Muzeum umění Benešov

city: Benešov (Benešov)
address: Malé náměstí 1
ZIP: 256 01
phone: 317724601
fax: 317724601
e-mail: muzeum.institut@iol.cz
www: www.muzeum-umeni-benesov.cz

word:
Muzeum umění a designu v Benešově spravuje sbírky volného a užitého umění. Prvotní sbírková kolekce byla v roce 1990 sestavena z několika převodů, mezi nimiž dominoval soubor české malby a plastiky druhé polovině 20. století z Českého muzea výtvarných umění. Zásadní rozvoj sbírky nastal až v polovině 90. let 20. století.
Kolekce malby a plastiky obsahuje díla českých osobností konce 20. století a také podrobněji mapuje regionální tvorbu celého století.
olekce grafiky a dalších prací na papíře shromažďuje dílo většiny známých osobností českého umění 20. století, nejen grafiků, ale také malířů nebo sochařů, pokud grafiku, příp. kresbu vytvářely.
Kolekce fotografie shromažďuje díla celé historie (19. a 20. století) české a slovenské fotografie. Jejím specifikem je zájem o veškeré technologie, nejen o bromografické pozitivy nebo zvětšené autorské kopie cibachrome. Zajímavou část kolekce tvoří velká série daguerrotypií.
Kolekce české i zahraniční elektronické tvorby je nejmladší a nejméně rozsáhlou částí sbírky volného umění. Muzeum se jí snaží zaplnit mezeru v akvizičním program českých institucí a vítá jakékoli nové dary.
Mezinárodní kolekce grafického designu 20. století je nejrozsáhlejší částí sbírky, která obsahuje také mnohé, dosud netříděné fondy. Jejím specifikem je zájem o tzv. sociální mapování tvorby od špičkové oblasti až po lidovou. Je členěna na samostatné části podle sdělovacích útvarů: plakát, kniha, pozvánka, katalog-program, pohlednice, navštívenka, potravinářský obal, obaly snímkových materiálů, elektronická karta, mapa, jídelní lístek, podniková značka a logotyp, umělá a papírová nákupní taška, výroční zpráva, vstupenka-jízdenka, jízdní řád - telefonní seznam, obal nosičů AV-nahrávek, novoročenka, kalendář, samolepka, má ale také zvláštní části pro corporate identity a praktickou vizuální komunikaci. Shromažďuje také soubory charakterizující dílo jednotlivých českých osobností graf. designu. Tématicky vyčleňuje soubory politické a turistické propagace. Za dominantní specializovaný soubor je považována tzv. oblast „sociální reklamy“, zařazená od roku 2002 do dlouhodobého prezentačního programu muzea s názvem „Jiná priorita“. Muzeum sbírá distribuční formy klasické i elektronické.
Kolekce produktového designu je zaměřena na přístroje sloužící audiovizuální tvorbě. V malém rozsahu je doplňována z dalších oblastí, např. nábytku.
Kolekce architektury obsahuje projekty a fotodokumentaci výrazných stavebních počinů na území Benešovska nejen ze staršího období, ale zejména z 20. století (Cajthamlová, Fragner, Kotěra, Kovář, Lábus, Línek, Novotný, Pleskot, Roškot, Vaculík ad.).
Textil, sklo, keramiku či předměty z kůže jsou sbírány pouze v souvislosti s mapováním regionální tvorby.

notes:
zřizovatelem město Benešov