Na cestě ke stálé expozici: Současná česká malba, plastika...

date of exhibition: 2000/07/01 - 2000/09/15
institution: Muzeum umění Benešov
type of exhibition: kolektivní