www.grapheion.cz

Eva Bužgová Rambousková

* 3. 3. 1930, Praha, Česká republika (Czech Republic)
† 15. 6. 2014, Praha, Česká republika (Czech Republic)
Curator, Art Historian

 

signature: EB, Bá (?)
nationality: Czech
sex: female

NK AUT: jk01020477
VIAF: 20289933

notes:
odkaz. forma
Bužgová-Rambousková, Eva, 1930-2014
Rambousková, Eva, 1930-2014

Eva Bužgová Rambousková

Eva Bužgová – Rambousková vystudovala dějiny výtvarného umění na FF UK, kde absolvovala diplomovou prací "Grafika Julia Mařáka". Po ukončení studia pracovala v Grafické sbírce Národní galerie, většinu času jako vedoucí oddělení grafiky. V roce 1992 odešla do důchodu.
Během svého působení v NG vytvořila řadu výstav českých i světových grafiků, m.j. Albrechta Dürera, Francesca Goy, Emila Orlika, Cyrila Boudy, T. F. Šimona; připravila i výstavy českého umění pro zahraničí, významná byla zejména její spolupráce na výstavě Tschechische Kunst 1878-1914, Darmstadt 1984/85.
Byla dlouholetou členkou komise pro sbírkotvornou činnost Muzea hl. m. Prahy, členkou SČUG HOLLAR, v letech 2004 - 2006 zasedala v porotě prestižní Ceny Vladimíra Boudníka (2004 a 2005 předsedkyně poroty).
Publikovala v časopisech Umění a Hollar (např. Grafická tvorba Václava Fialy. Soupis grafického díla od roku 1920 do roku 1960. Příloha sborníku grafického umění Hollar, ročník XXXII, číslo 3).
Monografie a katalogy - výběr:
Vincenc Morstadt - popisný seznam grafického díla, 1958; Ilustrátor Alois Moravec, 1964; Rembrandt 1606-1669, NG Praha, 1969; Francisco Goya y Lucientes: grafické cykly, NG Praha, 1991; Emil Orlik 1870 – 1932, NG Praha, 1992; Malíř a grafik T. F. Šimon 1877 - 1942: Výběr z díla, NG Praha, 1994; Cyril Bouda, Slovart.
grapheion,cz

Eva Bužgová Rambousková

www.grapheion.cz
 

Eva Bužgová Rambousková

from - to   group, *creation, notes
???? - ????   Český fond výtvarných umění (ČFVU), *1953
???? - ????   osobnosti (Praha 4), *
???? - ????   Sdružení českých umělců grafiků Hollar, *1917

Eva Bužgová Rambousková

kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1988/07/08 - 1988/08/07   Salón pražských výtvarných umělců '88, Park kultury a oddechu Julia Fučíka, Praha
2000/01/05 - 2000/01/30   Jubilanti 2000, Galerie Hollar, Praha
2010/01/06 - 2010/02/07   Jubilanti Hollaru 2010, Galerie Hollar, Praha

Eva Bužgová Rambousková

katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1988   Salón pražských výtvarných umělců ’88, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle), publisher, city
  2016   Slovník historiků umění, výtvarných kritiků, teoretiků a publicistů v českých zemích a jejich spolupracovníků z příbuzných oborů (asi 1800-2008) (1. svazek A-M), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1958   Vincenc Morstadt: Popisný seznam grafického díla, Výtvarné umění, 8.ročník, 7.číslo, 332-332
  2016   Malá vzpomínka na Evu Bužgovou, Bulletin Klubu přátel Hollaru, 27-29
katalogová pozvánka kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  2000   Jubilanti 2000, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  2010   Jubilanti Hollaru 2010
plakát
  published   title (subtitle), publisher, city
  1997   Stanovy Sdružení českých umělců grafiků Hollar v Praze
seznam výtvarných umělců
  published   title (subtitle), publisher, city
  1984   Seznam výtvarných umělců evidovaných při Českém fondu výtvarných umění, Český fond výtvarných umění, Praha

