Jitka Boučková

* 15. 2. 1921, Praha, Česká republika (Czech Republic)
Curator, Art Historian, Publicist

 

nationality: Czech
sex: female

NK AUT: jk01012793
WIKIDATA: Q95209003
VIAF: 40631888

Jitka Boučková

from - to   institution, city, notes
???? - ????   Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice), Zámek 3

Jitka Boučková

from - to   group, *creation, notes
???? - ????   Český fond výtvarných umění (ČFVU), *1953

Jitka Boučková

encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle), publisher, city
  2016   Slovník historiků umění, výtvarných kritiků, teoretiků a publicistů v českých zemích a jejich spolupracovníků z příbuzných oborů (asi 1800-2008) (1. svazek A-M), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
seznam výtvarných umělců
  published   title (subtitle), publisher, city
  1984   Seznam výtvarných umělců evidovaných při Českém fondu výtvarných umění, Český fond výtvarných umění, Praha

Jitka Boučková

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1977   Miloslav Beutler, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1993   Malíři Vysočiny (Malý lexikon), Galerie Vysočina, Polička (Svitavy)
  1996   Malíři Orlicka a Podorlicka (Malý lexikon), Městské muzeum, Lanškroun (Ústí nad Orlicí)

Jitka Boučková

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1969   Albrecht Dürer: Mědirytiny, dřevoryty, lepty, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
  1970   Albrecht Dürer: Mědirytiny, dřevoryty, lepty, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
  1970   K. Černý: Výbor z malířské tvorby let 1934 - 1958 (K 60. výročí narození a 10. výročí úmrtí, (Pardubice))
  1971   František Štorek: Sochy 1967 - 1971, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
  1971   Henri de Toulouse-Lautrec (Výstava faksimilí a reprodukcí), Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
  1971   K. Černý: Výbor z malířské tvorby let 1934 - 1958 (K 60. výročí narození a 10. výročí úmrtí, (Havlíčkův Brod))
  1971   Malíř Karel Černý 1910 - 1960 (Výbor malířské tvorby let 1934 - 1958 k 60. výročí narození a 10. výročí úmrtí), Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1971   Pieter Bruegel starší, zvaný též selský +1569 (Výstava reprodukcí), Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
  1972   Jan Preisler 1872 - 1918
  1972   Miloslav Holý: Lidé (Grafika se sociální tematikou z let 1920 - 1924), Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
  1972   Miloslav Holý: Lidé (Grafika se sociální tématikou z let 1920 - 1924), Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
  1972   Venda Truhlářová: Obrazy z Vysočiny, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
  1973   Karel Slabý-Kareš: 1923–1972 Výbor z díla k nedožitým padesátinám, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
  1973   Miloslav Holý: Lidé (Grafika se sociální tematikou z let 1920-1924), Oblastní galerie výtvarného umění, Gottwaldov (Zlín)
  1973   Vojtěch Preissig 1873 - 1944
  1973   Vojtěch Sedláček: Výbor z díla
  1974   Jarmila Kalašová, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1974   Jaroslav Grus: Výběr z malířského díla 1910 - 1972, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
  1974   Venda Truhlářová, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
  1975   Ladislav Pejchl: Výbor z díla, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
  1977   František Kaván: Výbor z díla, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
  1977   František Kaván: Výbor z díla (VII. Nasavrcká paleta), Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
  1977   Lubomír Mecl: Obrazy z let 1962 - 1976, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
  1978   Ferdiš Duša: Sociální tvorba 20. let, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
  1978   Jaroslav Panuška, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
