ToM

 

ToM

podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1978   Jihomoravský kraj - Výstavy v Gottwaldově (Zprávy z krajů), Výtvarná kultura
  1978   Oblastní galerie v Gottwaldově (Zprávy z krajů), Výtvarná kultura
  1978   Výstavy v oblastní galerii v Gottwaldově (Zprávy z krajů), Výtvarná kultura
  1979   Oblastní galerie výtvarného umění v Gottwaldově (Zprávy z krajů), Výtvarná kultura
  1979   Okresní galerie Gottwaldov - Česká a slovenská tapiserie (Zprávy z krajů), Výtvarná kultura
  1980   Gottwaldov - Grafika Bohdana Laciny (Zprávy z krajů), Výtvarná kultura
  1981   Joža a Franta Uprkové v Gottwaldově (Zpráva z krajů), Výtvarná kultura