Česká grafika proti válce

date of exhibition: 1972/05/02
institution: Východočeská galerie v Pardubicích
type of exhibition: kolektivní