Česká grafika proti válce

subtitle: 1935-1971
imprint date: 1972
publisher: Východočeská galerie v Pardubicích
type of document: Collective Invitation
number of pages: (4)
language: czech
dimensions: 105 x 150