Václav Procházka

* 18. 8. 1922, Praha, Česká republika (Czech Republic)
† 11. 7. 2009, Praha, Česká republika (Czech Republic)
translator, Curator, Art Historian

 

signature: VP
nationality: Czech
sex: male

NK AUT: jk01101221
WIKIDATA: Q95436972
VIAF: 100380886

notes:
PhDr.;
+ Thomayerova nemocnice - Rozsíval, osobní sdělení; zaměřený na české sochařství 19. a 20. stol.

Václav Procházka

from - to   institution, city, notes
???? - ????   Národní galerie v Praze, Praha, sochařská sbírka

Václav Procházka

from - to   group, *creation, notes
???? - ????   Český fond výtvarných umění (ČFVU), *1953

Václav Procházka

encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle), publisher, city
  2003   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–2003 (XII. Por – Rj), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  2016   Slovník historiků umění, výtvarných kritiků, teoretiků a publicistů v českých zemích a jejich spolupracovníků z příbuzných oborů (asi 1800-2008) (2. svazek N-Ž), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1959   Noví členové a kandidáti jmenovaní ústředním výborem..., Výtvarná práce, 6
  1966   Výstava československých medailí, Výtvarná práce, 9-9
  1983   K jubileu Václava Procházky (Panorama), Výtvarná kultura, 17-17
parte
  published   title (subtitle), publisher, city
  2009   PhDr. Václav Procházka (18.8.1922 - 7.7.2009)
seznam výtvarných umělců
  published   title (subtitle), publisher, city
  1984   Seznam výtvarných umělců evidovaných při Českém fondu výtvarných umění, Český fond výtvarných umění, Praha

Václav Procházka

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1962   Bohumil Kafka 1878 - 1942: Životní dílo
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1955   Deset let Československé lidově demokratické republiky ve výtvarném umění
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1982   Alois Sopr, Západočeské nakladatelství v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  1984   Medaile a plaketa, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1984   Medaillen und Plaketten, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha

Václav Procházka

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1957   Wäinö Aaltonen (Finský sochař a malíř)
  1958   Karel Černý: Rumunské moře v kresbách
  1961   Karel Černý: Obrazy z let 1941 - 1958, Národní galerie v Praze, Praha
  1962   Bohumil Kafka 1878 - 1942: Životní dílo
  1963   Karel Černý: Obrazy a kresby z let 1935-1958
  1963   Karel Černý: Obrazy a kresby z let 1936 - 1957, Oblastní galerie výtvarného umění, Gottwaldov (Zlín)
  1963   Karel Černý: Soubor obrazů, Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
  1963   Karel Dvořák: Životní dílo, Národní galerie v Praze, Praha
  1963   Milena Komrsová, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1963   Otakar Kubín - Coubine: 80
  1965   Karel Černý (Galerie bratří Čapků), Český fond výtvarných umění, Praha
  1965   Otto Gutfreund, Národní galerie v Praze, Praha
  1966   Miloslav Beutler (1897 - 1964), Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
  1967   Jiří Bradáček, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1969   Věroslav Bergr
  1970   Jan Štursa: Drobná plastika, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
  1970   Karel Černý: Kresby, Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
  1970   Ladislav Pichl, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  1971   Josef Hvozdenský: Grafika, mozaiky, medaile
  1972   Tibor Honty, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1973   Tibor Honty: Francouzské sochařství ve fotografii, Národní galerie v Praze, Praha
  1974   Miloslav Beutler, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1975   Josef Hvozdenský: Medaile
  1976   Antonín Kulda, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1976   Bohumil Kafka 1878 - 1942 (Průvodce expozicí), Národní galerie v Praze, Praha
  1976   Zdeněk Kolářský: Medaile, mince, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1976   Zdeněk Přikryl: Sochy, medaile, kresby (Kroměříž 1976), Okresní muzeum, Kroměříž (Kroměříž)
  1978   Alois Sopr
  1978   Bohumil Kafka (Výstava k 100. výročí narození českého sochaře), Městské muzeum a galerie, Hořice (Jičín)
  1978   Luděk Havelka: Medaile a drobná plastika, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1978   Stanislav Sucharda 1866-1916: Výběr z kreseb, Národní galerie v Praze, Praha
  1979   Miloš Slezák: Medaile, plakety, drobná plastika
  1980   Bedřich Stefan: Výběr z díla, Národní galerie v Praze, Praha
  1981   Kolářský: Medaile, mince, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1982   Jaroslav Horejc: Výběr z kreseb, Národní galerie v Praze, Praha
  1982   Otto Gutfreund (1889-1927): Výběr z kreseb, Národní galerie v Praze, Praha
  1983   Irži Pradler / Иржи Прадлер, Советский художник / Sovetskij Chudožnik, Moskva (Moscow)
  1983   Vincenc Vingler: Plastiky, kresby, Národní galerie v Praze, Praha
  1984   Josef Wagner 1901 - 1957: Výběr z kreseb, Národní galerie v Praze, Praha
  1985   Josef Hvozdenský
  1985   Viktor Dobrovolný: Výběr z kreseb, Národní galerie v Praze, Praha
  1986   Alois Sopr, Národní galerie v Praze, Praha
  1986   Josef Špaček: Plastiky, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  1986   Kolářský: Medaile, mince
  1986   Ladislav Zívr 1909-1980: Výběr z kreseb, Národní galerie v Praze, Praha
  1986   Medaile Lumíra Šindeláře, Moravské zemské muzeum, Brno (Brno-město)
  1987   Miloslav Starec: Plastiky, medaile, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1988   Zasloužilý umělec Viktor Dobrovolný: Plastiky a kresby - výběr z tvorby, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1989   Jiří Prádler: Medaile, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1989   Zdeněk Přikryl: Sochařské dílo (K umělcovým 60. narozeninám), Krajské vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
  1990   Jindřich Wielgus, Severomoravská galerie výtvarného umění (1982-1989), Ostrava (Ostrava-město)
  1990   Jiří Prádler: Medaile, Památník národního písemnictví, Praha
  1990   Josef Špaček: Výběr z díla, Unie výtvarných umělců, Praha
  1991   Dagmar Pátková, Atrium na Žižkově - koncertní a výstavní síň, Praha
  1991   František Štorek
  1992   František Štorek: Plastiky
