Výtvarná kultura

subtitle: 2

type of document: periodikum
imprint date: 1979
year's volume: 3
number: 2
number of page: 62, (2), (24) kulér
dimensions [mm]: 310 x 225
language: anglický, francouzský, německý, ruský

NK ČNB: cnb000356690

notes:
resumé - rusky, francouzsky, anglicky, německy
na kuléru také Obsah II. ročníku Výtvarné kultury 1978 včetně jmenného rejstříku a seznamu reprodukcí

Výtvarná kultura

 

Výtvarná kultura

person   born   note
Jiskra Jan   10. 12. 1949    

Výtvarná kultura

institution, city
Svaz českých výtvarných umělců, Praha

Výtvarná kultura

institution, city
Tisk, knižní výroba, n.p. Brno, provoz 51, Brno (Brno-město)

Výtvarná kultura

page from - to   author of the text   title, subtitle
    Dačeva Rumjana   Bulharsko říjen-prosinec 1978, Zprávy ze zahraničí
    Hošková Simeona   Francie, Zprávy ze zahraničí
    Čepeláková Zdenka   Galerie umění Karlovy Vary, Zprávy z krajů
    Huttová Zlata   Galerie výtvarného umění v Chebu, Zprávy z krajů
        Itálie, Zprávy ze zahraničí
    Čubrda Zdeněk   Jihomoravský kraj, Zprávy z krajů
        Jubilea, Kronika
    Fa   NDR - výstavy, Zprávy ze zahraničí
    -ns-   Oblastní galerie v Roudnici nad Labem - září 1978 - leden 1979, Zprávy z krajů
        Obsah II. ročníku Výtvarné kultury 1978
    Fischer Rudolf   Ocenění tvůrců československých známek, Kronika
        Opravy z čísla 5/1978 a 1/1979
    Kořán Ivo   Polsko, Zprávy ze zahraničí
    Hošková Simeona   Pražské výstavy prosinec 1978 - leden 1979, Kronika
    VM   Přehled výstav, Zprávy z krajů
    VM   Přehled výstav, Zprávy z krajů
        Přehled významných realizací za rok 1974, Kronika
        Rejstřík II. ročníku Výtvarné kultury 1978
        Seznam reprodukcí
        Sovětský svaz, Zprávy ze zahraničí
        Společné prohlášení československých uměleckých svazů k čínské agresi
        Úmrtí, Kronika
    KF   USA, Zprávy ze zahraničí
    VM   Východočeský kraj - prosinec, leden, Zprávy z krajů
    Janečková Milena   Zahraniční činnost SČVU v roce 1978, Kronika
    Skolka Jan   Západočeská galerie v Plzni, Zprávy z krajů
1 - 8   Kostka Zdeněk   Pražské metro
8 - 12   Horešovský Roman   Nová trasa pražského metra
8 - 12   Pátková Marie   Nová trasa pražského metra
13 - 16   Karbaš Jiří   Umělecká výzdoba sportovního areálu Evžena Rošického na Strahově
17 - 22   Hruška Radomil   Galerie a divák
23 - 26   Uždil Jaromír   Pionýrská organizace a estetická výchova
27 - 32   Zdeněk Mirko   Alois Sopr - návštěva v ateliéru
33 - 39   Baleka Jan   Grafik Jaroslav Chudomel
40 - 47   Kudrna Miroslav   Bohumil Dobiáš, Z atelieru
48 - 50   Alsterová Alena   Tomáš Rafl, Tvorba mladých výtvarníků
51 - 53   Hošková Simeona   Grafička Zuzana Nováčková, Tvorba mladých výtvarníků
54 - 55   Vinter Vlastimil   Výstava Jana Hány a Jaroslava Chudomela v galerii Zlatá lilie, Kaleidoskop
55 - 56   Reitharová Skřivánková Eva   Čeští realisté 19. století, Kaleidoskop
56 - 57       Stanislav Sucharda - výběr z díla, Kaleidoskop
57 - 58       Evropská kresba 19. a 20. století ze sbírek Muzea krásných umění v Budapešti, Kaleidoskop
58 - 59       Jan Zrzavý - z odkazu Národní galerii v Praze, Kaleidoskop
59 - 60   Vašíček Milan   Výstava Zemí přátel, Kaleidoskop
60 - 61   -pk-   Zasloužilý umělec Václav Kyselka, Kaleidoskop
61 - 62   Vašíček Milan   Významná sovětská publikace o dějinách umění, Kaleidoskop
63 - 63   Alsterová Alena   Patrizia Parravicini, Kaleidoskop
63 - 64   Štochlová Helena   Výtvarné umění a obrazovka, Kaleidoskop
64 - 64   Černý Jaroslav   Televizní kresba a něco víc, Kaleidoskop

Výtvarná kultura

  institution, city, signature, notes  
  C 111508