Zdroj: www.plana.cz

Bohuslav Čapka

* 13. 12. 1936, Rohatec (Hodonín), Česká republika (Czech Republic)
Architect, Photographer, Publicist

 

nationality: Czech
sex: male

NK AUT: jx20090409020
VIAF: 25016496

Bohuslav Čapka

Hlavní zaměření na územní činnost v útvarech hlavních architektů (Praha, Plzeň); souběná tvůrčí činnost v oblasti užité grafiky, navrhování plakátů a katalogů; významná činnost v oblasti výstavní, propagační a v publicistice zaměřené na architekturu a výtvarné umění.

Bohuslav Čapka

Zdroj: www.plana.cz
 

Bohuslav Čapka

from - to   school, city, faculty, specialization, professor
???? - 1962   České vysoké učení technické, Praha, Fakulta architektury

Bohuslav Čapka

from - to   institution, city, notes
???? - ????   Architektonická služba Praha
???? - ????   Bolevecké rybníky, Bolevec, Plzeň (Plzeň-město), územní plány
???? - ????   Božkov, Božkov, Plzeň (Plzeň-město), územní plány
???? - ????   Černice, Černice, Plzeň (Plzeň-město), úprava návsi
???? - ????   Červený Hrádek, Červený Hrádek, Plzeň (Plzeň-město), územní plány
???? - ????   Galerie Jaroslava Fragnera, Praha, Betlémské náměstí 5a, Praha 1, výstavní expozice na téma Umění - architektura - řemesla
???? - ????   Minigalerie Architektonické služby v Praze, Praha
???? - ????   Plzeň (Plzeň-město), Plzeň (Plzeň-město), urbanistické studie na regeneraci historického jádra Plzně, bloku č.10historického jádra Plzně
???? - ????   Plzeňsko
???? - ????   Praha, Praha, urbanistická studie na vymezení pražské aglomerace, střediska volného času, rekreační využití pražské aglomerace a životního prostředí v Praze; historie zobrazování Prahy
???? - ????   Újezd, Újezd, Plzeň (Plzeň-město), územní plány
???? - ????   Útvar hlavního architekta, Praha
???? - ????   Útvar hlavního architekta města Plzeň, Plzeň (Plzeň-město)
???? - ????   výstaviště EX Plzeň, Plzeň (Plzeň-město), restaurace Bajkal

Bohuslav Čapka

from - to   group, *creation, notes
???? - ????   osobnosti (Plzeňský kraj), *

Bohuslav Čapka

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1996/03/02 - 1996/03/20   Bohuslav Čapka: Obrazy architektury, Copy General, Plzeň (Plzeň-město)
1997/07/01 - 1997/07/31   Bohuslav Čapka: Obrazy architektury, Galerie Esprit, Plzeň (Plzeň-město)
2000/09/02 - 2000/10/01   Bohuslav Čapka: Chvála architektury, Městská Galerie ve věži, Planá (Tachov)

Bohuslav Čapka

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1997   Bohuslav Čapka: Obrazy architektury, Galerie Esprit, Plzeň (Plzeň-město)
encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1990   Malá encyklopedie výtvarných umělců a architektů západních Čech (1945-1990), Západočeské nakladatelství v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1965   Výtvarné kalendáře 1965, Výtvarná práce, 7-7
pozvánka autorská
  published   title (subtitle), publisher, city
  1997   Bohuslav Čapka: Obrazy architektury, Galerie Esprit, Plzeň (Plzeň-město)
  2000   Bohuslav Čapka: Chvála architektury (obrazy), Městská Galerie ve věži, Planá (Tachov)
dopisnice/pohlednice
  published   title (subtitle), publisher, city
  nedatováno   Bohuslav Čapka: Žlutice, 1997, olej, Galerie města Žlutic, Žlutice (Karlovy Vary)

Bohuslav Čapka

podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1977   Jaroslav Horejc (Sochařské dílo), Československý architekt, 8
  1978   Stálá expozice národního uměce Jaroslava Gruse v Pardubicích (Kaleidoskop), Výtvarná kultura, 60-60
  1982   Výstava děl pedagogů Královské akademie výtvarných umění Antverpy (Výstavy), Výtvarná kultura, 60-60
  1983   Západočeský kraj (Zprávy z krajů), Výtvarná kultura, 11-11
  1986   Metafory skutečnosti, Práce
  1994   Výstava umělce Josefa Jíry v Západočeské univerzitě (Motivy z bible a Karla Jaromíra Erbena), Denní telegraf
  1994   Žně Michaela Rittsteina (Výstava v plzeňské Galerii Maecenas), Denní telegraf

Bohuslav Čapka

kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1975   Od koňky k metru, Nakladatelství dopravy a spojů (NADAS), Praha
periodikum
  published   title (subtitle), publisher, city
  1961   K vodě i pod vodu (Magazín Mladého světa), Mladá fronta, nakladatelství Československého svazu mládeže (ČSM), Praha

Bohuslav Čapka

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1972   Čestmír Kafka: Obrazy/ grafika, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
  1986   Josef Hrubý: Život s architekturou, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1983   Česká krajina („...v dědictví mi danou,“ (K. H. Mácha)), Národní galerie v Praze, Praha
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1964   Putování za živým snímkem, Práce, vydavatelství a nakladatelství, Praha
  1965   Československá architektura (Od nejstarší doby po současnost), Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
  1965   Kultur, Orbis, Praha
  1966   Cesta za hrstí rýže (Egypt, Indie), Svoboda, nakladatelství, Praha
  1977   Architekt a ekonom (K socialistickému stylu života), Svoboda, nakladatelství, Praha
  1984   Česká architektura v proměnách dvou století 1780-1980, Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
  1986   Panorama českého výtvarného umění, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  2004   Albín Brunovský: Kompletné grafické dielo / The Complete Graphic Work 1960–1997, Brunovský Daniel, _
  2012   Jiří Kovařík I., Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
  2019   Metroart (Výtvarná monografie metra 1974–1994), Josef Šrejma, Praha
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1977   Jaroslav Horejc (Sochařské dílo), Československý architekt, 8
  1978   Stálá expozice národního uměce Jaroslava Gruse v Pardubicích (Kaleidoskop), Výtvarná kultura, 60-60
  1979   Výstava starého francouzského umění ve Valdštejnské jízdárně, Výtvarná kultura, 30-34
  1980   Aktuální otázky kultury socialistického životního prostředí, Výtvarná kultura, 8-14
  1980   Max Pirner (Výstavy), Výtvarná kultura, 59-60
  1988   Město sochy film, Československý architekt, 8
  1990   Pohled do instalace výstavy Aleše Veselého..., Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 3
  1992   Vnitřní světlo, Československý deník
periodikum
  published   title (subtitle), publisher, city
  1961/02/15   Výtvarné umění, 10.ročník, 10.číslo, 429-476, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1968/07   Plamen (Měsíčník pro literaturu, umění a život), 10.ročník, 7.číslo, Svaz československých spisovatelů, Praha
průvodce
  published   title (subtitle), publisher, city
  1967   Praha 1967