Eva Bužgová Rambousková

katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1955   Deset let Československé lidově demokratické republiky ve výtvarném umění
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1962   Miloš Jiránek: Volná grafika, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
  1964   Ilustrátor Alois Moravec, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha

Eva Bužgová Rambousková

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1959   Ivan Gruber: Akvarely a kresby
  1962   Karel Souček: Obrazy, kresby, Český fond výtvarných umění, Praha
  1966   Albrecht Dürer: Mědiryty, dřevořezy, lepty na železe, Tiskové a propagační oddělení Národní galerie v Praze, Praha
  1966   Albrecht Dürer: Mědiryty, dřevořezy, lepty na železe, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1966   Vojtěch Preissig: Kresby grafika
  1968   Francisco Goya: Grafické dílo, Národní galerie v Praze, Praha
  1969   Francisco Goya: Grafické dielo
  1969   Rembrandt (1606 - 1669): Lepty - výběr z grafického díla, Národní galerie v Praze, Praha
  1969   Vladimír Suchánek: Litografie, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1970   Vladimír Suchánek (Soudobá česká grafika a kresba (2)), Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
  1973   Jan Rambousek: Grafika, kresby, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
  1974   Jiří Krejčí: Výběr z díla 1931-73, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1975   Jan Rambousek: Grafika (Zasloužilému umělci Janu Rambouskovi k osmdesátinám), Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
  1975   Jan Rambousek: Výběr z životního díla, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1976   F. M. Dostojevskij, A. Fet, V. G. Korolenko, V. Korotyč, A. I. Kuprin, A. S. Puškin, I. S. Turgeněv v ilustracích Rastislava Michala
  1978   Josef Velčovský: Obrazy a kresby, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1979   Josef Velčovský: Obrazy, Dílo - podnik Českého fondu výtvarných umění, Praha
  1979   Výběr z tvorby národního umělce Cyrila Boudy, Národní galerie v Praze, Praha
  1980   Jan Grimm, Maďarské kulturní středisko, Maďarský institut, Praha
  1981   Vladimír Suchánek: Barevné litografie, Krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody, Plzeň (Plzeň-město)
  1981   Vladimír Suchánek: Drobná grafika
  1981   Zasloužilý umělec Jan Rambousek: Sociální grafika, Středočeská galerie, Praha
  1982   Cyril Bouda: Výběr z díla, Národní galerie v Praze, Praha
  1984   Jana Kadlecová: Grafika, Jana Kadlecová: Grafika, Jan Exnar: Sklo, František Janák: Sklo
  1984   Rembrandt Harmensz van Rijn: Grafika
  1985   Národní umělec Cyril Bouda: Ilustrace a grafika
  1986   Bohumil Ceplecha: ...nejen karikatury..., Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1990   George Grosz: Loupežníci a Ecce Homo, Národní galerie v Praze, Praha
  1991   Francisco Goya y Lucientes: Grafické cykly, Národní galerie v Praze, Praha
  1992   Emil Orlik (1870 - 1932): Výstava k 60. výročí úmrtí, Národní galerie v Praze, Praha
  1994   Malíř a grafik T. F. Šimon 1877–1942 (Výběr z díla), Národní galerie v Praze, Praha
  1995   Jan Rambousek: Kresby, grafiky, dokumenty 1915 - 1945, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1996   Praha Jana Rambouska v obrazech, kresbách a grafice, Muzeum hlavního města Prahy, Praha
