy, n. p., Praha
  1954   Hrdinové táhnou do boje, Československý spisovatel, Praha
  1954   Pohádky o mašinkách, Československý spisovatel, Praha
  1954   Pražské obrázky, Československý spisovatel, Praha
  1955   Jana jde do školky, Československý spisovatel, Praha
  1955   Kolo, motocykl, automobil, Státní nakladatelství dětské knihy, n. p., Praha
  1956   Svědek, Československý spisovatel, Praha
  1956   U snědeného krámu (Líčení z pražského života), Československý spisovatel, Praha
  1956   Z dějin ponorky, torpeda a potápěcích přístrojů, Státní nakladatelství dětské knihy, n. p., Praha
  1957   Hranice stínu (Zpověď), Československý spisovatel, Praha
  1957   Michelup a motocykl, Práce, vydavatelství a nakladatelství, Praha
  1958   Amerika se směje (Výbor z americké humoristické prózy), Československý spisovatel, Praha
  1958   Černé světlo, Československý spisovatel, Praha
  1958   Dědeček automobil, Státní nakladatelství dětské knihy, n. p., Praha
  1958   Hroznýš, Státní nakladatelství dětské knihy, n. p., Praha
  1958   Pařížské obrázky, Československý spisovatel, Praha
  1958   Podzemní město, Československý spisovatel, Praha
  1958   Severní nádraží, Naše vojsko, nakladatelství, Praha
  1958   Vyprodáno, Československý spisovatel, Praha
  1958   Zamrzlá loď kapitána Flinta, Státní nakladatelství dětské knihy, n. p., Praha
  1959   Boj o ostrov, Státní nakladatelství dětské knihy, n. p., Praha
  1959   Korzár Jan Bart, Nakladatelství Lidová demokracie, Praha
  1959   Magda, Státní nakladatelství dětské knihy, n. p., Praha
  1959   Průvodce po Státním nakladatelství dětské knihy, Státní nakladatelství dětské knihy, n. p., Praha
  1959   Tom Sawyer detektivem, Státní nakladatelství dětské knihy, n. p., Praha
  1960   Budík, Státní nakladatelství dětské knihy, n. p., Praha
  1960   Dva týdny prázdnin, Státní nakladatelství dětské knihy, n. p., Praha
  1960   Mládí na křídlech, Státní nakladatelství dětské knihy, n. p., Praha
  1960   Robur dobyvatel, Státní nakladatelství dětské knihy, n. p., Praha
  1960   Trosečníci z Vlaštovky, Státní nakladatelství dětské knihy, n. p., Praha
  1961   Astronaut, Mladá fronta, nakladatelství Československého svazu mládeže (ČSM), Praha
  1961   Dobrodružství Huckleberryho Finna, Státní nakladatelství dětské knihy, n. p., Praha
  1961   Dobrodružství Toma Sawyera, Státní nakladatelství dětské knihy, n. p., Praha
  1961   Ledová kniha (Antarktický cestovní deník), Státní nakladatelství krásné literatury a umění, n.p. (SNKLU), Praha
  1961   Petr Kachna, Státní nakladatelství dětské knihy, n. p., Praha
  1961   Pohádky o mašinkách, Státní nakladatelství dětské knihy, n. p., Praha
  1961   Smolař Menachem Mendl, Československý spisovatel, Praha
  1961   Sportovní povídky, Československý spisovatel, Praha
  1961   Stázka, Státní nakladatelství dětské knihy, n. p., Praha
  1961   Utkání smrti, Naše vojsko, nakladatelství, Praha
  1962   Enšpígl (Podle starých německých textů zpracovali Jiří Kolář - Josef Hiršal), Státní nakladatelství dětské knihy, n. p., Praha
  1962   Vynález zkázy, Státní nakladatelství dětské knihy, n. p., Praha
  1963   Dobrodružství Huckleberryho Finna, Státní nakladatelství dětské knihy, n. p., Praha
  1963   Dobrodružství Toma Sawyera, Státní nakladatelství dětské knihy, n. p., Praha
  1963   Jsem už velká dívka, Státní nakladatelství dětské knihy, n. p., Praha
  1963   Magda, Státní nakladatelství dětské knihy, n. p., Praha
  1963   Oceánem světelných roků (Fantastická trilogie), Mladá fronta, nakladatelství Československého svazu mládeže (ČSM), Praha