  1978   Jaroslav Panuška: Výbor z díla, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
  1978   Jaroslava Pešicová: Grafika 1971–1978, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
  1978   Jindřich Hegr: Obrazy z Vysočiny 1972 - 1978, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
  1979   Lubomír Mecl: Výbor z díla
  1979   Ludmila Jandová: Výbor z tvorby 1974-1979, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
  1980   Milan Med: Gymnastky, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
  1980   Miloš Slezák: Medaile, plakety, plastiky
  1981   Antonín Dvořák, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
  1981   František Kaván, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
  1981   Jiří Horník: Výběr z díla, Městské muzeum, Chotěboř (Havlíčkův Brod)
  1981   Julius Mařák, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
  1981   Kresby Františka Ronovského, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
  1982   Antonín Hudeček, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
  1982   Jan Malátek: Sochařská tvorba, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
  1982   Josef Matička, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
  1983   Milan Med: Obrazy a kresby žen 1962-1982, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
  1983   Vladimír Suchý: Obrazy z let 1968 - 1983, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1984   František Ropek: Obrazy, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
  1984   Jan Honsa, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
  1984   Jaroslav Hudec: Obrazy 1939 - 1984, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1984   Svatopluk Máchal: Obrazy, kresby (Sociální tvorba 1925 - 1935), Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
  1985   Antonín Machek, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
  1985   Jiří Horník (XV. Nasavrcká paleta), Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
  1986   Venda Truhlářová: Výbor z tvorby 1965 - 1985, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1987   Jaroslav Cheben, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
  1988   Dobromil Zahradník: Komorní plastiky, kresby, dřevořezy, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
  1993   Balet v obrazech Milana Meda, Galerie Pallas, Praha
  1993   Jiří Šimek: Loutky, Městské muzeum, Lanškroun (Ústí nad Orlicí)
  1993   Milan Med: Balet, Městské muzeum a galerie, Svitavy (Svitavy)
  1993   Venda Truhlářová, Městské muzeum a galerie, Svitavy (Svitavy)
  1994   Jaroslava Pešicová - Štorková: Grafika
  1994   Rudolf Hanych, Galerie Vysočina, Polička (Svitavy)
  1994   Zdeňka Burgetová: Grafika, Galerie Vysočina, Polička (Svitavy)
  1995   Bohumil Vrzal: Vysočinské inspirace, Galerie Vysočina, Polička (Svitavy)
  1995   František Ronovský, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1997   Jaroslav Doležal: Řezby
  1997   Jiří Vavřina: Obrazy
  2010   Jitka Píšová-Slavíková: Kočky a „Kočky“ (malby - plastiky)
  nedat   Rudolf Němec: Vysočinské nálady
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1966   Přírůstky do sbírek Východočeské galerie Pardubice v letech 1965-1966, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
  1967   Mistrovská díla českého malířství (Výstava reprodukcí), Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
  1967   Ze současné tvorby našich malířů (Obrazy z let 1957 - 1966), Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
  1968   Česká malířství od doby Osmy, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
  1968   Nové tendence v tvorbě mladých českých výtvarníků (Obrazy, kresby, grafika, plastiky z šedesátých let), Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
  1968   Soudobá česká krajina (Putovní výstava obrazů a kreseb ze šedesátých let), Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
  1970   České malířství od gotiky k impresionismu, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
