Výtvarná kultura

subtitle: 4

type of document: periodikum
imprint date: 1980
year's volume: 4
number: 4
number of page: 64, (24) kulér, obálka
dimensions [mm]: 310 x 225
language: anglický, český, francouzský, německý, ruský

notes:
resumé rusky, francouzsky, anglicky, německy
kulér zpracován výběrově

Výtvarná kultura

 

Výtvarná kultura

person born note
Jiskra Jan 10. 12. 1949  

Výtvarná kultura

institution, city
Svaz českých výtvarných umělců, Praha

Výtvarná kultura

page from - to   author of the text   title, subtitle
    Schmidtmayerová Lenka   Galerie umění Karlovy Vary, Zprávy z krajů
    Huttová Zlata   Galerie výtvarného umění v Chebu, Zprávy z krajů
    Ševeček Ludvík   Gottwaldov, Zprávy z krajů
    Ševeček Ludvík   Gottwaldov, Zprávy z krajů
    Dočekal Jan   Jihočeský kraj - Zakladatelé moderního malířství, Kronika
    Dvořák František   Kamil Lhoták nositelem Herderovy ceny, Kronika
    Lamač Miroslav   Kresba, grafika, plastika Oty Janečka, Kronika
    Kořán Ivo   Návrat Aracoelské madony, Historie a současnost
    Sedlář Jaroslav   Otakar Hostinský a teorie výtvarného umění, Studie, úvahy
    Hošková Simeona   Pražské výstavy duben-květen, Kronika
    Sůva Josef   Východočeský kraj, Zprávy z krajů
    Čubrda Zdeněk   Výstavy v Jihomoravském kraji, Zprávy z krajů
1 - 2   Axman Miloš   15. zasedání ÚV KSČ a výtvarné umění
2 - 7   Konečný Dušan   Lenin v českém výtvarném umění, Příspěvek k ikonografii a typologii
8 - 14   Pecharová Jaroslava   Aktuální otázky kultury socialistického životního prostředí
15 - 20   Vinter Vlastimil   Karikatura, humor a satira v současném českém výtvarném umění
21 - 28   Lavrovová Irina   Návštěva v časopise Děkorativnoje iskusstvo SSSR, Charakteristické rysy monumentálního umění 60 - 70 let
29 - 32   Kudrna Miroslav   Současné bulharské výtvarné umění, O mladém bulharském umění
33 - 35       Výstava současného bulharského malířství a grafiky
36 - 38   Kudrna Miroslav   Atanas Pacev v Praze, Z ateliérů našich přátel
39 - 42   Vašíček Milan   Lev Šimák, Z ateliéru
43 - 47   Saučin Ladislav   Malíř revoluce Julius Lörincz
48 - 51   Kybalová Hartmannová Ludmila   Věra Drnková-Zářecká
52 - 54   Langhamer Antonín   Sklář Vladimír Procházka, Tvorba mladých autorů
55 - 57   Sýs Karel   Dvě témata Ivana Šnobla
58 - 58   Mácelová Marta   Sedm v říjnu 1939, Výstavy
59 - 60   Petrová Sylva   K výstavě grafiky Emilie Tomanové v Malé síni Mánes, Výstavy
60 - 60   A. I.   Dagestánské užité umění, Výstavy
61 - 61   Hlobil Ivo   Nové kresby Miroslava Štolfy, Výstavy
62 - 63   Hošková Simeona   Studio mladých maďarských výtvarných umělců v Praze, Výstavy
63 - 64   Sokolovová Natalie   Prostý a úžasný Venecianov, Kaleidoskop
64 - 64   Štěpánek Pavel   Muzeum národního umění v Mexiku, Kaleidoskop

Výtvarná kultura

  institution, city, signature, notes  
  C 115346