  1993   Dagmar Pátková
  1994   František Štorek: Sochy
  1998   Zdeněk Přikryl: Sochařské letokruhy II. (Výstava medailí, kreseb a plastik k autorovým sedmdesátinám), Vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
  1999   František Štorek: 1999
  2001   Kolářský: Medaile, mince a sochařské práce
  2001   Ladislav Kolář
  2004   Miroslav Mlynář: Plastiky, obrazy, šperky, plakety
  2005   Josef Hvozdenský: Obrazy, grafika, medaile, Dauphin, Praha
  2005   Kolářský: Medaile, mince a sochařské práce
  nedatováno   František Štorek
  nedatováno   Kolářský: Medaile, mince
  nedatováno   Mojmír Hamsík, Galerie Fronta, Praha
  nedatováno   Vlastislav Housa: Medaile
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1958   Česká soudobá medaile a plaketa (Práce z let 1945 - 1958), Český fond výtvarných umění, Praha
  1966   Čehoslovačke medalje i plakete XX veka
  1966   Proměna, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1966   Tschechoslowakische Plastik von 1900 bis zur Gegenwart
  1967   První výstava skupiny Medaile 66, Český fond výtvarných umění, Praha
  1969   Česká a slovenská medaile 1508-1968
  1969   Die zeitgenössische tschechoslowakische Medaille - Künstlergruppe Medaille 66, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1970   Tschechische Skulptur des 20. Jahrhunderts (Von Myslbek bis zur Gegenwart)
  1971   Češka skulptura XX vijeka, Umjetnička galerija, Sarajevo
  1972   České umění XIX. století, Národní galerie v Praze, Praha
  1972   Julius Mařák a jeho škola, Škola Josefa Václava Myslbeka, Národní galerie v Praze, Praha
  1973   La médaille Tchécoslovaque à la monnaie de Paris
  1973   Mikoláš Aleš, Julius Mařák, Josef Václav Myslbek, Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  1977   Česká sochařská kresba XIX. století, Národní galerie v Praze, Praha
  1977   Jaroslava Pešicová: Obrazy, František Štorek: Sochy, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
  1978   Jaroslava Pešicová: Grafika, František Štorek: Plastiky, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
  1979   Současná česká medaile a plaketa, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1980   Jaroslava Pešicová: Obrazy, grafika, František Štorek: Sochy
  1984   Dmitrij Bisti, Jiří Prádler (Knižní grafika, ilustrace; Medaile), Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1984   Tschechische Kunst 1878-1914 (Auf dem Weg in die Moderne), Mathildenhöhe Darmstadt, Darmstadt
  1985   A mai csehszlovák szobrászat
  1985   František Štorek: Plastiky, Jaroslava Pešicová: Obrazy
  1987   Česká medaile a plaketa 20. století ze sbírek Národní galerie v Praze, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1987   Miloslav Starec: Plastiky, medaile, Karel Vysušil: Grafika, koláže, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1987   Současná česká medaile a plaketa (Přehlídka prací z let 1979-1986), Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1990   Jaroslava Pešicová: Obrazy, František Štorek: Sochy, Unie výtvarných umělců České republiky, Praha
  1995   30 let Galerie Klatovy - Klenová, Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
  1996   Jaroslava Pešicová, František Štorek, Městské muzeum a galerie, Hranice (Přerov)
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1967   Dohady a jistoty (Výbor studií a článků), Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
  2004   František Štorek (Zapomenutý deník), Art D, Grafický ateliér Černý, s.r.o., Praha
  2004   František Štorek (Carnets oublies), Art D, Grafický ateliér Černý, s.r.o., Praha
  2004   Sochař Josef Špaček, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2007   Jiří Korec, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1996   Sylva Lacinová, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (A-M), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (N-Ž), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  2006   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (Dodatky), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1958   Sochař Bohumil Kafka, Výtvarná práce, 2-3
  1959   Bohumil Ullrych (12. 12. 1893 - 7. 2. 1948), Výtvarná práce, 8-8
