Výtvarná kultura

subtitle: 5

type of document: periodikum
imprint date: 1978
year's volume: 2
number: 5
number of page: 63, (1), (16) kulér, obálka
language: anglický, český, francouzský, německý, ruský

notes:
resumé - ruské, francouzské, anglické, německé (nestránkováno, kulér)

Výtvarná kultura

 

Výtvarná kultura

page from - to   author of the text   title, subtitle
    Šimoníková Jaromíra   Aktiv oborové skupiny vnitřního zařízení sekce UP, Kronika
    Rusinová Zora   Bratislava, Zprávy z krajů
    Kitanov Boris   Bulharsko, Zprávy ze zahraničí
        Ceny ministra kultury ČSR, Kronika
    Dočekal Jan   Českomoravská vysočina, Zprávy z krajů
    Hošková Simeona   Francie, Zprávy ze zahraničí
    Čepeláková Zdenka   Galerie umění Karlovy Vary, Zprávy z krajů
    Huttová Zlata   Galerie výtvarného umění v Chebu, Zprávy z krajů
    KF   Itálie, Zprávy ze zahraničí
    ToM   Jihomoravský kraj - Výstavy v Gottwaldově, Zprávy z krajů
        Jubilea, Kronika
        Kanada - Národní galerie v Otawě, Zprávy ze zahraničí
    Baleka Jan   Kurt Magritz, Zprávy ze zahraničí
    Fa   NDR, Zprávy ze zahraničí
    Řeháková Naďa   Oblastní galerie Liberec, Zprávy z krajů
    Vanišová A.   Oblastní galerie Vysočiny, Jihlava, Zprávy z krajů
        Okresní muzeum a galerie v Klatovech, Zprávy z krajů
        Plán výstav na rok 1978 - Okresní galerie v Jičíně, Zprávy z krajů
    Kořán Ivo   Polsko, Zprávy ze zahraničí
        Pomník Julia Fučíka, Zprávy z krajů
    Hošková Simeona   Pomník Zdeňka Nejedlého v Litomyšli, Zprávy z krajů
    Hošková Simeona   Pražské výstavy v červnu a červenci, Kronika
        Přehled výstav, Zprávy z krajů
        Přehled výstav - Severočeský kraj, Zprávy z krajů
        Přehled výstav - Východočeský kraj, Zprávy z krajů
    Ambrožová Olga   Publikace o výtvarném umění
    Dolejš Jiří   Severočeská galerie Litoměřice, Zprávy z krajů
    Dočekal Jan   Současná tvorba na Vysočině, Zprávy z krajů
    Hošková Simeona   Soutěž na Smetanův pomník, Kronika
        SSSR, Zprávy ze zahraničí
        Úmrtí, Kronika
    K. J.   Usnesení V. sjezdu výtvarných umělců SSSR, Zprávy ze zahraničí
    KF   Velká Británie - K oslavě osmdesátých narozenin Henry Moora, Zprávy ze zahraničí
    Alsterová Alena   Veltruský zámek a krása skla, Zprávy z krajů
    Kudrna Miroslav   Vladimír Alexandrovič Větrogonskij, Kaleidoskop
    Zdeněk Mirko   Západočeský kraj - Plzeň, Zprávy z krajů
        Zasedal Ústřední výbor Svazu českých výtvarných umělců, Kronika
1 - 4   Mikula Jiří   Za další rozvoj socialistické tvorby
5 - 18   Reitharová Skřivánková Eva   Pokrokové tradice českého umění 19. století
19 - 29   Konečný Dušan   Leninskou cestou
30 - 36   Stehlíková Blanka   Umění Karla Svolinského naslouchající hlasům světa a prostoupené hlasy domova, Z ateliérů
37 - 44   Vinter Vlastimil   František Jiroudek, Z ateliérů
45 - 51   Adlerová Alena   Národní umělkyně Ludvika Smrčková, Z ateliérů
52 - 55   Alsterová Alena   Jan Grimm, Tvorba mladých autorů
56 - 57   Bouzek Jan   Thrácké umění, Kaleidoskop
58 - 58   Baleka Jan   Dušan Konečný: Umění věků, Kaleidoskop
59 - 59   Kostomitsopoulos Philippos   Památky neolitu na území Srbska, Kaleidoskop
60 - 60   Čapka Bohuslav   Stálá expozice národního uměce Jaroslava Gruse v Pardubicích, Kaleidoskop
62 - 63   Alsterová Alena   Nicolas Poussin 1594-1665, Kaleidoskop
64 - 64   Macková Olga   Výstava Národní divadlo - výtvarné umění a hudba, Kaleidoskop

Výtvarná kultura

  institution, city, signature, notes  
  C 106967, 106967