  2001   Cyril Bouda: Grafik 1901/1984
  2001   Kladenský rodák Cyril Bouda, Statutární město Kladno (Město Kladno), Kladno (Kladno)
  2004   Cyril Bouda: Ilustrace, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
  2005   Cyril Bouda: Volná grafika, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
  2006   Michal Tomek: Obrazy 1998-2006/ Paintings 1998-2006
  2007   Vladimír Suchánek: Výběr z litografické tvorby, Statutární město Opava, Opava (Opava)
  nedat   Jan Rambousek
  nedatováno   Francisco Goya: Grafické dielo (Z majetku grafickej zbierky Národnej galérie v Prahe), Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  nedatováno   Francisco Goya: Grafické dielo (Z majetku grafickej zbierky Národnej galérie v Prahe)
  nedatováno   Jan Grimm, Maďarské kulturní středisko, Maďarský institut, Praha
  nedatováno   Vladimír Suchánek: Lithografien
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1959   Kresby z cest, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1963   Dějiny grafiky - tisk z výšky (Dřevořez, dřevoryt a příbuzné techniky v umělecké grafice), Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1963   Hollar; Kresby; 1963, Český fond výtvarných umění, Praha
  1968   SČUG Hollar k 50 letům republiky
  1971   Umění a doba (České umění dvacátých let), Národní galerie v Praze, Praha
  1974   Výstava obrazů, plastik, grafiky
  1977   Cestami života a umění: Výstava třinácti výtvarníků, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1983   Alfons Mucha und die tschechische Graphik um 1900, Nordico Stadtmuseums Linz, Linec (Linz)
  1983   Jacques Callot (1592-1635), Rembrandt Harmensz van Rijn (1606-1669): Grafické dílo ze sbírek Národní galerie v Praze, Oblastní galerie výtvarného umění, Gottwaldov (Zlín)
  1983   Tradice bojů české karikatury proti fašismu a válce, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1984   Jana Kadlecová: Grafika, Jan Exnar: Sklo, František Janák: Sklo, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1984   Tschechische Kunst 1878-1914 (Auf dem Weg in die Moderne), Mathildenhöhe Darmstadt, Darmstadt
  1988   Setkání / Begegnungen (Kresby mladych umelcu NDR a CSSR / Zeichnungen junger Künstler der DDR und der CSSR)
  1988   Tschechische Kunst der 20er und 30er Jahre (Avantgarde und Tradition), Mathildenhöhe Darmstadt, Darmstadt
  2002   8. festival komorní grafiky, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  2005   Jubilanti Hollaru 2005, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  2011   Jana Boudová & Kateřina Vítečková: Ohlédnutí, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1982   Herbář jinak bylinář velmi užitečný, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1997   Vladimír Suchánek: Grafika, Nakladatelství Akropolis, Praha
encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle), publisher, city
  2006   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (Dodatky), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1956   Grafika Julia Mařáka, Umění, 151-169
  1958   František Dvořák: H. Holbein ml., Kresby, Výtvarné umění, 8.ročník, 6.číslo, 285-285
  1958   Helena Emingerová, Výtvarná práce, 7-7
  1959   K práci mladých grafiků, Výtvarné umění, 9.ročník, 8.číslo, 349-356
  1959   Karel Vik: Severní čechy, Výtvarné umění, 9.ročník, 2.číslo, 92-92
  1959   Viktor Nikodem: Bedřich Vaníček, Výtvarné umění, 8.ročník, 9.číslo, 427-428