  1959   Česká medaile a plaketa, Výtvarná práce, 9
  1959   O české medaili a plaketě, Výtvarné umění, 8.ročník, 8.číslo, 338-343
  1959   O výstavě životního díla Karla Dvořáka, Výtvarné umění, 9.ročník, 9.číslo, 385-391
  1959   Plastiky Břetislava Bendy, Výtvarná práce
  1964   Otto Gutfreund, Kulturně politický kalendář, 146-149
  1964   Otto Gutfreund, Otto Gutfreund 1889-1927
  1965   Tvůrčí velikost bývá úměrná schopnosti umělce přivést nové myšlenky..., Otto Gutfreund
  1966   Medaile v Aténách, Výtvarná práce, 9
  1966   Věroslav Bergr, Výtvarná práce, 5
  1966   Výstava československých medailí, Výtvarná práce, 9-9
  1967   Tibor Honty jubiluje, Výtvarná práce, 9
  1968   Sochařská řeč, Výtvarná práce, 5
  1970   O české i světové medaili, Výtvarné umění, 2-15
  1976   Na Akademii výtvarných umění k Otakaru Španielovi..., Antonín Kulda
  1978   Ke 100. výročí narození Bohumila Kafky (14.2. 1878 - 24.11. 1942), Výtvarná kultura, 31-34
  1978   Není tomu tak dávno..., Luděk Havelka: Medaile a drobná plastika
  1979   K výstavě současné polské medaile, Výtvarná kultura, 26-27
  1980   Bedřich Stefan (Z ateliérů), Výtvarná kultura, 30-34
  1980   Otakart Velínský (Kaleidoskop), Výtvarná kultura, 63-63
  1981   Jan Štursa (15.5.1880 - 2.5.1925), Výtvarná kultura, 20-33
  1981   Za Hanou Dostalovou (Kronika), Výtvarná kultura
  1982   In memoriam Bedřicha Stefana (Ze života SČVU), Výtvarná kultura, 13-14
  1982   Jubileum Otakara Španiela (13.6. 1881 - 15.2. 1955), Výtvarná kultura, 14-21
  1982   K výstavě kreseb Jaroslava Horejce v Národní galérii (Výstavy), Výtvarná kultura, 56-57
  1982   Medailér Jiří Prádler (Z ateliérů), Výtvarná kultura, 47-49
  1982   Tibor Honty 1907-1968, Výtvarná kultura, 39-42
  1982   Význam jaký přikládal Otto Gutfreund kresbě..., Otto Gutfreund (1889-1927): Výběr z kreseb
  1983   Jiří Mašín, Tibor Honty: Jan Štursa (Knihy), Výtvarná kultura, 20-21
  1986   Ohlédnutí za opuštěným sochařským dílem, Výtvarná kultura, 53-55
  1987   Na rozdíl od autorů, kteří cílevědomě pečují o publicistu svého díla…, Miloslav Starec: Plastiky, medaile, Karel Vysušil: Grafika, koláže
  1988   Autor emotivních forem, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 3-3
  1989   Beseda o medaili..., Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 2.ročník, 24.číslo, 8
  1989   Průkopník moderního sochařství, Lidová demokracie, 5
  1989   Sochař životního kladu, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 2.ročník, 15.číslo, 3-3
  1991   Národní galerie o něm nikdy neslyšela?, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 3
  1997   Medailérská preference Milady Othové, Bulletin Moravské galerie v Brně, 150-154
  1999   Na okraji ankety (Co soudíte o umění J. Navrátila? Jak dobře znáte umění J. Navrátila? Co pro vás jako umělce Navrátilovo dílo znamená?), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 3-3
  published   title (subtitle), publisher, city
  ????   Naše plastika v Essenu
informační leták / informace autorská
  published   title (subtitle), publisher, city
  nedatováno   Luděk Havelka
příležitostný tisk
  published   title (subtitle), publisher, city
  1995   Historik umění Jiří Kotalík, Galerie Paideia, Praha
  1997   Stanislav Hanzík: Jaroslav Seifert
sbírkový katalog
  published   title (subtitle), publisher, city
  1961   Sbírka českého sochařství, Národní galerie v Praze, Praha
  1962   Sbírka českého sochařství ve zbraslavském zámku, Středisko státní památkové péče a ochrany přírody, Praha
  1978   Sbírka českého sochařství XIX. a XX. století (Průvodce stálou expozicí), Národní galerie v Praze, Praha
soubor pohlednic
  published   title (subtitle), publisher, city
  1960   České sochařství 1945–1960, Nakladatelství Orbis n.p., Karlín, Praha (Hlavní město Praha)
  1964   Otto Gutfreund 1889-1927, Orbis, Praha
  nedatováno   Francouzské sochařství 19. a 20. století, Pressfoto, nakladatelství ČTK, Praha
tisková zpráva
  published   title (subtitle), publisher, city
  1986   Ladislav Zívr (1909-1980): Výběr z kreseb, Národní galerie v Praze, Praha
úvodní text
  published   title (subtitle), publisher, city
  1974   Vážená paní Beutlerová, paní a pánové,...

