Milan Vašíček

* 26. 9. 1953, Hustopeče (Břeclav), Česká republika (Czech Republic)
designer, Art Historian,

 

nationality: Czech
sex: male

VIAF: 103117648

notes:
NK ne - 2021/08
doc., PhDr., CSc., N

Milan Vašíček

from - to   group, *creation, notes
???? - ????   Český fond výtvarných umění (ČFVU), *1953

Milan Vašíček

encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle), publisher, city
  2016   Slovník historiků umění, výtvarných kritiků, teoretiků a publicistů v českých zemích a jejich spolupracovníků z příbuzných oborů (asi 1800-2008) (2. svazek N-Ž), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
seznam výtvarných umělců
  published   title (subtitle), publisher, city
  1984   Seznam výtvarných umělců evidovaných při Českém fondu výtvarných umění, Český fond výtvarných umění, Praha

Milan Vašíček

diplomová (disertační) práce
  published   title (subtitle), publisher, city
  1978   Československo - sovětská výtvarná vzájemnost meziválečného období, Katedra dějin umění a estetiky, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, Praha

Milan Vašíček

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1980   Jiří Pokorný: Obrazy, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1981   Jarmila Kalašová
  1983   Jan Grimm: Obrazy a kresby, Svaz československých výtvarných umělců, obvodní pobočka Praha 6, Praha
  1983   Pavel Vavrys: Obrazy, Dílo - podnik Českého fondu výtvarných umění, Třeboň (Jindřichův Hradec)
  1984   Dalibor Říhánek: Obrazy, kresby, grafika, Městské kulturní středisko, Beroun (Beroun)
  1985   Jiří Němeček: Grafika
  1986   Václav Balšán: Obrazy, kresby, grafika, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1981   Nová tvorba mladých výtvarných umělců (Výsledky tvůrčích pobytů. Výstava obrazů, kreseb, grafiky a plastik k 60. výročí založení KSČ), Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1982   Mladí výtvarní umělci III. sjezdu SSM (Výstava z výsledků tvůrčích pobytů v průmyslových a zemědělských závodech), Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1983   Člověk naší doby v životě a práci (Přehlídka současné portrétní tvorby z tvůrčích pobytů mladých českých výtvarných umělců), Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1983   Mladí výtvarníci (Stipendisté), Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1986   Antonín Kašpar: Plastiky, reliéfy; Petr Chalabala: Obrazy, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1988   Setkání / Begegnungen (Kresby mladych umelcu NDR a CSSR / Zeichnungen junger Künstler der DDR und der CSSR)
  nedatováno   Petr Baborák, Jaroslav Lenk, Okresní muzeum a galerie, Rakovník (Rakovník)
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1983   Mikoláš Aleš (Lví stopou), Naše vojsko, nakladatelství, Praha
  2014   Československý spisovatel 1950-1991, Společnost Topičova salonu, Praha
  2020   Petr Chalabala (Všechny moje lásky...), AZUS Březová, s.r.o., Svatava (Sokolov)
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1979   Absolventské práce na VŠUP v roce 1979 (Tvorba mladých autorů), Výtvarná kultura, 48-49
  1979   K jubileu AVS (Kaleidoskop), Výtvarná kultura, 62-64
  1979   Princip asociativnosti v grafice a ilustraci Pavla Majora (Tvorba mladých autorů), Výtvarná kultura, 45-48
  1979   Publikace o výtvarném umění, Výtvarná kultura
  1979   Publikace o výtvarném umění, Výtvarná kultura
  1979   Publikace o výtvarném umění, Výtvarná kultura
  1979   Radomír Kolář (Z ateliérů), Výtvarná kultura, 37-41
  1979   Výstava Zemí přátel (Kaleidoskop), Výtvarná kultura, 59-60
  1979   Významná sovětská publikace o dějinách umění (Kaleidoskop), Výtvarná kultura, 61-62
  1980   Aktivizující syntetizmus generačního vidění malíře Jiřího Pokorného (Tvorba mladých autorů), Výtvarná kultura, 47-50
  1980   Lev Šimák (Z ateliéru), Výtvarná kultura, 39-42
  1980   Všední den designu - design multi (Výstavy), Výtvarná kultura, 59-60
  1981   Československý plakát na přehlídce k 35. výročí osvobození, Výtvarná kultura, 8-11
  1981   K poslední výstavě Ivana Schurmanna (Výstavy), Výtvarná kultura, 54-54
  1981   Kultura bydlení, Výtvarná kultura, 50-52
  1981   Politický plakát (60 let KSČ), Výtvarná kultura, 18-21
  1981   Pražský Palác kultury, Výtvarná kultura, 1-9
  1981   Tvůrčí pobyty mladých (Tvorba mladých autorů), Výtvarná kultura, 49-51
  1981   Výstava Jarmily Kalašové (Zprávy z krajů), Výtvarná kultura
  1982   Člověk v obrazech Petra Chalabaly, Výtvarná kultura, 49-51
  1982   K výstavě Nová tvorba mladých výtvarných umělců, Výtvarná kultura, 9-13
  1982   Plastika jako dialektická jednota vzájemně se podmiňujících protikladů, Výtvarná kultura, 37-39
  1983   Monumentální umění SSSR, Výtvarná kultura, 25-29
  1983   Obrazy životního optimismu (Z ateliérů), Výtvarná kultura, 44-47
  1983   Pracovní tematika v tvorbě mladých výtvarných umělců, Výtvarná kultura, 2-8
  1983   Užité umění a umělecký průmysl, Výtvarná kultura, 13-20
  1984   Významný příspěvek k moderní vědecké ilustraci (Kaleidoskop), Výtvarná kultura, 63-63
  1989   Tradice na VŠUP, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 2.ročník, 17.číslo, 8
katalogová pozvánka autorská
  published   title (subtitle), publisher, city
  1985   Pavel Poličanský: Obrazy
  1986   Pavel Poličanský: Krajiny domova

Milan Vašíček

podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1980   Aktivizující syntetizmus generačního vidění malíře Jiřího Pokorného (Tvorba mladých autorů), Výtvarná kultura, 47-50

Milan Vašíček

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1983/06/01 - 1983/08/15   Jarmila Kalašová: Maľba, kresba, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
2008/08/06 - 2008/08/31   Jan Funer: Obrazy, Galerie Palácové zahrady pod Pražským hradem, Praha 1

Milan Vašíček

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
----/07/28 -   Vlasta Kahovcová: Obrazy, Kavárna Jahodový bar, Praha
1980/09/25 - 1980/10/26   Jiří Pokorný: Obrazy, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1983/12/14 - 1984/01/22   Jan Grimm: Obrazy a kresby, Galerie bratří Čapků, Praha
1984/01/13 - 1984/02/05   Dalibor Říhánek: Italské imprese, Společenský dům Hvězda, Beroun (Beroun)
1986/02/06 - 1986/03   Pavel Poličanský: Krajiny domova, budova OV KSČ, Praha
1986/08/21 - 1986/09/21   Václav Balšán: Obrazy, kresby, grafika, Galerie Vincence Kramáře, Praha

Milan Vašíček

podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1990   Velké společenské změny, k nimž ve svět v současnosti dochází..., Člověk v obraze