Malíři a sochaři o dětech a dětem

date of exhibition: 1952/03/26 - 1952/05/11
institution: Síň Sdružení výtvarníků Purkyně
type of exhibition: kolektivní