  1959   Z pražských výstav - prosinec, Výtvarné umění, 9.ročník, 1.číslo, 37-39
  1960   Kresby Jana Slavíčka, Výtvarné umění, 206-209
  1960   Libuše Halasová - V. V. Štech: Adolf Kosárek (Recenze), Výtvarné umění, 181-182
  1961   Luboš Hlaváček: Oldřich Kerhart (Recenze), Výtvarné umění, 41-41
  1961   Nad novými kresbami Karla Součka, Výtvarné umění, 261-265
  1961   Výstava grafiky ze sovětských pobaltských republik (Kronika), Výtvarné umění, 183-184
  1962   Ludmila Kybalová, Božena Polívková: Tvůrce české knihy V. H. Brunner (Kronika), Výtvarné umění, 181-181
  1962   Poznámky k historii moderního zátiší, Výtvarné umění, 385-393
  1962   Souhrnně o ilustrované Kapce, Výtvarná práce, 4
  1962   Výstava grafické školy Vincenta Hložníka, Výtvarná práce, 2
  1963   Zřídka si uvědomujeme, že kresba,..., Hollar; Kresby; 1963
  1964   Příklad Saula Steinberga, Výtvarné umění, 185-189
  1964/04/30   Mezinárodní putovní výstava Oskara Kokoschky ve vídeňské Albertině, Výtvarná práce, 12
  1965   Bojovné dílo Josefa Čapka, Výtvarná práce, 13.ročník, 5.číslo, 7-7
  1965   V ateliéru Karla Součka, Výtvarné umění, 341-346
  1968   Proto vítám tuto výstavu studií z cest..., SČUG Hollar k 50 letům republiky
  1969   První samostatná výstava Vladimíra Suchánka..., Vladimír Suchánek: Litografie, 2
  1978   Bývá zvykem těch, kdo píší předmluvu..., Josef Velčovský: Obrazy a kresby
  1980   Kresba dnes, Výtvarná kultura, 37-39
  1982   Jubileum portrétisty českých měst (Panorama), Výtvarná kultura, 16-16
  1982   Zdenek Seydl (Výstavy), Výtvarná kultura, 50-50
  1989   Sbírka Bohuslava Duška, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 2.ročník, 18.číslo, 8
  1998   Karel Štika napsal v roce 1939..., Obzory Karla Štiky
  2000   Bezmála čtvrt století uplyne..., Eva Sendlerová, Milena Šoltészová: Grafika / kresby
  2003   Úctyhodná pyramida pestrobarevných let..., 4 x 90
katalogová pozvánka
  published   title (subtitle), publisher, city
  1996   3x Stretti: Kresby a grafiky, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  2003   4 x 90
katalogová pozvánka autorská
  published   title (subtitle), publisher, city
  1998   Obzory Karla Štiky
katalogová pozvánka kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1996   Stretti: Kresby a grafiky
  1998   Krajina a prostor, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  2000   Eva Sendlerová, Milena Šoltészová: Grafika / kresby
  2000   Jubilanti 2000, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
periodikum
  published   title (subtitle), publisher, city
  1965/10/30   Výtvarné umění, 15.ročník, 8.číslo, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
příležitostný tisk
  published   title (subtitle), publisher, city
  2008   Hommage à Vladimír Suchánek (1933 * 12-02 * 2008), Frederikshavn Kunstmuseum, Frederikshavn
soupis grafik
  published   title (subtitle), publisher, city
  1958   Vincenc Morstadt (Popisný seznam grafického díla), Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
  1961   Jan Rambousek, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1961   Václav Fiala: Soupis grafického díla (Soupis grafického díla od roku 1920 do roku 1960), Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
tisková zpráva
  published   title (subtitle), publisher, city
  1996   Praha Jana Rambouska, Muzeum hlavního města Prahy, Praha

