Výtvarná kultura

subtitle: 4

type of document: periodikum
imprint date: 1983
year's volume: 7
number: 4
number of page: 64, 26 (kulér), obálka
language: anglický, český, francouzský, německý, ruský

NK ČNB: cnb000356690

notes:
resumé rusky, francouzsky, anglicky, německy
kulér zpracován výběrově

Výtvarná kultura

 

Výtvarná kultura

person born note
Fišer Jaroslav 10. 10. 1919  

Výtvarná kultura

institution, city
Svaz českých výtvarných umělců, Praha

Výtvarná kultura

institution, city
Tisk, knižní výroba, n.p. Brno, provoz 51, Brno (Brno-město)

Výtvarná kultura

page from - to   author of the text   title, subtitle
2 - 12   Konečný Dušan   Výtvarní umělci životu a míru, Malířství, grafika, sochařství
8 - 8       Červenec, srpen, Ze života SČVU
9 - 10   Hošková Simeona   Pražské výstavy březen, duben, Kronika
10 - 11   -fš-   Šímova díla z Moravské galérie, Kronika
11 - 11   Procházka Jaromír   Jižní Čechy, Zprávy z krajů
11 - 12   Skolka Jan   K výstavě zasloužilého umělce Jana Smetany, Zprávy z krajů - Západočeský kraj
11 - 11   -jv-   Středočeský kraj, Zprávy z krajů
12 - 12   Huttová Zlata   Galérie výtvarného umění v Chebu, Zprávy z krajů - Západočeský kraj
12 - 12   Samec Jan   Karlovy Vary, Zprávy z krajů - Západočeský kraj
12 - 12   Čepeláková Zdenka   Karlovy Vary, Zprávy z krajů - Západočeský kraj
12 - 13   -fš-   Zdeněk Sklenář - vybrané obrazy, Zprávy z krajů - Severočeský kraj
13 - 13   Stanislavová Riháková Irena   Dům umění v Opavě, Zprávy z krajů - Severomoravský kraj
13 - 14   Stanislavová Riháková Irena   Jiří Kalousek - Hum-art, Zprávy z krajů - Severomoravský kraj
13 - 13   Boučková Jitka   Pardubice, Zprávy z krajů - Východočeský kraj
13 - 20   Vašíček Milan   Užité umění a umělecký průmysl
14 - 14   -pen-   Hodonín, Zprávy z krajů - Jihomoravský kraj
14 - 14   Dočekal Jan   Jihlava, Zprávy z krajů - Jihomoravský kraj
14 - 14   Stanislavová Riháková Irena   Miloš Petera - obrazy, kresby, Zprávy z krajů - Severomoravský kraj
15 - 16   Hlaváček Luboš   Historik umění Jan Loriš, Panorama
15 - 15   Toman Prokop   Vzpomínka na Václava Maška, Panorama
16 - 16   Poche Emanuel   Aby se nezapomnělo!, Panorama
21 - 22   Hlaváček Luboš   Oldřich J. Blažíček: Raffael, Knihy
21 - 21   Kořán Ivo   Ten realismus, Rozhovory, polemiky, komentáře, dopisy
21 - 25   Michel Serge   Vědomí odpovědnosti a důvěra v budoucnost, První úvahy nad IX. přehlídkou výtvarného umění Německé demokratické republiky
22 - 22   Kropáček Jiří   Jaroslav Pešina: Mistr vyšebrodského oltáře, Knihy
22 - 22   Holý Bohuslav   Karel Fabel: Současná typografie, Knihy
23 - 23   Šimková Gabriela   České a slovenské umění - Sbírkový katalog Galérie umění Karlovy Vary, Knihy
23 - 26   Hlaváček Luboš   Umělec před soudem času - Půl století od narození Raffaela, Historie a současnost
26 - 30   Pallasmaa Ullamaria   Architekt, umělec a prostředí
31 - 35   Nováková Markéta   Od Courbeta k Cézannovi
36 - 38   Nguyen Phan   Nguyen-phan-Chanh a vietnamská malba na hedvábí
39 - 41   Halířová Muchová Marie   Stanislav Hanzík, Z ateliérů
42 - 44   Soukupová Věra   Otakar Synáček, Z ateliérů
45 - 50   Hošková Simeona   Jiří Anderle, Z ateliérů
51 - 52   Čubrda Zdeněk   Sochař Saša Zahradník, Z ateliérů mladých autorů
53 - 54   Procházka Jaromír   Dialogy Jiřího Ptáčka, Z ateliérů mladých autorů
55 - 56   Klivar Miroslav   Pavel Ježek, Z ateliérů mladých autorů
57 - 58   Procházka Jaromír   Člověk a současnost, Výstavy
57 - 57   Baleka Jan   Retrospektiva Františka Emlera, Výstavy
58 - 59   Javůrek Josef   Česká kniha na přelomu devatenáctého a dvacátého století, Výstavy
58 - 58   J. H.   Patos Bohumila Žemličky, Výstavy
59 - 60   Hlušička Jiří   Český malíř Alfréd Justitz, Výstavy
60 - 61   Švácha Rostislav   Česká architektura 1980-1981, Výstavy
61 - 62   Kudrna Miroslav   František Peterka, kresby a grafika 1950-1981, Výstavy
61 - 61   Kudrna Miroslav   Tři mladí z Varny, Výstavy
62 - 62   Reitharová Skřivánková Eva   Výstava Františka Xavera Procházky, Výstavy
63 - 64   Hlušička Jiří   Na okraj odkazu J. V. Myslbeka, Kaleidoskop
63 - 63   Kořán Ivo   Tisíc nahých andělíčků buclatých a okřídlených, Výstavy
64 - 64   Švácha Rostislav   Skleněné paláce Ludvíka Kysely, Kaleidoskop

Výtvarná kultura

  institution, city, signature, notes  
  C 119752