Výtvarná kultura

subtitle: 3

type of document: periodikum
imprint date: 1980
year's volume: 4
number: 3
number of page: 64, (28) kulér, obálka
dimensions [mm]: 310 x 225
language: anglický, český, francouzský, německý, ruský

notes:
resumé rusky, francouzsky, anglicky, německy
kulér zpracován výběrově

Výtvarná kultura

 

Výtvarná kultura

person born note
Jiskra Jan 10. 12. 1949  

Výtvarná kultura

institution, city
Svaz českých výtvarných umělců, Praha

Výtvarná kultura

page from - to   author of the text   title, subtitle
    Huttová Zlata   Galerie výtvarného umění v Chebu, Zprávy z krajů
    E.T.   Galerie výtvarného umění v Ostravě, Zprávy z krajů
    Čubrda Zdeněk   Jihomoravský kraj, Zprávy z krajů
    Rusinová Zora   Julius Nemčík, Zprávy z krajů - Bratislava
    Dočekal Jan   K 100. výročí narození Jana Štursy, Zprávy z krajů
    Dolanský Pavel   Malíř, grafik a ilustrátor Rastislav Michal, Kronika
    LHn   Oblastní galerie v Roudnici n. L., Zprávy z krajů
    Hošková Simeona   Pražské výstavy - únor, březen, Kronika
    Karbaš Jiří   Restaurátorské práce v areálu bývalého kláštera Blahoslavené Anežky v Praze I, Na Františku, Historie a současnost
    Dolejš Jiří   Severočeská galerie Litoměřice, Zprávy z krajů
    Štěpánek Pavel   Současná španělská grafika, Výstavy
    Mayerová M.   Středočeský kraj, Zpráva z krajů
    Redakce, Výtvarná kultura   Šedesátiny Jiřího Kotalíka, Kronika
    Kořán Ivo   Trpký genius loci východních Čech, Zprávy z krajů
    Boučková Jitka   Východočeská galerie Pardubice, Zprávy z krajů
    Rusinová Zora   Výstava Milana Rašly, Zprávy z krajů - Bratislava
    Rusinová Zora   Výstava Vladimíra Vestenického, Zprávy z krajů - Bratislava
    Dvořák František   Zemřel Oskar Kokoschka, Kronika
1 - 5   Stehlíková Blanka   Stránky z deníku, který psala historie
6 - 10   Orlíková Brabcová Jana   Výstava Mikoláše Alše v Jízdárně Pražského hradu prosinec 1979 - březen 1980
11 - 15       Tvorba MIkoláše Alše ve vývojhovém kontextu české kultury
16 - 21   Čubrda Zdeněk   Tradice a současnost umění jižní Moravy
22 - 28   Hlaváček Luboš   Příklad Oty Gurfreunda
29 - 33   Dvořáková Vlasta   Výstava: Krajina v rumunském malířství
34 - 36   Paszkiewicz Joanna   Nové polské grafické obálky, Návštěva v časopise Projekt
37 - 39   Bužgová Rambousková Eva   Kresba dnes
40 - 44   Konečný Dušan   Adolf Zábranský, Z ateliérů
45 - 48   Bonko Ivan   Vincenc Hložník
49 - 51   Karbaš Jiří   Sochař Vendelín Zdrůbecký
52 - 54   Hošková Simeona   Tvorba Evy Heřmanské, Tvorba mladých autorů
55 - 57   Holub Karel   Sochařka Ellen Jilemnická
58 - 59   Dvořák František   Současná slovenská grafika, Výstavy
59 - 60   Vašíček Milan   Všední den designu - design multi, Výstavy
60 - 60   Konečný Dušan   Symbolické figurální obrazy, Výstavy
61 - 62   Štěpánek Pavel   Portugalská malířka Maria Celeste Bentley, Výstavy
62 - 63   Hošková Simeona   Anglický umělec v Praze, Výstavy
63 - 64   Kudrna Miroslav   Andrzej Strumillo, Kaleidoskop
63 - 63   Procházka Václav   Otakart Velínský, Kaleidoskop

Výtvarná kultura

  institution, city, signature, notes  
  C 115334