Eva Bužgová Rambousková

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1966/01/26 - 1966/02   Albrecht Dürer: Mědiryty, dřevořezy, lepty na železe, Palác Kinských, Praha
1966/04 - 1966/05   Albrecht Dürer: Mědiryty, dřevořezy, lepty na železe, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
1966/05/21 - 1966/06/26   Albrecht Dürer: Mědiryty, dřevořezy, lepty na železe, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1968/01/17 - 1968/03/10   Francisco Goya: Grafické dílo, Národní galerie v Praze, Sbírka grafiky, Praha
1968/03 - 1968/04   František Kupka 1871-1957, Palác Kinských, Praha
1968/03 - 1968/04   František Kupka 1871-1957, Valdštejnská jízdárna, Praha
1969/02/19 - 1969/06/01   Rembrandt (1606-1669): Výběr z grafického díla, Palác Kinských, Praha
1969/06/12 - 1969/07/20   František Kupka: Ulja, akvareli, gvaševi, crteži, grafike, Muzej savremene umetnosti (Museum of Contemporary Art of Belgrade MoCAB / Музеј савремене уметности у Београду), Bělehrad (Beograd)
1975/09/11 - 1975/10/12   Jan Rambousek: Výběr z životního díla, Galerie Václava Špály, Praha
1978/11 - 1978/12   Koloman Sokol: Výběr z celoživotního díla, Letohrádek královny Anny (Belveder), Praha
1979   Výběr z tvorby národního umělce Cyrila Boudy, Kroměříž (Kroměříž), Kroměříž (Kroměříž)
1979/09/04 - 1979/09/30   Jiří Krejčí: Výběr z díla 1925-1976, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1982/06/15 - 1982/08/08   Cyril Bouda: Výběr z díla, Letohrádek královny Anny (Belveder), Praha
1985/05 - 1985/12   Cyril Bouda: Grafická tvorba, Galerie výtvarného umění, Kladno (Kladno)
1990/08/07 - 1990/09/02   Georg Grosz: Loupežníci, Ecce homo, Palác Kinských, Praha
1990/08/07 - 1990/09/02   George Grosz: Loupežníci a Ecce Homo, Palác Kinských, Praha
1990/09/24 - 1990/11/18   Andy Warhol: Grafika, Valdštejnská jízdárna, Praha
1991/07/25 - 1991/08   Francisco Goya y Lucientes: Grafické cykly, Palác Kinských, Praha
1992/08/13 - 1992/10/04   Emil Orlik (1870 - 1932). Výstava k 60. výročí úmrtí, Palác Kinských, Praha
1994/05/31 - 1994/07/03   Tavík František Šimon: Výběr z díla, Palác Kinských, Praha
kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1972/01/21 - 1972/04/16   Ruský lubok. Lidové obrázky XVII. a XVIII. století ( Ze sbírek Státního muzea A. S. Puškina v Moskvě a dalších sovětských institucí), Šternberský palác, Praha
1976/05/14 - 1976/05/23   Výběr z české grafiky a sochařství 1921 - 1976. K 55. výročí vzniku KSČ, Výstavní síň Svazu československo-sovětského přátelství, Praha
1977/11/10 - 1978/01/01   Umění v zápasech doby, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1979/11/28 - 1980/01/06   Maďarská revoluční grafika: Na paměť Maďarské republiky rad 1919, Městská knihovna Praha, Praha
1983/04/07 - 1983/05/09   Tradice bojů české karikatury proti fašismu a válce, Galerie Československý spisovatel, Praha
1984/07/03 - 1984/07/24   Součásná polská grafika, Městská knihovna Praha, Praha
1986/04/03 - 1986/05/04   Podoby země. Kanadská grafika 1919 -1945, Městská knihovna Praha, Praha
1986/12/02 - 1987/01/04   Americké dřevořezy: Minulost a přítomnost, Městská knihovna Praha, Praha
1987/11/19 - 1988/01/03   Cesty za uměním naší doby. Ideje VŘSR v české výtvarné kultuře, Mánes, Praha
1989/02/02 - 1989/03/26   Současná česká grafika, Mánes, Praha
1989/07/27 - 1989/09   Sbírka Bohuslava Duška: Obrazy, sochy, kresby, grafika (Dar Národní galerii v Praze), Městská knihovna Praha, Praha
2000/01/05 - 2000/01/30   Jubilanti 2000, Galerie Hollar, Praha
2005/01/12 - 2005/02/06   Jubilanti Hollaru 2005, Galerie Hollar, Praha
2007/09/25 - 2007/11/10   Pocta Václavu Hollarovi: 400. výročí narození světoznámého českého grafika, 90. výročí založení Sdružení českých umělců grafiků, Clam-Gallasův palác, Praha