  1970   České výtvarné umění 20. století (Z uměleckých sbírek Východočeské galerie Pardubice), Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
  1971   Česká krajina 20. století (Ze sbírek Východočeské galerie Pardubice), Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
  1971   Obrazy pěti století, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
  1971   Sociální a pracovní motiv v české grafice po r. 1918, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
  1972   Česká grafika proti válce (1936-1971), Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
  1972   Pardubice minulosti a dneška (Obrazy, kresby, grafika 1602 - 1972), Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
  1973   Obrazy o lidech (Figurální malba, plastiky, portréty ze sbírek), Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
  1978   Jaroslava Pešicová: Grafika, František Štorek: Plastiky, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
  1983   Výtvarní umělci Pardubic, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
  1990   Jiří Vavřina: Obrazy, Jaroslav Doležal: Dřevěné plastiky, Městské muzeum a galerie, Svitavy (Svitavy)
  2012   Jaroslav Panuška, Ludvík Kuba, Galerie Goltzova tvrz, Golčův Jeníkov (Havlíčkův Brod)
encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1983   Výtvarní umělci jihovýchodních Čech (Stručný přehled životopisných dat malířů, sochařů a grafiků Jihovýchodních Čech. Rodáků i těch, kteří zde kratší či delší dobu žili nebo zde hledali náměty a inspiraci pro svojí tvorbu.), Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1973   Vojtěch Sedláček patří k umělcům..., Vojtěch Sedláček: Výbor z díla
  1978   Jaroslav Panuška (1872-1958) (Kaleidoskop), Výtvarná kultura, 59-61
  1979   Symbolismus a secese v tvorbě českých výtvarných umělců, Výtvarná kultura, 13-22
  1979   Výstava Jindřicha Hegra (Kaleidoskop), Výtvarná kultura, 57-58
  1979   Výstava Sport ve výtvarném umění (Kaleidoskop), Výtvarná kultura, 55-56
  1980   Východočeská galerie Pardubice (Zprávy z krajů), Výtvarná kultura
  1981   August Renoir 1841-1919 (Kaleidoskop), Výtvarná kultura, 63-63
  1981   Pardubice (Zprávy z krajů), Výtvarná kultura
  1981   Vzpomínka na Františka Kavána 1866-1941 (Kaleidoskop), Výtvarná kultura, 63-64
  1982   Galérie Jaroslava Gruse v Pardubicích (Galerie muzea), Výtvarná kultura, 20-20
  1982   Pardubice (Zprávy z krajů), Výtvarná kultura, 11-11
  1982   Východočeská galérie Pardubice (Zprávy z krajů), Výtvarná kultura, 17-17
  1982   Východočeská galérie Pardubice (Zprávy z krajů), Výtvarná kultura, 16-16
  1983   Pardubice (Zprávy z krajů - Východočeský kraj), Výtvarná kultura, 13-13
  1983   Východočeská galerie v Pardubicích (Galerie muzea), Výtvarná kultura, 21-22
  1983   Východočeský kraj (Zprávy z krajů), Výtvarná kultura, 14-14
  1983   Východočeský kraj (Zprávy z krajů), Výtvarná kultura, 12-12
  1983   Východočeský kraj - Pardubice (Zprávy z krajů), Výtvarná kultura, 15-15
  1983   Východočeský kraj - Pardubice (Zprávy z krajů), Výtvarná kultura, 11-11
  1997   František Ronovský, Listy S.V.U. Mánes, 41-41
katalogová pozvánka
  published   title (subtitle), publisher, city
  ????   Josef Čapek: Dějiny zblízka, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
  1984   Lubomír Netušil: Grafika, Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Hradec Králové (Hradec Králové)
  1991   Jaroslava Pešicová: Obrazy a grafika
katalogová pozvánka autorská
  published   title (subtitle), publisher, city
  1984   Dobromil Zahradník: Drobné plastiky 1970 - 1983, Městské muzeum, Chotěboř (Havlíčkův Brod)
  2014   Jiří Vavřina: Obrazy, Městské muzeum, Nová Paka (Jičín)
katalogový list autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1999/05   Jindřich Hegr: Obrazy (Klicperovo divadlo Hradec Králové 22.5.-30.6.1999), Klicperovo divadlo, Hradec Králové (Hradec Králové)