Václav Procházka

katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1969   Současné jugoslávské sochařství, Národní galerie v Praze, Praha

Václav Procházka

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1957/05 - 1957/06   Wäinö Aaltonen: Finský sochař a malíř, Slovanský ostrov, Praha
1959/09/25 - 1959/10   Karel Dvořák (1893-1950), Mánes, Praha
1961/11/15 - 1961/12   Karel Černý: Obrazy z let 1941 - 1958, Městská knihovna Praha, Praha
1962/04/01 - 1962/05   Bohumil Kafka: Životní dílo, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1963/12   Otakar Kubín - Coubine: 80, Galerie Václava Špály, Praha
1965/09/19 - 1965/12/01   Otto Gutfreund, Letohrádek královny Anny (Belveder), Praha
1968   Bohumil Kafka (1878 - 1842), Hrad Pecka, Pecka (Jičín)
1970/11/08 - 1970/12/06   Jan Štursa: Drobná plastika, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
1973/06 - 1973/07   Giacomo Manzù: Sochy a kresby, Letohrádek královny Anny (Belveder), Praha
1973/09 - 1973/10   Tibor Honty: Francouzské sochařství ve fotografii, Letohrádek královny Anny (Belveder), Praha
1974/09   Miloslav Beutler, Galerie d - Dientzenhoferův dům, Praha
1975/09/11 - 1975/11/09   Karel Lidický, Letohrádek královny Anny (Belveder), Praha
1977/06/04 - 1977/09/04   Břetislav Benda: Výběr z díla, Letohrádek královny Anny (Belveder), Praha
1978/11/22 - 1979/04/01   Stanislav Sucharda: Výběr z kreseb, Zámek Zbraslav, Zbraslav, Praha (Hlavní město Praha)
1980/02/12 - 1980/03/30   Bedřich Stefan: Výběr z díla, Letohrádek královny Anny (Belveder), Praha
1980/06 - 1980/09   Jan Štursa 1880-1925: K 100. výročí umělcova narození, Letohrádek královny Anny (Belveder), Praha
1980/06 - 1980/10   Jan Štursa 1880-1925: Výběr z kreseb, Zámek Zbraslav, Zbraslav, Praha (Hlavní město Praha)
1980/11 - 1981/03   Ladislav Šaloun: Výběr z kreseb, Zámek Zbraslav, Zbraslav, Praha (Hlavní město Praha)
1981/10/06 - 1981/11/15   Jozef Kostka: Výběr z tvorby 1938 - 1981, Letohrádek královny Anny (Belveder), Praha
1982/02/23 - 1982/03/28   Tibor Honty: Fotografie 1934 - 1968, Galerie Václava Špály, Praha
1982/04/22 - 1982/07/25   Jaroslav Horejc: Výběr z kreseb, Zámek Zbraslav, Zbraslav, Praha (Hlavní město Praha)
1982/08/25 - 1982/11/28   Otto Gutfreund: Výběr z kreseb, Zámek Zbraslav, Zbraslav, Praha (Hlavní město Praha)
1984/05/15 - 1984/08/26   Josef Wagner 1901 - 1957: Výběr z kreseb, Zámek Zbraslav, Zbraslav, Praha (Hlavní město Praha)
1984/09/27 - 1984/11/11   Wilhelm Lehmbruck (1881 - 1919): Plastika - malba - grafika, Valdštejnská jízdárna, Praha
1985/09/03 - 1985/11/24   Viktor Dobrovolný: Výběr z kreseb, Zámek Zbraslav, Zbraslav, Praha (Hlavní město Praha)
1986/03/20 - 1986/05/18   Josef Malejovský, Letohrádek královny Anny (Belveder), Praha
1986/06/10 - 1986/07/27   Alois Sopr, Letohrádek královny Anny (Belveder), Praha