Eva Bužgová Rambousková

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1965/02/04 -   Vojtěch Preissig: Grafika, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1965/08/29   Vojtěch Sedláček: Kresby a grafika, Komorní divadlo, Hlinsko (Chrudim)
1966/01/26 - 1966/02   Albrecht Dürer: Mědiryty, dřevořezy, lepty na železe, Palác Kinských, Praha
1966/02/20 - 1966/03/20   František Tichý: Grafika, Okresní muzeum, Děčín (Děčín)
1969/11/04 - 1969/11/23   Vladimír Suchánek: Litografie, Galerie mladých, Mánes, Praha
1973/02/21 -   Jan Rambousek: Grafika, kresby, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1975/09/11 - 1975/10/12   Jan Rambousek: Výběr z životního díla, Galerie Václava Špály, Praha
1975/10/14 - 1975/11   Jan Rambousek: Grafika, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1978/11/23 - 1978/12/26   Josef Velčovský: Obrazy a kresby, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1982/07/27 - 1982/08/13   Jiřina Vilma Pálková: Koláže, miniatury, Malá galerie Československého spisovatele, Praha
1984/02/03 - 1984/03/18   Rembrandt Harmensz Van Rijn: Grafika ze sbírek Národní galerie v Praze, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
1986/09/11 - 1986/10/19   Bohumil Ceplecha: Nejen karikatury, Galerie Československý spisovatel, Praha
1986/10/30 - 1986/12/14   Cyril Bouda: Obrazy - Ilustrace - Grafika, Nová síň (Nová výstavní síň), Poruba, Ostrava (Ostrava-město)
1995/08/23 - 1995/09/17   Jan Rambousek: Kresby, grafiky, dokumenty, Galerie Hollar, Praha
1997/10/10 - 1997/10/29   Vladimír Suchánek: Grafika, Galerie M & K, Jihlava (Jihlava)
2000/03/10 - 2000/04/04   Jana Kadlecová: Grafika, kresby, Galerie Ledeburské zahrady, Praha
2001/04/03 - 2001/05/27   Vladimír Suchánek: Grafika a známková tvorba, Poštovní muzeum, Praha
2001/05/02 - 2001/06/03   Cyril Bouda: Grafik 1901 - 1984, Galerie Hollar, Praha
2003/04/30 - 2003/06/01   Vladimír Suchánek: Grafické ohlédnutí, Galerie Hollar, Praha
2004/10/14 - 2004/11/21   Cyril Bouda: Ilustrace, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
2005/11/09 -   Jiří Ptáček: Dokonalý svět, Obchodní centrum IMEX, Praha
2006/03/16 - 2006/04/02   Michal Tomek: Zátiší a jiné obrazy z let 1998 - 2005, Oblastní muzeum Praha - východ, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav (Praha-východ)
2006/10/17 - 2006/10/29   Michal Tomek: Čeští panovníci a jiné figurky v obrazech, Galerie Nová síň, Praha
2008/03/04 - 2008/03/24   Milena Šoltészová: Kresby a grafika, Galerie Vyšehrad (nad Libušinou lázní), Praha
2009/01/06 - 2009/02/01   Michal Tomek: Nové kresby a obrazy, Galerie Chodovská tvrz, Praha
2010/03/30 - 2010/05/15   Michal Tomek: Obrazy z posledních let, Muzeum umění a designu Benešov, Benešov (Benešov)
kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1996/06/05 - 1996/06/30   3x Stretti. Kresby a grafiky, Galerie Hollar, Praha
1998/06/24 - 1998/07/19   Krajina a prostor, Galerie Hollar, Praha
2000/01/05 - 2000/01/30   Jubilanti 2000, Galerie Hollar, Praha
2000/08/02 - 2000/09/03   Eva Sendlerová, Milena Šoltészová: Grafika, kresby, Galerie Hollar, Praha
2002/10/30 - 2002/12/01   8. Festival komorní grafiky, Galerie Hollar, Praha
2005/01/12 - 2005/02/06   Jubilanti Hollaru 2005, Galerie Hollar, Praha
2011/03/09 - 2011/04/03   Jana Boudová & Kateřina Vítečková: Ohlédnutí, Galerie Hollar, Praha
přednáška/projev
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2005/03/17   Cyril Bouda: Malíř a grafik, Galerijní kavárna, Praha

Eva Bužgová Rambousková

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2004/10/14 - 2004/11/21   Cyril Bouda: Ilustrace, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)

Eva Bužgová Rambousková

katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1964   SČUG Hollar 1963 (Zakladatelé a současnost), Svaz československých výtvarných umělců, Praha
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1960   Ústřední výbor SČSVU zasedal, Výtvarná práce, 2
  1963   Edice Obolos, Výtvarná práce, 13-13
  1965   Ve čtvrtek 4. února zahájila v oblastní galerii v Liberci..., Výtvarná práce, 11
  1966   20. února otevřela dr. Eva Bužgová..., Výtvarná práce, 11
  1966   26. ledna zahájila dr. Libuše Jandová s Evou Bužgovou..., Výtvarná práce, 11