Jitka Boučková

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1972   František Vincenc Danihelka: Výběr z díla - obrazy, kresby, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
  1974   Jaroslav Grus: Výběr z malířského díla 1910 - 1972, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
  1982   Antonín Hudeček, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
  1982   Josef Matička, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
  1983   Vladimír Suchý: Obrazy z let 1968 - 1983, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1993   Milan Med: Balet, Městské muzeum a galerie, Svitavy (Svitavy)
  1995   Bohumil Vrzal: Vysočinské inspirace, Galerie Vysočina, Polička (Svitavy)
  1997   Jaroslav Doležal: Řezby
  1997   Jiří Vavřina: Obrazy
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1972   Česká grafika proti válce (1936-1971), Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
  1972   Pardubice minulosti a dneška (Obrazy, kresby, grafika 1602 - 1972), Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1993   Malíři Vysočiny (Malý lexikon), Galerie Vysočina, Polička (Svitavy)
  1996   Malíři Orlicka a Podorlicka (Malý lexikon), Městské muzeum, Lanškroun (Ústí nad Orlicí)
  2000   Malíři Vysočiny II (Dodatek k malému lexikonu z roku 1993)

Jitka Boučková

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1981   Julius Mařák, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)

Jitka Boučková

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1968/01   Henri de Toulouse-Lautrec, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1969   Albrecht Dürer: Mědirytiny, dřevoryty, lepty, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1970/11/25 - 1970/12/27   Karel Černý: Výbor z malířské tvorby let 1934-1958, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1971/01/31 - 1971/02/28   Karel Černý: Výbor z malířské tvorby let 1934-1958, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1972   Jaroslav Grus: Výběr z malířského díla 1910 - 1972, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1972/05/14 - 1972/06/04   František Vincenc Danihelka: Výběr z díla - obrazy, kresby, Městské muzeum a galerie, Polička (Svitavy)
1972/10/01 - 1972/10/29   Venda Truhlářová: Motivy z Vysočiny, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1972/12/06 - 1973/01   Miloslav Holý: Lidé - sociální grafika z let 1920 - 1924, Galerie Hollar, Praha
1973   Vojtěch Preissig 1873-1944, Dům U Jonáše, Pardubice (Pardubice)
1975/01 - 1975/02   Ladislav Pejchl: Výbor z díla, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1977/02/08 - 1977/03/20   Lubomír Mecl: Obrazy z let 1962 - 1976, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1978/03/28 - 1978/05/09   Ferdiš Duša: Sociální tvorba 20. let, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1978/07/21 - 1978/08/27   Jaroslav Panuška: Výbor z díla, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1978/09/28 - 1978/11/05   Jindřich Hegr: Obrazy z Vysočiny 1972 - 1978, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1983/07/09 - 1983/08/21   Antonín Hudeček: Obrazy 1897-1937, Základní devítiletá škola, Nasavrky (Chrudim)
1984   František Ropek, Dům U Rytířů, Litomyšl (Svitavy)
1984   František Ropek, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1984/11/01 - 1984/12/02   Jaroslav Hudec: Obrazy 1939 - 1984, Galerie U Řečických, Praha
1985/06/20 - 1985/09/01   Antonín Machek (1775 - 1844): Výběr z celoživotního díla, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1985/09/06 - 1985/10/06   Antonín Machek (1755-1844): Výběr z portrétní tvorby, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1987/09/25 - 1987/10/31   Jaroslav Cheben: Pastely, kresby, grafiky, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1993   Venda Truhlářová, Městské muzeum a galerie, Svitavy (Svitavy)
kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1966   Mistři české krajiny, Komorní divadlo, Hlinsko (Chrudim)
1967/01   Ze současné tvorby našich malířů (Obrazy z let 1957 - 1966), Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1968   Nové tendence v tvorbě mladých českých výtvarníků: Obrazy, kresby, grafika, plastiky z šedesátých let, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1968/01   České malířství od doby Osmy, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1970 -   České malířství od gotiky k impresionismu, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1971   Sociální a pracovní motiv v české grafice po r. 1918, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1971/04 - 1971/05   Obrazy pěti století, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1972   Pardubice minulosti a dneška. Obrazy, kresby, grafika 1602 -1972, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1973/03/13 - 1973/04/15   Obrazy o lidech, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1976   Malíři Vysočiny - Obrazy ze sbírek VČG Pardubice, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1978/11/16 - 1978/12/31   Jaroslava Pešicová: Grafika 1971-1978, František Štorek: Plastiky 1968-1978, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)