1986/09/09- 1986/11/30   Ladislav Zívr 1909 - 1980: Výběr z kreseb, Zámek Zbraslav, Zbraslav, Praha (Hlavní město Praha)
1988/03/17 - 1988/04/14   Viktor Dobrovolný: Plastiky a kresby - výběr z tvorby, Galerie G 4 - Modrý pavilón, Praha
1989/11/29 - 1990/01   Zdeněk Přikryl: Sochařské dílo, Středočeská galerie, Praha
kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1958/12 - 1959/01   Česká soudobá medaile a plaketa: Práce z let 1945 - 1958, Galerie Českého fondu výtvarných umění, Praha
1966/07/14 - 1966/10/02   Francouzské sochářství ze sbírek Národní galerie, Letohrádek královny Anny (Belveder), Praha
1967/03/09 - 1967/03/30   Sztuka walcząca, Zachęta - Narodowa Galeria Sztuki (The Zachęta Gallery of Contemporary Art), Varšava (Warszawa)
1969/02/17 - 1969/03/08   Die zeitgenössische tschechoslowakische Medaille - Künstlergruppe Medaille 66, Galerie Manfred Stubhann, Salzburg
1969/03/13 - 1969/04/04   Die zeitgenössische tschechoslowakische Medaille - Künstlergruppe Medaille 66, Galerie Mahlerstrasse, Vídeň (Wien)
1969/10/07 - 1969/11/16   Česká a slovenská medaile 1508-1968, Letohrádek královny Anny (Belveder), Praha
1969/11/27 - 1970/01/01   Česká a slovenská medaile 1508-1968, Slovenská národná galéria, Vodné kasárne, Rázusovo nábrežie, Bratislava (Bratislava)
1972/05 - 1972/07   Julius Mařák a jeho škola, Škola Josefa Václava Myslbeka, Letohrádek královny Anny (Belveder), Praha
1972/05 - 1972/10   České umění XIX. století, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1972/12/05 - 1973/01/21   Ruská a sovětská literatura v dílech českých ilustrátorů. Ruské a sovětské umění ze sbírek Národní galerie v Praze, Letohrádek královny Anny (Belveder), Praha
1973/09/14 - 1973/12/09   Francouzské medaile ze sbírek Muzea Pařížské mincovny, Letohrádek královny Anny (Belveder), Praha
1976/10 - 1976/11   Současné polské medailérství ze sbírek Muzea medailérského umění ve Vratislavi, Letohrádek královny Anny (Belveder), Praha
1977/09 - 1977/12   Česká sochařská kresba XIX. století, Zámek Zbraslav, Zbraslav, Praha (Hlavní město Praha)
1979/11 - 1979/12   Současná česká medaile a plaketa, Galerie U Řečických, Praha
1981/06/18 - 1981/08/09   Otakar Španiel a jeho škola, Letohrádek královny Anny (Belveder), Praha
1981/08 - 1981/09   Otakar Španiel a jeho škola, Galéria Petra Michala Bohúňa, Liptovský Mikuláš (Liptovský Mikuláš)
1984/01/31 - 1984/03   Karel Pokorný a jeho škola, Letohrádek královny Anny (Belveder), Praha
1987/10/13 - 1987/11/08   Česká medaile a plaketa 20. století ze sbírek Národní galerie v Praze, Mánes, Praha
1988/11 - 1988/12   Praha - Paříž: Umění a umělci na československé a francouzské medaili XX. století, Valdštejnská jízdárna, Praha
1989/11/29 - 1990/01   Španělské umění 17. a 18. století z československých sbírek, Středočeská galerie, Praha