  1964   Cesta slepých ptáků, Státní nakladatelství dětské knihy, n. p., Praha
  1964   Holubí pošta, Státní nakladatelství dětské knihy, n. p., Praha
  1964   Kam nedosáhne hlas, Státní nakladatelství dětské knihy, n. p., Praha
  1965   Dobrodružství Huckleberryho Finna, Mladá fronta, nakladatelství Československého svazu mládeže (ČSM), Praha
  1965   Dobrodružství Huckleberryho Finna, Státní nakladatelství dětské knihy, n. p., Praha
  1965   Dobrodružství Toma Sawyera, Státní nakladatelství dětské knihy, n. p., Praha
  1965   Jezdec z neznáma, Mladá fronta, nakladatelství Československého svazu mládeže (ČSM), Praha
  1965   Mládí na křídlech, Státní nakladatelství dětské knihy, n. p., Praha
  1966   Dědeček automobil, Státní nakladatelství dětské knihy, n. p., Praha
  1966   Jezdec z neznáma, Mladá fronta, nakladatelství Československého svazu mládeže (ČSM), Praha
  1966   Kulhavý šermíř, Státní nakladatelství dětské knihy, n. p., Praha
  1966   Timur a jeho parta, Svět sovětů, Praha
  1967   Cesta kolem světa ve dvou tisících verších, Československý spisovatel, Praha
  1967   Mary Jana, Státní nakladatelství dětské knihy, n. p., Praha
  1967   Mládí na křídlech, Státní nakladatelství dětské knihy, n. p., Praha
  1967   Pohádky o mašinkách, Československý spisovatel, Praha
  1967   Runa rider (Cesta slepých ptáků II), Státní nakladatelství dětské knihy, n. p., Praha
  1968   Enšpígl (Podle starých německých textů zpracovali Jiří Kolář - Josef Hiršal), Státní nakladatelství dětské knihy, n. p., Praha
  1968   Nadsamec, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1968   Případ ztraceného suchoplavce, Státní nakladatelství dětské knihy, n. p., Praha
  1968   Sluneční jezero (Cesta slepých ptáků III), Státní nakladatelství dětské knihy, n. p., Praha
  1968   Zelené obzory, Lítost, Závěj, Svatá noc, Československý spisovatel, Praha
  1969   Dýmka strýce Bonifáce, Československý spisovatel, Praha
  1969   Nebe plné balónů, Vydavatelství a nakladatelství Novinář, Praha
  1970   Maigret v lázních, Československý spisovatel, Praha
  1970   Mne soudila noc, Československý spisovatel, Praha
  1970   Valérie a týden divů, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1971   Jak předstírat smrt, Československý spisovatel, Praha
  1971   Odpočinek válečníka, Československý spisovatel, Praha
  1971   Podivná hra, Československý spisovatel, Praha
  1971   Prométheova paměť, Československý spisovatel, Praha
  1971   Smrt programátora, Československý spisovatel, Praha
  1971   Třetí dívka, Československý spisovatel, Praha
  1971   Vlastencové z Boudy, Středočeské nakladatelství a knihkupectví, Praha
  1972   Dědeček automobil, Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
  1972   Hotel U mrtvého alpinisty, Československý spisovatel, Praha
  1972   Listopad, Československý spisovatel, Praha
  1972   Plíživý měsíc, Československý spisovatel, Praha
  1972   Pohár zlata, Československý spisovatel, Praha
  1972   Pravda visí na vlásku, Československý spisovatel, Praha
  1972   Příliš mnoho dvojníků, Československý spisovatel, Praha
  1972   Solaris, Československý spisovatel, Praha
  1973   Cikcak, Československý spisovatel, Praha
  1973   Dobrodružství Huckleberryho Finna, Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
  1973   My tři cvoci, Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
  1973   Skleněná dáma, Československý spisovatel, Praha
  1973   Zatracená kočka, Československý spisovatel, Praha
  1974   Dýmka strýce Bonifáce, Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
  1974