Jitka Boučková

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1971/01/31 - 1971/02/28   Karel Černý: Výbor z malířské tvorby let 1934-1958, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1971/08/17 - 1971/09/30   František Ronovský: Obrazy z let 1964 - 1970, Zámek Pardubice, Pardubice (Pardubice)
1971/08/17 - 1971/09/30   František Štorek: Sochy z let 1967-1971, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1972/07/23 - 1972/09/21   Jaroslav Panuška: Obrazy - kresby, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1972/09/05 - 1972/10/15   Miloslav Holý: Lidé - Grafika se sociální tématikou z let 1920 - 1924, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1972/12/06 - 1973/01   Miloslav Holý: Lidé - sociální grafika z let 1920 - 1924, Galerie Hollar, Praha
1974/01/15 - 1974/02/17   Lubomír Mecl: Ze železných hor z let 1965 - 1973, Galerie U Řečických, Praha
1974/03/07 - 1974/05/12   Vojtěch Sedláček, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
1974/03/13 - 1974/04/15   Jarmila Kalašová: Obrazy, Galerie Nová síň, Praha
1977/06/17 - 1977/08/21   Lubomír Mecl: Obrazy z let 1962 - 1976, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1978/03/28 - 1978/05/09   Ferdiš Duša: Sociální tvorba 20. let, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1978/05/16 - 1978/07/02   Jaroslav Panuška, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1978/07/21 - 1978/08/27   Jaroslav Panuška: Výbor z díla, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1978/09/28 - 1978/11/05   Jindřich Hegr: Obrazy z Vysočiny 1972 - 1978, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1979/10/12 - 1979/11/11   Jindřich Hegr, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1979/10/25 - 1979/12/09   Miloš Slezák: Medaile a drobná plastika, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1979/12/16 - 1980/01/27   Ludmila Jandová: Výbor z tvorby 1974-1979, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1981/02/12 - 1981/04/05   Antonín Dvořák (1817 - 1881), Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1981/06/25 - 1981/09/30   Julius Mařák 1832-1899: Obrazy, kresby, grafika, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1982/06/10 - 1982/08/08   Josef Matička, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1982/10/03 - 1982/10/31   Jan Malátek: Sochařská tvorba, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1982/11/18 - 1983/01/09   Antonín Hudeček: Výbor z díla, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1983/02/17 - 1983/04/03   Vladimír Suchý: Obrazy z let 1968 - 1983, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1984/02/24 - 1984/04/08   Svatopluk Máchal: Obrazy a kresby, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1984/04/30 - 1984/10/30   Dobromil Zahradník: Drobné plastiky 1970 - 1983, Městské muzeum, Chotěboř (Havlíčkův Brod)
1984/05/31 - 1984/07/29   Jan Honsa: Životní dílo, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1984/06/22 - 1984/09/09   František Kaván, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1984/11/01 - 1984/12/02   Jaroslav Hudec: Obrazy 1939 - 1984, Galerie U Řečických, Praha
1985/06/14 - 1985/08/18   XV. Nasavrcká paleta - Jiří Horník, Obecní úřad Nasavrky, Nasavrky (Chrudim)
1985/06/20 - 1985/09/01   Antonín Machek (1775 - 1844): Výběr z celoživotního díla, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1985/10/10 - 1985/11/17   Antonín Machek (1755-1844): Výběr z portrétní tvorby, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1986/01/09 - 1986/02/23   Jiří Horník: Obrazy, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1986/04/30 - 1986/06/01   František Kaván: Obrazy, Orlická galerie v Rychnově nad Kněžnou, Rychnov nad Kněžnou (Rychnov nad Kněžnou)
1986/06/10 - 1986/07/20   Venda Truhlářová: Výbor z tvorby 1965 - 1985, Galerie Václava Špály, Praha
1986/10/09 - 1986/11/23   František Kaván, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
1987/04/29 - 198/05/31   Antonín Hudeček: Obrazy, Orlická galerie v Rychnově nad Kněžnou, Rychnov nad Kněžnou (Rychnov nad Kněžnou)
1987/06/20 - 1987/08/23   Venda Truhlářová: Motivy z Vysočiny, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1987/09/25 - 1987/10/31   Jaroslav Cheben: Pastely, kresby, grafiky, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1992/02/05 - 1992/03/15   Antonín Dvořák (1817 - 1881), Městské muzeum a galerie, Svitavy (Svitavy)
1993/08/12 - 1993/09/12   Milan Med: Balet v obrazech, Galerie Pallas, Praha
1998/12/04 - 1999/01/31   Jiří Šimek: Obrazy, loutky, sochy, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1999/02/04 - 1999/03/17   Jiří Šimek: Loutky, obrazy, plastiky, Městské muzeum a galerie, Svitavy (Svitavy)
1999/11/27 - 2000/01/15   Jiří Šimek: Obrazy, loutky a sochy, Městské muzeum, Lanškroun (Ústí nad Orlicí)
2000/03/04 - 2000/04/22   Jan Exnar: Skleněné objekty a obrazy, Městské muzeum, Lanškroun (Ústí nad Orlicí)
2002/09/01 - 2002/10/30   Eva Filemonová, Městské muzeum, Lanškroun (Ústí nad Orlicí)
2004/02/28 - 2004/04/04   David Szalay: Kovové plastiky, Městské muzeum, Lanškroun (Ústí nad Orlicí)
2005/11/04 -   Jaroslava Pešicová: Obrazy, Filharmonie Hradec Králové, Hradec Králové (Hradec Králové)
2010/07/16 - 2010/08/31   Jitka Píšová-Slavíková: Kočky a „Kočky“, Muzeum kočky, Lnáře (Strakonice)
kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1971/04/04 - 1971/04/25   Marta Horáková: Art-protis, Olga Sigmundová: Keramika, Městské muzeum, Hořice (Jičín)
1972/05/02 -   Česká grafika proti válce, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1978/11/16 - 1978/12/31   Jaroslava Pešicová: Grafika 1971-1978, František Štorek: Plastiky 1968-1978, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1983   Výtvarní umělci Pardubic, Dům U Jonáše, Pardubice (Pardubice)
1991/09/06 - 1991/10/06   Jaroslav Doležal: Dřevěné plastiky, Jiří Vavřina: Obrazy, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1998/09/17 - 1998/10/18   Jaroslava Pešicová: Obrazy, František Štorek: Sochy, Městské muzeum a galerie, Svitavy (Svitavy)
stálá/dlouhodobá expozice
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1969   Výtvarníci východních Čech, Městské muzeum a galerie, Polička (Svitavy)