Václav Procházka

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1962/04/01 - 1962/05   Bohumil Kafka: Životní dílo, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1963/03/01 - 1963/03/31   Milena Komrsová: Obrazy, kresby, Galerie Československý spisovatel, Praha
1963/12/20 - 1964/02/02   Karel Černý: Obrazy a kresby, Dům umění, Zlín (Zlín)
1965/09/19 - 1965/12/01   Otto Gutfreund, Letohrádek královny Anny (Belveder), Praha
1965/12/19   Otto Gutfreund: Výběr z díla, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1966/01/31 - 1966/01/26   Mojmír Hamsík: Obrazy z let 1960 - 65, Galerie Fronta, Praha
1966/03/05 -   Karel Černý, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
1966/11 - 1966/12   Miloslav Beutler, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1967/02/02 - 1967/03   Jiří Bradáček: Sochy, Galerie Nová síň, Praha
1969/09/22 - 1969/10/05   Věroslav Bergr: Kresby a dřevěné plastiky, Galerie Nová síň, Praha
1969/10/15 - 1969/11/30   Věroslav Bergr: Grafika, plastiky, Oblastní muzeum v Písku, Písek (Písek)
1970/11/25 - 1970/12/27   Karel Černý: Výbor z malířské tvorby let 1934-1958, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1974/09   Miloslav Beutler, Galerie d - Dientzenhoferův dům, Praha
1976/06/06 - 1976/07   Zdeněk Přikryl: Medaile, plastiky, kresby, Okresní muzeum, Kroměříž (Kroměříž)
1976/06/10 - 1976/07/11   Antonín Kulda: Plastiky, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1976/09/16 -   Karel Lidický: Sochy, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1978/06/24 - 1978/08   Bohumil Kafka: Český sochař (1878 - 1942), Suchardův dům, Nová Paka (Jičín)
1978/09/14 - 1978/10/30   Bohumil Kafka: Plastiky, Galerie plastik, Hořice (Jičín)
1978/11 - 1978/12   Alois Sopr: Sochy, Radniční palác, Cheb (Cheb)
1981/12/22 - 1982/01/31   Zdeněk Kolářský: Medaile, mince, Staroměstská radnice, Praha
1982/02/23 - 1982/03/28   Tibor Honty: Fotografie 1934 - 1968, Galerie Václava Špály, Praha
1983/10/06 - 1983/11/27   Vincenc Vingler: Plastiky, kresby, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1985/06/20 - 1985/08/25   Sochař František Pavlů, Městské muzeum, Hořice (Jičín)
1985/12/19 - 1986/01/19   Jiří Bradáček: Výběr z díla 1922 - 1984: Plastiky a kresby, Galerie Nová síň, Praha
1986/06/11 - 1986/07/27   Zdeněk Kolářský: Medaile a mince, Orlická galerie v Rychnově nad Kněžnou, Rychnov nad Kněžnou (Rychnov nad Kněžnou)
1986/10/23 - 1986/12/07   Alois Sopr: Výběr z díla, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
1987/01/27 - 1987/03/08   Zdeněk Kolářský: Medaile a mince, Galerie Václava Špály, Praha
1989/02/15 - 1989/04/02   Zdeněk Přikryl: Sochařské dílo, k umělcovým 60. narozeninám, Krajské vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1989/03/02 - 1989/04/24   Stanislav Hanzík: Z ateliéru, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1989/05/04 - 1989/06/18   Stanislav Hanzík: Z ateliéru, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
1991/03/12 -   Zdeněk Kolářský: Mince, medaile a plastiky, Muzeum Cheb, Cheb (Cheb)
1996/03/30 - 1996/05/26   Zdeněk Kolářský: Sochař, medailér; Výběr z díla, Městské muzeum, Lanškroun (Ústí nad Orlicí)
kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1984/11/22 - 1985/01/01   Dmitrij Bisti: Knižní grafika, ilustrace, Jiří Prádler: Medaile, Galerie Václava Špály, Praha
1988/06/23 - 1988/08/28   Současná česká medaile a plaketa, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1998/04/02 - 1998/04/19   Jaroslava Pešicová: Obrazy, František Štorek: Sochy, Galerie Fronta, Praha

Václav Procházka

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1977/06/04 - 1977/09/04   Břetislav Benda: Výběr z díla, Letohrádek královny Anny (Belveder), Praha
kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1987/10/13 - 1987/11/08   Česká medaile a plaketa 20. století ze sbírek Národní galerie v Praze, Mánes, Praha
1987/10/13 - 1987/11/08   Současná česká medaile a plaketa, Mánes, Praha

Václav Procházka

podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1958   Nově přijatí členové a kandidáti, Výtvarná práce, 10-11
  1968   Mezinárodní kongres a výstava medailérů FIDEM..., Výtvarná práce, 2