Výtvarná kultura

subtitle: 1

type of document: periodikum
imprint date: 1979
year's volume: 3
number: 1
number of page: 64, (16) kulér, obálka
dimensions [mm]: 311 x 225
language: anglický, český, francouzský, německý, ruský

NK ČNB: cnb000356690

notes:
resumé- ruské, francouzské, anglické, německé

Výtvarná kultura

 

Výtvarná kultura

person   born   note
Jiskra Jan   10. 12. 1949    

Výtvarná kultura

institution, city
Panorama, nakladatelství a vydavatelství, Praha
Svaz českých výtvarných umělců, Praha

Výtvarná kultura

institution, city
Tisk, knižní výroba, n.p. Brno, provoz 51, Brno (Brno-město)

Výtvarná kultura

page from - to   author of the text   title, subtitle
    KF   Anglie, Zprávy ze zahraničí
    Hošková Simeona   Belgie, Zprávy ze zahraničí
    Dačeva Rumjana   Bulharsko - přehled výstav v září 1978, Zprávy ze zahraničí
        Ceny SČVU a ČFVU
        Francie, Zprávy ze zahraničí
    Čepeláková Zdenka   Galerie umění Karlovy Vary, Zprávy z krajů
    Huttová Zlata   Galerie výtvarného umění Cheb, Zprávy z krajů
        Horácká galerie Nové Město na Moravě - podzim 1978, Zprávy z krajů
    KF   Itálie, Zprávy ze zahraničí
    Čubrda Zdeněk   Jihomoravský kraj, Zprávy z krajů
        Jubilea
    Hošková Simeona   Kanada, Zprávy ze zahraničí
    Fa   NDR, Zprávy ze zahraničí
    ToM   Okresní galerie Gottwaldov - Česká a slovenská tapiserie, Zprávy z krajů
    Roubíček Jindřich   Okresní galerie Náchod, Kronika
    Kořán Ivo   Polsko, Zprávy ze zahraničí
    Hošková Simeona   Přehled pražských výstav říjen-listopad 1978, Kronika
    VM   Přehled výstav, Zprávy z krajů
        Přehled významných výtvarných realizací v architektuře, Rok 1972 a 1973
    Hošková Simeona   Publikace o výtvarném umění
    MV   Publikace o výtvarném umění
    Dolejš Jiří   Severočeská galerie Litoměřice, Zprávy z krajů
    VM   Severočeský kraj - říjen-listopad, Zprávy z krajů
    Dolejš Jiří   Skupiny, davy, zástupy v díle P. Kotíka, Zprávy z krajů
        Sovětský svaz, Zprávy ze zahraničí
    KF   USA, Zprávy ze zahraničí
    VM   Východočeský kraj říjen-listopad, Kronika
    Hejduk Pavel   Výstava západočeských výtvarných umělců, Zprávy z krajů
1 - 4   Fischer Rudolf   Praha ve znamení poštovní známky
5 - 9   Horešovský Roman   Šedesát let československé poštovní známky
10 - 15   Fischer Rudolf   Přehlídka Umění a známka
16 - 26   Hlušička Jiří   O pravdivý grafický obraz současného světa, VIII. bienále užité grafiky v Brně
27 - 31   Hošková Simeona   Grafik a rytec Josef Herčík, Z ateliéru
32 - 37   Karbaš Jiří   Mikrosvět Jiřího Švengsbíra, Z ateliéru
38 - 44   Langhamer Antonín   Jozef Soukup, Z ateliéru
45 - 48   Vašíček Milan   Princip asociativnosti v grafice a ilustraci Pavla Majora, Tvorba mladých autorů
49 - 52   Holub Karel   Sochař Zdeněk Hošek, Tvorba mladých autorů
53 - 55   VK   Nová podoba Muzea bratří Čapků, Kaleidoskop
55 - 56   Boučková Jitka   Výstava Sport ve výtvarném umění, Kaleidoskop
56 - 57   Řeřucha Vladimír   Zasloužilá umělkyně Alena Čermáková, Kaleidoskop
57 - 58   Boučková Jitka   Výstava Jindřicha Hegra, Kaleidoskop
59 - 60       Rukopisy, malby a plastiky doby Karla IV., Kaleidoskop
60 - 61       Padesát mistrovských děl ze sbírek sovětských muzeí a galerií, Kaleidoskop
62 - 62       Britské akvarely a kresby 1900-1950, Kaleidoskop
63 - 64       100 starých mistrovských kreseb ze sbírek Národní galerie v Praze, Kaleidoskop
64 - 64   Štochlová Helena   Pořad plný otázek anebo Co je to kýč?, Kaleidoskop

Výtvarná kultura

  institution, city, signature, notes  
  C 111081