Výtvarné umění

page: 145-192
imprint date: 1964/06/15
publisher: Svaz československých výtvarných umělců
type of document: Periodical
year's volume: 14
number: 4
number of pages: 48, (4 kulér)
language: czech
prints: 3300